Vurderingskurs skole forum

3,455 views

Published on

Fordypningskurs i elevvurdering ved SkoleForum 2010

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
421
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Formuler 3-5 kriterier for et godt kurs
 • Kriterier Deskriptor
 • Vurderingskurs skole forum

  1. 1. Elevvurdering fordypningskurs Henning Fjørtoft Copyright © Henning Fjørtoft
  2. 2. Copyright © Henning Fjørtoft Hva får vi på prøven? Dette hadde jeg ikke forberedt meg på…
  3. 3. <ul><li>Hva kjennetegner </li></ul><ul><li>et fremragende vurderingskurs? </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft <ul><li>Formuler 3 kriterier </li></ul><ul><li>Kriteriene skal begynne med et handlingsverb </li></ul><ul><ul><li>(f.eks. ”formidle ny forskning om vurdering” </li></ul></ul><ul><li>Kriteriene skal være målbare når kurset er ferdig </li></ul><ul><ul><li>(være produktmål og ikke prosessmål) </li></ul></ul>
  4. 4. Copyright © Henning Fjørtoft Nivå Kriterier 4: Fremragende 3: Kompetent 2: Under utvikling 1: På begynner-stadiet Anvende konkrete vurderingsverktøy (2)+X Designe spennende vurderingsoppgaver X Forbinde teori og praksis X-5
  5. 5. Svart boks-teorien Copyright © Henning Fjørtoft input output
  6. 6. Hva er kompetanse? <ul><li>Kompetanse er </li></ul><ul><li>det elevene kan gjøre etter at de har lært </li></ul><ul><li>å mestre komplekse situasjoner </li></ul><ul><li>Kompetanse består av </li></ul><ul><li>kunnskaper </li></ul><ul><li>ferdigheter </li></ul><ul><li>forståelse </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft (Fjørtoft 2009)
  7. 7. Kunnskap uten forståelse <ul><li>Sigurd, norsktime i 3. klasse </li></ul><ul><li>Lærer: Kan du skrive ned alfabetet? </li></ul><ul><li>Elev: Lærer, jeg kan ikke alfabetet! </li></ul><ul><li>Lærer: Husker du alfabetsangen? </li></ul><ul><li>Elev: Klart det! [synger] A B C D E F G… </li></ul><ul><li>Lærer: Da kan du jo alfabetet! </li></ul><ul><li>Elev: Er det alfabetet? </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft (Ranveig Thomassen, pers. kom. 2005)
  8. 8. Ferdigheter uten forståelse <ul><li>Skriveoppgave på nasjonal prøve i matematikk (NAEP), USA: </li></ul><ul><li>” Hvor mange busser trenger hæren for å transportere 1128 soldater hvis hver buss tar 36 soldater?” </li></ul><ul><li>Nesten 1 av 3 svarte: ”31 med 12 i rest” </li></ul><ul><li>(Schoenfeld 1988, i Wiggins og McTighe 2005) </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  9. 9. Operasjonalisering av kompetansemål
  10. 10. Kompetansemål <ul><li>utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen </li></ul><ul><li>beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen </li></ul><ul><li>lage visuelle fremstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer ved hjelp av digitale verktøy </li></ul><ul><li>beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk </li></ul><ul><li>planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder </li></ul>
  11. 11. Finn handlingsverbene i læreplanen! Copyright © Henning Fjørtoft (Wiggins og McTighe 2005, Erickson 2007) Kunnskap beskrive, gjengi, gi eksempel på, nevne (informasjon om tekster, ting, steder, personer, hendelser, teorier osv.) Ferdigheter bruke, skrive, lese, regne ut, tenke, analysere (både motoriske, sosiale og kognitive ferdigheter) Forståelse anvende, vurdere, sammenligne, generalisere, abstrahere, konkretisere, overføre, skifte perspektiv, forklare, vise empati (begrep, informasjon, fremgangsmåter, kontekster osv.)
  12. 12. Copyright © Henning Fjørtoft Let the evidence do the talking!
  13. 13. Baklengs planlegging <ul><li>Steg 1: Operasjonaliser kompetansemålene </li></ul><ul><ul><ul><li>kunnskaper, ferdigheter og forståelse </li></ul></ul></ul><ul><li>Steg 2: Bestem hvordan elevene skal dokumentere </li></ul><ul><li> kompetansen og hvordan den skal vurderes </li></ul><ul><ul><ul><li>oppgaver og vurderingskriterier </li></ul></ul></ul><ul><li>Steg 3: Planlegg undervisningstimene </li></ul><ul><ul><ul><li>læringsaktiviteter, tekstutvalg, undervisning, filmer, klassebesøk osv. </li></ul></ul></ul><ul><li>(Wiggins og McTighe 2005) </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  14. 14. Å (bare) tenke som en aktivitetsdesigner <ul><li>Hvilke aktiviteter vil være morsomme og interessante i dette emnet? </li></ul><ul><li>Hvilke prosjekter kunne interessere elevene i dette emnet? </li></ul><ul><li>Hva slags prøver skal jeg gi, basert på innholdet som jeg har undervist i? </li></ul><ul><li>Hvordan skal jeg gi elevene en karakter (og rettferdiggjøre den)? </li></ul><ul><li>Hvor godt fungerte undervisningsaktivitetene? </li></ul><ul><li>Hvordan gjorde elevene det på prøven? </li></ul><ul><li>(basert på Wiggins og McTighe 2005) </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  15. 15. Å tenke som en vurderer <ul><li>Hva vil være tilstrekkelig og tydelig bevis for kompetanse? </li></ul><ul><li>Hvilke vurderingsoppgaver forankrer undervisningen i læringsmålene? </li></ul><ul><li>Hvordan gir vurderingsoppgavene fokus til undervisningen? </li></ul><ul><li>Hva slags bevisformer dokumenterer kompetansen? </li></ul><ul><li>Hvilke kriterier skal vi vurdere arbeidet og kvalitetsnivået ut fra? </li></ul><ul><li>Kan vurderingen skille mellom de som virkelig forstår, og de som bare synes å forstå? </li></ul><ul><li>Forstår jeg hvorfor de gjør feil? </li></ul><ul><li>(basert på Wiggins og McTighe 2005) </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  16. 16. Autentisk vurdering <ul><li>en mengde oppgaver og situasjoner </li></ul><ul><li>varierte sammenhenger og gjennomtenkt design </li></ul><ul><li>skjer over tid </li></ul><ul><li>vise forståelse; anvende kunnskaper, ferdigheter og tenkemåter </li></ul><ul><li>håndgripelige produkter eller observerbar atferd </li></ul><ul><li>egenvurdering og forbedring </li></ul><ul><li>krever dømmekraft for å vurderes </li></ul><ul><li>avslører grader av mestring basert på synlige kriterier </li></ul><ul><li>krever fra tid til annen at elevene samarbeider </li></ul><ul><li>(Marzano et al. 1993: 13, Fjørtoft 2009: 55) </li></ul>Hvor autentisk er du? Vurder deg selv!
  17. 17. Et tverrfaglig prosjekt i 8. klasse <ul><li>Norsk/engelsk/kunst, varighet 6-8 uker </li></ul><ul><li>Fokusmål i norsk: </li></ul><ul><ul><li>presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv […] </li></ul></ul><ul><li>Delmål: </li></ul><ul><ul><li>tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster </li></ul></ul><ul><ul><li>bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster </li></ul></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  18. 18. Et tverrfaglig prosjekt i 8. klasse Copyright © Henning Fjørtoft <ul><li>Vurderingsoppgaver i norsk: </li></ul><ul><ul><li>Lag en plakat med en tidslinje for barokk og klassisistisk kunst </li></ul></ul><ul><ul><li>Skriv et topografisk dikt om kulturen ved ditt hjemsted </li></ul></ul><ul><ul><li>Design en gravstein i barokk eller klassisistisk stil med et epigram over ditt eget liv </li></ul></ul><ul><ul><li>Skriv en biografisk artikkel om en selvvalgt kunstner fra perioden der du analyserer et kunstverk </li></ul></ul>
  19. 19. Modellering og elevmedvirkning <ul><li>Vi samlet inn og studerte autentiske eksempel, og diskuterte kjennetegn på fremragende kvalitet. </li></ul><ul><li>Jeg utarbeidet en sjekkliste. </li></ul><ul><li>Elevene brukte sjekklisten mens de arbeidet. </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  20. 20. Sjekkliste for tidslinjeplakaten: <ul><li>Tidslinjen… </li></ul><ul><li>er tydelig merket med navn, klasse og dato </li></ul><ul><li>har korrekt staving og grammatikk </li></ul><ul><li>har korrekte faktaopplysninger </li></ul><ul><li>bruker farger, linjer, og piler for å informere </li></ul><ul><li>har en hovedoverskrift som er relevant, oversiktlig og synlig på minst tre meters avstand </li></ul><ul><li>dekker 1600- og 1700-tallet i europeisk kunsthistorie </li></ul><ul><li>bruker korte og presise formuleringer </li></ul><ul><li>gir eksempel på kunstnere fra minst fem forskjellige kunstarter </li></ul><ul><li>inneholder bilder av relevante kunstverk fra tidsperioden </li></ul><ul><li>anvender relevante faguttrykk om kunstverkene </li></ul><ul><li>inneholder egne ord og ikke avskrift fra kildene </li></ul><ul><li>er pent dekorert med typiske ornament fra perioden og har ikke bretter eller flekker </li></ul><ul><li>Poengskala: 12: 6, 11-10: 5, 9-8: 4, 7-6: 3, 5-4: 2, 3-0:1 </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  21. 21. Vurderingsoppgave i naturfag: <ul><li>Du er en forsker som har utført et eksperiment i et vitenskapelig laboratorium. </li></ul><ul><li>Skriv en rapport til lederen for forskningsinstituttet der du viser hvordan eksperimentet ble utført, og presenter relevante forklaringer for hvert steg. </li></ul><ul><li>Alle data skal være korrekt og ryddig ført. </li></ul><ul><li>Bruk relevante vitenskapelige begreper for å forklare observasjonene dine. </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft
  22. 22. Rubrikk for lab-rapport Copyright © Henning Fjørtoft Nivå Kriterier 4: Fremragende 3: Kompetent 2: Under utvikling 1: På begynner-stadiet Beskrivelse av eksperimentet Eksperimentet beskrives detaljert steg for steg med relevante forklaringer Alle stegene er tydelig beskrevet Noen steg er beskrevet Ingen eller nesten ingen steg i eksperimentet er beskrevet Rapportens utseende Alle data fra eksperimentet er korrekt og ryddig ført Alle data fra eksperimentet er korrekt ført Noen data fra eksperimentet er korrekt ført Ingen data fra eksperimentet er korrekt ført Begrepsbruk Rapporten anvender mange relevante vitenskapelige begrep Rapporten anvender noen relevante vitenskapelige begrep Rapporten anvender få relevante vitenskapelige begrep Rapporten anvender ingen relevante vitenskapelige begrep
  23. 23. http://rubistar.4teachers.org Copyright © Henning Fjørtoft
  24. 24. Copyright © Henning Fjørtoft
  25. 25. Les og lær mer: <ul><li>Henning Fjørtoft (2009): Effektiv planlegging og vurdering , LNU/Fagbokforlaget </li></ul><ul><li>Trude Slemmen (2009): Vurdering for læring i klasserommet , Gyldendal </li></ul><ul><li>Twitter: @hennif </li></ul><ul><li>www.bestpraksis.blogspot.com </li></ul>Copyright © Henning Fjørtoft

  ×