Fiscale kennisbank, wat klanten zeggen

460 views

Published on

Motivatie en ervaringen waarom klanten kiezen voor de EFK Fiscale Kennisbank

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiscale kennisbank, wat klanten zeggen

  1. 1. De EFK Fiscale KennisbankOver kennis vinden, delen ensamenwerken Klanten over de EFK Fiscale Kennisbank Een toenemend aantal gemeen- ten maakt gebruik van de EFK Fiscale Kennisbank. De voorde- len van informatie vinden, delen en samenwerken via de Kennis- bank staat wat ons betreft buiten kijf. Wij vertellen u dat graag. EFK Belastingadviseurs schetst scenario’s voor klanten, advi- seert en helpt hen hun fiscaliteit te borgen. Wij kunnen uitvoerig over onszelf vertellen maar laten het woord graag aan onze klan- ten die hun verhaal vertellen.
  2. 2. Gemeente Leusden“Samenwerken aan dossiers, niet alleen binnen onzeorganisatie maar ook met andere gemeenten”.Gert-Jan Brouwer, Gemeente Leusden: ben wij EFK toestemming gegeven onze dossiers in te zien. Voordeel is dat je geen“Waarom hebben we in Leusden gekozen stukken meer hoeft te scannen en op tevoor de kennisbank van EFK? sturen, ze kunnen het zelf raadplegen in de dossiers.Net als heel veel gemeenten willen wemeer gaan digitaliseren. De afgelopen Het grote voordeel van de EFK vragenser-jaren hebben we behoorlijk wat fiscale vice is dat je zelf niet alles hoeft te volgendossiers opgebouwd. Daarnaast hebben wat er op fiscaal gebied gebeurt, en dat iswe een mooie verzameling fiscale wetten veel. De kosten van het opleiden en de tijdop de plank staan. die het kosten om zaken zelf uit te zoeken zijn veel hoger dan de kosten van de fisca-Omdat we inmiddels ook zijn begonnen le vragenservice. Het antwoord komt altijdaan flexwerken moest er een oplossing snel en eventueel overleg met de Belas-komen. Die oplossing hebben we gevon- tingdienst kan ook door EFK gedaan wor-den in de kennisbank van EFK. Hierin kun den.je de fiscale wetten raadplegen en kun jeje dossiers digitaal opslaan. Het zoeken Inmiddels is er ook een aantal dossiersmet zoekwoorden is in de kennisbank veel van andere gemeenten met betrekking totgemakkelijker dan in een papieren dos- de werkkostenregeling in de Kennisbanksier. Daarnaast kun je je dossiers delen beschikbaar gesteld. Op die manier kun jemet anderen. Daar moet je uiteraard wel eenvoudig en snel kennis delen over dezelf toestemming voor geven. inrichting van de werkkostenregeling. Je hoeft niet meer alle kennis zelf te verga-Omdat wij ook een abonnement hebben ren, maar je kunt gebruik maken van deop de fiscale vragenservice van EFK heb- informatie van andere gemeenten.
  3. 3. Gemeente Ermelo“Mede door de Fiscale Kennisbank zijn wij in staatonze fiscale processen te borgen”.René de Boer, Gemeente Ermelo: den bespaard en fiscale processen ver- simpeld kunnen worden;“Onze motivatie was zeer breed. Wij heb-ben gekozen voor EFK om een aantal re- - Het kunnen vastleggen van correspon-denen. Ten eerste is de samenwerking dentie met en besluiten van de Belasting-met EFK buitengewoon prettig. Het is altijd dienst: eveneens van belang voor fiscalewaardevol voor ons om jullie bij een fiscaal controle alsmede het bewaken van af-probleem of proces te betrekken. Wij mer- spraken en een richtlijn te hebben voorken zelf ook dat wij als organisatie hier- vergelijkbare situaties;door groeien. Veel doen wij zelf, maar wijhebben geleerd ingewikkelde fiscale pro- - Het fiscaal juist labelen van productencessen op tijd te herkennen zodat wij we- binnen de financiële administratie: vanten wanneer advisering gewenst is. EFK belang om te bepalen of de btw op eenondersteunt deze ontwikkeling. factuur terugontvangen wordt of juist niet, en dus of btw kostenverhogend doorwerkt;Dan het pakket zelf. Het borgen van defiscale controle en bewaking binnen de - Het kunnen leggen van dwarsverbandenorganisatie is steeds belangrijker gewor- binnen de gemeentelijke exploitatie als-den. Het pakket voorziet hier ruimschoots mede de grondexploitatie: van belang omin. Een greep uit de sterke punten van het niets steeds opnieuw het wiel uit te hoe-pakket: ven vinden alsmede bij het zoeken naar de fiscaal meest profijtelijke oplossing;- Het handmatig bijhouden van alle be-schikbare fiscale adviezen, wetten, vaklite- - Het systeem is toegankelijk voor tabletratuur en andere informatie was niet meer en smart Phone: ideaal in vergaderingente doen. Middels het softwarepakket van of thuis;EFK heeft de gemeente toegang tot deactuele wet- en regelgeving, rechtspraak, - Automatische ontvangst van alert e-procedures of actualiteiten. De Fiscale mails bij relevante aanpassingen en upda-Kennisbank biedt beduidend meer dan tes van artikelen en teksten;enkel een naslagwerk; - Mogelijkheid tot invoeren van zoekop-- Het borgen van het fiscale proces binnen drachten zowel op naam van documentende gemeente is niet eenvoudig. Aandacht als in het documenten zelf en zowel bin-binnen de gemeente voor het proces en nen het generieke als binnen het gemeen-de informatievoorziening is essentieel. Het te specifieke gedeelte: hiermee wordt depakket voorziet in mogelijkheden om juist informatie pas echt toegankelijk;al die kennis bij elkaar te brengen. Juist Voorts geeft de wijze waarop EFK omgaatdat meer bieden dan een naslag werk, met ons als cliënt alle vertrouwen. Ik refe-doet het hem; reer bijvoorbeeld aan het beschikbaar stel-- Het kunnen vastleggen van fiscale be- len van een demo. Het kosteloos uit kun-sluiten en adviezen: van belang voor de nen proberen van de mogelijkheden enfiscale controle en bewaking alsmede een hiertoe ook bereid zijn om in de cliënt terichtlijn te hebben voor vergelijkbare situa- investeren was voor ons ook een groteties waardoor tijd en kosten kunnen wor- plus.”
  4. 4. Gemeente Heerenveen“De Fiscale Kennisbank helpt ons om fiscaal incontrol te komen”.Cor Tiemersma, Gemeente Heerenveen: naslagwerk de mogelijkheid om ook op een laagdrempelige manier kennis te ma-“Gemeente Heerenveen hecht er veel ken met fiscaliteit en hier tevens vragenwaarde aan zoveel als mogelijk ‘in control’ van onze interne klanten mee te kunnente zijn en risico’s tot een minimum te be- beantwoorden;perken. Fiscaliteit is één van de aan-dachtspunten waarop wij ons de komende - Een online fiscaal archief waar wij onzetijd zullen gaan richten. Wij zijn van me- eigen fiscale stukken (adviezen, corres-ning dat wij in de huidige situatie niet vol- pondentie Belastingdienst enz.) kunnenledig in control zijn en hebben daarom structureren en archiveren. De vraag ‘Opgezocht naar oplossingen deze situatie te welke manier is er met de btw omge-verbeteren. Een van de ‘tools’ die wij hier- gaan?’ wordt hier vaak gesteld. Deze toolvoor gebruiken betreft de Fiscale Kennis- biedt de mogelijkheid dit op een efficiëntebank. manier vast te leggen en terug te vinden;De Kennisbank wordt door ons op de vol- - Een ontmoetingsplek met andere ge-gende manier ingezet: meenten. De fiscale kennisbank biedt de mogelijkheid een gezamenlijke online plek- Een ‘fiscale bibliotheek’ die alle mede- te creëren waarbij documenten en advie-werkers de mogelijkheid geeft zelf de juis- zen kunnen worden uitgewisseld. Eente fiscale kennis op te doen en in te zetten. voorbeeld hiervan is de samenwerking dieIn deze bibliotheek staat naast de fiscale gezocht is op het gebied van de Werkkos-wetgeving diverse handleidingen die hel- tenregeling. Hierbij hebben diverse ge-pen fiscale vraagstukken op te lossen. meenten uitwerkingsmogelijkheden metAangezien de fiscale kennis nu bij slechts elkaar gedeeld.één persoon is ondergebracht, biedt ditMeer informatiewww.efkbelastingadviseurs.nl Salomonstraat 52Contact 1812 PA Alkmaarinfo@efkbelastingadviseurs.nl T 072 535 05 25

×