Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vedotech 2013 Workshop De Verbinding

279 views

Published on

Workshop gegeven door De Verbinding tijdens de Vedotech conferentie van 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vedotech 2013 Workshop De Verbinding

 1. 1. Scholen die zich tot doel hebben gesteld om leerlingen de actualiteit en de samenleving te begrijpen, komen vanzelf uit op het begrip duurzaamheid. En als de school dat niet doet, dan is de kans groot dat leerlingen er wel mee komen.
 2. 2.  Even voorstellen…  Leerlingen, bedrijven en duurzaamheid  Opdracht Problemen & Oplossingen  Vakoverstijgend  Eco-logic  BioTechno  Rondvraag
 3. 3. Zorgen over: 46% Klimaatverandering 45% Omgaan met de aarde 28% Honger en armoede
 4. 4.   Recent onderzoek 1 nov 2013 175 werkgevers  O.a. AkzoNobel, Friesland Campina, Strukton, Provincie Utrecht, de gemeente Eindhoven, Rabobank Nederland, DESSO en Unilever
 5. 5.  Stelling 1: Organisaties die zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid vergroten hun bestaansrecht.  Stelling 2: Het huidige onderwijs sluit voldoende aan bij de behoefte van werkgevers wat betreft kennis en vaardigheden van werknemers om maatschappelijk verantwoord/ duurzaam te kunnen ondernemen/ opereren.  Stelling 3: Het onderwijs van mbo tot universiteit moet meer aandacht besteden aan duurzaamheid als integraal onderdeel van ieder curriculum.
 6. 6. Stelling 1  Stelling 1: Organisaties die zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid vergroten hun bestaansrecht.
 7. 7. Stelling 2  Stelling 2: Het huidige onderwijs sluit voldoende aan bij de behoefte van werkgevers wat betreft kennis en vaardigheden van werknemers om maatschappelijk verantwoord/ duurzaam te kunnen ondernemen/ opereren.
 8. 8. Stelling 3  Stelling 3: Het onderwijs van mbo tot universiteit moet meer aandacht besteden aan duurzaamheid als integraal onderdeel van ieder curriculum.
 9. 9.  62 % wil samenwerken met het onderwijs
 10. 10.  Ruim 100 Fte in bio-gerelateerd  Visvin project
 11. 11.  Praktische opdracht: Schrijf op het roze briefje:  Een regionaal natuur en/of milieu probleem Schrijf op het groene briefje:  Een duurzame ontwikkeling Geef het roze briefje aan je linker buur en het groene briefje aan je rechter buur.
 12. 12.  Praktische opdracht:  Bedenk een les met als uitgangspunt het ontvangen probleem en/of de duurzame ontwikkeling.  Ga daar bij uit van jouw reguliere lesprogramma. Dus probeer iets te vinden uit je eigen lesprogramma, waar je bij kunt aansluiten.  Schrijf je idee op een A4 vel
 13. 13.  In het examen  Meer concept-contextbenadering  Onderzoeken en ontwerpen bij biologie, natuurkunde, scheikunde
 14. 14.  Biologie  subdomein A12: ecologisch denken  subdomein D4: interactie met ecosystemen  subdomein F3: biodiversiteit
 15. 15.  Natuurkunde  Domein E2: Aarde en klimaat  Domein H: Natuurkunde en technologie.
 16. 16.  Scheikunde  subdomein C5: Technologische aspecten  subdomein C7: Behoudswetten en kringlopen  subdomein E3: Innovatieve processen  subdomein F2: Procestechnologie en duurzaamheid  subdomein F3: Energieomzettingen  subdomein G2: Milieu eisen,  subdomein G3: Duurzame chemische technologie
 17. 17. Eco-logic – HAVO & VWO BioTechno – VMBO-T & HAVO
 18. 18.  Milieu & Techniek  Duurzame ontwikkeling doelstellingen vanuit SLO  Ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren  School en haar omgeving als context  Bedrijfsleven betrekken
 19. 19.  Hoe  Doelen en vaardigheden matrix  Twee inleidende thema’s  Negen thema’s rondom duurzame ontwikkeling  Facebook-achtig bronnenmateriaal  Database met opdrachten waar uit gekozen kan worden.
 20. 20.  Biologie & Techniek  Korte teksten veel afbeeldingen  Leest als de Kijk en de Quest  Vrij in te vullen opdracht  Met een gestructureerd werkproces  Duurzame thema’s
 21. 21.  Daar waar techniek en biologie elkaar ontmoeten. Earthships Cradle to Cradle Biomimicry Natuurlijk verpakt Water
 22. 22. Project: Earthships
 23. 23. Project: Cradle to Cradle
 24. 24. Project: Biomimicry
 25. 25.  Utrecht goes green  Rondleiding langs duurzame bedrijven in Utrecht.  App breed inzetbaar.  In samenwerking met TechnoTrend.

×