Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Jacobapolder

 1. PEILBESLUIT JACOBAPOLDER Niels Groot Jolien Scholten Maurice de Wit PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014
 2. INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Eisen Watersysteem Waterstand binnen en buitendijks Relatie waterstand en grondwaterstand, relatie gewasopbrengst en grondwatertrap STOWA buien Beheer en onderhoud Conclusie Discussie PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 2/15
 3. 1. INLEIDING Wat is een Peilbesluit? Probleemstelling: - Droogte en wateroverlast - Klimaatverandering --> Nieuw peilbesluit is nodig Doelstelling: - Voldoende berging en afvoer van water - Optimale landbouwgrond PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 3/15
 4. 2. EISEN - Stroomsnelheid Droogtelegging 10% Opstuwing 25 cm T100 bui PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 4
 5. 3. WATER SYSTEEM 5
 6. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT CROSS SECTIES 0.91 + NAP 0,66+ NAP 1:2 Cross section 2 1:2 0.5 1.0 1.0 1.0 -0.54 + NAP 1.2 -1,04 + NAP 1.0 1.0 -0.54 + NAP -1,04 + NAP 1.0 2.4 1:2 0.5 -0.29 1.0 + NAP 0.2 NAP -0,79 + 1.0 2.4 1:2 1.0 2.4 0.5 2.4 Cross section 1 1.0 -0.29 + NAP -0,79 + NAP 2.4 2.4 0.2 0.60+ NAP 1.3 1:2 Cross section 3 1:2 Cross section 3 2.6 1.0 1:2 1.0 -0.71 + NAP -1.21 + NAP 2.6 Cross section 4 1.0 1.0 3.5 3.5 -0.71 + NAP -1.21 + NAP 2.6 To 0.99 + NAP 1:2 -0.71+ NAP -1.21 + NAP 1.0 -0.71+ NAP -1.21 + NAP 1.0 ge 5.8 0.99 + NAP 1:2 Cross section 4 3.4 3.4 2.7 2.7 1:2 0.5 0.5 1:2 1.0 1.0 1.7 1:2 0.60+ NAP 0.5 2.6 1.7 1:2 3.4 3.4 6 0.50 m 1.3 Cross section 2 2.4 2.4 0.91 + NAP 0,66+ NAP 0.5 1:2 0.00 m 0.25 m PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 0.5 Cross section 1 1: 2 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 1.2 1.2 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 1.2 1:2
 7. 4. WATERSTAND BINNEN EN BUITENDIJKS Pomp: • Visvriendelijk • Afsluiter • Katterug : PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 7
 8. 5. RELATIE WATERSTAND EN GRONDWATERSTAND waterstand PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 8
 9. RELATIE GEWASOPBRENGST EN GRONDWATERTRAP - Grondwatertrap -In alle Peilgebieden heerst een grondwatertrap van IV of VI - verschil GLG IV en GHG VI is 40 cm - verschil GLG VI en GHG IV is 60 cm PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 9
 10. 6. STOWA BUIEN PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 10
 11. OVERSTROMING OP SOMMIGE GEBIEDEN
 12. 7. BEHEER EN ONDERHOUD - Onderhoud werkzaamheden - Stuw Duiker Gemaal Hoofdwatergang PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 12
 13. 8. CONCLUSIE - 9 Peilgebieden - 4 doorsneden, 2 stuwen, 7 duikers - Waterpeil stijgt niet meer dan 25 cm - Geen directe overstromingen - Wateroverlast en droogte kan zo worden voorkomen PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 13
 14. 9. DISCUSSIE - Gewassen - Watersysteem - STOWA bui - Verhard oppervlakte - Dijken huizen en wegen PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014 14
 15. VRAGEN ? Bedankt voor de aandacht! Projectgroep 2: Maurice de Wit Niels Groot Jolien Scholten PEILBESLUIT JACOBAPOLDER PROJECT | 13 JANUARI 2014
Advertisement