Successfully reported this slideshow.
Werk in uitvoering 2009-2010
         RE/MAX Vastgoedgroep
Werk in uitvoering


In deze uitgave maakt u kennis met een aantal recente projecten, die we hebben uitgevoerd in onze rol...
Inhoud


Tweede Zoetermeerleiding           4  Duingeest                28
Taxaties voor de S...
Tweede Zoetermeerleiding


  De Tweede Zoetermeerleiding dient als calamiteitenleiding naast de Eerste Zoetermeer­
  l...
Opstalrecht
Omvorming
Taxaties voor de Subsidieregeling Natuurbeheer


In het afgelopen jaar heeft ons kantoor meerdere agrarische percelen in d...
Binnenstedelijke projectmatige verwerving


  Ons kantoor heeft in opdracht van de gemeente Duiven waarderingen uitgevoe...
Centrumplan Duiven
Aankoop bedrijfsvastgoed
Bedrijfspand Renkum


Wij hebben een particuliere opdrachtgever in de gemeente Renkum bijgestaan bij de
verplaatsing van e...
Woningmakelaardij


   Ons kantoor heeft voortdurend circa 90 tot 100 woningen in de regio Arnhem in de verkoop.


   ...
Actieve marketing
Begeleiding bij dreigende onteigening
Deskundige bijstand


De vereniging van eigenaren van een appartementencomplex beschikt over het eigendom
van een riant pe...
Ecologische Hoofdstructuur


   Voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verwerven de rentmeesters
  ...
Grondverwerving
Taxatie
Tuinbouw objecten


Het Westland is één van de bekendste glastuinbouwgebieden. Ons kantoor verricht in dit
gebied veelvuld...
Progress portefeuille


   Het pensioenfonds van Unilever, Progress, heeft in 2009 besloten haar portefeuille direct
  ...
Waarderen en analyseren
Kustversterking
Zwakke Schakel Scheveningen


Bij Scheveningen is een zwakke plek in de kustverdediging aanwezig. Het Hoogheemraad­
schap ...
Agrarische bedrijfsverplaatsingen


   Rentmeesters van ons kantoor hebben bemiddeld bij diverse bedrijfsverplaatsingen ...
Aankoop en ruil
Grondexploitatie
Veldhuizen


Het voormalig militair mobiliteitscomplex Veldhuizen te Loenen (Gld) zal van functie gaan
veranderen. Wij heb...
Duingeest


   De woningbouwlocatie Duingeest ligt op een unieke plek in Monster, pal tegen de duinen.
   Het project ...
Publiek Private Samenwerking
Taxaties erfpachtpercelen
Herziening van de erfpachtcanon


Voor de periodieke canonherziening of heruitgifte in erfpacht, hebben wij voor diverse
o...
Dierenpark Wissel


   Binnen de contouren van de Veluwe wordt gepoogd om Dierenpark Wissel naar een ver­
   vangende ...
Bijzondere objecten
Projectmatige grondverwerving
Marickenland


Onder de rook van de steden Utrecht en Amsterdam ligt de polder Marickenland. Deze
polder ondergaat over en...
Gorsselse Heide: Verkocht wegens vrede


   Ons kantoor is betrokken bij de uitvoering van het Project Ontwikkeling Mili...
Voorkoming van staatssteun
Minnelijke waardering
Fiscale taxaties


Eén van onze opdrachtgevers hebben wij bijgestaan in de onderhandeling met de Belas­
tingdienst. De opd...
Financieringstaxaties bedrijfsvastgoed


   Voor meerdere opdrachtgevers in het commerciële onroerend goed hebben wij de...
Financiering in een moeilijke markt
Natuurvriendelijke oevers
Ecolint Elburg


Voor het project Veluwerandmeren worden de oevers van onder andere het Veluwemeer
en het Drontermeer natu...
Taxatie incourant object


   Voor een opdrachtgever in Arnhem hebben wij een relatief incourant object getaxeerd,
   ...
Zoeken naar mogelijkheden
Afrondingsaankopen
Taxatie voor subsidieverstrekking


Vanuit ecologische belang is het belangrijk dat terreinbeherende organisaties aaneen­
...
Landgoed Appel


   Over landgoed Appel is een robuuste ecologische verbindingszone geprojecteerd. De
   particuliere ...
Ontwikkelingsplanologie
Het RE/MAX Vastgoedgroep-team
Van links naar rechts:

Bovenste rij: Henk Evink, Jeroen van Lenthe, Wim Kemperman, Marc Eerden, Jos Frieling

Middelste r...
Vaste opdrachtgevers


   Naast vele particulieren en semioverheden werken wij voor de volgende opdrachtgevers.
52
RE/MAX Vastgoedgroep
Delta 48 • 6825 MS Arnhem • Tel. (026) 35 21 830 • Fax (026) 35 21 831
arnhem@remax.nl • www.remaxvas...
Werk in uitvoering 2009 - 2010!
Werk in uitvoering 2009 - 2010!
Werk in uitvoering 2009 - 2010!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werk in uitvoering 2009 - 2010!

586 views

Published on

In deze uitgave maakt u kennis met een aantal recente projecten, die wij hebben uitgevoerd in onze rol als makelaar, rentmeester en adviseur. Uiteenlopende activiteiten in een breed expertiseveld, waarin effectief samenwerken de rode draad vormt. Dit is ons "werk in uitvoering", met mooie resultaten en vele prettige contacten. Werk waarvan we u met veel genoegen een impressie geven.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werk in uitvoering 2009 - 2010!

 1. 1. Werk in uitvoering 2009-2010 RE/MAX Vastgoedgroep
 2. 2. Werk in uitvoering In deze uitgave maakt u kennis met een aantal recente projecten, die we hebben uitgevoerd in onze rol van makelaar, rentmeester en adviseur. Uiteenlopende activiteiten in een breed expertiseveld, waarin effectief samenwerken de rode draad vormt. Wij zijn trots op de resultaten die we hiermee bereiken. Resultaten die er voor zorgen dat we steeds hechtere relaties opbouwen met een groeiend aantal particulieren, overheden, bedrijven en organisaties. Van het vestigen van het recht van opstal, het verplaatsen van een groothandel tot grondruil binnen een duurzaam ontwikkelingsproject. Dat is ons ‘werk in uitvoering’, met mooie resultaten en vele prettige contacten. Werk waarvan we u met veel genoegen een impressie geven. Het RE/MAX Vastgoedgroep-team 1
 3. 3. Inhoud Tweede Zoetermeerleiding 4 Duingeest 28 Taxaties voor de Subsidieregeling Natuurbeheer 6 Herziening van de erfpachtcanon 30 Binnenstedelijke projectmatige verwerving 8 Dierenpark Wissel 32 Bedrijfspand Renkum 10 Marickenland 34 Woningmakelaarderij 12 Gorsselse Heide 36 Deskundige bijstand 14 Fiscale taxaties 38 Ecologische Hoofdstructuur 16 Financieringstaxaties bedrijfsvastgoed 40 Tuinbouw objecten 18 Ecolint Elberg 42 Progress portefeuille 20 Taxatie incourant object 44 Zwakke Schakel Scheveningen 22 Taxatie voor subsidieverstrekking 46 Agrarische bedrijfsverplaatsingen 24 Landgoed Appel 48 Veldhuizen 26 Het RE/MAX Vastgoedgroep-team 50 3
 4. 4. Tweede Zoetermeerleiding De Tweede Zoetermeerleiding dient als calamiteitenleiding naast de Eerste Zoetermeer­ leiding. De leiding transporteert het rioolwater van Zoetermeer naar de afvalwater­ zuiveringsinstallatie in Den Haag. Zowel de voorbereiding als de aanleg van de leiding behoort tot het takenpakket van het Hoogheem- raadschap van Delfland. Om een recht van opstal te vestigen, hebben wij de onderhandelingen met vele verschillende belanghebbenden langs het tracé gevoerd. 4
 5. 5. Opstalrecht
 6. 6. Omvorming
 7. 7. Taxaties voor de Subsidieregeling Natuurbeheer In het afgelopen jaar heeft ons kantoor meerdere agrarische percelen in de Achterhoek getaxeerd. De taxatie dient voor de opdrachtgever als basis voor het subsidiëren van de waardedaling die het perceel ondergaat als deze omgevormd wordt naar natuur. Bijzonderheid in 2009 was een bezwaarprocedure die door een eigenaar geëntameerd werd. Wij werden verzocht de taxatie nader te onderbouwen en toe te lichten. Dankzij het grondprijzenbestand van het kantoor en de gebiedskennis werd de taxatie door de bezwarencommissie in tact gelaten. 7
 8. 8. Binnenstedelijke projectmatige verwerving Ons kantoor heeft in opdracht van de gemeente Duiven waarderingen uitgevoerd van alle objecten die verworven moeten worden voor de realisatie van het project Vitaal Centrum Duiven. Het oude centrum wordt herbouwd en verfraaid in een stijl van weleer. De uitvoering van de taxaties maakte onderdeel uit van de projectmatige grondverwerving van dit plan. Voor het project is een taxatiecommissie gevormd waarbij één van onze taxateurs samenwerkte met een taxateur van een plaatselijk makelaarskantoor. 8
 9. 9. Centrumplan Duiven
 10. 10. Aankoop bedrijfsvastgoed
 11. 11. Bedrijfspand Renkum Wij hebben een particuliere opdrachtgever in de gemeente Renkum bijgestaan bij de verplaatsing van een groothandel en importeurschap van bouwmaterialen. Onze diensten omvatten het zoeken naar vervangende ruimte, de waardering ervan en het verwervings­ proces van de uiteindelijke vervangende ruimte. Voor onze opdrachtgever werd verplaatsing noodzakelijk vanwege expansie in de bedrijfsvoering. Deze transactie sprong er uit omdat er weinig aanbod was van geschikte locaties en omdat het om een deels verhuurd object ging. 11
 12. 12. Woningmakelaardij Ons kantoor heeft voortdurend circa 90 tot 100 woningen in de regio Arnhem in de verkoop. Ondanks een markt die een neergang van 40% vertoonde in transactievolume, hebben de woning- makelaars van ons kantoor een lichte stijging van transacties kunnen bewerkstelligen. Met name een actieve marketing heeft hier aan bijgedragen. 12
 13. 13. Actieve marketing
 14. 14. Begeleiding bij dreigende onteigening
 15. 15. Deskundige bijstand De vereniging van eigenaren van een appartementencomplex beschikt over het eigendom van een riant perceel in het centrum van Emmen. Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex is de vereniging benaderd door een ontwikkelaar, in samen­ werking met de gemeente, om het eigendom te vervreemden. Wij staan deze, maar ook andere opdrachtgevers, bij in dit soort processen. In dit geval door middel van het berekenen van de waarde op basis van de toekomstige ontwikkeling, het bepalen van de (juridische) voorwaarden en het voeren van de onderhandelingen. 15
 16. 16. Ecologische Hoofdstructuur Voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verwerven de rentmeesters van ons kantoor gronden in onder meer de Achterhoek en de Gelderse Vallei. De grondver­ werving voor dit ‘Groene Netwerk’ richt zich niet alleen op het aankopen en verplaatsen van agrarische bedrijven, maar ook op aankoop van bijvoorbeeld woningen in het buitengebied of landgoederen. Eén voorbeeld van de expertise die de rentmeesters regelmatig ter beschikking stellen is het inzich- telijk maken van eventuele ‘terugverdienmogelijkheden’ van een locatie. Dergelijke trajecten brengen wij veelvuldig voor onze opdrachtgever de Dienst Landelijk Gebied in beeld. In 2009 is meer dan 300 hectare grond verworven voor (uitruil naar) de EHS. 16
 17. 17. Grondverwerving
 18. 18. Taxatie
 19. 19. Tuinbouw objecten Het Westland is één van de bekendste glastuinbouwgebieden. Ons kantoor verricht in dit gebied veelvuldig taxaties. Een voorbeeld hiervan is het taxeren van een kassencomplex waar chrysanten werden geteeld. Het was de wens van de opdrachtgever om delen van het bedrijf aan te kopen voor de aanleg van een riool- gemaal. Hierbij waren verschillende opties denkbaar ten aanzien van de technische uitvoering. In alle gevallen zijn de schades voor de teler door ons in beeld gebracht. 19
 20. 20. Progress portefeuille Het pensioenfonds van Unilever, Progress, heeft in 2009 besloten haar portefeuille direct vastgoed te verkopen via een openbare inschrijving. De portefeuille omvatte verhuurde woning­ en winkelcomplexen verspreid door heel Nederland. Voor een particuliere belegger hebben onze taxateurs een deel van de portefeuille gewaardeerd en geanalyseerd ten behoeve van een eventuele aankoop. 20
 21. 21. Waarderen en analyseren
 22. 22. Kustversterking
 23. 23. Zwakke Schakel Scheveningen Bij Scheveningen is een zwakke plek in de kustverdediging aanwezig. Het Hoogheemraad­ schap van Delfland heeft de taak op zich genomen deze plek te versterken. In samenwerking met de gemeente Den Haag is een combinatie ontworpen van een dijk­in­boulevard. Op verzoek van de opdrachtgever heeft ons kantoor de aanvraag voor het Koninklijk Besluit tot onteigening voor de grondverwerving begeleid. Ook zijn onderhandelingen gevoerd in het kader van de minnelijke verwerving. Onder de te verwerven objecten bevonden zich enkele bijzondere, zoals een beeldentuin, een openbaar toilet en diverse kiosken en parkeerterreinen. 23
 24. 24. Agrarische bedrijfsverplaatsingen Rentmeesters van ons kantoor hebben bemiddeld bij diverse bedrijfsverplaatsingen van melkveebedrijven. Veel verplaatsingen vonden regionaal plaats. Een aantal agrariërs vond hun nieuwe bedrijf in het noorden van Nederland. Onze rentmeesters zijn bij deze verplaatsingen betrokken als adviseur van de overheid bij de aankoop en bij subsidieverstrekking. In sommige gevallen is bemiddeld bij de verkrijging van een ruilbedrijf dat al in handen was van de overheid. Doorgaans werden de verplaatsende bedrijven bijgestaan door een eigen adviseur. 24
 25. 25. Aankoop en ruil
 26. 26. Grondexploitatie
 27. 27. Veldhuizen Het voormalig militair mobiliteitscomplex Veldhuizen te Loenen (Gld) zal van functie gaan veranderen. Wij hebben diverse ontwikkelingsvarianten doorgerekend en de haalbaarheid van verschillende onderdelen onderzocht. Deze planeconomische studies vormden voornamelijk input voor ontwerpsessies. Tijdens deze sessies zijn nadere uitwerkingen gekozen voor een ontwerp en randvoorwaarden voor een ontwikkelingsprogramma. Het terrein zal een functiewijziging ondergaan naar een mixed uses terrein waar woningbouw gecombineerd wordt met functies voor werken. Mogelijk wordt dit aangevuld met wellnessbestemmingen en een museumboulevard. 27
 28. 28. Duingeest De woningbouwlocatie Duingeest ligt op een unieke plek in Monster, pal tegen de duinen. Het project is onderdeel van een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij de functies bedrijven terreinen, glastuinbouw, infrastructuur, wonen, water, groen, toerisme en recreatie als bouwstenen dienen. Het project wordt gecoördineerd via de uitvoeringsorganisatie Ontwikkelingsbedrijf het Nieuwe Westland BV, een samenwerking van publieke en private partijen. Voor onze opdrachtgever hebben wij bij binnen het deelproject Duingeest de grondruil en de coördinatie van de verschillende deelprojecten verzorgd. 28
 29. 29. Publiek Private Samenwerking
 30. 30. Taxaties erfpachtpercelen
 31. 31. Herziening van de erfpachtcanon Voor de periodieke canonherziening of heruitgifte in erfpacht, hebben wij voor diverse opdrachtgevers tientallen erfpachtpercelen getaxeerd. Jaarlijks terugkerend zijn taxaties aan de Maasdijk tussen Hoek van Holland en Maassluis. Het afge lopen jaar zijn ook diverse taxaties voor Staatsbosbeheer uitgevoerd. In alle gevallen zijn het zeer uiteenlopende taxaties, omdat de percelen alle mogelijke bestemmingen hebben. 31
 32. 32. Dierenpark Wissel Binnen de contouren van de Veluwe wordt gepoogd om Dierenpark Wissel naar een ver­ vangende locatie te verplaatsen. Meerdere overheidsbelangen worden hiermee gediend. Eén van de mogelijk alternatieve locaties is in eigendom bij een overheidspartij. Ons kantoor heeft advies gegeven over samenwerkingsmogelijkheden tussen overheden. Deze over- heidspartijen hebben ons gevraagd een waardering uit te brengen van het huidige dierenpark. Daarnaast vragen zij advies over de grondexploitatiebijdrage op de vervangende locatie en de waardering ervan. Het geheel moet ten slotte in een staatsteun perspectief bezien worden. Ons kantoor heeft berekeningen gemaakt om een aantal essentiële zaken helder te krijgen. Dit betreft de investeringen die het park op de vervangende locatie zal moeten doen, de omzetpotentie en de verplaatsingskosten. In 2010 worden deze werkzaamheden vervolgd en de berekeningen verfijnd. 32
 33. 33. Bijzondere objecten
 34. 34. Projectmatige grondverwerving
 35. 35. Marickenland Onder de rook van de steden Utrecht en Amsterdam ligt de polder Marickenland. Deze polder ondergaat over enkele jaren een transformatie van agrarisch cultuurlandschap naar een natuur­ en recreatiegebied. Ons kantoor verwerft in opdracht van overheidspartijen de benodigde gronden. Het werk bestaat uit het systematisch en actief benaderen van eigenaren. In samenwerking met taxateurs van andere kantoren stellen wij de schadeloosstelling vast op grond van de onteigeningswet en relevante jurisprudentie. Het afgelopen jaar heeft met name in het teken gestaan van inventarisatie en taxatie. Na verloop van tijd wordt het onteigeningstraject ingezet. 35
 36. 36. Gorsselse Heide: Verkocht wegens vrede Ons kantoor is betrokken bij de uitvoering van het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen van het ministerie van LNV. Hierbij wordt een nieuwe bestemming gegeven aan voormalige militaire complexen. De Gorsselse Heide behoudt haar natuurfunctie. Ons kantoor heeft voor de verkoopprocedure een taxatie verricht, in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Dit rapport diende als adviesstuk voor de gunningbeslissing en ter voorkoming van het eventueel verstrekken van onge- rechtvaardigde staatssteun. 36
 37. 37. Voorkoming van staatssteun
 38. 38. Minnelijke waardering
 39. 39. Fiscale taxaties Eén van onze opdrachtgevers hebben wij bijgestaan in de onderhandeling met de Belas­ tingdienst. De opdrachtgever had het voornemen om één van zijn verhuurde eigendommen vanuit de besloten vennootschap over te dragen naar het privévermogen. Via een minnelijke waardering met een taxateur van de Belastingdienst is overeenstemming bereikt over de waarde van het object in verhuurde staat. De fiscale uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn gebaseerd op relevante jurisprudentie en algemeen aanvaarde taxatiegrondslagen. 39
 40. 40. Financieringstaxaties bedrijfsvastgoed Voor meerdere opdrachtgevers in het commerciële onroerend goed hebben wij de taxatie van uiteenlopende typen bedrijfsgebouwen verzorgd op basis van de huurwaarde. De waardering van de onderhandse verkoopwaarde en de executiewaarde diende als basis voor de financiering door geldverstrekkende instellingen. Door de grote onzekerheden in deze markt is het veel lastiger geworden een financiering te verkrijgen. Onze taxateurs helpen de opdrachtgevers door meer dan gebruikelijk aandacht te schenken aan de onderbouwing van de taxatie. 40
 41. 41. Financiering in een moeilijke markt
 42. 42. Natuurvriendelijke oevers
 43. 43. Ecolint Elburg Voor het project Veluwerandmeren worden de oevers van onder andere het Veluwemeer en het Drontermeer natuurvriendelijk ingericht. Ter hoogte van Elburg en Doornspijk ligt een aantal ‘landjes’ die ‘bevolkt’ zijn met caravans, houten opstallen en steigers, bedoeld voor recreatie. Het project is gericht op het aankopen van deze eigendommen, zoals onlangs met één van de recreatie- landjes is gedaan. Voor het aankopen van deze percelen hebben de rentmeesters van ons kantoor een zogenoemd referentiekader opgezet. Ook nam één van onze taxateurs deel in de taxatiecommissie voor dit project. 43
 44. 44. Taxatie incourant object Voor een opdrachtgever in Arnhem hebben wij een relatief incourant object getaxeerd, voor een eventuele overnamebeslissing. Het betrof een voormalige school, die is verbouwd tot een sportschool. Wij hebben de gebruiksmogelijk- heden van het object binnen de vigerende bestemming in kaart gebracht, evenals de alternatieve aanwendingsmogelijkheden. De opdrachtgever heeft ons ook gevraagd waarderingen uit te brengen voor deze varianten. 44
 45. 45. Zoeken naar mogelijkheden
 46. 46. Afrondingsaankopen
 47. 47. Taxatie voor subsidieverstrekking Vanuit ecologische belang is het belangrijk dat terreinbeherende organisaties aaneen­ gesloten natuurgebieden beheren. Om deze gebieden compleet te krijgen kopen zij van de laatste eigenaren in dat gebied de grond. De betreffende beherende organisatie krijgt deze koopsom gesubsidieerd. Aan deze subsidie moet een taxatierapport ten grondslag liggen. In het afgelopen jaar heeft ons kantoor tientallen kleine bos- en natuurpercelen op de Veluwe en in de Achterhoek getaxeerd. 47
 48. 48. Landgoed Appel Over landgoed Appel is een robuuste ecologische verbindingszone geprojecteerd. De particuliere eigenaar van het landgoed is bereid om aan deze verbindingszone mee te werken indien economische dragers voor het landgoed in stand blijven of zo nodig in de plaats komen voor de agrarische functie. Als pilot hebben diverse overheden, samen met de eigenaar en diens adviseurs, een expertmeeting gehouden. Ons kantoor is gevraagd aan deze meeting een bijdrage te leveren. Ook zijn door ons kantoor diverse varianten van oude en nieuwe economische dragers doorgerekend. 48
 49. 49. Ontwikkelingsplanologie
 50. 50. Het RE/MAX Vastgoedgroep-team
 51. 51. Van links naar rechts: Bovenste rij: Henk Evink, Jeroen van Lenthe, Wim Kemperman, Marc Eerden, Jos Frieling Middelste rij: Rose-Linda van de Westeringh-van Arkel, Jacques Dicks, Hanneke Schroten Onderste rij: Ingrid Sluiter-Jansen, Marcia de la Motte 51
 52. 52. Vaste opdrachtgevers Naast vele particulieren en semioverheden werken wij voor de volgende opdrachtgevers. 52
 53. 53. RE/MAX Vastgoedgroep Delta 48 • 6825 MS Arnhem • Tel. (026) 35 21 830 • Fax (026) 35 21 831 arnhem@remax.nl • www.remaxvastgoedgroep.nl

×