Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabel bepaling inzet hvk

112 views

Published on

Bedrijven kampen met een probleem. Welke inzet dient een (register) hogere veiligheidskundige (intern of extern) te geven. Hierbij een richtinggevend instrument. Veel bedrijven hebben hier profijt mee opgedaan. Graag help ik u om dit verder uit te werken. Graag gebruiken met bronvermelding.

  • Be the first to comment

Tabel bepaling inzet hvk

  1. 1. Henk Dolleman,Date: 25-06-2013, Allen gebruiken met Bronvermelding: H.F. Dolleman, h.dolleman@planet.nlTABEL VOOR BEPALEN INZET HVKTabel 1: Aantal werknemers [A]Aantal werknemers factor Aantal werknemers factor0-25 0,1 1001-2000 226-50 0,2 2001-4000 351-100 0,3 4001-8000 4101-200 0,4 8001-15000 5201-300 0,8 15001-30000 6301-600 1,0 30001-10000 7401-1000 1,5 > 100000 8Tabel 2: Risico [B]Categorie Voorbeelden FactorMinimaal Kantoor, alleen kantoormachine, geen bewegendemachines, goed onder houd, voldoende ruimte,weinig brand- en elektrische risico’s, uitstekendearchitectuur, goede omgeving, weinig trappen,goede ventilatie, geen bekende gezondheidsrisico’s0,4Laag Kantooromgeving, lichte machines, dicht bevolkt,kleine en elektrische risico’s en geen bekendegezondheidsrisico’s0,8Gemiddeld Hout-, metaal-, en verfwerkplaatsen, niet –toxischechemische laboratoria, standaard magazijnen,mogelijke kleine gezondheidsproblemen.1,2Hoog Zwaar constructiewerk, grondverzet- engraafwerkzaamheden, gebruik van risicovollewerktuigen, gassen onder druk, toxische chemischelaboratoria, enige radiologische risico’s, mogelijkegezondheidsproblemen2,5Zeer hoog Gebruik van zeer toxische, gevoelige of gevaarlijkechemicaliën of biologische agentia, gevaarlijkewerktuigen of machines, gassen onder hoge druk4,5Kritisch Iedere activiteit waarbij een vergissing of momentvan onoplettendheid waarschijnlijk leidt tot een zeerernstige verstoring, ernstig ongeval of ramp4,5
  2. 2. Henk Dolleman,Date: 25-06-2013, Allen gebruiken met Bronvermelding: H.F. Dolleman, h.dolleman@planet.nlTabel 4: Inbreng op werkniveau [C]Categorie Omschrijving FactorDirect Direct contact met chefs op afdelingen, volledigeinbreng met arbeidsomstandigheden op dewerkvloer1,5Indirect Evalueert wel maar heeft geen directe inbreng metde arbeidsomstandigheden op de werkvloer, wordtaan een ander stafechelon overgelaten1,0Partieel Alleen contact met werkvloer in adviserende zijn(deskundigheid)0,6Minimaal Geen directe inbreng met arbeidsomstandighedenop de werkvloer0,1Tabel 5: Inbreng op beleid en procedures [D]Categorie Omschrijving FactorKompleet Dienst is volledig belast met voorbereidingen en tenuitvoer brengen van veiligheidsbeleid en procedures1,5Gedeeld De dienst is belast met voorbereiden en het tenuitvoer brengen va beleid en procedures tezamenmet een hogere echelon1,0Partieel De dienst ontvangt globale richtlijnen, beleid enprocedures van hoger echelon, welke verder uit envoegt gedetailleerde informatie toe0,5Minimaal De dienst heeft geen deel in de voorbereidingen enten uitvoer brengen van beleid en procedures0,1Tabel 6: lijnverantwoordelijkheden [E]Categorie Omschrijving FactorVolledig Managers op alle niveaus zijn verantwoordelijkgesteld voor de veiligheid als onderdeel van hun tak,verantwoordelijk voor toezicht en maatregelen,verantwoordelijk voor implementatie van beleid enregels0,5Partieel De verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussenmanagers en dienst1,0Minimaal De dienst is volledig verantwoordelijk, managerszijn niet verantwoordelijk gesteld1,8
  3. 3. Henk Dolleman,Date: 25-06-2013, Allen gebruiken met Bronvermelding: H.F. Dolleman, h.dolleman@planet.nlTabel 7: duplicatie van functie [F]Omschrijving FactorGeen duplicatie met staffunctionarissen op ander niveau 1,0Ander echelon heeft de taken voor 50 % van het personeel of heeft 50 %van de taken voor al het personeel0,5Ander echelon voert taken uit voor al het personeel 0,1Berekening:N= A*B*C*D*E*FN= aantal veiligheidskundigen

×