Factsheet bdo restructuring services

276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factsheet bdo restructuring services

  1. 1. BUSINESS RESTRUCTURINGOmdat mensen tellen.
  2. 2. BDO BUSINESS RESTRUCTURINGHerstellen van vertrouwen, stabiliteit en groeiBDO BUSINESS RESTRUCTURING (BR) IS ONDERDEEL VAN BDO CONSULTANTS EN BEGELEIDTBEDRIJVEN DIE TE KAMPEN HEBBEN MET FINANCIËLE EN OPERATIONELE UITDAGINGEN. INDE MEEST TURBULENTE SITUATIES ZORGEN ONZE ADVISEURS VOOR STABILITEIT EN DAAD-KRACHT. SAMEN MET DE BETREFFENDE ONDERNEMING WERKEN WE ZO AAN STRUCTUREELHERSTEL VAN VERTROUWEN EN RENDEMENT.OM U EEN GOED BEELD TE GEVEN VAN DE ONTWIKKELINGEN EN ACTIVITEITEN VAN BR, PRESENTERENWE HIERONDER EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN IN 2012.Grootwinkelbedrijven BouwBegeleiding van liquidatie CrediteurenakkoordenEen familiebedrijf met circa 20 winkels besluit de activiteiten te staken. BR heeft het afgelopen jaar voor twee middelgrote aannemers succesvolBR begeleidt het afstoten van de winkels aan derden en adviseert bij de een crediteurenakkoord begeleid. Hierna is in samenwerking met deafbouw van activiteiten. financiers een invulling gegeven aan de liquiditeitsbehoefte in de komende 12 maanden.Herzien financiële prognosesEen modeketen met >25 winkels is stuurloos geraakt. BR adviseert de interim- Herstructurering, verkoop en start nieuwe activiteitmanager bij het herijken van de financiële prognoses, het optimaliseren Een toeleverancier voor de bouw vergaloppeert zich in de investering invan de aansturing en de communicatie met stakeholders. twee aanpalende activiteiten en komt in liquiditeitsproblemen. BR adviseert het bedrijf bij het aanpassen van de operatie, begeleidt de verkoop van eenHerstructurering deel van de activiteiten en adviseert bij de opstart van een nieuwe activiteitEen familiebedrijf met >15 winkels is niet met de tijd meegegaan. De winkels die niet afhankelijk is van de bouwsector. Het geheel wordt in nauw overlegzijn te wijd verspreid en de collectie sluit niet meer aan bij de huidige tijd- met de bank tot een goed einde gebracht.geest. Samen met de familie stelt BR een plan van aanpak op om weerrendabel te worden. Vervolgens begeleiden we de afvloeiing van personeel, Ontwikkelingenonderhandelingen met verhuurders en stellen de liquiditeitsverwachtingen bij. Naast onze activiteiten op projectgebied, zijn er ook ontwikkelingen omtrent onderzoek en productontwikkeling. Onderstaand treft u hierIngenieursbureau twee voorbeelden van aan.Herstellen vertrouwen bankEen middelgroot ingenieursbureau verslikt zich in een overname, waarvoor Onderzoek naar Pre-packuiteindelijk faillissement moet worden aangevraagd. De liquiditeitsbehoefte In Groot-Brittannië wordt al intensief gebruik gemaakt van pre-packloopt op en financiers hebben niet het gevoel dat de aandacht van de directie (pre-arranged asset transaction). In essentie betreft pre-pack eenuitgaat naar de juiste zaken. BR wordt gevraagd inzicht te geven in de stand faillissementdoorstart die voor het faillissement en buiten de surseancevan zaken bij de onderneming en mee te helpen bij de onderbouwing van wordt geregeld. In stilte wordt overeenstemming bereikt tussende liquiditeitsbehoefte op korte termijn. koper en curator over de verkoop van activiteiten en/of activa van de toekomstige failliet. In samenwerking met Tilburg University en BDO isInstallatietechniek een inventarisatie uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden hiervan voorStabiliseren relatie met bank en ontwikkelen strategische visie het Nederlandse bedrijfsleven. Voor meer informatie verwijzen wij uEen middelgroot familiebedrijf met een omzet van >€ 65 mln. per jaar raakt naar www.bdo.nl/business-restructuring.in een impasse met haar tweede financier. De discussie loopt hoog op enkredietopzegging dreigt. BR begeleidt en spreekt een traject af waarbij er Productontwikkeling van de Risicoscanop basis van een herstructurering concrete afspraken met financiers en de Samen met de accountants en fiscalisten BDO en de juristen van Dijkstrahuisbankier worden gemaakt. De relatie is hierdoor gestabiliseerd. Voermans, hebben we de Risicoscan voor bouw- en productiebedrijven ontwikkeld. Dit product geeft voor een beperkt honorarium inzicht inUit het onderzoek kwam mede naar voren dat de onderneming hoognodig financiële, fiscale, en juridische risico’s en de mate waarin ze al dan niethaar strategie voor de komende jaren moet definiëren. De modus operandi een materieel probleem kunnen vertegenwoordigen.en de positie in de sector sloten niet meer aan bij de huidige marktbewegingen.Tevens liet men vele efficiëntievoordelen onbenut. Onder onze begeleidingvindt een verbetertraject plaats.
  3. 3. Multidisciplinaire inzet Business RestructuringMultidisciplinaire aanpak Communicatie met belanghebbendenDe opzet van BR is multidisciplinair. Alleen een geïntegreerde aanpak Het advies van BR wordt in een heldere en bondige rapportage gevat,overstijgt namelijk symptoombestrijding en pakt het probleem bij de welke enkel is gericht op de kernproblemen. Een voorbeeld hiervan treftkern aan. De afdeling BR neemt dan ook een centrale rol in binnen de u aan onderaan deze pagina. Het managementoverzicht toont de belang-dienstverlening van BDO Consultants. rijkste bevindingen met daarbij de oplossingsgerichte prioritering en een concreet actieplan. Uiteraard presenteren we hierbij ook diepgaandeOns advies is pragmatisch en resulteert in oplossingsgerichte acties. analyses ter onderbouwing van onze bevindingen.Wij weten vertrouwen te creëren bij belanghebbenden zoals bankenen de fiscus en nemen zo de belangrijkste stakeholders mee in het Meer Informatieverbeterplan. Desgewenst implementeren wij tevens de veranderingen Wilt u graag meer informatie of een informatief gesprek? Neem danen monitoren de ontwikkeling ervan. contact op met Sander van der Werf op telefoonnummer (030) 284 99 31 of (06) 246 81 101.TeamOns team bestaat uit ervaren business consultants en herstructurerings-specialisten die snel tot de kern van een probleem doordringen. De team-leden hebben verschillende achtergronden. Zo zitten in het team onderandere een registeraccountant, een oud-bankier en een oud-ondernemer.Heldere managementoverzichten Bevindingen met oplossingsgerichte prioritering en Diepgaande analyses ter onderbouwing van de bevindingen concreet actieplan
  4. 4. Wilt u meer informatie?Ga naar www.bdo.nl/businessrestructuring of bel (030) 284 99 31BDO CONSULTANTS B.V.Winthontlaaan 23526 KV Utrecht Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Business Restructuring Services of een van haar adviseurs. BDO Business Restructuring Services en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Business Restructuring Services is een op naam van BDO Consultants B.V. geregistreerde handelsnaam. BDO Consultants B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 11/2012 – FC12405

×