Dorpsvisie colijnsplaat 3 - werkgelegenheid haven colijnsplaat. tweede aanzet 2009-06-30 v3 1

583 views

Published on

Deze verkenning werkt de nieuwe kansen voor Colijnsplaat verder uit. Het geeft een inventarisatie bestaande bedrijvigheid met opmerkingen en een overzicht van mogelijke nieuwe werkgelegenheid in het havengebied.

Het is noodzakelijk een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) te maken zodat voor de gemeenschap de meest gunstige nieuwe ontwikkeling zichtaar wordt.

Het Zilte natuurmuseum Zeeland, eventueel uit te breiden met een bezoekerscentrum Nationaal Park Oosterschelde (NOP) en een kenniscentrum zouden belangrijke nieuwe economische dragers kunnen zijn.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dorpsvisie colijnsplaat 3 - werkgelegenheid haven colijnsplaat. tweede aanzet 2009-06-30 v3 1

  1. 1. Tweede aanzet WerkgelegenheidBestaande bedrijven en nieuwe ideeën: Maritiem Colijnsplaat Hendrikjan Hoffman Dorpsraad Colijnsplaat Verkenning 30 juni 2009
  2. 2. InleidingAl vele malen zijn er in Colijnsplaat veranderingen geweest en zijn de bakens verzet. Het afnemen van dewerkgelegenheid in de landbouw en de landbouwmechanisatie heeft veel veranderingen met zich meegebracht.Vervolgens heeft de komst en het grotendeels weer verdwijnen van de visserij een grote rol gespeeld. De komstvan de toeristisch-recreatieve tak van ondernemen heeft voor veel nieuwe werkgelegenheid gezorgd.Door de ontsluiting van het eiland hebben grote winkelcentra buiten het eiland extra kansen gekregen. De kleinewinkels kunnen niet meer concurreren met de winkels in de grote winkelcentra zoals die in Goes, hierdoor neemthet aantal arbeidsplaatsen af. Winkeltjes die van oudsher bestaan, vinden geen opvolger. Het aantalarbeidsplaatsen in het dorp neemt weer verder af.Door allerlei oorzaken (veelal doordat de beschikbare financiering minder wordt) loopt het voorzieningenniveau inhet dorp terug. Hierdoor gaan opnieuw arbeidsplaatsen verloren. De ouder wordende bevolking en de trek van dejongere bevolking met gezinnen naar de grotere gemeentes met veel voorzieningen en werkgelegenheid is eenproces dat naar verwachting de komende jaren door zal zetten. Het is uit de gegevens van de bevolking engepubliceerd onderzoek te herleiden. De samenloop van genoemde zaken levert een belangrijke bijdrage aan devoortgang en intensivering van de problematiek. Het is een cyclus die doorbroken moet worden.Colijnsplaat staat nu weer voor een belangrijk moment waar men zal moeten omschakelen en de koersverleggen. Er dient gesproken te worden over concrete methoden om kleine kernen weer op de kaart te zetten ener enige economische activiteit in te blazen zodat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil blijven.Voor Colijnsplaat is een nautisch-recreatieve en toeristische richting in combinatie met het zoeken naaraansluitingen op andere activiteiten op het eiland Noord-Beveland een voorhanden liggende optie. In opdracht van de gemeente Tholen is in 2008 door Waterrecreatieadvies uit Leliestad een groot onderzoek (Toetsingskader waterrecreatieve ontwikkelingen Tholen) uitgevoerd naar de verbetering van recreatie en toerisme op het eiland Tholen. Dit onderzoek is weliswaar nog niet openbaar maar is wel door ons ingezien. De eerste resultaten van dit onderzoek beginnen zich in Tholen af te tekenen en worden in beleid omgezet. Wij spraken eerder al van het onderzoek uitgevoerd door Waterrecreatieadvies o.m. in opdracht van de provincie Zeeland. Hierin wordt extra aandacht gevraagd voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme op en rond het water. Inmiddels is deze gedachte door de provincie Zeeland overgenomen en wordt de verdereontwikkeling van waterrecreatieve activiteiten door bestuurders veel genoemd.Wanneer er een toeristisch-recreatieve impuls komt in het havengebied van Colijnsplaat is het van groot belangdat de verbindingsassen tussen de vissershaven, oude haven en het dorp en tussen de jachthaven, oude havenen het dorp en ook het wandelpad langs de haven tussen de jachthaven en de vissershaven zo snel mogelijkworden ingevuld en tot stand gebracht.Dorpsraad Colijnsplaat Pagina 2 van 8
  3. 3. Op het haventerrein en in het dorp moet voor de toerist en recreant wat te zien en te beleven te zijn. Om delevendigheid van vroeger terug te krijgen en de toerist en (water)recreant te binden, is de introductie van tal vannieuwe (bedrijfsmatige) activiteiten noodzakelijk.De overzichtenIn de onderstaande overzichten worden de bestaande en mogelijke toekomstige activiteiten weergegeven.Tabel 1. Door een van de ondernemers op de haven is in samenwerking met de dorpsraad een globaleinventarisatie gemaakt van de op het haventerrein gevestigde bedrijven en de daar werkzame personen.Eveneens zijn in korte bewoordingen de wensen van en de door ondernemers gemaakte opmerkingenweergegeven.Tabel 2. In tabel vindt u het bij de eerdere verkenning gepresenteerde overzicht van mogelijk nieuwewerkgelegenheid en nieuwe kansen. Toegevoegd zijn twee kolommen. De eerste kolom geeft aan hoeveel m2deze bedrijven aan ruimte nodig heeft. In de twee kolom wordt aangegeven in welk deel van een nieuw gebouwonderdak gevonden kan worden. Een artist impression van een mogelijk nieuw gebouw vindt u op pagina 8.MKBAHet is noodzakelijk een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) te maken waarbij o.m. in aanmerkingworden genomen het aantal arbeidsplaatsen (fte), de kwaliteit een aantrekkelijkheid van deze arbeidsplaatsen,de tijdspanne waarin de activiteit beschikbaar is, het te verwachten aantal bezoekers,de toekomstgerichtheid enduurzaamheid van de (nieuwe) (bedrijfs)activiteit. Zo kan vastgesteld worden welke invulling van hethavengebied het meest gunstig is voor het dorp en de gemeenschap.Zilte natuurmuseum Zeeland, bezoekerscentrum Nationaal Park Oosterschelde (NOP) en kenniscentrumDe Oosterschelde is het grootste natuurgebied van Nederland met een zeer interessante habitat. De inlagen enkarrevelden binnen de dijken van de Oosterschelde hebben prachtige flora en een rijke fauna. Een ziltenatuurmuseum zou hierbij goed passen. Mevrouw Sloof heeft over de natuur van de Oosterschelde en deinlagen een fantastisch boekje geschreven. Dit boekje geeft een prachtig beeld van de schoonheid die nu slechtsdoor weinigen gezien wordt. Het publiek zal in een goed opgezet zilte natuurmuseum in Colijnsplaat veel betergeïnformeerd kunnen worden over de natuur in het Nationaal Park Oosterschelde (NOP). Door dit Ziltenatuurmuseum uit te breiden met een bezoekerscentrum, het zeeaquarium en een kenniscentrum van formaatzal op het haventerrein van Colijnsplaat een prachtige nieuwe ontwikkeling tot stand gebracht kunnen wordendie het gehele jaar door bezoekers trekt. Een ontwikkeling die door zijn combinatie zeer vernieuwend is en inZeeland niet bestaat.In het Zilte natuurmuseum kan op de eerste verdieping een lounge restaurant met een terras gevestigd wordendat uitzicht biedt over de gehele Oosterschelde.Een dorp als Colijnsplaat zoekt naar een nieuwe impuls en heeft deze hard nodig om de leefbaarheid en devoorzieningen in het dorp overeind te houden. De middenstand en horeca kunnen nu ternauwernoodoverleven. Wat is er meer voor de hand liggend dan in de haven van Colijnsplaat een publiektrekkendbezoekerscentrum van allure te vestigen. Het zet Colijnsplaat nationaal op de kaart en maakt het aantrekkelijkvoor recreanten, vakantiegangers, zeilers, natuurliefhebbers en iedereen die een dagje uit wil.Dorpsraad Colijnsplaat Pagina 3 van 8
  4. 4. Twee artist impressionsDe artist impression van Bert Ennik op deze pagina geeft een indruk van de mogelijkheden met het restylen van gevels van de bestaande vissersloodsen. Degekozen vorm maakt het mogelijk dat het restylen door de daar gevestigde bedrijven zelf kan worden bekostigd en de bestaande gebouwen niet geheelherbouwd behoeven te worden. De kosten van nieuwbouw zal in veel gevallen niet door de hier thans gevestigde bedrijven gefinancierd kunnen worden.De artist impression op pagina 8 van 8 laat een gebouw zien waarin de in tabel 2 aangegeven mogelijk nieuwe bedrijvigheid een plaats zou kunnen vinden.Bezoekers versus werkgelegenheidDoor al deze nieuwe activiteiten kan het aantal bezoekers aan Colijnsplaat oplopen tot 120.000 per jaar. De werkgelegenheid zal kunnen groeien met 40 fte.Hierdoor kunnen 80-90 personen een (deeltijd) baan vinden of behouden. Dit is een belangrijke stimulans voor de economie van Noord-Beveland.
  5. 5. Tabel 1: Bestaande bedrijvigheid met opmerkingAdres Naam Eigenaar Bedrijf Huidig m1 m2 Schip Opmerkingen WerkgelegenheidVisserijweg 1 UFA Vismijn 16*50 800 Zouden willen blijven 2+8 Kantine J.H. Commijs 16*10 160 Blijven. Bij voorkeur op een 3 mooie locatie.Visserijweg 2 UFA Vismijn 10*22 220 Zouden willen blijven -Visserijweg 3 Vof Samen Handel 12*27 264 Vertrekken . 1 VerderVisserijweg 4 John’s Viswinkel en 14*7/8 105 Blijven, wil een prominente 2-3 zeevishandel restaurant plekVisserijweg 6 Siereveld Visser 14*8,5 120 Werkt met netten Nog geen contact 1Visserijweg 8 A. Sinke Visser 14*8,5 120 YE 137 = verkocht Blijven -Visserijweg 12 K. Vink Opslag 14*8,5 120 Geen schip Blijven - (medewerker vismijn)Visserijweg 14 Michel Wilhelm Aquasense - 32*8,5 272 Wil een vertrekregeling en 4 Grontmij verhuispremie van de gemeente Is in gesprek hieroverVisserijweg 18 Elektra + ? 3*8,5 26Visserijweg 20 Piet Krijger Visser 8*11 88 ? Is gesaneerd . -Visserijweg 22 Vof Samen Handel 8*11 88 Blijven met kleine vestiging 1 VerderVisserijweg 24 Adrie Bout Bert Ennik, Eelke 20*10 250 Blijven 3-4 Ennik 5*10 verd Wood Design, Ennik Yacht en MeubelVisserijweg 26 Adrie Mol Visser 24*11 264 Werkt met netten, Blijven - zoon heeft een schipDorpsraad Colijnsplaat Pagina 5 van 8
  6. 6. Adres Naam Eigenaar Bedrijf Huidig m1 m2 Schip Opmerkingen WerkgelegenheidVisserijweg 28 Danny Bout Wood Design 8*10 80 Opslag Blijven -Visserijweg 30 Jan Verburg Orisant 8*11 88 Blijven ? duikcentrumVisserijweg 32 W. Sinke Visser 10*11 110 YE 139 Blijven 1 Goes 0113-212144Visserijweg 34 Danny Bout Visser 9*10 90 ? -Jachthavenweg Ko de Koster Delta Yacht 9*10 100 Heeft belangstelling voor -Oostzeedijk een jachtmakelaardij met verkoophavenOostzeedijk Berend Buurke THM - - Dient voor zijn Heeft belangstelling voor (5 fte 4,5) bedrijfsvoering een vaste hijsvoorziening verzekerd te zijn van op de kade (kolomkraan) de beschikbaarheid van de kaderuimteJachthavenweg Wsvnb Watersport - - Water Heeft belangstelling voor (4 fte 3,8) wateroppervlak t.b.v. Geen nieuwe uitbreiding jachthaven werkgelegenheidJachthavenweg Jacolien en Kees Yachtclub - - Is niet gehoord door de - gemeenteOostzeedijk John Kramer Kramer Machines - - Heeft belang bij de (20) beschikbaarheid van de loswal voor het uitvoeren van werkzaamheden aan boord van schepenBestaande Visserijweg Werkgelegenheid 10 fte 2,6 onder drukwerkgelegen- Visserijweg Werkgelegenheid 1 fte 0,5 vertrekkendheid Visserijweg Werkgelegenheid 18 fte 14 blijftDorpsraad Colijnsplaat Pagina 6 van 8
  7. 7. Tabel 2: Nieuwe werkgelegenheid m2 Gebouw Vast Vast Oproep Oproep Seizoen Seizoen Elders Elders Totaal Totaal nummer +Colijnsplaat / Noord-Beveland etage Nom Fte Nom Fte Nom Fte Nom Fte Nom FteVerhuurbedrijf 100 1 bg 2 2,0 8 1,6 8 2,0 1 0,2 19 5,8Jachtmakelaar 100 1 bg 2 2,0 1 0,2 1 0,5 1 0,2 5 2,9Zeilschool 100 1 bg 2 2,0 8 1,6 2 0,5 1 0,1 13 4,2Zilte natuurmuseum, bezoekers- en 400 + 450 2 bg + 2 verdkenniscentrum NPO 3 2,5 4 1,6 2 0,5 2 1 11 5,6Restaurant 2 verdZeeaquarium 50 2 bg 1 0,2 1 0,2 1 0,2 - - 3 0,6Jeugdherberg 400 + 400 1 bg + verd 4 3,0 2 0,5 2 0,5 1 0,5 9 4,5Winkeltje(s) 150 + 120 3 2 1,5 1 0,2 1 0,2 - - 4 1,9Zeilmaker 350 1 verd 2 2,0 - - - - - - 2 2,0Tuigerij of scheepsschildersbedrijf 150 28 2 2,0 - - - - - - 2 2,0Mastenbouwer Industrie - 4 3,5 - - - - - - 4 3,5Bruine vloot nvt - 2 2,0 2 0,2 2 0,2 1 0,5 7 2,9Vismijn (2) (1,2) (8) (1) - - (2) (0,4) (12) (2,6)Visserij bestaand 6, 8, 26, 32, 34 - - - - - - - - - -Museum en museum winkel 300 + 100 Dorp 2 1,6 2 0,5 2 0,5 2 2 8 4,6Totaal 28 24,3 29 6,6 21 5,1 9 4,5 87 40,5Dorpsraad Colijnsplaat Pagina 7 van 8
  8. 8. Dorpsraad Colijnsplaat Pagina 8 van 8

×