Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Helsingin päästöt
1990 – 2015 ja skenaario 2020
Petteri.huuska@hel.fi
18.5.2016
Petteri Huuska, ympäristösuunnittelija
Pet...
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt v. 2015
57%
26% 14% 2%
LIIKENNE LÄMMITYS
JÄTEHUOLTO
KULUTUSSÄHKÖ
Liikenne
Kaukolämmitys
E...
Muutos -25 % vuodesta 1990 vuoteen 2015
Pääkaupunkiseudun KHK-päästöt - ennakkotieto 2014
Pääkaupunkiseudun KHK-päästöt - ...
21.6.2016 Petteri Huuska4
Syyt päästövähenemiin 1990-2005
-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200
Kaukolämmön tuotann...
21.6.2016 Petteri Huuska5
Syyt päästövähenemiin 2005-2015
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100
Kaukolämmön tuotan...
21.6.2016 Petteri Huuska6
Syyt päästövähenemiin 1990-2015
-900 -700 -500 -300 -100 100
Kaukolämmön tuotannon polttoaineet
...
Taustaoletukset
• Helsingin KHK-päästöskenaario 2020
Väestönkasvu
• Nykyinen nopean kasvun väestöennuste; 2020 väkiluku 657 497
• Hitaampi kuin lineaarinen trendi (674 040)
• ...
Rakennuskanta
• Kerrosalan kasvu 9,6 % 2014-2020 (KSV)
•  51,3 milj. k-m2 vuonna 2020
Lämmitystavat
• Lineaarinen kehitys (5-v. trendi), pl. maalämpö
• Maalämmön osuus 4  8 % erillislämmitteisistä kiinteistö...
Lämmönkulutus
• Lineaarinen kehitys (kaukolämmön lämmitystarvekorjattu
ominaiskulutus; 2000-2013 trendi)
• Lämmön ominaisk...
Kaukolämmön tuotanto
• Hanasaari ja Salmisaari
5 % pellettiä
• Uusi pellettilämpökeskus
 tuotanto 160 GWh
• Korvaa erilli...
Sähkönkulutus
• Kulutussähkön päästökertoimen 5-v. keskiarvon lineaarinen kehitys
• Päästökerroin 55 g/kWh vuonna 2020 (vr...
Liikenteen polttoaineet
• Käyttövoimat tieliikenteessä 2020
(VTT/Aliisa-autokantamalli; HSL)
• Autokannan ominaiskulutukse...
Kulkutavat ja liikennesuorite
• Pyöräilyn osuus 11,5 %  15 % (pyöräilytavoite), kasvu korvaa
muuta liikennettä
• Pakettia...
Muut sektorit
• Matemaattinen malli toteutuneen kehityksen perusteella
(1000t CO2-ekv.) 1990 2015 2020
Teollisuus ja työko...
Tulokset
• Helsingin KHK-päästöskenaario
Päästöt 2 200 tonnia vuonna 2020
3,3 tonnia
asukasta kohti
Muutos -40 % vuodesta 1990
(1000t CO2-ekv.) 1990 2015 2020
2015-2020
muutos-%
1990-2020
muutos-%
Kaukolämpö 1 809 1 341 1269 -5 -30
Öljylämmitys 125 ...
Tulokset
• Helsingin ympäristöpolitiikan
tavoitteet
Kaupunkialueen uusiutuvan energian
osuus 17  23 %
• Suomen sähkön uusiutuvat (36 %)
• Helen kaukolämmön uusiutuvat (9 %)
...
Kaupunkialueen Uusiutuvan energian
osuus 17  23 %
2015 UE %
Kaukolämpö 7 068 636 9
Öljylämmitys 302 0 0
Sähkölämmitys 340...
Helenin energianhankinta
15 % uusiutuvaa 2020
2015 GWh Uusiutuvaa %-osuus
Sähkönhankinta tukkumyyntiin 7 010 911 13
Kaukol...
Energiankulutus –17 %/as
2005-2020 (20 % tavoite)
Energian kokonaiskulutus
-2 % 2005-2020
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Lämmitys Kulutussähkö Liikenne Muu ...
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015 ja skenaario 2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015 ja skenaario 2020

429 views

Published on

Helsingin ilmastotyöryhmän kokouksessa 18.5.2016 esiteltiin Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuodesta 1990 vuoteen 2015 ja ennustetta vuodelle 2020. Päästölaskennasta on vastannut Helsingin seudun ympäristöpalvelut yhdessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa.

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015 ja skenaario 2020

 1. 1. Helsingin päästöt 1990 – 2015 ja skenaario 2020 Petteri.huuska@hel.fi 18.5.2016 Petteri Huuska, ympäristösuunnittelija Petteri.huuska@hel.fi
 2. 2. Helsingin kasvihuonekaasupäästöt v. 2015 57% 26% 14% 2% LIIKENNE LÄMMITYS JÄTEHUOLTO KULUTUSSÄHKÖ Liikenne Kaukolämmitys Erillislämmitys Sähkölämmitys Kulutussähkö Jätehuolto Yhteensä 2,8 miljoonaa t CO2-ekv. v. 2015 (4,4 t/hlö)
 3. 3. Muutos -25 % vuodesta 1990 vuoteen 2015 Pääkaupunkiseudun KHK-päästöt - ennakkotieto 2014 Pääkaupunkiseudun KHK-päästöt - ennakkotiedot 2015 (Lähde: HSY) Hiili- neutraalius Tavoite -30 % vuonna 2020
 4. 4. 21.6.2016 Petteri Huuska4 Syyt päästövähenemiin 1990-2005 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Jätteiden ja jäteveden käsittelyn päästöt Teollisuuden ja työkoneiden energiankulutus Sähköntuotannon polttoaineet Liikenteen polttoaineet Tieliikenteen energiankulutus Raideliikenteen energiankulutus Laivaliikenteen energiankulutus Sähkölämmityksen energiankulutus Erillislämmityksen energiankulutus Sähkönkulutus Kaukolämmön kulutus Yhteensä Päästöjen muutos 1990-2005 (1000 t CO2-ekv.)
 5. 5. 21.6.2016 Petteri Huuska5 Syyt päästövähenemiin 2005-2015 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Jätteiden ja jäteveden käsittelyn päästöt Teollisuuden ja työkoneiden energiankulutus Sähköntuotannon polttoaineet Liikenteen polttoaineet Tieliikenteen energiankulutus Raideliikenteen energiankulutus Laivaliikenteen energiankulutus Sähkölämmityksen energiankulutus Erillislämmityksen energiankulutus Sähkönkulutus Kaukolämmön kulutus Yhteensä Päästöjen muutos 2005-2015 (1000 t CO2-ekv.)
 6. 6. 21.6.2016 Petteri Huuska6 Syyt päästövähenemiin 1990-2015 -900 -700 -500 -300 -100 100 Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Jätteiden ja jäteveden käsittelyn päästöt Teollisuuden ja työkoneiden energiankulutus Sähköntuotannon polttoaineet Liikenteen polttoaineet Tieliikenteen energiankulutus Raideliikenteen energiankulutus Laivaliikenteen energiankulutus Sähkölämmityksen energiankulutus Erillislämmityksen energiankulutus Sähkönkulutus Kaukolämmön kulutus Yhteensä Päästöjen muutos 1990-2015 (1000 t CO2-ekv.)
 7. 7. Taustaoletukset • Helsingin KHK-päästöskenaario 2020
 8. 8. Väestönkasvu • Nykyinen nopean kasvun väestöennuste; 2020 väkiluku 657 497 • Hitaampi kuin lineaarinen trendi (674 040) • Työpaikat  397 775; Uudenmaan työpaikkaprojektiot 2011, nopea vaihtoehto
 9. 9. Rakennuskanta • Kerrosalan kasvu 9,6 % 2014-2020 (KSV) •  51,3 milj. k-m2 vuonna 2020
 10. 10. Lämmitystavat • Lineaarinen kehitys (5-v. trendi), pl. maalämpö • Maalämmön osuus 4  8 % erillislämmitteisistä kiinteistöistä, korvaa öljylämmitystä
 11. 11. Lämmönkulutus • Lineaarinen kehitys (kaukolämmön lämmitystarvekorjattu ominaiskulutus; 2000-2013 trendi) • Lämmön ominaiskulutus -7,2 % 2015-2020 koko rakennuskannassa • Rakennusten lämmitysenergiankulutuksen kokonaismuutos rakennuskannan kasvu huomioon ottaen +1,2 %
 12. 12. Kaukolämmön tuotanto • Hanasaari ja Salmisaari 5 % pellettiä • Uusi pellettilämpökeskus  tuotanto 160 GWh • Korvaa erillistuotannon fossiilisia polttoaineita • Esplanadin lämpöpumppulaitos • Kokonaistuotanto säilyy ennallaan • Uusiutuvien osuus 15 %
 13. 13. Sähkönkulutus • Kulutussähkön päästökertoimen 5-v. keskiarvon lineaarinen kehitys • Päästökerroin 55 g/kWh vuonna 2020 (vrt. vuoden 2015 todellinen kerroin 59 g/kWh) • Sähkölämmityksen kerroin seuraa muun sähkön kehitystä • Sähkönkulutus per as. /työpaikka säilyy ennallaan • Kulutuksen kokonaismuutos +5 %
 14. 14. Liikenteen polttoaineet • Käyttövoimat tieliikenteessä 2020 (VTT/Aliisa-autokantamalli; HSL) • Autokannan ominaiskulutuksen muutos -8,7 % • Biopolttoainesekoitteen osuus 15 % • HSL:n busseista 10 % sähköbusseja, 90 % biodiesel Osuus ajokilometreistä % Bensiini, diesel, maakaasu 90,3 Sähkö 2,5 Bioetanoli 1,1 Biokaasu 6,0 Vety 0,1
 15. 15. Kulkutavat ja liikennesuorite • Pyöräilyn osuus 11,5 %  15 % (pyöräilytavoite), kasvu korvaa muuta liikennettä • Pakettiautojen liikennesuorite kasvaa väkiluvun mukaan • Kuorma-autoliikenne säilyy ennallaan • Satamapäästöt vähenevät 8 % 10-v. trendin mukaisesti • Henkilöautojen kokonaissuorite +4,5 % (väestönkasvu +7%) Henkilöliikenteen kilometrit (km/vrk/hlö) 2015 2020 Henkilöautot ja moottoripyörät 11,21 10,95 Linja-auto 3,91 3,65 Raideliikenne 4,57 4,31 Kävely ja pyöräily 2,56 3,34 Yhteensä 22,25 22,25
 16. 16. Muut sektorit • Matemaattinen malli toteutuneen kehityksen perusteella (1000t CO2-ekv.) 1990 2015 2020 Teollisuus ja työkoneet 181 37 27 Jätteiden käsittely 291 53 37 Maatalous 2 1 1
 17. 17. Tulokset • Helsingin KHK-päästöskenaario
 18. 18. Päästöt 2 200 tonnia vuonna 2020 3,3 tonnia asukasta kohti
 19. 19. Muutos -40 % vuodesta 1990
 20. 20. (1000t CO2-ekv.) 1990 2015 2020 2015-2020 muutos-% 1990-2020 muutos-% Kaukolämpö 1 809 1 341 1269 -5 -30 Öljylämmitys 125 103 92 -11 -27 Sähkölämmitys 85 99 81 -18 -4 Kulutussähkö 516 437 199 -54 -61 Liikenne 686 634 494 -22 -28 Teollisuus ja työkoneet 181 37 27 -27 -85 Jätteiden käsittely 291 53 37 -29 -87 Maatalous 2 1 1 -9 -43 YHTEENSÄ 3694 2704 2200 -19 -40 Asukasta kohti (t) 7,5 4,3 3,3 -23 -56 Helsingin khk-päästöt 1990, 2015 ja 2020
 21. 21. Tulokset • Helsingin ympäristöpolitiikan tavoitteet
 22. 22. Kaupunkialueen uusiutuvan energian osuus 17  23 % • Suomen sähkön uusiutuvat (36 %) • Helen kaukolämmön uusiutuvat (9 %) • Tieliikenteen biopolttoaineet (8%) • Raidesähkön uusiutuvat (100 %) • Suomen sähkön uusiutuvat (39 %) • Helen kaukolämmön uusiutuvat (15 %) • HSL bussit (100%) • Muun tieliikenteen biopolttoaineet (15%) • 2,5 % sähköautoja • Raidesähkön uusiutuvat (100 %)
 23. 23. Kaupunkialueen Uusiutuvan energian osuus 17  23 % 2015 UE % Kaukolämpö 7 068 636 9 Öljylämmitys 302 0 0 Sähkölämmitys 340 123 36 Kulutussähkö 3 953 1430 36 Tieliikenne 2 154 172 8 Raideliikenne 112 112 100 Laivat ja veneet 342 0 0 Muu polttoaine 145 0 0 YHTEENSÄ (GWh) 14 417 2 474 17 2020 UE % Kaukolämpö 7 174 1083 15 Öljylämmitys 272 0 0 Sähkölämmitys 358 141 39 Kulutussähkö 4 010 1578 39 Tieliikenne 2 065 456 22 Raideliikenne 110 110 100 Laivat ja veneet 342 0 0 Muu polttoaine 145 0 0 YHTEENSÄ (GWh) 14 476 3 367 23
 24. 24. Helenin energianhankinta 15 % uusiutuvaa 2020 2015 GWh Uusiutuvaa %-osuus Sähkönhankinta tukkumyyntiin 7 010 911 13 Kaukolämmön tuotanto 6 400 576 9 Kaukojäähdytys 125 125 100 13 535 1 611 12 2020 GWh Uusiutuvaa %-osuus Sähkönhankinta tukkumyyntiin 7 010 911 13 Kaukolämmön tuotanto 6 400 966 15 Kaukojäähdytys 125 125 100 13 535 2 002 15
 25. 25. Energiankulutus –17 %/as 2005-2020 (20 % tavoite)
 26. 26. Energian kokonaiskulutus -2 % 2005-2020 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Lämmitys Kulutussähkö Liikenne Muu polttoaine Energian kokonaiskulutus sektoreittain 2005 2015 2020

×