Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ympäristöjohtaja Esa Nikunen
Helsingin ilmastopolitiikka
Kaupunginhallituksen iltakoulu 8.5.2017
Esityksen sisältö
• Helsingin ilmastotyöryhmä
• Mitä Pariisin sopimus tarkoittaa
Helsingin kannalta?
• Uudet ilmastotavoit...
Helsingin ilmastotyöryhmä
?
Kaupunkistrategia
2017-2021:
ilmastotavoitteet ja
toimenpiteet
Ilmastotyön
koordinointimalli
Arvio
päästöistä
2020
Ilmas...
0,8°
>4°
2°
3°
1,5°
Nyt
Pariisin
tavoite max
Nykyiset
sitoumuksetMitään ei
tehdä
Pariisin
tavoite
Lisää
kunnianhimoa
tarvi...
Pariisin tavoitteet Helsingin kannalta
• Suomen/EU:n nykyiset päästösitoumukset
vuosille 2030 ja 2050 eivät ole riittäviä ...
Miten Pariisin sopimus vaikuttaa
Helsinkiin?
• EU-tavoitteet
• Päästökauppa (Helen)
• Hallituksen päätökset (kivihiilestä ...
Esa Nikunen 8
Hiilineutraalisuuden uudelleen määrittely
Esitys kaupunkistrategian valmistelua varten:
9
Uudet ilmastotavoitteet
• Päästövähennys 60 % vuoteen 2030 mennessä
verrat...
Helsingin sopeutumisen linjaukset
10
Prioriteetit vuosille 2017-2025
Varautuminen
1. Riskien kartoitus
2. Suunnittelu ja rakentaminen
3. Ohjauskeinot
4. Häiriö...
Ilmastotyön koordinointimalli
Ilmastotyön koordinointimalli
• Ilmastotyöryhmän malli koordinaatiosta
• Työstetty ilmastoverkoston työpajassa
• Johtopäät...
Ajankohtaista Helsingin
ilmastotyössä
Uusiutuva energia
& energiatehokkuus
15
Kuvat: Helen Oy Mediapankki
Ilmastotyöryhmä
& Ilmastoverkosto
Kuvat: Jussi Karmala YMK
Yritysyhteistyö
27.3.2017 Esa Nikunen17
Kuvat: Taina Tervo YMK
27.3.2017 Esa Nikunen18
Kuvat: Kajsa Rosqvist YMK
27.3.2017 Esa Nikunen19
Kuvat: Jari Viinane YMK ja Taina Tervo YMK
Aktiivinen toiminta
ilmastoverkostoissa
Zone 3: Viikin ympäristötalo
Toimistotalon energiatehokkuuden
optimointi, kysyntäjousto,
energiavarasto
Zone 1: Merihaka
R...
Energiatehokas liikkuminen
27.3.2017 Esa Nikunen22
Kuvat: Sohjoa automaattibussikokeilu Helsingissä / Metropolia. HSL Tapi...
Lisätietoa Helsingin ilmastotyöstä:
www.stadinilmasto.fi (tilaa uutiskirje 4 krt/v)
ja Ilmastotiekartta
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017

232 views

Published on

Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikusen esitys ajankohtaisesta ilmastopolitiikasta:
* Miten Pariisin ilmastosopimus vaikuttaa Helsingin ilmastotyöhön
* Helsingin uudet ilmastotavoitteet ja hiilineutraalisuustavoitteen päivitys (esitys kaupunkistrategiaa varten)
* Helsingin uudet sopeutumislinjaukset (esitys kaupunkistrategiaa varten)
* Helsingin ilmastotyön johtaminen
* Helsingin ajankohtaiset ilmastoteot
Päivitetty 7.8.2017 (1. sliden luvut)

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017

 1. 1. Ympäristöjohtaja Esa Nikunen Helsingin ilmastopolitiikka Kaupunginhallituksen iltakoulu 8.5.2017
 2. 2. Esityksen sisältö • Helsingin ilmastotyöryhmä • Mitä Pariisin sopimus tarkoittaa Helsingin kannalta? • Uudet ilmastotavoitteet 2030 • Helsingin sopeutumislinjaukset 2017- 2025 • Ilmastotyön koordinointimalli • Ajankohtaista Helsingin ilmastotyössä
 3. 3. Helsingin ilmastotyöryhmä
 4. 4. ? Kaupunkistrategia 2017-2021: ilmastotavoitteet ja toimenpiteet Ilmastotyön koordinointimalli Arvio päästöistä 2020 Ilmastotavoitteet ja toimenpiteet 2015 2017 2030 2020 2050 Helsingin sopeutumis- linjaukset Hiilineutraali Helsinki ?
 5. 5. 0,8° >4° 2° 3° 1,5° Nyt Pariisin tavoite max Nykyiset sitoumuksetMitään ei tehdä Pariisin tavoite Lisää kunnianhimoa tarvitaan! Pariisin ilmastosopimus
 6. 6. Pariisin tavoitteet Helsingin kannalta • Suomen/EU:n nykyiset päästösitoumukset vuosille 2030 ja 2050 eivät ole riittäviä Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteen kannalta. • Pitäytyminen nykyisissä sitoumuksissa merkitsisi sitä, että muiden maiden oletettaisiin tekevän suhteessa Suomea enemmän ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. • Suomen oikeudenmukainen päästövähennys, jos halutaan pysyä Pariisin tavoitteissa, on 60 % vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen pitää olla negatiiviset vuonna 2050. (Sitra 2016)
 7. 7. Miten Pariisin sopimus vaikuttaa Helsinkiin? • EU-tavoitteet • Päästökauppa (Helen) • Hallituksen päätökset (kivihiilestä luopuminen) • Lainsäädäntö muuttuu, EU:n energiatehokkuusdirektiivit • Kansalliset ja kansainväliset verkostot ja sitoumukset • Imago, turismi • Yrityselämä, Smart & Clean –teknologiat ja palvelut Paikallistasolla erityisesti huolehdittava: • Liikenne, energiantuotanto, energiankulutus, hankinnat • Sopeutuminen
 8. 8. Esa Nikunen 8 Hiilineutraalisuuden uudelleen määrittely
 9. 9. Esitys kaupunkistrategian valmistelua varten: 9 Uudet ilmastotavoitteet • Päästövähennys 60 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990. • Helsinki on hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan paikallisesti tai kansainvälisesti. • Asukaskohtainen päästövähennys 73 prosenttia. • Toimenpiteet: Laaditaan ilmastotoimenpiteiden linjaukset vuodelle 2030. • Valtion toimenpiteiden vaikutukset Helsingin päästöihin arvioidaan tarpeen mukaan
 10. 10. Helsingin sopeutumisen linjaukset 10
 11. 11. Prioriteetit vuosille 2017-2025 Varautuminen 1. Riskien kartoitus 2. Suunnittelu ja rakentaminen 3. Ohjauskeinot 4. Häiriötilanteiden hallinta 5. Globaali varautuminen ja tietoisuus Integrointi 1. Integroidaan sopeutuminen kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmään 2. Suunnitellaan hulevesien hallinta kokonaisvaltaisesti 3. Ehkäistään maankäytön muutoksista aiheutuvia haittoja Kehittäminen ja osaaminen 1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi Helsingin kaupungin johtamista 2. Koulutus ja viestintä 3. Kaupunki esimerkkinä 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 5. Yhteistyö Kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet 1. Sopeutuminen otetaan osaksi kaupunkikehittämistä ja yritysyhteistyötä 2. Helsinki toimii kokeilujen ja innovaatioiden testialueena Smart & Clean -ratkaisuille 3. Kehitetään sopeutumisen kokonaistaloudellista arviointia investoinneissa
 12. 12. Ilmastotyön koordinointimalli
 13. 13. Ilmastotyön koordinointimalli • Ilmastotyöryhmän malli koordinaatiosta • Työstetty ilmastoverkoston työpajassa • Johtopäätökset: – Koordinaatio ei riittävää, vastuut selkeämmiksi – Poliittinen johto toimii keulakuvana ilmastotyölle – Ilmastotyö kiinteämmäksi osaksi ympäristöjohtamista – Raportointi selkeämmäksi ja päällekkäisyydet pois – Hillinnän ja sopeutumisen toimenpideohjelmat, aikataulut, vastuut, resurssit – Ilmastotyötä koordinoivan ilmastotyöryhmä jatko, valmistelutyöryhmä ja ilmastoverkosto tukena – Kokousten tilalle uusia yhteistyön tapoja -> Koordinoinnin täsmennetty malli syksy 2017
 14. 14. Ajankohtaista Helsingin ilmastotyössä
 15. 15. Uusiutuva energia & energiatehokkuus 15 Kuvat: Helen Oy Mediapankki
 16. 16. Ilmastotyöryhmä & Ilmastoverkosto Kuvat: Jussi Karmala YMK
 17. 17. Yritysyhteistyö 27.3.2017 Esa Nikunen17 Kuvat: Taina Tervo YMK
 18. 18. 27.3.2017 Esa Nikunen18 Kuvat: Kajsa Rosqvist YMK
 19. 19. 27.3.2017 Esa Nikunen19 Kuvat: Jari Viinane YMK ja Taina Tervo YMK
 20. 20. Aktiivinen toiminta ilmastoverkostoissa
 21. 21. Zone 3: Viikin ympäristötalo Toimistotalon energiatehokkuuden optimointi, kysyntäjousto, energiavarasto Zone 1: Merihaka Retrofit energiaratkaisut Lämmön kysyntäjousto Logistiikkapilotti Hakaniemi Logistiikkapilotti Jätkäsaari Zone 2: Kalasatama Ratkaisujen pilotointi ja verifiointi Korkeasaari Älykäs liikenne, valaistus, palvelut ja energiavarasto
 22. 22. Energiatehokas liikkuminen 27.3.2017 Esa Nikunen22 Kuvat: Sohjoa automaattibussikokeilu Helsingissä / Metropolia. HSL Tapio Tolmunen / HSL
 23. 23. Lisätietoa Helsingin ilmastotyöstä: www.stadinilmasto.fi (tilaa uutiskirje 4 krt/v) ja Ilmastotiekartta 23

×