SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ИЛТГЭЛ БИЧИХ 
АРГАЧЛАЛ
Хэлний салбарын 2-3р ангийн 
оюутнуудад зориулсан зөвлөмж 
Гадаад хэлний тэнхим 
Орос хэлний багш Ц.Нямхүү
Тодорхой сэдвээр судалгаа хийж, үр 
дүнг нь олон нийтэд уншиж сонсгох 
зорилгоор бэлтгэсэн эхийг илтгэл 
гэнэ. 
Эрдэм шинжилгээний илтгэл нь 
дараах шаардлагыг хангасан байна.
1. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх 
2. Шинэ санаа дэвшүүлсэн байх 
3. Практик ач холбогдолтой байх 
4. Илтгэл нь удирдагчтай байх 
5. Илтгэл 5-10 хуудсанд багтах 
6. Эрдэм шинжилгээний хэл 
найруулгаар бичигдсэн байх
ТА чинь сурагч биш 
ОЮУТАН ШҮҮ ДЭЭ. 
ОЮУТАН хүн сурахаас 
гадна СУДАЛГААНЫ 
АЖИЛ ХИЙДЭГ 
БАЙХ ЁСТОЙ.
• Ач холбогдол 
- Илтгэл бичсэнээр шинэ мэдлэг, 
мэдээллээр өөрийгөө баяжуулна. 
- Судалгааны ажил хийх дадал, 
чадвартай болно. 
- Шинэ зүйлийг танин мэдэх 
шинжлэх ухааны аргуудтай 
танилцана. 
- Олны өмнө “нүүр хагарч”, илтгэх 
урлагт суралцаж бичгийн 
чадвараа дээшлүүлнэ.
• ИЛТГЭЛ нь дараах БҮТЭЦТЭЙ БАЙНА. 
1. СЭДЭВ 
2. ХУРААНГУЙ 
3. ТҮЛХҮҮР ҮГС 
4. ОРШИЛ 
5. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 
а.ОНОЛЫН ХЭСЭГ 
б.СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 
6.ДҮГНЭЛТ 
7.НОМЗҮЙ 
8.ХАВСРАЛТ
СЭДЭВ: Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн 
хувьд тухайн оюутан цаашид 
гүнзгийрүүлэн судалж дипломын 
ажил, магистрын дипломын ажил, бүр 
цаашлаад докторын хэмжээний 
судалгаа болгох тийм ирээдүйтэй, 
амьдрал практик болон шинжлэх 
ухаанд судлах зайлшгүй шаардлагатай 
эсвэл бага судлагдсан сэдвийг сонгох 
хэрэгтэй.
ХУРААНГУЙ : Судалгаа хэрхэн хийсэн 
талаар товч бичиж илтгэлийн ерөнхий 
санааг дэвшүүлнэ. 
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Уг илтгэлд гарах судалгааны 
ерөнхий ойлголт, илтгэлд хэрэглэгдэх 
шинжлэх ухааны нэртомьёо юм. 
• ОРШИЛ: Энэ хэсэгт сэдвийн судлагдсан 
байдал /уг сэдвээр урьд өмнө ямар эрдэмтэн 
ямар бүтээл хийж байсан, тэрхүү бүтээл нь 
уг бүтээллээс юугаараа ялгаатайг товч 
тодорхой бичих/ мөн бүтээлдээ холбогдох 
судалгааны материал болон бүтээлийг 
ашиглаж болно.
сэдэв сонгох болсон шалтгаан, / уг 
сэдвийг сонгон авсан учир 
шалтгаан болон таны сонгон авсан 
сэдэв ямар ач холбогдолтой болох/, 
судалгааны ажлын ач холбогдол, /уг 
сэдвийг сонгон бичсэний эцэст хэнд 
ямар ач холбогдол үзүүлэх 
тухай/, судалгааны арга, /аливаа 
судалгаанд шинжлэх ухааны 
тодорхой аргыг хэрэглэхгүйгээр уг 
судалгаа амжилтанд хүрэхгүй.
Тэгэхээр судалгааны сурвалжлага 
хийх, анкет бөглүүлэх, ажиглалт хийх, 
харьцуулах, мөн туршилт хийх зэрэг 
аргуудаас ямар аргыг судалгаанд 
ашигласан/, судалгааны хэрэглэгдэхүүн 
/ямар судалгааны түүвэр нэгж, эх 
хэрэглэгдэхүүн, материал дээр 
судалгаа хийсэн/, судалгааны ажлын 
зорилго, зорилт /ямар судалгаа хийх, 
юу судлахаа үе шаттайгаар 
тодорхойлсон байдал/ зэргийн талаар 
бичнэ.
Зорилго, зорилтоо зөв тодорхойлох 
ёстой. Зорилго нь 1, зорилт нь хэд 
хэд байж болно. Өөрөөр хэлбэл 
зорилгодоо хүрэхийн тулд шат 
дараалан хийж буй алхамууд бол 
зорилтууд юм. Нөгөө талаас зорилго 
бол асуулт, дүгнэлт бол хариулт. Та 
зорилгодоо хүрэхийн тулд 3 зорилт 
тавьсан бол судалгааны хэсэг 3 дэд 
бүлгээс бүрдэж 3 дүгнэлт гарна гэсэн 
үг.
ҮНДСЭН ХЭСЭГ : Энэ хэсэгт өөрийн 
сэдэвт холбогдох онолын ном 
зохиолоос ишлэл авч бичнэ. Иш авсан 
номын нэр, зохиогч, хэвлэгдсэн он, 
хуудасны дугаар заавал бичээрэй. 
Логик дараалал сайтай, хоорондын 
уялдаа холбоог сайтар баримтлан 
баталгаа нотолгоотой, итгэл 
үнэмшилтэй, эрдэм шинжилгээний хэл 
найруулгыг баримтлан бичнэ.
СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ: судалгааны 
тодорхой нэгэн хэрэглэгдэхүүн, эх 
сурвалж, баримт материал дээр шинжлэх 
ухааны тодорхой нэгэн аргыг ашиглан 
хэрхэн судалгаа хийсэн тухайгаа бичнэ. 
Жишээлбэл: Д.Нацагдоржийн зохиолоос 
монгол хэлний холбоо үг хэллэгийг 
(шалдар булдар, ороо бусгаа, малгай 
толгой, цэцэг навч) түүвэрлэн орос хэлэнд 
хэрхэн (үгчлэн, ойролцоо утгатай үгээр, 
зэрэгцүүлэх холбоо үгээр, орхилт) 
орчуулагдсан болохыг судалсан тухай.
ДҮГНЭЛТ : Таны ажлын үр дүн. 
Судалгааны ажил хийсний эцэст гарсан 
ажиглалт, санааг нэгтгэн өгүүлнэ. 
НОМЗҮЙ: Судалгааны ажлын явцад 
хэрэглэсэн ном сурах бичиг, эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүл, толь бичиг, 
статистик баримт, бичиг, цахим эх 
сурвалж зэргийг номын эсвэл 
зохиогчийн нэрээр цагаан толгойн 
үсгийн дараалалаар хэвлэгдсэн газар, 
оны хамт эрэмблэж бичнэ.
ХАВСРАЛТ: Энэ хэсэгт судалгааны 
ажилд хэрэглэгдсэн материалыг / санал 
асуулгын хуудас, туршилтын тест, 
түүний үр дүн, судалгааны үр дүн 
харуулах зарим хүснэгт, схем, график, 
диаграмм / хавсаргаж болно.

More Related Content

What's hot

Постер бэлтгэх арга зүй
Постер бэлтгэх арга зүйПостер бэлтгэх арга зүй
Постер бэлтгэх арга зүйErdenebolor Baast
 
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварШинэбаяр Найдан
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
 
Erdem shinjilgeenii oguulel 1
Erdem shinjilgeenii oguulel 1Erdem shinjilgeenii oguulel 1
Erdem shinjilgeenii oguulel 1Munkhbat Tsendjav
 
Сэргэн мандалтын Философи
Сэргэн мандалтын ФилософиСэргэн мандалтын Философи
Сэргэн мандалтын ФилософиBaasansuren Naranbaatar
 
багийн танилцуулга
багийн танилцуулгабагийн танилцуулга
багийн танилцуулгаTuru Turuu
 
биеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлбиеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлZorigoo Bayar
 
сурах сэдэл бий болгох арга
сурах сэдэл бий болгох аргасурах сэдэл бий болгох арга
сурах сэдэл бий болгох аргаehkhtuya
 
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжБие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжTeacher's E-content
 
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаMunkhtur Davaanyam
 
миний сургууль
миний сургуульминий сургууль
миний сургуульamkaa_od
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайOyuOyu-Erdene
 
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэлХичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэлGanzugSedbazar
 

What's hot (20)

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
 
Постер бэлтгэх арга зүй
Постер бэлтгэх арга зүйПостер бэлтгэх арга зүй
Постер бэлтгэх арга зүй
 
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
 
Erdem shinjilgeenii oguulel 1
Erdem shinjilgeenii oguulel 1Erdem shinjilgeenii oguulel 1
Erdem shinjilgeenii oguulel 1
 
Сэргэн мандалтын Философи
Сэргэн мандалтын ФилософиСэргэн мандалтын Философи
Сэргэн мандалтын Философи
 
багийн танилцуулга
багийн танилцуулгабагийн танилцуулга
багийн танилцуулга
 
биеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлбиеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёл
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
GLON303-Хичээл 12
GLON303-Хичээл 12GLON303-Хичээл 12
GLON303-Хичээл 12
 
сурах сэдэл бий болгох арга
сурах сэдэл бий болгох аргасурах сэдэл бий болгох арга
сурах сэдэл бий болгох арга
 
K hicheel
K hicheelK hicheel
K hicheel
 
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжБие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
 
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
 
миний сургууль
миний сургуульминий сургууль
миний сургууль
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИБАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 
Лекц 7
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбай
 
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэлХичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
 

Viewers also liked

илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдал
илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдалилтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдал
илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдалOchiroo Dorj
 
Home care lekts 5
Home care lekts 5Home care lekts 5
Home care lekts 5dondooubuns
 
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргууд
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргуудГеоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргууд
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргуудKherlen Shinebayar
 
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_web
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_webBayarjargal uav environmental_research_nov2015_web
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_webGeoMedeelel
 
7 bayarjargal uav-environmental_research_nov2015
7  bayarjargal uav-environmental_research_nov20157  bayarjargal uav-environmental_research_nov2015
7 bayarjargal uav-environmental_research_nov2015GeoMedeelel
 
5. мэдээллийн аюулгүй байдал
5. мэдээллийн аюулгүй байдал5. мэдээллийн аюулгүй байдал
5. мэдээллийн аюулгүй байдалGansvkh
 
Iltgel herhen tavij surah ve?
Iltgel herhen tavij surah ve?Iltgel herhen tavij surah ve?
Iltgel herhen tavij surah ve?Just Burnee
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010Horolsuren
 
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААС.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААbatnasanb
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 

Viewers also liked (12)

хчл2
хчл2хчл2
хчл2
 
илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдал
илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдалилтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдал
илтгэл 7-эмсиэс-монгол-дахь-цахим-мэдээллийн-аюулгүй-байдал
 
Home care lekts 5
Home care lekts 5Home care lekts 5
Home care lekts 5
 
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргууд
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргуудГеоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргууд
Геоэкологийн орчин үеийн судалгааны аргууд
 
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_web
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_webBayarjargal uav environmental_research_nov2015_web
Bayarjargal uav environmental_research_nov2015_web
 
7 bayarjargal uav-environmental_research_nov2015
7  bayarjargal uav-environmental_research_nov20157  bayarjargal uav-environmental_research_nov2015
7 bayarjargal uav-environmental_research_nov2015
 
3 gis day
3  gis day3  gis day
3 gis day
 
5. мэдээллийн аюулгүй байдал
5. мэдээллийн аюулгүй байдал5. мэдээллийн аюулгүй байдал
5. мэдээллийн аюулгүй байдал
 
Iltgel herhen tavij surah ve?
Iltgel herhen tavij surah ve?Iltgel herhen tavij surah ve?
Iltgel herhen tavij surah ve?
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010
 
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААС.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 

Similar to Sudalgaani iltgel bichih

илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
 
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihSosoo Byambaa
 
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүд
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүдбагш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүд
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүдAmgalanbayar Gongorbayar
 
лекц 4,
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,Ge Go
 
илтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэanaranar
 
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжДипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжKhulan Jugder
 
Iltgelbichi
IltgelbichiIltgelbichi
Iltgelbichizolza
 
эрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаNational University Of Mongolia
 
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613E-Gazarchin Online University
 
Random 121212092814-phpapp01
Random 121212092814-phpapp01Random 121212092814-phpapp01
Random 121212092814-phpapp01otgoo Bayr
 
Referat bichih zaawar
Referat bichih zaawarReferat bichih zaawar
Referat bichih zaawardagvajamts
 

Similar to Sudalgaani iltgel bichih (20)

илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
 
RMON109-Хичээл-10
RMON109-Хичээл-10RMON109-Хичээл-10
RMON109-Хичээл-10
 
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
 
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүд
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүдбагш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүд
багш, судлаачдын эрдэм, шинжилгээний бүтээлийн хэлбэрүүд
 
лекц 4,
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,
 
Master revised curriculum 2018
Master revised curriculum 2018Master revised curriculum 2018
Master revised curriculum 2018
 
илтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэ
 
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжДипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
 
Writing essay
Writing essayWriting essay
Writing essay
 
Iltgelbichi
IltgelbichiIltgelbichi
Iltgelbichi
 
Essay
EssayEssay
Essay
 
эрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулга
 
Bathishig4
Bathishig4Bathishig4
Bathishig4
 
saz
sazsaz
saz
 
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613
төгсөлтийн ажлын аргачлал 20160613
 
Zaawar
ZaawarZaawar
Zaawar
 
насаз Lek ts №4
насаз Lek ts №4насаз Lek ts №4
насаз Lek ts №4
 
Random 121212092814-phpapp01
Random 121212092814-phpapp01Random 121212092814-phpapp01
Random 121212092814-phpapp01
 
Referat bichih zaawar
Referat bichih zaawarReferat bichih zaawar
Referat bichih zaawar
 

Sudalgaani iltgel bichih

 • 2. Хэлний салбарын 2-3р ангийн оюутнуудад зориулсан зөвлөмж Гадаад хэлний тэнхим Орос хэлний багш Ц.Нямхүү
 • 3. Тодорхой сэдвээр судалгаа хийж, үр дүнг нь олон нийтэд уншиж сонсгох зорилгоор бэлтгэсэн эхийг илтгэл гэнэ. Эрдэм шинжилгээний илтгэл нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
 • 4. 1. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх 2. Шинэ санаа дэвшүүлсэн байх 3. Практик ач холбогдолтой байх 4. Илтгэл нь удирдагчтай байх 5. Илтгэл 5-10 хуудсанд багтах 6. Эрдэм шинжилгээний хэл найруулгаар бичигдсэн байх
 • 5. ТА чинь сурагч биш ОЮУТАН ШҮҮ ДЭЭ. ОЮУТАН хүн сурахаас гадна СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙДЭГ БАЙХ ЁСТОЙ.
 • 6. • Ач холбогдол - Илтгэл бичсэнээр шинэ мэдлэг, мэдээллээр өөрийгөө баяжуулна. - Судалгааны ажил хийх дадал, чадвартай болно. - Шинэ зүйлийг танин мэдэх шинжлэх ухааны аргуудтай танилцана. - Олны өмнө “нүүр хагарч”, илтгэх урлагт суралцаж бичгийн чадвараа дээшлүүлнэ.
 • 7. • ИЛТГЭЛ нь дараах БҮТЭЦТЭЙ БАЙНА. 1. СЭДЭВ 2. ХУРААНГУЙ 3. ТҮЛХҮҮР ҮГС 4. ОРШИЛ 5. ҮНДСЭН ХЭСЭГ а.ОНОЛЫН ХЭСЭГ б.СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 6.ДҮГНЭЛТ 7.НОМЗҮЙ 8.ХАВСРАЛТ
 • 8. СЭДЭВ: Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн хувьд тухайн оюутан цаашид гүнзгийрүүлэн судалж дипломын ажил, магистрын дипломын ажил, бүр цаашлаад докторын хэмжээний судалгаа болгох тийм ирээдүйтэй, амьдрал практик болон шинжлэх ухаанд судлах зайлшгүй шаардлагатай эсвэл бага судлагдсан сэдвийг сонгох хэрэгтэй.
 • 9. ХУРААНГУЙ : Судалгаа хэрхэн хийсэн талаар товч бичиж илтгэлийн ерөнхий санааг дэвшүүлнэ. ТҮЛХҮҮР ҮГС: Уг илтгэлд гарах судалгааны ерөнхий ойлголт, илтгэлд хэрэглэгдэх шинжлэх ухааны нэртомьёо юм. • ОРШИЛ: Энэ хэсэгт сэдвийн судлагдсан байдал /уг сэдвээр урьд өмнө ямар эрдэмтэн ямар бүтээл хийж байсан, тэрхүү бүтээл нь уг бүтээллээс юугаараа ялгаатайг товч тодорхой бичих/ мөн бүтээлдээ холбогдох судалгааны материал болон бүтээлийг ашиглаж болно.
 • 10. сэдэв сонгох болсон шалтгаан, / уг сэдвийг сонгон авсан учир шалтгаан болон таны сонгон авсан сэдэв ямар ач холбогдолтой болох/, судалгааны ажлын ач холбогдол, /уг сэдвийг сонгон бичсэний эцэст хэнд ямар ач холбогдол үзүүлэх тухай/, судалгааны арга, /аливаа судалгаанд шинжлэх ухааны тодорхой аргыг хэрэглэхгүйгээр уг судалгаа амжилтанд хүрэхгүй.
 • 11. Тэгэхээр судалгааны сурвалжлага хийх, анкет бөглүүлэх, ажиглалт хийх, харьцуулах, мөн туршилт хийх зэрэг аргуудаас ямар аргыг судалгаанд ашигласан/, судалгааны хэрэглэгдэхүүн /ямар судалгааны түүвэр нэгж, эх хэрэглэгдэхүүн, материал дээр судалгаа хийсэн/, судалгааны ажлын зорилго, зорилт /ямар судалгаа хийх, юу судлахаа үе шаттайгаар тодорхойлсон байдал/ зэргийн талаар бичнэ.
 • 12. Зорилго, зорилтоо зөв тодорхойлох ёстой. Зорилго нь 1, зорилт нь хэд хэд байж болно. Өөрөөр хэлбэл зорилгодоо хүрэхийн тулд шат дараалан хийж буй алхамууд бол зорилтууд юм. Нөгөө талаас зорилго бол асуулт, дүгнэлт бол хариулт. Та зорилгодоо хүрэхийн тулд 3 зорилт тавьсан бол судалгааны хэсэг 3 дэд бүлгээс бүрдэж 3 дүгнэлт гарна гэсэн үг.
 • 13. ҮНДСЭН ХЭСЭГ : Энэ хэсэгт өөрийн сэдэвт холбогдох онолын ном зохиолоос ишлэл авч бичнэ. Иш авсан номын нэр, зохиогч, хэвлэгдсэн он, хуудасны дугаар заавал бичээрэй. Логик дараалал сайтай, хоорондын уялдаа холбоог сайтар баримтлан баталгаа нотолгоотой, итгэл үнэмшилтэй, эрдэм шинжилгээний хэл найруулгыг баримтлан бичнэ.
 • 14. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ: судалгааны тодорхой нэгэн хэрэглэгдэхүүн, эх сурвалж, баримт материал дээр шинжлэх ухааны тодорхой нэгэн аргыг ашиглан хэрхэн судалгаа хийсэн тухайгаа бичнэ. Жишээлбэл: Д.Нацагдоржийн зохиолоос монгол хэлний холбоо үг хэллэгийг (шалдар булдар, ороо бусгаа, малгай толгой, цэцэг навч) түүвэрлэн орос хэлэнд хэрхэн (үгчлэн, ойролцоо утгатай үгээр, зэрэгцүүлэх холбоо үгээр, орхилт) орчуулагдсан болохыг судалсан тухай.
 • 15. ДҮГНЭЛТ : Таны ажлын үр дүн. Судалгааны ажил хийсний эцэст гарсан ажиглалт, санааг нэгтгэн өгүүлнэ. НОМЗҮЙ: Судалгааны ажлын явцад хэрэглэсэн ном сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, толь бичиг, статистик баримт, бичиг, цахим эх сурвалж зэргийг номын эсвэл зохиогчийн нэрээр цагаан толгойн үсгийн дараалалаар хэвлэгдсэн газар, оны хамт эрэмблэж бичнэ.
 • 16. ХАВСРАЛТ: Энэ хэсэгт судалгааны ажилд хэрэглэгдсэн материалыг / санал асуулгын хуудас, туршилтын тест, түүний үр дүн, судалгааны үр дүн харуулах зарим хүснэгт, схем, график, диаграмм / хавсаргаж болно.