Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitra hri-ekosysrak-16112011-final

495 views

Published on


L

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sitra hri-ekosysrak-16112011-final

 1. 1. Helsinki Region InfoshareKokemuksia avoimen datan ekosysteemin rakentamisesta Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 16.11.2011 - Sitra – Asiakaskeskeisyys rakennetaan yhdessä -seminaari
 2. 2. Forum Virium Helsinki Luomme Helsingin metropolialueella asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä. FVH missio - ”voimien tori”
 3. 3. Veturiyritykset Julkinen sektori Kumppaniyritykset Pk -yritysjäsenet
 4. 4. Helsinki Region Infoshare ”Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta Kehitetään hyödynnettäväksi” Rakennetaan tiedontuottajien ja verkkopalvelu jonka omistajien verkostoa avulla tieto on joka tuottaa, ylläpitää helposti ja jakaa tietoja löydettävissä, yhdessä sovituin saatavissa ja pelisäännöin hyödynnettävissä Tietoa julkaistaannumeerisena, ”koneluettavana Pilotoidaan avoimen tiedondatana” jolloin sitä on helpompi toimintamallia ja jaetaan opit hyödyntää eri sovelluksissa ja muille •2010-2012 (pilottivaihe) web-palveluissa •2012- (jatkuva toiminto) Rahoittajat ja toteuttajat •Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sitra, VM •Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum Virium Helsinki 17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 4
 5. 5. Avoimen datan hyödyt Hallinnon sisäinen Liiketoiminta ja tehokkuus innovaatiot Läpinäkyvyys ja demokratia17.04.12 Forum Virium Helsinki 5
 6. 6. HRI - Avattavat tietoaineistotTilastot ja ennusteet – Kaupunki-ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Esim. http://www.hri.fi/fi/artikkelit/blogit/helsingin-seudun-aluesarjat/Karttapohjainen aineisto – Esim. kaupunkien osa-alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjalla Esim. http://www.hri.fi/fi/data/paakaupunkiseudun-aluejakokartat/Muu aineisto – Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, talousarviot, jne.17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki http://www.hri.fi/fi/artikkelit/palvelukartalta-maailmalle/ Esim. 6
 7. 7. www.hri.fi -verkkopalvelu • Helpottaa avoimen tiedon löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä • Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen • Auttaa keräämään palautetta ja toiveita datasta ja sen soveltamisesta • Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 7
 8. 8. www.hri.fi -verkkopalvelu • Avoimen datan haku ja lataus • Palautteen antaminen, datan kommentointi • Keskustelujen avaaminen tietoaineistoja koskien • Linkkaus dataa hyödyntäviin sovelluksiin17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 8
 9. 9. www.hri.fi -verkkopalvelu
 10. 10. www.hri.fi -verkkopalvelu • Tietoja HRI-hankkeen etenemisestä, avoimen datan uutisia ja tapahtumia • Tekijöiden, työkalujen ja työtapojen esittelyä • Tavoitteena eri toimijoiden yhteensaattaminen, oppien jakaminen17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 10
 11. 11. HRI-toimintamalli •Kriteerit ja ohjeet •Avaamisen apuvälineet HELSINKI REGION INFOSHARE •Palautetta datasta •Palautetta datasta •Toiveita datasta ”Datan ”Helsin- JULKISEN meta- gin TIEDON tieto- CLEARING TIEDON seudun LOPPU- TUOTTAJAT KÄYTTÄJÄT / LÄHTEET rekisteri HOUSE JAKELIJA data- ” katalogi” •Dataa, metadataa •Dataa •Tuottavat •Avustaa tiedon •Vastaa verkkopalvelun •Kuntien työntekijät, alkuperäistä tietoa ja tuottajia tiedon ylläpidosta yritykset, ylläpitävät omaa avaamisessa •Kerää tutkimuslaitokset, tietoaan •Ottaa vastaan tietoja, käyttäjäpalautetta kansalaiset, •Toimittavat arvioi ne ja hyväksyy datasta ja toiveita oppilaitokset, jne. aineistojen metatiedot jakeluun uusista tietoaineistoista •Lataavat ja HRI-Clearinghouselle hyödyntävät tietoja TIEDON TUOTTAMINEN AVAAMINE JAKAMINEN HYÖDYNTÄMINEN N• Juridiikka• Viestintä• Yhteistyö 17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 11
 12. 12. Kohti avoimen datan ekosysteemiä:HRI-hankkeen kokemuksia Yritykset Pelaajat Kunnat Taiteilijat Analyytikot Kehittäjät Valtio Kouluttajat Journalistit Kaupunkilaiset Eläkeläiset Opiskelijat Tiedeyhteisöt Muokattu IBM-SCC Helsinki 6.10.2011 esityksestä
 13. 13. #1 Lupaus• Uskottava lupaus: yhteiskunnan tieto voidaan saada nykyistä paremmin käyttöön, pala palalta• Tietotekniikka ei ole vain tylsää, (usein) epäonnistuvaa isojen toimijoiden implementointiprojektia, tilaa on myös luoville yksilöille/hankkeille• Osaamistaan (ja dataansa!) jakava ei ole tyhmä (rahamielessä) vaan fanitettava mielipidevaikuttaja ja sankari• Uskon ylläpitäminen tapahtumilla, viestinnällä, teoilla
 14. 14. #2 Toimijoiden yhteensaattaminen• Paljon toisistaan riippumattomia eri roolisia toimijoita/hankkeita/sovelluksia ja tilaa innovaatioille• Esimerkiksi webbikehittäjät + visualistit + eri substanssialueiden osaajat yhteen protoilemaan datalla. Kaupalliset toimijat, julkiset toimijat, kansalaiset• Ratkotaan kaikille yhteisiä ongelmia, kitkaa pois• Jaettu tilannekuva: kaikille toimijoille tietoa muista toimijoista, tapahtumista ja kehityskuluista, ei koiteta kontrolloida tai reitittää kaikkea yhden pisteen kautta
 15. 15. #3 Tukeminen ja kannustaminen• Yhdessä oppiminen: kukaan ei vielä osaa kaikkea, toisia kannattaa kuunnella, yhdessä opitaan nopeammin• Tuetaan oppimista ja toimintakyvyn muodostumista koulutuksilla, oppimateriaalilla, rajapinnoilla jne.• Tuotteliaiden pätevien toimijoiden palkitseminen: "show me the code/service/...”, mahdollisuus päästä esiin tekemällä jotakin hienoa/hyödyllistä• Kanavoidaan ekosysteemiin rahaa, huomiota ja sosiaalista statusta
 16. 16. #4 Hyötyjen realisointi• Sovellukset, visualisoinnit ja konseptit auttavat konkretisoimaan avoimen datan hyötyjä niin datan tuottajille, soveltajille kuin loppukäyttäjillekin• Suorien ja epäsuorien hyötyjen todentaminen eri toimijoille pilotoinnin kautta• Sovelluskilpailut kuten Apps4Finland ja tapahtumat kuten HS Open ovat tärkeitä alkuvaiheessa, vaikka ne eivät olekaan itsetarkoitus vaan keino päämäärään
 17. 17. #5 Onnistumisen kokemukset http://www.hri.fi/fi/artikkelit/blogit/avoimella-datalla-liikenteeseen/
 18. 18. Kokemusten yhteenveto LUPAUS ONNISTUMISET YHTEEN- SAATTAMINEN HYÖTYJEN REALISOINTI TUKEMINEN
 19. 19. Tieteellisempi kulma aiheeseenNiina Uusi-Autin pro gradu: Innovaatioverkkojenjohtaminen ja kehittäminen - Case HelsinkiRegion Infoshare, Lapin yliopisto, 2011.•http://www.uusijohtajuus.fi/blogi/201109/niina-uusi-autti-avoin-data-innovaati
 20. 20. Kiitos !www.hri.fiwww.facebook.com/helsinkiregioninfoshareVille MeloniForum Virium HelsinkiProjektipäällikköville.meloni@forumvirium.fiwww.forumvirium.fi http://www.flickr.com/photos/nney/139447386/sizes/z/in/photostream /
 21. 21. Apps4Finland - kilpailutyöpoimintojahttp://www.apps4finland.fi/fi/kilpailutyot 17.0 .12 4 Forum Virium Helsinki 21

×