Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HRI-esittely 21.3.2014 Open Forum - Data-driven Business -tilaisuudessa

Forum Virium Helsingin Rake-salissa järjestämä yrittäjille kohdennettu avoin Open Forum -tilaisuus, jossa aiheena "Data-driven business".

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HRI-esittely 21.3.2014 Open Forum - Data-driven Business -tilaisuudessa

 1. 1. Avoin tieto yritysten käyttöön Open Forum 21.3.2014 - Data-driven Business Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupunki
 2. 2. Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa JULKISET PALVELUT PYSÄKÖINTI LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VÄESTÖ PÄÄTÖKSET PALVELUT ”MIDATA” JULKINEN LIIKENNE KULTTUURI MAANKÄYTTÖ TAPAHTUMAT RAKENNUS- TYÖMAAT RIKOKSET
 3. 3. Unelmamme: Avoin, osallistava, toimiva ja elinvoimainen kaupunki Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa
 4. 4. http://opendefinition.org/okd/suomi/  Julkista tietoa  Lupa käyttää  Koneluettavassa muodossa  Maksutta saatavilla “A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” Avoin data
 5. 5. Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avointa julkista dataa pääkaupunkiseudulta kenen tahansa vapaasti hyödynnettäväksesi • Yli 1000 dataa • Sovellusesimerkkejä ja -ideoita • Toivo dataa & anna palautetta • Ohjeita tiedon avaamiseen • Vinkkejä hyödyntäjille
 6. 6. Tilastoja ja ennusteita Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö Paikkatietoaineistoja Esim. aluejaot, vanhoja karttoja ja ilmakuvia, rakennustietoja, liikennevalotietoa, lumiaurojen sijantitietoja Muita tietoaineistoja Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksentekodataa, HSL:n aikatauludataa, kuntien tilinpäätöstiedot, HKO:n konserttitietokanta HRI:ssa avattuja tietoaineistoja
 7. 7. Datajournalismi Opetus ja tutkimus Visualisointeja Sovelluksia Avoin data Osallistumista
 8. 8. Blindsquare Älypuhelinsovellus, joka auttaa näkövammaisia navigoimaan kaupunkiympäristössä Globaalia dataa • Openstreetmap • Foursquare Avointa dataa Helsingin seudulta • HSL reittiopas rajapinta • Pääkaupunkiseudun palvelupisteet www.blindsquare.com
 9. 9. http://www.parkmanworld.com/
 10. 10. http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki-by-age-in-google-maps/ by Jani Hannen
 11. 11. Lisää sovelluksia ja hyödyntämis- esimerkkejä sovellusgalleriassa www.hri.fi > Sovellukset
 12. 12. oim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 östön koulutus 2011 125,00 0 a puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 kennemaksut 2011 43,74 0 t koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 uokratuotot 2011 -80,00 0 omaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 usipalkat 2011 164 192,79 188 000 untijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 opalkkiot 2011 300,00 0 tetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 maksut 2011 50 736,71 58 051 tetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 aliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 myysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 urmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 tetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 untijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 yttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 öspalvelut 2011 533,00 0 stopalvelut 2011 1 160,28 0 oim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 ukset 2011 22 625,00 0 a puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 kennemaksut 2011 566,19 0 nevakuutukset 2011 479,38 1 000 tusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 usvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 uspalvelut 2011 6 392,19 20 000 emuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 ökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 östön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 omat päivärahat 2011 712,05 2 000 matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 östön koulutus 2011 3 609,94 5 000 uripalvelut 2011 630,00 0 - ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 oulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 alvelut 2011 675,00 1 000 sto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 2011 0,00 3 000 vikkeet 2011 2 428,15 3 000 eet 2011 1 280,68 1 500 s- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudj 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 1 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 4 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 1 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 4 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4373 Painatukset 2011 22 625,00 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 2011 253 919,76 0 2011 10 000,00 0 siantu 2011 12,30 0 2011 125,00 0 2011 21 505,74 0 2011 43,74 0 stosta 2011 17 237,23 0 2011 -80,00 0 yntivoitot 2011 -2 258,37 0 2011 164 192,79 188 000 2011 5 474,00 18 000 2011 300,00 0 kkiot 2011 78 854,00 475 000 ksen korv 2011 -390,90 0 2011 50 736,71 58 051 2011 21 685,00 133 855 2011 3 700,79 4 367 ksut 2011 4 428,34 6 592 ksut 2011 968,76 1 442 uutusmak 2011 4 747,00 10 070 2011 137 425,79 1 420 000 äpito 2011 24,14 0 2011 533,00 0 2011 1 160,28 0 siantu 2011 -7,12 4 123 2011 22 625,00 0 2011 1 944,33 3 000 2011 566,19 0 2011 479,38 1 000 ut 2011 981,71 1 000 nossapit 2011 639,28 2 000 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 Datojen avaamisen lisäksi...
 13. 13. …tulee myös edistää datojen hyödyntämistä! Helsingin kaupungin aineistopankki/Comma Image Oy
 14. 14. Kannustetaan hyödyntämään www.apps4finland.fi
 15. 15. http://dev.hel.fi Kehittäjätapaamisia Lasipalatsilla: - 8.4. klo 16.30- historiapainotus - 13.5. - 10.6.
 16. 16. Lähitulevaisuus • Datan avaaminen vakiinnutetaan osaksi kaupunkien normaalitoimintaa • Miksi?  Hyötyjä eri tahoille, myös julkishallinnolle itselleen ml. päättäjille  Miksi ei? • Haasteita tunnistettu, mutta taklattavissa – kyse toimintakulttuurin muutoksesta • Avattavaa dataa riittää – tuodaan ne näkyville • Avoimia ja standardoitu rajapintoja tavoitellaan yhä enemmän • Yhteistyötä yli rajojen: kuntien sisällä, kuntien kesken, valtion kanssa, kansainvälisillä kentillä, asukkaiden, kehittäjien, korkeakoulujen, yrittäjien jne. kanssa
 17. 17. www.hri.fi
 18. 18. KIITOS! Helsingin kaupungin tietokeskus Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi www.hri.fi www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare twitter: @HRInfoshare

×