Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hri pks-talousdatan avaaminen-esitys

993 views

Published on

HRI-esitys pää

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hri pks-talousdatan avaaminen-esitys

 1. 1. Pääkaupunkiseudun talousarviot ja suunnitelmat avoimena datana ? Projektipäällikkö Ville Meloni – Forum Virium Helsinki Projektipäällikkö Pekka Vuori – Helsingin kaupungin tietokeskus
 2. 2. Asialista <ul><li>Helsinki Region Infoshare –yhteenveto </li></ul><ul><ul><li>Verkosto, verkkopalvelu, toimintamalli, pilotointi </li></ul></ul><ul><li>Open data –ajatuksen ydin </li></ul><ul><ul><li>Keskeiset tekijät: tiedon löydettävyys, saatavuus, hyödynnettävyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitellaan mm.: hallinnon tehokkuus, uusi liiketoiminta, osallistaminen </li></ul></ul><ul><li>Miten tämä liittyy talousarviotietoihin ja suunnitelmiin ? </li></ul><ul><ul><li>Käytännön esimerkkejä Iso-Britanniasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten PKS-talousdataa voisi julkaista avoimena datana? </li></ul></ul><ul><li>Jatkotyöskentelystä sopiminen </li></ul>
 3. 3. Helsinki Region Infoshare 08.11.11 Forum Virium Helsinki ” Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi” Kehitetään tiedontuottajien ja omistajien verkostoa joka tuottaa, ylläpitää ja jakaa tietoja yhdessä sovituin pelisäännöin Rakennetaan verkkopalvelu jonka avulla tieto on helposti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä Tietoa julkaistaan numeerisena, ” koneluettavana datana ” jolloin sitä on helpompi hyödyntää eri sovelluksissa ja web-palveluissa Pilotoidaan avoimen tiedon toimintamallia ja jaetaan opit muille
 4. 4. www.hri.fi -verkkopalvelu
 5. 5. Open data - ajatus <ul><li>Hallinnon sisäinen tehokkuus </li></ul><ul><li>Uutta liiketoimintaa, sovelluksia, palveluja, tutkimusta, innovaatioita </li></ul><ul><li>Hallinnon läpinäkyvyys ja kansalaisosallistaminen . </li></ul>
 6. 6. Open data – määritelmää <ul><li>Löydettävyys </li></ul><ul><li>Data löytyy helposti avoimen datan verkkopalvelusta ja datan ylläpitäjän omilta sivuilta. </li></ul><ul><li>Saatavuus </li></ul><ul><li>Dataan on pääsy ilman rajoituksia. Tiedoston voi ladata tai rajapintaa voi käyttää kuka tahansa. </li></ul><ul><li>Hyödynnettävyys </li></ul><ul><li>Dataan pätee uudelleenkäytön laajasti sallivat käyttöehdot. </li></ul><ul><li>Data on koneluettavassa muodossa jotta se on tietoteknisesti mahdollisimman helposti hyödynnettävissä. </li></ul><ul><li>Data on riittävän hyvin kuvattu jotta se on ymmärrettävissä. </li></ul>
 7. 7. Iso-Britannia – data.gov.uk
 8. 8. Iso-Britannia – data.gov.uk
 9. 9. Iso-Britannia – data.gov.uk
 10. 10. http://data.gov.uk/apps/where-did-my-tax-go
 11. 11. http://wheredoesmymoneygo.org/
 12. 12. http://wheredoesmymoneygo.org/dashboard/#focus=TOTAL&year=2009&view=uk-bubble-chart
 13. 13. http://wheredoesmymoneygo.org/dashboard/#focus=TOTAL&year=2009&view=uk-bubble-chart
 14. 14. http://wheredoesmymoneygo.org/dashboard/#focus=TOTAL&year=2009&view=uk-bubble-chart
 15. 15. http://data.wheredoesmymoneygo.org/
 16. 16. Esimerkkinä Lontoo
 17. 17. http://data.london.gov.uk/datastore/package/gla-planned-budget-2009-2010
 18. 18. http://data.london.gov.uk/datafiles/transparency/gla-budget-outturn-2009-2010.csv
 19. 19. http://data.london.gov.uk/datastore/package/gla-expenditure
 20. 20. http://www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/expenditure
 21. 21. http://static.london.gov.uk/gla/expenditure/docs/2010-11-P13-500.csv
 22. 22. http://openlylocal.com/councils/27-Greater-London-Authority/spending
 23. 23. http://data.london.gov.uk/datastore/applications/what-can-you-buy
 24. 24. http://data.london.gov.uk/datastore/package/lambeth-open-data
 25. 25. http://www.lambeth.gov.uk/Services/AboutLambeth/
 26. 27. http://www.lambeth.gov.uk/NR/rdonlyres/5D837862-6918-44FD-AED8-26168C9EA7DD/0/LambethPaymentsOver500March2011.csv
 27. 28. Miten edetä ?
 28. 29. Nämä ovat “ julkaisuja ihmisille ” … PDF Verkkosovellus HTML-sivut
 29. 30. … lisäksi tarvitaan “ julkaisuja koneille ” esim. CSV-muoto
 30. 31. Talous(arvio)tiedot avoimena datana? <ul><li>CSV-tiedostoina verkkoon </li></ul><ul><ul><li>varsinaisia “ koneellisia rajapintoja ” voi sitten miettiä tulevaisuudessa </li></ul></ul><ul><li>Sallivin käyttöehdoin </li></ul><ul><ul><li>Esim. http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/ </li></ul></ul><ul><li>Kuvailtu riittävän ymmärrettävästi jotta voi soveltaa </li></ul><ul><ul><li>(esim. linkataan PDF-dokumentteihin ja olemassaoleviin webbisivuihin joissa talousdataa selitetään kirjallisesti) </li></ul></ul>

×