Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sote-datojen avaaminen
pääkaupunkiseudulla
29.4.2014
Tanja Lahti & Hami Kekkonen
http://opendefinition.org/okd/suomi/
“A piece of content or data
is open if anyone is free to
use, reuse, and
redistribute...
• Julkishallinto
 hallinnon sisäinen tehokkuus
• Kuntalainen
 läpinäkyvyys ja demokratia
• Yritykset
 liiketoiminta ja ...
Eteneminen
• Pilottivaihe vv. 2010-2012
• Vakiinnuttamisvaihe v. 2013
• Osa kaupunkien normaalia toimintaa v. 2014->
Toimi...
1
• Helpottaa avoimen datan
löytämistä, saatavuutta ja
hyödyntämistä
– noin 1100 dataa!
• Kannustaa julkisten
tietovaranto...
Tilastoja ja ennusteita
Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö
Paikkatietoaineistoja
Esim. aluejaot, vanhat karta...
CLEARI
NG
HOUSE
Dataa
Palautetta
ja toiveita
LoppukäyttäjätKriteerit ja ohjeet
Palautetta datasta
Dataa ja
metadataa
Julki...
Tavoiteltavia data-avauksia 2014
• Korkeasaaren dataa
• Liikuntatoimen dataa
• Nuorisotoimen dataa
• Rakennusvalvontaan li...
Soten data-avaukset Vantaalla
• Avaaja: Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö (40)
o Vantaan kaupungin tilastollinen vuosi...
Soten data-avaukset Espoossa
• Avaaja: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (1)
o Espoon sosiaali- ja terveystoimen ...
Soten data-avaukset Kauniaisissa
• Ei vielä avauksia
Soten data-avaukset Helsingissä
• Avaaja: Helsingin kaupungin tietokeskus (82)
o Helsingin tilastollisen vuosikirjan datat...
Soten data-avaukset Kuusikon osalta
• Avaaja: Helsingin kaupungin tietokeskus (4)
o Kuuden suurimman kaupungin lasten päiv...
HS 24.11.2013
Kaupungin toiminta ja palvelut
pohjautuvat eri datoihin
• Mitä datoja tuotamme ja keräämme? (kytkös IT- kok.arkkitehtuurii...
Helsingin tietojärjestelmäluettelo
Soten mahdollisia data-avauksia?
• Tarkempaa tietoa asiakasmääristä
• Tarkempaa tietoa suoritteista
• Palvelusetelipalvelu...
KIITOS!
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Verkkopalvelu: www.hri.fi
Sähköposti: hri@hel.fi
Facebook: www.facebook.com/helsin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sote-datojen avaaminen pääkaupunkiseudulla 29.4.2014

619 views

Published on

 • Be the first to comment

Sote-datojen avaaminen pääkaupunkiseudulla 29.4.2014

 1. 1. Sote-datojen avaaminen pääkaupunkiseudulla 29.4.2014 Tanja Lahti & Hami Kekkonen
 2. 2. http://opendefinition.org/okd/suomi/ “A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” Avoin data  Julkista tietoa  Lupa käyttää  Koneluettavassa muodossa  Maksutonta Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000
 3. 3. • Julkishallinto  hallinnon sisäinen tehokkuus • Kuntalainen  läpinäkyvyys ja demokratia • Yritykset  liiketoiminta ja innovaatiot Avoimen datan hyötyjä
 4. 4. Eteneminen • Pilottivaihe vv. 2010-2012 • Vakiinnuttamisvaihe v. 2013 • Osa kaupunkien normaalia toimintaa v. 2014-> Toimijat • Johtoryhmä: PKS-kaupunginjohtajat • Ohjausryhmä: PKS-kaupunkien vastuuhenkilöt • Operatiivinen toiminta: Tietokeskus/HRI-tiimi, kaupunkien HRI-ryhmät • Tärkeimpiä yhteistyötahoja: Forum Virium Helsinki, Sitra, VM, avoimen datan yhteisö Helsinki Region Infoshare (HRI) taustaa
 5. 5. 1 • Helpottaa avoimen datan löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä – noin 1100 dataa! • Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen • Auttaa keräämään palautetta ja toiveita avoimesta datasta • Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne. www.hri.fi
 6. 6. Tilastoja ja ennusteita Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö Paikkatietoaineistoja Esim. aluejaot, vanhat kartat ja ilmakuvat, rakennustietoja, liikennevalot, lumiaurojen sijantitiedot Muita tietoaineistoja Esim. Helmet, PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksentekodataa, HSL:n aikatauludataa, kuntien tilinpäätöstiedot, HKO:n konserttitietokanta HRI:ssa avattuja tietoaineistoja
 7. 7. CLEARI NG HOUSE Dataa Palautetta ja toiveita LoppukäyttäjätKriteerit ja ohjeet Palautetta datasta Dataa ja metadataa Julkisen tiedon tuottajat ja lähteet Clearing house Tiedon jakelija ”Datan metatieto- rekisteri” ”Helsingin seudun datakatalogi” HRI-toimintamalli ja toiminta 2014 Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Tiedon hyödyntäminen ➜ Luokitusten ja avainsanojen päivitys ➜ Eri datoja yhteentoimiviksi ➜ Kaupungin tieto- varannot näkyväksi (IT-KA) ➜ Data-avauksia ➜ Infoja ➜ Koulutusta ➜ CC4.0 lisenssin käyttöönotto ➜ hri.fi-etusivun uudistus ➜ CKAN-haku näkyviin ➜ Viestintätoimia ➜ Hel <3 Dev ➜ Datademo-pilotti ➜ Yhteistyötä mm. kuntien (6AIKA), valtion ja korkeakoulujen kanssa ➜ Kv-yhteistyö
 8. 8. Tavoiteltavia data-avauksia 2014 • Korkeasaaren dataa • Liikuntatoimen dataa • Nuorisotoimen dataa • Rakennusvalvontaan liittyvää dataa • Sosiaali- ja terveystoimen dataa • Taidemuseon dataa • Kaupunginmuseon dataa • Tarkastustoimen dataa • Varhaiskasvatukseen liittyvää dataa • Talousarviodataa • Päätöksentekodataa • sekä datatoiveet! • Asumiseen liittyvää dataa • Hankintoihin liittyvää dataa • Henkilöstöön liittyvää dataa • HSL:n liputta matkustavat • Ilmanlaatudataa • Jätehuoltodataa • Kirjaston käyttäjädataa • Paikkatietoaineistoja mm. kaavadataa • Pysäköintilaitosdataa • Liikenteen tilannekuvadataa • Historiallisia karttoja • Ortokuvia
 9. 9. Soten data-avaukset Vantaalla • Avaaja: Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö (40) o Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirjan sote-datat mm. psykososiaaliset palvelut, vammaispalvelut, päihdepalvelut.. • Avaaja: Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (1) o Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot (keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuosilta 2010, 2011 ja 2012)
 10. 10. Soten data-avaukset Espoossa • Avaaja: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (1) o Espoon sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2011 toimintakertomuksen tunnuslukuja perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja vanhusten palvelujen tulosyksiköistä - palveluiden asiakasmäärä- ja suoritetietoja vuosilta 2010 ja 2011 sekä muutosprosentin vuodesta 2010 vuoteen 2011. Lisäksi työn alla: • Avaaja: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi o Tekeillä suunnitelman avauksista mm. terveyskeskusten asiakkaiden odotusajat
 11. 11. Soten data-avaukset Kauniaisissa • Ei vielä avauksia
 12. 12. Soten data-avaukset Helsingissä • Avaaja: Helsingin kaupungin tietokeskus (82) o Helsingin tilastollisen vuosikirjan datat aiheista sosiaalinen hyvinvointi sekä terveyspalvelut ja terveydentila Lisäksi työn alla: • Avaaja: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi o sosiaalihuollon suoritteet avataan pian ja asiakastilastodataa toukokuussa o terveydenhuollon osalta ei vielä tiedä tarkkaa aikataulua o Selvitettävä erikseen: terveyskeskusten asiakkaiden odotusajat
 13. 13. Soten data-avaukset Kuusikon osalta • Avaaja: Helsingin kaupungin tietokeskus (4) o Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon vertailu o Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu o Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu o Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu Lisäksi työn alla: o lastensuojelun, aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, päihdehuollon vertailutiedot.
 14. 14. HS 24.11.2013
 15. 15. Kaupungin toiminta ja palvelut pohjautuvat eri datoihin • Mitä datoja tuotamme ja keräämme? (kytkös IT- kok.arkkitehtuuriin) • Hyödynnetäänkö datoja riittävästi – data ei kulu käytöstä! • Tehdäänkö päällekkäistä tietotuotantoa tai –keruuta, voiko data sisältää virheitä? • Voisiko datat olla yhteen toimivia? • Kaupungin datat verovaroin tuotettuja ja valtaosin julkisia -> kuntalaisilla oikeus dataan – ovat sekä asiakkaitamme että omistajiamme!
 16. 16. Helsingin tietojärjestelmäluettelo
 17. 17. Soten mahdollisia data-avauksia? • Tarkempaa tietoa asiakasmääristä • Tarkempaa tietoa suoritteista • Palvelusetelipalvelutuottajien (esim. hammaslääkärit) tietojen avaaminen • Esim. johdon / muiden virastojen / helsinkiläisten usein kysymiä tietoja • 6Aika-strategian puitteissa voisi pilotoida esim. jonotusaikojen avaamista
 18. 18. KIITOS! Helsinki Region Infoshare (HRI) Verkkopalvelu: www.hri.fi Sähköposti: hri@hel.fi Facebook: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare Twitter: @HRInfoshare Projektipäällikkö Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi 040-553 2425 Suunnittelija Hami Kekkonen hami.kekkonen@hel.fi 040-3344 780

×