Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hri infotilaisuus hgin_tyontekijoille_14012014

649 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hri infotilaisuus hgin_tyontekijoille_14012014

 1. 1. Avoin data Helsingissä Infotilaisuus kaupungin työntekijöille 14.1.2014 kaupungintalon auditorio Tanja Lahti ja Hami Kekkonen
 2. 2. Esityksen sisältö • • • • • • Avoin data Helsinki Region Infoshare Avoin data käytännössä Helsingissä Avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä Tulevaisuudennäkymiä Kysymyksiä, keskustelua
 3. 3. Avoin data
 4. 4. Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 Avoin data • • • • Julkista tietoa Lupa käyttää Koneluettavassa muodossa Maksutonta “A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or sharealike.” http://opendefinition.org/okd/suomi/
 5. 5. Julkisuus ja tiedon avaaminen Julkinen tieto: pääsy tietoon, ihmiset pääsevät lukemaan tietoja Avoin julkinen tieto (data): kansalaiset ja yritykset voivat käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM, JulkICT-toiminto 20.4.2012 http://www.slideshare.net/THLfi/avoin-julkinen-tieto-yhteiskunnan-elvyttjn
 6. 6. “The best way to get value from data is to give it away” “Tietoyhteiskunnassa data on palvelujen raaka-ainetta, digitaalista kultaa, samalla tavoin kuin metsät olivat Suomen puunjalostusteollisuuden raaka-ainetta, vihreää kultaa” Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission and Commissioner of the Digital Agenda Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö http://www.slideshare.net/THLfi/avoin-julkinen-tieto-yhteiskunnan-elvyttjn
 7. 7. Avoimen datan hyötyjä • Hallinnon sisäinen tehokkuus • Läpinäkyvyys ja demokratia • Liiketoiminta ja innovaatiot
 8. 8. Helsinki Region Infoshare
 9. 9. Mikä on Helsinki Region Infoshare (HRI)? • HRI on palvelu, jossa PKS-kaupungit tarjoavat julkista dataa vapaasti kenen tahansa hyödynnettäväksi (www.hri.fi) • Hyödyntäjänä voi olla kuka tahansa, kuten kehittäjät, korkeakoulut, yritykset, media, kaupungit itse • HRI on pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) yhteinen avoimen datan palvelu, joka on pioneeri Suomessa
 10. 10. HRI:n taustaa Eteneminen • Pilottivaihe vv. 2010-2012 • Vakiinnuttamisvaihe v. 2013 • Osa kaupunkien normaalia toimintaa v. 2014-> Toimijat • Johtoryhmä: PKS-kaupunginjohtajat • Ohjausryhmä: PKS-kaupunkien vastuuhenkilöt • Operatiivinen toiminta: Tietokeskus/HRI-tiimi, kaupunkien HRI-ryhmät • Tärkeimmät yhteistyötahot: Forum Virium Helsinki, Sitra, VM
 11. 11. 1 www.hri.fi • Helpottaa avoimen datan löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä – yli 1000 dataa! • Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen • Auttaa keräämään palautetta ja toiveita avoimesta datasta • Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.
 12. 12. HRI-toimintamalli Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Dataa ja metadataa Dataa CLEARI NG Clearing HOUSE house Kriteerit ja ohjeet Julkisen tiedon Avaamisen apuvälineet tuottajat ja Palautetta datasta lähteet ➜ ➜ ➜ ➜ Tuottavat alkuperäistä tietoa Ylläpitävät omaa tietoaan Osallistuvat tiedon avaamiseen Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearing houselle ➜ ➜ ➜ ➜ Tiedon hyödyntäminen Tiedon jakelija ”Datan metatietorekisteri” ”Helsingin seudun datakatalogi” Priorisoi mitä tietoja avataan Kriteerit ja ohjeet Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ Palautetta ja toiveita datasta Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta Ylläpitää metatietorekisteriä Kerää käyttäjäpalautetta datasta Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista Kerää muuta käyttäjäpalautetta ➜ ➜ ➜ ➜ Loppukäyttäjät Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne. Hyväksyvät käyttöehdot Lataavat ja hyödyntävät dataa Palautetta ja toiveita datasta
 13. 13. HRI:ssa avattuja tietoaineistoja Tilastoja ja ennusteita Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö Paikkatietoaineistoja Esim. aluejaot, vanhat kartat ja ilmakuvat, rakennustietoja, liikennevalot, lumiaurojen sijantitiedot Muita tietoaineistoja Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksentekodataa, HSL:n aikatauludataa, kuntien tilinpäätöstiedot, HKO:n konserttitietokanta
 14. 14. Avoin data käytännössä Helsingissä
 15. 15. Avoimen datan linjauksia Helsingissä • Kaupunginhallituksen päätös 1.10.2012 • Strategiaohjelma • IT-ohjelma • Talousarvion laatimisohjeet
 16. 16. Datan avaaminen on osa kaupungin normaalitoimintaa, jossa tukena • HRI-tiimi (kotipesä Tietokeskuksessa) o Yhteistyö datan avaajan kanssa: tiedustelut, esittelyt, käytännön tuki o Yhteistyö hyödyntäjien kanssa: viestintää, vuoropuhelua, tilaisuudet • Kaupungin IT-kokonaisarkkitehtuuri (Titek) o Kokonaiskuva kaupungin tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä tietojärjestelmäluettelo • Helmen Avoin data Helsingissä –sivusto Jatkossa painopistettä myös avoimien datojen hyödyntämiseen
 17. 17. Helsingin tietojärjestelmäluettelo
 18. 18. Kaupungin toiminta ja palvelut pohjautuvat eri datoihin • • • • • Mitä datoja tuotamme ja keräämme? Tehdäänkö päällekkäistä tietotuotantoa tai –keruuta? Hyödynnetäänkö datoja riittävästi – data ei kulu käytöstä! Voisiko datat olla yhteen toimivia? Kaupungin datat verovaroin tuotettuja ja valtaosin julkisia Kuntalaisilla oikeus dataan – ovat sekä asiakkaitamme että omistajiamme
 19. 19. Helmi: Avoin tieto Helsingissä • http://helmi/yhteisetpalvelut/Avointieto/
 20. 20. Avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä
 21. 21. Median voima - datajournalismi Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2000-2010
 22. 22. Tutkimuksen kautta uutta tietoa HSY - Rakennusmaavaranto SeutuRAMAVA
 23. 23. Dataa hallinnon sisäiseenkin käyttöön Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-perus-ja-2-asteen-opetuksen-oppilasmaarat-kouluittain/
 24. 24. Läpinäkyvyyttä visualisoinneilla Vantaan kaupungin tulot ja menot openspending.org http://www.hri.fi/fi/data/vantaan-kaupungintulot-ja-menot-2010-2011-ja-2012/
 25. 25. Kurkistus menneisyyteen ja muutokseen Helsingin ilmakuvat 1940-, 1960-, 1970- ja 1980-luvuilta -> Historical Helsinki http://www.historical-helsinki.net/
 26. 26. Sovelluksilla uutta liiketoimintaa ja innovaatioita HSL:n avoin rajapinta www.blindsquare.com ReittiGPS http://www.youtube.com/watch?v=qGllzWt0acU
 27. 27. Päätöksenteko järjestelmästä kännykkään OpenAhjo & Ahjo Explorer http://www.hri.fi/fi/sovellukset/ahjo-explorer/
 28. 28. Sovellusgalleria http://www.hri.fi/fi/sovellukset/ • Ulkopuolisten tahojen tekemien, avointa dataa hyödyntävien sovellusten, visualisointien ja ohjeistuksien esittelyä • Sovellusideoiden kerääminen käyttäjiltä 1
 29. 29. Tulevaisuudennäkymiä
 30. 30. Datan avaamisen tulevaisuus • Datan avaaminen vakiinnutetaan osaksi kaupunkien normaalitoimintaa • Miksi? Hyötyjä eri tahoille - myös julkishallinnolle itselleen ml. päättäjille Miksi ei? • Haasteita tunnistettu, mutta taklattavissa – kyse toimintakulttuurin muutoksesta • Avattavaa dataa riittää – tuodaan ne näkyville • Avoimia ja standardoitu rajapintoja tavoitellaan yhä enemmän • Yhteistyötä yli rajojen: kuntien sisällä, kuntien kesken, valtion kanssa, kansainvälisillä kentillä, asukkaiden, kehittäjien, korkeakoulujen, yrittäjien jne. kanssa
 31. 31. New Yorkin kaupungin kaikki julkiset datat auki 2018 mennessä http://www.govtech.com/data/All-NYCData-to-be-Open-by-2018.html (24.9.2013)
 32. 32. oim-, pankki- ja asiantu 2011 7125 0 2011 125,00 0 2011 21 505,74 0 kennemaksut 2011 43,74 0 t koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma 0 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 2011 10 000,00 10 000,00 0 4359 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 18 000 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 4378 Tietoliikennemaksut 2011 7125 300,00 188 000 Asiantuntijapalvelut 188 000 5 474,00 164 192,79 0 4341 -2 258,37 0 78 854,00 2011 253 919,76 164 192,79 2011 Kuukausipalkat 0 2011 2011 0 4005 253 919,76 2011 2011 -2 258,37 2011 2011 untijapalkkiot -80,00 2011 Asiantuntijapalvelut usipalkat tetut palkat ja palkkiot 2011 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4341 uokratuotot opalkkiot 2011 Muut vuokratuotot Tulosbudjetti omaisuuden myyntivoitot -80,00 Poistot koneista ja kalustosta 3489 3526 12,30 östön koulutus a puhelinpalvelut 475 000 17 237,23 0 0 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 21 505,74 4377 0 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 43,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 17 237,23 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 24,14 0 0 0 0 2011 -390,90 Poistot koneista ja kalustosta 2011 maksut 2011 50 736,71 58 051 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 tetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 3489 0 aliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 3526 188 000 myysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4005 urmavakuutusmaksut 2011 1 442 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 tetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 untijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 4069 0 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 yttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 4081 58 051 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 öspalvelut 2011 533,00 0 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 2011 Vuosi Toteuma 2011 1 944,33 Kansaneläkelaitoksen korv stopalvelut oim-, pankki- ja asiantu 0 968,76 Tili 2011 1 160,28 Vuosi Toteuma 2011 -7,12 ukset 2011 22 625,00 a puhelinpalvelut 2011 1 944,33 kennemaksut 2011 566,19 2011 479,38 nevakuutukset tusrahastomaksut usvälineiden kunnossapit 2011 2011 2011 981,71 639,28 uspalvelut 2011 2011 emuspalvelut siantu käyttö ökunnan taksin 2011 2011 2011 östön matkakulut 2011 2011 2011 omat päivärahat matkustus- ja kuljetuspal östön koulutus uripalvelut stosta - ja virkistyspalvelut oulutus- ja kulttuuripal alvelut sto- ja opetustarvikkeet yntivoitot vikkeet eet s- ja puhdaineet ja - ta ja voiteluaineet 10 000,00 20 000 4471 20 000 12,30 4377 1 000 4378 20 000 125,00 2011 2 000 2011 2011 2011 2011 2011 2011 630,00 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 Henkilöstön koulutus 0 0 Tele- ja puhelinpalvelut Tietoliikennemaksut 0 10 000,00 0 2 000 2011 6 392,19 20 000 18 922,93 253 919,76 20 000 6 592 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 4135 1 442 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4432 Majoituspalvelut 533,00 2011 2011 2011 1 442 Ravitsemuspalvelut Käännöspalvelut 2011 968,76 Asiantuntijapalvelut 4433 4347 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 2011 1 840,08 10 000,00 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 0 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 12,30 2 000 0 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 125,00 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4 123 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 2011 4 514,86 21 505,74 18 000 0 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 675,00 43,74 1 000 4160 12,30 0 2011 125,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 2011 21 505,74 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 0 4373 Painatukset 2011 22 625,00 4343 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 2011 43,74 4341 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 1 160,28 4175 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 -7,12 4 123 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 0 0 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 4341 4359 2011 Muut 566,19 4347 0 Käännöspalvelut 2011 479,38 4352 1 000 Toimistopalvelut 43,74 5 000 3526 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4359 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 Muut toim-, pankki- ja asiantu 4377 2011 Tele- 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 Painatukset 0,00 4377 20 000 5 000 4063 -80,00 1 000 4069 0 -2 258,37 3 000 3 000 164 192,79 4093 0 4105 5 474,00 4081 1 500 1 950,41 4 000 ksen korv 2011 -390,90 4165 2011 4175 50 736,71 4373 Kuukausipalkat 0 2011 164 192,79 188 000 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 Tele- ja puhelinpalvelut 4378 0 2011 300,00 0 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4378 Tietoliikennemaksut 7125 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4383 Liikennevakuutukset 0 475 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 0 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 4428 1 000 Kuljetusvälineiden kunnossapit 3526 2011 639,28 2 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4432 Majoituspalvelut 2011 0 4433 133 855 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 4 367 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4 428,34 6 592 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 0 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4495 Muut palvelut 2011 675,00 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 58 051 2011 4 747,00 10 070 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 2011 137 425,79 1 420 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 24,14 0 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 475 000 4341 685,00 Asiantuntijapalvelut 133 855 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 2011 1 160,28 0 137 425,79 2011 1 000 479,38 58 051 3 700,79 2011 2011 0 -390,90 21 685,00 4373 4 747,00 3 000 566,19 koneista ja kalustosta 50 736,71 2011 2011 2011 Poistot 2011 2011 4359 968,76 Tietoliikennemaksut 1 944,33 2011 2011 2011 2011 22 625,00 KuEL-maksut 18 Työttömyysvakuutusmaksut 4 428,34 4352 -7,12 ja puhelinpalvelut 188 000 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 000 78 854,00 Sosiaaliturvamaksut 2011 0 2011 Jaksotetut eläkekulut 0 3 700,79 533,00 Henkilöstön koulutus 1 160,28 2011 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4160 21 2011 4 367 6 Toimistopalvelut 592 3489 Ravitsemuspalvelut 4005 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 4063 4443 1 000 Henkilöstön matkakulut 0 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 4069 4448 Verottomat päivärahat 1 500 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 4471 0 Henkilöstön koulutus 4 000 4472 Kulttuuripalvelut 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 4081 4093 4105 4135 Muut vuokratuotot 981,71 2011 1 000 6 392,19 Kuukausipalkat 18 922,93 1 840,08 Luentopalkkiot 2011 2011 Jaksotetut 2011 Muut 2011 Muut palvelut 2011 2011 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 Kartat 2011 2011 0,00 17 237,23 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 2011 1 280,68 -80,00 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 2011 1 950,41 -2 258,37 4 000 2011 164 192,79 2011 5 474,00 20 000 0,00 2 000 2011 palkkiot 2 000 2011 78 854,00 93,50 1 000 2011 -390,90 2011 50 736,71 2011 21 685,00 2011 3 700,79 4 428,34 Kansaneläkelaitoksen 5korv 3 609,94 000 2011 KuEL-maksut 630,00 2011 4 514,86 Jaksotetut eläkekulut 2011 0,00 0 18 000 4 123 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal Painatukset 10 070 2011 22 625,00 0 4495 Muut palvelut 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4531 Kartat 24,14 4383 Liikennevakuutukset 0 2011 479,38 1 000 4541 Elintarvikkeet 2011 981,71 1 000 4563 Lääkkeet 639,28 2 000 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 4175 Jaksotetut 2011 4577 Poltto- ja voiteluaineet 4341 2011 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 1 420 000 4389 533,00 Vakuutusrahastomaksut 0 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 0 Henkilökunnan taksin käyttö 0 4 123 2011 675,00 Sosiaaliturvamaksut 2011 5 000 1 000 46,86 Työttömyysvakuutusmaksut 3 000 2011 0,00 2011 4165 2011 2 428,15 Tapaturmavakuutusmaksut 3 000 2011 4 747,00 2011 137 425,79 2011 24,14 1 280,68 1 500 sosiaalivakuutusmak 3,40 0 1 950,41 Asiantuntijapalvelut 4 000 2011 1 097,72 1 000 Henkilöstön matkakulut 3 000 2011 1 840,08 20 000 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 4449 2011 4443 1 944,33 2011 566,19 0 2011 479,38 712,05 2 000 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 ut 2011 981,71 4471 1 000 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 nossapit 2011 4472 639,28 Kulttuuripalvelut2 2011 630,00 0 4373 Painatukset 2011 22 625,00 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 1 000 000 1 968,76 2011 2011 4447 22 625,00 4442 4 0 4160 4343 2011 1 300,00 712,05 palkat ja -7,12 4155 5 000 4531 1 000 2011 1 097,72 Asiantuntijapalkkiot 2011 1 000 4511 20 000 2011 2011 -7,12 2011 1 000 4495 20 000 Muut toim-, pankki- ja asiantu 1 442 1 160,28 2011 Datojen avaamisen lisäksi... Luentopalkkiot 4155 2011 4471 10 070 1 420 000 24,14 toim-, pankki- ja asiantu 2011 0 0 675,00 4 747,00 Asiantuntijapalvelut 137 425,79 2011 4005 17 237,23 18 000 3 000 Tulosbudj 0 566,19 4175 Liikennevakuutukset 3,40 2011 2011 0 Tietoliikennemaksut 1 280,68 2011 0 253 919,76 4383 4135 300,00 siantu Tietoliikennemaksut 4378 2 428,15 2011 4378 0 78 854,00 äpito 58 051 0 2011 uutusmak 50 736,71 -80,00 2011 ksut Tele- ja puhelinpalvelut 2011 Tili 17 237,23 kkiot ksut 4377 KuEL-maksut 4 367 2011 2011 2011 2011 4 428,34 0 4105 Tilin nimi -390,90 2011 2011 2011 2011 3 700,79 2011 Muut vuokratuotot 46,86 2011 2011 2011 Muut Kansaneläkelaitoksen korv Poistot koneista ja kalustosta 2011 2011 2011 0,00 Sosiaaliturvamaksut 133 855 4093 3489 1 000 2 000 21 505,74 3 609,94 4 514,86 21 685,00 7125 93,50 2011 2011 2011 0 4165 Asiantuntijapalvelut 4359 2 000 Jaksotetut eläkekulut 0 475 000 6 592 4160 1 000 4341 0,00 712,05 4135 4155 Asiantuntijapalvelut 253 919,76 1 000 1 097,72 2011 2011 Tulosbudjetti 0 3 000 1 840,08 ja kuljetuspalvelut Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 0 18 922,93 6 392,19 0 4 123 Tilin nimi 0 14
 33. 33. …tulee myös edistää datojen hyödyntämistä! Helsingin kaupungin aineistopankki/Comma Image Oy
 34. 34. Datojen hyödyntäminen yhteistyössä ulkopuolisten kanssa? • Avoimen datan hyödyntäjänä voi olla kuka tahansa • Miten kehittäjiä saataisiin mukaan ratkomaan kaupungin haasteita? • Miten kehittäjien sovelluksiin suhtaudutaan? • Edellyttää kaupungilta uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyöalustoja
 35. 35. Kannustetaan hyödyntämään www.apps4finland.fi
 36. 36. http://dev.hel.fi
 37. 37. Avoin rajapinta Helsingin kaupungin Ahjo-asiakirjajärjestelmään (ns. Open Ahjo) http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/open-ahjo-rajapinta-helsingin-asiakirjajarjestelmaan-avautui/ http://www.slideshare.net/helsinkiregioninfoshare/open-data-layers-to-helsinki-citys-case-management
 38. 38. http://dev.hel.fi/paatokset
 39. 39. www.apps4finland.fi Ahjo Explorer Helsinki Open Council
 40. 40. Helsinki Region Infoshare sai EU:lta 100 000 € palkinnon avoimen päätöksentekodatan jatkokehittämiseen mm. edistämään eri datojen yhteentoimivuutta ja soveltamista
 41. 41. Mitä datoja voisi yhteensovittaa? Esimerkiksi kaupungin päätöksentekodata (Open Ahjo) + väestö- ja muut tilastot + hallinnolliset alueet + tilinpäätös- ja talousarviodata + palvelupistedata + kiinteistö- ja kaavoitusdata + ympäristödata (päästöt, energiankulutus, melu, suojelu, terveysriskit) + kaupungin palautedata + jne. => parempi kokonaiskuva kaupungin toiminnasta ja kehittämisestä
 42. 42. Rohkeasti avaamaan ja hyödyntämään dataa.. • • • • • • Helsingin kaupungin aineistopankki/Matti Tirri strategista tai toiminnallista aika ajoin päivittyvää tai reaaliaikaista koko tietoaineisto tai sen osa harmonisoimatonta tai harmonisoitua helppo avaus vs. työläämpi avaus (rajapinnat) jolle on kysyntää, hyödyntämispotentiaalia, edistää muiden datojen hyödyntämistä Nykyiset datat maksimaaliseen käyttöön Luodaan enemmän lisäarvoa kuntalaisille
 43. 43. Tarjolla mielenkiintoisia näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia datojen avaamisesta ja hyödyntämisestä: www.hri.fi/2vuotta Saatavilla myös englanniksi! www.hri.fi/2years
 44. 44. KIITOS! Helsinki Region Infoshare (HRI) Verkkopalvelu: www.hri.fi Sähköposti: hri@hel.fi Facebook: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare Twitter: @HRInfoshare Projektipäällikkö Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi 040-553 2425 Suunnittelija Hami Kekkonen hami.kekkonen@hel.fi 040-334 4780
 45. 45. Kysymyksiä, kommentteja?
 46. 46. Kysymyksiä
 47. 47. Kysymyksiä

×