Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Avoin data ja HRI -esitys 17.11.2016 Hel<3Dev Turvallisuus -avokonttorissa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Hri helsingin info_110216

Download to read offline

11.2.2016 pidetyn Mikä ihmeen avoin data -infotilaisuuden materiaalit.

 • Be the first to like this

Hri helsingin info_110216

 1. 1. Avoin data ja HRI-palvelu Infotilaisuus 11.2.2016 Helsinki Tanja Lahti ja Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus
 2. 2. Esityksen sisältö • Avoin data (Hami) • Helsinki Region Infoshare (Tanja) • Avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä (Hami) • Avoin data Helsingissä (Tanja) • Porinapiiri • Tulevaisuudennäkymiä (Tanja) • Kysymyksiä, keskustelua
 3. 3. Avoin data
 4. 4. Helsingin kaupungin aineistopankki Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. (Kuntalaki)
 5. 5. Helsingin kaupungin aineistopankki/SkyFoto SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO PYSÄKÖINTI VÄESTÖ PÄÄTÖKSET PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS ASUMINEN JULKINEN LIIKENNE ENERGIA MAANKÄYTTÖ TAPAHTUMAT RAKENTAMINEN KULTTUURI Valtavasti dataa
 6. 6. Helsingin kaupungin aineistopankki Avoimemmin, älykkäämmin, resurssitehokkaammin?
 7. 7. Datan hyödyntäjä?Datan hyödyntäjänä Kaupunkiorganisaatiot Kaupunkilaiset Perinteisesti Nyt lisäksi
 8. 8. http://opendefinition.org/okd/suomi/  Julkista tietoa  Lupa käyttää  Koneluettavassa muodossa  Maksutta saatavilla “A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” Avoin data
 9. 9. Koneluettavuus? Ihminen hahmottaa datasta nopeasti esim. otsikot, väli- tai loppusummat, lisätiedot, jne. Koneelliseen tulkintaan tarvitaan rakenteinen, systemaattinen muoto
 10. 10. Julkinen tieto vrt. avoin tieto Julkinen tieto: pääsy tietoon, ihmiset pääsevät lukemaan tietoja Avoin julkinen tieto (data): kansalaiset ja yritykset voivat käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM, JulkICT-toiminto 20.4.2012 http://www.slideshare.net/THLfi/avoin-julkinen-tieto-yhteiskunnan-elvyttjn
 11. 11. http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/los_2011-1.pdf
 12. 12. http://www.hri.fi/fi/data/liikenneonnettomuudet-helsingissa/
 13. 13. • Julkishallinto  hallinnon sisäinen tehokkuus • Kuntalainen  läpinäkyvyys ja demokratia • Yritykset  liiketoiminta ja innovaatiot Avoimen datan hyötyjä
 14. 14. Helsinki Region Infoshare
 15. 15. Mikä on Helsinki Region Infoshare (HRI)? • HRI on pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) yhteinen avoimen datan palvelu, joka ollut pioneeri Suomessa • Kaupunkien tuottama / keräämä julkinen tieto (data) tarjotaan kaupunkien ulkopuolistenkin hyödynnettäväksi (mm. kehittäjät, korkeakoulut, yritykset, media) • Verkkosivut www.hri.fi
 16. 16. Eteneminen • Pilottivaihe 2010-2012 • Vakiinnuttamisvaihe 2013 • Osa kaupunkien normaalia toimintaa 2014-> Toimijat • Johtoryhmä: PKS-kaupunginjohtajat • Ohjausryhmä: PKS-kaupunkien vastuuhenkilöt • Operatiivinen toiminta: Tietokeskus/HRI-tiimi, kaupunkien HRI-ryhmät • Tärkeimmät yhteistyötahot: Forum Virium Helsinki, VM, avoimen datan yhteisö HRI:n taustaa
 17. 17. Helsinki Region Infoshare – www.hri.fi Avoin käyttölupa Koneluettavaa Maksutonta Julkista tietoa Espoo Vantaa Kauniainen Helsinki
 18. 18. Tilastoja ja ennusteita Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö, ilmanlaatu, kävijämäärät, … Paikkatietoaineistoja Esim. aluejaot, vanhat kartat ja ilmakuvat, rakennustietoja, liikennevalot, lumiaurojen sijantitiedot Muita tietoaineistoja Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksentekodataa, HSL:n aikatauludataa, kuntien tilinpäätöstiedot ja ostot, HKO:n konserttitietokanta HRI:ssa avattuja tietoaineistoja
 19. 19. Avattavaa dataa riittää – esimerkiksi Helsingissä on yli 800 tietojärjestelmää! Tietojärjestelmäluettelo priorisoinnin apuna http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-tietojarjestelmaluettelo
 20. 20. CLEARI NG HOUSE ➜ Tuottavat alkuperäistä tietoa ➜ Ylläpitävät omaa tietoaan ➜ Osallistuvat tiedon avaamiseen ➜ Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearing houselle Dataa Palautetta ja toiveita datasta Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Tiedon hyödyntäminen LoppukäyttäjätKriteerit ja ohjeet Avaamisen apuvälineet Palautetta datasta Dataa ja metadataa Julkisen tiedon tuottajat ja lähteet ➜ Priorisoi mitä tietoja avataan ➜ Kriteerit ja ohjeet ➜ Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa ➜ Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun ➜ Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta ➜ Ylläpitää metatietorekisteriä ➜ Kerää käyttäjäpalautetta datasta ➜ Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista ➜ Kerää muuta käyttäjäpalautetta ➜ Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne. ➜ Hyväksyvät käyttöehdot ➜ Lataavat ja hyödyntävät dataa ➜ Palautetta ja toiveita datasta Clearing house Tiedon jakelija ”Datan metatieto- rekisteri” ”Helsingin seudun datakatalogi” HRI-toimintamalli
 21. 21. Esittelyvideo HRI:sta ja avoimesta datasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi https://www.youtube.com/user/HRInfoshare http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hri-piirrosvideona/ HRI ja avoin data 3 minuutissa
 22. 22. Avoimen datan hyödyntäminen
 23. 23. Datajournalismi Opetus ja tutkimus Läpinäkyvyys Liiketoiminta Avoin data Osallistuminen Taide
 24. 24. Median voima - datajournalismi • HS 31.1. uutinen Asuntojen hinnat nousivat pilviin Helsingin seudulla • Taustalla asuntojen hintatietoja http://www.hs.fi/kaupunki/a1454127033359
 25. 25. Helsingin kaupungin ostot Läpinäkyvyyttä visualisoinneilla http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ostot
 26. 26. http://www.hri.fi/fi/dataset/paakaupunkiseudun-matka-aikamatriisi http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/matka-aikamatriisi-sai-hrin-erityispalkinnon-apps4finlandissa/ Tutkimuksen kautta uutta tietoa
 27. 27. Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-perus-ja-2-asteen-opetuksen- oppilasmaarat-kouluittain Dataa hallinnon sisäiseenkin käyttöön Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet http://www.hri.fi/fi/dataset/paakaupunkiseudun-liikennemeluvyohykkeet
 28. 28. Pääkaupunkiseudun palvelukartta http://palvelukartta.hel.fi/ Datan monipuolinen hyödyntäminen
 29. 29. Helsingin ilmakuvat 1930-, 1940-, 1950-, 1960-, 1970-, 1980- ja 2010-luvuilta -> Helsinki ilmakuvina 1932–2012 http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki- ilmakuvina-1943-2012/ Kurkistus menneisyyteen ja muutokseen
 30. 30. http://karttalehtinen.fi/helsinki/
 31. 31. HSL:n avoin rajapinta http://www.youtube.com/watch?v=qGllzWt0acU ReittiGPS www.blindsquare.com Sovelluksilla uutta liiketoimintaa ja innovaatioita Nysse
 32. 32. http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/open-ahjo- rajapinta-helsingin-asiakirjajarjestelmaan-avautui/ http://www.slideshare.net/helsinkiregioninfoshare/ open-data-layers-to-helsinki-citys-case- management Avoin ohjelmointirajapinta Helsingin kaupungin Ahjo-asiakirjajärjestelmään = Open Ahjo Kaupungin päätöksenteko avoimeksi
 33. 33. Edistetään demokratiaa http://dev.hel.fi/paatokset/ Ahjo Explorer Open API Kaupungin päätökset (Ahjo) Mitä päätetään, missä, million? #HelsinkiPäätökset
 34. 34. http://www.hri.fi/fi/sovellukset/ • Ulkopuolisten tahojen tekemien, avointa dataa hyödyntävien sovellusten, visualisointien ja ohjeistuksien esittelyä • Sovellusideoiden kerääminen käyttäjiltä 1Sovellusgalleria
 35. 35. Avoin data Helsingissä
 36. 36. Avoimen datan linjauksia Helsingissä • Kaupunginhallituksen päätös 1.10.2012 • Strategiaohjelma • IT-ohjelma • Talousarvion laatimisohjeet
 37. 37. Kaupungin tietotekniikkaohjelma
 38. 38. Datan avaaminen on osa kaupungin normaalitoimintaa, jossa tukena • HRI-tiimi (kotipesä Tietokeskuksessa) + 6Aika Avoin data -väki o Yhteistyö datan avaajan kanssa: tiedustelut, esittelyt, käytännön tuki o Yhteistyö hyödyntäjien kanssa: viestintää, vuoropuhelua, tilaisuuksia • Kaupungin IT-kokonaisarkkitehtuuri (Kanslia/Titek) o Kokonaiskuva kaupungin tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä – tietojärjestelmäluettelo • Kaupungin avoin ohjelmistokehitys (Kanslia/Titek) o ”Kaupungin toimeksiannosta kehitettävä uusi ohjelmistokoodi julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, ellei ole perusteltua syytä muuhun.” Jatkossa painopistettä myös avoimien datojen hyödyntämiseen
 39. 39. Kaupungin toiminta ja palvelut pohjautuvat eri datoihin • Mitä datoja tuotamme ja keräämme? • Tehdäänkö päällekkäistä tietotuotantoa tai -keruuta? • Hyödynnetäänkö datoja riittävästi – data ei kulu käytöstä! • Voisivatko datat olla yhteentoimivia? • Kaupungin datat ovat verovaroin tuotettuja ja valtaosin julkisia  Kuntalaisilla oikeus dataan – ovat sekä asiakkaitamme että omistajiamme
 40. 40. Keskustelua
 41. 41. Keskustelua, pohdintaa, … • Mitä omassa työssäsi tuottamiasi / käyttämiäsi tietoaineistoja voisi avata? • Miten voisit hyödyntää avointa dataa omassa työssäsi? • Voisivatko muualla pääkaupunkiseudulla / Suomessa / maailmalla avatut aineistot olla sinulle hyödyllisiä?
 42. 42. Tulevaisuudennäkymiä
 43. 43. Datan avaamisen tulevaisuus • Datan avaaminen jatkuu osana pääkaupunkiseudun kaupunkien normaalitoimintaa • Avaamisen haasteita tunnistettu, mutta ratkaistavissa – kyse toimintakulttuurin muutoksesta • Avattavaa dataa riittää – tuodaan ne näkyville • Avoimia ja standardoituja rajapintoja tavoitellaan yhä enemmän • Yhteistyötä yli rajojen: kuntien sisällä, kuntien kesken, valtion kanssa, kansainvälisillä kentillä, asukkaiden, kehittäjien, korkeakoulujen, yrittäjien jne. kanssa • Tarjolla tukea esim. www.6aika.fi- ja Horizon 2020 -ohjelmista
 44. 44. Mitä dataa jatkossa avata ja miten? http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/tyon-alla/ • Voit tutustua työn alla oleviin data-avauksiin  • Tietotarpeita? Toivo dataa! • Avaus tiedostona ja/tai avoimen rajapinnan kautta? • Parannetaan datojen löydettävyyttä • Edistetään hyödyntämistä • Juridiset seikat
 45. 45. 6Aika edesauttaa liiketoimintaa Kuusi suurinta kaupunkia mm.: • Avaa liiketoimintapotentiaalista dataa • Luo avoimia ja standardoituja ohjelmointirajapintoja • Edesauttaa datojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä • Tekee yhteistyötä yrityskentän kanssa • Vahvistaa kaupunkien it- hankintaosaamista http://6aika.fi http://databusiness.fi
 46. 46. Mitä datoja voisi yhteensovittaa? Esimerkiksi Helsingin kaupungin päätöksentekodata (Open Ahjo) + väestö- ja muut tilastot + hallinnolliset alueet + talousdata + palvelupistedata + kiinteistö- ja kaavoitusdata + ympäristödata (päästöt, energiankulutus, melu, suojelu, terveysriskit) + kaupungin palautedata + jne. => parempi kokonaiskuva kaupungin toiminnasta ja kehittämisestä
 47. 47. Edistetään datojen yhteentoimivuutta ja eri osapuolten vuorovaikutusta Infrastruktuuri Ekosysteemi The City of Helsinki Media Bank/Seppo Laakso
 48. 48. Kannustetaan hyödyntämään
 49. 49. Helsinki Loves Developers -tapaamiset Avoimen datan avoin konttori parittomien viikkojen torstaisin klo 15-18 Helsinki Think Companyssa (Vuorikatu 5) http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/ https://www.facebook.com/groups/heldev/
 50. 50. Kevään Hel ♥ Dev -tapaamiset to 18.2.2016 tilanvaraus to 3.3.2016 aihe vapaa to 17.3.2016 palautejärjestelmä to 31.3.2016 kaupunkisuunnittelu? to 14.4.2016 aihe vapaa to 28.4.2016 Postgre SQL -meetup? to 12.5.2016 pyöräily? to 26.5.2016 aihe vapaa to 9.6.2016 aihe vapaa http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/
 51. 51. Datojen hyödyntäminen yhteistyössä ulkopuolisten kanssa? • Avoimen datan hyödyntäjänä voi olla kuka tahansa • Miten kehittäjiä saataisiin mukaan ratkomaan kaupungin haasteita? • Miten sovelluksiin suhtaudutaan? • Miten kytkeytyy hankintaprosesseihin? • Edellyttää kaupungilta uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyöalustoja
 52. 52. Dataa muualta Suomesta ja maailmalta http://dataportals.org/
 53. 53. • strategista tai toiminnallista • aika ajoin päivittyvää tai reaaliaikaista • koko tietoaineisto tai sen osa • harmonisoimatonta tai harmonisoitua • helppo avaus vs. työläämpi avaus (rajapinnat) • jolle on kysyntää, hyödyntämispotentiaalia, edistää muiden datojen hyödyntämistä Rohkeasti avaamaan ja hyödyntämään dataa… Helsingin kaupungin aineistopankki/Matti Tirri
 54. 54. Avoimen datan ekosysteemi rakenteilla.. Toimintakulttuurin muutos
 55. 55. Oppimisprosessi meille kaikille Kaupungin työntekijöillä mahdollisuus vahvistaa osaamistaan esim. miten avata dataa, miten hyödyntää dataa, paikkatietokoulutusta, IT-hankintaosaamiskoulutusta jne.
 56. 56. Tervetuloa koulutukseen! • Näin avaat dataa -koulutuspäivä ma 21.3. klo 8.30 - 15.30 • Avoimen datan klinikka to 28.4. klo 12-15 • Avoimen datan hyödyntäminen o Rajapinnat ma 25.4. klo 8.30 - 15.30 o Visualisointi ma 16.5. klo 8.30-15.30 Ilmoittautumiset intrassa Oivan koulutuskalenterin kautta. • Tarjolla myös avoin data -verkkokoulutusta 14.3. - 29.4. valtion ja FCG:n järjestämänä, lisätietoja hri@hel.fi, ilm. 29.2.16 mennessä
 57. 57. Koulutusmateriaalia • Hyvä perusteos: ”Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen” www.julkinendata.fi • Q&A: www.avoindata.net • www.hri.fi – artikkeleja ym. • www.hri.fi/2vuotta - kokemuksia HRI:n kahdesta ensimmäisestä vuodesta • HRIn koulutukset PKS:n kaupunkien työntekijöille, materiaalit saatavissa: http://www.hri.fi/fi/avaa- dataa/koulutusmateriaalia/ Lähde: http://www.squidoo.com/frog-hibernation Photo Credit: Muddy fun on Flickr, Creative Commons
 58. 58. Avoimuuden asialla kanssasi mm. Juha Ville Faris Hami Robi Outi Henri Kalle Riku Ville Hanna Tanja
 59. 59. KIITOS! 6 Photo: The City of Helsinki Media Bank/Matti Tirri Helsinki Region Infoshare (HRI) Verkkopalvelu: www.hri.fi Sähköposti: hri@hel.fi Facebook: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare Twitter: @HRInfoshare Projektipäällikkö Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi 040-553 2425 Suunnittelija Hami Kekkonen hami.kekkonen@hel.fi 040-334 4780

11.2.2016 pidetyn Mikä ihmeen avoin data -infotilaisuuden materiaalit.

Views

Total views

852

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×