Successfully reported this slideshow.

Aalto mediatekniikka-hri-luento-14032012-final-1

775 views

Published on

Helsinki Region Infoshare -esittely, avoin data ja mobiilisovellukset, 14.3.2012 luentokalvot Aalto-yliopiston kurssille Aalto T-111.5360 WWW Applications.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aalto mediatekniikka-hri-luento-14032012-final-1

 1. 1. Avoin data ja mobiilisovellukset Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki – Helsinki Region Infoshare –hanke Aalto T-111.5360 WWW Applications P –luento – 14.3.2012
 2. 2. Forum Virium Helsinki Luomme Helsingin metropolialueella asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä. FVH missio - ”voimien tori”
 3. 3. Veturiyritykset Julkinen sektori Kumppaniyritykset Pk -yritysjäsenet
 4. 4. Helsinki Region Infoshare - Yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi Rakennetaan Tiedon omistajien välisenverkkopalvelu jonka verkoston rakentaminen avulla tieto on helposti löydettävissä, Tietoa julkaistaan saatavissa ja koneluettavana hyödynnettävissä datana jolloin sitä on helpompi hyödyntää eri sovelluksissa ja web-palveluissaRahoittajat ja toteuttajat•Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,Sitra, Valtiovarainministeriöltä Pilotoidaan avoimen tiedonyhteistoiminta avustusta. toimintamallia ja jaetaan opit muille•Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum •2010-2012 (pilottivaihe) •2012- (jatkuva toiminto)Virium Helsinki 14.03.12 Forum Virium Helsinki 5
 5. 5. Avoimen datan hyödyt Hallinnon sisäinen Liiketoiminta ja tehokkuus innovaatiot Läpinäkyvyys ja demokratia14.03.12 Forum Virium Helsinki 6
 6. 6. Avoin data Laillinen uudelleenkäytettävyyshttp://opendefinition.org/ Tekninenhttp://www.hri.fi/fi/tietoa-avoimesta-datasta/mita-on-avoin-data/ uudelleenkäytettävyys Maksuttomuus
 7. 7. http://www.hri.fi/fi/data/liikenneonnettomuudet-helsingissa-2000-2010/http://www.hel2.fi/tietokeskus/data/kartta_aineistot/Hki_onnettomuudet_20111129CSV.zip
 8. 8. HRI - Avattavat tietoaineistotTilastot ja ennusteet – Kaupunki-ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Esim. http://www.hri.fi/fi/artikkelit/blogit/helsingin-seudun-aluesarjat/Karttapohjainen aineisto – Esim. kaupunkien osa-alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjallaMuu aineisto Esim. http://www.hri.fi/fi/data/paakaupunkiseudun-aluejakokartat/ – Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, talousarviot, jne.14.03.12 Esim. http://www.hri.fi/fi/artikkelit/palvelukartalta-maailmalle/ 9
 9. 9. www.hri.fi -verkkopalvelu • Helpottaa avoimen tiedon löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä • Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen • Auttaa keräämään palautetta ja toiveita datasta ja sen soveltamisesta. • Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.
 10. 10. Avoin data www.hri.fi/fi/data-haku •Avoimen datan haku, filtteröinti ja lataus •Palautteen antaminen, datan kommentointi •Keskustelujen avaaminen datoja koskien14.03.12 Forum Virium Helsinki 11
 11. 11. Sovellukset www.hri.fi/fi/sovellukset/ •Havainnollistaa mitä sovelluksia avoimella datalla on tehty •Kertoo mihin teemoihin ja Helsingin seutua koskeviin datoihin sovellukset liittyvät •Näyteikkuna sovelluskehittäjille14.03.12 Forum Virium Helsinki 12
 12. 12. Visualisointiblogi www.hri.fi/visualisointiblogi •Edesauttaa datan visualisoijien työtä •Tekijöiden, työkalujen ja töiden esittelyä •Tavoitteena osallistava tekeminen avointa dataa soveltaen14.03.12 Forum Virium Helsinki 13
 13. 13. semantic.hri.fiTilastotietoja avoimena linkitettynä datana•Kokeellinen palvelu joka sisältää Helsinginkaupungin tietokeskusksen www.aluesarjat.fitilastot RDF-muotoisessa tietokannassa•Tavoitteena tutkia ja edistää eritilastoaineistojen yhteentoimivuutta sekälinkitysmahdollisuuksia ulkopuolisiintietolähteisiin•Kehittäjille suunnattu rajapinta tilastodatanohjelmalliseen hyödyntämiseen esim.sovelluksissa•SPARQL ja HTTP GET kyselyt•Esimerkkisovelluksia 14.03.12 Forum Virium Helsinki 14
 14. 14. Julkisen avoimen datan lähteitäSuomessa• www.hri.fi• data.suomi.fi• fi.thedatahub.org• www.apps4finland.fi/fi/datakatalogiMyös Suomen valtio aktivoitunut datan avaamisessa viimeisen vuoden aikana:• Valtion periaatepäätös julkisten tiedovarantojen avaamisesta• Valtion avoimen datan käyttöehdot muotoutumassa (lähellä CC-BY)• Päätös Maanmittauslaitoksen maastotietojen avaamisesta – avaus 1.5.2012• Tilastokeskuksen datan avaukset – www.stat.fi
 15. 15. Julkisen avoimen datan lähteitäulkomailla mm.USA•http://data.octo.dc.gov/•Datasf.org•Data.govUK•Data.gov.uk•Data.london.gov.ukGlobaali•Thedatahub.orgYrityksiä jotka tarjoavat avaimet käteen open data alustoja mm.•http://www.socrata.com/•http://buzzdata.com/content/
 16. 16. HRI-toimintamalli •Kriteerit ja ohjeet HELSINKI REGION INFOSHARE •Avaamisen apuvälineet •Palautetta datasta •Palautetta datasta •Toiveita datasta ”Datan ”Helsin- JULKISEN meta- gin TIEDON LOPPU- tieto- CLEARING HOUSE TIEDON JAKELIJA seudun TUOTTAJAT KÄYTTÄJÄT / LÄHTEET rekisteri data- ” katalogi” •Dataa, metadataa •Dataa •Tuottavat alkuperäistä tietoa •Priorisoi mitä tietoja avataan •Vastaa verkkopalvelun Kuntien työntekijät, yritykset, •Ylläpitävät omaa tietoaan •Kriteerit ja ohjeet ylläpidosta tutkimuslaitokset, kansalaiset, •Osallistuvat tiedon avaamiseen •Avustaa tiedon tuottajia •Ylläpitää metatietorekisteriä oppilaitokset, jne. •Toimittavat tietoaineistojen avaamisessa •Kerää käyttäjäpalautetta datasta •Hyväksyvät käyttöehdot metatiedot Clearinghouselle •Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne •Kerää käyttäjien toiveita uusista •Lataavat ja hyödyntävät ja hyväksyy jakeluun tietoaineistoista tietoja •Kerää muuta käyttäjäpalautetta •Palautetta ja toiveita datastaTIEDON TUOTTAMINEN AVAAMINE JAKAMINEN HYÖDYNTÄMINEN N• Juridiikka• Viestintä• Yhteistyö 14.03.12 Forum Virium Helsinki 17
 17. 17. Datan soveltaminen - esimerkkejä Päätöksenteko Talous http://manybills.researchlabs.ibm.com/ Liikenne http://wheredoesmymoneygo.org/ http://www.mobitransit.comKaupunkiympäristön analysointi Kulttuuri Asuminenhttp://data.gov.au/apps/suburban-trends/ http://labs.kirjastot.fi/blog/avoin-data-kaytannossa- HS Open #3 -päivän yksi prototyyppi – auttaa etsimään asuntoa helmet-viivakoodinlukija-androidille http://miukupiste.fi/hsopen3/
 18. 18. Apps4Finland2011 -kilpailutyöpoimintojahttp://www.apps4finland.fi/fi/kilpailutyot
 19. 19. Esittely: Avointa dataa hyödyntäviämobiilisovelluksiaNäkökulmia mm:•Tarve: liikkuminen•Tarve: tietää mitä on lähellä•Täsmäsovellus vs. useita käyttötapauksiayhdistelevä sovellus•Selainsovellus ja natiivisovellus•Datalähteet: avoin data vs. skreiptattu data•Tulevaisuus
 20. 20. Arjen liikkumisen tarpeet
 21. 21. Helsingin Seudun Liikenne• Lähtökohtana asiakkaiden liikkumisen tarve• HSL:n avoimet rajapinnat – http://developer.reittiopas.fi/ – http://www.hri.fi/fi/data/hsl-reittopas-api/• Datan käyttöön kannustaminen – http://hslmobiilikisa.blogspot.com/• Avaa dataa – muut tekevät sovelluksia – lukuisia “organisaation ulkopuolisten tekemiä” sovelluksia kuten ReittiGPS, Mobitransit, Kyyti, jne.
 22. 22. ReittiGPS -sovellus ReittiGPS – Markus HalttunenData: http://developer.reittiopas.fi/ Source: http://sites.google.com/site/reittigps/
 23. 23. Kyyti-sovellushttp://kyyti.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QQL5oQFW-bA
 24. 24. Kyyti-sovellushttp://www.youtube.com/watch?v=ASjSR8Tn2W8&feature=related
 25. 25. VR:n avoin rajapinta• Rajapintakuvaus: http://apps4finland.fi/fi/data/junat-kartalla- palvelun-rajapinta/• Avautui kokeilukäyttöön Apps4Finland2011 –kilpailua varten
 26. 26. Ajoissa -sovellus
 27. 27. Autoilu (pysäköiminen)
 28. 28. Taksin jakaminenKimppataksipalvelu, toinen Aaltoes Build It hackathonin voittajistahttp://aaltoes.com/2012/03/build-it-completed-final-demos-over-and-out/
 29. 29. Ympäristö• Paikannusta käyttävä natiivisovellus joka kertoo lähellä olevat kierrätyspisteet• Sovellus perustuu Jätelaitosyhdistyksen http://kierratys.info -palvelun tietoihinhttp://kierratysapp.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4-XBtv_MgrM
 30. 30. Tässä.fi• Paikannusta käyttävä selainsovellus joka näyttää “mitä on lähelläsi” m.tassa.fi
 31. 31. Tilastotietoja lähiympäristöstänäyttävä selainsovellus• Paikannusta käyttävä selainsovellus joka näyttää tilastotietoja lähiympäristöstä: http://www.mysema.com/areast ats/• Tietolähteenä http://semantic.hri.fi• Lisätietoja: http://blog.mysema.com/2011/08/acce ssing-helsinki-region-data-from.html
 32. 32. Augmented Reality -esimerkkiIhana Helsinki! on kontekstitietoinen laajennetun todellisuuden mobiilikaupunkiopas, joka kertookäyttäjälleen juuri nyt käyttäjän ympärillä kaupungin vilskeessä alkamaisillaan olevista tapahtumista.Android-laitteissa toimiva sovellus näyttää tapahtumat hauskassa ja helppokäyttöisessä muodossaperinteisten listojen, valikoiden ja hakutulosten sijaan.Sovellus: Ihana HelsinkiVideo: http://vimeo.com/30976399Sovelluksen URL: http://www.cs.helsinki.fi/group/ihana/
 33. 33. Jos pieni hätä yllättää…;-)• Sovellus: Stadin vessat• Tietolähdehttp ://www.hri.fi/fi/data/paakaupunkiseudun-palvelukartan-rest-rajapinta/• Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8keUnzrU9UA• Sovelluksen URL: http://dll.nu/StadinVessat/
 34. 34. Yhteisöllinen ongelmanratkaisuKorja.us, toinen Aaltoes Build It hackathonin voittajistahttp://aaltoes.com/2012/03/build-it-completed-final-demos-over-and-out/Vastaavia mm. http://www.fixmystreet.com/
 35. 35. Tulevaisuus?• Yli maantieteellisten rajojen toimivat sovellukset – Sadassa Euroopan kaupungissa toimiva mobiilireittiopas olisi kiva• Avoimen julkisen datan ja muun datan yhdistelmiä hyödyntävät sovellukset – Esim. kauppaketjujen kanta-asiakasohjelmadata + tuotedata + viranomaisten terveysdata + joukkoistettu eettisyysdata + jne jne – Big data big time!?• Kaksisuuntaisuus, yhteisöllisyys, joukkoistaminen – Mobiili on loistava tiedonkeruuväline – sitä voisi hyödyntää enemmän! – Lumenluontikoordinointi, “fixmystreet” / “korja.us” –tyyppiset sovellukset• Raja mobiilin ja ei-mobiilin välillä sulaa entisestään – Ja sovellusten teko on aina vain kitkattomampaa?
 36. 36. Avoimen datan sovelluskilpailuja• www.apps4finland.fi• http://www.opencities.net/app_challenge• http://opendatachallenge.org/
 37. 37. Kertokaa meille• Mitä dataa pitäisi avata ? – http://www.hri.fi/fi/uusi-datatoive/• Hyviä avoimen datan sovelluksia ? – http://www.hri.fi/fi/ilmoita-uusi-sovellus/• Miten www.hri.fi voisi toimia paremmin? – http://www.hri.fi/fi/keskustelut/palautetta-www-hri-fi
 38. 38. Kiitos !www.hri.fiwww.facebook.com/helsinkiregioninfoshare@HRInfosharesemantic.hri.fiSlideshare.net/helsinkiregioninfoshareVille MeloniForum Virium HelsinkiProjektipäällikköville.meloni@forumvirium.fiwww.forumvirium.fi http://www.flickr.com/photos/nney/139447386/sizes/z/in/photostream /

×