ΑΝΟΣΙΑ, ΤΟΜΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2007

762 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΝΟΣΙΑ, ΤΟΜΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2007

 1. 1. E§§HNIKH HELLENIC ETAIPEIA SOCIETY OF ANO™O§O°IA™ IMMUNOLOGY ′ ανοσια TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ ETAIPEIA™ ANO™O§O°IA™ TOMO™ 3, 3 ñ 2007 Δ√ª√™ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ / PROCEEDINGS 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ ISSN 1790-6490 anosia QUARTERLY EDITION OF THE HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY VOLUME 3, NUMBER 3 ñ 2007
 2. 2. anosia TRIMESTRAL EDITION OF THE HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY Meandrou 23, 115 28 Athens | ISSN 1790-6490 VOLUME 3 ñ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY NUMBER 3 Tel. + 30 210 7211845 | F·¯: + 30 210 7215082 | E-mail: helsocimmun@yahoo.com | http: //mednet.gr/hsi BOARD OF H.S.I. President : P. Boura Vice President : Ch. Nikolaou General Secretary: F. Palioyianni Specific Secretary : A. Tsiroyianni Treasurer : O. Moraloglou-Benetou Members : Ch. Antzou-Agouridaki EDITORIAL BOARD Th. Keramitsoglou Editor in Chief : P. Boura 7th Hellenic Congress Co-editors Ch. Nikolaou F. Palioyianni of Immunology A. Tsiroyianni O. Moraloglou-Benetou Ch. Antzou-Agouridaki Th. Keramitsoglou ADVISORY COMMITTEE Board of Presidents of H.S.I. PROCEEDINGS † M. Pavlatou I. Ekonomidou E. Kaklamani A. Stavropoulou-Gioka M. Varla-Leftherioti Z. Polymenidis Ch. Papasteriadi M. Daniilidis G. Kiriazis Professors of Immunology M. Raptopoulou-Gigi F. Kanakoudi-Tsakalidou P. Boura Editors A. Manthos A. Germenis G. Vergoulas EDITORIAL ASSISTANT COMMITTEE A. Sarantopoulos THESSALONIKI, HOTEL MAKEDONIA PALACE P. Skendros K. Tselios DECEMBER 12-15th, 2007 SUBMISSION OF ARTICLES-SUBSCRIPTIONS anosia P. Boura, editor-in-chief Clinical Immunology Unit, 2nd Medical Clinic, Hippokratio Gen. Hospital of Thessaloniki. |49 Konstantinoupoleos Str. 546 42 Thessaloniki, Greece TËÏ. +30 2310 892239 & +30 2310 992810 e-mail: anosia@universitystudiopress.gr Annual subscription € 30,00 PUBLISHER UNIVERSITY STUDIO PRESS Leonidas A. Michalis Armenopoulou 32, 546 35 Thessaloniki Tel. 2310 209637, 2310 209837, Fax 2310 216647 E-mail: info@universitystudiopress.gr
 3. 3. E§§HNIKH ETAIPEIA ANO™O§O°IA™ TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ ETAIPEIA™ ANO™O§O°IA™ ISSN 1790-6490 TOMO™ 3 ñ TEYXO™ 3 ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 23, 115 28 ∞ı‹Ó· | ΔËÏ. +30 210 7211845 | F·¯: +30 210 7215082 | E-mail: helsocimmun@yahoo.com | http: //mednet.gr/hsi ¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO E.E.A. ¶Úfi‰ÚÔ˜ : ¶. MÔ‡Ú· AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ : X. NÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ : º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË Eȉ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ : A. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË T·Ì›·˜ : O. MˆÚ·ÏfiÁÏÔ˘-MÂÓ¤ÙÔ˘ M¤ÏË : X. ÕÓÙ˙Ô˘-AÁÁÔ˘Úȉ¿ÎË £. KÂÚ·ÌÈÙÛfiÁÏÔ˘ ™YNTAKTIKH E¶ITPO¶H ¶Úfi‰ÚÔ˜ : ¶. MÔ‡Ú· 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Y‡ı˘ÓÔÈ Û‡ÓÙ·Í˘ X. NÈÎÔÏ¿Ô˘ º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ A. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË O. MˆÚ·ÏfiÁÏÔ˘-MÂÓ¤ÙÔ˘ X. ÕÓÙ˙Ô˘-AÁÁÔ˘Úȉ¿ÎË £. KÂÚ·ÌÈÙÛfiÁÏÔ˘ ™YMBOY§EYTIKH E¶ITPO¶H EÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ EEA Δ√ª√™ † M. ¶·˘Ï¿ÙÔ˘ I. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ E. K·ÎÏ·Ì¿ÓË AÈÎ. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘-°ÎÈfiη ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ M. B¿ÚÏ·-§Â˘ıÂÚÈÒÙË Z. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ X. ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë M. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜ °. K˘ÚÈ·˙‹˜ K·ıËÁËÙ¤˜ AÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ M. P·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-°ÈÁ‹ º. K·Ó·ÎÔ‡‰Ë-T۷ηϛ‰Ô˘ ¶. ªÔ‡Ú· EΉfiÙ˜ A. M¿ÓıÔ˜ A. °ÂÚÌÂÓ‹˜ °. B¤ÚÁÔ˘Ï·˜ E¶ITPO¶H E¶IME§EIA™ ™YNTA•H™ A. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, •∂¡√¢√Ã∂π√ MAKEDONIA PALACE ¶. ™Î¤Ó‰ÚÔ˜ ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ 12-15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 Y¶OBO§H AP£PøN-™YN¢POME™ °È· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶. ªÔ‡Ú· ΔÌ‹Ì· ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞¶£ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ °.¶.N.£. | ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 49 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË | TËÏ. 2310 892239 & 2310 992810 e-mail: anosia@universitystudiopress.gr EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ € 30,00 Y¶EY£YNO™ TY¶O°PAºEIOY-¢IAºHMI™EøN UNIVERSITY STUDIO PRESS §ÂˆÓ›‰·˜ A. Mȯ¿Ï˘ AÚÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 32, 546 35 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË TËÏ. 2310 209637, 2310 209837, Fax 2310 216647 E-mail: info@universitystudiopress.gr
 4. 4. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ›- ӷη ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ã. §ÂÊ¿ÎË “√ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ – ∞Óı¤ÌÈ·”, 1967 Î·È Ì›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi „ËÊȉˆÙfi ‰¿Â‰Ô ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. π‰¤·: ¶. ªÔ‡Ú·.
 5. 5. ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡√™√§√°π∞™ ∂›ÙÈÌË ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª. ¶·˘Ï¿ÙÔ˘ † ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¶. ªÔ‡Ú· ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: Ã. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË ∂ȉ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË Δ·Ì›·˜: √. ªˆÚ·ÏfiÁÏÔ˘ ª¤ÏË: Ã. ÕÓÙ˙Ô˘-∞ÁÁÔ˘Úȉ¿ÎË £. ∫ÂÚ·ÌÈÙÛfiÁÏÔ˘ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ™À¡∂¢ƒπ√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ ∂›ÙÈÌÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ ™˘Ó‰ڛԢ: ∂. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË – π. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ – ∑. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ : ¶. ªÔ‡Ú· ¶Úfi‰ÚÔ˜ : ¶. ªÔ‡Ú· ª¤ÏË : °. μ¿ÚÏ· ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ : ª. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜ ∞. ¢ÚfiÛÔ˜ °. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∞. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Ã. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ π. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ °ÂÓÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ : º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË º. ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë ª. ÷Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡ π. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ∂ȉÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ : Ã. ÕÓÙ˙Ô˘-∞ÁÁÔ˘Úȉ¿ÎË π. §ÂÊ¿ÎË ∞. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË ¡. ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ Δ·Ì›·˜ : √. ªˆÚ·ÏfiÁÏÔ˘ π. ªfiÓÙ˘ ª¤ÏË : £. ∫ÂÚ·ÌÈÙÛfiÁÏÔ˘ ∞. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ∞. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ã. ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë ¶. ™Î¤Ó‰ÚÔ˜ ª. ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-°ÈÁ‹ ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ∞. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ÈڤÌË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘
 6. 6. Ta ΛÌÂÓ· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ.
 7. 7. ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ¢π∞§∂•∂π™ ¶∂ª¶Δ∏ 13 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 T Cell Homeostasis and Implications in Protective and Pathological Autoimmunity A.N. Theofilopoulos ....................................................................................................................................................................................... 117 ΔGF-B ˘ÂÚÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ Î·È ·Ó·‰fiÌËÛË ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ P. Sideras, C. Xirakia, E. Apostolou, A. Stavropoulos, S. Giaglis, Al. Soundoulidis, E. Aza, K. Pashidis, A. Gavriil, G. Tzelepis, E. Andreakos, ∂. Protopapadakis ................................................. 118 MÔÚȷ΋ Ì›ÌËÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ H pylori Û ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· π. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ..................................................................................................................................................................................................... 119 ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›· ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈˆÓ ÏÔÈÌÒ͈Ó: Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ °. ¶·¿˜ ............................................................................................................................................................................................................... 124 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 Autologous White Blood Cells transfusion: towards a younger Immunity! D. Charron ............................................................................................................................................................................................................ 126 Do maternal lymphocytes sense she’s pregnant, truths and myths? K. Beaman, E. Ntrivalas, R. Levine, C. Kwong, ∞. Gilman-Sachs ............................................................................... 127 The Glutathione S-Transferase T1 (GSTT1) system on Solid Organ Transplantation A. Nunez-Roldan .............................................................................................................................................................................................. 128 ™∞μμ∞Δ√ 15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ™ËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË μ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ·ı‹ ∞ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ I. Theodorou ........................................................................................................................................................................................................ 129 ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ıÂÚ·›˜ ÛÙË ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹ ·ÚıÚ›Ùȉ· Ã. ¶··ÁÔÚ¿˜, ∞. ¢ÚfiÛÔ˜ ....................................................................................................................................................................... 130
 8. 8. 112 ™Δƒ√°°À§∂™ Δƒ∞¶∂∑∂™ ¶∂ª¶Δ∏ 13 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ∞ÓÔÛȷ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË Ïԛ̈ÍË: √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÓÔÛ›·˜ ¶Úfi‰ÚÔÈ: º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË, ¡. ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ıÔÁfiÓˆÓ ·fi TLR Î·È non-TLR ˘ԉԯ›˜ º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË ............................................................. 136 º˘ÛÈ΋ ·ÓÔÛ›· ÛÙ· ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·: ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‚ÚԢΤÏψÛ˘ ¶. ™Î¤Ó‰ÚÔ˜ ...................... 138 ∞ÓÙÈÌ˘ÎËÙÈ·ÛÈο Ê¿Ú̷η Î·È ·ÓÔÛȷ΋ ·¿ÓÙËÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ì˘Î‹ÙˆÓ ∂. ƒÔËÏ›‰Ë˜ ....................................................... 141 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA NoÛ‹Ì·Ù· ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· ¶Úfi‰ÚÔÈ: I. §ÂÊ¿ÎË-ª·ÓÙ¤ÎÔ˘, ∞. ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘ πmmunogenetics of Adamantiades-Behçet disease μ. Ollier .................................................................................................... 144 A˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÔÌÊÔÏ˘ÁÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù· I. ∫·ÓÈÙ¿Î˘ ................................................................................................................... 145 æˆÚ›·ÛË – ∞fi ÙËÓ ÈÛÙÔ·ıÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·ÓÔÛÔÏÔÁ›· π. ª·ÓÙ¤ÎÔ˘-§ÂÊ¿ÎË .......................................................... 147 μƒ∞Ã∂π∞ TPA¶EZA NoÛ‹Ì·Ù· ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ ¶Úfi‰ÚÔÈ: ¢. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, °. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Asthma: effects of allergen exposure and avoidance S.v.d. Heide .................................................................................... 150 ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ‚ÚÔÁ¯Ô΢„ÂÏȉÈÎfi ¤ÎÏ˘Ì· (μ∞L) ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‰È¿ÌÂÛˆÓ Ó¢ÌÔÓÔ·ıÂÈÒÓ ¢. ¶··ÎÒÛÙ· ....................................................................................... 151 ¢π∂Δ∞πƒπ∫∏ ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡√™√§√°π∞™ – ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞£∏ƒ√™∫§∏ƒø™∏™ μ. ∂§§∞¢√™ K·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ¶Úfi‰ÚÔÈ: ∞. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, °. ∫ÔÏÈ¿ÎÔ˜ ∂›Ó·È Ë ·ıËÚÔÁ¤ÓÂÛË ÌÈ· ·ÓÔÛÔÏÔÁÈο ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·; °. ªÔ˘ÓÙÒÓ·˜ ÀÔÏËı˘ÛÌÔ› ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ; ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÏÈȉ·ÈÌ›· ÛÙËÓ ·ıËÚÔÛÎÏ‹ÚˆÛË ¢. ™Ù¿ÎÔ˜ ............................ 156 ∏ ·ıËÚÔÛÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ °. μ¤ÚÁÔ˘Ï·˜ .......................................................................................... 157 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ·fi„ÂȘ: ·˘ÙÔ·ÓÔÛ›· ¶Úfi‰ÚÔÈ: ∞. Theofilopoulos, ¢. ªÔ‡Ì·˜ TLRs, interferons and other genes in systemic autoimmunity ∞. Theofilopoulos .................................................... 160 ÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Û ÌÔÓ٤Ϸ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓfiÛˆÓ °. ∫fiÏÏÈ·˜ ...... 161
 9. 9. 113 ¢π∞¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞∫∏ ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ∞ÓÔÛÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÓÂÊÚfi˜ ¶Úfi‰ÚÔÈ: º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË, ¡. ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ ∞ÓÔÛȷ΋ ‚Ï¿‚Ë: O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ∞ÈÎ. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ................................................................................................ 164 √È ÓÂÊÚÔ› Î·È ÙÔ ·ÓÔÛÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·: ¶·ıËÙÈÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë: ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙË ÓÂÊÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ χÎÔ˘ E. ∫Ú·ÛÔ˘‰¿ÎË, ¢. ªÔ‡Ì·˜ .................................................................. 168 ∞ÓÔÛȷ΋ ‚Ï¿‚Ë: O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ¢. °Ô‡ÌÂÓÔ˜ .................................................................................................. 172 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ƒ˘ıÌÈο – ηٷÛÙ·ÏÙÈο Δ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· Û ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ¶Úfi‰ÚÔÈ: ∂. ÈڤÌË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂. ÈڤÌË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ............................................................................................................................................. 178 ƒ˘ıÌÈÛÙÈο Δ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÛÙÔ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ π º. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ................................................. 183 ƒ˘ıÌÈÛÙÈο Δ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÛÙÔ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ∂Ú˘ıËÌ·ÙÒ‰Ë §‡ÎÔ Ã. ∫·ÙÛÈ¿ÚË ................................................. 187 ƒ˘ıÌÈÛÙÈο Δ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÛÙËÓ HIV Ïԛ̈ÍË ∫. ΔÛ·ÏÈÌ·ÏÌ¿ ....................................................................................... 190 μƒ∞Ã∂π∞ TPA¶EZA ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· HPV Ïԛ̈͢. ¶Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ¶Úfi‰ÚÔÈ: º. ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë-Δ۷ηϛ‰Ô˘, £. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ∞fi ÙÔ ƒ∞ƒ-test ÛÙÔ HPV ÂÌ‚fiÏÈÔ: ·fi ÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÚfiÏË„Ë ∂. ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜* ∞ÓÙÈ-HPV ·ÓÔÛ›· Î·È ·ÓÔÛÔıÂÚ·›· μ. ™Ô˘Ì¤Ï˘ ................................................................................................................... 194 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA TÈ ÓÂfiÙÂÚÔ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ¶Úfi‰ÚÔÈ: ∞. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ã. ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë Non-MCH ÁÔÓ›‰È· ÛÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ª. ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ..................................................................................................... 196 √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÓÔÛ›·˜ ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ∞. Δ·Ú¿ÛË .................................................................................................. 199 ∞Ó·ÛÙÔÏ‹-ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÏÏÔ·¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹˜ ∞. πÓȈٿÎË ..................... 202 ™∞μμ∞Δ√ 15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ™TPO°°Y§H TPA¶EZA ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ¶Úfi‰ÚÔÈ: ª. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, ª. μ¿ÚÏ·-§Â˘ıÂÚÈÒÙÔ˘ √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ .................................................................................... 206 °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈο Î·È ÁÂÓÂÙÈο ·›ÙÈ· ·Ô‚ÔÏÒÓ °. ¶¿ÓÙÔ˜ ............................................................................................................. 209 √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ – ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ·ÈÌfiÛÙ·Û˘ ∑. ºˆÎ¿ .................................................... 211 Laboratory evaluation of NK cell parameters in women with reproductive failures ∂. ¡ÙÚÈ‚¿Ï·˜ .............. 214 * ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ
 10. 10. 114 E§∂À£∂ƒ∂™/£∂ª∞Δπ∫∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ ¶∂ª¶Δ∏ 13 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ∂ȉÈ΋ ∞ÓÔÛ›· – ∞ÓÔÛȷ΋ ƒ‡ıÌÈÛË – ∞ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ (1-7) ........................................................................................... 217 £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Workshop) §Ô›ÌˆÍË (8-16) .................................................................................................................................................................................................... 224 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ∞˘ÙÔ·ÓÔÛ›· – ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ/√ÚÁ¿ÓˆÓ ππ (17-21) ................................................................................................. 233 ∞˘ÙÔ·ÓÔÛ›· – ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ/√ÚÁ¿ÓˆÓ π (22-28) ................................................................................................ 238 £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Workshop) ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË (29-35) ................................................................................................................................................................................... 245 ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (36-37) ...................................................................................................................................................... 252 ™∞μμ∞Δ√ 15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ∞ÓÔÛÔÁÂÓÂÙÈ΋ – ∞ÓÔÛÔÁÂÓˆÌÈ΋ – ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ∫·ÚΛÓÔ˘ – ∞ÓÔÛÔ·Ú¤Ì‚·ÛË (38-44) ................................... 254 ANAƒΔ∏ª∂¡∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ ¶∂ª¶Δ∏ 13 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 º˘ÛÈ΋ ∞ÓÔÛ›· – ∞ÓÔÛȷ΋ ƒ‡ıÌÈÛË – ∞ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ – ∞ÓÔÛԉȿÁÓˆÛË (ƒ1-ƒ27) ..................................... 263 £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Workshop) ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· §ÔÈÌÒÍÂˆÓ (ƒ28-ƒ37) ......................................................................................................................................................... 290 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ∞˘ÙÔ·ÓÔÛ›· – ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ/√ÚÁ¿ÓˆÓ (ƒ38-ƒ64) ............................................................................................... 300 £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Workshop) ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ (ƒ65-ƒ67) ........................................................................................................................................... 327 ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (ƒ68-ƒ76) ................................................................................................................................................ 330 ™∞μμ∞Δ√ 15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ∞ÓÔÛÔÁÂÓÂÙÈ΋ – ∞ÓÔÛÔÁÂÓˆÌÈ΋ – ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›· ∫·ÚΛÓÔ˘ – ∞ÓÔÛÔ·Ú¤Ì‚·ÛË (ƒ77-ƒ92) .............................. 339 ∂Àƒ∂Δ∏ƒπ√ ™À°°ƒ∞º∂ø¡ ............................................................................................................................................................... 355
 11. 11. E§∂À£∂ƒ∂™ £∂ª∞Δπ∫∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™
 12. 12. 1 M∂Δ∞°°π™π√£∂ƒ∞¶∂I∞ – ∞§§√∞¡√™√¶√I∏™∏ ∞. ªÔ‡¯ÏÈ·, ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ – ΔÌ‹Ì· ¶ÚfiÏ˄˘ ªÂÛÔÁ. ∞Ó·ÈÌ›·˜, °ÂÓ. ¡ÔÛÔÎoÌÂ›Ô ∫·‚¿Ï·˜ ™∫O¶O™ ∏ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ Û ·ÛıÂÓ›˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Û˘Ì‚·ÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ. À§π∫O ∞fi 27-01-2000 ¤ˆ˜ 12-7-2007 Û 36225 ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ›¯·Ì 42 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙÔ˜ ·fi ·Ï- ÏÔ·ÓÔÛÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. Δ·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 33 ÂÍ ·˘ÙÒÓ: 12 ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ 45-82 Î·È 21 Á˘Ó·›Î˜ 30-76 ÂÙÒÓ. ∞¶√Δ∂§E™ª∞Δ∞ ∏ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ∞b ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÂÚ˘ıÚÔ΢ÙÙ·ÚÈÎfi Î·È ÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ∞μ√, RhD, Ï‹ÚË Ê·È- ÓfiÙ˘Ô Î·È DAT IAT ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ ÂÚÈÏ¿‚·Ì ÌfiÓÔ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ›¯·Ó DAT (-) Î·È IAT (+) Ì Surgiscreen 0,8% (Ortho). ªÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Panel Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 27 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÌÔÓfi Ab,5 Ì ‰ÈÏfi Î·È 1 Ì ÙÚÈÏfi. Δ· ÈÔ Û˘¯Ó¿ (70%) fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Rh: 2 anti-D, 3 anti-C, 8 anti-c, 8 anti-E Î·È 2 anti-e.Δ· ˘fiÏÔÈ· 30% ηٷӤÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:2 anti-K, 6 anti-Jka, 1 anti-Jkb, 3 anti-Fya, 3 anti-M,1 anti-S Î·È 1 anti-Lea. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ Û 16 Î·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ΢‹ÛÂȘ 8. ŒÓ· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ·ÓÙÈ- ª Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂχıÂÚÔ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ‚·ÚÈ¿ Ïԛ̈ÍË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡. ™Â 8 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·›·˜. ™Àª¶Eƒ∞™ª∞ ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Rh –∫ell ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfi- ÙËÙ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û ¿ÙÔÌ· Ó·ڿ, ÔÏ˘ÌÂ- Ù·ÁÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Û ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ·.
 13. 13. 218 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 2 XƒO¡π∞ º§∂°ª√¡H ∫∞π ∂§∞ΔΔøªE¡∏ E∫ºƒ∞™∏ Δ∏™ ∑-∞§Y™√À ™Δ∞ Δ-§∂ªº√∫YΔΔ∞ƒ∞ Δø¡ ∞πª√∫∞£∞πƒ√ª∂¡ø¡ ∞™£∂¡ø¡ £. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜1, Ã. ∫¿ÚÙÛÈÔ˜2, ∂. °È·ÓÓ¿ÎË2, ¶. ∫·˙‹Ï·3, °. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë1, ª. ∫·Î·ÁÈ¿ÓÓË2, μ. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜1, ¢. ª·ÚοϷ2 1ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡, °¡ ™ÂÚÚÒÓ, ™¤ÚÚ˜, 2∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È 3ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, «£Â·Á¤ÓÂÈÔ» ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∂π™∞°ø°∏ ∫ÏÈÓÈο Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ¿ÓÔÛË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜. ∏ ʈÛÊÔÚ˘Ï›ˆÛË Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÒÈÌÔ Î·È ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ˘Ô‰Ô¯¤· ÙÔ˘ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ (TCR). ∏ ¤Î- ÊÚ·ÛË Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ÙÔ˘ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̤ÓË Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜, fiˆ˜ Ô Î·ÚΛÓÔ˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯ÚfiÓȘ ÏÔÈÌÒÍÂȘ. ∏ ·ÈÌÔοı·ÚÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂ- ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∞™£∂¡∂π™-ª∂£√¢√π TÚÈ¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È 30 ˘ÁÈ›˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÌÂϤÙË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˙-¿Ï˘ÛÔ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì¤- ÛË ¤ÓÙ·ÛË ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ (MFI) Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÈÂÚ¢ӋıËÎ·Ó Ì ΢ÙÙ·ÚÔÌÂÙÚ›· ÚÔ‹˜. √È ‰Â›ÎÙ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ CRP, IL-6 Î·È TNF-a ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚfi Ì ELISA. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ŸÏÔÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Δ-ÏÂÌ- ÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˙-¿Ï˘ÛÔ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ MFI Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ÙˆÓ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ‹Ù·Ó ÂÏ·Ùو̤ÓË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÂÓÒ Ë MFI Ù˘ CD3- e-·Ï‡ÛÔ˘ ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∏ ·ÈÌÔοı·ÚÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹. Ÿˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯·- Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˙-·Ï‡ÛÔ˘ ÙˆÓ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Â›Ó·È ÂÎÏÂÎÙÈο ÂÏ·Ùو̤ÓË. ∂Âȉ‹ Ë ˙-¿Ï˘ÛÔ˜ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‰È·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ TCR, Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·ÓÔÛ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜.
 14. 14. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 219 3 CD4+Δ-§∂ªº√∫ÀΔΔ∞ƒ∞ HIV-1 ∞Δ√ªø¡ ¶√À ¶∞ƒ∞°√À¡ π¡Δ∂ƒ§∂À∫π¡∏-2 (IL-2) ∫∞π π¡Δ∂ƒº∂ƒ√¡∏-° (IFN-°) ™∂ ™Ã∂™∏ ª∂ Δ∞ ∂¶π¶∂¢∞ Δ∏™ ππ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ√§∏™ ∫∞π Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ HAART ∫. ΔÛ·ÏÈÌ·ÏÌ¿1, ™. ™ÔϷΛ‰Ë1, ∞. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘1, £. ∫ÔÚ‰fiÛ˘2, ∂. ÈڤÌË-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘1 1ΔÌ‹Ì· ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜-πÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜, °¡∞ «§·˚Îfi», 2ΔÌ‹Ì· ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜, ªÔÓ¿‰· AIDS, π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂π™∞°ø°H / ™∫√¶O™ ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÒÓ ·ÓÙÈ-HIV-1+ ˘ÔÏËı˘ÛÌÒÓ T-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó IL-2 ‹/Î·È IFN-Á ÛÙËÓ HIV-1 Ïԛ̈ÍË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÈÎfi ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÈÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ HAART. À§π∫√ ∫∞π ª∂£√¢√™ ªÂÙ¿ ·fi ‰È¤ÁÂÚÛË Ì ̛ÁÌ· ÂÙȉ›ˆÓ HIV-p55gag Ù· IL-2+‹/Î·È IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÚÔÛ- ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ΢ÙÙ·ÚÔÌÂÙÚ›· IL-2+ÚÔ‹˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ (FACS Calibur) Û ÂÚÈÊÂÚÈÎfi ·›Ì· 54 HIV-1 ·ÙfïÓ: ∞) ¯ˆÚ›˜ ıÂÚ·›·, Ì ¯·ÌËÏ‹ È·ÈÌ›· (¡=4), μ) ˘fi HAART, ¯ˆÚ›˜ È·ÈÌ›· (¡=28), °) ˘fi HAART, Ì ¯·ÌËÏ‹ ·ÚÔ‰È΋ È·ÈÌ›· (¡=10), ¢) ˘fi HAART, Ì ˘„ËÏ‹ È·ÈÌ›· (¡=12). ∂ÈϤÔÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì 17 ¿ÙÔÌ· ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ HAART, ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, Â› 18 Ì‹Ó˜ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓ›˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ μ(¡=15), °(¡=15), ¢(¡=6), ˘fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· HAART (3-9 ¤ÙË). ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi IL-2+IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·ÚˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ μ(p= 0.029), °(p=IL-2+IFN-Á+CD4+0.039) Î·È ¢(p= 0.009), IL-2+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·ÚˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¢(p= 0.038) Î·È IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·ÚˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ μ(p= 0.034). ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ȷÈÌ›· (ÔÌ¿- ‰Â˜ ∞+°+¢) ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ IL-2+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÈÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (r=0.44, p=0.22). ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ IFN-Á+CD4+T-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fi ·Ú·ÎÔ- ÏÔ‡ıËÛË ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔ ıÂÚ·›·˜ ÙÈ̤˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ӷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ μ Î·È °, ÂÓÒ Ù· IL-2+CD4+ Î·È IL- 2+IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ӷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ μ,° Î·È ¢ ÙˆÓ ˘fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·›· ·ÛıÂÓÒÓ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ È·ÈÌ›·˜. ™À∑∏Δ∏™∏ / ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ˘fi ∏∞∞RΔ Ô‰ËÁ› Û ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·- ÚˆÓ, ÂÓÒ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ È·ÈÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ∏∞∞RΔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ô- ÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ IL-2+IFN-Á+CD4+Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ.
 15. 15. 220 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 4 ™À¡¢À∞™ª√™ Δø¡ TNF-· ∫∞π IL-4 ∂¶∞°∂π ™À¡∂ƒ°π∫∞ Δ∏¡ ∂∫ºƒ∞™∏ Δ∏™ TSLP ™∂ ∞¡£ƒø¶π¡∞ ∫∂ƒ∞Δπ¡√∫ÀΔΔ∞ƒ∞: ∂¶π¶Δø™∂π™ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∞¡√∏™∏ Δø¡ ∞§§∂ƒ°π∫ø¡ ¡√™ø¡ ™. ªÔÁÈ·Ù˙‹, μ. ™Ô˘Ì¤Ï˘ Laboratoire d’Immunologie Clinique, Institut Curie, Paris, France ∂π™∞°ø°∏ ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ı˘ÌÈ΋ ÏÂÌÊÔÔÈËÙ›ÓË, TSLP, (Thymic Stromal Lymphopoietin) Â›Ó·È Ì›· ÂÈıËÏȷ΋˜ ÚÔ¤- Ï¢Û˘ ΢ÙÙ·ÚÔΛÓË Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·ÏÏÂÚÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∞ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Úfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ‰ÚÈÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó CD4+ T ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÚÔ˜ ÚÔ·ÏÏÂÚÁÈΤ˜ ·ÔÎÚ›ÛÂȘ Ù‡Ô˘ Th2. ™∫√¶√™ ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Â¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ TSLP ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·. ª∂£√¢√§√°π∞ ¢¤ÚÌ· ˘ÁÈÒÓ ‰ˆÚËÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÌË Î˘ÙÙ·ÚÔÎÈÓÒÓ ÁÈ· 48h. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ TSLP ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ Ì ELISA Î·È in situ Ì ·ÓÔÛÔ˚ÛÙÔ¯ËÌ›·. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ ¤ÎıÂÛË ˘ÁÈÔ‡˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·ÏÏÂÚÁÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi TNF-·, IL-4, IL-5, IL-13 Â¿ÁÂÈ ¤ÎÊÚ·ÛË 90- 285pg/ml TSLP. ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ TNF-· ‹ IL-4 ÂÈʤÚÂÈ ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ 90 Î·È 40% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ¯·, ÂÓÒ Ù˘ IL-5 ‹ IL-13 ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ TNF-· Ì IL-4 ‹ IL-13 ·ÔηıÈ- ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁÈο ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ TSLP Û Â›‰· Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÔÛÔÙÚÔÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (IFN-Á, IL-10, TGF-‚, ÁÏ˘ÎÔÎÔÚÙÈÎÔÂȉ‹) Î·È Â- ÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È in situ ÛÙ· ÎÂÚ·ÙÈÓÔ·ÙÙ·Ú· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. ∂›‰Ú·ÛË ˘ÂÚÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Û ‰ÂÓ‰ÚÈÙÈο ·ÙÙ·Ú· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘˜ ηٿ TSLP-ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ÙÚfiÔ. ™À∑∏Δ∏™∏ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ TSLP ÌÔÚ› Ó· Â·¯ı› Û ˘ÁȤ˜ ‰¤ÚÌ· ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· TNF-· Î·È IL-4, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË TSLP Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ‰ÂÓ‰ÚÈÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ‚Úfi¯Ô˘ ıÂÙÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘, fiÔ˘ ÚÔ·ÏÏÂÚÁÈΤ˜ ΢ÙÙ·ÚÔΛÓ˜ ÙˆÓ Δh2 ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÂÚ·ÙÈÓÔ·ÙÙ·Ú· ÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ TSLP. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Èı·ÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÏÏÂÚÁÈÎÒÓ ·ÔÎÚ›ÛˆÓ.
 16. 16. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 221 5 ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫∏ ƒÀ£ªπ™∏ Δ∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ Δ∏™ IL-10 ∞¶√ Δ∏¡ CAMP ™∂ ºÀ™π√§√°π∫∞ Δ-§∂ªº√∫ÀΔΔ∞ƒ∞ ∫. §ÈfiÂÙ·1, ™. ªÔ‡Ì·ÏË1, °. £˘ÊÚˆÓ›Ù˘2, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜1, º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË1 1∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, 2CNRS, 7, RUE Guy Moquet, Villejuif, 94801, France ∂π™∞°ø°∏ ∏ IL-10 ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋˜ ·fiÎÚÈÛ˘. A‡ÍËÛË Ù˘ cAMP ·˘- Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ IL-10 Û ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·. ™Â ‰ÈÂÁÂṲ́ӷ Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ cAMP ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ IL-10 Û ÚˆÙÂ˚ÓÈÎfi Â›‰Ô, Ì›ˆÛË Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È Û Â›Â‰Ô mRNA. ™∫√¶√™ ∏ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ cAMP ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ IL-10 ·fi Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú·. À§π∫O ∫∞π ª∂£√¢√π ∞ÓıÚÒÈÓ· ÌÓËÌÔÓÈο Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· CD45RO+ ÂÚÈÊÂÚÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÛÙ‹Ï˘, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Ì FACS Î·È ‰ÈÂÁ¤ÚıËÎ·Ó Ì anti-CD3/anti-CD28 ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·˘Í¿- ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈ· cAMP (10-6 ª Forskolin, 10-6 ª PGE2, 5x10-6 ª Rolipram Î·È 10-6 ª 8-Br-cAMP). ∏ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÈÓËÙ‹ Ù˘ IL-10 ÂϤÁ¯ıËΠ̠‰È·ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ì Ï·ÛÌ›‰È· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÎÈÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ (1037 bp) ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ (-1010, -500, -310, -235, -135 bp). ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂ- Ù·ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ MEF-2 Î·È CREB ÂϤÁ¯ıËΠ۠˘ÚËÓÈο ÚˆÙÂ˚ÓÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· EMSA, ÂÓÒ Ë ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ıËΠ̠ÂÈÚ¿Ì·Ù· ‰È·ÌÔχÓÛˆ˜ Ì Ï·ÛÌ›‰È· Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚ- ÁfiÙËÙ· Ù˘ ÏÔ˘ÛÈÊÂÚ¿Û˘ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ MEF-2 Î·È CREB. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÈÓËÙ‹ Ù˘ IL-10 ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 60 % ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ cAMP. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ˘ÔÎÈÓËÙ‹ Ù˘ IL-10 Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (50 % ·Ó·ÛÙÔÏ‹) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 500 bp ÚÈÓ ÙÔ TATA box, Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÛËÌ›· ÚfiÛ‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ MEF-2 Î·È CREB, fiˆ˜ ÂϤÁ¯ıËΠ̠ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Consite. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ MEF-2 Û ˘ÚËÓÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ‰ÈÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ Δ-ÏÂÌ- ÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 70 % ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÍË̤Ó˘ cAMP ÂÓÒ Ë ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·- ÓÙÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ cAMP ·˘Í¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË (250 %) fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙÔ˘ CREB (2 ÊÔÚ¤˜). ™À∑∏Δ∏™∏ – ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ cAMP ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ IL-10 ·fi Ù· Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ MEF-2 Î·È CREB. √ ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›- ‰Ú·Û˘/Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ MEF-2 Î·È CREB ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË.
 17. 17. 222 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 6 £∂ƒ∞¶∂π∞ À¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂ À¶√¢√ƒπ∞ ∂°ÃÀ™∏ °-™º∞πƒπ¡∏™ ™∂ ¶∞π¢π∞ ª∂ ¶ƒøΔ√¶∞£∂π™ ∞¡√™√∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∂™ (¶∞∞) – ∂ª¶∂πƒπ∞ ∂¡√™ ∂Δ√À™ E. º·ÚÌ¿ÎË, M. ΔÚ·¯·Ó¿, ¶. ¶Ú·ÙÛ›‰Ô˘-°Î¤ÚÙÛË, √. ∫Ô„·¯Â›ÏË-§·Ú¤˙Ô˘, º. ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë-Δ۷ηϛ‰Ô˘ ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi ∞ÓÔÛÔÏÔÁÈÎfi Î·È ƒÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ∞′ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜, ∞¶£, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂π™∞°ø°∏ ∞fi ¤ÙÔ˘˜, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û··ÛÌ· ˘Ô‰fiÚÈ·˜ ¤Á¯˘Û˘ Á-ÛÊ·ÈÚ›Ó˘ (SCIG), Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¶∞∞ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ™∫√¶√™ ¡· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ SCIG ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, 1 ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ª∂£√¢√™ ™Â ·È‰È¿ Ì ¶∞∞ Ô˘ ‹Ú·Ó SCIG ηٷÁÚ¿ÊËηÓ, ‚¿ÛÂÈ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, Ë ‰fiÛË Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ¤Á¯˘Û˘ Ù˘ SCIG ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·, Ù· Â›‰· ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚÈÓÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚfi Î·È ÔÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿, ÚÈÓ, 6 Î·È 12 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ SCIG, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ GHQ (General Health Questionnaire). ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∞fi Ù· ·È‰È¿ Ì ¶A∞ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜, Û 9 ·ÁfiÚÈ·, ËÏÈΛ·˜ 12-20 ¯Ú (‰È¿ÌÂÛË ËÏÈΛ·:17¯Ú) ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ıÂÚ·›· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ·fi IVIG Û SCIG (Subcuvia 160 mg/ml) ÙÔÓ √ÎÙ ÙÔ˘ 2006. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁfiÚÈ· ¤·Û¯·Ó ·fi Ê˘ÏÔÛ‡Ó‰ÂÙË ·Á·ÌÌ·ÛÊ·ÈÚÈÓ·ÈÌ›· Î·È 5 ·fi ÎÔÈÓ‹ ÔÈΛÏË ·ÓÔ- ÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. √È 4 ÚÒÙ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë È·ÙÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ŒÓ· ·È‰› ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ SCIG ÌÂÙ¿ ·fi 3 Û˘Ó‰ڛ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì IVIG. H SCIG ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ۠‰fiÛË 80-150 mg/kg/‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì ڢıÌfi ¤Á¯˘Û˘ 10 ml/h Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙ·- ‰È·Î¿ Û 15-20 ml/h. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ SCIG, Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ù˘ IgG ÛÙÔÓ ÔÚfi ‹Ù·Ó 7.98±1.9 g/L ¤Ó·ÓÙÈ 7.3±0.5 g/L Ì ÙËÓ IVIG (p=0.38). √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ‹Ù·Ó: ÂÚ˘ıÚfiÙËÙ·, Ô›‰ËÌ· Î·È ÎÓËÛÌfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤Á¯˘Û˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1-2 ËÌ ÛÙȘ 10-15 ÚÒ- Ù˜ Û˘Ó‰ڛ˜ Î·È 6-8 ÒÚ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ıÂÚ·›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ IVIG, Ë SCIG ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ›‰È· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Â›‰· IgG ÛÙÔÓ ÔÚfi, ÛÙÂÚÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.
 18. 18. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 223 7 À¶√¢√ƒπ∞ Ã√ƒ∏°∏™∏ °-™º∞πƒπ¡∏™ ø™ £∂ƒ∞¶∂π∞ À¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ™∂ ∞™£∂¡∂π™ ª∂ ¶ƒøΔ√¶∞£∏ ∞¡√™√∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ M. ∫ÙÈÛÙ¿ÎË, M. §È¿ÙÛ˘, M. ∫·Ó¿ÚÈÔ˘ ΔÌ‹Ì· ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜-πÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∂π™∞°ø°∏ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÚˆÙÔ·ı‹ ·ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ıÂÚ·›·˜ ˘Ôηٿ- ÛÙ·Û˘ Ì Á-ÛÊ·ÈÚ›ÓË. ¢ÂηÂÙ›· Î·È ϤÔÓ Ë ˘Ô‰fiÚÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ Á-ÛÊ·ÈÚ›Ó˘ (SCIG) ·ÔÙÂÏ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ- ΋ χÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÊϤ‚È·˜ (IVIG) Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi 20Ì‹ÓÔ˘. ª∂£√¢√§√°π∞ ªÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·Ú¯›- Û·Ì ÙËÓ SCIG (80-170 mg/Kg*/‚‰ÔÌ¿‰·) Û 21 ·È‰È¿, ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, Ô˘ ‹‰Ë ‹Ù·Ó Û ıÂÚ·›· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ Ì IVIG. ∞fi ÙÔ˘˜ 21 ·ÛıÂÓ›˜, 6 ¤¯Ô˘Ó º˘ÏÔÛ‡Ó‰ÂÙË ·-Á-ÛÊ·ÈÚÈÓ·ÈÌ›·, 12 ∫ÔÈÓ‹ ¶ÔÈΛÏË ∞ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, 1 ÀÂÚ-IgM ™‡Ó‰ÚÔÌÔ, 1 ∞Ù·Í›· ΔËÏ·ÁÁÂÈÂÎÙ·Û›· Î·È 1 HLA Ù¿ÍË-II ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ΔÔ˘Ï¿¯È- ÛÙÔÓ ÔÈ ÚÒÙ˜ 4 ÂÁ¯‡ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙË ÌÂϤÙË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ 16 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ¿ÌËÓË ·ÁˆÁ‹. ¶ÚÈÓ ÙËÓ 1Ë ¤Á¯˘ÛË ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚÈÓÒÓ (IgG, IgM, IgA, IgE), ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ (HCV, HBV, EBV, CMV, HSV, Parvo19, ÂÓÙÂÚÔÈÔ‡˜, Ì˘ÎfiÏ·ÛÌ·, ̇ÎËÙ˜), Ë·ÙÈ΋˜ Î·È ÓÂÊÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·Ó Ù· Â›‰· IgG ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰fiÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘- Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ IgG ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚ· Â›‰· (“through levels” ·fi 450 ̤¯ÚÈ 1400 mg/dl) Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì ÂΛӷ Ù˘ IVIG (250 ̤¯ÚÈ 1200 mg/dl), ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜. √ÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÂÎÙfi˜ Ì›·˜, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ˘Ô‰fiÚÈ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ Ù˘ SCIG ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ IVIG Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ˘Ô‰fiÚÈ· ¤Á¯˘ÛË Á-ÛÊ·ÈÚ›Ó˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂ- Ó›˜ Ì ¶∞∞ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ηْԛÎÔÓ ·ÁˆÁ‹˜.
 19. 19. 224 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 8 ∏ ∞¡√™√§√°π∫∏ ∞¶√∫ƒπ™∏ ™Δ∏¡ ∞§§∏§∂¶π¢ƒ∞™∏ Δ∏™ P. AERUGINOSA ª∂ Δ∞ ∞¡£ƒø¶π¡∞ ª√¡√∫ÀΔΔ∞ƒ∞ ¢π∞ª∂™√§∞μ∂πΔ∞π ∫Àƒπø™ ∞¶O Δ√À À¶√¢√Ã∂π™ Δ∏™ ºÀ™π∫∏™ ∞¡√™π∞™ TLR -2 ∫∞π MANNOSE RECEPTOR ¶. •·Ï·ÓÙ¤ÚË1, Veronique Le-Cabec2, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜1, º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË1 1π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ΔÌ‹Ì· ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, 2LP.B.S CNRS UMR 5089, Dep. Mechanisms moleculaires des infection mycobacteriennes. Tolouse, France ∂π™∞°ø°∏ √È pattern recognition ˘ԉԯ›˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ·ıÔÁfiÓˆÓ. ΔÔ Â˘Î·ÈÚÈ·Îfi ·ıÔÁfiÓÔ P.aeruginosa ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Û ·ÓÔÛÔ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÍÂÓÈÛÙ¤˜. ™∫√¶√™ ∏ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ TLR2, TLR4 Î·È ÀÔ‰Ô¯¤· ª·ÓÓfi˙˘ (MR) ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ P.aeruginosa. À§π∫A-ªE£√¢√π ∞ÓıÚÒÈÓ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ‰ÈÂÁ¤ÚıËÎ·Ó Ì LPS Ù˘ P.aeruginosa, slime-GLP ‹ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÒÓ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ TLR4, TLR2, MR. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ê·ÁÔ΢ÙÙ¿ÚˆÛ˘: ªÂ ∫˘ÙÔ¯·Ï·Û›- ÓË, ·Ó·ÛÙÔϤ· ÔÏ˘ÌÂÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÎÙ›Ó˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ·˜ NF-k‚: HEK ·ÙÙ·Ú· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛıËÎ·Ó Ì NF-k‚ reporter Ï·ÛÌ›‰ÈÔ Î·È Ï·ÛÌȉȷÎfi DNA Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈ› ÙËÓ ¤Î- ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ MR Î·È ‰È¤ÚıËÎ·Ó Ì ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, slime-GLP, LPS P. aeruginosa. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ: HEK ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ TLR2 ‹ ÙÔÓ Û˘ÓÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì MR ‰ÈÂÁ¤ÚıËÎ·Ó Ì slime-GLP ‹ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÂϤÁ¯ıËΠ̠immunoblot Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ TNF-a, IL-1b Î·È IL-6 ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÒÓ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÛÙ¿ÏË 80-90 % ·- ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ anti-mannose Î·È anti-TLR2, ÂÓÒ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ TLR4 ÚÔοÏÂÛ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ (30 %). ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ TNF-· ·ÚÔ˘Û›· ΢ÙÔ¯·Ï·Û›Ó˘ ·ÓÂÛÙ¿ÏË Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÓÔÎψÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈۈ̿وÓ. ΔÔ slime-GLP Î·È Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ NF-k‚ 6-10 ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ Ô LPS ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ NF-k‚ ̤ۈ ÙÔ˘ MR. ™˘Ó¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙ· ›‰È· ·ÙÙ·Ú· TLR2 Î·È MR ¤‰ÂÈÍ ÌÂ- Á·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ NF-k‚ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ. √È p38 Î·È Erk ÎÈÓ¿Û˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹- ıËÎ·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∏ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ù˘ P. aeruginosa Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ‰È·ÌÂÛÔÏ·- ‚Â›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ TLR2 Î·È MR. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ TNF-· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ê·ÁÔ΢ÙÙ¿ÚˆÛË. √È TLR2 Î·È MR ‰ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁÈÛÙÈο ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ Î·È ÙÔ˘ NF-k‚. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‰È·ÌÂÛÔ- Ï·‚Â›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ TLR2 Î·È MR ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ ·ÓÙÈ- ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ P. aeruginosa.
 20. 20. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 225 9 ∂¡¢√∫ÀΔΔ∞ƒπ∞ ™∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ ª∂™ø ΔLR ™∂ ∞¡£ƒø¶π¡√ IN VITRO ª√¡Δ∂§√ §√πªø•∏™ ª∂ BRUCELLA √. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. §ÈfiÂÙ·, ¶. •·Ï·ÓÙ¤ÚË, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. ¶·ÏËÔÁÈ¿ÓÓË ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ∂π™∞°ø°∏ ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Brucella ·fi ÙÔ˘˜ ˘ԉԯ›˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÓÔÛ›·˜ TLR, ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi- ¯Ô˘˜ (ª∞ƒ ÎÈÓ¿Û˜, NFÎB) Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ·ÚÔÎÈÓÒÓ. √ TNF· Î·È Ë IL10 ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ïԛ̈͢ ·fi Brucella Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Â›Ì˘ˆÓ. ™∫√¶√™ ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ TLR2 Î·È TLR4 ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ Î·È NFÎB Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ TNF· Î·È IL 10 Û ·ÓıÚÒÈÓ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, Û in vitro ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ïԛ̈͢ Ì B. melitensis. À§π∫A-ªE£√¢√π º˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· Î·È Ë Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿ HEK 293, ÌÔχÓıËÎ·Ó Ì ˙ˆÓÙ·Ófi ·ıÔÁfiÓÔ Û٤ϯԘ B. melitensis Û ·Ó·ÏÔÁ›· 20 ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ ·ÙÙ·ÚÔ. Δ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· Âˆ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÂȉÈο ·Ó·- ÛÙ·ÏÙÈο ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ TLR2 Î·È TLR4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔχÓıËÎ·Ó Ì Brucella Â› 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ- ¯Ô ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ Ì ·ÓÔÛÔ·ÔÙ˘ˆÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ‹ 16 ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ΢Ù- Ù·ÚÔÎÈÓÒÓ ÛÙ· ˘ÂÚΛÌÂÓ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ELISA. ∫‡ÙÙ·Ú· 293 ‰È·ÌÔχÓıËÎ·Ó ·ÚÔ‰Èο Ì Ï·ÛÌ›‰È· Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ TLR2 Î·È TLR4 ·ÚÔ˘Û›· Ï·ÛÌȉ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ NFÎB. ∏ ÂÓÂÚ- ÁfiÙËÙ· ÙÔ˘ NFÎB ÌÂÙÚ‹ıËΠ̠luciferase assays, ÌÂÙ¿ 16 ÒÚ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ì Brucella. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ TLR2 Ô‰‹ÁËÛ Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ Î·Ù¿ 60-70% Î·È Ù˘ ·- Ú·ÁˆÁ‹˜ TNF· Î·È IL10 ηٿ 70-80%. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ TLR4 Ì›ˆÛ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ IL10 ηٿ 20%. Δ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ‰È·ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ NFÎB ·fi Brucella ηٿ 2-3 ÊÔÚ¤˜ ·- ÚÔ˘Û›· TLR2. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÂÈÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ÚÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ TLR4 ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Â›‰Ú·ÛË. ™À∑∏Δ∏™∏ – ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ MAP ÎÈÓ·ÛÒÓ Î·È ÙÔ˘ NFÎB Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ú·ÁˆÁ‹ TNF· Î·È IL10 Û ·ÓıÚÒ- ÈÓ· ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ B. melitensis ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Â›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ TLR2. √ TLR4 Èı·- ÓÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ IL10. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Brucella ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Î·È ˙ˆÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂∫Δ), ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ∞Ú¯È΋ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË (∂¶∂∞∂∫ ππ), Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶À£∞°√ƒ∞™ πI, ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁÔ˘.
 21. 21. 226 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 10 IN VITRO ∂¶π¢ƒ∞™∏ E. COLI LPS ™∂ ¶∞ƒ∞ª∂Δƒ√À™ ∫ÀΔΔ∞ƒπ∫∏™ ∞¡√™π∞™ ∞™£∂¡ø¡ ª∂ μƒ√À∫∂§§ø™∏ ¶. ™Î¤Ó‰ÚÔ˜1, ¶ ªÔ‡Ú·1, ∂ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘2 1ΔÌ‹Ì· ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜, μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 2¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∂ȉÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™ÙË ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚԢΤÏψÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ Th1 ·fiÎÚÈÛË Î·È ¯·ÌËÏfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ CD4+/CD25+ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi in vitro ‰È¤ÁÂÚÛË (PHA). ™∫√¶√™ ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë Â›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ÈÂÁ¤ÚÙË (E. coli LPS) ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÈο ÌÔ- ÓÔ‡ÚËÓ· ·ÛıÂÓÒÓ Ì ‚ÚԢΤÏψÛË Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ (ÂÓ·ÈÒÚËÌ· ÓÂÎÚÒÓ ‚ÚÔ˘ÎÂÏÏÒÓ, HkBA) ÛÙ· ›‰È· ·ÙÙ·Ú·. ∞™£∂¡∂π™-ªE£√¢√π ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 35 ·ÛıÂÓ›˜: 13/35 Ì ÔÍ›· ÓfiÛÔ-√μ, 22/35 Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ-Ãμ (12/22 ˘ÔÙÚÔÈ¿˙Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹-Ãμ1, 10/22 ¿Ù˘Ë ÌÔÚÊ‹-Ãμ2). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 11 «·ÔıÂÚ·Â˘Ì¤Ó·-∞£» ¿ÙÔÌ· Î·È 15 ˘ÁÈ›˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜-ª. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·ÏÏȤÚÁÂȘ PBMCs Ì PHA Î·È E.coli LPS ‹ PHA Î·È HkBA Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Ì ΢ÙÙ·ÚÔÌÂÙÚ›· ÚÔ‹˜: ·) CD3+, CD4+ Î·È CD8+ ˘ÔÏËı˘ÛÌÔ›, ‚) CD4+/CD25+ Î·È CD4+/CD28+ Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· Î·È Á) CD14+/CD80+ ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ™ÙËÓ Ãμ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ CD8+ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Óı‹Î˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ- ·˜, ÂÓÒ Ù· CD4+/CD25+ Î·È CD4+/CD28+ Δ-ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ E. coli LPS, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ XB1. Δ· CD14+/CD80+ ·ÙÙ·Ú· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÏÏȤÚÁÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ÚÔÛı‹ÎË HkBA, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ E. coli LPS, Ì›ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· CD4+/CD25+ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿- ‰Â˜ (√B p=0.005, ÃB p=0.042, ∞£ p=0.029, ª p=0.007) Î·È Ù· CD14+/CD80+ ·ÙÙ·Ú· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ (√B p<0.001, ÃB p=0.05). ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ·) ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚԢΤÏψÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ CD8+ Δ-ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘, ‚) Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ˘Ú‹ÓˆÓ Ì ÙÔÓ E. coli LPS Ô‰‹ÁËÛ Û ¯·ÌËÏ‹ % CD28 ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙ· CD4+ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ¯ÚÔÓ›ˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¢- ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·Ùو̤ÓË % ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ CD4+/CD25+ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, Á) Ë ‚ÚԢΤÏÏ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ PHA ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì HkBA ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ % ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ CD4+/CD25+ Î·È CD14+/CD80+ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. ™˘- ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ LPS ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÓÔ¯‹˜ ÛÙË ÓfiÛÔ.
 22. 22. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 227 11 ¢π∂ƒ∂À¡∏™∏ Δ∏™ ¶π£∞¡∏™ ¢ƒ∞™∏™ Δ√À CHLAMYDIA PNEUMONIAE ™Δ∏¡ ¶∞£√°∂¡∂π∞ ¡∂Àƒ√§√°π∫ø¡ ¢π∞Δ∞ƒ∞Ãø¡. ª. ¶·¤, ∫. ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ™. ¢ÈÔÓ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ª. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, ™Ù. ∞ÏÂ͛Ԣ-¢·ÓÈ‹Ï. ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞Ã∂¶∞, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, μ′ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞Ã∂¶∞, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂π™∞°ø°∏ ΔÔ Chlamydia pneumoniae Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓËı˜ ·›ÙÈÔ ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ·˜, Ó¢ÌÔÓ›·˜, ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÚÈÓÈÎÒÓ ÎÔÈÏÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Èı·ÓfiÓ ·ıËÚÔÛÎÏ‹ÚˆÛ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ÂÓÔ¯ÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·- Ú·¯¤˜ (¡¢) fiˆ˜ ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·, Guillain-Barre (GB), ÔÙÈ΋ Ó¢ڛÙȉ· (√¡), ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ (MS). ™∫√¶O™ ∏ ÌÂϤÙË Ù˘¯fiÓ Û¯¤Û˘ Ïԛ̈͢ ·fi Chlamydia pneumoniae (CP) Î·È ÚfiÎÏËÛ˘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·- Ú·¯ÒÓ. À§π∫√ Δ· ¤ÙË 2005-2006 ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÏ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ·›Ì·ÙÔ˜ / ∂¡À (·Ú¯‹ ÓfiÛÔ˘ / ·Ó¿ÚÚˆÛË) ·fi 60 ·ÛıÂ- Ó›˜, (19 ¿ÓÙÚ˜ / 31 Á˘Ó·›Î˜) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙË μ′ Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Ì Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·- ¯¤˜ ( 24 Ì MS, 6 Ì √¡, 11 Ì GB, 19 Ì ¿ÏϘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ). ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ 60 ÔÚÔ› ·fi ˘ÁÈ›˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ (Ì¿ÚÙ˘Ú˜). Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ CMV, EBV, HSV, VZV, RSV, Mycopla- sma pneumoniae, Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae, Rickettsia typhi/conori, Bartonella henselae/ quintana. ª∂£√¢√π √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ë ·ÓÔÛÔÂÓ˙˘ÌÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ELISA (Ridascreen) Î·È Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜ ·ÓÔÛÔÊıÔÚÈÛÌfi˜ IFA (Focus Technologies, Cypress, CA) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË IgM Î·È IgG ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Û ÔÚfi Î·È ∂¡À. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ √È ÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ıÔÁfiÓ· Û fiÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ∂¡À ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜. ™Â 2/60 ·ÛıÂ- Ó›˜ Ì ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· GB Ù¤ıËÎÂ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ Ïԛ̈͢ ·fi CP ·fi ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂȉÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ‰Â›ÁÌ·Ù·. ™Â 29/60 (48%) ·ÛıÂÓ›˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó IgG ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·- ÓÙÈ ÙÔ˘ CP Ì ‰È¿ÁÓˆÛË MS (15/24), √¡ (4/6), GB (7/11), ¡¢ (3/19). Δ›ÙÏÔÈ 1/64, 1/128, 1/256 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ CP ·Ó¢ڤıËÛ·Ó Û ÔÛÔÛÙ¿ 58%, 28%, 14% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ IgG ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ CP ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÔÛÔÛÙfi 55%. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi IgG ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ CP ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. IgG ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ·Ó¢ڤıËÛ·Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô- ÎÏ›ÂÈ Û·Ê‹-¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ CP Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜. ™¯ÂÙÈο ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi IgG ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì √¡. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë √¡ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û MS, ÙÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.
 23. 23. 228 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 12 ∞¡√™√™º∞πƒπ¡π∫√π À¶√¢√Ã∂π™ º√¡∂À™∏™ (KIR), HLA-C ∫∞π HCV §√πªø•∏ ™∂ ∂§§∏¡∂™ ∞™£∂¡∂π™ ª. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜1, ∫. ¡ÙÔ‡ÙÛÔ˘2, °. ∫ÔηڿÎË1,3, ∂. °ÈÁ‹4, ¶ ª·ÎÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘1, ∂. ™ÈÓ¿ÎÔ˜4, ª. ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘4 1∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÁÂÓÂÙÈ΋˜, ∞′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ¶°¡ ∞Ã∂¶∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 2∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ μÈÔ·ıÔÏÔÁ›·˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 3ΔÔ̤·˜ °ÂÓÂÙÈ΋˜, ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Î·È ªÔÚȷ΋˜ μÈÔÏÔÁ›·˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 4μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ¶°¡ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Δ· Ê˘ÛÈο ΢ÙÙ·ÚÔÎÙfiÓ· ·ÙÙ·Ú· (Natural killers, ¡∫) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÓÙÈÈ΋˜ ·ÓÔÛÔ·¿ÓÙËÛ˘, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù¿Í˘ π ÙÔ˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ (HLA-C) Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚÈÓÈÎÔ‡˜ ˘Ô‰Ô- ¯Â›˜ ÊfiÓ¢Û˘ (Killer-cell Immunoglobulin-like Receptors, KIRs). Δ· HLA-C ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› Û 2 ˘ÔÔÌ¿‰Â˜, ÙȘ C1 Î·È C2, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÂÚ›Ó˘ ÛÙË ı¤ÛË 77 Î·È ·Û·Ú·Á›Ó˘ ÛÙË ı¤ÛË 80 (HLA-C1), ›Ù ·Û·Ú·Á›Ó˘ ÛÙË ı¤ÛË 77 Î·È Ï˘Û›Ó˘ ÛÙË ı¤ÛË 80 (HLA-C2). ™∫√¶√™ ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë -ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜- ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ «˙¢- ÁÒÓ» HLA-C Î·È ÙˆÓ KIR, ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ HCV Ïԛ̈͢. ∞™£∂¡∂π™ – ª∂£√¢√π ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 24 ·ÛıÂÓ›˜ Ì HCV Ïԛ̈ÍË, 16 Ì ηϋ ÔÚ›· Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË (ÔÌ¿‰· ∞), 7 ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË (ÔÌ¿‰· μ, Ì ÂÌ̤ÓÔ˘Û· Ïԛ̈ÍË). ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·Ï˘ÛÈ- ‰ˆÙ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÚ¿Û˘ (PCR) ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο HLA-C ÁÔÓ›‰È· (C LOCUS SSP UniTray kit) Î·È 19 KIR (KIR Genotyping SSP kit, INVITROGEN, Dynal, USA). A¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ KIR2DL2 ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ ‹Ù·Ó 31% (5/16) Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· μ 71% (5/7),ÂÓÒ ÙˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ KIR2DL3 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 87.5% (14/16) Î·È 71% (5/7). ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÔÔÌ¿‰ˆÓ C1 Î·È C2 ÙˆÓ HLA-C. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ HLA-C Î·È ÙˆÓ KIR, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÂÓ‰Â- ¯Ô̤ӈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ HCV Ïԛ̈͢.
 24. 24. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 229 13 ¶∞ƒ∞°ø°∏ ∞¡√™√ƒÀ£ªπ™Δπ∫ø¡ ∫ÀΔΔ∞ƒ√∫π¡ø¡ ™Δ∏ Ã√¡π∞ ∏¶∞ΔπΔπ¢∞ C ∂. °ÈÁ‹, ª. ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-°ÈÁ‹, ∞. ∫·ÏÔÁÂÚ›‰Ë˜, ™. ª¿ÛÈÔ˘, ∂. √ÚÊ·ÓÔ‡, ∂. μÚÂÙÙÔ‡, £. §¿ÏÏ·, ∂. ™ÈÓ¿ÎÔ˜, μ. ΔÛ¿·˜ μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, ¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∂π™∞°ø°∏ ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηıÔÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÔÛȷ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÛË Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ Ïԛ̈͢ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ë·Ù›Ùȉ·˜ C (HCV). √È TH1 Î·È TH2 Ù‡Ô˘ ΢ÙÙ·ÚÔΛÓ˜ ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î˘- Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÈÔÁÂÓ›˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÁÈ’·˘Ùfi Î·È Ë ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·- ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÙˆÛË Ù˘ ÔÍ›·˜ Ïԛ̈͢ Û ¯ÚfiÓÈ·. ™∫√¶√™ ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ë ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ TH1 Î·È TH2 ÛÙË HCV Ïԛ̈ÍË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· οı·ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÙˆÛË Û ¯ÚÔÓÈfiÙËÙ·. À§π∫√ ∫∞π ª∂£√¢√π ªÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ mRNA ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÔÎÈÓÒÓ TH1 [ÈÓÙÂÚÊÂÚfiÓË-Á (INF-Á), ÈÓÙÂÚÏ¢ΛÓË-2 (IL-2)] Î·È TH2 [ÈÓÙÂÚÏ¢ΛÓË-4 (IL-4), ÈÓÙÂÚÏ¢ΛÓË-10 (IL-10)] ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÈο ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú·, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ NS3 ÙÔ˘ HCV, Û 31 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· Ë·Ù›Ùȉ· C Î·È Û 29 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·˘ÙÔÂÚÈÔ- ÚÈÛı›۷ HCV Ïԛ̈ÍË. ªÂÙ¿ ·fi ηÏÏȤÚÁÂÈ· 48 ˆÚÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ·ÔÌÔÓÒıËΠÙÔ ÔÏÈÎfi RNA, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠΢ÎÏÈÎfi DNA (cDNA) Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·Ó¿ÛÙÚÔÊ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ (RT-PCR), Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ̛· ÚfiÙ˘Ë Î·Ì‡ÏË Î·È Ë Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÂÏÈο ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ mRNA οı ΢ÙÙ·ÚÔΛÓ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ Real Time PCR. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· Ë·Ù›Ùȉ· C ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¤ÎÊÚ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ mRNA Ù˘ IFN-Á, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ IL-2 Î·È IL-4, fi¯È fï˜ Ù˘ IL-10. ™ÙËÓ ·˘ÙÔÂÚÈÔÚÈÛı›۷ Ïԛ̈ÍË ‰È·ÈÛÙÒıËΠ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ mRNA fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÔÎÈÓÒÓ, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ fï˜ ¤ÓÙ·Û˘. ™˘ÁÎÚÈÙÈο, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 2 ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ IFN-Á ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÂÓÒ Ù˘ IL-10 ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·˘ÙÔÂÚÈÔÚÈÛı›۷ Ïԛ̈ÍË. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂϤÙ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ·) ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· Ë·Ù›Ùȉ· C ΢Úȷگ› Ì›· TH1 Ù‡Ô˘ ·ÓÔ- Ûȷ΋ ·¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÔÛÔ·ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ‚) ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·˘ÙÔÂÚÈÔÚÈ- Ûı›۷ Ïԛ̈ÍË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·¿ÓÙËÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ HCV ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿- ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡.
 25. 25. 230 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 14 CD4+CD25Hi+FOXP3+ T ƒÀ£ªπ™Δπ∫∞ ∫ÀΔΔ∞ƒ∞ ™Δ∏ Ã√¡π∞ HCV §√πªø•∏ – ¶ƒ√¢ƒ√ª∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞. ª¤ÏÏÔ˘, ∞. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∂. °ÈÁ‹, ∂. √ÚÊ·ÓÔ‡-∫Ô˘ÌÂÚÎÂÚ›‰Ô˘, ¶. ªÔ‡Ú·, ª. ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-°ÈÁ‹ ∏·ÙÔÏÔÁÈÎfi π·ÙÚ›Ô, ∏·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ΔÌ‹Ì· ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞¶£, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂π™∞°ø°∏ Δ· CD4+CD25+ Ú˘ıÌÈÛÙÈο Δ Î‡ÙÙ·Ú· (T-regs) ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· HCV Ïԛ̈ÍË ‰ÚÔ˘Ó Â›Ù ηٷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ CD8+ Δ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ HCV ›Ù ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ CD8+ T ΢Ù- Ù¿ÚˆÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·‰˘Ó·Ì›· ηı¿ÚÛˆ˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ·fi Ù· CD8+ T ·ÙÙ·Ú· Î·È ‚·ıÌÈ·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÏÂÁÌÔ- Ó‹˜ Î·È ›ÓˆÛ˘. ™∫√¶√™ ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ CD4+CD25Hi+FoxP3+ Δ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ (T-regs) ÛÙËÓ ·ÓÔÛÔ·ıÔÁ¤- ÓÂÈ· Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ HCV Ïԛ̈͢ Î·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ù˘ % ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰Â›ÎÙ˜ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ·˜/ ¯ÚÔÓÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. À§π∫√-ª∂£√¢√™ ™˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó 11 ·ÛıÂÓ›˜ (5B:6°, ̤ÛË ËÏÈΛ· 32±8.4 ¤ÙË, ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓfiÛÔ˘ 29.6±39.9 Ì‹Ó˜). ¶Ú·Á- Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÔÓfiÙ˘Ô˘, ÈÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÙÚ·ÓÛ·ÌÈÓ·ÛÒÓ Î·È Ë·ÙÈ΋ ‚ÈÔ„›·, Ì ‚·ıÌÔÏfiÁË- ÛË Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ›ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁfiÙËÙ·˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ (High Activity Index, HAI). ∏ % ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ T- regs ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ̠΢ÙÙ·ÚÔÌÂÙÚ›· ÚÔ‹˜ ÙÚÈÏÔ‡ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÔÈ‹ıËΠ̠Pearson test (Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ r). ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËΠıÂÙÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ù˘ % ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Δ-regs Ì ÙÔ HCV ÊÔÚÙ›Ô (r=0.1 ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÈÎfi ·›- Ì· Î·È r=0.8 ÁÈ· ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ). √È Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ % ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Δ-regs Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·) Ì ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ AST Î·È ALT (r=-0.19 Î·È r=-0.14, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ‚)ËÈfiÙÂÚË ›ÓˆÛË Î·È ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ (r=-0.24 Î·È r=-0.18, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ, Â›Û˘, ÂÏ¿Ù- ÙˆÛË ÙˆÓ Δ-regs Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓfiÛÔ˘ (r=-0.27). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÔÓÔÙ˘È΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë Û‡- ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙȘ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÔÓfiÙ˘Ô ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ- ο ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ, ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· HCV Ïԛ̈ÍË, Ë ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÍË̤Ó˘ % ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Δ-regs Ô‰ËÁ› Û ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ô˘˜ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (‹È· ›ÓˆÛË Î·È ÂÓÂÚÁfiÙËÙ· ÓfiÛÔ˘, ÂÏ·Ùو̤ÓÔ Ë·ÙÈÎfi “turnover”). ∏ ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, Èı·ÓÒ˜, Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈ- ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ HCV CD8+ T ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Û ·‰˘Ó·Ì›· οı·ÚÛ˘. ∏ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó·- ̤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ T-regs ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· HCV Ïԛ̈ÍË
 26. 26. 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 231 15 ∞¡√™√§√°π∫∂™ ¢π∞Δ∞ƒ∞Ã∂™ ∫∞π ∞¡√™√Δƒ√¶√¶√π∏Δπ∫∂™ £∂ƒ∞¶∂π∂™ ™∂ ∞™£∂¡∂π™ ª∂ ªÀ∂§√¢À™¶§∞™Δπ∫∞ ™À¡¢ƒ√ª∞ (ª¢™). √ ƒ√§√™ Δ∏™ ∏.PYLORI §√πªø•∂ø™ ™Δ√À™ ∞¡ø ∞™£∂¡∂π™. ™À™Δ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞™∫√¶∏™∏ ∫∞π ∞¡∞¢∂π•∏ ¡∂ø¡ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ ª. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜1, °. ΔÛ·Ô˘ÚÓ¿˜2, ∞. ∫˘ÚÁ›‰Ë˜4, π. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜2, ∂. ª·Ó‰·Ï¿3, ™. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘-μÚ·Ó›ÙÛ·1, º. ∫ψÓÈ˙¿Î˘1, ∂. πˆ·ÓÓ›‰Ô˘-¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË1 1∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, 2°·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, μ′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, 3¢′ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 4ΔÌ‹Ì· ™ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ Î·È °Ó·ıÔÚÔÛˆÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, £Â·Á¤ÓÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂π™∞°ø°∏ Δ· Ì˘ÂÏÔ‰˘ÛÏ·ÛÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· (ª¢™) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎψÓÈΤ˜ ·ÈÌÔÔÈËÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈ- ÊÂÚÈΤ˜ ΢ÙÙ·ÚÔÂӛ˜ Î·È Û˘¯Ó‹ ÌÂÙ¿ÙˆÛË Û ÔÍ›· Ï¢¯·ÈÌ›·. ™∫√¶√™ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÔÛÔÙÚÔÔÔÈËÙÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi- ˙ÔÓÙ·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ª¢™. ∞ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ª¢™ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË H.Pylori Ïԛ̈ÍË (ÚfiÛÊ·ÙË ‹ ·Ï·ÈfiÙÂÚË). À§π∫√ ∫∞π ª∂£√¢√™ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ MEDLINE Î·È Û Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ H ·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓÔÛÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙ· ª¢™ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÔ·ÓÙÈ- ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·fi CD5+ B-·ÙÙ·Ú·, ·ÒÏÂÈ· ·ÓÔÛȷ΋˜ ·ÓÔ¯‹˜, ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ·ÔÙˆÙÈ΋ Ô‰fi Fas-FasL ‹ ¯ÚfiÓÈÔ ·ÓÙÈÁÔÓÈÎfi ÂÚÂıÈÛÌfi. ™Ù· ª¢™ ··ÓÙ¿Ù·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ CD4+ Î·È ÙˆÓ Δ ÔÏÈÎÒÓ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ‰È·Ù·Ú·Á- ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¡∫ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚÈÓÒÓ, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙȘ μ-Δ Î˘ÙÙ·ÚÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂÈ- ‰Ú¿ÛÂȘ, ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÏÂÌÊÔÎÈÓÒÓ IL-2 Î·È IF¡-· Î·È ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ TGF-‚ Î·È IL-1‚. ø˜ ·ÓÔÛÔÙÚÔÔÔÈËÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë Î˘ÎÏÔÛÔÚ›ÓË, Ë ·ÓÙÈ-ı˘ÌÔ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ÛÊ·ÈÚ›ÓË, Ë ı·ÏȉÔÌ›‰Ë Î·È Ì ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë ÏÂÓ·ÏȉÔÌ›‰Ë, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ıÂÚ·›· ÂÎÏÔÁ‹˜ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ۇӉÚÔÌÔ 5q–. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë H.Pylori Ïԛ̈ÍË ÚÔηÏ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· T-Ú˘ıÌÈÛÙÈο (Treg) ·ÙÙ·Ú·, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·Úı¤ÓˆÓ (naive) T ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌfi ̤ۈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÔÌfiÏÔÁˆÓ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ (ÌÔÚȷ΋ ÌÈÌÈ΋) Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ·fiÙˆÛË ÙˆÓ Δ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ Á·ÛÙÚÈÎÔ‡ ÂÈıËÏ›Ô˘. ™À∑∏Δ∏™∏ – ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∏ H.Pylori Ïԛ̈ÍË ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ‚‚·ÚË̤ÓÔ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ª¢™. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Â·ÚÎÒ˜ ·Ó Ë H.Pylori Ïԛ̈ÍË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÙˆÛË Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ Ì˘ÂÏÔ‡ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ª¢™ (̤ۈ Èı·Ófiٷٷ ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡), Ô‡Ù ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚÈ˙ÒÓÂÙ·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ª¢™, η- ıÒ˜ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÎÚ›˙ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ª¢™. ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÈÌ›·˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì ª¢™ ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÚ·›· ÂÎÚ›˙ˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Â- Ù·È ·Ó ¤ÂÈÙ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ˘¤ÛÙË ÂÎÙÚÔ‹ Û √ª§. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
 27. 27. 232 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ 16 ∫√π¡√π ¶∞£√°∂¡∂Δπ∫√π ª∏Ã∞¡π™ª√π ª∂Δ∞•À ¶∂ƒπ√¢√¡ΔπΔπ¢∞™, ƒ∂Àª∞Δ√∂π¢√À™ ∞ƒ£ƒπΔπ¢∞™(ƒ∞): ∞πΔπ√ ◊ ∞πΔπ∞Δ√ ∞. ∫˘ÚÁ›‰Ë˜1, ∞. ª¿ÚÌ·˜2, ¢. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜2, °. ΔÛ·Ô˘ÚÓ¿˜2, π. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜2, ∫. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜3 1°Ó·ıÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ∞¡£ «£∂∞°∂¡∂π√» £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 2μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, °¡ «πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ», £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 3∫ÏÈÓÈ΋ ™ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ Î·È °Ó·ıÔÚÔÛˆÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞¶£ °¡ «°. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘» £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂π™∞°ø°∏ ∏ ƒ∞ fiˆ˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ‰ÔÓÙ›Ùȉ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÛÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÛÙÂÔ- ÎÏ·ÛÙÒÓ. ∞ÛıÂÓ›˜ Ì ƒ∞, ¤¯Ô˘Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈ΋ ÓfiÛÔ. Œ¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Ë ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ˆ˜ ·ÓÔÛÔ-·ÔÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ƒ∞. ™∫√¶√™ ∞Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘¯fiÓ ÎÔÈÓÒÓ ÌÔÚÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÛÙÈ΋˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓfiÛˆÓ, Ì˯·ÓÈ- ÛÌÒÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ù˘¯ÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ οı ÓfiÛÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¿ÏÏ˘. À§π∫√-ª∂£√¢√™ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÌÂϤÙ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÓfiÛˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘¯fiÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∏ ÔÛÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÁÔÓÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Û ÌÔÓÔ‡ÚËÓÔ ÔÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙË, ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÔÏ˘‡ÚËÓ· ÁÈÁ·ÓÙÔ·ÙÙ·Ú·, ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ·fiÙˆÛË. ªÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Â›Ó·È Ô CSF-1(macrophage colony stimulating factor), Ë IL-1 (interleukin-1), o RANKL(receptor activator of NF-kB ligand), Î·È Ô TNF-·(tumor necrosis factor- ·) Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÓfiÛÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ·ÛıÂÓÒÓ - Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÎÏÈÓÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ƒ∞ ÌÂÙ¿ ıÂÚ·›· Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ (∂›Â‰Ô ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ 3μ). ™Â ¿Ï- ÏË ÌÂϤÙË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÂÏ·Ùو̤ÓË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚȯÔÂȉÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈÎÔ‡ ı˘- Ï¿ÎÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ƒ∞. ΔÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ HLA-DRB3n ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó·ÓÈ΋ ȉÈÔ·ı‹ ·ÚıÚ›Ùȉ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ‰ÔÓÙ›Ùȉ· Û Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜. ™Â ·ÛıÂÓ›˜ Ì ƒ∞ Î·È ÛÙÂÊ·ÓÈ- ·›· ÓfiÛÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ˘, Δ∫∂, CRP Î·È TNF-·, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÂÚÈÔ‰ÔÓÙ›- Ùȉ·. ™À∑∏Δ∏™∏ ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ì˯·- ÓÈÛÌÒÓ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ƒ∞.

×