Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HeRA og selvarkivering i Norge

933 views

Published on

Presentasjon 1. oktober 2007 om det åpne publiseringsarkivet HeRA (Helsebiblioteket's Research Archive) og om selvarkivering i Norge generelt.

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

HeRA og selvarkivering i Norge

 1. 1. Forskningsdokumentasjon i Norge <ul><li>Systemer for registrering av all forskningsproduksjon ved institusjonen. </li></ul><ul><li>De største er Frida og ForskDok. Kun bibliografiske opplysninger lagres. </li></ul><ul><li>Systemer for registrering av fullteksdokumenter i åpne institusjonelle publiseringsarkiv : DUO, BORA, DIVA, MUNIN, HeRA, Brage. </li></ul><ul><li>Høstes av NORA. Fellessøk her. </li></ul><ul><li>Mer informasjon på www.openaccess.no </li></ul>
 2. 2. Frida ( USIT – universitetene) Registrerer bibliogr. opplysn. Universitetene HIO Folkehelsa Kunnskapssenteret RHF-ene ? Brage – Bibsys 12 – 32 inst..? Individuelle løsninger i felles system Forskdok (Bibsys) Registrerer bibliografiske opplysninger Universitetene Høgskolene Fagbibliotekene - sykehusbibliotekene? DUO - UIO BORA – UIB, HiB, NHH DIVA - NTNU MUNIN - UITromsø HeRA – Helsebibliotekets Research Archive TeORA Høgskolen i Telemark NORA Norwegian Open Research Archive (felles søkemotor) som høster alle fulltektarkivene. Forskningsdokumentasjon i Norge OAIster, Google mfl.
 3. 3. Ordvalg ikke lett - selvarkivering, egenarkivering, parallellpublisering etc.
 4. 4. HeRA
 5. 5. Informasjon om HeRA <ul><li>Diskusjonsliste MedBibl </li></ul><ul><li>http://ks01.bibits.no/pipermail/medbibl/2007q1/002529.html 23.02.07 </li></ul><ul><li>http://ks01.bibits.no/pipermail/medbibl/2007q2/002549.html 25.04.07 </li></ul><ul><li>http://ks01.bibits.no/pipermail/medbibl/2007q3/002577.html 07.09.07 </li></ul><ul><li>Artikler i: </li></ul><ul><li>SMH-nytt 31(2006):3, 6-9. http://www.smh.no/article.php?id=32 </li></ul><ul><li>Sykepleien Forskning 1(2007):2, 130-1. http://www.sykepleien.no/getfile.php/Fagartikler%20-%20bilder/Forskning_0207_s_125_133.pdf </li></ul>
 6. 6. Open Access i Norge <ul><li>Nettsted med oppdatert informasjon: http://www.openaccess.no </li></ul><ul><li>Nettsteder som høster all info fra HeRA; NORA http ://www.ub.uio.no/nora/noaister/search.html og </li></ul><ul><li>OAister http://www.oaister.org/ </li></ul><ul><li>Google http://www.google.com/ </li></ul>
 7. 14. HeRA skal etableres i oktober og vi har vurdert: <ul><li>Layout på hovedsiden </li></ul><ul><li>Illustrasjoner, farge, søk, funksjonsknapper </li></ul><ul><li>Språk </li></ul><ul><li>Informasjon om policy, målgruppe etc. </li></ul><ul><li>Deltakende institusjoner </li></ul><ul><li>Innhold, publikasjonstyper </li></ul><ul><li>Funksjonalitet, registrering og søk </li></ul><ul><li>Brukerstøtte </li></ul><ul><li>Markedsføring </li></ul><ul><li>Veien videre – leie drift i første omgang </li></ul>
 8. 15. 2007-2008 <ul><li>HeRA etableres og driftes av BioMedCentral, Open Repository, http://www.openrepository.com/ </li></ul><ul><li>Programvaren er DSpace. Den er gratis og brukes av de fleste norske arkiv. </li></ul><ul><li>Helsebiblioteket kan når som helst avslutte leieforholdet og overta driften selv. </li></ul>
 9. 16. Forslag til layout på hovedsiden
 10. 17. Forslag til hovedside med vitenskapsdisiplinene – som i NORA
 11. 18. Institusjoner og samlinger
 12. 19. Treffliste ved søk – ønske om å synliggjøre institusjonene forfatterne er tilknyttet – i tillegg til sitering av kilden
 13. 20. Treffliste ved søk – om mulig 5 kolonner: sitering i stedet for dato, institusjoner og publikasjonstype (standardisert)
 14. 21. Dette arkivet har fått endret kolonne for dato til kolonne for sitering av kilden
 15. 22. Ny artikkel som tillates lagt i institusjonelt publiseringsarkiv .

×