Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12. Brukerundersøkelser som verktøy for videreutvikling - Hans Petter Fosseng

970 views

Published on

Innlegg på jubileumsseminaret om hvordan Helsebiblioteket bruker ulike typer brukerundersøkelser som grunnlag for videreutvikling av tjenesten.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12. Brukerundersøkelser som verktøy for videreutvikling - Hans Petter Fosseng

 1. 1. Brukerundersøkelser som verktøy for videreutvikling Seminar: Fagkunnskap anno 2009 – hermetikk eller fri flyt? Hans Petter Fosseng, nettredaktør Helsebiblioteket.no
 2. 2. Ulike typer brukerundersøkelser <ul><li>Brukertester </li></ul><ul><li>Webanalyse </li></ul><ul><li>Spørreundersøkelser </li></ul><ul><li>Tilbakemeldinger fra brukerne </li></ul>
 3. 3. 1. Brukertest av Helsebiblioteket.no <ul><li>Testpersoner fra målgruppa gjør typiske oppgaver på nettstedet </li></ul><ul><ul><ul><li>Eks.: «Du ønsker å finne en referanse på bruk av Ritalin på barn under 6 år, kan du finne dette?» </li></ul></ul></ul><ul><li>Testleder sitter sammen med testpersonen </li></ul><ul><ul><li>Forklarer hva brukertesten går ut på </li></ul></ul><ul><ul><li>Formidler oppgavene til testpersonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sørger for progresjon i testen og at tidsrammen holdes </li></ul></ul>
 4. 4. Hva kan vi oppnå gjennom brukertester? <ul><li>Identifisere problemer med brukeropplevelsen </li></ul><ul><li>Beslutningsgrunnlag for videre- utvikling og endringer </li></ul><ul><li>Få nyttig kunnskap om hvordan ulike brukere (helsepersonell) bruker internett generelt og vårt nettsted spesielt </li></ul>Foto: Helsebiblioteket
 5. 5. Hvordan blir brukertestene gjennomført? <ul><li>Observatører sitter i et annet rom og følger med på testen på en skjerm </li></ul><ul><ul><li>Ser hva testpersonen gjør på skjermen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hører hva som blir sagt </li></ul></ul><ul><ul><li>Noterer funn og tilbakemeldinger </li></ul></ul>
 6. 6. Brukertest desember 2007 – eksempel <ul><li>Hovedsiden: </li></ul><ul><li>For mange elementer </li></ul><ul><li>Vanskelig å få oversikt </li></ul><ul><li>Delvis lav lesbarhet </li></ul>
 7. 7. Brukertesten 2007: bruksproblemer hovedsiden <ul><li>Brukerne så mye midt på hovedsiden </li></ul><ul><li>Slet likevel med å finne fram </li></ul><ul><li>Manglende triggerord hoved- årsak </li></ul><ul><li>For mye informasjon på én side </li></ul>
 8. 8. Hva gjorde vi med hovedsiden? <ul><li>Ny hovedside og design oktober 2008 </li></ul><ul><li>Færre elementer, mer luft </li></ul><ul><li>Flere triggerord/ emneord </li></ul><ul><li>Samme topp- element på alle sider </li></ul>
 9. 9. Brukertest januar 2009 - eksempel <ul><li>Lenkelistene: </li></ul><ul><li>La ikke merke til at listene er alfabetiske </li></ul><ul><li>Brukte lang tid på å skrolle nedover </li></ul><ul><li>Lenketittelens skrift- type og -størrelse gjorde skanning vanskelig </li></ul>
 10. 10. Brukertesten 2009: bruksproblemer lenkelister <ul><li>Testpersonene stopper opp mange steder </li></ul><ul><li>Leser titlene </li></ul><ul><li>Bruker lang tid på å finne det de leter etter </li></ul><ul><li>Ser ikke umiddelbart hva som er klikkbar lenke </li></ul>
 11. 11. Hva gjør vi med lenkelistene? <ul><li>Klikkbart alfabet øverst </li></ul><ul><li>Lenketitler: mindre skriftstørrelse og endret farge </li></ul><ul><li>Tydelig markering i lenketittelen hvis ikke lenke til nett- side </li></ul><ul><ul><li>F.eks. PDF </li></ul></ul>
 12. 12. 2. Webanalyse – hva blir brukt og ikke brukt? <ul><li>Webanalyse gir oss bl.a.: </li></ul><ul><li>Hvor mange bruker Helsebiblioteket.no generelt? </li></ul><ul><li>Hvilke sider blir mye brukt? </li></ul><ul><li>Hvilke sider blir lite brukt? </li></ul>
 13. 13. Resultat fra webanalyse – eksempel <ul><li>Oppsummert forskning-seksjonen blant de best besøkte </li></ul><ul><li>Emneinnganger for profesjonene sykepleie og fysio- og ergoterapi populært </li></ul><ul><li>Webanalyse gir også beslutningsgrunnlag av mer teknisk art </li></ul>
 14. 14. 3. Spørreundersøkelser <ul><li>Spørreundersøkelser i et representativt utvalg helsepersonell </li></ul><ul><li>Måler bl.a. kjennskap </li></ul><ul><ul><li>Juni 2006: 11 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Februar 2009: 52 % </li></ul></ul><ul><li>Mest etterspurte ressurser: </li></ul><ul><ul><li>Faglige oppslagsverk, retningslinjer og tidsskrifter/fulltekstartikler </li></ul></ul><ul><li>Les mer: www.helsebiblioteket.no/30878.cms </li></ul>Foto: Helsebiblioteket
 15. 15. 4. Tilbakemeldinger fra brukerne <ul><li>Kartlegge hva som er etterspurt, identifisere bruksproblemer o.l. </li></ul><ul><li>Brukerstøttevaktordning gir innsikt i gjentakende problemstillinger </li></ul><ul><ul><li>Eksempler: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NEL og Norsk Helsenett </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feil e-postadresse ved nyregistrering </li></ul></ul></ul>Foto: Helsebiblioteket
 16. 16. Takk for meg! Spørsmål? <ul><li>Hans Petter Fosseng Nettredaktør, Helsebiblioteket.no </li></ul><ul><ul><li>E-post: hpf@helsebiblioteket.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefon: 951 39 893 </li></ul></ul>

×