Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23 Per Olav Vandvik - Kunnskapsbasert praksis i praksis: Hva slags verktøy trenger klinikere?

1,483 views

Published on

Kunnskapsbasert praksis i praksis: Hva slags verktøy trenger klinikere?

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

23 Per Olav Vandvik - Kunnskapsbasert praksis i praksis: Hva slags verktøy trenger klinikere?

 1. 1. Kunnskapsbasert praksis i praksis: Hva slags verktøy trenger klinikere? Leger på Ahus mai 2009 Per Olav Vandvik overlege SIHF-Gjøvik og forsker ved Kunnskapssenteret
 2. 2. Møt Jon, fredag ettermiddag på Gjøvik sykehus <ul><li>62 år gammel ellers frisk mann </li></ul><ul><li>Nettopp hjemme fra busstur Riga </li></ul><ul><li>Akutt tungpust og svimmel, lavt blodtrykk (BT <90) </li></ul><ul><li>Diagnose: Massiv lunge-embolisme (CT-angiografi) </li></ul><ul><li>Klinisk spørsmål: </li></ul><ul><li>Iv. Trombolyse eller Heparin? </li></ul>Source Google
 3. 3. Vi stiller kliniske spørsmål hele tiden……. <ul><li>Men, hvor ofte og hvordan finner vi svar? </li></ul><ul><li>64 ass.leger 404 pasient-møter. </li></ul><ul><li>280 nye kliniske spørsmål </li></ul><ul><li>Spm om behandling 38%, diagnostikk 27% </li></ul><ul><li>Kun 29% spm. ble fulgt opp </li></ul><ul><li>Vanligste kunnskapskilder kolleger og bøker </li></ul><ul><li>Green ML. Am J Med 2000 </li></ul>
 4. 4. Mann 60 år. Lunge-emboli, trombolyse? Formulere spørsmål S øke etter litteratur - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser Sette ut i praksis, evaluere Kunnskapsbasert praksis: Fra spm til svar
 5. 5. Et hierarki av informasjonskilder
 6. 8. Kan Cochrane hjelpe oss?
 7. 9. Pubmed Clinical Queries
 8. 13. Kritisk vurdering av kunnskapskilden <ul><li>3 sentrale spørsmål: </li></ul><ul><li>Kan jeg stole på resultatene? Godt utført syst.oversikt </li></ul><ul><li>Hva forteller resultatene? La oss se </li></ul><ul><li>Kan jeg applisere resultatene på min pasient? </li></ul><ul><li>Sjekklister kan være nyttig redskap </li></ul><ul><li>(www.kunnskapssenteret.no) </li></ul>
 9. 15. Massiv lunge-embolisme, trombolyse? Jon ønsker og får behandling Implementert i praksis Men dette har vi ikke tid til…… Ferdig vurdert evidens i EBM-oppslagsverk Bottom line fra UpToDate: “We suggest that thrombolytic therapy be administered to patients with persistent hypotension due to PE” Ett søkeord
 10. 20. Om pyramideklatring i det 21. århundre <ul><li>Må vi stille alle spørsmål selv? Klar for en topptur med EBMeDS*? </li></ul><ul><li>Hvordan søke effektivt i pyramiden? Hvordan løpe fort opp og ned uten å snuble? MacPLUS, en ny burger? </li></ul><ul><li>Må vi klatre i pyramider for å holde oss faglig oppdatert? McMaster MORE/PLUS gjør jobben! </li></ul>*Evidence-Based Medicine electronic Decision Support
 11. 25. Hvordan søke effektivt i pyramiden?
 12. 27. Oppsummert, gratulerer med dagen! <ul><li>Helsebiblioteket unik ressurs for helsepersonell </li></ul><ul><li>Hvorfor ikke helsebiblioteket på mobilen? </li></ul><ul><li>Kunnskapsbaserte oppslagverk for alle! </li></ul><ul><li>Optimaliserte søk etter kvalitetsikret kunnskap </li></ul><ul><li>Implementere systemer for faglig oppdatering </li></ul><ul><li>Hva med kliniske beslutningstøttesystemer? </li></ul>

×