Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Learning Technology Robots

620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Learning Technology Robots

 1. 1. <ul><li>Læring, ting og kontekst Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU </li></ul>
 2. 2. Altså følgende hovedpunkter : <ul><li>Læring </li></ul><ul><li>Ting </li></ul><ul><li>kontekst </li></ul>
 3. 3. Læring <ul><li>Hvordan viden foregår </li></ul><ul><li>Vidensbilleder </li></ul>
 4. 4. Traditionel opfattelse af videnskredsløbet
 5. 5. Viden i relationer <ul><li>Viden udvikles i mange forskellige sammenhænge og må ses som dynamisk, relationel og baseret på interaktion mellem aktører, der både kan være mennesker og teknologier. </li></ul>
 6. 6. Forskellige former for viden
 7. 7. Fokus på tre videns- og læringsformer <ul><li>Fase fra 1960’erne og frem: fokus på eksplicit viden – kvalifikationer </li></ul><ul><li>Fase fra 1980’erne og frem: fokus på processuel eller tavs viden – kompetencer (Uddannelsesredegørelse 1998) </li></ul><ul><li>Fase fra 2000 og frem: fokus på emergerende viden – innovation (Uddannelsesredegørelse 2002)- fokus på performance </li></ul>
 8. 8. 3. fase fra 2000 og frem <ul><ul><li>fokus på emergerende viden og jeg- eller grænseoverskridende læring, og derfor interesse for: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>samarbejde på tværs af sektorer, flerfagligt og tværinstitutionelt samarbejde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>innovation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samspillet mellem eksplicit og processuel eller tavs viden, f.eks. udvikling, dokumentation og anerkendelse af RK. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Emergerende viden <ul><li>Samspillet mellem forskelligheder </li></ul><ul><li>Artikulering af forskelligheder </li></ul>
 10. 10.
 11. 11. Ting? <ul><li>Ting – værktøj </li></ul><ul><li>Medierende artefakter </li></ul><ul><li>Reifikationer </li></ul><ul><li>Medier – teknologier </li></ul><ul><li>Aktør-aktant </li></ul><ul><li>Læremidler </li></ul>
 12. 12. Robotten som en ting? <ul><li>Ontologisk bestemmelse? </li></ul>
 13. 13. Positioner 1 <ul><li>Underviserrobotten: De kan være interfacet i forhold til træningsprogrammer, hvor tilbyder interaktivitet og feedback baseret på store mængder af data, som håndteres gennem AI. I denne form kendes robotter fx. i forbindelse med - adaptive tests </li></ul>
 14. 14. Positioner 2 <ul><li>Hjælperen: De kan således være intelligente hjælpere, som læser den lærendes adfærd og indarbejder den responsive processer i forhold til læringen. </li></ul><ul><li>I den forbindelse kan der fx peges på intelligente agenter i forbindelse med e-læring </li></ul>
 15. 15. Position 3 <ul><li>Læringskonstrukturen: Hvor der er tale om intelligente byggeblokke, som kan indgå i konstruktivistiske læringskonstruktioner, sådan som vi fx. kender det fra LEGO Mindstorm </li></ul>
 16. 16. Didaktisk design
 17. 17.
 18. 18. Læremiddel <ul><li>Strukturelle læremidler </li></ul><ul><li>Didaktiske læremiddeler </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Og det bringer os vel </li></ul><ul><li>til skolen (for alvor) </li></ul>
 20. 20. - Så er skolen <ul><li>En slags simulatorer af det kommende liv i </li></ul><ul><li>Eller et sted som tiulbyderforskellige kontekster for læring – En venlig fremmedhed, hvoir den lærende har mulighed for at indtage forskelligge iagtagelsespositioner og deltagelsespositioner og dermed skabe mulighed for læring og indsigt? </li></ul>
 21. 21. Skolen er en skole er en skole – <ul><li>distintionsindskrivelse i forhold til andre sammenhænge </li></ul><ul><li>Elev – ”hæves” – grad af ”hævelse” </li></ul><ul><li>Deltager –deltagelse – grad af? Kvalitet af deltagelse? </li></ul><ul><li>Lærende – læring? Omlæring? Ny-læring? Selvkonstruktion. </li></ul>
 22. 22. Forskellige læringskontekster <ul><li>Forskellige praksisformer – tydeliggørelse af spilleregler, værdier og vurderingskriterier </li></ul>
 23. 23. Læringslandskabet <ul><li>..er et design som afforder en bestemt samspilssituation (kontekst), som igen potentielt re-konfigurerer læringslandskabet </li></ul><ul><li>Kontekstmarkører </li></ul>
 24. 24. Kontekst <ul><li>kontekst er ikke givet - snarere “continually constructed through negotiation between communicating partners (including humans and technology) and the interplay of activities and artefacts” (Syvänen et al. (2005) ). </li></ul><ul><li>“ context and activity are mutually constituent” (Dourish: 28) </li></ul>
 25. 25. Proces og struktur
 26. 26. Forskellige positioner - forskellige baner Observation Deltagelse Intern Ekstern
 27. 27. Forsvindingspunkterne: <ul><li>Embodyment – Kontekstualisering </li></ul><ul><li>Sættes på hylden </li></ul>
 28. 28. En ny kultur

×