Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Niels HenrikHelms<br />Knowledge Lab<br />SDU<br />?<br />
Vælg en kanalstrategi!<br />Den almindelige tilgang til kommunikation i dag!<br />Vi prøver<br />Vi vælger et medie<br />
Dagsordnen<br />
http://e.gov.dk/nyheder/tema/fokus_paa_digital_forvaltning_i_globaliseringsstrategien/goer_borgerne_til_innovative_brugere...
Svaret?!<br />
Udfordringer<br />Borgerdreven – medarbejderdreven innovation<br />Fleksibilitet<br />Empowerment<br />Et ”bedre tilbud”<b...
Kommunikationens umulighed<br />Budskabet ”høres” ikke<br />Budskabet forstås ikke<br />Budskabet fører ikke til den ønske...
Altså!!<br />
Svaret?!<br />
Sandsynligheden øges vha medier<br />Men medier må forstås i forhold til den ønskede hensigt<br />Altså vi må vælge<br />F...
Hvem er vi??<br />Hamlet<br />Kronborg<br />George Poulsen<br />Sverige<br />ØL<br />Romaer<br />??<br />
Hvem er vi?: Borgeren har svaret<br />Den høflige dialog<br />Den kritiske dialog<br />Den selv refleksive dialog<br />Den...
Sådan gør vi almindeligvis..<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
Nogen gange..<br />
Til ”stærke” strategier<br />Fortsætte<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
Vi bliver altså – nødt til at konstruere en målgruppe<br />
”Brugeren”<br />Hr Hansen<br />Klient (mærkeligt udtryk)<br />Borger eller bruger??<br />Borger (Lad den stå et øjeblik)<b...
Hvorfor snakker vi om borgere<br />Byboer (Bürger)<br />Fra den borgerlige revolution<br />Borgeren med rettigheder<br />D...
Eller brugeren<br />Måske forbrugeren —<br />Fra statsteori og teori om bureaukrati..<br />Låneord fra hhv it<br />Og mark...
Altså, hvad sker der når borgeren bliver bruger<br />Brugeren er en økonomisk kategori<br />Brugerenerudtryk for en indivi...
En model (til)<br />
Information<br />Kommunikation på tværs<br />Forståelighed<br />Redelighed<br />Adgang<br />Differentiering<br />
Kommunikation<br />Dialog<br />Udvikle fælles sprog<br />Gensidigt udbytte<br />
Udviklingsfælleskaber<br />Gensidig anerkendelse<br />Forskellige rationaler<br />Forskellige succesrum<br />Gensidigt udb...
Outsourcing<br />Klædes på til<br />SKI<br />” It-leverandørskriverkommunesmødereferater<br />En jyskkommuneerikkeibesidde...
Tilfredshed:<br />Forventet/modtaget<br />Tilfredshed?<br />Læring?<br />Adfærdsændringer?<br />Et bedre liv?<br />ROI?<br />
Offentlige rationale<br />Styret af ethos eller?<br />Værdier<br />Effektivitet<br />
Ex.:<br />En analyseaf ”FællesSprog” (et monitoreringssystempåældreområdet)viser, at systemetgennem sin funktionflyttertyn...
Den nyttige kommunikation<br />Nytten=f(kommunikerer vi det rigtige* på den rigtige måde * Opstår der ejerskab til kommuni...
Så derfor:<br />Tænk i målgruppen<br />Tænk i den gensidige forventningshorisont<br />
Tilstedevær<br />Interactivity: gensidigpåvirkning<br />Facework: forhandlingenafindividets face<br />Social Presence: gen...
Niels Henrik Helms<br />Nhh@knowledgelab.sdu.dkwww.knowledgelab.dk<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dialog og digitalisering

527 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dialog og digitalisering

 1. 1. Niels HenrikHelms<br />Knowledge Lab<br />SDU<br />?<br />
 2. 2. Vælg en kanalstrategi!<br />Den almindelige tilgang til kommunikation i dag!<br />Vi prøver<br />Vi vælger et medie<br />
 3. 3. Dagsordnen<br />
 4. 4. http://e.gov.dk/nyheder/tema/fokus_paa_digital_forvaltning_i_globaliseringsstrategien/goer_borgerne_til_innovative_brugere_af_digital_forvaltning/<br />Udfordringen!<br />
 5. 5. Svaret?!<br />
 6. 6. Udfordringer<br />Borgerdreven – medarbejderdreven innovation<br />Fleksibilitet<br />Empowerment<br />Et ”bedre tilbud”<br />Merværdi for medarbejder og borger<br />
 7. 7. Kommunikationens umulighed<br />Budskabet ”høres” ikke<br />Budskabet forstås ikke<br />Budskabet fører ikke til den ønskede reaktion…<br />
 8. 8. Altså!!<br />
 9. 9.
 10. 10. Svaret?!<br />
 11. 11. Sandsynligheden øges vha medier<br />Men medier må forstås i forhold til den ønskede hensigt<br />Altså vi må vælge<br />For at vælge må vi vide hvem de <br />For at vide hvem de er<br />Må vi vide, hvem vi er????<br />
 12. 12. Hvem er vi??<br />Hamlet<br />Kronborg<br />George Poulsen<br />Sverige<br />ØL<br />Romaer<br />??<br />
 13. 13. Hvem er vi?: Borgeren har svaret<br />Den høflige dialog<br />Den kritiske dialog<br />Den selv refleksive dialog<br />Den generative dialog<br />Eller måske snarere de generative dialoger..<br />
 14. 14. Sådan gør vi almindeligvis..<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
 15. 15. Nogen gange..<br />
 16. 16. Til ”stærke” strategier<br />Fortsætte<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
 17. 17. Vi bliver altså – nødt til at konstruere en målgruppe<br />
 18. 18. ”Brugeren”<br />Hr Hansen<br />Klient (mærkeligt udtryk)<br />Borger eller bruger??<br />Borger (Lad den stå et øjeblik)<br />
 19. 19. Hvorfor snakker vi om borgere<br />Byboer (Bürger)<br />Fra den borgerlige revolution<br />Borgeren med rettigheder<br />Det moderne samfunds borger<br />En generalisering med differentierede behov ift en offentlig sektor med et ligheds rationale<br />Borgeren er – historisk - en politisk kategori<br />
 20. 20. Eller brugeren<br />Måske forbrugeren —<br />Fra statsteori og teori om bureaukrati..<br />Låneord fra hhv it<br />Og markedsføring<br />Fokus på usability<br />Og efterspørgselsmønstre<br />Eller fra den retfærdige myndighed, den oplysende myndighed til den understøttende myndighed (– og den kontrollerende myndighed)<br />
 21. 21. Altså, hvad sker der når borgeren bliver bruger<br />Brugeren er en økonomisk kategori<br />Brugerenerudtryk for en individualiseretvalgsituationog et sætpræferencer, derkonfronteret med et givetservicetilbududmønter sig i en tilfredshedsgrad.<br />Brugerenbestemmesikkeudfra et ansvar for politikdannelseneller dens konsekvenser. Detbemærkesogså, at brugerensamtidig med sin tilsyneladendesocialestatusfremhævelseergenstandfor en langrækkekontrol-, socialiserings- ognormaliseringsmekanismer. Brugerener en kategori – ikke en person, et individ. (Dahler Larsen 2008)<br />
 22. 22. En model (til)<br />
 23. 23. Information<br />Kommunikation på tværs<br />Forståelighed<br />Redelighed<br />Adgang<br />Differentiering<br />
 24. 24. Kommunikation<br />Dialog<br />Udvikle fælles sprog<br />Gensidigt udbytte<br />
 25. 25. Udviklingsfælleskaber<br />Gensidig anerkendelse<br />Forskellige rationaler<br />Forskellige succesrum<br />Gensidigt udbytte<br />
 26. 26. Outsourcing<br />Klædes på til<br />SKI<br />” It-leverandørskriverkommunesmødereferater<br />En jyskkommuneerikkeibesiddelseaffleremødereferateromdetsjobcenter-it, fordi de erskrevetaf it-leverandøren. ”<br />Computerworld 27/9 2010<br />
 27. 27. Tilfredshed:<br />Forventet/modtaget<br />Tilfredshed?<br />Læring?<br />Adfærdsændringer?<br />Et bedre liv?<br />ROI?<br />
 28. 28. Offentlige rationale<br />Styret af ethos eller?<br />Værdier<br />Effektivitet<br />
 29. 29. Ex.:<br />En analyseaf ”FællesSprog” (et monitoreringssystempåældreområdet)viser, at systemetgennem sin funktionflyttertyngdeniomsorgenfra den indholdsmæssigeog den sociale dimension til den tidslige. FællesSprogerstruktureretitidsenhederafsattilvaretagelsenafbestemtepåforhåndkodedeomsorgsproblemer. Tilgengældvirker den strammetidsstyringnaturligvistilbagepå den leveredeomsorgsfaktiskeindhold (de konkreteydelsersomvariererfra gang til gang trues) ogpårelationenmellem de ældreoghjemmehjælperne – det man kunnekalde en dobbeltumyndiggørelse. (Højlund, Holger & Anders la Cour (2001): ”Standardiseretomsorgoglovbestemtfleksibilitet”, Nordiskeorganisationsstudier”, nr. 2(3): 91-117).<br />
 30. 30. Den nyttige kommunikation<br />Nytten=f(kommunikerer vi det rigtige* på den rigtige måde * Opstår der ejerskab til kommunikationen hos borgeren*Er det rentabelt*lærer vi af det)<br />Eller: U=f(r*m*e*r*l)<br />
 31. 31. Så derfor:<br />Tænk i målgruppen<br />Tænk i den gensidige forventningshorisont<br />
 32. 32. Tilstedevær<br />Interactivity: gensidigpåvirkning<br />Facework: forhandlingenafindividets face<br />Social Presence: gensidigttilstedevær<br />Kan vi adskilleprocessen med at etableremellemmenneskeligtnærværfrakompensationen for fysisktilstedeværelseoginteraktion?<br />
 33. 33.
 34. 34. Niels Henrik Helms<br />Nhh@knowledgelab.sdu.dkwww.knowledgelab.dk<br />

×