vernieuwingsplan
Inhoud                                     oranjekwartier     Voorwoord     1....
vernieuwingsplan
VoorwoordMet trots bieden wij u het vernieuwingsplan Oranjekwartier aan. Samen met de gemeenteDeventer stelden wij in 2005...
vernieuwingsplan
Inleiding                                                         ...
vernieuwingsplan
Wat ging er aan vooraf?                                                  ...
Ontwikkelingen rondomOranjekwartier                              In april 2005 is het Uitvoer...
Voor de nieuwe wijk wordt de Karel de Grotelaan een belang-      Ontwikkelingen binnenrijke toegangsweg. De herinric...
12  vernieuwingsplan
Participatie                            werden er werkgroepen opgericht en volgden de deelnemer...
Doel	            Bewonersstandpunten                ningen, rondom de Molukse kerk, is bestemd...
juni    juli       augustus             september                   oktober    ...
16  vernieuwingsplan
Waarom vernieuwen in het                                                 ...
18  vernieuwingsplan
Een ander aspect waardoor de leefbaarheid vermindert is de ver-   Ontmoetingsplekkenanderende bevolkingssamenstelling. S...
Verdeling huukoop   Voorzieningen en woningaanbod                huur woningen  Huidige voorzieningen e...
Verkeersstructuur en openbare ruimte                  Autoroute binnen OranjekwartierHuidige verkeersstru...
Subbuurten Oranjekwartier        Positionering                                 Hui...
menstelling en dat is precies wat het Oranjekwartier zo bijzondermaakt. Maar een diverse buurt kan door de versnipperde id...
24  vernieuwingsplan
Visie op vernieuwing                                                   ...
Het BSR®-model is een sociaal-psychologisch segmentatiemodel dat al meer dan     Het BSR®-model kent globaal vier gro...
Als het BSR®-model wordt vertaald naar wonen en leven in het     De bewoners zijn overwegend gericht op de eigen groep...
Sociale structuur                 Piekfijnplein als hart van Oranjekwartier                ...
Ambitie: activeren van buurtbewoners                 Plus-project heeft kansen en problemen in kaart gebr...
Tweede doel: goede marktconforme                  Alle voorzieningen in de buurt: het Piekfijnplein, het ...
Hoofdentrees autoverkeerHet Oranjekwartier kent verschillende woonsferen met een diverswoningaanbod. Huur en koop, goedkoo...
32  vernieuwingsplan
Ook de buurt zelf kent een duidelijke verkeerstructuur. Van     Hoofdstructuur autoverkeeroudsher vormden de Willem d...
Groenstructuur                bestaand groen                              Met...
Vierde doel: Betere positioneringAmbitie: geef het Oranjekwartier een eigen engewaardeerde identiteit.Een positieve waarde...
DOEL   Meer sociale balans                  Goede marktconforme voorzieningen en            ...
Veilig verkeer en betere                     Betere positionering                  ...
38  vernieuwingsplan
Hoe te vernieuwen in het Oranjekwartier                                          ...
tisch gekeken naar de inrichting, en er wordt een goede verdeling            gemaakt voor verschillende leefti...
plaatsen worden afgezet met een wintergroene haag. Achter deze   beteren van de bereikbaarheid, het herinrichten van het...
Het Wijkvoorzieningencentrum gelegen aan de rand van de buurt   woners met het Woonbedrijf ieder1, de gemeente en ander...
Het woonbedrijf en de andere partners hebben contact met het inde wijk Keizerslanden gevestigde Regionaal Opleidingscentru...
44  vernieuwingsplan
Goede marktconforme voorzieningen en een               Passend woningaanbod - nieuwbouwpassend woningaanbod ...
redige bevolkingsopbouw en zich voegen naar de bestaandeAmbitie          Actie                 ...
Ook investeert het woonbedrijf in de ruimte rondom haar eigen-dommen zoals het aanpakken van achterpaden, het opknappenvan...
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer

692 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer

 1. 1. vernieuwingsplan
 2. 2. Inhoud oranjekwartier Voorwoord 1. Inleiding 2. Wat ging er aan vooraf? Uitvoeringsplan Keizerslanden Ontwikkelingen in en rondom de buurt Participatie Heldere doelen 3. Waarom vernieuwen in het Oranjekwartier? Sociale balans Voorzieningen & woningaanbod Verkeersstructuur & openbare ruimte Positionering 4. Visie op vernieuwing Kaders voor vernieuwing Ambities voor de toekomst 5. Hoe te vernieuwen in het Oranjekwartier? Meer sociale balans Goede marktconforme voorzieningen en een passend woningaanbod Veiliger verkeersstructuur en een betere routing Betere positionering Ruimtelijke randvoorwaarden voor ontwikkeling 6. Projecten, fasering en planning Veranderingen en aanpak Betrokken partijen bij de uitvoeringvernieuwingsplan Projecten en fasering Financiering
 3. 3. vernieuwingsplan
 4. 4. VoorwoordMet trots bieden wij u het vernieuwingsplan Oranjekwartier aan. Samen met de gemeenteDeventer stelden wij in 2005 een ambitieus uitvoeringsplan op voor de vernieuwing van dewijk Keizerslanden. Het vernieuwingsplan Oranjekwartier is onderdeel van deze stedelijkevernieuwing.Voor Woonbedrijf ieder1 is het belangrijk om met deze vernieuwingslag de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid voor bewoners van hetOranjekwartier te verbeteren. Bij de totstandkoming van dit vernieuwingsplan voerden wij als woonbedrijf onder andere de regierol.Voor het Oranjekwartier staan vernieuwingen in sociaal opzicht op stapel, maar ook in de fysieke sfeer wordt er de komende tijd veelaangepakt. Het vernieuwingsplan laat hiervoor de grote lijnen zien, geeft richting aan projecten en activiteiten en biedt mogelijk-heden voor bewoners en gemeente.Het proces voorafgaand aan dit vernieuwingsplan stemt bijzonder hoopvol voor het vervolg. De bewoners van het Oranjekwartierhebben volop geparticipeerd in een intensief traject om tot een wensenlijst te komen, vastgelegd in het bewonersvizier “Oranje gaaterop vooruit”. Het participatietraject leverde veel bruikbare resultaten op voor de basis van het vernieuwingsplan en bovendien trader, door de onderlinge samenwerking, al direct een merkbare versterking op van het buurtgevoel.Ook de gemeente ondersteunde het gehele proces op zeer positieve wijze en spreekt in dit vernieuwingsplan duidelijk haar ambitieuit om met name gericht te investeren in de openbare ruimte van het Oranjekwartier.Wij hopen met dit vernieuwingsplan een goed fundament te leggen voor stedelijke vernieuwing van het Oranjekwartier en spre-ken tegelijk de wens uit dat eenieder de kans aanpakt die deze vernieuwing met zich meebrengt om het Oranjekwartier te laten(op)bloeien!Jolande TijhuisDirecteur-bestuurder Woonbedrijf ieder1 Oranjekwartier
 5. 5. vernieuwingsplan
 6. 6. Inleiding HOOFDSTUK 1.In het vernieuwingsplan worden de ambities voor het Oranjekwartier in Deventer zicht-baar. Het is een belangrijke eerste stap om ambitie uit te werken tot uitvoeringsprojecten,die verbetering en vernieuwing voor de buurt in gang zetten. Dit vernieuwingsplan schetsteen toekomstbeeld van het Oranjekwartier voor een periode van tien jaar.De samenwerkende partners bij de totstandkoming van dit ver- M eer sociale balans door het stimuleren van ontmoetingsmomen-nieuwingsplan zijn: de buurtbewoners van het Oranjekwartier, de ten en het activeren van buurtbewoners.gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1. Het woonbedrijf voerde H et aanbieden van marktconforme voorzieningen en passendede regiefunctie voor het opstellen van het vernieuwingsplan en de woningen door goed te luisteren naar de bewonerswensen.gemeente stelde de randvoorwaarden vast waarbinnen vernieuwing E en veilige verkeersstructuur en een beter bereikbare openbareplaatsvindt en toetste deze ook. Naast het opstellen van randvoor- ruimte door het versterken van een duidelijke routing.waarden hebben gemeentelijke adviseurs ook inbreng gehad in de D at alles zal leiden tot een betere positionering van hettotstandkoming van het vernieuwingsplan. Oranjekwartier. Voor de doelen hebben we een aantal ambities opgesteld en vervol-Met buurtvernieuwing in het Oranjekwartier werken alle partijen gens uitgewerkt in concrete projecten.aan een betere sociale balans, een veiliger verkeersstructuur, beter Het vernieuwingsplan eindigt met de aanpak, een projectenover-bereikbare openbare ruimte, goede marktconforme voorzieningen zicht en een fasering in tijd.en een passend woningaanbod. Dit vernieuwingsplan verschaft eenkader om de regie te houden over een langdurig en complex procesals deze buurtvernieuwing.Dit vernieuwingsplan start met een overzicht van het participatietra-ject met de buurtbewoners en de noodzaak tot vernieuwen. Om vormen inhoud te geven aan de visie voor vernieuwing zijn er vier doelenvoor stedelijke vernieuwing vastgesteld. De doelen zijn: Oranjekwartier
 7. 7. vernieuwingsplan
 8. 8. Wat ging er aan vooraf? HOOFDSTUK 2.Sinds 2002 staat stedelijke vernieuwing in Keizerslanden op de politieke agenda.Voor het Oranjekwartier is grootschalige fysieke vernieuwing op korte termijn nietnoodzakelijk. Wel zijn gerichte investeringen in mensen, openbare ruimte en leefbaarheid,voorzieningen en woningen nodig. De ontwikkelingsvisie ‘de Kroon van Deventer’ en hetBewonersvizier ”Oranje gaat erop vooruit” vormen samen een stevig vertrekpunt voor hetvernieuwingsplan Oranjekwartier.Uitvoeringsplan Keizerslanden In 2003 heeft het ministerie van Volkshuisvesting, RuimtelijkeIn de Nota Wonen van de gemeente Deventer uit januari 2002, Ordening en Milieubeheer (VROM), door heel Nederland 56 wij-wordt gesproken van een noodzakelijke stedelijke transforma- ken aangewezen die met voorrang moeten worden vernieuwd. Intieopgave. Keizerslanden maakt, als één van de grote ontwik- deze naoorlogse wijken voldoen openbare ruimte, voorzieningenkelingsgebieden, deel uit van deze transformatieopgave waarin en woningen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd.de aanpak van fysieke en sociale problematiek centraal staat. De Daarnaast zijn er sociale en maatschappelijke problemen en gaatbuurt Oranjekwartier is onderdeel van Keizerslanden. de leefbaarheid achteruit. Oranjekwartier
 9. 9. Ontwikkelingen rondomOranjekwartier In april 2005 is het Uitvoeringsplan Keizerslanden ondertekend. Daarin hebben Woonbedrijf ieder1 en de gemeente Deventer af- spraken gemaakt over de aanpak van de stedelijke vernieuwing Steenbrugge in Keizerslanden. In de ontwikkelingsvisie ‘de Kroon van Deven- ter’ (oktober 2004) is voor het Oranjekwartier opgenomen dat fysieke aanpak op korte termijn niet nodig en ook niet wenselijk is. Het zwaartepunt voor vernieuwing van het Oranjekwartier ligt bij de aanpak van de leefbaarheidsproblemen en het bevorderen van de sociale samenhang. Dit is het uitgangspunt geweest bij de start van het vernieuwingsplan. Ontwikkelingen in en rondom de buurt Verschillende ontwikkelingen rondom en in de buurt hebben po- Karel de Grote Laan sitieve invloed op vernieuwing en verbetering. Rondom de buurt Vernieuwing Landsherenkwartier. In de wijk Keizerslanden wordt de buurt Landsherenkwartier als één van de eerste op de schop Koning Wenzellaan genomen. Voor Landsherenkwartier is, net als voor Oranjekwartier, winkelcentrum een vernieuwingsplan opgesteld. In Landsherenkwartier ligt de na- keizerslanden druk vooral op fysieke vernieuwing door sloop nieuwbouw. Ontwikkeling winkelcentrum Keizerslanden. Het gaat hier om een uitbreiding van het huidige winkelcentrum en het realiseren van een knip in de Karel de Grotelaan. In relatie hiermee staat het afsluiten van de Koning Wenzellaan voor autoverkeer. De gemeente Deventer pakt samen met het woonbedrijf en de ont- wikkelaar van het Winkelcentrum de ontwikkeling van het win- kelcentrum op. Steenbrugge is de nieuwe uitbreidingswijk van Deventer en wordt ten noorden van Keizerslanden gerealiseerd. De planning is dat de gemeente de eerste woning medio 2009 oplevert. In totaal worden er in Steenbrugge ongeveer 1400 woningen gebouwd. 10 vernieuwingsplan
 10. 10. Voor de nieuwe wijk wordt de Karel de Grotelaan een belang- Ontwikkelingen binnenrijke toegangsweg. De herinrichting en het aanleggen van veilige Oranjekwartierkruispunten, bij zowel het nieuwe Wijkvoorzieningencentrum alshet winkelcentrum Keizerslanden, krijgen bijzondere aandacht.In de buurtHet Wijkvoorzieningencentrum. De voorzieningen in dit gebouwrichten zich op gezin en kind. Er komt een Brede School metfocus op kind en gezin, en het biedt dagarrangementen voor WVCkinderen van 0 tot 12 jaar. Woonbedrijf ieder1 heeft de opleve-ring van dit gebouw op de planning staan voor medio 2010. Overde invulling van het centrum wordt meegedacht door een groep inbreidingslocatieactieve bewoners.Locatie Willem de Zwijgerlaan. Hier worden twee scholen ontwik-keld voor speciaal onderwijs; Panta Rhei en het Ambelt. Ook komt sporthal/schoolhier een gym-sportzaal en een Johan Cruijff Court. Een Johan Cruijff inbreidings- locatieCourt (JCC) is een moderne invulling van een trapveldje in de buurt.Een deel van het JCC wordt gefinancierd door de Cruijff Foundation.Volgens planning wordt dit project eind 2008 afgerond.Locatie Koningin Wilhelminalaan. De hier gevestigde scholenverhuizen naar het Wijkvoorzieningencentrum op de vrijgeko-men locatie komt in de toekomst woningbouw.Locatie sportvelden Etty Hillesum. Het Etty Hillesum is vanplan een deel van de sportvelden achter de school te verkopenaan een partij die hier woningen op kan realiseren. Op de locatiekunnen ongeveer 40 woningen worden gerealiseerd.De Eik. Dit project, bestaande uit huisvesting voor Stichting deEik en de realisatie van een orthopedagogisch centrum, is in hetvoorjaar 2007 opgeleverd. Oranjekwartier 11
 11. 11. 12 vernieuwingsplan
 12. 12. Participatie werden er werkgroepen opgericht en volgden de deelnemers ver-Gedurende het participatietraject hebben de samenwerkings- schillende workshops.partners elkaar goed leren kennen. Vooral de bewoners warenintensief betrokken bij de totstandkoming van dit vernieuwings- Tijdens het opstellen van het Bewonersvizier maakten de bewo-plan. Er waren verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners, ners in samenwerking met een aantal kunstenaars een verrassendebelanghebbenden die actief zijn in de buurt en de gemeente. De verbeelding van hun betrokkenheid met de buurt. Een installatieeerste kennismaking was de bewonersavond op 17 oktober 2006. die het telefoonverkeer van de wijk omzette in vogelgeluiden,Op deze avond hebben bewoners in vier werkgroepen een start een website voor het Wezenlandpark en een estafette schilder-gemaakt met het opstellen van een wensenlijst. De daaropvol- kunstproject, dat met succes is afgerond, waren het resultaat.gende drie maanden hebben de werkgroepen, onder leiding vanRaster en het Kunstcircuit/kunstlab, in totaal negentien bewo- Onderzoek, aan de slag in werkgroepen, het doen van workshopsnersstandpunten in het Bewonersvizier “Oranje gaat erop voor- en voeren van discussies hebben er toe geleid dat de sterke enuit” geformuleerd en ingedeeld in vier domeinen: eigen huis en de te verbeteren punten van het Oranjekwartier boven water zijntuin, tussen de huizen, op het gras en de buurt. gekomen. Als pluspunten worden genoemd de centrale ligging van de buurt omringd door vele voorzieningen en het vele groenHet Bewonersvizier “Oranje gaat erop vooruit” werd op 7 februari en water. Hier staat tegenover dat de sociale cohesie en binding2007 officieel aangeboden aan Woonbedrijf ieder1. Na de aan- met de buurt steeds minder wordt, de buurt relatief verkeerson-bieding kwam het woonbedrijf met een eerste reactie en werd veilig is en de openbare ruimte niet meer voldoet aan de eiseneen participatiegroep in het leven geroepen. Deze afvaardiging van deze tijd.van bewoners werkte verder onder de naam OK-groep. Met deOK-groep werd gesproken over een participatieovereenkomst, De Molukkers waren vrijwel de eerste bewoners van de buurt. Dede voortgang, de terugkoppeling en het vervolgtraject. Om aan gemeenschap werd gevormd begin jaren zestig toen de Moluksehet vernieuwingsplan voldoende inhoudelijke bijdrage te leveren woonkampen werden opgeheven. Een klein deel van de huurwo- Oranjekwartier 13
 13. 13. Doel Bewonersstandpunten ningen, rondom de Molukse kerk, is bestemd voor deze hechte gemeenschap. De Maranathakerk en cultureel centrum Masohi1. meer sociale balans • ooie mix van koop en huur, duur en goedkoop, M zijn belangrijke ontmoetingspunten voor de Molukse bewoners. maar ook een mix van culturen en generaties Zowel de jonge als de oude Molukkers hebben de wens uitgespro- Voortuin als visitekaartje van de buurt ken in het Oranjekwartier te willen blijven wonen. • Opwaardering portiekflats De Molukse gemeenschap stelt zich de laatste jaren meer open. • Een buurt van blijvers Zo hebben Molukse ouderen en jongeren in werkgroepen meege- • Elkaar ontmoeten dacht over de verbetering van de buurt. Daarnaast wil het Mo- • Afval anders lukse cultureel centrum Masohi zich meer openstellen voor niet • Buurtaanspreekpunten Molukse buurtbewoners. • Onderhoud en toezicht op Openbaar Groen • Het Wezenland-park Heldere doelen • Adoptieplan Oranjekwartier- Roc Aventus De bevindingen van alle samenwerkingspartners hebben geleid • Werkgelegenheid ten behoeve van de buurt tot de formulering van een viertal heldere doelen: M eer sociale balans;2. veilig verkeer en • Veilige straten G oede marktconforme voorzieningen en een passend woning-betere openbare ruimte • Oranjekwartier Speelkwartier aanbod; • Onderhoud en toezicht op Openbaar Groen V eiliger verkeersstructuur en openbare ruimte. • Het Wezenlandpark B etere positionering. • Racebaan Wezenland De 19 punten uit het Bewonersvizier “Oranje gaat erop vooruit” • Parkeerproblematiek Sportvoorziening zijn in relatie tot deze vier doelen weergegeven.3. goede marktconforme • Nieuwbouw woningen, liefst centraal gesitueerdvoorzieningen en een in het middengedeelte van de buurt,passend woningaanbod maximale hoogte 10 meter • ooie mix van koop en huur, duur en goedkoop, M maar ook een mix van culturen en generaties • WVC en gezondheidsvoorzieningen4. betere positionering • Voortuin als visitekaartje van de buurtvan Oranjekwartier • Opwaardering portiekflatsals buurt • Eigenheid en trots van het Oranjekwartier • Het Wezenland-park 14 vernieuwingsplan
 14. 14. juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februai O prichten werkgroep buurtbeheerplan O prichten participatiegroep: OK-groep B uurtbijeenkomst: start uitvoering. Ondertekenen uurtbijeenkomst, start van het B participatieovereenkomst, participatietraject presentatie beheerplan en start sociaal-culturele activiteiten Werkgroepen aan de slag E erste reactie op bewonersvizier door Woonbedrijf ieder1 naar de voorbereidingsgroep W orkshops Sfeer, Functie, Routes Eerste analyses: gesprekken met en Leefklimaat met bewoners B uurtbijeenkomst: sleutelfiguren, kleine enquête presentatie vernieuwingsplan Buurtbijeenkomst, aanbieden bewonersvizier aan Woonbedrijf ieder1 Oranjekwartier 15
 15. 15. 16 vernieuwingsplan
 16. 16. Waarom vernieuwen in het HOOFDSTUK 3.Oranjekwartier?Het Oranjekwartier is een fijne woonbuurt maar zij is toe aan een opknapbeurt. De centraleligging van de buurt, de nabijheid van vele voorzieningen en het mooie groen en waterworden als pluspunten ervaren. Daar tegenover staat dat de sociale cohesie en binding metde buurt steeds minder wordt, verkeer in de buurt onduidelijk is en de openbare ruimteniet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Wat is op dit moment de stand van zaken?Sociale balans ging als gaat om de leefkwaliteit. De binding van bewoners metHuidige sociale balans in het Oranjekwartier elkaar en met de leefomgeving wordt steeds minder en ook voe- len zij zich minder verantwoordelijk voor al datgene wat leeft inHet Oranjekwartier is een gezellige buurt met actieve en be- hun buurt. Er is regelmatig sprake van drugsoverlast, overlasttrokken bewoners. Toch is er sprake van een neerwaartse bewe- van hangjongeren en mensen voelen zich relatief onveilig. Oranjekwartier 17
 17. 17. 18 vernieuwingsplan
 18. 18. Een ander aspect waardoor de leefbaarheid vermindert is de ver- Ontmoetingsplekkenanderende bevolkingssamenstelling. Sommige nieuwe bewoners kinderenhebben nu eenmaal minder binding met het Oranjekwartier en jongerenhet gevolg is dat de sociale problematiek groeit. De huishoudens iedereenmet lage inkomens raken oververtegenwoordigd en de groepmensen zonder werk wordt groter. Hierdoor komt de sociale sa-menhang onder druk te staan.Een ander aandachtspunt is dat ouderen niet meer zelfstandigkunnen blijven wonen. Er zijn onvoldoende huisvestingsmoge-lijkheden, zeker als het gaat om woningen die geschikt zijn voorouderen met een zorgvraag. Ook zorgmogelijkheden en voorzie-ningen om elkaar te ontmoeten zijn niet voor handen.Ten slotte zijn de ontmoetingsmogelijkheden voor jonge en ou-dere bewoners beperkt. Zo is er bijvoorbeeld geen buurthuis ofandere gelegenheid om elkaar binnen te ontmoeten. De aanwe-zige speelplekken voldoen niet meer aan de wensen en eisen vandeze tijd. Daarbij mist het Oranjekwartier een duidelijk centraalpunt waar mensen elkaar ‘als vanzelf’ tegenkomen. Oranjekwartier 19
 19. 19. Verdeling huukoop Voorzieningen en woningaanbod huur woningen Huidige voorzieningen en woningaanbod in het koop woningen Oranjekwartier voorzieningen Het Oranjekwartier beschikt over een aantal goede voorzienin- gen: het buurtwinkelcentrum aan het Piekfijnplein, de Maranat- hakerk, de Emmanuelkerk en het culturele centrum Masohi. Het kleine buurcentrum heeft op dit moment verschillende eet- en afhaalgelegenheden, een kapper en een Schlecker. In eerste in- stantie zijn deze ondernemers gericht op de bewoners uit het Oranjekwartier. De mogelijkheid tot gratis parkeren voor de deur bij deze ondernemers maakt dat ze ook bezoek krijgen van buiten de buurt. Deze voorzieningen hebben potentie en willen graag in de buurt blijven maar het een en ander oogt wat vervallen. Ook liggen de voorzieningen nu wel erg verscholen door het ontbre- ken van een logische route door de buurt. Het woningaanbod in het Oranjekwartier is divers en kenmerkt zich door een afwisseling van portiekflats, een variatie in grond- gebonden woningen en drie hoge cyclusflats aan het Wezenland. Het merendeel van de woningen in het Oranjekwartier, zo’n ze- ventig procent, is huur en in bezit van Woonbedrijf ieder1 en Eigen Bouw. Uit conditiemetingen van Woonbedrijf ieder1 blijkt dat de tech- nische staat van de huurwoningen redelijk tot goed overeenkomt met het gewenste kwaliteitsniveau voor de buurt. Door revitalise- ring- en klantgestuurde investeringen blijft dit kwaliteitsniveau gewaarborgd. De cyclusflats aan de Wezenland zijn in 2007 gerevi- taliseerd. De uitstraling van de woningen verschilt per deelbuurt en de behoefte van bewoners uit het Oranjekwartier verandert. Er is nu meer vraag naar koopwoningen en woningen voor senioren, onder andere voor Molukse ouderen.20 vernieuwingsplan
 20. 20. Verkeersstructuur en openbare ruimte Autoroute binnen OranjekwartierHuidige verkeersstructuur en openbare ruimte in hetOranjekwartierOp het eerste gezicht oogt het Oranjekwartier als een nette engroene buurt. De hoge parkeerdruk bepaalt in sommige stratenhet beeld en er wordt te hard gereden. Uiteraard komt dat deveiligheid in de buurt niet ten goede. Deze aspecten hebben deelste maken met een beperkte sociale betrokkenheid en deels metde inrichting van de openbare ruimte.Binnen het Oranjekwartier valt geen duidelijke hoofdroute te on-derscheiden; alle straten lijken op elkaar. Oriënteren is lastig ener zijn vele verschillende entrees. Doordat een logische route ont-breekt, rijden auto’s kriskras door de buurt. Ook de Koningin Julia-nastraat wordt steeds onoverzichtelijker richting de Herman Boer-haavelaan. Dit komt door de aan die kant gelegen achtertuinen, desmalle zijstraten en het parkeren. Rondom de Prins Bernhardstraat Autoroute buiten Oranjekwartieris de parkeerproblematiek goed waar te nemen, auto’s staan hier entree’s avonds op de stoep geparkeerd. De voorzieningen aan het Piek-fijnplein zijn met de auto slecht te bereiken ook hier ontbreekteen duidelijke hoofdroute die “automatisch” naar de winkels leidt.Kortom: een duidelijke verkeersstructuur is er niet.Het Wezenland vormt aan de noordkant van het Oranjekwartierde verkeersverbinding tussen de Raalterweg en de Keizer Karel-laan. Ooit bedoeld als derde ring is deze verbinding vrij breedaangelegd. Kijkend naar de huidige intensiteit blijkt dat een tegrote jas. Met andere woorden: de Wezenland is overgedimensi-oneerd. Hierdoor nodigt deze te brede verbindingsweg uit tot tehoge snelheden van het autoverkeer. Het gevolg is een onveiligesituatie die de oversteek van het Oranjekwartier naar het Wezen-landpark niet bevordert. Oranjekwartier 21
 21. 21. Subbuurten Oranjekwartier Positionering Huidige positionering van het Oranjekwartier Binnen de wijk Keizerslanden neemt de buurt het Oranjekwartier een mooie positie in. De buurt is gelegen nabij het winkelcentrum Keizerslanden en heeft via het Hanzetracé een goede verbinding met de rest van Deventer. Verder is het Oranjekwartier omringd door een aantal mooie parken, te weten: het Godebaldpark, het Wezenlandpark en het park aan de Herman Boerhaavelaan. Dit biedt kansen voor het Oranjekwartier. Vooral het Wezenlandpark vormt een belangrijk recreatiegebied, veel hondenbezitters ma- ken een korte wandeling door het park en er zijn speeltoestellen voor kinderen. Helaas zijn niet alle plekken in het park goed gekoppeld aan het voetgangersnetwerk, en ook het onderhoud laat te wensen over. In vergelijking met andere buurten in de wijk Keizerslanden heeft het Oranjekwartier een zeer gemêleerde samenstelling. Andere Groenstructuur in en om Oranjekwartier buurten worden getypeerd als een volksbuurt, gezinsbuurt of als riant en rustig. In het Oranjekwartier zijn al deze verschil- lende woonsferen vertegenwoordigd. Door deze mengeling van woonsferen heeft de buurt automatisch een diverse bevolkingssa-22 vernieuwingsplan
 22. 22. menstelling en dat is precies wat het Oranjekwartier zo bijzondermaakt. Maar een diverse buurt kan door de versnipperde identi-teit wel eens uit balans raken. Het gevaar dreigt dat mensen zichminder betrokken voelen bij het buurtbelang en zich meer rich-ten op eigen huis en tuin. Veel bewoners vinden dat de leefbaar-heid van het Oranjekwartier achteruit gaat. Er zwerft vuil door destraten en er zijn bewoners die het niet zo nauw nemen met hunwoonomgeving. Op de bewonersklachten over onderhoud van deopenbare ruimte reageren instellingen niet altijd even alert.Bewoners van het Oranjekwartier hebben moeite om hun buurt tetyperen. Het groene karakter van de buurt is goed en belangrijkmaar dat geeft niet direct een identiteit. Ook is de bijzondereMaranathakerk bij weinig mensen bekend. Buitenstaanders dui-den de buurt wel eens als: “Daar waar de Molukse gemeenschapwoont”. Anders gezegd: het Oranjekwartier mist een beeldmerk ofeen sterk karakter dat de identiteit helder weergeeft. Oranjekwartier 23
 23. 23. 24 vernieuwingsplan
 24. 24. Visie op vernieuwing HOOFDSTUK 4.Wat is de inzet voor vernieuwing van het Oranjekwartier? Een buurt met een diversiteit inwoningbezit, uitstraling en bevolkingssamenstelling. Een buurt waar bewoners zich actiefinzetten voor vernieuwing. Welke ambities zijn nodig om de juiste richting te geven aanvernieuwing? Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft door welke bril gekeken wordt enschets daarbij de kaders voor vernieuwing. Het tweede deel richt zich op de invulling vandeze ambities in relatie tot de doelen voor stedelijke vernieuwing tot 2017.Kaders voor vernieuwing tier, gebruik gemaakt van het onderzoeksprogramma BSR (BrandVoor wie wordt vernieuwd? Wat vinden de huidige en toekomstige Strategy Research). Het BSR®-model richt zich op leefstijlen vanbewoners van het Oranjekwartier belangrijk voor hun woning en groepen bewoners, en levert inzicht in de verschillende manie-woonomgeving? Om op deze vragen een goed antwoord te geven ren hoe de wereld, en zo ook de directe leefomgeving, beleefdwordt, naast alle input van de huidige bewoners van Oranjekwar- wordt. Oranjekwartier 25
 25. 25. Het BSR®-model is een sociaal-psychologisch segmentatiemodel dat al meer dan Het BSR®-model kent globaal vier groepen bewoners die gekop-15 jaar in diverse (internationale) markten wordt toegepast voor vraagstukken peld zijn aan vastgestelde leefstijlen. Het model wordt ingezetop het gebied van positionering. Het model stelt de mens en zijn behoeften cen- als een hulpmiddel om vernieuwingsvraagstukken voor het Oran-traal en is gericht op het leren kennen, begrijpen en verklaren van het gedrag jekwartier goed in kaart te brengen en te concluderen wat devan mensen. bewoners echt belangrijk vinden in hun buurt.Het BSR®-model wordt gevisualiseerd door twee gedragsbepalende dimensies die Deze zogenaamde leefstijlenmethode biedt handvaten om de ver-centraal staan in de Westerse gedragswetenschap. Deze twee dimensies vormen nieuwingen in het Oranjekwartier beter aan te laten sluiten bijassen waarlangs mensen getypeerd en geclassificeerd kunnen worden. Zo ont- belangrijke waarden van de bewoners. De methode is nadrukke-staan vier kwadranten of ‘leefstijlen’. Elke stijl kent zijn eigen unieke dominante lijk niet bedoeld om te stigmatiseren, maar om inzicht te krijgenwaarden, motieven en behoeften van waaruit mensen denken en handelen. in de kenmerkende waarden en wensen van bewoners. Uit een onderzoek voor de positionering van Keizerslanden (Smart Agent Company, februari 2007) is gebleken dat in het Oranje- kwartier vooral de groene en in mindere mate de gele leefstijl sterk vertegenwoordigd is. Op zich is dat niet vreemd want zestig procent van de Nederlandse bevolking voelt zich het meeste thuis in de groene of gele belevingswereld. Omschrijving van de groene leefstijl Bewoners passend in de groene leefstijl zijn naar binnen gericht. Men leidt een rustig leven en beweegt zich in een kleine kring van familie, vrienden en/of buren waarmee intensieve contacten zijn. Men typeert zichzelf als kalm, rustig en serieus van karak- ter. Privacy is erg belangrijk; de groene bewoner trekt zich graag terug in de eigen woning. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”, zou de lijfspreuk kunnen zijn van deze bewoner. Omschrijving van de gele leefstijl Bewoners die zichzelf tot de gele leefstijl rekenen, staan voor een groepsgerichte en extraverte instelling. Zij hechten veel waarde aan goede en gezellige sociale contacten in zowel de buurt als op de werkplek. Men heeft een open instelling, voelt zich betrokken bij anderen en is altijd bereid om een ander te helpen. Harmonie en evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor deze bewoners.26 vernieuwingsplan
 26. 26. Als het BSR®-model wordt vertaald naar wonen en leven in het De bewoners zijn overwegend gericht op de eigen groep en straat,Oranjekwartier zegt dat over de bewoners het volgende. Zij: zo blijkt ook uit de eerste huisbezoeken. Maar er is een verschui- z ijn gericht op kwaliteit van de eigen woning; ving voelbaar richting meer openheid en buitengerichtheid. Het w illen graag een gezellige woonbuurt waarin sociaal contact en belang om elkaar informeel te ontmoeten is groot en vindt deels hulpvaardigheid centraal staan; binnenshuis, maar ook buiten in de openbare ruimte of in daar- v inden een goed onderhouden openbare ruimte (speelvoorzie- voor ingerichte ruimten, plaats. ningen en groen) erg belangrijk; h ebben een goed en actief contact met de buren, de mensen Ambities voor de toekomst van de straat en de rest van de buurt; Kijkend naar de verschillende leefstijlen worden de aanknopings- w aarderen de nabijheid van voorzieningen zeer, vooral die ge- punten voor een ambitieuze toekomst voor het Oranjekwartier richt zijn op kinderen. zichtbaar. Deze ambities overlappen grotendeels de gegevens vastgelegd in het “Bewonersvizier, Oranje gaat vooruit”.De buurtbewoners van het Oranjekwartier zijn over het algemeen Binnen de vier doelen voor stedelijke vernieuwing zijn een aan-gesteld op een veilige en goed onderhouden buurt met een dui- tal ambities weergegeven. Deze ambities schetsen een toekomst-delijke gestructureerde openbare inrichting. De oriëntatie bin- beeld van een Oranjekwartier in 2017 en vormen tegelijk de op-nen de buurt moet logisch en veilig zijn en in de openbare ruimte maat voor buurtvernieuwing in hoofdstuk 5.moet het duidelijk zijn wie, waar verantwoordelijk voor is als hetgaat om onderhoud.Mogelijkheden zijn: een logische route voor het verkeer, een hel- Eerste doel: meer sociale balansdere afbakening van de openbare- en privé-ruimte en een her- Ambitie: stimuleren van ontmoetingsmomentenkenbare verbinding tussen de verschillende deelgebieden en devoorzieningen. Het Oranjekwartier wordt een gezellige gemêleerde buurt met een sterk sociaal karakter waar men graag woont. Om elkaar te ont- moeten worden zowel binnen als buiten speel- en ontmoetings- plekken gerealiseerd voor jong en oud. Buiten ontmoeten Het Piekfijnplein is het hart van de buurt. Met kleinschalige (sociale) buurtvoorzieningen en een goed en gezellig ingericht plein biedt deze plek de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en buurtactiviteiten te organiseren. Voor de vitaliteit van deze ontmoetingsplek in de buurt blijft er daarom ruimte voor horeca en kleinschalige buurt- en detailhandelvoorzieningen. Oranjekwartier 27
 27. 27. Sociale structuur Piekfijnplein als hart van Oranjekwartier Naast het Piekfijnplein zijn er nog een aantal bijzondere ontmoe- ontmoeten in de openbare ruimte tingsplekken in de buurt voor jong en oud. intern ontmoeten S wandelroute S Zo krijgen jongeren de gelegenheid zich uit te leven op een Johan S speelplekken Cruijff Court, gelegen bij de nieuwe scholen en sporthal. S S S S Aan de Willem de Zwijgerlaan is de visplek, hier wordt veel gevist maar de plek kan een opfrisser gebruiken. S S Ook in het gebied van de nieuwbouwlocatie wordt ruimte gere- S serveerd voor een speelplek voor kinderen. Daarnaast zal het opknappen en herinrichten van het Wezenland- park een belangrijke bijdrage leveren. S Op het niveau van ‘onze straat’ krijgt elk deel van de buurt een S speelplek waar kinderen zich vermaken met leuke en veilige speeltoestellen. Het kiezen van de plekken en het speelmateriaal vindt plaats in samenwerking met de bewoners. Subbuurten Oranjekwartier Op buurtniveau worden de ontmoetingsplekken onderling met elkaar verbonden door een veilige wandelroute, geaccentueerd met tegels die door kinderen uit de buurt zijn gemaakt. Binnen ontmoeten Het Oranjekwartier heeft voor actieve bewoners een permanente ruimte die dienst doet als buurtaccommodatie voor binnenacti- viteiten. Deze sociaal-culturele activiteiten versterken de sociale cohesie en richten zich op de ontwikkeling van buurtbeheer, par- ticipatie, taalcursussen. Tegelijk zijn ze bedoeld om elkaar mak- kelijker te ontmoeten en beter te leren kennen.28 vernieuwingsplan
 28. 28. Ambitie: activeren van buurtbewoners Plus-project heeft kansen en problemen in kaart gebracht en hierdoor worden bewoners ondersteund bij eventuele problemen.De bewoners van het Oranjekwartier participeren in de activitei- In sommige gevallen is een lichte ondersteuning al voldoendeten in de buurt en gaan zich nog meer betrokken voelen bij hun om een oplossing te vinden. Deze actieve opstelling leidt er ookleefomgeving met als resultaat een schone en veilige buurt. De toe dat er minder werkloosheid is in het Oranjekwartier. Verschil-buurtbewoners hebben goede contacten met onder andere de lende bewoners hebben een eigen onderneming opgezet en eengemeente, Eigen Bouw, en het woonbedrijf. Ook de wijkagent aantal allochtone vrouwen heeft werk gevonden. Ouderen metheeft een goed contact met de bewoners en is met regelmaat in weinig sociaal contact worden bezocht door vrijwilligers en rakende buurt te zien. De buurtbeheerder en woonconsulent horen de actief betrokken bij ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Nieuwesignalen van bewoners aan en activeren hen bij het oplossen van bewoners krijgen een welkomstgesprek met huidige bewoners ende klachten. ontvangen een welkomstpakket.De gedane investering in de openbare ruimte wordt op peil ge- Kinderen gaan naar school in het nieuwe Wijkvoorzieningencen-houden door de gemeente en bewoners. Iedereen neemt zijn of trum waar ook ouders terecht kunnen voor vragen over bijvoor-haar verantwoordelijkheid daar waar nodig. Het verzamelen van beeld opvoeding. In het centrum zijn professionals actief dievuil gebeurt op een eigentijdse manier. Als er zo af en toe toch informatie en advies geven. Bovendien heeft het Wijkvoorzienin-zwerfvuil te vinden is, dan is één telefoontje naar de gemeente gencentrum een attractief aanbod van verschillende activiteitenvoldoende. In het geval dat de straatverlichting stuk is, wordt dat op het gebied van vrijetijdsbesteding voor gezin en kind.door de beheergroep gesignaleerd en snel gerepareerd.Het sociale programma heeft zijn vruchten afgeworpen. De zelf-redzaamheid van buurtbewoners is vergroot en zij proberen zo-veel mogelijk zelf hun problemen op te lossen. Het Huisbezoek Oranjekwartier 29
 29. 29. Tweede doel: goede marktconforme Alle voorzieningen in de buurt: het Piekfijnplein, het Oranjehuis, voorzieningen en een passend de Maranathakerk, de sporthal, het Johan Cruijff Court, de vis- woningaanbod plek, de speelplekken, het Wezenlandpark en het Wijkvoorzie- Ambitie: de nieuwste ontwikkelingen op het gebied ningencentrum zijn via wandelpaden goed en veilig bereikbaar. van voorzieningen en wonen sluiten beter aan bij de Het winkelcentrum Keizerslanden en het Wijkvoorzieningencen- bewonerswensen trum zijn veilig bereikbaar voor fietsers door de aansluiting op de buurtoverstijgende langzaam-verkeersroute. De aanwezigheid van verschillende voorzieningen maakt van het Oranjekwartier een prettige plek om te wonen. De mix aan dag Het vergroten en behouden van het woongenot van de huidige en avondvoorzieningen floreert aan het aantrekkelijke ingerichte bewoners is de geformuleerde ambitie. Een wooncarrière binnen Piekfijnplein en vormt een impuls om ook de panden een betere de buurt moet mogelijk worden, zodat niet alleen senioren in aanblik te geven of te vernieuwen. de buurt kunnen blijven wonen maar ook starters zich hier wil- len vestigen. De vrijkomende locaties in de buurt worden ingezet om aanvullende woningtypes te ontwikkelen die nodig zijn in de buurt. Een woonbehoeften-onderzoek wordt ingezet om een duidelijk Inbreidingslocaties beeld te krijgen van de woningtypes waar behoefte aan is en ook om inzicht te krijgen in de hoeveelheid woningen die nodig zijn. Het onderzoek schenkt extra aandacht aan de huisvesting van Molukse ouderen. fase 2 fase 1 school + sporthal Etty Hillesum30 vernieuwingsplan
 30. 30. Hoofdentrees autoverkeerHet Oranjekwartier kent verschillende woonsferen met een diverswoningaanbod. Huur en koop, goedkoop en middelduur, be-staand en nieuwbouw. Starters, gezinnen en senioren, allemaalvinden ze een geschikte woning in de buurt. Senioren wonenlanger zelfstandig in het Oranjekwartier omdat er meer geschiktewoningen in de buurt zijn bijgekomen. Zorg voor hulpbehoeven-de buurtbewoners wordt aan huis geleverd vanuit de servicezoneKeizerslanden. De uitgebreide diensten variëren van huishoude-lijke ondersteuning tot het verzorgen van warme maaltijden enhet geven van medische hulp.Derde doel: veilig verkeer en betereopenbare ruimteAmbitie: versterken van de herkenbaarheid van deruimtelijke structuurDe ruimtelijke structuur van het Oranjekwartier is herkenbaar ge-maakt. Met een duidelijk vormgegeven openbare ruimte en hetterugbrengen van de oriëntatie is de buurt een stuk overzichte-lijker en aantrekkelijker. Bewoners vinden op een logische manierhun route door de buurt.Dit begint met het accentueren van de hoofdentrees van het Oran-jekwartier.Bij de ingangswegen van het Oranjekwartier, aan de Margijnenenk,de Herman Boerhaavelaan en de Karel de Grotelaan, staan her-kenningspunten, bijvoorbeeld in de vorm van bloembollen in hetgras, kunstobjecten of een fontein in het water. Van daaruit vin-den de bewoners de route naar hun bestemming. Oranjekwartier 31
 31. 31. 32 vernieuwingsplan
 32. 32. Ook de buurt zelf kent een duidelijke verkeerstructuur. Van Hoofdstructuur autoverkeeroudsher vormden de Willem de Zwijgerlaan, de Koningin Wilhel-minalaan en de Koningin Julianastraat de hoofdstructuur. Dezehoofdstructuur is voor iedereen duidelijke geworden door dankzijbomen langs de belangrijkste straten.Bij nieuwbouw ligt het accent op de oriëntatie aan de voorzijdevan de woning met deze wegen. De hoofdentrees zijn aan de hoofd-route gekoppeld en hebben een stedenbouwkundig accent op deplaatsen waar de entreewegen aansluiten op de hoofdroute.Voor al het verkeer in de buurt geldt ook in de toekomst eenmaximum snelheid van 30 kilometer per uur. De inrichting vande wegen wordt hierop afgestemd zodat buurtbewoners de stratenveilig kunnen oversteken. Hoewel het Oranjekwartier omringd isdoor goede voorzieningen, bijvoorbeeld het winkelcentrum Kei-zerslanden en het toekomstige Wijkvoorzieningencentrum, laatde bereikbaarheid van deze voorzieningen te wensen over. Vanuit Hoofdstructuur autoverkeer ontsluiting Oranjekwartieralle delen van de buurt zijn herkenbare routes voor langzaam hoofdrouteverkeer ontwikkeld. Hiervoor zijn onder andere de oversteekbaar- nader uitwerken markering entreesheid van de Wezenland verbeterd en het fiets- en voetpad hier-langs ligt losgekoppeld. Oranjekwartier 33
 33. 33. Groenstructuur bestaand groen Met het afwaarderen van de Koning Wenzelstraat voor autoverkeer nieuwe bomen ontstaat er een veilige fietsroute naar het winkelcentrum Keizers- landen. Deze veilige langzaam- verkeersroute sluit aan op het buurtoverstijgende netwerk, het fietspad door het Godebald park. Ambitie: het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. In de openbare ruimte wordt de kwaliteit van verlichting, het meubilair en de bestrating van trottoirs op het gewenste niveau gebracht. Het uitgevoerde buurtbeheerplan zorgt voor een kwa- liteitsimpuls. Zo zijn er ondergrondse containers geplaatst en wordt het openbare groen zorgvuldig onderhouden. Hierdoor is de buurt schoon, heel en veilig. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de verantwoordelijkheden. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt met de verschillende instellingen en de bewoners. Hoofdstructuur langzaamverkeer hoofdroute oversteekplaats fietsers en voetgangers34 vernieuwingsplan
 34. 34. Vierde doel: Betere positioneringAmbitie: geef het Oranjekwartier een eigen engewaardeerde identiteit.Een positieve waardering die maak je niet, die krijg je. Met deverwezenlijking van alle ambities moet het mogelijk zijn om hetOranjekwartier op een nieuwe manier in de schijnwerpers te zet-ten. Hierdoor blijft de buurt aantrekkelijk voor de huidige- ennieuwe bewoners die bewust kiezen voor deze buurt.De belangrijkste ontwikkelingen voor een betere positioneringzijn: e en rustige woonbuurt: wonen in het Oranjekwartier betekent wonen in een rustige woonbuurt met de nodige zorg, goede scholen en voldoende winkelvoorzieningen, direct om de hoek en goed bereikbaar. e en overzichtelijke buurt: het Oranjekwartier is overzichtelijk, goed onderhouden, netjes en veilig. e en gezellige buurt: de bewoners van het Oranjekwartier ken- nen elkaar en helpen elkaar waar nodig. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij gezelligheid voorop staat. Oranjekwartier 35
 35. 35. DOEL Meer sociale balans Goede marktconforme voorzieningen en een passend woningaanbod Ambitie Stimuleren van ontmoetingsplekken nieuwste ontwikkelingen van De voorzieningen en wonen sluiten aan bij de Activeren van buurtbewoners bewonerswensenToekomstbeeld Gezellige gemêleerde buurt met sterk sociaal Florerende mix van dag- en karakter avondvoorzieningen aan een aantrekkelijk Piekfijnplein Bewoners voelen meer verantwoordelijkheid voor de omgeving Fijne ontmoetingsplek binnen voor de buurt Zelfredzaamheid is vergroot WVC en sporthal worden aantrekkelijke voorzieningen Buurtbeheerder en woonconsulent zijn in gesprek met bewoners Verschillende woonsferen met een divers woningaanbod maken een wooncarrière Voldoende verschillende ontmoetingsplekken binnen de buurt mogelijk voor jong en oud Zorg aan huis geleverd vanuit de servicezone Piekfijnplein is het sociale hart van de buurt Keizerslanden Voorziening in en buiten de buurt zijn veilig bereikbaar Kinderen gaan naar school in het nieuwe WVC Een attractief aanbod van vrijetijdsbesteding in het WVC 36 vernieuwingsplan
 36. 36. Veilig verkeer en betere Betere positionering DOELopenbare ruimte Versterken van de herkenbaarheid van de Geef het Oranjekwartier een eigen en gewaardeerde Ambitie ruimtelijke structuur identiteit Schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte Bewoners vinden op een logische en veilige manier Een rustige woonbuurt met de nodige zorg, voldoende Toekomstbeeld hun route door de buurt ontmoetingsplekken, goede scholen en voldoende winkelvoorzieningen direct om de hoek Een duidelijk herkenbare hoofdroute voor autoverkeer brengt de oriëntatie in de buurt terug Een overzichtelijke buurt, goed onderhouden, veilig en netjes Een veilige wandelroute langs de ontmoetingsplekken en naar het Winkelcentrum Een gezellige buurt met drukbezochte Keizerslanden buurtactiviteiten Een veilige fietsroute richting het WVC en het Winkelcentrum Keizerslanden De Wezenland is veilig over te steken De openbare ruimte ziet er fris en aantrekkelijk uit Oranjekwartier 37
 37. 37. 38 vernieuwingsplan
 38. 38. Hoe te vernieuwen in het Oranjekwartier HOOFDSTUK 5.Wat is de aanpak voor vernieuwing in het Oranjekwartier? Aan de hand van de viervastgestelde doelen voor stedelijke vernieuwing van het Oranjekwartier wordt ditinzichtelijk gemaakt. Meer sociale balans door het stimuleren van ontmoetingsmomentenen het activeren van buurtbewoners. Het aanbieden van marktconforme voorzieningenen passende woningen door goed te luisteren naar de bewonerswensen. Een veiligeverkeersstructuur en een beter bereikbare openbare ruimte door het versterken van eenduidelijke routing. Dit alles zal leiden tot een betere positionering van het Oranjekwartier.Meer sociale balans Elkaar buiten ontmoetenMeer sociale balans wordt bereikt met het stimuleren van ont- In het gemêleerde Oranjekwartier vinden verschillende culturenmoetingsmomenten en het activeren van bewoners. elkaar en is sociale binding erg belangrijk. Door belangstelling te tonen en kennis te nemen van elkaar’s leefgewoonte en cultuur ontstaat er wederzijds begrip en respect. Dit onderlinge contact bevordert een prettig woonklimaat en om dit te stimuleren komen er meer ontmoetingsmogelijkheden voor verschillende leeftijden. Elkaar buiten ontmoeten is een belangrijk punt uit het “Bewo- nersvizier, Oranje gaat vooruit”. Het krijgt daarom een stevige plek bij de uitwerking van de openbare ruimte in de vorm van vijf ingerichte ontmoetingsplekken voor bewoners van verschillende leeftijden. De verschillende speelveldjes in de hele buurt, inclu- sief die in het Wezenlandpark, worden opgeknapt. Er wordt kri- Oranjekwartier 39
 39. 39. tisch gekeken naar de inrichting, en er wordt een goede verdeling gemaakt voor verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool. Het een en ander houdt in dat, daar waar nodig, bestaande speel- toestellen worden gerepareerd, gecontroleerd op veiligheid en schoonheid en/of nieuwe toestellen worden toegevoegd. Via een gemarkeerde wandelroute worden wandelaars langs ver- schillende ontmoetingsplekken geleid. De markering is een lijn van speciale tegels in de bestaande bestrating gemaakt door kin- deren uit de buurt. Daar waar de wandelroute de straten kruist, kunnen wandelaars binnen de 30 kilometerzone overzichtelijk en veilig oversteken. Het resultaat is een attractieve speel- en wandelroute door het Oranjekwartier langs de verschillende ont- moetingsplekken. De verschillende ontmoetingsplekken zijn: 1. Johan Cruijff Court 2. Willem de Zwijgerlaan 3. Piekfijnplein 4. Speelplek Koningin Wilhelminalaan 5. Het Wezenlandpark De uitvoering van een Johan Cruijff Court (JCC) gaat mee in de realisatie van de scholen en de sporthal aan de Willem de Zwij- gerlaan. Het realiseren van een JCC is een bewonersinitiatief en wordt ondersteund door de gemeente en Woonbedrijf ieder1. Deze voorziening is vooral gericht op basisschoolkinderen in de bovenbouw. De huidige ruimte bij de gracht aan de Willem de Zwijgerlaan vormt een goede basis voor de ontwikkeling van een nieuwe ontmoetingsplek. Nu wordt veel van deze ruimte opgeslokt door een aparte inrijstrook, maar door de parkeerplaatsen te koppelen aan de rijbaan wordt veel verblijfsruimte gewonnen. De parkeer-40 vernieuwingsplan
 40. 40. plaatsen worden afgezet met een wintergroene haag. Achter deze beteren van de bereikbaarheid, het herinrichten van het park,haag is ruimte voor het plaatsen van één lange bank waarmee de het behouden van de natuurlijke rand van de Zandwetering, hetaanleiding voor ontmoeting vergroot wordt. Ook kan op deze plek koppelen van het park aan het omliggende groen en water. Zostraks weer gevist worden. ontstaat er niet alleen een verbinding met het Oranjekwartier maar ook andere buurten, zoals de toekomstige wijk Steenbrugge,Het Piekfijnplein wordt opnieuw ingericht, waardoor het een worden gekoppeld.aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. In de Op korte termijn wordt, in overleg met de bewoners gekekentoekomst kan, als hier behoefte aan is, een buurtaccommodatie welke aanpassingen c.q. verbeteringen al kunnen worden door-gerealiseerd worden aan het Piekfijnplein. Met die buurtvoor- gevoerd. De grote vernieuwing volgt over een paar jaar. Voor eenziening krijgt de buurt een plek waar “het elkaar ontmoeten” optimaal gebruik worden veilige oversteekplaatsen voor wande-centraal staat. laars en fietsers gerealiseerd.Op de locatie die vrijkomt door het verhuizen van de scholen van Elkaar binnen ontmoetende Koningin Wilhelminalaan naar het Wijkvoorzieningencentrum, Momenten om elkaar te ontmoeten zijn bijvoorbeeld sportacti-komen nieuwe woningen. Bij de planvorming voor deze locatie viteiten, georganiseerd met de inzet van jonge vrijwilligers in dewordt een grote speelplek voor kinderen opgenomen. Waar deze nieuwe sporthal. Maar ook buurtbijeenkomsten, koffieochten-precies komt, staat nog niet vast. den voor ouderen of initiatieven om samen te koken behoren tot de mogelijkheden.Het Wezenlandpark is een belangrijke recreatieruimte voor debuurt. In het park wordt behalve het nieuwe Wijkvoorzieningen- De komende jaren vinden de ontmoetingsactiviteiten plaats in hetcentrum niet meer gebouwd. Voor een optimaal gebruik worden sociaal cultureel centrum Masohi en het Oranjehuis dat zich inde functies van het park en de buurt op elkaar afgestemd. Masohi bevindt. Op termijn wordt gezocht naar een andere locatie, indien er behoefte aan is, bij voorkeur aan het Piekfijnplein.Een integraal ontwerp voor het Wezenlandpark, de Zandwete-ring, de buitenruimte van het WVC, de verbindingen met Oran-jekwartier en de verbindingen richting Steenbrugge, is van be-lang. Voorzieningen en routes zijn in het Bewonersvizier doorde buurtbewoners aangegeven en zijn belangrijke input voor ditontwerp. Zo bedachten bewoners het “uitwisselingspark”. Dat iseen park met gebruiksaanleidingen voor bewoners van verschil-lende leeftijden en afkomst.De uitwerking van het Wezenlandpark wordt meegenomen inhet inrichtingsplan Zandwetering. Uitgangspunten zijn het ver- Oranjekwartier 41
 41. 41. Het Wijkvoorzieningencentrum gelegen aan de rand van de buurt woners met het Woonbedrijf ieder1, de gemeente en andere in- is een fantastische toevoeging voor de bewoners van het Oranje- stellingen die in de buurt actief zijn over de inrichting van de kwartier. Vooral gezinnen gaan hier in de toekomst gebruik van buurt. Bewoners worden bij projecten betrokken door middel van maken. Bij de aanpak van de verkeersstructuur binnen de buurt én werkgroepen, het volgen van workshops, het houden van buurt- de aanpak van de Wezenland wordt gelet op goede bereikbaarheid schouwen en het bezoeken van informatieavonden. van het Wijkvoorzieningencentrum, het Winkelcentrum Keizers- landen en de sporthal voor zowel fietsers als voetgangers. Het Huisbezoek Plus-project is bedoeld om de kansen en proble- men van bewoners in kaart te brengen en hen te activeren bij het Het activeren van bewoners oplossen eventuele problemen en het benutten van hun talenten. De OK-groep is drukdoende om draagvlak te creëren bij de nieuwe De bedoeling is de zelfredzaamheid en het probleemoplossende bewoners en hen wegwijs te maken. Verder overleggen buurtbe- vermogen van bewoners te versterken. Het project beoogt ook om bewoners snel en doeltreffend in contact te brengen met hulp- en dienstverlenende instanties.Ambitie ActieStimuleren van R aster ontwikkelt samen met de bewoners een Op deze wijze probeert Woonbedrijf ieder1 de samenwerking tus-ontmoetingsmomenten activiteitenprogramma voor verschillende sen de instellingen aan te halen en te verbeteren zodat er snel leeftijdsgroepen voor het seizoen 2007-2008. en accuraat gereageerd wordt op (hulp)vragen van bewoners. C ultureel centrum Masohi functioneert de komende Huisbezoeken worden gedaan door de woonconsulenten van het jaren als buurtaccommodatie. Indien hier behoefte aan woonbedrijf en een medewerker die actief betrokken is bij de is, wordt op termijn gezocht naar een nieuwe locatie, ontwikkelingen in de buurt. De huisbezoeken zijn gestart in het bij voorkeur aan het Piekfijnplein. najaar van 2007. C reëren van goede en veilige bereikbaarheid vanuit de buurt van het Wijkvoorzieningencentrum, de sporthal In de wijk Keizerslanden zijn relatief veel mensen zonder werk. De en het Wezenlandpark (2009/2010). gemeente en maatschappelijke partners die zich bezighouden met V oor 2012 worden vijf ontmoetingsplaatsen, verbonden arbeidsbemiddeling moeten elkaar vinden en maken een plan om door een informele route, ontwikkelt en ingericht: bewoners meer gericht te ondersteunen bij het vinden van werk. 1. Johan Cruijff Court Met deze extra begeleiding en training wordt de zelfredzaamheid 2. Willem de Zwijgerlaan bevorderd en maken bewoners meer kans op de arbeidsmarkt. 3. Piekfijnplein 4. Speelplek Koningin Wilhelminalaan Daarnaast wordt een plan gemaakt om de werkgelegenheid in 5. Wezenlandpark de wijk Keizerslanden te bevorderen, bijvoorbeeld met het on- S peelplekken worden in 2008 onder de loep genomen dersteunen van mensen die een eigen onderneming willen op- en daar waar nodig grondig aangepakt. richten. 42 vernieuwingsplan
 42. 42. Het woonbedrijf en de andere partners hebben contact met het inde wijk Keizerslanden gevestigde Regionaal Opleidingscentrum Ambitie Actie(ROC). Jongeren die daar worden opgeleid voor sociale beroepen Activeren van bewoners B ewoners worden continu betrokken bij projecten inkunnen eventueel later de activiteiten begeleiden van de kinde- het kader van de vernieuwing van Oranjekwartier. Deren uit hun eigen Oranjekwartier. OK-groep is de komende jaren voor veel organisaties en instellingen het aanspreekpunt in de buurt. DeIn de komende periode worden tal van culturele activiteiten in de groep wordt tot 2010 ondersteund door eenwijk Keizerslanden georganiseerd. Het gaat hierbij om muziek- opbouwwerker van Raster.uitvoeringen en activiteiten rondom beeldende kunst, waarbij I n de periode 2007 en 2008 vinden minimaal tachtigcreatieve bewoners worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren. huisbezoeken plaats in het Oranjekwartier.De projecten heten Fun4U, een programma voor kunsteduca- O ndersteuning van mensen die een eigen ondernemingtie en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren, en Krasse beginnen.Kunsten, een project waarbij senioren worden uitgedaagd hun S amen met de maatschappelijke partners wordt in 2008talent op het gebied van de amateurkunst te ontwikkelen. Kunst een plan ontwikkeld en gestart om de werkloosheidin de buurt wordt ingezet om het respect voor elkaar en tussen terug te dringen tot het Deventer gemiddelde in dede verschillende culturen te vergroten. Daarnaast hebben de al periode tot 1 januari 2010.lopende kunstprojecten bewezen dat ze een grote bijdrage leve- H et ROC wordt vanaf 2008 betrokken bij de sociaalren in het stimuleren van ontmoetingen en het tegengaan van culturele activiteiten in de buurt.eenzaamheid. Er worden jaarplannen gemaakt waarin verschil- K unst in de buurt; opstellen van jaarplannen waarinlende activiteiten benoemd worden. Bijzonder is het doorgeef- de verschillende activiteiten benoemd worden.kunst project “de verbinding” waarin bewoners iemand die zichhard heeft gemaakt voor de buurt in het zonnetje kunnen zettenmet een kunstwerk. Oranjekwartier 43
 43. 43. 44 vernieuwingsplan
 44. 44. Goede marktconforme voorzieningen en een Passend woningaanbod - nieuwbouwpassend woningaanbod Het Oranjekwartier is een groene buurt met een gemoedelijke sfeerHet aanbieden van goede voorzieningen en passende woningen waar men graag woont. Starters, gezinnen of ouderen: ze kunnenkan door beter te luisteren naar de bewonerswensen om ver- allemaal terecht in het Oranjekwartier. Hoewel in de buurt over-volgens deze wensen en ambities beter te laten aansluiten bij wegend huurwoningen staan en ook blijven, is in de toekomstde nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen meer variatie gewenst dan nu het geval is. Het aanbieden vanen wonen. meer koopwoningen in andere prijscategorieën en het bouwen van verschillende type woningen is de manier om tegemoet teGoede marktconforme voorzieningen komen aan een andere woningwens. Niet door grootschalige in-Het Piekfijnplein wordt bij uitstek een gezellig buurtplein, waar grepen maar door gerichte investeringen, zoals de realisatie vanontmoeting centraal staat. Het Piekfijnplein krijgt een goede nieuwe woningen aan de Koningin Wilhelminalaan, revitaliseringtoekomst in de buurt: een vernieuwde openbare ruimte en een en op termijn de verkoop van huurwoningen. Op basis van eenbuurtontmoetingspunt met afgestemde buurtactiviteiten en –fa- woonbehoefteonderzoek worden de gerichte investeringen naderciliteiten. Het winkelcentrum Keizerslanden wordt flink uitge- bepaald.breid en krijgt een nog sterkere wijkoverstijgende functie. Midden in het Oranjekwartier aan de Koningin WilhelminalaanDe bijzondere Maranathakerk is helaas niet bij iedereen even be- liggen twee scholen, de Emmanuelkerk en cultureel centrumkend en dat terwijl het een zeer markant gebouw is van de gere- Masohi. In 2009 verhuizen de twee scholen naar het nieuwenommeerde architect Aldo van Eyck. Fysiek worden er geen ingre- Wijkvoorzieningencentrum en kan de vrijgekomen locatie wor-pen gedaan aan de situatie rondom deze kerk omdat het besloten den ingevuld met woningbouw (fase 1). De nieuwbouwlocatie zalkarakter past bij zowel het gebouw en als de gebruikers. Wel kan een impuls geven aan het realiseren van een gevarieerd woning-het gebouw meer betekenis krijgen voor de buurt, door een an- aanbod. Het woningaanbod wordt een mix van ongeveer veertigdere openstelling en het organiseren van sociale activiteiten. Het grondgebonden en gestapelde woningen geschikt voor gezinneninitiatief hiervoor ligt bij de Molukse gemeenschap zelf. en senioren. Het andere deel van de locatie, waar nu de Emmanuelkerk enHet Oranjekwartier is een buurt voor iedereen, en waar ook zeer Cultureel centrum Masohi staan, is door de gemeente als potenti-zeker de jeugd aan zijn trekken komt. Het nieuw te bouwen ële woningbouwlocatie aangewezen. Op de lange termijn kunnenWijkvoorzieningencentrum en de sporthal worden aantrekkelijke ook daar woningen gerealiseerd worden (fase 2).voorzieningen. Daarnaast komt er een attractief programma voorjongeren die extra aandacht nodig hebben. Hulpverleningsinstel- Aan deze nieuwbouwlocatie wordt een aantal randvoorwaardenlingen stemmen op wijkniveau hun activiteiten beter af zodat gesteld. Zo zal de locatie in zijn geheel, fase 1 én eventueel 2,sneller wordt gereageerd op probleemsituaties. een deelbuurt worden met een eigen sfeer maar passend in het geheel. De nieuwbouw moet bijdragen aan een diverse even- Oranjekwartier 45
 45. 45. redige bevolkingsopbouw en zich voegen naar de bestaandeAmbitie Actie stedenbouwkundige setting. Dat betekent dat op deze locatieVoorzieningen B uurtaccommodatie realiseren in bestaand pand geen hoogbouw hoger dan vier bouwlagen gebouwd gaat wor-en woonwensen (2007); den. Daarnaast wordt er een nieuwe speelplek aangelegd oplaten aansluiten B estaande horeca/detailhandel eventueel behouden de eerst te ontwikkelen locatie. Deze speelplek sluit aan opbij de nieuwste en kleinschalige (sociale) buurt- en detailhandel- de wandelroute door de buurt. Tot slot moet ook een nieuweontwikkelingen voorzieningen aantrekken op het Piekfijnplein en een fietsroute vanaf het winkelcentrum Keizerslanden richting het goede afstemming tussen de uitstraling van de panden Wijkvoorzieningencentrum worden meegenomen in de plan- en het nieuwe in te richten plein bewerkstelligen. vorming. Deze fietsroute wordt onderdeel van een buurtover- M aranathakerk vanuit de Molukse gemeenschap meer stijgend netwerk. betekenis geven voor de buurt . B ouwen van nieuwe woningen op de locatie Koningin Verschillende huurders geven aan geïnteresseerd te zijn in het Wilhelminalaan in 2010. Vooralsnog gaat het over de kopen van de woning. Verkoop van huurwoningen is een goede vrijkomende locatie waar nu de scholen staan (fase1). manier om de balans tussen koop en huur in een betere verhou- R enoveren en verkopen van huurwoningen om meer ding te brengen. Verkoop van woningen staat vooralsnog gepland diversiteit in de buurt te krijgen. Deze ingrepen vinden na de realisatie van de nieuwbouwlocatie aan de Wilhelminalaan plaats na de ontwikkeling (2012) van de locatie aan de (na 2012). Koningin Wilhelminalaan. I nvesteren in bezit van het woonbedrijf aangrenzend Passend woningaanbod – bestaande bouw aan investeringen in de openbare ruimte van de In het Oranjekwartier worden de komende jaren diverse revi- gemeente. Vanaf 2012. taliseringprojecten uitgevoerd. Dit zijn onderhoudsprojedcten O nderzoeken (2008) wat de bewonerswensen zijn met die het niveau van de woningen op het juiste peil houden. Het betrekking tot huisvesting (woonbehoefteonderzoek). gaat hier om ingrepen om het kwaliteitsniveau van de wonin- R evitaliseringprojecten handhaven het gewenst gen in het huidige bezit te behouden. Wánneer revitalisering kwaliteitsniveau woningen (continu). noodzakelijk is wordt bepaald aan de hand van een conditie- A ansluiten van de pilot Servicezone Keizerslanden bij meting. Uit de conditiemetingen van de woningen van Woon- de ontwikkelingen in het Oranjekwartier (vanaf 2008) bedrijf ieder1 is gebleken dat de technische staat redelijk tot en betrek de zorginstellingen. goed is. Ondanks een relatief goede technische staat worden W VC ontwikkelen (medio 2010) in 2008 al verschillende revitaliseringprojecten gestart. Dat geldt voor de woningen aan de Mecklenburgstraat (vervangen dakpannen), de Wezenland (buitenschilderwerk, liftschacht), Prinses Marijkestraat (buitenschilderwerk) en de Nassaustraat (vervangen rabatdelen). 46 vernieuwingsplan
 46. 46. Ook investeert het woonbedrijf in de ruimte rondom haar eigen-dommen zoals het aanpakken van achterpaden, het opknappenvan schuttingen, of het aanbrengen van verlichting. De investe-ringen worden in aansluiting op de werkzaamheden in de open-bare ruimte gedaan. Hieraan voorafgaand wordt in overleg metbetrokken bewoners een plan opgesteld.De Molukse gemeenschap voelt zich thuis in het Oranjekwartieren ook senioren uit deze bevolkingsgroep willen langer zelfstan-dig in de buurt blijven wonen, bij voorkeur dichtbij de Maranat-hakerk en Masohi. Om hoeveel mensen het gaat en welke woon-wensen zij hebben is nog niet duidelijk, deze behoefte wordt inhet woonbehoefteonderzoek nader onderzocht. Een optie voornieuwbouw voor deze bewoners is de locatie aan de KoninginWilhelminalaan.Senioren worden in staat gesteld zo lang mogelijk zelfstandig teblijven wonen. Naast het realiseren van geschikte woningen voorouderen, wordt de dienstverlening aan hulpbehoevende bewo-ners verbeterd. Bijvoorbeeld met het aanbieden van maaltijdver-zorging, ondersteuning in de vorm van klusjes aan huis en meermogelijkheden op het gebied van vervoer. Vereenzaming wordttegengegaan door huisbezoeken en meer ontmoetingsactivitei-ten in de directe omgeving te organiseren. Om de dienstverle-ning aan oudere bewoners te verbeteren volgt er goede samen-werking tussen de betrokken instellingen. De pilot servicezoneKeizerslanden geeft een belangrijke voorzet. Oranjekwartier 47

×