Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tyhjät tilat - esitys Kaupunkisuunnittelu & kaavoitus -seminaarissa 11.2.2014

 1. TYHJÄT TILAT Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön Kuva: Johannes Romppanen Kaupunkisuunnittelu & kaavoitus 11.2.2014 Hella Hernberg / Urban Dream Management
 2. ERI PUOLILLA SUOMEA ON LUKUISIA RAKENNUKSIA TYHJILLÄÄN TAI VAJAAKÄYTÖSSÄ. TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖ ON ONGELMA ETENKIN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. KUNTALIITOKSET JÄTTÄVÄT TYHJILLEEN VIRASTOTALOJA JA PALVELURAKENNUKSIA. KOULUJA SULJETAAN IKÄLUOKKIEN PIENENTYMISEN JA MUUTTOLIIKKEEN TAKIA. KÄYTÖSTÄ POISTUVAT TEOLLISUUSALUEET JA VARUSKUNNAT OVAT ALUEITA, JOIDEN UUSI KÄYTTÖ JÄÄ RATKAISTAVAKSI. SAMA ILMIÖ ON HAVAITTAVISSA MYÖS GLOBAALISTI.
 3. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYHJÄT TILAT -HANKE: RAPORTTI JULKAISTAAN MAALISKUUSSA 2014.
 4. KAKSI LÄHTÖKOHTAA UUTEEN AJATTELUUN RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ:
 5. MUUTOS KUVA: JOHANNES ROMPPANEN
 6. NIUKKENEVAT RESURSSIT
 7. MUUTOKSEN HALLINTAAN JA RAKENNUSKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN TARVITAAN UUTTA LOGIIKKAA.
 8. MIKSI TILOJEN UUSIOKÄYTTÖ ON TÄRKEÄÄ? YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYHJÄT TILAT -HANKKEEN KOLME TEESIÄ
 9. 1. UUDISKÄYTTÖ ON RESURSSIVIISAUTTA. CO2 250 000 T 200 000 T 150 000 T INEN ENTAM DISRAK UU 100 000 T EVA A OL MASS OLE 50 000 T A SKANT NU RAKEN Y 0 5 10 15 20 HEINONEN J, SÄYNÄJOKI A, JUNNILA S (2011): A LONGITUDINAL STUDY ON THE CARBON EMISSIONS OF A NEW RESIDENTIAL DEVELOPMENT. AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ENGINEERING 25
 10. 2. RAKENNUS SÄILYY PARHAITEN KÄYTÖSSÄ. KÄYTTÖ ON PARASTA SUOJELUA. KESTÄVÄ RAKENNETTU YMPÄRISTÖ ELÄÄ JA SOPEUTUU AJAN TUOMIIN MUUTOKSIIN. NYKYÄÄN MITÄTTÖMÄKSI KOETTU PAIKKA VOI OLLA HUOMISEN ARVOKASTA KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ.
 11. 3. TILA ON ALUSTA TOIMINNALLE. VANHAA UUDISTAMALLA VOIDAAN KEHITTÄÄ OMALEIMAISIA YMPÄRISTÖJÄ, LUODA EDELLYTYKSIÄ YRITTÄMISELLE JA KULTTUURITOIMINNALLE JA LISÄTÄ KANSALAISTEN AKTIIVISUUTTA ELINYMPÄRISTÖNSÄ KEHITTÄMISEEN. RAVINTOLA KÄÄNTÖPÖYTÄ PASILAN VETURITALLEILLA 2011. KUVA: TIMO SANTALA.
 12. MILLAISIA TILOJA JÄÄ TYHJILLEEN? KOLME ESIMERKKIÄ:
 13. TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖ TOIMISTOTALOJA KALASATAMASSA 2013. KUVA:HELLA HERNBERG
 14. OULU 5.4% / 27 000 m2 VAASA 5.2% /13 000 m2 KUOPIO 6.7% / 20 000 m2 JYVÄSKYLÄ 5.9% / 20 000 m2 TAMPERE 7.4% / 63 000 m2 LAHTI 11.2 % / 28 000 m2 TURKU 7.5% / 53 000 m2 ESPOO 16.7% / 262 000 m2 VANTAA 12.6% / 107 000 m2 HELSINKI 9.4% /575 000 m2 CATELLA PROPERTY OY: TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEITA, MARKKINAKATSAUS 1/2013
 15. TOIMISTOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEEN KEHITYSTÄ % 20 ESPOO 16.7% 262 000 m2 15 VANTAA 12.6% 107 000 m2 10 HELSINKI 9.4% 575 000 m2 5 95 00 TOIMISTOTILOJEN VAJAAKÄYTTÖ, LÄHDE: CATELLA PROPERTY, MARKKINAKATSAUS 01/2013 05 10
 16. LAKKAUTETTAVAT VARUSKUNNAT LAHTI, HENNALAN VARUSKUNTA 2013. KUVA:HELLA HERNBERG
 17. KAUHAVA: 44 500 m2 / 129 ha KONTIOLAHTI: 52 100 m2 / 158 ha JÄMSÄ: 30 700 m2 / 77 ha KEURUU: 54 200 m2 / 57 ha LAHTI: 64 200 m2 / 75 ha KIRKONMAA: 14 000 m2 / 31 ha RANKKI: 7 100 m2 / 49 ha VUONNA 2013-2014 LAKKAUTETTAVAT VARUSKUNNAT. LÄHDE: SENAATTI-KIINTEISTÖT
 18. KUNTALIITOKSET PIENTEN KUNTIEN VIRASTOTALOT TORNION VIRASTOTALO. KUVA: WWW.SENAATTIMYY.FI
 19. KUNTIEN MÄÄRÄ 2010: 342 2017: ?
 20. RATKAISUMALLEJA JA ESIMERKKEJÄ:
 21. KALASATAMAN VÄLIAIKA TILAPÄISKÄYTTÖ JA JOUSTAVA TILANKÄYTTÖ The official opening of the Kalasatama shore route, 2010. Photo: Hella Hernberg
 22. TILAPÄISKÄYTTÖ: MITÄ SE ON? • Vapaan tai alikäytetyn tilan, rakennuksen tai alueen väliaikainen aktivointi • Liittyy usein odotteluvaiheeseen, jolloin etsitään tai odotetaan pysyvämpiä ratkaisuja • Kehittämisväline, jolla voidaan kokeilla uusia ratkaisuja ja niiden toimivuutta
 23. MITÄ HYÖTYÄ TILAPÄISKÄYTÖSTÄ ON? YLEISESTI KIINTEISTÖNOMISTAJA KÄYTTÄJÄ • Alueiden ja kiinteistöjen uudistuminen, imagon kehittäminen • Houkuttelevan miljöön syntyminen, arvonnousu • Mahdollisuus uuden toiminnan käynnistämiseen • Käyttö ehkäisee vandalismia • Kiinnostava ympäristö • Toiminta synnyttää toimintaa • Vuokrat kattavat ylläpitokulut • Synergiat muiden toimijoiden kanssa • Uusia vuokralaisia on helpompi löytää, kun kiinteistö ei ole tyhjillään • Edullinen hinta tai muu järjestely • Tilanneherkkä ja nopea ratkaisu • Ei vaadi isoja investointeja
 24. MITEN EDISTÄÄ TILAPÄISKÄYTTÖJÄ? ESIMERKKEJÄ
 25. TILA PALVELUNA Airbnb.com
 26. TILA PALVELUNA The Storefront
 27. TILAPÄISKÄYTÖN AGENTIT Renew Newcastle
 28. RENEW NEWCASTLE • Toimintamalli puhaltaa eloa jälkiteollisen kaupungin keskustaan • Välittäjäorganisaatio kokoaa yhteen kiinnostavat tekijät ja hoitaa sopimus- ja vastuuasiat. • Kiinteistönomistajat antavat tilat käyttöön, kunnes maksava vuokralainen löytyy. • Tilan käyttö synnyttää lisää toimintaa ja tuo uusia kävijöitä. Vandalismin vaara vähenee. Käyttö mahdollistaa myös tilojen riittävän ylläpidon. • www.renewnewcastle.org
 29. TILAPÄISKÄYTÖN AGENTIT Camelot Vacant Property Management
 30. CAMELOT: LIVE-IN GUARDIAN -MALLI • Tyhjillään olevaan kiinteistöön otetaan asukkaita, jotka vastaavat kiinteistön turvallisuudesta ja suojaavat kiinteistöä vandalismilta, talonvaltaukselta ja varkailta. • Live-in Guardian –mallin kustannukset ovat murto-osa tavallisen turvajärjestelmän hinnasta. • Asukkaat maksavat asuinpaikasta markkinahintoja pienempää maksua. Irtisanomisaika on 3 viikkoa. • www.uk.cameloteurope.com
 31. KIINTEISTÖDATAN AVAAMINEN: JULKISET KIINTEISTÖNOMISTAJAT ESIMERKKINÄ? KUVA: WWW.SATOKARTTA.NET
 32. RAKENNUSTEN UUDISKÄYTTÖ MARGARIINITEHDAS - UUSI RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE HELSINGISSÄ. WWW.MARGARIINITEHDAS. COM
 33. UUSI HAASTE: SUOMALAISTEN TAPA • RAKENTAA • SUUNNITELLA • HALLINNOIDA RAKENNETTUA YMPÄRISTÖÄ PERUSTUU UUDISRAKENTAMISEN MENETELMIIN.
 34. RAKENTAMISEN PAINOPISTE SIIRTYY KORJAAMISEEN JA UUDISTAMISEEN. SUOMEN RAKENNUSKANTA VALMISTUMISVUODEN MUKAAN KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEN SUHDE ASUINRAKENNUSKANNASSA
 35. ONNISTUNEET KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET EDELLYTTÄVÄT UUTTA OSAAMISTA JA LOGIIKKAA • • • • • • Suunnittelussa Rakentamisessa Taloudessa Kaavoituksessa Lupaharkinnassa Säännösten tulkinnassa ja valmistelussa
 36. MUUTAMIA YLEISIÄ ENNAKKOLUULOJA:
 37. Ennakkoluulo 1: ”Säännökset pakottavat tekemään uuden kaltaista.”
 38. MRL §117.4: ”Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön...”
 39. ”Jos raakatilan toteuttaminen on mahdollista uudisrakentamisessa, miksi ei myös käyttötarkoituksen muutoksissa voitaisi soveltaa loft-ajattelua: asukas viimeistelee itse asuntonsa raakatilaan.” LOFT TILA / ARKKITEHTUURI- JA MUOTOILUTOIMISTO TALLI: UUDET SÄÄNNÖSTULKINNAT MUODOSTAVAT UUSIA KÄYTÄNTÖJÄ
 40. Ennakkoluulo 2: ”Rakennusten korjaaminen ja uusiokäyttö on liian kallista.”
 41. Toinen näkökulma: ”Säästävä korjaaminen on sekä ekologista että taloudellisesti järkevää.” “Vanhan säilyttäminen tuo lisäarvoa, jota ei voi saavuttaa uutta rakentamalla.” “Olemassa olevan infran hyödyntäminen on kunnalle merkittävästi halvempaa kuin uusille alueille rakentaminen.”
 42. Ennakkoluulo 3: ”Jos yksi toimistorakennus muutetaan asunnoiksi niin kohta kaikki muutkin. Sitten niitä ei voi enää muuttaa takaisin toimistoiksi.”
 43. Toinen näkökulma: ”Entä jos kaikki viheralueet muutetaan asuinalueiksi?”
 44. MITEN KAAVOITUS SOPEUTUU MUUTOKSEEN? Kalasatama harbor waiting for new construction work to start in 2010. Photo: Charlotta Boucht
 45. KAAVOITUSNÄKÖKULMIA RAKENNUSTEN UUDISKÄYTTÖÖN: • Joustavuus ja mahdollistavuus: Uusia kaavatyökaluja muutostilanteisiin? • Miten käyttötarkoitus tulisi määritellä? • Miten asumiseen liittyvät kaavalliset vaatimukset kehittyvät tiivistyvässä kaupungissa? • Uudiskäyttö on yksi täydennysrakentamisen muoto ja osa kestävää kaupunkikehitystä.
 46. LOPUKSI: UUDET RATKAISUT EIVÄT SYNNY YKSIN. TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ, YMMÄRRYSTÄ JA OIVALLUKSIA USEIDEN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ! TYHJÄT TILAT -HANKKEEN TYÖPAJA PITÄJÄNMÄELLÄ 2013. KUVA: JOHANNES ROMPPANEN
 47. Kiitos! Hella Hernberg Urban Dream Management hella@urbandreammanagement.com www.urbandreammanagement.com Ympäristöministeriön Tyhjät tilat-hanke: www.facebook.com/tyhjatttilat http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Tyhjat_tilat_hanke
Advertisement