Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reuse of Empty Spaces - Lecture at TUT research incubator

463 views

Published on

Reuse of Empty Spaces. Lecture at TUT research incubator, 27. March 2013.
Presentation by Hella Hernberg, Design Exchange Programme / Ministry of the Environment. Read more about the project at: www.insidejob.fi

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reuse of Empty Spaces - Lecture at TUT research incubator

 1. 1. tyhjät tilatTTY tutkimushautomo 27.3.2013Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme
 2. 2. ILMIÖ:Eri puolilla Suomea on runsaasti tilaa tairakennuksia tyhjillään tai vajaakäytössä.Tyhjentyneet toimistotalot ovat iso ongelmapääkaupunkiseudulla.Kuntaliitokset jättävät tyhjilleen virastotaloja japalvelurakennuksia.Kouluja suljetaan ikäluokkien pienentymisen jamuuttoliikkeen takia.Käytöstä poistuvat teollisuusalueet ja varuskunnatovat alueita, joiden uusi käyttö jää ratkaistavaksi.
 3. 3. hankkeen TavoitE: Lainsäädäntö: Pullonkaulojen purkaminen säädöksissä ja niiden tulkinnoissalISÄTÄ EDELLYTYKSIÄTYHJÄKSI SIDOSRYHMÄT: Perinteisten ja uusienJÄÄVIEN TILOJEN toimijoiden tuominenkehittämiselle yhteen, yhteistenja kÄYTÖLLE etujen löytäminen, käyttäjälähtöisyysRAKENNUKSENELINKAARENLOPPUUN ASTI. KESKUSTELU: Havahduttaminen, arvokeskustelu, kansalaisten aktivoiminen
 4. 4. aiheeseen kytkeytyviä hankkeitaympäristöministeriössä: ilmastota- voitteita toteuttava Kevennnettyjen kuntakaa- kaava- ja raken- voitus tamismääräysten kokeilulaki MRL:n koko- naisarviointi korjausrakenta- misen ohjeet ja tyhjien ti- neuvonta lojen uu- kulttuu- diskäyttö riympäris- töstrate- gia korjausrakenta- misen energiate- hokkuus ryhmäraken- rakentami- nuttamisen sen materi- edellytysten aalitehok- parantami- kuus nen
 5. 5. MIKSI HYÖDYNTÄÄ TYHJIÄ TILOJA?Rakennus säilyy parhaiten käytössä. Kestävärakennettu ympäristö elää ja sopeutuu ajan tuomiinmuutoksiin.Rakennukset muodostavat yli puoletkansallisvarallisuudestamme. Olemassaolevanrakennuskannan hyödyntäminen onresurssiviisautta.Vanhaa uudistamalla voidaan kehittääomaleimaisia ympäristöjä, luoda edellytyksiäyrittämiselle ja kulttuuritoiminnalle ja lisätäkansalaisten aktiivisuutta elinympäristönsäkehittämiseen.
 6. 6. MITÄ TEHDÄÄN TILOILLE, JOIDEN KÄYTTÖ LOPPUU?tyypilliset vaihtoehdot Alkuperäinen käyttö tila TYHJILLÄÄN PURKU Alkuperäinen käyttö PÄÄTTYY Alkuperäinen käyttö tila TYHJILLÄÄN korjaus/ uusi käyttö tai vanhan käytön muutostyö jatkuminen Alkuperäinen käyttö PÄÄTTYYtavoite Alkuperäinen käyttö tilapäiskäyttö korjaus/ uusi käyttö tai vanhan käytön muutostyö jatkuminen suunnittelu kaava / lupaprosessi rahoitus jne
 7. 7. kolme KIINNOSTAVAA talotyyppiä:TOIMISTOTALOVARUSKUNTAVIRASTOTALO
 8. 8. Toimistotaloja kalasatamassa 2013. kuva:hella hernberg
 9. 9. Catella, markkinakatsaus 01/2013
 10. 10. Vajaakäyttöiset toimistotILAtPääkaupunkiseudulla on n. 950 000 m2 tyhjäätoimistotilaa.- Vajaakäyttöaste Espoossa 16.7 %- Pääkaupunkiseudulla vajaakäyttöastekeskimäärin 11%- Uusia toimistotaloja rakennetaan ja yrityksettehostavat tilankäyttöään: Uusi toimistotilavapauttaa käytöstä tuplasti vanhaa tilaa.tilastot: Catella, 01/2013
 11. 11. “Kaupungit muuttuvat, ja tietyt alueet ovat väistymässä toimistokäytöstä. Voisiko toimistotaloja muuttamalla hillitä asuntopulaa?” **esityksessä käytetyt lainaukset ovat otteita hankeessa tehdyistä haastatteluista.
 12. 12. Keuruun varuskunta 2010. Kuva: Rainer Liimatainen / Keskisuomalainen
 13. 13. VaRUSKUNNATSenaatti-kiinteistöt myy useita lakkautettuja tailakkautettavia varuskunta-alueita, esim:- Keuruun varuskunta-alue 57 ha / 54 000 m2- Kauhavan lentosotakoulun alue 129 ha / 44 000 m2- Jämsän halli, Ilmavoimien teknillisen koulun alue 77ha /31 000 m2- Yhteensä myytävänä n. 270 000 m2 / 580 ha tiloja,jotka poistuvat käytöstä 2013-14.- Osa kohteista on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä- Monien sijainti on haastava sekä tilapäiskäyttöä ettäpysyvää uudiskäyttöä ajatellen.
 14. 14. “Korpivaruskuntaan tutustuminen on masentava kokemus. Mitä uutta käyttöä voisi keksiä metsän keskellä sijaitseville rakennuksille?”*esityksessä käytetyt lainaukset ovat otteita hankeessa tehdyistä haastatteluista.
 15. 15. Tornion virastotalo. Kuva: www.senaattimyy.fi
 16. 16. VIRASTOTALOTKuntaliitosten yhteydessä pienten kuntienkeskustoista vapautuu virastotaloja:- Valtion rakennukset, kuten poliisi, oikeustalo,verottaja jne.- Kunnan virastotaloja ja palvelurakennuksia:sairaaloita, terveyskeskuksia jne.Monet kohteista ovat keskeisellä paikalla, muttatoimistokäytölle ei usein ole enää tarvetta, kunkunnan tai valtion toiminnot siirtyvät muualle.
 17. 17. “Ikääntyvät haluavat asua keskustoissa palveluiden lähellä. Löytyisikö näille virastotaloille uutta käyttöä vaikka ikääntyvien palveluasuntoina?”*esityksessä käytetyt lainaukset ovat otteita hankeessa tehdyistä haastatteluista.
 18. 18. näkökulmia:Miksi uudiskäyttö on tärkeää?
 19. 19. ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUSNÄKÖKULMA:Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat lämmitetyt tilatovat energianhukkaa ja hyödyntämätön resurssi.Vajaakäyttöisten tilojen tehokkaampi käyttöhyödyntää paremmin rakennuskantaan sitoutuneenenergian ja materiaalit.Rakentamisen olennaisimpia energia-kysymyksiä:Miten olemassa olevia rakennuksiakäytetään ja miten olemassa co2 + m3olevat rakennukset korvaavat + kWh + §uudisrakentamisen tarvetta?
 20. 20. Uudisrakentamisen hiilipiikkivs. käytön aikainen energiankulutus co2 vs. co2Heinonen J, Säynäjoki A, Junnila S (2011): A Longitudinal Study on the Carbon Emissions of a New ResidentialDevelopment. Aalto University School of Engineering
 21. 21. RAKENNUSPERINNÖN NÄKÖKULMA:nYKYÄÄN MITÄTTÖMÄKSI KOETTU PAIKKAVOI OLLA HUOMISEN ARVOKASTAKULTTUURIYMPÄRISTÖÄ.KÄYTTÖ ON RAKENNUKSEN PARASTASUOJELUA. ♥ €Tampella, tampere. Kuva:rakennusperinto.blogspot.com
 22. 22. KAUPUNKIKULTTUURIN NÄKÖKULMA:KAUPUNKILAISTEN IDEOIDEN JA UUDENTOIMINNAN KAUTTA VOIDAAN LÖYTÄÄUUSIA RATKAISUJA TYHJÄKSI JÄÄVILLERAKENNUKSILLE.tILAPÄISKÄYTTÖ MAHDOLLISTAA UUSIENYRITYSTEN, KULTTUURIN JA NAAPURUSTOJENTOIMINTAA. ♥ €Ravintola kääntöpöytä pasilan veturitalleilla 2011.Kuva: Timo Santala.
 23. 23. USEIN KUULTU mantrA: “Korjaaminen on hankalaa ja kallista.” “Euro on se, mikä määrää.” “Huonoa ei kannata korjata.” €/♥*esityksessä käytetyt lainaukset ovat otteita hankeessa tehdyistä haastatteluista.
 24. 24. Mikä esteenä? - Uudiskäytön Pullonkauloja: Kaavoitus? Asenteet? säädökset JA “Kaavoittaja on “Huonoa ei kannata tulkinnat? pahin jarru.” korjata.” “Rakentamismääräyk- ”Kuntien käytännöt “Purkaminen ja set pakottavat käyttö- esim kaavoitus- uuden rakentaminen tarkoituksen muutok- maksujen suhteen on helpompaa.” set uudisrakentamisen vaihtelevat liikaa.” muottiin.” SUOJELU? ”Asuisin mielelläni “Suojelu estää toimiston nurkassa Rakennuksen ilman mukavuuksia, käytön.” ominaisuudet mutta Suomessa se ei “Runkosyvyys on ole laillista.” toimistotalojen Sijainti? yleisin rajoite.” “Korvessa sijaitsevalle talolle on vaikea löytää Kustannukset? ”Mitä tehdä uutta käyttöä.” “Uudisrakentamisesta myrkyille?” “Toimistoalueen saa paremman sisälle ei voi rakentaa katteen.” asuntoja.”*esityksessä käytetyt lainaukset ovat otteita hankeessa tehdyistä haastatteluista.
 25. 25. Yhtälö? co2 + m + € 3 + kWh + § + ♥ =?
 26. 26. KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSTOIMIJOIDEN MUODOSTAMANASYSTEEMINÄ?
 27. 27. ! Kiinteistön- omistajaKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä
 28. 28. Kaavoitus s et uk s i- om yk iv vs to n u ne t lei en e y n i ty kaavamuutoksen Kiinteistön- hyväksyminen reunaehdot omistaja su un hy ni vä tel mi ks en ym in en rakennus- valvontaKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä
 29. 29. SE SSIN KES RO TO P ? Kaavoitus s et uk s i- Kuntapo- om yk iv vs litiikka to reuna- n u ne t ehdot lei en e y n i ty T Kiinteistön- SE K , T OTTU M U suun- omistaja nitteli- ja lainsää- EN N MI T SE SO V ELTA däntö K , T OTTU M U toteut- taja TULKINTAut u EN t SO MI N v as V ELTA TOTTUMUKSET rakennus- valvontaKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä
 30. 30. SIJAINTI tulevaisuudennäkymät ALUEEN halutut TOIMINNOT SE SSIN KES RO TO Uuden toiminnan edellytykset P ? alueella sijoit- VIIHTYVYYS, MELU jne liikenne, PYSÄKÖINTI tajat KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT Kaavoitus s et uk s i- Kuntapo- om yk iv vs litiikka to reuna- n u ne t ehdot lei en e y n i ty T Kiinteistön- SE K , T OTTU M U suun- omistaja nitteli- ja lainsää- EN N MI T SE SO V ELTA däntö K , T OTTU M U toteut- ODOTTELUAIKANA? taja TILAPÄISKÄYTTÖ TULKINTAut u EN t SO MI N v as V ELTA TOTTUMUKSET T? EA ID ET JA rakennus- IVE JÄ N TO valvonta YTTÄ käyt- KÄ rakennuksen ominaisuudet täjät SOVELTUVUUS UUTEEN KÄYTTÖÖN UUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN EDELLYTYKSET ENERGIATEHOKKUUS KÄYTTÄ TERVEELLISYYS + TURVALLISUUS JÄN Tarpeet vs standardi? ALKUPERÄISEN RAKENTAMISAJAN NORMEIHIN SOVELTAMINENKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä KUSTANNUSVAIKUTUKSET
 31. 31. SIJAINTI tulevaisuudennäkymät ALUEEN halutut TOIMINNOT SE SSIN KES RO TO Uuden toiminnan edellytykset P ? alueella sijoit- VIIHTYVYYS, MELU jne liikenne, PYSÄKÖINTI tajat KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT Kaavoitus tuotto- odotukset laskenta- mallit s et uk s i- Kuntapo- om yk iv vs litiikka to reuna- n u ne t ehdot lei en e y n i ty T Kiinteistön- SE K , T OTTU M U suun- omistaja nitteli- ja lainsää- EN N MI T SE SO uudet V ELTA däntö K , T OTTU M U toiminta- toteut- ODOTTELUAIKANA? mallit? taja TILAPÄISKÄYTTÖ AGENTIT TULKINTAut u EN PALVELUT JNE t SO MI N v as V ELTA TOTTUMUKSET T? EA ID ET JA rakennus- IVE JÄ N TO valvonta YTTÄ käyt- KÄ rakennuksen ominaisuudet täjät SOVELTUVUUS UUTEEN KÄYTTÖÖN UUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN EDELLYTYKSET ENERGIATEHOKKUUS KÄYTTÄ TERVEELLISYYS + TURVALLISUUS JÄN Tarpeet vs standardi? ALKUPERÄISEN RAKENTAMISAJAN NORMEIHIN SOVELTAMINENKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä KUSTANNUSVAIKUTUKSET
 32. 32. SIJAINTI tulevaisuudennäkymät ALUEEN halutut TOIMINNOT SSIN KES Arvot P RO SE TO ? Uuden toiminnan edellytykset alueella sijoit- VIIHTYVYYS, MELU jne liikenne, PYSÄKÖINTI tajat KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT Kaavoitus tuotto- odotukset laskenta- mallit s et uk s i- Kuntapo- om yk iv vs litiikka to reuna- n u ne t ehdot lei en e y n i ty T Kiinteistön- SE K , T OTTU M U suun- omistaja nitteli- ja lainsää- EN N MI T SE SO uudet V ELTA däntö K , T OTTU M U toiminta- toteut- ODOTTELUAIKANA? mallit? taja TILAPÄISKÄYTTÖ AGENTIT TULKINTAut u EN PALVELUT JNE t SO MI N v as V ELTA TOTTUMUKSET T? EA ID ET JA rakennus- IVE JÄ N TO valvonta YTTÄ käyt- KÄ rakennuksen ominaisuudet täjät SOVELTUVUUS UUTEEN KÄYTTÖÖN UUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN EDELLYTYKSET ENERGIATEHOKKUUS KÄYTTÄ TERVEELLISYYS + TURVALLISUUS JÄN Tarpeet vs standardi? ALKUPERÄISEN RAKENTAMISAJAN NORMEIHIN SOVELTAMINENKäyttötarkoituksen muutos toimijoiden systeeminä KUSTANNUSVAIKUTUKSET
 33. 33. Arvot kustan- nusvaiku-Keskustelu, tukset?synergiat TULKIN- uudet NAT lainsää- toiminta- mallit däntö sovellet- tavuus?
 34. 34. Käyttäjälähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia?toimintamallien benchmarkkaus- tilapäiskäyttö ja vaiheittainen kehittäminen- ryhmärakennuttaminen- joukkorahoitus- talkoot ja säästävä korjaaminen- tilanvuokrausta helpottavat palvelut- arkkitehti rakennuttajana
 35. 35. L3 makasiini, helsinki: itseorganisoitunut tilapäiskäyttö imagonluojana ja uusien käyttötarkoituksien ideoinnin työkaluna?L3 makasiini 2009. kuva: hella Hernberg
 36. 36. L3 makasiini, työyhteisön viljelytalkoot 2010. kuvat: katja hagelstam
 37. 37. jätkäsaaren joulumakasiini 2011
 38. 38. makasiini täytyy gallerioista ja näyttelyistä, 2012-2013
 39. 39. Portland works: tehtaan korjaaminen joukkorahoituksen turvinwww.portlandworks.co.uk
 40. 40. axa-teatteri: onnistuuko joukkorahoitus?axa-teatteri: https://holvi.com/shop/AXA-ry
 41. 41. oranssi asunnot oy: talkoovoimalla ja säästäen korjaamistaitä-helsingin uutiset 4.6.1997
 42. 42. roomforit.com - tuleva toimistotilojen airbnb?Palvelu kehitteillä www.roomforit.com
 43. 43. poseidon helsinki - arkkitehti ja rakennuttaja samassa firmassa Apteekkarien kivennäisvesitehtaan muutos asunnoiksi: www.poseidonhki.fi
 44. 44. tulevaisuuden yhtälö?unelmatjoustavat pelisäännöt kerroksellinen ja kiinnostava,tulevaisuuteen suuntaava = resurssiviisastalousajattelu rakennettu ympäristöennakkoluulottomuushedelmällinen yhteistyö
 45. 45. Kiitos!Hella HernbergErikoissuunnittelijaRakennetun ympäristön osastoYmpäristöministeriöhella.hernberg@ymparisto.fi040 757 2273Design Exchange -ohjelman blogi:www.insidejob.fi

×