Helena Kvarnsell i Kalix

348 views

Published on

Helena Kvarnsells presntation från 19/8 i Kalix

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helena Kvarnsell i Kalix

 1. 1. Helena Kvarnsell i Kalix Matte/NO/teknik-lärare Björknässkolan 7-9, Nacka kommun
 2. 2. program 8.30 Helena pratar 9.30 Fika 10.00 Helena pratar vidare 11.30 Lunch
 3. 3. Inspirerad av:
 4. 4. jag • 1999 • 2009 • 2011 • 2012 • 2014
 5. 5. 40 46 52 58 64 70 1960 1970 1980 1990 2002 komplex kommunikation expert tänkande kognitivt rutinarbete manuellt rutinarbete Source: Levy and Murnane, for the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
 6. 6. grunden 
 7. 7. EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande • kommunikation på modersmålet, • kommunikation på främmande språk, • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. • digital kompetens • lära att lära • social och medborgerlig kompetens., • initiativförmåga och företagaranda • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer,
 8. 8. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 9. 9. Innovativ undervisning och lärande Från teori till praktik
 10. 10. regering och riksdag skolverket huvudman skolledning lärare elev
 11. 11. Bas- användning av IT Source: ITL teacher survey, 2011 Högre nivå av IT- användning Based on analysis by SRI International 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% hitta information på internet Öva rutinmässiga färdigheter och… göra prov och lämna in arbeten Skriva eller redigera berättelser,… analysera data och information Tillgång till lärresurser eller online-… samverka med andra elever i klassen… göra multimediapresentationer använda simuleringar eller animeringar jobba med andra utanför klassen utveckla simuleringar eller animeringar Series 1 Series 1 och eleverna använder IT till att:
 12. 12. 21st century learning design - förmågor •kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 13. 13. Kunskapsbyggande nyckelfrågor • Måste eleven för konstruera och tillämpa kunskaper? Är det kunskapen tvärvetenskaplig/ämnesintegrerad? LGR 11 • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (kap 2.2)
 14. 14. exempel
 15. 15. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad •eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 16. 16. Självreglering och utvärderning nyckelfrågor • Tar läraktiviteten fler lektioner, längre tid? Gör eleverna en egen planering och utvärderar de sitt eget arbete, och får de revidera sitt arbete efter feedback? LGR 11 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (kap 2.2)
 17. 17. exempel
 18. 18. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning •samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 19. 19. Samverkan nyckelfrågor • Är eleven tvungen att dela ansvar och ta viktiga beslut med andra människor? Är deras arbete beroende av varandra? LGR 11 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (kap 2.2)
 20. 20. exempel
 21. 21. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra •kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 22. 22. Effektiv kommunikation nyckelfrågor • Måste eleven kommunicera sina idéer om ett begrepp eller en fråga? Skall deras kommunikation stödjas med bevis och vara designad med en viss publik i åtanke? LGR 11 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. (kunskapskrav för E år 9 i bi, ke, fy) • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. (kunskapskrav för E år 9 i svenska)
 23. 23. exempel 2012 • Skype • SO+NO • ”Folköl och dunka dunka” 2013 • Hangout • Idrott+fysik • ”kläder efter väder” 2014 • Office 365 • Svenska+engelska+ bild+matte • ”samlevnad” + ”reklam”
 24. 24. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter •nyskapande och problemlösande • global medvetenhet • användning av IKT
 25. 25. Problemlösning och innovation nyckelfrågor • Innebär läraktiviteten att eleven löser autentiska, verkliga problem? Kommer elevernas lösningar implementeras i den verkliga världen? LGR 11 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt (kap 2.2)
 26. 26. lärarguider
 27. 27. 21st century learning design - förmågor • kunskapsbyggnad • eget ansvar och självbedömning • samverkan med andra • kommunikationsfärdigheter • nyskapande och problemlösande • global medvetenhet •användning av IKT
 28. 28. IT för inlärning nyckelfrågor • Är eleverna passiva konsumenter av IT, aktiva användare, eller designers av en IT produkt för en verklig publik? LGR 11 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (kap 2.2)
 29. 29. exempel
 30. 30. hur skaffar man sig fortbildning? http://twitter.com http://www.facebook.com/ http://teachmeet.pbworks.com/ http://edcamp.se/
 31. 31. Frågor? • Blir det ökad måluppfyllelse? • Var skaffar man sig inspiration? • Jobbar du ihjäl dig?
 32. 32. Tack för att du lyssnat! Mer om 21st century learningdesign: http://www.itlresearch.com/ Titta gärna in på min blogg: http://matteochno.wordpress.com

×