Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правопис на гласните и съгласните звукове

31,259 views

Published on

Правопис на гласните и съгласните звукове - 3 клас

Published in: Education

Правопис на гласните и съгласните звукове

 1. 1. Разработил: П. Дунчева Правопис на гласните и съгласните звукове 3 “в” клас
 2. 2. Ако гласният звук е под ударение, той се чува ясно. Ако не е под ударение, може да се сгреши при писане. Затова търсим за проверка сродна дума, в която съмнителният гласен звук е под ударение . Ако няма такава, правим справка в правописния речник. Правопис на гласните звукове _ бичам – о бич зв _ нец – зв ъ н _ ченик - у ча ч _ совник – ч а с б _ дилник – б у дя Задачи
 3. 3. Попълни пропуснатите букви и запиши думите за проверка. з мя - п ле - г ра - ста - л пи - о/у е/и а/ъ е/и о/у р ка - о/у
 4. 4. Правопис на гласните звукове Често грешим и при правописа на А и Ъ в крайна неударена сричка. Преобразуваме думата в мн. число . Ако гласната изпада, пишем Ъ. Ако гласната не изпада, пишем А . кръ г ъ л – кръ гл и ка з а л – ка з а л и ве д ъ р – ве др и лъ г а л – лъ г а л и све т ъ л – све тл и ле к а р – ле к а р и бо д ъ р – бо др и бръм б а р – бръм б а р и Задачи
 5. 5. Попълни пропуснатите букви и запиши думите за проверка. топ л - пъст р - рек л - каз л - чак л - а/ъ бист р -
 6. 6. Правопис на съгласните звукове Често допускаме грешки при правопис на звучни съгласни в края на думата. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . хуба в – хуба в и стро г – стро г и гра д – гра д о ве бла г – бла г и кора б – кора б и зале з – зале з и све ж – све ж и, све ж е ст вале ж – вале ж и
 7. 7. Правопис на съгласните звукове Често допускаме грешки при правопис на звучни съгласни в средата на думата. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . зъ б че – зъ б и жа б ка – жа б и гра д че – гра д о ве лъ в че – лъ в а, лъ в о ве кора б че – кора б и разхо д ка – разхо д и ри з ка – ри з и тарале ж че – тарале ж и
 8. 8. Думи със струпани съгласни При струпване на повече съгласни в средата или в края на думата, някои от тях не се чуват ясно. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . го с т – гос т и арти с т к а – артис т и про с т – прос т и тениси с т к а – тенисис т и чи с т – чис т и раси с т к а – расис т и радо с т – радос т е н курси с т к а – курсис т и Задачи
 9. 9. Попълни пропуснатите букви. В един далечен гра живял краси принц. Мечтаел да се ожени за хуба ка принцеса, да си отглеждат ри ки, да плуват с кора че по реката и по цял ден из двореца да се носят радос ни де ски песни.
 10. 10. Правопис на представките Независимо как се изговарят и чуват, представките винаги се пишат по един и същ начин. ра з ходка пре д пазва ра з смива пре д сказва и з писва в ход и з преварва в писва о т говаря по д скача о т лита по д рязва Задачи
 11. 11. Поправи сбърканото стихотворение. <ul><li>Баба вари амя. </li></ul><ul><li>Дъщеря й – знам я – </li></ul><ul><li>грижи се за ечката. </li></ul><ul><li>Но къде е пречката – </li></ul><ul><li>свойта щерка ита </li></ul><ul><li>бабата сърдита – </li></ul><ul><li>тая амя цяла </li></ul><ul><li>вечер да е ряла, </li></ul><ul><li>да не е у ряла? </li></ul>

×