JavaScript - przykłady. Biblia

1,777 views

Published on

Od zrozumienia zasad działania języka programowania do jego praktycznego wykorzystania prowadzi długa droga. Czasem jest ona zbyt długa -- wówczas sięgamy po gotowe przykłady i rozwiązania. Nie inaczej jest w przypadku języka JavaScript. Chociaż warto nauczyć się pisać samodzielnie skrypty w tym języku, w wielu przypadkach wyważanie otwartych drzwi jest stratą czasu.
Niniejsza książka stanowi wspaniałe uzupełnienie JavaScript. Biblia.
Książka -- autora bestsellera "JavaScript. Biblia" -- to dziesiątki gotowych przykładów kodu, których możesz użyć na swoich stronach internetowych. Nawet jeśli przedstawionych przykładów nie wykorzystasz bezpośrednio, to zaznajomienie się z nimi pomoże Ci poznać tajniki JavaScriptu. Możesz je porównać ze swoimi skryptami. Ogromna wiedza i umiejętności Danny"ego Goodmana mogą być dla Ciebie wspaniałym punktem odniesienia. Dodatkowo zapoznać się możesz z jego wartościowymi wskazówkami i uwagami towarzyszącymi fragmentom kodu.
Jeśli chcesz wzbogacić swoje strony o interaktywne elementy utworzone w JavaScripcie, powinieneś mieć tę książkę zawsze pod ręką. Oszczędzisz sobie w ten sposób wiele cennego czasu.

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

JavaScript - przykłady. Biblia

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI JavaScript – przyk³ady. Biblia KATALOG KSI¥¯EK Autor: Danny Goodman T³umaczenie: Piotr Rajca KATALOG ONLINE ISBN: 83-7197-671-2 Tytu³ orygina³u: JavaScript Examples Bible: ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG The Essential Companion to JavaScript Bible Format: B5, stron: 522 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Niniejsza ksi¹¿ka stanowi wspania³e uzupe³nienie JavaScript. Biblia Ksi¹¿ka — autora bestsellera „JavaScript. Biblia” — to dziesi¹tki gotowych przyk³adów kodu, których mo¿esz u¿yæ na swoich stronach internetowych. Nawet je li CENNIK I INFORMACJE przedstawionych przyk³adów nie wykorzystasz bezpo rednio, to zaznajomienie siê z nimi pomo¿e Ci poznaæ tajniki JavaScriptu. Mo¿esz je porównaæ ze swoimi skryptami. ZAMÓW INFORMACJE Ogromna wiedza i umiejêtno ci Danny'ego Goodmana mog¹ byæ dla Ciebie wspania³ym O NOWO CIACH punktem odniesienia. Dodatkowo zapoznaæ siê mo¿esz z jego warto ciowymi wskazówkami i uwagami towarzysz¹cymi fragmentom kodu. ZAMÓW CENNIK Je li chcesz wzbogaciæ swoje strony o interaktywne elementy utworzone w JavaScripcie, powiniene mieæ tê ksi¹¿kê zawsze pod rêk¹. Oszczêdzisz sobie w ten sposób wiele cennego czasu. CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. 5RKU VTG EK 1 #WVQTG 9UVúR 4QFKC 1DKGMV[ QIÎNP[EJ GNGOGPVÎY *6/. 4QFKC Najwa niejsze informacje o przykładach ..............................................................................................15 Obiekty ogólne ......................................................................................................................................17 Właściwości ....................................................................................................................................17 Metody ............................................................................................................................................63 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................107 4QFKC 1DKGMV[ YKPFQY QTC HTCOG 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................138 Obiekt window ....................................................................................................................................139 Właściwości ..................................................................................................................................139 Metody ..........................................................................................................................................162 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................196 Obiekt elementu FRAME....................................................................................................................198 Właściwości ..................................................................................................................................198 Obiekt elementu FRAMESET.............................................................................................................202 Właściwości ..................................................................................................................................202 Obiekt elementu IFRAME...................................................................................................................206 Właściwości ..................................................................................................................................206 Obiekt popup .......................................................................................................................................209 Właściwości ..................................................................................................................................209 Metody ..........................................................................................................................................210 4QFKC 1DKGMV[ NQECVKQP K JKUVQT[ 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................213 Obiekt location ....................................................................................................................................214 Właściwości ..................................................................................................................................214 Metody ..........................................................................................................................................224 Obiekt history ......................................................................................................................................226 Właściwości ..................................................................................................................................226 Metody ..........................................................................................................................................226 4QFKC 1DKGMV[ FQEWOGPV QTC DQF[ 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................232 Obiekt document..................................................................................................................................232
 3. 3. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC Właściwości ..................................................................................................................................232 Metody ..........................................................................................................................................249 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................262 Obiekt elementu BODY ......................................................................................................................263 Właściwości ..................................................................................................................................263 Metody ..........................................................................................................................................267 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................267 4QFKC 1DKGMV[ GNGOGPVÎY VGMUVQY[EJ 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................270 Obiekt elementu FONT .......................................................................................................................270 Właściwości ..................................................................................................................................270 Obiekt elementu HR ............................................................................................................................273 Właściwości ..................................................................................................................................273 Obiekt elementu MARQUEE..............................................................................................................277 Właściwości ..................................................................................................................................277 Metody ..........................................................................................................................................279 Obiekt Range .......................................................................................................................................280 Właściwości ..................................................................................................................................280 Metody ..........................................................................................................................................282 Obiekt selection ...................................................................................................................................295 Właściwości ..................................................................................................................................295 Metody ..........................................................................................................................................296 Obiekty Text oraz TextNode ...............................................................................................................297 Właściwości ..................................................................................................................................297 Metody ..........................................................................................................................................297 Obiekt TextRange................................................................................................................................301 Właściwości ..................................................................................................................................301 Metody ..........................................................................................................................................304 Obiekt TextRectangle ..........................................................................................................................319 Właściwości ..................................................................................................................................319 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................323 Obiekt Image oraz obiekt elementu IMG ............................................................................................324 Właściwości ..................................................................................................................................324 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................335 Obiekt elementu AREA.......................................................................................................................336 Właściwości ..................................................................................................................................336 Obiekt elementu MAP .........................................................................................................................337 Właściwość....................................................................................................................................337 4QFKC 1DKGMV HQTO QTC QDKGMV[ PKO YKæCPG 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................342 Obiekt FORM ......................................................................................................................................342 Właściwości ..................................................................................................................................342 Metody ..........................................................................................................................................345 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................346 Obiekt elementu LABEL.....................................................................................................................347 Właściwości ..................................................................................................................................347 4QFKC 1DKGMV DWVVQP 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................350 Obiekt elementu BUTTON oraz obiekty Button, Submit i Reset .......................................................350
 4. 4. 5RKU VTG EK Właściwości ..................................................................................................................................350 Metody ..........................................................................................................................................351 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................352 Obiekt checkbox ..................................................................................................................................353 Właściwości ..................................................................................................................................353 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................355 Obiekt radio .........................................................................................................................................358 Właściwości ..................................................................................................................................358 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................360 4QFKC 1DKGMV[ VGMUVQY[EJ GNGOGPVÎY HQTOWNCT[ 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................364 Obiekt pola tekstowego .......................................................................................................................364 Właściwości ..................................................................................................................................364 Metody ..........................................................................................................................................369 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................371 Obiekt elementu TEXTAREA.............................................................................................................374 Właściwości ..................................................................................................................................374 Metody ..........................................................................................................................................374 4QFKC 1DKGMV[ UGNGEV QRVKQP QTC (KNG7RNQCF 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................376 Obiekt elementu SELECT ...................................................................................................................376 Właściwości ..................................................................................................................................376 Metody ..........................................................................................................................................382 Procedury obsługi zdarzeń ............................................................................................................382 Obiekt elementu OPTION ...................................................................................................................384 Właściwości ..................................................................................................................................384 Obiekt elementu OPTGROUP.............................................................................................................384 Właściwości ..................................................................................................................................384 4QFKC 1DKGMV[ VCDGN K NKUV 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................388 Obiekt elementu TABLE.....................................................................................................................388 Właściwości ..................................................................................................................................388 Metody ..........................................................................................................................................396 Obiekty elementów TBODY, TFOOT oraz THEAD..........................................................................397 Właściwości ..................................................................................................................................397 Obiekty elementów COL oraz COLGROUP ......................................................................................397 Właściwości ..................................................................................................................................397 Obiekt elementu TR.............................................................................................................................398 Właściwości ..................................................................................................................................398 Obiekty elementów TD oraz TH .........................................................................................................399 Właściwości ..................................................................................................................................399 Obiekt elementu OL ............................................................................................................................401 Właściwości ..................................................................................................................................401 Obiekt elementu UL ............................................................................................................................402 Właściwości ..................................................................................................................................402 Obiekt elementu LI..............................................................................................................................402 Właściwości ..................................................................................................................................402
 5. 5. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC 4QFKC 1DKGMV PCXKICVQT QTC KPPG QDKGMV[ TQFQYKUMQYG 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................404 Obiekt clientInformation (IE 4+) oraz navigator (wszystkie przeglądarki) ........................................404 Właściwości ..................................................................................................................................404 Metody ..........................................................................................................................................411 Obiekt screen .......................................................................................................................................412 Właściwości ..................................................................................................................................412 Obiekt userProfile................................................................................................................................413 Metody ..........................................................................................................................................413 4QFKC 1DKGMV[ FCTG 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................416 Obiekt event (NN 4) ............................................................................................................................417 Właściwości ..................................................................................................................................417 Obiekt event (IE 4+) ............................................................................................................................420 Właściwości ..................................................................................................................................420 Obiekt event (NN 6+) ..........................................................................................................................429 4QFKC 1DKGMV[ UV[NÎY K CTMWU[ UV[NÎY 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................441 Obiekt styleSheet.................................................................................................................................442 Właściwości ..................................................................................................................................442 Metody ..........................................................................................................................................444 Obiekty cssRule oraz rule....................................................................................................................446 Właściwości ..................................................................................................................................446 4QFKC 1DKGMV[ WOKGLUEQYKQPG 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................450 Obiekt layer stosowany w przeglądarce NN 4 ......................................................................................450 Właściwości ..................................................................................................................................450 Metody ..........................................................................................................................................469 4QFKC 1DKGMV[ 5VTKPI /CVJ 0WODGT K $QQNGCP 4QFKC [ K Informacje o przykładach ....................................................................................................................476 Obiekt String........................................................................................................................................476 Właściwości ..................................................................................................................................476 Metody rozbioru łańcuchów..........................................................................................................477 Obiekt Number ....................................................................................................................................489 Właściwości ..................................................................................................................................489 Metody ..........................................................................................................................................490 4QFKC 1DKGMV #TTC[ 4QFKC Informacje o przykładach ....................................................................................................................492 Metody obiektu Array .........................................................................................................................492 5MQTQYKF
 6. 6. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC 9 V[O TQFKCNG Jak pobierać obrazy do pamięci podręcznej i zamieniać obrazy wyświetlane na stronie Wykonywanie czynności bezpośrednio po pobraniu obrazu Tworzenie interaktywnych map odnośników obsługiwanych po stronie klienta Obiekty elementów +/) są bardzo często wykorzystywane w skryptach, głównie dlatego, i są one stosowane w rozwiązaniach polegających na zamienianiu obrazów wyświetla- nych na stronie. Poza tym mo liwość wykorzystania tych obiektów w skryptach była dostępna niemal ju w pierwszych wersjach przeglądarek obsługujących język Java- Script. W rozwiązaniach obejmujących zamienianie obrazów pomocniczą rolę odgrywa obiekt +OCIG, wykorzystywany w celu pobrania obrazu z serwera od pamięci podręcznej przeglądarki (dzięki czemu obraz wyświetlony na stronie mo na błyskawicznie zamie- nić na inny). Choć z punktu widzenia skryptów te obiekty są ró ne, mają wiele wspól- nych właściwości i metod, dzięki czemu poznanie sposobów ich wykorzystania jest znacznie prostsze. Obiekty elementów #4'# oraz /#2 ściśle ze sobą współpracują. W praktyce element #4'# przypomina nieco obiekt # u ywany do definiowania połączeń. Oba elementy tworzą bowiem na stronie „miejsca”, które u ytkownik mo e kliknąć, co zazwyczaj powoduje przejście na inną stronę witryny lub do dowolnego innego miejsca Sieci. Te obiekty mają tak e wiele wspólnych właściwości związanych z adresami URL. +PHQTOCELG Q RT[M CFCEJ Większość wersji przeglądarki Internet Explorer jest w stanie wyświetlać elementy +/) zawierające zarówno obrazy nieruchome, jak i „ruchome” (na przykład, klipy wideo zapisane w formacie MPEG). Przykład przedstawiony na listingu 22.3 pokazuje w jaki sposób, przy u yciu właściwości F[PUTE, mo na zastąpić obraz stały obrazem ruchomym.
 7. 7. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC Strona przedstawiona na listingu 22.4 pozwala na porównanie efektywności zamieniania obrazów przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki i pobieranych bezpośrednio z serwera. Skrypt pokazuje tak e w jaki sposób mo na cyklicznie zamieniać obrazy w określonych odstępach czasu. Listing 22.5 pokazuje w jaki sposób mo na wykonywać czynności w odpowiedzi na zdarzenie QP.QCF obrazu. Na listingu 22.7 został przedstawiony skrypt o bardzo du ych mo liwościach, pokazujący w jaki sposób, po zmianie obrazu wyświetlanego w elemencie +/), mo na zastosować nową mapę odnośników obsługiwaną po stronie przeglądarki. 1DKGMV +OCIG QTC QDKGMV GNGOGPVW +/) 9 C EKYQ EK CNKIP NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Strona przedstawiona na listingu 22.1 pozwala na przypisywanie ró nych wartości właści- wości CNKIP, określającej poło enie wewnątrzwierszowego obrazu w stosunku do sąsia- dującego z nim tekstu. Spróbuj zmieniać wielkość okna przeglądarki, aby tekst wyświe- tlany na stronie był w ró ny sposób dzielony i przyjrzyj się, jaki wpływ na układ strony mają wybierane wartości wyrównania obrazu. Nie wszystkie przeglądarki udostępniają unikatowe mo liwości wyrównania odpowiadające wszystkim podanym opcjom, a zatem spróbuj przetestować stronę w wielu ró nych przeglądarkach. .KUVKPI Testowanie właściwości align obrazów *6/. *'# 6+6.' 9 C EKYQ è CNKIP QDKGMVW +/)6+6.' 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV HWPEVKQP UGV#NKIPOGPV UGN ] FQEWOGPVO[+/)CNKIP UGNQRVKQPU=UGNUGNGEVGF+PFGZ?VGZV _ 5%4+26 *'# $1; * 9 C EKYQ è CNKIP QDKGMVW +/)* *4 (14/ 9[DKGT URQUÎD Y[TÎYPCPKC 5'.'%6 QP%JCPIG UGV#NKIPOGPV VJKU
 8. 8. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC 126+10 CDUDQVVQO 126+10 CDUOKFFNG 126+10 DCUGNKPG 126+10 5'.'%6' DQVVQO 126+10 NGHV 126+10 OKFFNG 126+10 TKIJV 126+10 VGZVVQR 126+10 VQR 5'.'%6 (14/ *4 2 .QTGO KRUWO FQNQT UKV COGV EQPUGEVGVCWT CFKRKUKEKPI GNKV UGF FQ GKWUOQF VGORQT KPEKFKFWPV WV NCDQTG GV FQNQTG OCIPC CNKSWC +/) 0#/' O[+/) 54% FGUMIKH *'+)*6 9+6* 7V GPKO CFOKPKO XGPKCO SWKU PQUVTWF GZGTEKVCVKQP WNNCOEQ NCDQTKU PKUK WV CNKSWKR GZ GC EQOOQFQ EQPUGSWCV2 $1; *6/. CNV NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Określanie wartości właściwości CNV obrazów mo na wypróbować na stronie Tester (przed- stawionej w rozdziale 13. ksią ki „JavaScript. Biblia”). Celem tego przykładu jest przypisa- nie łańcucha znaków właściwości CNV obiektu FQEWOGPVO[+/). Rozpocznij od usunięcia obrazu wyświetlonego na stronie; w tym celu właściwości UTE przypisz nazwę nieist- niejącego pliku: FQEWOGPVO[+/)UTE DTCMAVGIQARNKMWIKH Jeśli przewiniesz stronę, zobaczysz na niej puste miejsce po obrazie. Teraz określ wartość właściwości UTE: FQEWOGPVO[+/)CNV $WKC (TGFC Przewiń zawartość strony, aby przekonać się czy alternatywny tekst został wyświetlony. Jeśli w łańcuchu znaków zapisywanym we właściwości CNV chcesz umieścić apostrof bądź cudzysłów (lub jeden z kilku innych znaków, które w języku JavaScript mają spe- cjalne znaczenie), to musisz poprzedzić go znakiem odwrotnego ukośnika. DQTFGT NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność
 9. 9. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC 2T[M CF Skutki określania wartości właściwości DQTFGT obrazów mo emy wypróbować na stronie Tester (posługując się zdefiniowanym na niej obrazem FQEWOGPVO[+/)). Przeprowadzając testy, przypisuj tej właściwości liczby całkowite o ró nej wartości. EQORNGVG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Przed otwarciem strony z listingu 22.2 prezentującej zastosowanie właściwości KOCIG EQORNGVG, zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę (w ten sposób będziesz miał pew- ność, e adne obrazy nie znajdują się w jej pamięci podręcznej). Podczas pobierania ka dego z obrazów sprawdzaj stan właściwości EQORNGVG obiektu KOCIG — klikaj w tym celu przycisk Czy obraz ju pobrano. Do momentu zakończenia pobierania obrazu wła- ściwość ta będzie mieć wartość HCNUG, potem przyjmie wartość VTWG. Na naszej przykła- dowej stronie u ywane są dwa obrazy, przy czym obraz prezentujący łuk skalny jest większy. Być mo e pomiędzy kolejnymi próbami będziesz musiał zamykać i ponownie otwierać przeglądarkę, aby usunąć obraz z pamięci podręcznej (lub opró nić całą pamięć podręczną przeglądarki). Jeśli wykorzystanie właściwości EQORNGVG we własnych skryptach będzie Ci przysparzać problemów, to spróbuj zdefiniować procedurę obsługi zdarzeń QP.QCF w znaczniku +/) (podobnie jak na listingu 22.2, mo e to być zupełnie pusta procedura obsługi zdarzeń). .KUVKPI Skrypt wykorzystujący właściwość image.complete *6/. *'# 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV HWPEVKQP NQCF+V VJG+OCIGHQTO ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?UTE VJG+OCIG _ HWPEVKQP EJGEM.QCF HQTO ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?EQORNGVG _ 5%4+26 *'# $1; +/) 54% ERWIKH 9+6* *'+)*6 QP.QCF (14/ +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN MNCYKCVWTú QP%NKEM NQCF+V ERWIKH VJKUHQTO +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN FLúEKG WMW UMCNPGIQ QP%NKEM NQCF+V CTEJIKH VJKUHQTO 2 +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' %[ QDTC LW RQDTCPQ QP%NKEM EJGEM.QCF VJKUHQTO +0276 6;2' VGZV 0#/' TGUWNV
 10. 10. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC (14/ $1; *6/. F[PUTE NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Aby w obiekcie +/) wyświetlać obrazy nieruchome bądź ruchome, wystarczy odpowiednio określać wartości właściwości UTE oraz F[PUTE — zapisywać nazwę pliku obrazu w jednej z nich, a pusty łańcuch znaków w drugiej. Bardzo prosty przykład, wyświetlający na przemian jeden obraz stały oraz jeden klip wideo, został przedstawiony na listingu 22.3. Przedstawiony przykład demonstruje poprawny sposób zamieniania obrazów nierucho- mych na ruchome (i na odwrót), umo liwiający uniknięcie błędów najczęściej popeł- nianych w takich sytuacjach (opisanych w tekście ksią ki). .KUVKPI Naprzemienne wyświetlanie obrazu nieruchomego i ruchomego *6/. *'# 6+6.' 9 C EKYQ è F[PUTE QDKGMVW +/)6+6.' 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV XCT VTCKP+OI PGY +OCIG VTCKP+OIUTE COVTCMLRI VTCKP+OIF[PUTE COVTCMORI HWPEVKQP UGV.QQR ] XCT UGNGEVQT FQEWOGPVHQTOU=?NQQRGT FQEWOGPVO[+/)NQQR UGNGEVQTQRVKQPU=UGNGEVQTUGNGEVGF+PFGZ?XCNWG _ HWPEVKQP UGV+OCIG V[RG ] KH V[RG LRI ] FQEWOGPVO[+/)F[PUTE FQEWOGPVO[+/)UTE VTCKP+OIUTE _ GNUG ] FQEWOGPVO[+/)UTE FQEWOGPVO[+/)UVCTV HKNGQRGP UGV.QQR FQEWOGPVO[+/)F[PUTE VTCKP+OIF[PUTE _ _ 5%4+26 *'# $1; * 9 C EKYQ è F[PUTE QDKGMVW +/)* *4 (14/ 9[DKGT V[R QDTCW
 11. 11. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC +0276 6;2' TCFKQ 0#/' KOI)TQWR %*'%-' QP%NKEM UGV+OCIG LRI 0KGTWEJQO[ +0276 6;2' TCFKQ 0#/' KOI)TQWR QP%NKEM UGV+OCIG ORI 9KFGQ 2 +NG TC[ QFVYQT[è MNKR YKFGQ RQ RQDTCPKW 5'.'%6 0#/' NQQRGT QP%JCPIG UGV.QQR 126+10 8#.7' 5'.'%6' TC 126+10 8#.7' FYC TC[ 126+10 8#.7' Y PKGUMQ EQPQ è 5'.'%6 2 (14/ *4 +/) 0#/' O[+/) 54% COVTCMLRI *'+)*6 9+6* $1; *6/. Jeśli skrypt jawnie nie przypisze właściwości UVCTV wartości HKNGQRGP (jak w powy - szym przykładzie), to aby odtworzyć klip, u ytkownicy przeglądarek Internet Explorer dla komputerów Macintosh będą musieli kliknąć go dwa razy (IE 4) lub raz (IE 5). HKNG%TGCVGFCVG HKNG/QFKHKGFCVG HKNG5KG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Wszystkie trzy omawiane tu właściwości są podobne od analogicznych właściwości obiektu FQEWOGPV. Przykład ich wykorzystania został przedstawiony na listingu 18.4. Jeśli chcesz wypróbować omawiane właściwości obiektu obrazu, to skopiuj stronę przedsta- wioną na listingu 18.4, dodaj do niej element +/), a następnie zastąp odwołania do wła- ściwości obiektu FQEWOGPV odwołaniami do odpowiedniego obiektu elementu +/). JGKIJV YKFVJ NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Właściwości JGKIJV oraz YKFVJ mo na wypróbować na stronie Tester (przedstawionej w rozdziale 13. ksią ki „JavaScript. Biblia”). Zacznij od pobrania domyślnych wartości tych właściwości. W tym celu w górnym polu tekstowym formularza wpisz następujące wyra enia: FQEWOGPVO[+/)JGKIJV FQEWOGPVO[+/)YKFVJ
 12. 12. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC Następnie zmień wysokość obrazu z 90 do 180 pikseli: FQEWOGPVO[+/)JGKIJV Gdy przewiniesz stronę i wyświetlisz obraz, oka e się, e został on przeskalowany (aby zachować oryginalne proporcje). W końcu podaj nową szerokość obrazu: FQEWOGPVO[+/)YKFVJ i przyjrzyj się efektom wprowadzonych modyfikacji. JURCEG XURCEG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Do sprawdzenia właściwości JURCEG i XURCEG mo na u yć strony Tester (opisanej w roz- dziale 13. ksią ki „JavaScript. Biblia”). W pierwszej kolejności upewnij się, e obraz wy- świetlony na samym końcu strony nie ma adnych marginesów i jest wyświetlony tu przy lewej krawędzi okna przeglądarki. Następnie zmień szerokość poziomego margi- nesu na 30 pikseli: FQEWOGPVO[+/)JURCEG Wykonanie powy szej instrukcji spowoduje odsunięcie obrazu od lewej krawędzi strony na odległość 30 pikseli. Margines o tej samej szerokości został umieszczony tak e z prawej strony obrazu, choć nie jest on widoczny na stronie. KU/CR NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Obraz wyświetlony u dołu strony Tester nie został zdefiniowany jako mapa odnośników. Z tego względu, jeśli w górnym polu tekstowym formularza wyświetlonego na tej stronie wpiszesz poni sze wyra enie i klikniesz przycisk Oblicz, to w polu poni ej zostanie wyświetlona wartość HCNUG: FQEWOGPVO[+/)KU/CR NQQR NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność
 13. 13. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC 2T[M CF Przykład wykorzystania właściwości NQQR został przedstawiony na listingu 22.3, zamiesz- czonym w opisie właściwości F[PUTE. NQYUTE NQY5TE NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Wpływ właściwości określających plik źródłowy obrazu na przetwarzanie zdarzeń został przedstawiony na listingu 22.5, podanym w opisie procedury obsługi zdarzeń QP.QCF. PCOG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność ( ) 2T[M CF Do sprawdzenia wartości właściwości PCOG mo na wykorzystać stronę Tester (przedsta- wioną w rozdziale 13. ksią ki „JavaScript. Biblia”). W górnym polu tekstowym formu- larza wpisz następujące wyra enie: FQEWOGPVO[+/)PCOG Oczywiście, powy szy przykład jest nieco bezsensowny, gdy nazwa obrazu stanowi fragment u ytego odwołania. PCOG2TQR NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Do porównania wartości właściwości UTE i PCOG2TQR w przeglądarce IE 5+ dla systemu Windows mo na u yć strony Tester (przedstawionej w rozdziale 13. ksią ki „JavaScript. Biblia”). W górnym polu tekstowym formularza wpisz ka de z poni szych wyra eń: FQEWOGPVO[+/)UTE FQEWOGPVO[+/)PCOG2TQR
 14. 14. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC RTQVQEQN NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Do sprawdzenia wartości właściwości RTQVQEQN obiektu reprezentującego obraz mo na u yć strony Tester. W górnym polu tekstowym formularza wpisz poni sze wyra enie: FQEWOGPVO[+/)RTQVQEQN UTE NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność ( ) 2T[M CF W przykładzie przedstawionym na listingu 22.4 pokazanych zostało kilka ró nych zasto- sowań obiektów reprezentujących obrazy. Podstawowym celem tego przykładu jest przed- stawienie ró nic w efektywności zamieniania obrazów przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki oraz pobieranych bezpośrednio z serwera. Dodatkowo skrypt pokazuje w jaki sposób automatycznie zamieniać wyświetlane obrazy w podanych odstę- pach czasu. Rozwiązanie to jest bardzo często stosowane na witrynach wyświetlających paski z reklamami. W momencie pobierania strony, w zmiennej globalnej zapisywana jest tablica obiektów +OCIG. Poszczególne komórki tej tablicy są indeksowane łańcuchami znaków reprezen- tującymi nazwy obrazów (na przykład: FGUM , FGUM i tak dalej). Rozwiązanie to zo- stało wykorzystane celowo, gdy skrypt będzie się odwoływał do poszczególnych komórek tablicy właśnie przy u yciu tych nazw. Ka demu obiektowi +OCIG zapisanemu w tablicy zostaje przypisany adres URL obrazu. Dzięki temu obrazy zostają pobrane i zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki. Na stronie zostały zdefiniowane dwa elementy +/) (patrz rysunek 6.1). Pierwszy z nich wyświetla obrazy pobierane bezpośrednio z serwera, a drugi — obrazy pobierane z pa- mięci podręcznej. Poni ej ka dego z elementów +/) zostaje wyświetlona rozwijana lista pozwalająca na wybranie jednego z czterech obrazów, który ma zostać wyświetlony w danym elemencie +/). W procedurach obsługi zdarzeń QP%JCPIG elementów 5'.'%6 wywoływane są dwie ró ne funkcje — w przypadku obrazów pobieranych z serwera wywoływana jest funkcja NQCF+PFKXKFWCN , a w przypadku obrazów pobieranych z pa- mięci podręcznej — funkcja NQCF%CEJGF . W wywołaniach obu funkcji podawany jest jeden argument — odwołanie do formularza zawierającego elementy 5'.'%6. Za cykliczną zmianę obrazów co 5 sekund odpowiada funkcja EJGEM6KOGT , która w pierw- szej kolejności sprawdza czy jest zaznaczone odpowiednie pole wyboru. Jeśli pole zostało
 15. 15. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC 4[UWPGM Strona demonstrująca wykorzystanie obiektów Image (Obrazy © Aris Multimedia Inc., 1994) zaznaczone, to funkcja pobiera wartość właściwości UGNGEVGF+PFGZ listy słu ącej do wyboru obrazu pobieranego z pamięci podręcznej. Następnie wartość ta jest inkrementowana (lub zmniejszana do zera, jeśli przekroczyła pewną maksymalną wartość), a odpowied- nia lista zostaje zaktualizowana. Po wykonaniu powy szych czynności skrypt mo e ju wywołać funkcję NQCF%CEJGF , która określa wybrany element listy i wyświetla odpo- wiedni obraz. Dodatkowo, w znaczniku $1; została zdefiniowana procedura obsługi zdarzenia QP7P NQCF, która wywołuje funkcję TGUGV5GNGEVU . Ta ogólna funkcja przegląda wszystkie formularze zdefiniowane na stronie i odnajduje w nich wszystkie elementy 5'.'%6. W ka dym z odnalezionych elementów, funkcja przypisuje właściwości UGNGEVGF+PFGZ wartość . Dzięki temu, jeśli u ytkownik odświe y stronę lub wróci na nią w wyniku kliknięcia przycisku Wstecz (Back), to obrazy będą odtwarzane w oryginalnej kolejności. Procedura obsługi zdarzenia QP.QCF zapewnia, e wyświetlane obrazy będą odpowiadać opcjom wybranym na odpowiadającym im listach, a po 5 sekundach zostanie wywołana funkcja EJGEM6KOGT . Nale y jednak zwrócić uwagę, i obrazy pobierane z pamięci podręcznej przeglądarki są zamieniane wyłącznie wówczas, gdy u ytkownik zaznaczy pole wyboru wyświetlone u dołu strony. .KUVKPI Obsługa obiektu image za pomocą skryptu i zamienianie obrazów *6/. *'# 6+6.' 1DKGM +OCIG6+6.'
 16. 16. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV INQDCNPG FGMNCTCELG VCDNKE[ QDTCÎY XCT KOCIG$ QDTC[ RTGEJQY[YCPG Y RCOKúEK RQFTúEPGL KH FQEWOGPVKOCIGU ] FNC Y[IQF[ CRKUWLGO[ VGMUVQYG KPFGMU[ VCDNKE[ Y HQTOKG NKUV[ XCT FGUM+OCIGU PGY #TTC[ FGUM FGUM FGUM FGUM VYQT[O[ VCDNKEú QDKGMVÎY +OCIG K RQDKGTCO[ QDTC[ FQ RCOKúEK RQFTúEPGL KOCIG$ PGY #TTC[ HQT XCT K K KOCIG$NGPIVJ K ] KOCIG$=FGUM+OCIGU=K?? PGY +OCIG KOCIG$=FGUM+OCIGU=K??UTE FGUM+OCIGU=K? IKH _ _ OKGPKCO[ QDTC RQDKGTCP[ DGRQ TGFPKQ UGTYGTC HWPEVKQP NQCF+PFKXKFWCN HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] XCT IKH0COG HQTOKPFKXKFWCNQRVKQPU=HQTOKPFKXKFWCNUGNGEVGF+PFGZ?XCNWG FQEWOGPVVJWODPCKNUTE IKH0COG IKH _ _ OKGPKCO[ QDTC RTGEJQY[YCP[ Y RCOKúEK RQFTúEPGL HWPEVKQP NQCF%CEJGF HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] XCT IKH+PFGZ HQTOECEJGFQRVKQPU=HQTOECEJGFUGNGEVGF+PFGZ?XCNWG FQEWOGPVVJWODPCKNUTE KOCIG$=IKH+PFGZ?UTE _ _ LG NK RQNG Y[DQTW QUVC Q CPCEQPG VQ RQDKGTCO[ MQNGLP[ QDTC RTGEJQY[YCP[ Y RCOKúEK RQFTúEPGL HWPEVKQP EJGEM6KOGT ] KH FQEWOGPVKOCIGU FQEWOGPV6KOGTVKOGT$QZEJGEMGF ] XCT IKH+PFGZ FQEWOGPVUGNGEVKQPUECEJGFUGNGEVGF+PFGZ KH IKH+PFGZ KOCIG$NGPIVJ ] IKH+PFGZ _ FQEWOGPVUGNGEVKQPUECEJGFUGNGEVGF+PFGZ IKH+PFGZ NQCF%CEJGF FQEWOGPVUGNGEVKQPU XCT VKOGQWV+ UGV6KOGQWV EJGEM6KOGT _ _ RQFECU WUWYCPKC UVTQP[ RTGINæFCTMK QFVYCTCO[ QT[IKPCNP[ UVCP NKUV TQYKLCP[EJ HWPEVKQP TGUGV5GNGEVU ] HQT XCT K K FQEWOGPVHQTOUNGPIVJ K ] HQT XCT L L FQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVUNGPIVJ L ] KH FQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVU=L?V[RG UGNGEVQPG ] FQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVU=L?UGNGEVGF+PFGZ _ _ _ _ KPKELWLGO[ FKC CPKG UMT[RVW
 17. 17. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC HWPEVKQP KPKV ] NQCF+PFKXKFWCN FQEWOGPVUGNGEVKQPU NQCF%CEJGF FQEWOGPVUGNGEVKQPU UGV6KOGQWV EJGEM6KOGT _ 5%4+26 *'# $1; QP.QCF KPKV QP7PNQCF TGUGV5GNGEVU * 1DKGMV +OCIG* *4 %'06'4 6#$.' $14'4 %'..2#+0) 64 6* 6* 6* $GRQ TGFPKQ UGTYGTC6* 6* RCOKúEK RQFTúEPGL6* 64 64 6 #.+)04+)*6 $ 1DTC$ 6 6 +/) 54% ERWIKH 0#/' VJWODPCKN *'+)*6 9+6* 6 6 +/) 54% FGUMIKH 0#/' VJWODPCKN *'+)*6 9+6* 6 64 64 6 #.+)04+)*6 $ 9[DKGT QDTC$ 6 (14/ 0#/' UGNGEVKQPU 6 5'.'%6 0#/' KPFKXKFWCN QP%JCPIG NQCF+PFKXKFWCN VJKUHQTO 126+10 8#.7' ERW TWV[ 126+10 8#.7' ERW -NCYKCVWTC 126+10 8#.7' ERW [UMKGVMK 126+10 8#.7' ERW -CDNG 5'.'%6 6 6 5'.'%6 0#/' ECEJGF QP%JCPIG NQCF%CEJGF VJKUHQTO 126+10 8#.7' FGUM )WOMK 126+10 8#.7' FGUM 5RKPCEG 126+10 8#.7' FGUM .CORC 126+10 8#.7' FGUM )WOMK 5'.'%6 6 (14/ 64 6#$.' (14/ 0#/' 6KOGT +0276 6;2' EJGEMDQZ 0#/' VKOGT$QZ QP%NKEM EJGEM6KOGT %[MNKEPKG OKGPKCL QDTC[ RQDKGTCPG RCOKúEK RQFTúEPGL (14/ %'06'4 $1; *6/. UVCTV NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Sposób wykorzystania właściwości UVCTV na stronie, która wyświetla klip wideo w ele- mencie +/), został przedstawiony na listingu 22.3, zamieszczonym we wcześniejszej części tego rozdziału.
 18. 18. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC Z [ NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Aby przewinąć dokument w taki sposób, by obraz znalazł się o kilka pikseli poni ej górnej krawędzi okna przeglądarki, mo na u yć następującego wywołania: YKPFQYUETQNN6Q FQEWOGPVKOCIGU=?Z FQEWOGPVKOCIGU=?[ 2TQEGFWT[ QDU WIK FCTG QP#DQTV QP'TTQT NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Na listingu 22.5 została zdefiniowana procedura obsługi zdarzeń QP#DQTV. Jeśli chcesz zapobiec wyświetlaniu obrazu, który ju znajduje się w pamięci podręcznej przeglądarki, będziesz musiał ją zamknąć i ponownie uruchomić. W przedstawionym przykładzie zapew- niłem mo liwość odświe ania całej strony. Sposób obsługi zdarzenia w głównej mierze zale y od projektu strony. Zawsze nale y jednak doło yć wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ułatwić u ytkownikowi rozwiązywanie problemów, które mo e napotkać korzystając ze strony. QP.QCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Przed wypróbowaniem przykładu przedstawionego na listingu 22.5 powinieneś zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. Gdy dokument jest otwierany po raz pierwszy, po- czątkowo zostaje wyświetlony obraz określony za pomocą atrybutu .1954% (przedsta- wiający, w tym przypadku, gumki do ołówków), a dopiero później zdjęcie klawiatury. Gdy zdjęcie gumek zostanie ju pobrane, procedura obsługi zdarzenia QP.QCF wyświetla w polu tekstowym słowo FQPG . Dzieje się tak niezale nie od tego, e główny obraz (określony przy u yciu atrybut 54%) nie został jeszcze pobrany. Kolejny eksperyment
 19. 19. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC mo e polegać na pobraniu zdjęcia przedstawiającego łuk skalny. Pobranie tego obrazu zabiera znacznie więcej czasu, a zatem obraz tymczasowy określany dynamicznie za pomocą atrybutu .1954% zostanie wyświetlony znacznie wcześniej. .KUVKPI Procedura obsługi zdarzeń onLoad obrazów *6/. *'# 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV HWPEVKQP NQCF+V VJG+OCIGHQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?NQYUTE FGUMIKH FQEWOGPVKOCIGU=?UTE VJG+OCIG _ _ HWPEVKQP EJGEM.QCF HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?EQORNGVG _ _ HWPEVKQP UKIPCN ] KH EQPHKTO 2TGTYC G RQDKGTCPKG QDTCW %[ EJEGU RQDTCè IQ LGUEG TC! ] NQECVKQPTGNQCF _ _ 5%4+26 *'# $1; +/) 54% ERWIKH .1954% FGUMIKH 9+6* *'+)*6 QP.QCF KH FQEWOGPVHQTOU=?TGUWNV FQEWOGPVHQTOU=?TGUWNVXCNWG FQPG QP#DQTV UKIPCN (14/ +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN MNCYKCVWTú QP%NKEM NQCF+V ERWIKH VJKUHQTO +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN WM UMCNP[ QP%NKEM NQCF+V CTEJIKH VJKUHQTO 2 +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' %[ QDTC LW RQDTCPQ! QP%NKEM EJGEM.QCF VJKUHQTO +0276 6;2' VGZV 0#/' TGUWNV (14/ $1; *6/. 1DKGMV GNGOGPVW #4'# 9 C EKYQ EK EQQTFU UJCRG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność
 20. 20. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC 2T[M CF Sposób wykorzystania właściwości EQQTFU oraz UJCRG w skryptach obsługujących obiekty elementów /#2 został przedstawiony na listingu 22.7. 1DKGMV GNGOGPVW /#2 9 C EKYQ è CTGCU NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność 2T[M CF Listing 22.7 demonstruje jak mo na zmieniać obiekty elementów #4'# umieszczone we- wnątrz elementu /#2. Początkowo na stronie jest wyświetlany obraz przedstawiający kla- wiaturę. Obraz ten jest skojarzony z mapą odnośników MG[DQCTF/CR obsługiwaną po stronie klienta i definiującą trzy wybrane obszary na klawiaturze. Jeśli u ytkownik zamieni obraz wyświetlany na stronie wewnątrz elementu +/), skrypt zmieni tak e wartość wła- ściwości WUG/CR obiektu elementu +/), tak aby wskazywała na drugi element /#2, znacznie lepiej dostosowany do nowego obrazu. Spróbuj przesuwać wskaźnik myszy w obszarze obu obrazów i sprawdź adresy URL skojarzone z poszczególnymi obszarami mapy, wy- świetlane na pasku stanu (w tym przykładzie, strony docelowe określane przez te adresy nie istnieją). Kliknięcie przycisku Wygeneruj mapę powoduje jednak wywołanie funkcji OCMG#TGCU tworzącej cztery nowe obiekty elementów #4'# i dodającej je do mapy skojarzonej z ob- razem (przy u yciu odwołań charakterystycznych dla DOM u ywanej przeglądarki). (Nale y zauwa yć, e funkcja OCMG#TGCU nie działa w przeglądarkach IE 5 dla kom- puterów Macintosh). Przesuwając wskaźnik myszy w obszarze obrazu po wygenerowaniu nowych obiektów elementów #4'#, mo emy zauwa yć, e wyświetlane są nowe adresy URL. Warto tak e zwrócić uwagę na pojawienie się czterech nowych obszarów; komu- nikaty o nich są wyświetlane na pasku stanu przeglądarki (patrz rysunek 6.2). .KUVKPI Dynamiczne modyfikowanie elementów AREA *6/. *'# 6+6.' 1DKGMV GNGOGPVW /#26+6.' 5%4+26 .#0)7#)' ,CXC5ETKRV F[PCOKEPKG IGPGTWLGO[ GNGOGPV[ #4'# HWPEVKQP OCMG#TGCU ] FQEWOGPVO[+/)UTE FGUMIKH VYQT[O[ QDKGMV[ GNGOGPVÎY CTGC XCT CTGC FQEWOGPVETGCVG'NGOGPV #4'#
 21. 21. ,CXC5ETKRV RT[M CF[ $KDNKC CTGCJTGH 5ETKRV/CFG5JCFGJVON CTGCUJCRG RQN[IQP CTGCEQQTFU XCT CTGC FQEWOGPVETGCVG'NGOGPV #4'# CTGCJTGH 5ETKRV/CFG$CUGJVON CTGCUJCRG TGEV CTGCEQQTFU XCT CTGC FQEWOGPVETGCVG'NGOGPV #4'# CTGCJTGH 5ETKRV/CFG%JCKPJVON CTGCUJCRG RQN[IQP CTGCEQQTFU XCT CTGC FQEWOGPVETGCVG'NGOGPV #4'# CTGCJTGH 5ETKRV/CFG'ORV[PGUUJVON CTGCUJCRG TGEV CTGCEQQTFU YUVCYKCO[ PQYG GNGOGPV[ FQ Yú ÎY RQFTúFP[EJ GNGOGPVW /#2 KH FQEWOGPVCNN ] MQF FNC +' FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCUNGPIVJ FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=? CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=? CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=? CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=? CTGC _ GNUG KH FQEWOGPVIGV'NGOGPV$[+F ] 00 LGUV IQFP[ OQFGNGO Yú ÎY 9% XCT OCR1DL FQEWOGPVIGV'NGOGPV$[+F NCORAOCR YJKNG OCR1DLEJKNF0QFGUNGPIVJ ] OCR1DLTGOQXG%JKNF OCR1DLHKTUV%JKNF _ OCR1DLCRRGPF%JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF%JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF%JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF%JKNF CTGC TQYKæCPKG RTQDNGOW Y[ YKGVNCPKGO Y 00 FQEWOGPVO[+/)UV[NGFKURNC[ KPNKPG _ _ HWPEVKQP EJCPIG6Q-G[DQCTF ] FQEWOGPVO[+/)UTE ERWIKH FQEWOGPVO[+/)WUG/CR MG[DQCTF/CR _ HWPEVKQP EJCPIG6Q.COR ] FQEWOGPVO[+/)UTE FGUMIKH FQEWOGPVO[+/)WUG/CR NCOR/CR _ 5%4+26 *'# $1; * 1DKGMV GNGOGPVW /#2* *4 +/) 0#/' O[+/) 54% ERWIKH 9+6* *'+)*6 75'/#2 MG[DQCTF/CR /#2 0#/' MG[DQCTF/CR #4'# *4'( #NRC-G[UJVO 5*#2' TGEV %1145 #4'# *4'( #TTQY-G[UJVO 5*#2' RQN[IQP %1145 #4'# *4'( 2CIG-G[UJVO 5*#2' EKTENG %1145
 22. 22. 4QFKC 1DKGMV[ +OCIG #TGC QTC /CR 4QFKC /#2 /#2 0#/' NCOR/CR + NCORAOCR #4'# *4'( 5JCFGJVO 5*#2' RQN[IQP %1145 #4'# *4'( $CUGJVO 5*#2' TGEV %1145 #4'# *4'( %JCKPJVO 5*#2' RQN[IQP %1145 /#2 (14/ 2 +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN QDTC NCOR[ QP%NKEM EJCPIG6Q.COR +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[IGPGTWL OCRú QP%NKEM OCMG#TGCU 2 2 +0276 6;2' DWVVQP 8#.7' 9[ YKGVN QDTC MNCYKCVWT[ QP%NKEM EJCPIG6Q-G[DQCTF 2 (14/ $1; *6/. 4[UWPGM Skrypt wygenerował specjalną mapę odnośników dostosowaną do wyświetlanego obrazu

×