Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TRE CI  Wielka encyklopedia
            ...
indeks haseł angielskich
! point, 7                 100BaseT, 8                 16x CD-RO...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1013                                                indeks haseł angielskic...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1015                                                  indeks haseł angie...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1017                                                indeks haseł angielski...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1019                                                 indeks haseł angielsk...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1021                                                indeks haseł angielski...
indeks haseł angielskich                                                 ...
1023                                                  indeks haseł angiel...
indeks haseł angielskich                                                 ...
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Encyklopedia komputerów
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Encyklopedia komputerów

48,006 views

Published on

15 000 haseł, setki ilustracji i schematów, opisy technologii

Współczesna informatyka to nie tylko komputery i oprogramowanie. To setki technologii, narzędzi i urządzeń umożliwiających wykorzystywanie komputerów w różnych dziedzinach życia, jak: poligrafia, projektowanie, tworzenie aplikacji, sieci komputerowe, gry, kinowe efekty specjalne i wiele innych. Rozwój technologii komputerowych, trwający stosunkowo krótko, wniósł do naszego życia wiele nowych możliwości.

"Encyklopedia komputerów" to kompletne kompendium wiedzy na temat informatyki. Jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozumieć dynamiczny rozwój elektroniki i technologii informatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia związane z informatyką przedstawia zarówno jej historię, jak i trendy rozwoju. Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowały współczesny świat, oraz opisy technologii, sprzętu i oprogramowania. Każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpujące wyjaśnienia interesujących go terminów z różnych branż informatyki.

* Komunikacja pomiędzy systemami informatycznymi i sieci komputerowe
* Grafika komputerowa i technologie multimedialne
* Internet, WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne
* Komputery osobiste - PC i Macintosh
* Komputery typu mainframe i stacje robocze
* Tworzenie oprogramowania i systemów komputerowych
* Poligrafia i reklama
* Komputerowe wspomaganie projektowania
* Wirusy komputerowe

Jeśli szukasz źródła informacji o technologiach informatycznych, chcesz poznać historię komputerów XX wieku i dowiedzieć się, do czego można je wykorzystać, sięgnij po "Encyklopedię komputerów".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Encyklopedia komputerów

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Wielka encyklopedia komputerów KATALOG KSI¥¯EK Autor: Alan Freedman KATALOG ONLINE T³umaczenie: Micha³ Dadan, Pawe³ Gonera, Pawe³ Koronkiewicz, Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ISBN: 83-7361-136-3 Tytu³ orygina³u: ComputerDesktop Encyclopedia Format: B5, stron: 1118 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Wspó³czesna informatyka to nie tylko komputery i oprogramowanie. To setki technologii, narzêdzi i urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych wykorzystywanie komputerów CENNIK I INFORMACJE w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, jak: poligrafia, projektowanie, tworzenie aplikacji, sieci komputerowe, gry, kinowe efekty specjalne i wiele innych. Rozwój technologii ZAMÓW INFORMACJE komputerowych, trwaj¹cy stosunkowo krótko, wniós³ do naszego ¿ycia wiele nowych O NOWO CIACH mo¿liwo ci. „Wielka encyklopedia komputerów” to kompletne kompendium wiedzy na temat ZAMÓW CENNIK wspó³czesnej informatyki. Jest lektur¹ obowi¹zkow¹ dla ka¿dego, kto chce rozumieæ dynamiczny rozwój elektroniki i technologii informatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane ze wspó³czesn¹ informatyk¹; przedstawia zarówno jej historiê, CZYTELNIA jak i trendy rozwoju. Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowa³y wspó³czesny wiat, oraz opisy technologii, sprzêtu i oprogramowania. Ka¿dy, niezale¿nie FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpuj¹ce wyja nienia interesuj¹cych go terminów z ró¿nych bran¿ dzisiejszej informatyki. • Komunikacja pomiêdzy systemami informatycznymi i sieci komputerowe • Grafika komputerowa i technologie multimedialne • Internet, WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne • Komputery osobiste — PC i Macintosh • Komputery typu mainframe i stacje robocze • Tworzenie oprogramowania i systemów komputerowych • Poligrafia i reklama • Komputerowe wspomaganie projektowania • Wirusy komputerowe Wydawnictwo Helion Je li szukasz ród³a informacji o technologiach informatycznych, chcesz poznaæ ul. Chopina 6 historiê komputerów i dowiedzieæ siê, do czego mo¿na je wykorzystaæ, siêgnij po 44-100 Gliwice „Wielk¹ encyklopediê komputerów”. tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. indeks haseł angielskich ! point, 7 100BaseT, 8 16x CD-ROM, 9 #include, 7 100BaseVG, 8 18-track (18-ście kowy), 9 &&, 7 100BT, 8 19mm tape (taśma 19 mm), 819 * symbol (symbol *), 786 100MHz bus (magistrala o szybkości 1-bit-DAC, 9 .13 micron 100 MHz), 438 1-by-1 GIF, 9 (technologia 0,13 mikrona), 827 100VG-AnyLAN, 8 1ClickCharge, 10 .18 micron 1024x768, 8 1G wireless (sieci bezprzewodowe (technologia 0,18 mikrona), 827 10Base2, 8 pierwszej generacji), 728 .25 micron 10Base5, 8 1-Meg Modem, 10 (technologia 0,25 mikrona), 827 10BaseF, 8 1U, 10 .com, 7 10BaseT, 9 1x DVD-ROM, 10 .edu, 7 10-way (10-ście kowy), 9 1x1 GIF, 10 .gov, 7 10x CD-ROM, 9 1XEv, 10 .htaccess, 7 123, 9 1XRTT, 10 .NET, 7 1-2-3, 9 2.4GHz band (pasmo o częstotliwości .NET SDK, 7 2,4 GHz), 578 1280x1024, 9 .org, 7 2.5G wireless (sieci bezprzewodowe 1284, 9 .tv, 7 generacji 2,5), 728 128-bit (128-bitowe), 9 .zip file (plik o rozszerzeniu .zip), 600 216 colors (216 kolorów), 10 128-bit graphics accelerator (128-bitowy /, 7 akcelerator graficzny), 9 23B+D, 10 @ sign (znak @), 1002 12-way (12-ście kowy), 9 24-bit color (24-bitowy kolor), 10 , 7 12x CD-ROM, 9 24x CD-ROM, 10 ^, 7 1300 nm, 9 24x7, 10 _ symbol (symbol _), 786 133MHz bus (magistrala o szybkości 256-bit (256-bitowy), 10 ~ symbol (symbol ~), 786 133 MHz), 438 2780, 10 == signs (znaki ==), 1003 1394, 9 28.8, 10 0.13 process (proces 0,13 mikrona), 631 13W3 connector (złącze 13W3), 997 286, 10 0.18 process (proces 0,18 mikrona), 631 14.4, 9 286/12, 286/16..., 10 0.25 process (proces 0,25 mikrona), 631 1401, 9 2B+D, 10 0K, 7 1550 nm, 9 2B1Q, 10 0x, 7 16 million colors (16 milionów kolorów), 2-D, 10 1.2M, 8 9 2-D graphics (grafika dwuwymiarowa), 1.44M, 8 16:9, 9 262 10 GbE, 8 16450, 9 2e, 10 10 Gigabit Ethernet, 8 16550, 9 2G, 10 10/100 hub (koncentrator 10/100), 394 16-bit (16-bitowy), 9 2G wireless (sieci bezprzewodowe 16-bit characters (znaki 16-bitowe), 1003 drugiej generacji), 728 10/100 switch (przełącznik 10/100), 654 16-bit color (kolor 16-bitowy), 377 2G+, 10 10/100/1000 card (karta 10/100/1000), 353 16-bit computer (komputer 16-bitowy), 2U, 10 1000BaseLX, 8 384 2-way (dwukierunkowa), 190 1000Base-LX, 8 16-bit driver (sterownik 16-bitowy), 774 2x CD-ROM, 10 1000BaseSX, 8 16-bit sample (próbka 16-bitowa), 649 2x DVD-ROM, 10 1000Base-SX, 8 16-bit sound (16-bitowa karta 2xAGP, 10 dźwiękowa), 9 3.3v, 10 1000BaseTX, 8 16-bit version (wersja 16-bitowa), 914 3.5”, 10 1000Base-TX, 8 16CIF, 9 3+Open, 10 100BaseFX, 8 %#PFTGL2('PE[MNQRGFKC MQORWVGTÎY KPFGZFQE, 1011
 3. 3. indeks haseł angielskich 1012 3+Share, 11 3-D audio (dźwięk trójwymiarowy), 200 450GX, 13 303x, 11 3D chat (program do pogawędek w wersji 486, 13 308x, 11 trójwymiarowej), 637 486/25, 486/33..., 13 3090, 11 3-D chat (trójwymiarowy pokój rozmów), 486DLC, 14 854 3270, 11 486DX, 14 3-D digitizer (digitizer przeznaczony 3270 Data Stream, 11 do grafiki trójwymiarowej), 136 486DX2, 14 3270 emulator (emulator 3270), 218 3-D digitizer (skaner 3D), 734 486SL, 14 32-bit (32-bitowy), 11 3D Fax, 12 486SLC, 14 32-bit color (32-bitowy kolor), 11 3-D graphics (grafika trójwymiarowa), 486SX, 14 32-bit computer (komputer 32-bitowy), 265 487, 14 384 3-D modeling (modelowanie 4CIF, 14 32-bit disk access (32-bitowy dostęp trójwymiarowe), 476 4DOS, 14 do dysku), 11 3-D positional sound (trójwymiarowy 4GL, 14 32-bit driver (32-bitowy sterownik), 11 dźwięk pozycyjny), 854 4mm tape (taśma 4 mm), 819 32-bit file access (32-bitowy dostęp 3-D sound (dźwięk trójwymiarowy), 200 do pliku), 11 4-way (4-ście kowy), 14 3D sound, (dźwięk trójwymiarowy), 200 32-bit processing (przetwarzanie 32- 4x CD-ROM, 14 3D Studio, 12 bitowe), 661 4xAGP, 14 3D tablet (tablet trójwymiarowy), 814 32-bit version (wersja 32-bitowa), 914 5 nines (5 dziewiątek), 14 3-D tablet (tablet przeznaczony do grafiki 32-bit Windows (32-bitowa wersja trójwymiarowej), 814 5.1 channel (kanał 5.1), 351 systemu Windows), 11 5.25”, 14 3DES, 12 32x CD-ROM, 11 50-pin Telco connector (50-końcówkowe 3Dfx, 12 33.3, 11 złącze Telco), 14 3DNow!, 12 34010 34020, 11 5100, 14 3DO, 12 3480, 11 5250, 14 3DOF, 13 3490, 11 5250 emulator (emulator 5250), 218 3G, 13 3590, 11 56 Kbps modem (modem o szybkości 3G wireless (sieci bezprzewodowe 56 kb/s), 477 360, 11 trzeciej generacji), 728 360K, 11 56,000 bps modem (modem o szybkości 3GL, 13 56 000 b/s), 477 36-track (36-ście kowy), 11 3GPP, 13 568A, 14 370, 11 3GSP, 13 568B, 14 370/XA, 11 3-tier architecture (architektura 586, 14 3770, 11 trójwarstwowa), 37 5v, 14 3780, 11 3U, 13 5x86, 14 37xx, 11 3XRTT, 13 601, 14 386, 11 4:2:2, 13 603, 14 386 Enhanced Mode, 12 4:3, 13 604, 14 386/25, 386/33..., 12 4004, 13 615, 14 386DX, 12 404, 13 620, 14 386EX, 12 404 error (błąd 404), 61 640K, 14 386MAX, 12 411, 13 640x480, 14 386SL, 12 430FX, 13 64-bit (64-bitowy), 15 386SLC, 12 430HX, 13 64-bit graphics accelerator (64-bitowy 386SX, 12 430MX, 13 akcelerator graficzny), 15 387, 12 430TX, 13 650, 15 390, 12 430VX, 13 6502, 15 3Com, 12 43xx, 13 6800, 15 3-D, 12 440BX, 13 68000, 15 3-D animation (animacja trójwymiarowa), 440FX, 13 680x0, 15 32 440LX, 13 686, 15 3D audio (dźwięk trójwymiarowy), 200 450BX, 13
 4. 4. 1013 indeks haseł angielskich 68K, 15 8087, 17 absolute (wartość bezwzględna), 909 6DOF, 15 8088, 17 absolute address (adres bezwzględny), 22 6U, 15 80x86, 17 absolute coding (kodowanie 6-way (6-ście kowy), 15 8100, 17 bezwzględne), 374 6x CD-ROM, 15 82385, 17 absolute path (ście ka bezwzględna), 807 6x86, 15 82489DX, 17 absolute reference (odwołanie bezwzględne), 538 6x86MX, 15 8250A, 17 absolute URL (bezwzględny adres URL), 701, 15 8259A, 17 55 702, 16 8514, 17 absolute vector (wektor bezwzględny), 720K, 16 8514/A, 17 914 750, 16 860, 17 absolute zero (zero absolutne), 992 7-bit ASCII (7-bitowy kod 88000, 17 abstract class (klasa abstrakcyjna), 362 znaków ASCII), 16 88K, 17 abstraction layer (warstwa abstrakcji), 908 7-track (7-ście kowy), 16 88Open, 17 AC, 19 7x24, 16 8-bit (8-bitowy), 17 AC ‘97, 19 8.3, 16 8-bit color (8-bitowy kolor), 17 AC adapter (zasilacz AC), 988 800x600, 16 8-bit sample (8-bitowa próbka), 17 ACAP, 19 80186/80188, 16 8-bit sound (8-bitowa karta dźwiękowa), ACBD, 20 802.1, 16 17 Accelerated Graphics Port, 20 802.11, 16 8mm tape (taśma 8 mm), 819 Accelerated Hub Architecture, 20 802.11a, 16 8-N-1, 17 accelerator (akcelerator), 26 802.11b, 16 8-second rule (reguła 8 sekund), 681 accelerator board (karta akceleratora), 353 802.12, 16 8VSB, 17 Accelis, 20 802.15, 16 8-VSB, 17 acceptable use policy (zasady 802.1p, 16 8-way (8-ście kowy), 17 dopuszczalnych zastosowań), 988 802.1q, 16 8x CD-ROM, 17 acceptance test (testy akceptacyjne), 840 802.2, 16 9221, 17 access (dostęp), 170 802.3, 16 9370, 18 access arm (ramię dostępu), 678 802.3ab, 16 9660, 18 access charge (opłata dostępowa), 550 802.3u, 16 9672, 18 access code (kod dostępu), 371 802.3z, 16 9-track (9-ście kowy), 18 access concentrator (koncentrator 802.4, 16 9U, 18 dostępu), 394 802.5, 16 A/B box (przełącznik A/B), 654 access control (kontrola dostępu), 398 802.6, 16 A/D converter (przetwornik A/C), 664 access control list (lista kontroli dostępu), 420 80286, 16 A/V, 46 access control protocol (protokół kontroli 80287, 16 A/V ports (złącza A/V), 996 dostępu), 647 80386, 16 A+ certification (certyfikacja A+), 86 access denied (odmowa dostępu), 536 80386DX, 16 A20, 19 access line (linia abonencka), 419 80386SL, 16 A4, 19 access method (metody dostępu), 458 80386SX, 16 A4 paper (papier formatu A4), 574 access number (numer dostępowy), 526 80387, 16 AA, 19 access point (punkt dostępowy), 667 80486, 17 AAL, 19 access provider (dostawca dostępu), 170 80486DX, 17 AAUI, 19 access rights (prawa dostępu), 628 80486SX, 17 abakus, 19 access router (router dostępowy), 691 80487, 17 Abelene, 19 access server (serwer dostępowy), 722 8080, 17 Abilene, 19 access tandem (tandem dostępowy), 818 8086, 17 ablative WORM (WORM ablacyjny), 955 access time (czas dostępu), 117 8086 emulator (emulator procesora 8086), About Box (okno O programie), 541 access token ( eton dostępu), 1009 219 above the line (ponad wierszem), 618 ACCESS.bus, 20 80860, 17 ABR, 19
 5. 5. indeks haseł angielskich 1014 accessibility (ułatwienia dostępu), 872 ad rotation (rotacja reklam), 690 Adobe Type Align, 22 accessory card (karta dodatkowa), 353 ad serving (dostarczanie reklam), 170 Adobe Type Manager, 22 account (konto), 398 ad view (odsłona), 537 ADP (ADP), 22 account number (numer konta), 526 ADAPSO, 20 ADP system (system ADP), 788 account policy (polityki kont), 617 adapter, 20 ADPCM (ADPCM), 22 accounting machine (maszyna adapter card (karta adaptera), 353 adserver (serwer reklam), 723 księgująca), 448 adaptive bridge (most adaptacyjny), 484 ADSL, 24 accounts payable software adaptive compression (kompresja ADSL Lite, 24 (oprogramowanie rozliczeń kredytów), adaptacyjna), 380 554 ADSL splitter (rozdzielacz ADSL), 692 adaptive equalization (korekcja ad-supported software (oprogramowanie accounts receivable software adaptacyjna), 402 (oprogramowanie rozliczeń wyświetlające reklamy), 555 wierzytelności), 554 adaptive routing (routing adaptacyjny), ADT, 24 691 accumulator (akumulator), 27 Advanced Configuration and Power adaptor, 21 Interface, 24 accuracy (dokładność), 143 ADB, 21 AdvanceNet, 24 ACD, 20 ADC, 21 advertiser supported software ACE, 20 ADCCP, 21 (oprogramowanie opłacone przez ACGNJ, 20 reklamodawcę), 553 add/drop multiplexer (multiplekser add- ACK, 20 drop), 492 AES, 24 acknowledgment code (kod adder (sumator), 781 AES/EBU, 24 potwierdzenia), 372 add-in, add-on, 21 AFAIK, 24 ACM, 20 address (adres), 22 AFC, 24 acoustic coupler (sprzęg akustyczny), 763 address (adresować), 23 affinity group (grupa affinity), 267 ACP, 20 address book (ksią ka adresowa), 407 affinity ISP, 24 ACPI, 20 address bus (magistrala adresowa), 437 aficionado, 24 ACS, 20 address cleansing (oczyszczanie adresu), AFM, 24 active addressing (adresowanie aktywne), 535 23 AFM file (plik AFM), 597 address decoder (dekoder adresu), 132 AFP, 24 Active Channel (kanał aktywny), 351 address mode (tryb adresowania), 855 AFP printer (drukarka AFP), 174 active component (komponent aktywny), 380 address register (rejestr adresowy), 681 AFS, 24 active content (aktywna zawartość), 26 address resolution (rozwiązywanie aggregate function (funkcja agregatowa), adresu), 701 246 Active Desktop, 20 address resolution protocol (protokół Agilent, 25 Active Directory, 20 translacji adresów), 648 active hub (koncentrator aktywny), 394 AGP, 25 address space (przestrzeń adresowa), 660 active matrix (matryca aktywna), 449 AGPset, 25 address translation (translacja adresu), 848 active monitor (monitor aktywności), 480 agregator, 25 addressable cursor (kursor adresowalny), active partition (partycja aktywna), 576 407 AI, 25 Active Server Page, 20 adds, moves and changes, 21 AI file (plik AI), 597 active star, 20 ADIC, 21 AIBO, 25 active window (okno aktywne), 541 ADM, 21 AIFC file (plik AIFC), 597 ActiveX component (komponent ADMD, 21 AIFF file (plik AIFF), 597 ActiveX), 380 admin, 21 AIIM, 25 ActiveX control (formant ActiveX), 239 administrative area map level (poziom AIM, 26 ActiveX object (Obiekt ActiveX), 530 obszaru administracyjnego mapy), 625 AIN, 26 ActiveX-enabled browser (przeglądarka Adobe, 22 air interface (interfejs bezprzewodowy), obsługująca ActiveX), 652 Adobe Document Server, 22 306 actuator (serwomotor), 725 Adobe Extreme, 22 AirPort, 26 actuator arm (ramię serwomotoru), 678 Adobe fonts (czcionki Adobe), 119 AIS, 26 ad blocker (bloker reklam), 61 Adobe Illustrator, 22 AIT, 26 ad hoc query (zapytanie ad hoc), 984 Adobe PageMaker, 22 AITP, 26 Ad Lib, 20 Adobe Photoshop, 22 Akamai, 26
 6. 6. 1015 indeks haseł angielskich Akomy, 26 Amazon.com, 28 AND-OR-NOT, 32 alarm filtering (filtrowanie alarmów), 236 ambient (otoczenie), 561 angel investor (anielski inwestor), 32 A-Law, 27 ambient lighting (oświetlenie angle brackets (nawiasy ostre), 505 Aldus, 27 rozproszone), 561 angstrom (angstrem), 32 ALE, 27 Ambra, 28 ANI, 32 alert (ostrze enie), 560 AmCoEx, 28 animated cursor (kursor animowany), 408 alert box (okno ostrze enia), 541 AMD, 28 animated GIF (GIF animowany), 255 algebraic expression (wyra enie Amdahl, 28 animated graphics (grafika animowana), algebraiczne), 963 Amdahl’s law (prawo Amdahla), 628 262 algorithm (algorytm), 27 America Online, 29 animation (animacja), 32 algorithmic language (język American Bell, 29 anisotropic (anizotropowy), 32 algorytmiczny), 341 American National Standards Institute, 29 ANN File (plik ANN), 597 aliasing, 27 American Registry for Internet Numbers, annoybot, 32 ALICE, 27 29 anode (anoda), 32 all optical, 27 AMI, 29 Anonymizer, 32 all rights (komplet uprawnień), 380 AMI BIOS, 29 anonymous FTP (anonimowy FTP), 32 Allaire Spectra, 27 AMI2, 29 anonymous post (przesyłka anonimowa), alliances (konsorcja), 397 Amiga, 29 661 allocate (przydzielać), 665 AMLCD, 29 anonymous remailer (anonimowy allocation unit (jednostka alokacji), 340 AM-LCD, 29 remailer), 32 all-optical network (sieć optyczna), 730 amorphous (amorficzny), 29 anonymous server (serwer anonimowy), 720 alloy (stop), 775 amorphous silicon (krzem amorficzny), 406 ANS, 32 ALM, 27 ampersand, 29 ANSI, 32 ALOHA, 27 Ampex, 29 ANSI character set (zbiór znaków ANSI), Alpha, 27 990 alpha channel (kanał alfa), 351 amplitude (amplituda), 29 ANSI lumen (lumen ANSI), 428 alpha geek, 27 amplitude modulation (modulacja amplitudy), 478 ANSI terminal (terminal ANSI), 835 alpha release (wydanie alfa), 960 answer only modem (modem tylko do AMPS modem (modem AMPS), 477 alpha test (testy alfa), 840 odbioru), 478 AMR, 30 alpha version (wersja alfa), 914 ant (mrówka), 488 analog (analogowy), 31 alphageometric (geometryka literowa), anti-aliasing (antyaliasing), 33 253 analog camera (aparat analogowy), 34 anti-blooming, 32 alphamosaic (mozaika literowa), 486 analog channel (kanał analogowy), 351 anticiparallelism (równoległość alphanumeric (alfanumeryczny), 27 analog computer (komputer analogowy), wyprzedzająca), 701 384 alphanumeric sort (sortowanie antidisintermediation, 32 alfanumeryczne), 758 analog copy machine (kserokopiarka analogowa), 407 Antifuse, 33 Alt key (klawisz Alt), 366 anti-glare filter (filtr antyodblaskowy), analog data (dane analogowe), 124 alt newsgroup (grupa dyskusyjna alt), 267 234 analog domain (domena analogowa), 145 ALT text (tekst ALT), 828 anti-piracy, 33 analog film (film analogowy), 234 Alta Vista, 27 antistatic bag (worek antystatyczny), 954 analog line (linia analogowa), 419 Altair, 27 antistatic device (urządzenie analog monitor (monitor analogowy), 480 antystatyczne), 880 AltaVista, 28 analog phone (telefon analogowy), 830 antistatic liquid (płyn antystatyczny), 604 alternate routing (routing alternatywny), 691 analog signal generator (generator sygnału antistatic mat (mata elektrostatyczna), 449 analogowego), 253 alternating current (prąd zmienny), 629 antistatic strap (pasek antystatyczny), 577 analog video (wideo analogowe), 917 Alto, 28 antistatic wristband (antystatyczna opaska analog-to-digital converter (konwerter na rękę), 33 ALU (JAL), 336 analogowo-cyfrowy), 400 always on (stale włączony), 768 antivirus program (program analyst (analityk), 30 antywirusowy), 636 AM, 28 Analytical Engine (maszyna analityczna), any key (dowolny klawisz), 172 Am386, Am486, Am586, 28 446 anycast, 33 Amaya, 28 anchor (zakotwiczenie), 981
 7. 7. indeks haseł angielskich 1016 AO/DI, 33 application generator (generator aplikacji), areal density (gęstość powierzchniowa), AOCE, 33 252 254 AOL, 33 application integration (integracja ARIN, 37 aplikacji), 302 arithmetic coding (kodowanie AOL Instant Messenger, 33 application layer (warstwa aplikacji), 908 arytmetyczne), 374 aol.com, 33 application level gateway (bramka arithmetic expression (wyra enie AOLS, 33 poziomu aplikacji), 65 arytmetyczne), 963 A-OLs (A-OL), 33 application logic (logika aplikacji), 423 arithmetic operators (operatory AOLTV, 33 application management system (system arytmetyczne), 548 AON, 34 zarządzania aplikacjami), 794 arithmetic overflow (przepełnienie AOS, 34 application notes (uwagi do aplikacji), 887 arytmetyczne), 658 AP, 34 application package (pakiet aplikacji), 566 arithmetic underflow (niedomiar arytmetyczny), 516 Apache, 34 application partitioning (partycjonowanie aplikacji), 576 ARM chips (układy ARM), 870 APCUG, 34 application processor (procesor aplikacji), Armada, 38 aperture card (karta okienkowa), 356 631 ARP, 38 aperture grille (krata aperturowa), 404 application program library (biblioteka ARPAnet, 38 APIC, 34 aplikacji), 55 ARQ, 38 Aplio/Phone, 34 application programmability array element (element tablicy), 215 Apollo, 34 (programowalność aplikacji), 641 array processor (procesor tablicowy), 632 app bloat (puchnięcie aplikacji), 666 application proxy (pośrednik aplikacji), 622 arrow key (klawisz strzałki), 367 app code (kod aplikacji), 371 application server (serwer aplikacji), 720 Article 2B (artykuł 2B), 38 APPC, 35 application server computing, 36 artifact (artefakt), 38 AppCenter Server (Serwer AppCenter), 720 application service provider (dostawca artificial intelligence (sztuczna usług aplikacyjnych), 170 inteligencja), 804 append (dołączenie), 145 application software (oprogramowanie artificial language (język sztuczny), 344 Apple, 35 aplikacyjne), 550 artificial life (sztuczne ycie), 804 Apple Desktop Bus, 35 application suite (pakiet aplikacji), 566 AS/400, 38 Apple II, 35 application viewing (podglądanie AS/400 Integrated PC Server, 38 Apple III, 36 aplikacji), 609 ASC X12, 39 Apple key (klawisz „jabłko”), 367 application window (okno aplikacji), 541 ascender, 39 Apple menu (menu Apple), 455 applications management (zarządzanie ascending sort (sortowanie rosnące), 758 Apple-IBM alliance (konsorcjum aplikacjami), 985 Apple-IBM), 397 ASCII art (obrazy ASCII), 532 APPN, 36 AppleTalk, 36 ASCII chart (tabela znaków ASCII), 813 AppWare, 36 AppleTalk Filing Protocol, 36 ASCII chart (tabela znaków ASCII), 813 aptitude tests (testy umiejętności), 840 application centric (ukierunkowanie ASCII file (plik ASCII), 597 arachniography (sieciografia), 728 na aplikacje), 865 ASCII protocol (protokół ASCII), 646 arbitrated loop (pętla arbitra owa), 587 application developer (twórca aplikacji), ASCII sort (sortowanie ASCII), 758 861 arbitration (arbitra ), 36 ASCII terminal (terminal ASCII), 835 application development environment ARC server (serwer ARC), 721 ASCII text (tekst ASCII), 828 (środowisko tworzenia aplikacji), 809 Archistrat computer (komputer Archistrat), 384 ASCII transfer (przesyłanie ASCII), 661 application development system (system tworzenia aplikacji), 792 architecture (architektura), 36 ASCII value (wartość ASCII), 909 Application Error (błąd aplikacji), 62 architecture neutral (niezale ny od ASDL, 39 Application Execution Error architektury), 518 Ashton-Tate, 39 (błąd wykonania aplikacji), 63 architecture police (policjant ASIC, 39 application extension (rozszerzenie architektury), 616 ASM, 39 aplikacji), 700 archive file (plik archiwalny), 597 ASMO, 39 application framework (szkielet aplikacji), archive formats (formaty archiwów), 240 ASMP, 39 803 ARCNET, 37 ASN, 39 application gateway (bramka aplikacji), Ardent, 37 65 ASN.1, 39 ARDIS, 37 ASP, 39
 8. 8. 1017 indeks haseł angielskich ASP Industry Consortium, 39 ATA, 40 audio CD (płyta CD), 604 ASP.NET, 39 ATA drive (napęd ATA), 500 audio codec (kodek audio), 373 ASP+, 39 ATA Flash, 40 audio compression (kompresja dźwięku), aspect ratio (współczynnik kształtu), 957 ATA RAID, 40 380 Aspen, 39 ATA/IDE, 40 audio disc (dysk dźwiękowy), 193 assembly language (język asemblerowy), ATA-100, 40 Audio Modem Riser, 43 341 ATA-2, 40 audio on demand (muzyka na ądanie), assignment statement (przypisanie), 665 493 ATA-3, 40 associate (skojarzenie), 737 audio response (odpowiedź dźwiękowa), ATA-33, 40 537 associating files (skojarzenia plików), 737 ATA-4, 40 audio ripper (ripper audio), 686 Association for Computing Machinery, 39 ATA-66, 40 audio server (serwer dźwięku), 722 Association for Shareware Proffesionals, ATAPI, 40 39 audio streaming (strumieniowe ATAPI drive (napęd ATAPI), 500 przesyłanie dźwięku), 780 Association for Systems Management, 39 Atari, 40 audio video (audio wideo), 43 associative storage (pamięć asocjacyjna), 569 ATASPI, 41 audio video connectors (złącza ATE, 41 audio-wideo), 996 ASSP, 40 Athlon, 41 audio visual (audiowizyjny), 43 AST, 40 ATI, 41 audio visual ports (porty audio-wideo), asterisk (gwiazdka), 269 621 asymmetric compression (kompresja ATM, 41 audioconferencing (konferencja asymetryczna), 380 ATM Forum, 43 dźwiękowa), 395 asymmetric encryption (kodowanie ATM machine (bankomat), 49 audiovisual (audiowizualny), 43 asymetryczne), 374 ATM NIC, 43 audit (audyt), 43 asymmetric modem (modem ATM155, 43 asymetryczny), 477 audit software (oprogramowanie ATM25, 43 audytujące), 550 asymmetric multiprocessing (wieloprocesorowość asymetryczna), atomic force microscope (mikroskop sił audit trail (dziennik nadzoru), 200 919 atomowych), 469 augmented reality (powiększająca się asymmetric system (system ATSC, 43 rzeczywistość), 624 asymetryczny), 788 attach a file (dołączanie pliku), 145 augmented virtuality (powiększająca się asynchronous communication server attached document (dołączony dokument), wirtualność), 624 (asynchroniczny serwer 145 AUI, 43 komunikacyjny), 40 attached processor (procesor AUP, 44 asynchronous mode (tryb przyłączony), 632 Austin Computer, 44 asynchroniczny), 855 attachment (załącznik), 982 authentication (uwierzytelnianie), 887 asynchronous protocol (protokół attachment unit interface, 43 asynchroniczny), 646 authentication token (token atto, 43 identyfikacyjny), 844 asynchronous transfer mode (asynchroniczny tryb przesyłu), 40 ATU, 43 authoring language (język tworzenia ATU-C, 43 treści), 344 asynchronous transmission (transmisja asynchroniczna), 848 ATU-R, 43 authoring program (program do tworzenia treści), 638 AT, 40 ATV, 43 authoring system (system tworzenia AT Attachment, 40 ATV Forum, 43 treści), 793 AT bus (magistrala AT), 438 ATVEF, 43 authorization code (kod autoryzacji), 371 AT class (klasa AT), 362 ATX motherboard (płyta główna ATX), auto, 44 AT command set (zbiór poleceń AT), 990 604 autochanger (automatyczna zmieniarka), AT interface (interfejs AT), 306 AU file (plik AU), 597 44 AT keyboard (klawiatura AT), 364 auctions (aukcje), 43 Autodesk, 44 AT motherboard (płyta główna AT), 604 audio (dźwięk), 200 AUTODIN, 44 at sign (znak at), 1002 audio adapter (adapter audio), 20 autoflow (automatyczne oblewanie), 44 ATT, 40 audio cable (kabel audio), 349 autoloader (moduł automatycznego ATT GIS, 40 audio card (karta audio), 353 ładowania), 479 ATT WorldNet, 40 audio cassette (kaseta magnetofonowa), automata theory (teoria automatów), 834 358
 9. 9. indeks haseł angielskich 1018 automated provisioning (automatyczne Axiant, 46 backup copy (kopia zapasowa), 401 udostępnianie usług), 44 AXP, 46 backup disk (dysk zapasowy), 197 automatic call distributor (automatyczny AYT, 46 backup power (zasilanie zapasowe), 989 dystrybutor wywołań), 44 azimuth (azymut), 46 backup server (serwer archiwalny), 721 automatic design optimization (automatyczna optymalizacja projektu), B, 47 backup tape (archiwizacja na taśmie), 37 44 B protocol (protokół B), 646 backup types (typy archiwizacji), 861 automatic number identification B1, 47 Backus-Naur form (notacja Backusa- (automatyczna identyfikacja numeru), B2B, 47 Naura), 523 44 backward chaining (wsteczne tworzenie B2B e-commerce (handel elektroniczny automatic repeat request (automatyczne B2B), 272 łańcucha), 958 ądanie powtórzenia), 44 backward compatible (zgodność wstecz), B2B Web site (witryna B2B), 949 automatic teller machine, 44 994 B2C, 47 automatic test equipment (urządzenia BackWeb, 47 automatycznego testowania), 879 B8ZS, 47 BackWeb channel owner (właściciel automatic vehicle location (automatyczna Baan IV, 47 kanału BackWeb), 951 lokalizacja samochodów), 44 BaanERP, 47 Bad command or file name, 47 automation (automatyzacja), 45 BABY, 47 bad font (nieprawidłowa czcionka), 517 automation language (język Baby AT motherboard (płyta główna bad sector (uszkodzony sektor), 886 automatyzacji), 342 Baby AT), 605 BAK file (plik BAK), 597 automation product (produkt baby boomers, 47 automatyzujacy), 635 BAL, 48 back end (zaplecze), 983 automation programming language (język balanced line (linia symetryczna), 419 back end processor (procesor zaplecza), programowania automatyzacji), 344 632 ballistic gain (przyspieszenie balistyczne), automotive systems (systemy 665 back office, 47 samochodowe), 799 baloon help (pomoc w dymkach), 617 Back Orifice, 47 automounting (automatyczne balun, 48 montowanie), 44 back up (kopia bezpieczeństwa), 401 band (pasmo), 578 autonegotiate (automatyczna negocjacja), backbone (szkielet), 803 band (taśma), 819 44 backbone cabal, 47 band gap (pasmo wzbronione), 578 autonomous system (system backdoor (tylne wejście), 861 autonomiczny), 788 band printer (drukarka taśmowa), 179 back-end CASE (CASE zaplecza), 76 autopooling (automatyczny pooling), 44 band printing (drukowanie pasmowe), 181 backfile conversion (konwersja autoresponder, 45 archiwów), 400 bandgap (pasmo zabronione), 578 autostart routine (procedura autostartu), backfilling (wypełnianie powrotne), 963 bandpass filter (filtr pasmowy), 236 631 background (tło), 844 bandwidth (szerokość pasma), 802 autotrace (automatyczna wektoryzacja), background ink (atrament tła), 43 bandwidth management (zarządzanie 44 pasmem), 987 background noise (szumy tła), 804 AUX, 45 bandwith junkie (narkoman pasma), 502 background processing (przetwarzanie auxiliary memory (pamięć dodatkowa), w tle), 663 bandwith manager (zarządca pasma), 985 570 bandwith shaping (kształtowanie pasma), backhaul (przesyłanie wsteczne), 661 auxiliary storage (dodatkowa pamięć 407 masowa), 143 backing storage (pamięć zapasowa), 573 bang, 49 AV drive (napęd AV), 500 backlit (podświetlenie), 612 bang path (ście ka wykrzyknikowa), 808 availability (dostępność), 171 BackOffice, 47 bank, 49 Avant Stellar keyboard (klawiatura Avant backplane (płyta monta owa), 605 bank switching (przełączanie banków), Stellar), 365 backside bus (magistrala wewnętrzna), 653 avatar (awatar), 46 439 banner ad (baner reklamowy), 48 avionics (awionika), 46 backside cache (wewnętrzna pamięć cache), 915 banner page (strona wiodąca), 777 AWadvs-01, 46 Banyan, 49 backslash (lewy ukośnik), 416 Award BIOS, 46 BAPC, 49 backsolver (mechanizm rozwiązywania AWC, 46 wstecznego), 453 BAPI, 49 AWE32, AWE64, 46 backspace (cofać), 95 bar chart (wykres słupkowy), 961 AWG, 46 backup (zapas), 983 bar code (kod paskowy), 372 AWGTHTGTTA, 46
 10. 10. 1019 indeks haseł angielskich bar code reader (czytnik kodów BatteryMark, 50 BellSouth Intelligent Wireless Network, paskowych), 121 baud, 50 52 bar code scanner (skaner kodów baud rate (prędkość baud), 629 BellSouth Wireless, 52 paskowych), 735 beltware, 52 baudot code (kod baudot), 371 barebones (szkieletowy), 803 benchmark (test wydajności), 840 bay (wnęka), 952 barrel distortion (zniekształcenia benign virus (łagodny wirus), 431 beczkowe), 1004 Bayer pattern (wzór Bayer), 968 bayonet connector (złącze bagnetowe), bent pipe architecture (architektura łącza barrel printer (drukarka beczkowa), 176 (kanału) zwrotnego), 37 997 base (baza), 50 Bento, 52 BBNS, 50 base alignment (wyrównanie bazy), 963 BeOS, 52 BBS, 51 base font (czcionka podstawowa), 119 Beowolf, 52 BBxPROGRESSION/4, 51 base memory (pamięć bazowa), 569 Beowulf, 52 bcc:, 51 base RAM (RAM bazowy), 677 BER, 52 BCD, 51 base station (stacja bazowa), 767 Berger Series, 52 BCP documents (dokumenty BCP), 144 base/displacement (baza-przesunięcie), 50 Berkeley extensions (rozszerzenia BCS, 51 base64, 49 Berkeley), 696 BDC, 51 baseband (pasmo podstawowe), 578 Bernoulli Box, 52 BDOS error (błąd BDOS), 62 baseline (linia bazowa), 419 Bernoulli principle (zasada Bernoulliego), BDPA, 51 988 baselining, 49 Be, 51 BERT, 52 baselining tool (narzędzie baseliningu), 502 BEA Tuxedo, 51 Best Current Practicies (najlepsze obecnie bash shell (powłoka bash), 625 BEA WebLogic, 51 praktyki), 499 BASIC, 49 beacon removal (usuwanie sygnalizacji best-effort service (usługa best-effort), błędu), 886 884 basic cell (komórka podstawowa), 378 beaconning (sygnalizacja błędu), 785 best-of-breed (najlepsze osiągalne), 499 basic encoding rules (podstawowe metody kodowania), 612 Beamer, 51 best-of-class (najlepsze w klasie), 499 BASIC in ROM (BASIC w ROM), 49 bearer channel (kanał nośny), 352 Beta, 52 Basic Rate, 49 BEDO RAM, 51 beta site (ośrodek beta), 561 bastion host (komputer-bastion), 391 beep codes (kody dźwiękowe), 374 beta test (test beta), 839 bastion server (serwer-bastion), 724 behavior (zachowanie), 981 beta version (wersja beta), 914 BAT file (plik BAT), 597 behavior blocking (blokowanie działania), Betamax, 52 61 Betamaxed, 53 Bat keyboard (klawiatura Bat), 365 behavioral level specification betaware, 53 batch (porcja), 618 (specyfikacja behawioralna), 761 batch data entry (wsadowe wprowadzanie BeyondMail, 53 behavioral level specification danych), 956 (specyfikacja poziomów Bezier, 53 batch file (plik wsadowy), 601 behawioralnych), 761 BFR, 55 batch file transfer (wsadowy przesył BeIA, 51 BFT, 55 plików), 956 BEL, 51 BGA, 55 batch job (zadanie wsadowe), 981 Bell 103, 51 BGP, 55 batch operation (operacja wsadowa), 547 Bell 113, 51 BHCA, 55 batch processing (przetwarzanie Bell 201, 51 BI, 55 wsadowe), 664 Bell 202, 51 BI bus (magistrala BI), 438 batch program (program wsadowy), 640 Bell 208, 52 BI portal (portal BI), 620 batch session (sesja wsadowa), 725 Bell 209, 52 BI software (oprogramowanie BI), 551 batch stream (strumień wsadowy), 781 Bell 212, 52 bias (regulacja), 681 batch system (system wsadowy), 794 bell character (znak dzwonka), 1003 bias voltage (napięcie regulacji), 502 batch terminal (terminal wsadowy), 836 Bell compatible (zgodny z Bell), 995 BiCMOS, 56 batch total (suma zadania), 781 Bell Labs, 52 bid shielding (zabezpieczanie ofert), 980 batch window (okno wsadowe), 541 Bell System, 52 bidirectional (dwukierunkowość), 190 batteries (baterie), 50 Bellhead, 52 bidirectional parallel port battery backup (podtrzymywanie (dwukierunkowy port równoległy), 190 bateryjne), 612 bells and whistles (wodotryski), 952
 11. 11. indeks haseł angielskich 1020 bidirestional printer (drukarka binary standard (standard binarny), 768 bit flipping (przerzucanie bitów), 660 dwukierunkowa), 176 binary synchronous (binarny bit level device (urządzenie bitowe), 880 bi-endian, 56 synchroniczny), 57 bit manipulation (manipulacja bitami), BIFF, 56 binary transfer (przesył binarny), 661 442 bifurcate (rozdwajanie), 692 binary tree (drzewo binarne), 182 bit nibbler (nibbler), 515 Big Blue, 56 binary values (wartości binarne), 909 bit parallel (równoległość bitowa), 701 Big Drive, 56 BIND, 57 bit pattern (wzorzec bitowy), 968 big endian, 56 bind (wiązanie), 916 bit plane (plan bitowy), 595 big iron, 56 Binder, 57 bit plane (płaszczyzna bitowa), 604 BigYellow, 56 bindery, 57 bit rate (prędkość bitowa), 629 bilevel display (wyświetlanie binding time (czas łączenia), 117 bit serial (szeregowy bitowy), 802 dwubarwne), 966 bindings (połączenia), 617 bit slice processor (segment bitowy bilevel scan (skan dwubarwny), 733 BinHex, 57 procesora), 717 bilinear filtering (filtrowanie dwuliniowe), biochip, 57 bit specifications (specyfikacje bitowe), 236 761 bioinformatics (bioinformatyka), 57 bi-linear filtering (filtrowanie bi-linear), bit stuffing (wypełnianie bitowe), 963 236 biomechanics (biomechanika), 57 bit time (czas trwania bitu), 118 bilinear interpolation (interpolacja biometric authentication (uwierzytelnianie biometryczne), 887 bit transfer rate (bitowa prędkość dwuliniowa), 314 przesyłu), 59 bi-linear interpolation (interpolacja bi- biometric signature (sygnatura biometryczna), 786 bit twiddler, 59 linear), 314 biometrics (biometria), 57 bit twiddling, 59 bilinear texture mapping (dwuliniowe mapowanie tekstur), 190 bionic (bionika), 57 Bit Valley, 59 bill of materials (lista elementów), 420 BIOS, 57 bit wise (poziom bitowy), 625 bill payment (opłacanie rachunków), 550 BIOS settings (ustawienia BIOS), 886 bitblit, 59 bill presentment (przedkładanie BIOS setup (konfiguracja BIOS), 396 bitblt, 59 rachunków), 651 biosensor, 58 bitmap (mapa bitowa), 442 bill presentment and payment bipolar (bipolarny), 58 bitmap file (plik mapy bitowej), 599 (przedkładanie i opłacanie rachunków), bitmap format (format bitmapowy), 240 651 bipolar transmission (transmisja bipolarna), 848 bitmapped font (czcionka bitmapowa), billion (miliard), 469 118 BIPS, 58 bin, 56 bitmapped graphics (grafika bitmapowa), biquinary code (kod dwupiątkowy), 371 binaries (binaria), 56 262 birefrigence (dwójłomność), 190 binaries newsgroups (grupy dyskusyjne — BITNET, 59 binaria), 268 bis, 58 bit-oriented protocol (protokół B), 647 binary (binarny), 56 BISDN, 58 bitstream (strumień bitów), 781 binary based (korzystający z systemu B-ISDN, 58 bitwise (bitowy), 59 binarnego), 402 bison, 58 bitwise operators (operatory bitowe), 548 binary code (kod dwójkowy), 371 bistable circuit (układ dwustabilny), 865 BIX, 59 binary coded decimal (binarnie kodowane bisync, 58 liczby dziesiętne), 56 BizTalk, 60 bisynchronous (bisynchroniczny), 58 binary compatible (zgodność binarna), Biztalk Framework, 60 bit, 58 994 Biztalk repository (repozytorium Biztalk), Bit Alley, 58 684 binary field (pole binarne), 615 bit blit, 58 BizTalk Server, 60 binary file (plik binarny), 597 bit block transfer (blokowy przesył Biztalk Web site (witryna WWW Biztalk), binary file transfer (przesył pliku bitów), 61 binarnego), 661 949 bit bucket (kosz bitów), 403 Biztalk.org, 60 binary format (format binarny), 239 bit cell (komórka bitu), 378 Black Apple, 60 binary mode (tryb binarny), 855 bit density (gęstość bitowa), 254 black box (czarna skrzynka), 117 binary notation (notacja binarna), 523 bit depth (głębia bitowa), 257 black box testing (testowanie metodą binary numbers (liczby dwójkowe), 418 bit diddling (diddling bitów), 135 czarnej skrzynki), 840 binary search (wyszukiwanie binarne), 964 bit error rate (bitowa stopa błędów), 59 Black Data Processing Associates, 60 bit flip (przerzucenie bitu), 660
 12. 12. 1021 indeks haseł angielskich black hat hacker (haker w czarnym board (płyta), 604 Boston Computer Society, 64 kapeluszu), 271 board level (poziom płyty), 626 bot, 64 Black Screen of Death (czarny ekran boardware, 63 bottleneck („wąskie gardło”), 910 śmierci), 117 Bob, 63 BOTWEB, 64 BlackBerry, 60 BOC, 63 bounced e-mail (odbity e-mail), 535 Blacklist of Internet Advertisers, 60 BOCOEX, 63 boundary error (błąd brzegowy), 62 blackout (zaciemnienie), 981 body text (tekst domyślny), 828 boundary router (router graniczny), 691 blade, 60 body-worn computer (komputery noszone boundary scan (skanowanie brzegowe), blank character (znak pusty), 1003 na ciele), 392 736 blank squash (ściskanie spacji), 808 BOF, 63 Bourne shell (powłoka Bourne), 625 blanket (filc drukarski), 234 BogoMips, 63 box (skrzynka), 739 BLEC, 60 boldface (pismo grube), 594 bozo filter (filtr bozo), 234 bleed (spad), 759 boldface font (czcionka gruba), 118 BPDU, 64 Blenheim shows (targi Blenheim), 819 bomb (bomba), 63 bpi, 64 blip (wyskok), 964 BOMP, 63 bpp, 64 blit, 60 bonded analog modem (modem BPR, 64 blitting (blitowanie), 60 analogowy łączony), 477 bps (b/s), 67 bloatware, 60 bonded modem (modem łączony), 477 BQFP, 64 BLOB, 60 Bongo, 63 braces (klamry), 362 block (blok), 60 Booch, 63 bracket (nawias kwadratowy), 505 block cipher (szyfr blokowy), 805 bookmark (zakładka), 981 Bragg grating (krata Bragga), 404 block cursor (kursor blokowy), 408 bookmark portal (portal z zakładkami), brain dump („zrzut zawartości mózgu”), block device (urządzenie blokowe), 880 621 1005 block diagram (schemat blokowy), 711 Boolean circuit (układ Boole’a), 865 brains (mózg), 486 block move (przesunięcie bloku), 660 Boolean data (dane Boole’a), 124 branch (skok), 693 block multiplexor channel (kanał Boolean expression (wyra enie Boole’a), branch prediction (predykcja rozgałęzień), multipleksera blokowego), 352 963 629 blocking factor (współczynnik bloku), 957 Boolean logic (logika Boole’a), 423 branding, 66 blocking software (oprogramowanie Boolean operator (operator Boole’a), 548 BRAS, 66 blokujące), 551 Boolean search (wyszukiwanie logiczne), B-raz, 66 blooming (rozmazywanie), 693 965 braze (twardy lut), 860 blow (wypalanie), 963 boot drive (napęd startowy), 501 BRB, 66 blow up (katastrofa (załamanie), 360 boot failure (błąd rozruchu), 62 breadboard (płyta prototypowa), 606 Blowfish, 61 boot record (rekord rozruchowy), 683 break key (klawisz przerwania), 367 Blue Box, 61 boot ROM, 64 breakout box (skrzynka rozdzielająca), blue diode laser (niebieska dioda boot sector (sektor rozruchowy), 718 739 laserowa), 516 boot virus (wirus sektora rozruchowego), breakpoint (punkt zatrzymania), 667 blue laser (niebieski laser), 516 948 BREW, 66 Blue Lightning, 61 bootable CD-ROM (startowy CD-ROM), 772 BRI, 66 blue screen (niebieski ekran), 516 brick and click, 66 bootable disk (dysk startowy), 195 Blue Screen of Death (niebieski ekran brick and mortar, 66 śmierci), 516 bootable floppy (dyskietka startowa), 198 bootleg software (oprogramowanie bricks and clicks, 66 Bluetooth, 61 bootlegowe), 551 bricks and mortar, 66 BMC PATROL, 63 BOOTP, 64 bridge (most), 484 BMK file (plik BMK), 597 Borland, 64 bridge disc, 66 BMP, 63 Borland AppServer, 64 bridge router (router-most), 691 BMP file (plik BMP), 597 Borland C++, 64 bridged tap (odczep mostkowy), 536 BNC connector (złącze BNC), 997 Borland Database Engine, 64 bridgeware, 66 BNF, 63 boss screen, 64 Brief, 66 BO remover (usuwacz BO), 886 Boston Computer Exchange, 64 brightness (jasność), 336 BO2K, 63
 13. 13. indeks haseł angielskich 1022 British Telecom, 66 b-to-b (b-do-b), 51 bus attached (podłączony do magistrali), broadband (szerokopasmowy), 802 b-to-c (b-do-c), 51 610 broadband access (dostęp BTOS, 67 bus bridge (mostek magistrali), 484 szerokopasmowy), 171 Btrieve, 68 bus card (karta magistrali), 355 Broadband ISDN, 66 BTW, 68 bus extender (ekspander magistrali), 211 broadband service provider (dostawca bubble (bąbelek (pęcherzyk), 50 bus mastering, 69 usług szerokopasmowych), 170 bus mouse (mysz magistralowa), 495 bubble chart (diagram pęcherzykowy), broadband wireless (szerokopasmowy 134 bus topology (topologia magistrali), 845 dostęp bezprzewodowy), 802 Bubble Jet, 68 bus/core ratio (współczynnik broadcast (rozgłaszanie), 693 magistrala/rdzeń), 957 bubble memory (pamięć bąbelkowa), 569 broadcast fax (rozgłaszanie faksów), 693 business analyst (analityk biznesowy), 30 bubble sort (sortowanie bąbelkowe), 758 broadcast storm (burza rozgłoszeniowa), Business Basic, 69 69 BubbleBoy virus (wirus BubbleBoy), 948 bucket (kubełek), 407 business card CD (wizytówkowy CD), broadcast traffic (ruch rozgłoszeniowy), 951 705 buckyballs, 68 business graphics (grafika biznesowa), Broadcast.com, 66 buckytubes, 68 262 BroadVision, 67 buddies (kumple), 407 business information system (system brochureware, 67 buddy list (lista kumpli), 420 informacji biznesowej), 789 Brodia, 67 Buddy PC, 68 business intelligence (wywiad broken link (uszkodzone łącze), 886 BUF, 68 gospodarczy), 966 broker, 67 buffer (bufor), 68 business intelligence portal (portal wywiadu gospodarczego), 621 brokered private peering, 67 buffer amplifier (wzmacniacz separujący), 968 business intelligence software Brooklyn Bridge, 67 (oprogramowanie do wywiadu Brook's law (prawo Brooka), 628 buffer flush (opró nienie bufora), 556 gospodarczego), 552 brouter, 67 buffer pool (pula buforów), 666 business logic (logika biznesowa), 423 brownout (obni enie napięcia), 531 buffer underrun (niedopełnienie bufora), business machine (urządzenia biurowe), 516 879 browse (przeglądać), 651 buffering (buforowanie), 69 Business Objects, 69 browser box (zestaw przeglądarki), 993 bug (pluskwa), 603 business process re-engineering browser cache (bufor przeglądarki), 68 bug compatible, 69 (przemodelowywanie procesów browser compatibility (zgodność biznesowych), 658 przeglądarek), 994 bug fix (poprawka), 618 bug inheritance (dziedziczenie błędów), business rule (zasada biznesowa), 988 browser phone (telefon z przeglądarką, przeglądarka telefoniczna), 831 200 business software (oprogramowanie bugrade, 69 biznesowe), 551 browser plug-in (wtyczka przeglądarki), 960 buildout, 69 BusinessMiner, 69 browser safe colors (kolory bezpieczne bulk eraser (urządzenie kasujące), 881 BusinessObjects, 70 dla przeglądarki), 378 bulletin board (tablica ogłoszeniowa), 816 BusinessQuery for Excel, 70 BrowserComp, 67 bulletproof (kuloodporny), 407 busy hour (godziny szczytu), 260 brute force programming (programowanie bump mapping, 69 Butterfly keyboard, 70 siłowe), 644 Butterfly Switch, 70 bundle (zestaw), 992 BSC, 67 button (przycisk), 665 bundling (zestawianie), 993 BSD socket (gniazdo BSD), 259 buy and sell (kupuj i sprzedawaj), 407 bunny suit („strój króliczka”), 778 BSD UNIX, 67 buzzwords, 70 burn (wypalać), 963 BSDL, 67 BX chipset (układ BX), 865 burn in (wygrzewanie), 961 BSOD, 67 BXXP, 70 burn rate (szybkość spalania), 805 b-spline (b-splajn), 67 bypass (obejście), 529 Burroughs, 69 BSWD, 67 byte (bajt), 48 Burst EDO, 69 BT, 67 byte addressable (adresowanie bajtowe), burst mode (tryb impulsowy), 856 BT font (czcionka BT), 118 23 bursty (impulsowy), 297 BTAM, 67 byte code (kod bajtowy), 371 bus (magistrala), 437 BTB, 67 Byte Information Exchange, 70 bus and tag channel (kanał magistrali i BTLZ, 67 etykiet), 352 byte order (kolejność bajtów), 377
 14. 14. 1023 indeks haseł angielskich byte serving (podawanie bajtów), 609 CADAM, 73 caller ID (identyfikacja numeru), 292 byte sex, 70 cadastre system (system katasterowy), 789 calling program (program wywołujący), bytesexual, 70 CA-DATACOM/DB, 73 640 C, 71 CA-dBFast, 73 calling routine (podprogram wywołujący), 611 C drive (dysk C), 192 CADD, 73 CALS, 74 C LEC, 72 CADDS 5, 73 CAM, 75 C Sharp, 72 caddy (kasetka), 359 CAMA, 75 C shell, 72 caddy drive (napęd kasetkowy), 500 CAMAC, 75 C shell (powłoka C), 625 caddy load (ładowanie kasetkowe), 431 CA-ManMan/X, 75 C#, 72 caddyless (bezkasetkowy), 53 camera ready (gotowy do reprodukcji), c/s, 107 Cadence, 73 261 C/S ELEMENTS, 107 CADKEY, 73 campus (kampus), 351 C:, 71 CADS, 73 Canadian Standards Association, 75 C++, 72 CAE, 73 CancelBunny, 75 C++ Builder, 72 CA-Easytrieve, 73 CancelPoodle, 75 C2, 72 CA-Endevor, 73 candela (kandela), 353 C3D, 72 Cafe, 73 Candle, 75 C6, 72 caffeine based, 74 canned program (oprogramowanie C7, 72 CaffeineMark, 74 z puszki), 555 C80, 72 CAI, 74 canned routine (procedura zamknięta), C82, 72 CA-IDMS, 74 631 C8x, 72 CA-Ingres, 74 canonical (kanoniczny), 353 CA, 72 CA-Insight, 74 canonical name (nazwa kanoniczna), 505 CAB file (plik CAB), 598 Cairo, 74 canonical synthesis (synteza kanoniczna), 787 cable (przewód, kabel), 664 CA-KBM, 74 Canvas, 75 cable categories (kategorie kabli), 360 CAL, 74 CA-OpenIngres, 75 cable Internet (internet kablowy), 310 calculated field (pole wyniku), 615 CA-OpenROAD, 75 cable matcher (przelotka kablowa), 653 calculator (kalkulator), 350 CAP, 75 cable modem (modem kablowy), 477 Caldera, 74 cap code, 75 cable plant (instalacja kablowa), 301 calendaring, 74 Capability Maturity Model, 75 Cable Select, 72 CA-Librarian, 74 capacities (pojemności), 613 cable telephony (telefonia kablowa), 832 calibrate (kalibrować), 350 capacitor (kondensator), 395 cable TV (telewizja kablowa), 833 call (wywołanie), 966 CA-Panvalet, 75 cable types (typy kabli), 862 call accounting (rejestrowanie połączeń), 682 CA-PRMS, 75 cabletext, 72 call by reference (wywołanie przez Caps Lock key (klawisz Caps Lock), 366 Cabletron, 72 referencję), 967 capstan (wałek napędowy), 906 cache (pamięć buforowa), 569 call by value (wywołanie przez wartość), capture buffer (bufor przechwytujący), 68 cache coherency (spójność pamięci 967 buforowej), 763 CA-Quick Response Engine, 75 call center (centrum telefoniczne), 86 CAR, 75 cache server (serwer buforujący), 721 call control (sterowanie połączeniem), 773 CA-RAMIS, 75 cacheable content (treść buforowalna), 853 call distributor (rozdzielacz połączeń), Carbon Copy, 75 692 caching appliance (urządzenie card (karta), 353 buforujące), 880 Call Level Interface, 74 card cage (klatka karty), 364 caching controller (kontroler buforujący), call pickup service (usługa przekazywania połączeń), 884 card column (kolumna karty), 378 399 call routing service (usługa card image (obraz karty), 532 CA-Clipper, 72 przekierowania połączenia), 884 card not present account (konto bez CA-Cricket Presents, 73 karty), 398 callback (wywołanie zwrotne), 967 CAD, 73 card punch (dziurkarka kart), 200 called routine (procedura wywoływana), CAD/CAM, 73 631 card reader (czytnik kart), 121
 15. 15. indeks haseł angielskich 1024 card services (usługa obsługi kart), 884 Category 3, 5, etc. (kategoria 3, 5 itd.), CD Plus, 79 CardBus, 75 360 CD replication (replikacja CD), 684 cardinal number (liczebnik główny), 418 CA-Telon, 76 CD ripper, 79 cardinality (liczność), 418 cathode (katoda), 360 CD tower (wie a CD), 921 CA-Realizer, 75 cathode ray tube (lampa katodowa), 409 CD track titles (tytuły ście ek CD), 862 caret (daszek), 125 CATIA, 76 CD tray (taca CD), 817 caret (karetka), 353 CATV, 76 CD UDF, 79 CARP, 75 CAU, 76 CD writer (nagrywarka CD), 498 carpal tunnel syndrome (syndrom cieśni CA-Unicenter, 76 CD+G, 79 nadgarstka), 786 CAV, 76 CD32, 79 carriage (wózek), 956 CAV/CLV, 76 CDA, 79 carriage return (powrót karetki), 625 CAVE, 76 CDC, 79 carrier (nośna), 522 CA-Visual Objects, 76 CDDA, 79 carrier based (korzystający z nośnej), 402 CA-Warehouse BOSS, 76 CD-DA, 79 carrier class (klasa operatorska), 362 CB, 76 CDDB, 79 carrier detect (wykrycie nośnej), 961 CB simulator (symulator CB), 786 CDDI, 79 carrier frequency (częstotliwość nośnej), C-Band, 77 CDE, 79 119 CBD, 77 CD-E, 79 carrier hotel (hotel operatora), 279 CBEMA, 77 cdev, 79 carrier serving area (obszar działania CBR, 77 operatora), 532 CDF, 79 CBT, 77 CDFS, 79 carrier switch (operatorska centrala telefoniczna), 548 CBT Systems, 77 CDG, 79 carrier system (system wykorzystujący CBX, 77 CD-I, 79 nośną), 794 cc:, 77 CDIA, 79 carrier-class switch (przełącznik klasy cc:Mail, 77 CDIF, 79 operatorskiej), 655 CCA, 77 CDIP, 79 Carterfone decision (decyzja Carterfone), CCC/Harvest, 77 131 CDMA, 79 CCD, 77 cdma1, 80 cartridge (kaseta), 358 CCD camera (aparat CCD), 34 cdma2000, 80 cartridge font (czcionka z kasety), 119 CCFL, 77 cdmaOne, 80 CAS, 76 CCFT, 77 CDN, 80 cascade (kaskada), 359 CCIA, 77 CDO, 81 cascading menu (menu kaskadowe), 455 CCIR 601, 77 CDONTS, 81 Cascading Style Sheets (kaskadowe arkusze stylów), 359 CCIS, 78 CDP, 81 cascading windows (okna kaskadowe), CCITT, 78 CDPD, 81 540 CCNA, 78 CD-PROM, 81 CASE, 76 CCNP, 78 CDR, 81 case cracker (otwieracz obudowy), 562 CCP, 78 CD-R, 81 case sensitive (rozproszony system CCS, 78 CD-R burner (wypalarka CD-R), 963 plików), 695 CCS7, 78 CDRAM, 82 case statement (instrukcja case), 301 CCTA, 78 CD-ROM, 82 cash memory (pamięć cache), 570 CCW, 78 CD-ROM audio cable (kabel audio cassette (kaseta), 358 CD, 78 napędu CD-ROM), 349 Castanet, 76 CD audio (dźwięk CD), 200 CD-ROM changer (zmieniarka CD- casting (rzutowanie), 706 CD caddy (kaseta CD), 358 ROM), 1000 cat, 76 CD card (wizytówka CD), 951 CD-ROM drive (napęd CD-ROM), 500 CAT 5, 76 CD database (baza dysków CD), 50 CD-ROM Extensions, 82 cat my new instructions, 76 CD duplication (duplikacja CD), 187 CD-ROM reader (czytnik CD-ROM), 121 CAT scan (tomografia komputerowa), 845 CD Extra, 78 CD-ROM server (serwer CD-ROM), 721 catalog (katalog), 359 CD jukebox (zmieniarka CD), 1000 CD-ROM tower (wie a CD-ROM), 921

×