Ettekanne

248 views

Published on

Biomeetria kursuse lõputöö.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ettekanne

 1. 1. BAKALAURUSEÕPPE LÕPETAJAD AASTATEL 2000-2011 Helin Semilarski Eesti Maaülikool RHBII
 2. 2. TÖÖHÜPOTEES● Statistiline hõpoteesipaar:● H0: Naistest bakalauruseõppe lõpetajaid oli sama palju kui mees lõpetajaid. (Aastatel 2000-2011)● H1: Naistest bakaluruseõppe lõpetajaid oli rohkem kui mees lõpetajaid. (Aastatel 2000-2011)
 3. 3. MEETOD● Shapiro test- kontrollib normaaljaotust● Kasutasin sõltumatute valimitega t-testi jaotuste võrdlemiseks● Võrdlen üksteisest sõltumatute tunnuste keskväärtusi
 4. 4. ANDMED● Andmed sain Statistikaameti koduleheküljelt http://www.stat.ee/statistika● Andmed sain nii meeste kui ka naiste bakalauruseõppe lõpetamise kohta aastatel 2000-2011
 5. 5. TUNNUS JA FAKTOR● Faktorid: 2 taset e. nivood- mees ja naine Nominaalne faktor● Tunnus:bakalauruseõppe lõpetamine (aastatel 2000-2011) Pidev arvuline (kvantitatiivne) tunnus, juhuslik
 6. 6. Tellisin pideva tunnuse jaotuse väärtused graafiliselt plot(sugu,lõpetajate,arv)35003000250020001500 m n
 7. 7. TULEMUSED● Minimaalne, maksimaalne, ● Minimaalne, maksimaalne, keskmine ja mediaan keskmine ja mediaan bakalauruseõppe lõpetamine bakalauruseõppe lõpetamine naistel: meestel: summary(mehed) summary(naised) Min. :1185 Min. :1906 Median :1371 Median :3056 Mean :1436 Mean :2910 Max. :1829 Max. :3767
 8. 8. SHAPIRO TEST● Shapiro-Wilk normality test●● data: lõpetajate.arv● W = 0.9419, p-value = 0.5231
 9. 9. TULEMUSEDLeidsin meeste keskmise bakalauruseõppe lõpetajate arvu (aastatel 2000-2011)- kasutan seda t-testis> mean(m) H is t o g r a m o f lõ p e ta ja te .a r v [1] 1436,417 3 .0 2 .5 2 .0 F re q u e n c y 1 .5 1 .0 0 .5 0 .0 1200 1400 1600 1800 lõ p e t a ja t e .a r v
 10. 10. T-test● t.test(n,mu=1436.1436,alternative="greater") Leian, kas naislõpetajate arv on suurem● One Sample t-test● data: n● t = 8.174, df = 11, p-value = 2.66e-06● alternative hypothesis: true mean is greater than 1436.144● 95 percent confidence interval:● 2585.86 Inf● sample estimates:● mean of x● 2909.583
 11. 11. 1500 2000 2500 3000 350012 BOXPLOT
 12. 12. Kokku<-c(mean(mehed),mean(naised))names(Kokku)<-c("mehed","naised")pie(Kokku)pie(Kokku,col=c("yellow","green"))
 13. 13. ● Kehtib H1: Naitest bakalauruseõppe lõpetajaid on rohkem kui mees lõpetajaid● Ümber lükkasin H0: Naistest bakalauruseõppe lõpetajaid oli sama palju kui mees lõpetajaid● Järeldus bakalauruseõppe omandavad rohkem naised kui mehed
 14. 14. Tänan kuulamast!

×