Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanaaegkond

8,682 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Login to see the comments

Vanaaegkond

 1. 1. Elu areng Maal Helina Reino GAG 2008
 2. 2. Elu areng Maal cache.eb.com/eb/image?id=398&rendTypeId=4
 3. 3. ÜRGAEGKOND 4500 – 2500 miljonit aastat tagasi <ul><li>Vanimateks elu jälgedeks peetakse väga erineva vanusega leide (3,46 miljardi aasta vanuseid tsüanobaktereid Austraaliast; 3,8 ja 3,87 miljardi aasta vanuseid mikroorganismide elutegevuse jälgi Gröönimaa settekivimitest). </li></ul><ul><li>Kindlalt tõestatud selged elu märgid on leitud Austraaliast 2,7 miljardi aasta vanustest kiltadest. Need varased hästi säilinud orgaanilised molekulid tõestavad nii eukariootide kui ka tsüanobakterite olemasolu juba sel ajal. </li></ul>
 4. 4. ÜRGAEGKOND 4500 – 2500 miljonit aastat tagasi <ul><li>Tsüanobakteritele (varem tuntud kui sinivetikad) iseloomulike süsivesinike arvukus viitab, et need organismid elasid ja eraldasid ainevahetuse käigus hapnikku tunduvalt varem, kui Maa atmosfäär muutus hapnikurikkaks (~2 miljardit aastat tagasi). </li></ul><ul><li>Tolleaegne atmosfäär erines oluliselt praegusest, koosnedes metaanist, ammoniaagist ja teistest meile surmavatest gaasidest. </li></ul>
 5. 5. AGUAEGKOND 2500- 542 miljonit aastat tagasi <ul><li>Ürgkontinendid olid juba olemas. Kliima oli külm. </li></ul>
 6. 6. AGUAEGKOND 2500- 542 miljonit aastat tagasi <ul><li>Vanima päristuumse ehk eukarüoodi kivistis - Grypania spiralis - on leitud Michiganist USA-s 1,9 miljardi aasta vanustest kivimitest. </li></ul><ul><li>Meres oli juba suhteliselt rikkalik elustik, mis koosnes pehmekehalistest hulkraksetest organismidest. Vanimad leiud – käsnade spiikulad ehk nõelakesed - pärinevad 570 miljoni aasta vanustest kivimitest Hiinast. </li></ul><ul><li>Enam kui neljakümnest leiukohast on leitud nooremate - 560 miljoni aasta vanuseid - Vendi pehmekehaliste hulkraksete kivistisi, mida on hakatud kutsuma Ediacara faunaks . </li></ul>
 7. 7. Ediacara fauna AGUAEGKOND
 8. 8. AGUAEGKOND 2500- 542 miljonit aastat tagasi <ul><li>Eelkambriumis laialdaselt tuntud elu jälgedeks on loetud ka stromatoliite , milliseid leidub soojades meredes ka tänapäeval. </li></ul><ul><li>Stromatoliitseid struktuure on leitud kuni 3.5 miljardi aasta vanustest kivimitest, kuid paljud teadlased ei nõustu neid tunnistama elu jälgedeks. </li></ul>
 9. 9. VANAAEGKOND <ul><li>Ilmusid esimesed kõva kestaga organismid ( trilobiidid ). </li></ul><ul><li>Mandritel muutusid valdavaks suured suhteliselt arenenud roomajad ja suhteliselt tänapäevased taimed . </li></ul><ul><li>Lõpuks arvatakse suurt liikide väljasuremist Permi ja Triiase ajastu piiril. </li></ul>542...251 miljonit aastat tagasi
 10. 10. VANAAEGKOND <ul><li>Paleosoikum e vanaaegkond hõlmab kuus geoloogilist ajastut (vanim ajastu on alumine). </li></ul><ul><li>Need on: </li></ul><ul><ul><li>Perm </li></ul></ul><ul><ul><li>Karbon (kivisöeajastu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Devon </li></ul></ul><ul><ul><li>Silur </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordoviitsium </li></ul></ul><ul><ul><li>Kambrium </li></ul></ul>542...251 miljonit aastat tagasi
 11. 11. Kambrium <ul><li>K ambriumi ajastu alguses ilmusid toesega (skeletiga) varustatud hulkraksed loomad. </li></ul><ul><li>Kambriumi elustiku iseloomulikuks jooneks on merelisus. </li></ul><ul><li>Ajastu kestel ilmusid trilobiidid , käsijalgsed , käsnad , molluskid , okasnahksed ja paljud problemaatilise kuuluvusega organismid. </li></ul>542...488 miljonit aastat tagasi.
 12. 12. Kambrium
 13. 13. Ordoviitsium <ul><li>Ordoviitsiumi käigus kujunes välja vanaaegkonna fauna, mille häving saabus Permi lõpu väljasuremisega, mis on läbi aegade suurim väljasuremissündmus Maal. </li></ul><ul><li>Ordoviitsiumis olid mandrid väga madalad ja kaetud madalmeredega. Soe kliima soodustas karbonaatsete setete teket. </li></ul><ul><li>Ordoviitsiumi lõpus kattus Gondwana lõunaosa jääga ning põhjustas Hilis-Ordoviitsiumis ühe kõige külmema perioodi Maa ajaloos. </li></ul>488...443 miljonit aastat tagasi
 14. 14. Ordoviitsium <ul><li>Esmakordselt ilmusid korallid ja sammalloomad , peajalgsed , merisiilikud , korallid ning rida okasnahksete gruppe . </li></ul><ul><li>Arvukamaks muutusid trilobiitide , konodontide, sammalloomade , tigude , ostrakoodide kivistised. </li></ul><ul><li>Taimedest olid esindatud vaid vetikad </li></ul>488...443 miljonit aastat tagasi peajalgne
 15. 15. Pikaia - esimene keelikloom
 16. 16. Hilis-Ordoviitsiumi merepõhja elustik.
 17. 17. Silur <ul><li>Kliima stabiliseerus </li></ul><ul><li>Lõunapoolusel sulasid Gondwana mandriliustikud põhjustades olulise meretaseme tõusu. </li></ul><ul><li>Ekvatoriaalses piirkonnas oli kliima päikseline ja soe, seal moodustusid ulatuslikud rifid. </li></ul>4 4 0 - 417 miljonit aastat tagas i
 18. 18. Silur <ul><li>Loomastikus valdasid selgrootud mereorganismid, madalmeres oli rohkesti tabulaate ja rugoose , mis moodustasid ka rifilaadseid kivimkehi. </li></ul><ul><li>Tüüpilised loomarühmad olid käsijalgsed ja meriliiliad . </li></ul><ul><li>Eriti iseloomulikud olid magestunud laguune asustanud ürgvähid ja süvameresetteis leiduvad graptoliidid . </li></ul><ul><li>Selgroogseist elas rohkesti algelisi kalalaadseid lõuatuid ja kõhrkalu . </li></ul>4 4 0 - 417 miljonit aastat tagas i rugoos graptoliit lõuatu meriliilia
 19. 19. Silur <ul><li>Siluri taimestiku moodustasid peamiselt merevetikad , taimede üleminek maismaale oli väga vaevaline. </li></ul><ul><li>Esimesed algelised soontaimed on leitud Hilis-Silurist. </li></ul>4 4 0 - 417 miljonit aastat tagas i soontaim rohevetikas punavetikas
 20. 20. Devon 416...359 miljonit aastat tagasi <ul><li>Elu areng toimus mitte ainult meredes, vaid ka maismaal . </li></ul><ul><li>Meres vähenes trilobiitide, okasnahksete ja mitmete peajalgsete hulk. </li></ul><ul><li>See oli kalade ajastu , sest just nimelt kalad kujutasid endast tol ajal elusa looduse tippu. </li></ul><ul><li>Kujunesid välja vihtuimsed kalad, kellel olid tugevate lihastega varustatud uimed, mille abil sai ka kõndida mööda veekogu põhja. </li></ul><ul><li>Vihtuimseid peetakse kahepaiksete (konnad jt.) eellasteks. Vihtuimsetest on alguse saanud kõik neljajalgsed loomad. </li></ul>kõhrkala Vihtuimne kala
 21. 21. Devon 416...359 miljonit aastat tagasi <ul><li>Maismaa laialdastel aladel levisid devoni ajastul kõrbed, mistõttu maa jäi väga ebaühtlaselt asustatuks. Kliima oli palav ja kuiv. </li></ul><ul><li>Veekogude lähedastes orgudes kasvasid esimesed kidurad sõnajalgtaimed ( osjad e kidad, kollad e pärisraikad ja sõnajalad e keerdlehikud ) </li></ul>Kidad Kollad Sõnajalad
 22. 22. Devon
 23. 23. Karbon <ul><li>Mõnikord nimetatakse Karbonit kivisöeajastuks . </li></ul><ul><li>Kogu ajastu ei olnud ühtlaselt soe, ajastu lõpus tekkis tugev jahenemine, millega kogu lõunapoolkeral kaasnes mandri ulatuslik jäätumine. </li></ul><ul><li>Lisaks rikkalikele pruun- ja kivisöelademetele on karboni kihtides ka rohkesti raua- ja vasemaake. </li></ul>359...299 miljonit aastat tagasi
 24. 24. Karbon <ul><li>Loomastikule oli iseloomulik maismaaselgroogsete kiire areng ja rohkus. </li></ul><ul><li>Eriti arvukalt oli algelisi kahepaiksed, ilmusid roomajad; meredes oli kõhrkalade (hailaadsete) kõrgaeg. </li></ul>359...299 miljonit aastat tagasi kahepaikne kõhrkala
 25. 25. Karbon <ul><li>Niisketes põlismetsades elasid ämblikud , tarakanid ja rohutirtsud , roomasid teod ja jooksid ringi mitmekümne sentimeetri pikkused hulkjalgsed . </li></ul><ul><li>Soode kohal hõljusid kiilid , kelle tiibade ulatus küündis kolmveerandi meetrini. </li></ul><ul><li>Kujunes uus loomarühm – roomajad, kes peagi muutusid valitsevaks nii õhus, maal kui ka vees. </li></ul>359...299 miljonit aastat tagasi kalasisalikud
 26. 26. Karbon
 27. 27. Perm <ul><li>Ajastu oli kuiv ning valdavalt karm ja külm. </li></ul><ul><li>Paks jääkate kattis hilispermis India, Lõuna-Ameerika ja Austraalia ning suure osa Brasiiliast, Euroopast ja Põhja-Ameerikast. </li></ul><ul><li>Elutingimused muutusid erakordselt raskeks. Paljud taimed ja loomad hukkusid. </li></ul><ul><li>Maismaaloomade hulgas domineerisid roomajad . Meredes arenesid kiiresti luukalad . </li></ul>299...251 miljonit aastat tagasi .
 28. 28. Permi ajastu elustik
 29. 29. Massiline väljasuremine Permi ajastul http://www.pbs.org/wgbh/evolution/index.html
 30. 30. Kasutatud kirjandus http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/index.html http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/sa4.jpg http://www.miksike.ee/docs/elehed/7klass/5geoloogia/7-5-12-4.htm http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/3maakera/elutuba/vanaaegk.htm http://animals.timduru.org/dirlist/dino/Dinosaurus-Stegosaurus-BesideSwamp.jpg http://www.bodensee-sternwarte.de/Archiv/AlxB/Erdgeschichte/080221/neozo1.png http://www.palaeos.org/images/thumb/e/e9/Protohippus.jpg/350px-Protohippus.jpg http://www.bertsgeschiedenissite.nl/index_paleozoicum.htm

×