Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Organismide
varustamine energiaga
HELINA REINO
GAG
2015
Süsivesikute metabolismSüsivesikute metabolism
LOODUSKESKNE SÜSIVESIK ON GLÜKOOSGLÜKOOS --
SEETÕTTU KÄSITLETAKSE JUST GLÜK...
Süsivesikute metabolismSüsivesikute metabolism
A n a e r o o b n e g l ü k o l ü ü s A e r o o b n e g l ü k o l ü ü s
K A...
Anaeroobne glükolüüs
…….... onon glükoosi osaline lõhustamine, mis toimubglükoosi osaline lõhustamine, mis toimub
ilma hap...
Anaeroobne glükolüüs
GLÜKOOSIMOLEKULIGA TOIMUB VÄGA VÄIKE MUUTUS:
6 C6 C 2 (3 C).2 (3 C).
KUNA MUUTUS ON VÄIKE, SIIS ON KA...
Aeroobne glükolüüs
algsed reaktsioonid kuni pürovaadi tekkeni kattuvad
anaeroobse lõhustumisega.
Siis lisandub veel 3 etap...
ATP ehitus:ATP ehitus:
Glükoosi lagundamise etapid:
1.1. GLÜKOLÜÜS TOIMUB PÄRISTUUMSEGLÜKOLÜÜS TOIMUB PÄRISTUUMSE
RAKURAKU TSÜTOPLASMAVÕRGUSTIKUL...
Glükolüüs
 toimub tsütoplasmavõrgustikultsütoplasmavõrgustikul paiknevate
ensüümide toimel.
 üksteisele järgneb 10 reakt...
Tsitraaditsükkel
 on püroviinamarihappepüroviinamarihappe edasine lagundamine, mis
toimub mitokondris.mitokondris.
 koos...
Hingamisahelareaktsioonid
 hingamisahela reaktsioonides vabanevad NADHNADH22
molekulid HH aatomitest.
Moodustunud NADNAD ...
CC66HH1212OO66 →→ 6CO6CO22↑↑ + 6H+ 6H22O +O +
ENERGIAENERGIA
38 ADP + P38 ADP + PII →→ 38 ATP38 ATP
GLUCOSE + 2 HPO4
2-
+ 2 ADP3-
+ 2 NAD+
—> 2 PYRUVATE-
+ 2 ATP4-
+ 2 NADH +
2 H+
+ 2 H2
O (5)
PYRUVATE-
+ COENZYME A + NAD+...
TOITAINED
TSITRAADI-
TSYKKEL
Lipiidid
Polüsahhariidid
Valgud
RasvhappedRasvhapped
AminohappedAminohapped
Pyroviinamarihape...
https://www.youtube.com/watch?v=-
Gb2EzF_XqA
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Org.varustamine energiaga
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Org.varustamine energiaga

881 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Org.varustamine energiaga

 1. 1. Organismide varustamine energiaga HELINA REINO GAG 2015
 2. 2. Süsivesikute metabolismSüsivesikute metabolism LOODUSKESKNE SÜSIVESIK ON GLÜKOOSGLÜKOOS -- SEETÕTTU KÄSITLETAKSE JUST GLÜKOOSIGLÜKOOSI METABOLISMI.METABOLISMI. KA TEISED SÜSIVESIKUD MUUNDUVAD VAREM VÕI HILJEM GLÜKOOSIKS.
 3. 3. Süsivesikute metabolismSüsivesikute metabolism A n a e r o o b n e g l ü k o l ü ü s A e r o o b n e g l ü k o l ü ü s K A T A B O L I S M G l ü k o g e e n i s ü n t e e s G l ü k o n e o g e n e e s A N A B O L I S M S Ü S I V E S I K U T E M E T A B O L I S M
 4. 4. Anaeroobne glükolüüs …….... onon glükoosi osaline lõhustamine, mis toimubglükoosi osaline lõhustamine, mis toimub ilma hapnikuta ja mille tagajärjeks on erinevadilma hapnikuta ja mille tagajärjeks on erinevad käärimisproduktidkäärimisproduktid:: seentes – ETANOOL (C2H5OH), ERALDUB CO2 taimedes – ETANOOL (C2H5OH), ERALDUB CO2 loomades – PIIMHAPE (C2H4COOH) mikroorganismides – ETANOOL, BUTANOOL JA VÕIHAPE
 5. 5. Anaeroobne glükolüüs GLÜKOOSIMOLEKULIGA TOIMUB VÄGA VÄIKE MUUTUS: 6 C6 C 2 (3 C).2 (3 C). KUNA MUUTUS ON VÄIKE, SIIS ON KA ENERGIA MUUTUS VÄIKE, SAAGISSAAGIS ONON 2 ATP2 ATP. INIMESELE ON ANAEROOBNE GLÜKOLÜÜS OLULINE, TA VÕIMALDAB HAPNIKU DEFITSIIDISHAPNIKU DEFITSIIDIS TÄITA ORGANITEL ELULISELT VAJALIKKE FUNKTSIOONE. VÕIMALDAB ENERGIAT KASUTADA NEIL RAKKUDEL, KUS MITOKONDRID PUUDUVAD (NT ERÜTROTSÜÜDID).
 6. 6. Aeroobne glükolüüs algsed reaktsioonid kuni pürovaadi tekkeni kattuvad anaeroobse lõhustumisega. Siis lisandub veel 3 etappi: pürovaadi oksüdeeriv dekarboksüülimine (eraldub CO2 ja 3 c 2 c ühend (Ac – CoA )) Ac – CoA difundeerub mitokondrisse. krebsi tsükli (tsitraaditsükli ) ja hingamisahela koostöös viiakse glükoosi lagundamine lõpuni. selleselle tulemusena tekib COtulemusena tekib CO22 ja Hja H22O.O. Nende 3 etapi tulemusena saadakse 38 ATP-d
 7. 7. ATP ehitus:ATP ehitus:
 8. 8. Glükoosi lagundamise etapid: 1.1. GLÜKOLÜÜS TOIMUB PÄRISTUUMSEGLÜKOLÜÜS TOIMUB PÄRISTUUMSE RAKURAKU TSÜTOPLASMAVÕRGUSTIKULTSÜTOPLASMAVÕRGUSTIKUL.. 2. TSITRAADITSÜKKEL TOIMUB2. TSITRAADITSÜKKEL TOIMUB MITOKONDRMITOKONDRII SISEMUSESSISEMUSES.. 3. HINGAMISAHELA REAKTSIOONID3. HINGAMISAHELA REAKTSIOONID TOIMUVADTOIMUVAD MITOKONDRI HARJAKESTEMITOKONDRI HARJAKESTE MEMBRAANIDEL.MEMBRAANIDEL.
 9. 9. Glükolüüs  toimub tsütoplasmavõrgustikultsütoplasmavõrgustikul paiknevate ensüümide toimel.  üksteisele järgneb 10 reaktsiooni..  protsessi tulemusena saadakse glükoosi molekulist 2 püroviinamarihappe2 püroviinamarihappe molekuli.. GLÜKOOSGLÜKOOS→→2 PÜROVIINAMARIHAPE (CH2 PÜROVIINAMARIHAPE (CH33COCOOH) + 4HCOCOOH) + 4H 2 ADP + P2 ADP + PII →→ 2 ATP2 ATP eraldunud vesinikuaatomid seostuvad vesiniku-kandjaga,eraldunud vesinikuaatomid seostuvad vesiniku-kandjaga, mis võimaldab vesinikuaatomeid hiljem hingamisahelamis võimaldab vesinikuaatomeid hiljem hingamisahela reaktsioonides kasutadareaktsioonides kasutada.. 2 NAD + 4 H2 NAD + 4 H ↔↔ 2 NADH2 NADH22
 10. 10. Tsitraaditsükkel  on püroviinamarihappepüroviinamarihappe edasine lagundamine, mis toimub mitokondris.mitokondris.  koosneb reaktsioonidest, mille käigus eralduvad järk- järgult COCO22 molekulidmolekulid mis difundeeruvad mitokondritest välja.  ja 20 vesiniku aatomit20 vesiniku aatomit,, mis pärinevad vaheetapist, tsitraaditsüklist ja vee molekulidest;  vesiniku aatomid seotakse NAD pooltvesiniku aatomid seotakse NAD poolt →→ 10 NADH10 NADH22 molekuli (mis suunduvad hingamis-ahelasse);molekuli (mis suunduvad hingamis-ahelasse);
 11. 11. Hingamisahelareaktsioonid  hingamisahela reaktsioonides vabanevad NADHNADH22 molekulid HH aatomitest. Moodustunud NADNAD on uuesti kasutatav 1. ja 2. etapis.  eraldunud vesinik seotakse hapnikuga ja moodustub HH22O.O.  vabaneva energia arvel saab 12 NADH12 NADH22 molekuli kohta sünteesida 36 ATP36 ATP molekuli. 12 NADH12 NADH22 + 6O+ 6O22→→12 NAD + 12 H12 NAD + 12 H22OO 36 ADP + 36 P36 ADP + 36 PII →→ 36 ATP36 ATP
 12. 12. CC66HH1212OO66 →→ 6CO6CO22↑↑ + 6H+ 6H22O +O + ENERGIAENERGIA 38 ADP + P38 ADP + PII →→ 38 ATP38 ATP
 13. 13. GLUCOSE + 2 HPO4 2- + 2 ADP3- + 2 NAD+ —> 2 PYRUVATE- + 2 ATP4- + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2 O (5) PYRUVATE- + COENZYME A + NAD+ —> ACETYL COA + CO2 + NADH) (6) ACETYL COA + 3 NAD+ + FAD + GDP3- + HPO4 2- + 2H2 O —> 2 CO2 + 3 NADH + FADH2 + GTP4- + 2H+ + COENZYME A
 14. 14. TOITAINED TSITRAADI- TSYKKEL Lipiidid Polüsahhariidid Valgud RasvhappedRasvhapped AminohappedAminohapped PyroviinamarihapePyroviinamarihape GlütseroolGlütserool MonosahhariidiMonosahhariidi dd HINGAMISAHELA REAKTSIOONID GLÜKOLÜÜS 2 ATP2 ATP 36 ATP36 ATP OO22 COCO22 HH22OO
 15. 15. https://www.youtube.com/watch?v=- Gb2EzF_XqA

×