Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organismide lootejärgne areng

2,952 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organismide lootejärgne areng

 1. 1. Organismide lootejärgne areng ehk POSTEMBRÜOGENEES Helina Reino GAG 2015
 2. 2. Lootejärgses arengus eristatakse otsest ja moondega arengut.
 3. 3. MOONDEGA ARENGMOONDEGA ARENG Moondega arengu puhul erineb vastsündinu oma ehitusplaanilt täiskasvanud organismist ja muutub viimase sarnaseks alles läbi vahestaadiumi. On omane paljudele selgrootutele, kahe- paiksetele ja kaladele.
 4. 4. MOONDEGA ARENG KALADELMOONDEGA ARENG KALADEL Munaraku ( marjateradmarjaterad) viljastamine seemnerakkude (niiskniisk) poolt toimub väljaspool emasorganismi (nt vees). Koetud marjateradest areneb rebukotiga vastnerebukotiga vastne. Mõne aja möödudes areneb sellest kalamaimkalamaim. Maimud kasvavad kiiresti täiskavanud kaladekstäiskavanud kaladeks. mari
 5. 5. MOONDEGA ARENGMOONDEGA ARENG KAHEPAIKSETELKAHEPAIKSETEL Munaraku (kudu) viljastamine toimub väljaspool emasorganismi (nt vees). Kudu muutub sültjaks ja sellest koorub kulles. Mõne aja möödudes areneb kullesest kahe- paikne. kudu kulles
 6. 6. TÄISMOONDEGA ARENGTÄISMOONDEGA ARENG Röövik, kes meenutab ussikest Aktiivne elu- tegevus puudub, ebasobivate tingimuste jaoks Valmis putukas valmiknukk muna vastne
 7. 7. larv TÄISMOONDEGA ARENGTÄISMOONDEGA ARENG SIPELGATELSIPELGATEL valmik nukk muna
 8. 8. röövik TÄISMOONDEGA ARENGTÄISMOONDEGA ARENG LIBLIKATELLIBLIKATEL valmik nukk muna
 9. 9. vagel TÄISMOONDEGA ARENG MESILASTELTÄISMOONDEGA ARENG MESILASTEL valmiknukkmuna Töö- mesilane Ema- mesilane lesk
 10. 10. larv TÄISMOONDEGA ARENG SÄÄSKEDELTÄISMOONDEGA ARENG SÄÄSKEDEL valmik nukk muna
 11. 11. VAEGMOONDEGA ARENGVAEGMOONDEGA ARENG Vaegmoondega arengu etapid: muna, vastne, valmik NukustaadiumNukustaadium jääb vahele!jääb vahele! Omane rohutirtsu- dele, kiilidele, prussa- katele ja lutikatele. Valmis munev putukas valmik Vastne e larvmuna
 12. 12. VAEGMOONDEGA ARENGVAEGMOONDEGA ARENG ROHUTIRTSUDELROHUTIRTSUDEL valmik Vastne e larvmuna
 13. 13. VAEGMOONDEGA ARENG KIILIDELVAEGMOONDEGA ARENG KIILIDEL valmik Vastne e larv muna
 14. 14. OTSENE ARENG eOTSENE ARENG e postembrüogeneespostembrüogenees Otsese arengu korral sarnaneb vastsündinu üldplaanilt oma vanematega. Omane roomajatele, lindudele ja imetajatele. vastsündinu täiskasvanud
 15. 15. OTSENE ARENG LINDUDELOTSENE ARENG LINDUDEL
 16. 16. OTSENE ARENG ROOMAJATELOTSENE ARENG ROOMAJATEL
 17. 17. OTSENE ARENG IMETAJATELOTSENE ARENG IMETAJATEL Arengu esimest perioodi kuni sigimisvõime saabumiseni nimetatakse noorjärguksnoorjärguks e juveniilseks staadiumiks.juveniilseks staadiumiks. Sugutunnuste väljakujunemisega jõuab organism sigimisvõimelisse elujärku.sigimisvõimelisse elujärku. Selle pikkus on geneetiliselt määratletud. Järgneb raugastumis- e vananemisperioodraugastumis- e vananemisperiood, mis lõpeb surmaga.
 18. 18. Juveniilne staadiumJuveniilne staadium Juveniilne staadiumJuveniilne staadium algab organismi sünniga ja kestab sigimisvõime saabumiseni. Eri loomarühamdel on see erinevaerineva kestvusegakestvusega – mõnest päevast mitmekümne aastani. Juveniilne organism kasvabkasvab, tema elundkondade talitlus ja reflektoorne tegevustalitlus ja reflektoorne tegevus täiustuvadtäiustuvad.
 19. 19. Generatiivne staadiumGeneratiivne staadium Generatiivne staadiumGeneratiivne staadium algab sigimisvõime saabumisega. Iga liigi isendid püüavad anda nii palju järglasi kui võimalik. Mõnedel loomadel võib järglaste arv küündida tuhandeteni aastas, mõnel vaid 1-2 elu jooksul.  Enamiku loomaliikide isendite ontogenees lõpebki sigimisvõimelises elujärgus, sest nad hukkuvad.
 20. 20. VananemisperioodVananemisperiood Vananemine onVananemine on üldine bioloogiline seaduspära-bioloogiline seaduspära- sussus, mis kehtib elulooduse kõigil organiseerituse tasemetel. Eri liikide isenditel on erinev keskmine eluigaerinev keskmine eluiga. Sõltub mitmesugustest geneetilistest mehha- nismidest (telomeerid lühenevad) ja seda mõjutab keskkond. Rakkude interfaas pikeneb, rakud vananevad, kuluvad – organid ei saa enam normaalselt töötada.
 21. 21. VananemisperioodVananemisperiood Iga organismi areng lõpeb surmagasurmaga. Sellele eelneb agooniaagoonia (teadvus hakkab kaduma, hingamistegevus ja pulss aeglustuvad). Eristatakse kliinilistkliinilist (südame- ja hingamistegevus on seiskunud) ja bioloogilist surmabioloogilist surma (aju surm).

×