Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meioos

1,590 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meioos

 1. 1. MEIOOS Helina Reino GAG 2015
 2. 2. Meioos on rakujagunemise vorm, mille käigus kromosoomide arv väheneb kaks korda. Meioosil on kaks jagunemist: • Meioos I • Meioos II Meioosi teel moodustuvad sugurakud ja eosed. upload.wikimedia.org/.../8/86/Sperm-egg.jpg
 3. 3. http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e09/09b.htm interfaas profaas I metafaas I anafaas I telofaas I profaas IImetafaas II anafaas II telofaas II
 4. 4. Interfaas DNA replikatsioon. Rakuorganellide arvu suurenemine. Sünteesitakse makroergilisi ühendeid. Toimub tsentrioolide kahestumine. Tekivad kahekromatiidilised kromosoomid. tsentrioolid DNA replikatsioon
 5. 5. Profaas I Toimub kromosoomidekromosoomide ristsiireristsiire ehk crossingovercrossingover – homoloogilised kromosoomid liibuvad kokku ning kromatiidid vahetavad omavahel võrdse pikkusega osi. Moodustub kääviniidistik, tuum ja tuumakesed lõhustuvad. Isalt saadud kromosoom Emalt saadud kromosoom
 6. 6. Metafaas I Homoloogilised kromosoomid koonduvad raku ekvatoriaaltasandile. Moodustub mitoosikääv. ekvatoriaaltasapind
 7. 7. Anafaas I Kromosoomid lahknevad poolustele. poolus
 8. 8. Telofaas I Toimub tsütokinees. Telofaasi lõpus ei moodustu tuumamembraani, kromosoomid ei keerdu lahti. Tsentrioolid kahestuvad uuesti. Esimese jagunemise tulemusenaEsimese jagunemise tulemusena on kromosoomide arv kaks kordaon kromosoomide arv kaks korda vähenenudvähenenud.
 9. 9. Profaas II Kahe jagunemisele vahele jääv lühike interfaas ja II profaas liituvad. DNA replikatsiooni ei toimu. Meioosi II jagunemine sarnaneb mitoosile. Tsentrioolid liiguvad poolustele. Moodustub kääviniidistik.
 10. 10. Metafaas II  Kromosoomid liiguvad raku ekvatoriaaltasandile.  Kääviniidid kinnituvad ühe otsaga tsentromeeri külge ja teise otsaga tsentriooli külge. tsentriool
 11. 11. Anafaas II  Kääviniidid lühenevad.  Kromatiidid liiguvad poolustele. kääviniidid
 12. 12. Telofaas II  Kääviniidid kaovad.  Kromosoomid keerduvad lahti.  Toimub tsütokinees – tsütoplasma jagunemine.  Ühest diploidsest rakust moodustus neli geneetiliselt erinevat haploidset rakku. http://www.johnkyrk.com/meiosis.html http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/meiosis.html

×