Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Looduslik valik.

2,765 views

Published on

Olelusvõitlus

Published in: Science
 • Login to see the comments

Looduslik valik.

 1. 1. OLELUSVÕITLUS JAOLELUSVÕITLUS JA LOODUSLIK VALIKLOODUSLIK VALIK Helina Reino GAG 2016
 2. 2. • Mõisted pakkus välja Charles Darwin
 3. 3. Olelusvõitlus onOlelusvõitlus on • organismide sõltuvus piiratud keskkonna ressurssidest. • organismide reageerimine nende ellujäämist ja paljunemist takistavatele teguritele.
 4. 4. Olelusvõitlus võib olla nii liigisisene kui liikidevaheline
 5. 5. Looduslik valik onLooduslik valik on • Erinev edukus olelusvõitluses ehk valikuline ellujäämine ning ebavõrdne paljunemine • On tingitud geneetilistest erinevustest ja elutingimuste piiravast toimest • Muudab populatsiooni järglaspõlvkondade geneetilist struktuuri • Isendi edukust hinnatakse fenotüübi järgi
 6. 6. Ellujäämist ja paljunemist piiravadEllujäämist ja paljunemist piiravad Biootilised tegurid: • Konkurendid • Vaenlased • Haigustekitajad Abiootilised tegurid: • Ebasoodne kliima • Niiskus • Soolsus • Valgus • Vulkaanipurse • jne
 7. 7. Konkurents • Euroopa naarits • Ameerika naarits ehk mink
 8. 8. Vaenlased • Nt kisklus • Nt taimtoidulisus
 9. 9. Haigustekitajad
 10. 10. Loodusliku valiku vormid ehkLoodusliku valiku vormid ehk tüübidtüübid • Stabiliseeriv ehk säiliv valikStabiliseeriv ehk säiliv valik • Suunav valikSuunav valik • Lõhestav valikLõhestav valik Suunav valik Lõhestav valikSäiliv valik
 11. 11. Stabiliseeriv valikStabiliseeriv valik Keskkonna tingimused • Suhteliselt püsivad Tagajärg • Kõrvaldatakse erandid • Keskmiste tunnustega isendite eelispaljunemine
 12. 12. Stabiliseeriv valikStabiliseeriv valik Eelistatud on liigi keskmised tunnused. Algne populatsioon Populatsioon peale valikut
 13. 13. “Elavad fossiilid” • Taime- või loomaliik, mis esineb nii fossiilina kui ka elusorganismina tänapäeval. Näiteks: Hõlmikpuu, latimeeria ja Jaapani hiidkrabi
 14. 14. Hõlmikpuu (Ginkgo biloba)
 15. 15. Latimeeria (Latimera chalumnae)
 16. 16. Latimeeria
 17. 17. Jaapani hiidkrabi (Macrocheira kaempferi)
 18. 18. Jaapani hiidkrabi
 19. 19. Suunav valikSuunav valik Keskkonna tingimused • Elutingimuste kindla- suunaline muutumine • Asumine uude elukeskkonda Tagajärjed • Keskmisest pisut erinevate tunnustega isendite eelispaljunemine • Liik muutub kindlas suunas
 20. 20. Suunav valikSuunav valik Eelistatud on keskmisest erinevad tunnused. Populatsioon peale valikut Algne populatsioon
 21. 21. Putukate levik tööstuspiirkondades • Tumedamad isendid paistavad vähem silma
 22. 22. Vaalaliste kalataoline kehakuju • Vee-eluga kohanemisel tekkis vaaladel kaladele omane kehakuju.
 23. 23. Lõhestav valikLõhestav valik Keskkonna tingimused • Erinevate elutingimustega piirkonnad Tagajärjed • Kahe või enama keskmisest erinevate tunnustega isendite eelispaljunemine • Osaline ökoloogiline ja geneetiline isolatsioon
 24. 24. Lõhestav valikLõhestav valik Populatsioon peale valikut Algne populatsioon
 25. 25. Läänemere räim • Kevadräim (Clupea harengus membras) • Sügisräim (Clupea sp. autumnalis)
 26. 26. • Tööstuspiirkondades on tumedamad liblikad
 27. 27. Rasside erinevused Tulenevad samuti keskkonna erinevustest
 28. 28. Suguline valikSuguline valik Toimub koos loodusliku valikuga • Kujundab sugupoolevahelisi erinevusi • Soodsa genotüübiga sugupartneri valik • Välistab ristumise võõra liigi isendiga
 29. 29. Isaspaabulind
 30. 30. Looduslik valikLooduslik valik Loodusliku valiku kõikidel vormidel on sama mehhanism: isendite ebavõrdse paljunemise tagajärjel kujunevad ja jäävad püsima organismirühmadele kasulikud tunnused- kohastumused.kohastumused.
 31. 31. Kes on looduslikus valikus võitjad? • Need, kes suudavad kõige rohke paljuneda, sest nende geene on järglastel rohkem • Need, kellel on piisavalt kohastumusi
 32. 32. Kasutatud materjal • http://alorents.googlepages.com/looduslikvalikjakohastumine • www.wikipedia.com • http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9904/tedre mang.html • http://www.google.com/ • http://fr.dreamstime.com/image-stock-lutte-pour-l-existence- image630051 • www.ebu.ee/esitlus/Lood_valik.ppt • “Bioloogia gümnaasiumile” 2. osa, 4. kursus

×