Løypemelding nyttårsynskjene juli2012

521 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Løypemelding nyttårsynskjene juli2012

 1. 1. Nyttårsinnspela 2012 Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad Løypemelding sommaren 2012
 2. 2. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Me har hatt mykje fokus på øyane våre.• Samfunnsbåten som me håpar skal komme 1.1.2014 blir jobba mykje med også i 2012.• Møkster BU prosjektet er veldig konkret satsing på øysamfunnene. Dette prosjektet blir arbeid vidare med i 2012.• Hadde møte med Litlekalsøy Vel 6. juli om vegen og andre Formannskapet 21. februar 2012: aktuelle saker.
 3. 3. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Regnparken er eit av prosjekta som er tenkt for å gjera Storebø til eit meir attraktivt og triveleg kommunesenter.• Me jobber framleis med saka og har hatt arbeidet ute på anbod. Prisane var litt høgare enn budsjett så administrasjonen jobber no med å vurdere kva me då gjer.
 4. 4. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Leiaren for utval for oppvekst og kultur Renate Møgster Klepsvik tok intiativ til å diskutere ny barneskule nord i kommunen i 2011.• Det er fulgt opp med 1.000.000,- i budsjettet for 2012 for å planlegge skulen.• Renate er vald til leiar i arbeidsgruppe som ser på det.• Målet er at avklare dette i løpet av 2012. Avgjerande er å få økonomien til å gå i hop slik at kommunen kan dekke renter og avdrag på ein slik skuleinvestering. Målet vårt er framleis å få det til. Det blir folkemøte om skule 30. augustjanuar 2012: interesserte Vedtak i utval for plan og byggesak 21. 2012. Alle er velkommen der.
 5. 5. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Brev om dette ynskje vart sendt Fiskeriministeren tidleg i januar.• Departementet svarte i februar at det ikkje var mogleg å få til.
 6. 6. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad Austevoll vatn og avlaup er ansvarleg for vatn til austevollingane og drift av vannverka.Austevoll kommune sin representant i styre Jostein Blænes har fått desse innspela og fylgjer det opp. Dei arbeider med vatn til øyane og håper å få det på plass i 2013. Rostøy blir og
 7. 7. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre NjåstadUtdrag frå protokollen til kommunestyret - 9. februar 2012 om konkurranse:
 8. 8. Planen og brevet til fylkeskommunen: Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Saker som har vært jobba med lenge alt dette.• Status: Bussstopp: Brev sendt fylkeskommunen i juni 2011 med krav om fortgong. Gjenntatt på møte 21. februar. Statens vegvesen lova på det møtet å kostnadsrekne utbetringane. Me ventar framleis på det, men har purra.• Mobildekning i hallen. Ligg inne anbodsgrunnlaget som kommunestyret vedtok 9. februar. Ingen leverte anbod, men mål likevel å få dette på plass i 2012.• Mobildekning andre stader. Me har dialog med Telenor for å få til noko for dei 3 mill som er sett av og fått i tilskott.
 9. 9. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad Veg er alltid viktig og blir jobba med. Kom gjerne med innspel på aktuelle strekninger / utfordringer . Dømer på saker kommunen har tatt opp
 10. 10. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad Frå protokollen til kommunestyre 9. februar:• Er fulgt opp både i kommunestyret og i møte og brev til Hordaland fylkeskommune / Skyss.• Førebels ikkje fått svar. Foil på møte med fylkeskommunen 21. februar:• Status: Tatt opp – ikkje fått svar enda.
 11. 11. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Er fulgt opp i møte med Hordaland fylkeskommune Foil på møte med fylkeskommunen 21. 21. februar. februar:• Oppfylgjing frå dette møte er nytt møte og synfaring 29. februar på Storebø.• Mål er å gjennomføre ein utvidelse som byggesak (ikkje regulering) for å få gul stripe og 2 felt. Utfordring er økonomi til utbetringa.• Status: Tatt opp og blir
 12. 12. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Har vært jobba med lenge. Utarbeida reguleringsplan i 2007 for ny veg og ny bru. Kostnadsrekna til 38 mill.• Tatt opp på ny i møte med fylkeskommunen og Statens vegvesen 21. februar. Må speles inn i Regional transportplan som fylkestinget skal vedta oktober 2012. Viktig med oppbakking overfor fylkespolitikkarane! Foil på møte med fylkeskommunen 21. februar:
 13. 13. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad•Vegen mellom Salthella og Foil på møte med fylkeskommunen 21. februar:•Heile denne vegen må speles
 14. 14. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Har vært jobba med lenge på same måte som Torangsvågsbrua. Utarbeida skisse for tunnel. Kostnadsrekna til mellom 91 og 151 mill.• Tatt opp på ny i møte med fylkeskommunen og Statens vegvesen 21. februar. Må speles inn i Regional transportplan som fylkestinget skal vedta oktober 2012. Foil på møte med fylkeskommunen 21. februar:
 15. 15. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Kjempe god ide med båtstopp på Rostøy, som ikkje så vidt eg kjenner til har vært nevnt tidlegare, men som basert på dette innspelet vart tatt opp med fylkeskommunen..• Kartet til høgre viser den lange avstanden mellom A og B med veg og kor kort det er med båt.• Dette er mogleg å få til dersom det er vilje
 16. 16. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Formannskapet vedtok 21. februar lista over prioriterte vegar for asfaltering i 2012. I tillegg kjem samarbeidsprosjekt på Bjånesvegen og prosjektet på Litlekalsøy. Formannskapet vedtok at for 2013 skal vegen til Våge på Stolmen prioriterast på topp.• Asfalten er på plass sommaren 2012 saman med dei andre prosjekta! Utdrag frå saksframlegget til Formannskapet 21. feruar:
 17. 17. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Denne gang og sykkelstien har vært jobba med i 2012. I forbindelse med planlegging av fleire bustader i Drivenesområdet har kommunestyret sagt at det og må sjåast på gang og sykkelstien og planlegge den.• Det var og tatt opp i møte med fylkeskommunen 21. februar. Mål er å få til eit spleiselag på denne.
 18. 18. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre Njåstad• Aktivitør som og har ansvar for dagsenter kom inn att på budsjettet for 2011 og er no i full aktivitet.
 19. 19. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre NjåstadDette forsøkte me for ei tid Me forsøkte for nokon år siden åtilbake utan å lykkast, men med få fylkeskommunen til å sette oppså mange sjøfolk burde Austevoll igjen ferja. Akkurat no harsitt NAV kunne og stå for Austevoll hovudfokus påmønstring. ferjesambandet til Krokeide og nytt anbod der.Me vil dei neste åra prioritere av Me heier på alt som fjernerstore prosjekt Torangsvågsbrua sitkagran! Spesielt no nårog Bjellandsveg. klimameldingen til regjeringa legg opp til 1,2 mrd nye trær er det viktig at nokon er på banen her.
 20. 20. Nyttårsinnspela 2012 Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre NjåstadTusen takk for gode innspel på arbeidsoppgåver for 2012. Å fylgje oppinnspel frå innbyggjarane er politikkarane sine viktigaste oppgåver. Takontakt om det er noko eg kan hjelpe med E-post: han@austevoll.kommune.no Telefon: 957 97 021 – 55 08 10 10

×