Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Persconferentie 21 juni 2012Stappenplan voor overkapping    Antwerpse ring     Meyrem Almaci    Wouter Van Besi...
Vier redenen voor overkapping   (2 ruimtelijk – 2 gezondheid)• Ruimte voor groen en publieke voorzieningen (146 ha nie...
Ruimte voor groen en publieke        voorzieningen•  Tekort aan groen op buurtniveau•  Publieke voorzieningen:• ...
Ring legt hypotheek op       verdichting• 100.000 nieuwe Antwerpenaars de komende decennia• Nieuwe woonwijken en sc...
Luchtvervuiling en lawaaioverlast
Geef Antwerpen frisse lucht!• Hoog percentage ‘diesels’ op de ring.• Luchtkwaliteitsplan is ondermaats (vrachtwagens word...
Waarom is dieseluitstoot zo   schadelijk?
Hoe klein is fijn stof?  “FIJN STOF”: zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan één  honderdste van een millim...
Laat de Antwerpenaar rustig slapen!• Lawaai is ongezond. – Overdag, en ‘s nachts. – Tuinwijk in Borgerhout sterk getroff...
Nachtlawaai.• Slaap (EEG-afwijkingen vanaf 40 dB). – 65-plussers, zwangeren. – Werkzaam in ploegenarbeid. – Gevoelig vo...
Trager rijden...• ‘Modelling study’ in Vlaanderen:• Snelheid: van 120 naar 90 km/u.• Effect op luchtkwaliteit in de 100 m ...
Verkeer en gezondheid:      kwetsbare groepen.•  Zwangere vrouwen, ongeboren kinderen.•  Baby’s, kinderen, adolesc...
Dus• Nieuwe inzichten omtrent schadelijkhied van dieseluitstoot vragen urgente maatregelen: – Minder dieselvoertuigen in...
Vier voorwaarden voor        overkapping•  Technisch mogelijk zijn•  Geld•  In overeenstemming met de regelgevin...
Overkapping van de ring : technisch     perfect mogelijk• Cf. Ir. Jaak Polen, projectleider Masterplan 2020 (bij de ...
Overkapping Craeybeckxtunnel• Met en zonder overkapping :
Overkapping Craeybeckxtunnel• Middelheimpark boven de Craeybeckxtunnel
Financiële haalbaarheid• Bredere mogelijkheden tot financiering• Niet alleen investeringskost, ook maatschappelijke winst...
Europese tunnelrichtlijn• Wellicht het grootste knelpunt• Zolang de Ring onderdeel is van European Transport Network zijn...
Arrogante aanpak van de BAM-partijenZe laten Vito een studie doen over mogelijkhedenoverkapping en gezondheidseffecten, ma...
Oosterweel onder druk?Bovendien zegt Vito ook: het is voor deluchtkwaliteit beter om vrachtverkeer waarmogelijk zo ver mog...
Intunneling M 30 te MadridVoor         Na
Madrid is een voorbeeldDoor het stadsbestuur wordt dit niet alsvoorbeeld gezien.Twee redenen:1. De ring loopt niet door he...
Madrid is een voorbeeld2. In Madrid zijn er alternatieven – in Antwerpen   nietDit klopt enkel in het geval van het BAM...
Madrid is een voorbeeldVoornaamste verschil met Madrid: Eigendomsstructuur van de tunnel: in Madrid is de stad eigenaarMa...
Overkapping A 7 Hamburg
STAPPENPLAN   Stap 1: Vervolledig de studie• Nu direct: maak de studie objectief en compleet – hou rekening met alle v...
Stap 2:     Liefkenshoektunnel tolvrij• Schort de tol aan de Liefkenshoektunnel tijdelijk op, leid zoveel mogelijk ve...
Stap 3: Verlaag de snelheid op de ring• Van 100 km/u naar 90 km/u of minder• Direct gezondheidseffect• Heeft ook op piekmo...
Stap 4: Kap met het BAM-tracé• 2013: begin legislatuur : zeg het vertrouwen op in het BAM-tracé - nee aan de Paperclip- n...
Stap 5: Slimme kilometerheffing op de        Antwerpse ring• 2013 : slimme kilometerheffing voor vrachtwagens (Vla...
Stap 6: Begin aan de overkapping van        de ring• 2013: selectie van delen van de Antwerpse ring die overkapt/i...
Stap 7: Het Meccano-tracé• Eind 2015 : beoordeling van tolvrije LHT + proefproject slimme kilometerheffing• Beslissing ro...
Stap 8: Meccano en Overkapping• 2018 : start bouw Meccano• 2020 : start overkapping van ring van delen waar het voorheen ...
Stappenplan voor overkapping    Antwerpse ring  Politieke Analyse
VASTSTELLING 1• BAM-partijen: CD&V, N-VA en sp.a vastgeklonken aan moeizaam compromis  Philip Heylen GVA 02/06/2012: "I...
VASTSTELLING 2  • BAM-partijen: CD&V, N-VA en sp.a & claim   overkapping ring    Patrick Janssens HLN 23/05/2012: "I...
VASTSTELLING 3Districten sterk gewonnen voor overkapping   – Niet gebonden aan Vlaamse regering   – Sterkere urgenti...
Conclusie• Wie naar de Dorpsstraat luistert, overkapt ring en verlaat Bam-tracé.• Werkwijze: Stap voor stap benadering om ...
120621 groen pp persconferentie overkapping ring
120621 groen pp persconferentie overkapping ring
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

120621 groen pp persconferentie overkapping ring

909 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

120621 groen pp persconferentie overkapping ring

 1. 1. Persconferentie 21 juni 2012Stappenplan voor overkapping Antwerpse ring Meyrem Almaci Wouter Van Besien Dirk Avonts
 2. 2. Vier redenen voor overkapping (2 ruimtelijk – 2 gezondheid)• Ruimte voor groen en publieke voorzieningen (146 ha nieuwe ruimte op Rechteroever – 30 ha op Linkeroever – 140 ha natuurgebied gered = samen 9 keer Park Spoor Noord)• Verbind de Antwerpenaar door beide stadshelften te overbruggen• Geef Antwerpenaar frisse lucht• Laat de Antwerpenaar rustig slapenHier hebben Antwerpenaars recht op!Dit is geen luxedebat.
 3. 3. Ruimte voor groen en publieke voorzieningen• Tekort aan groen op buurtniveau• Publieke voorzieningen:• - scholen• - sportinfrastructuur• - woningen (o.a. sociaal)
 4. 4. Ring legt hypotheek op verdichting• 100.000 nieuwe Antwerpenaars de komende decennia• Nieuwe woonwijken en schoolinfrastructuur gepland naast de ring = niet gezondBijv. : * Nieuw Zurenborg * school campus Desguinlei * kinderopvang vroegere jeugdherberg
 5. 5. Luchtvervuiling en lawaaioverlast
 6. 6. Geef Antwerpen frisse lucht!• Hoog percentage ‘diesels’ op de ring.• Luchtkwaliteitsplan is ondermaats (vrachtwagens worden niet geweerd – geen milieuzones)• Dieseluitstoot is kankerverwekkend! – Concensus vanuit WHO (juni 2012). – Induceert longkanker en ook blaaskanker.• Inademenen van dieseluitstoot is even schadelijk als passief roken.
 7. 7. Waarom is dieseluitstoot zo schadelijk?
 8. 8. Hoe klein is fijn stof? “FIJN STOF”: zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan één honderdste van een millimeter.Uit: EPA, US Environment Protection Agency
 9. 9. Laat de Antwerpenaar rustig slapen!• Lawaai is ongezond. – Overdag, en ‘s nachts. – Tuinwijk in Borgerhout sterk getroffen ondanks bestaande geluidsmuur.• Hogere geluidsmuur de oplossing? – Demping geluid, maar verhoging luchtvervuiling in de bewoonde zones!• Gezonder verkeer kan! – Intunnelen. – Trager rijden.
 10. 10. Nachtlawaai.• Slaap (EEG-afwijkingen vanaf 40 dB). – 65-plussers, zwangeren. – Werkzaam in ploegenarbeid. – Gevoelig voor angst en stress; lichte slapers. – Neiging tot depressieve gedachten.• Bloeddrukstijging (vanaf 50 dB). – Hypertensief effect is recht evenredig met de intensiteit van het nachtelijk geluid.
 11. 11. Trager rijden...• ‘Modelling study’ in Vlaanderen:• Snelheid: van 120 naar 90 km/u.• Effect op luchtkwaliteit in de 100 m zone.• 30 % daling van elementair koolstof.• 10 % daling van PM 2,5.
 12. 12. Verkeer en gezondheid: kwetsbare groepen.• Zwangere vrouwen, ongeboren kinderen.• Baby’s, kinderen, adolescenten.• Gehandicapten: lichamelijk, mentaal.• Personen met complexe ziekten: – (Genezen) kankerpatiënten. – Cardiopulmonale patiënten. – Diabetici; hoog cardiovasculair risico. – Psychiatrische patiënten. – Transplantatiepatiënten.
 13. 13. Dus• Nieuwe inzichten omtrent schadelijkhied van dieseluitstoot vragen urgente maatregelen: – Minder dieselvoertuigen in bewoonde gebieden. – Daling van percentage diesels in het verkeer.• Leefkwaliteit in bepaalde delen van Antwerpen is momenteel onaanvaardbaar: – Snelheid verkeer moet naar beneden. – Prioriteiten voor overkappen.
 14. 14. Vier voorwaarden voor overkapping• Technisch mogelijk zijn• Geld• In overeenstemming met de regelgeving• Politieke wil
 15. 15. Overkapping van de ring : technisch perfect mogelijk• Cf. Ir. Jaak Polen, projectleider Masterplan 2020 (bij de 2° voortgangsrapportage over het Masterplan 2020 in het Vlaams Parlement) – Overkapping is technisch haalbaar – Cf. voorbeeld Craeybeckxtunnel – “Alles hangt af van de breedte van de ring”
 16. 16. Overkapping Craeybeckxtunnel• Met en zonder overkapping :
 17. 17. Overkapping Craeybeckxtunnel• Middelheimpark boven de Craeybeckxtunnel
 18. 18. Financiële haalbaarheid• Bredere mogelijkheden tot financiering• Niet alleen investeringskost, ook maatschappelijke winst op vlak van gezondheid en winst door ontwikkelingskansen mee in de rekening brengen.• Stap voor stap aanpak nodig en wenselijk
 19. 19. Europese tunnelrichtlijn• Wellicht het grootste knelpunt• Zolang de Ring onderdeel is van European Transport Network zijn er zeer strenge regels die ervoor zorgen dat overkapping slechts in stukjes en brokjes kan• Meccano zou oplossing kunnen zijn, Oosterweelverbinding versterkt rol ring in Europees netwerk
 20. 20. Arrogante aanpak van de BAM-partijenZe laten Vito een studie doen over mogelijkhedenoverkapping en gezondheidseffecten, maar ze latenslechts twee scenario’s onderzoeken: - huidige ring - masterplan 2020 (mét BAM-tracé)Dit is arrogant en onbegrijpelijk en druist in tegen de wil van de Antwerpenaar.
 21. 21. Oosterweel onder druk?Bovendien zegt Vito ook: het is voor deluchtkwaliteit beter om vrachtverkeer waarmogelijk zo ver mogelijk van de stad te houden.Als het stadsbestuur dit au serieux neemt,beslist ze op basis hiervan alvast dat de bouwvan de Oosterweelverbinding geen prioriteitmoet krijgen.
 22. 22. Intunneling M 30 te MadridVoor Na
 23. 23. Madrid is een voorbeeldDoor het stadsbestuur wordt dit niet alsvoorbeeld gezien.Twee redenen:1. De ring loopt niet door het centrum: Het stadsbestuur moet stoppen om enkel de kathedraal als stadscentrum te bekijken. Het gaat hem om waar de mensen wonen.
 24. 24. Madrid is een voorbeeld2. In Madrid zijn er alternatieven – in Antwerpen nietDit klopt enkel in het geval van het BAM-tracé, niet als men kiest voor het Meccano-tracé= cirkelredenering
 25. 25. Madrid is een voorbeeldVoornaamste verschil met Madrid: Eigendomsstructuur van de tunnel: in Madrid is de stad eigenaarMaar in Antwerpen is het Vlaams Gewest eigenaar – een oplossing moet er sowieso komen samen met VlaanderenBesluit : de BAM-partijen lijden aan een voorruitperspectief : ze zien het probleem vanuit een auto rijdend op de ring – niet vanuit het vensterraam van de bewoner die naast de ring woont
 26. 26. Overkapping A 7 Hamburg
 27. 27. STAPPENPLAN Stap 1: Vervolledig de studie• Nu direct: maak de studie objectief en compleet – hou rekening met alle varianten, en onderzoek de mogelijkheden en de effecten van een veel ambitieuzere overkapping, met name in het Meccano- scenario
 28. 28. Stap 2: Liefkenshoektunnel tolvrij• Schort de tol aan de Liefkenshoektunnel tijdelijk op, leid zoveel mogelijk verkeer, en vooral zwaar doorgaand vrachtverkeer, af richting Liefkenshoektunnel. Herneem deels de inspanningen rond re-routing van het Minder Hinder - Plan 2004-2005.
 29. 29. Stap 3: Verlaag de snelheid op de ring• Van 100 km/u naar 90 km/u of minder• Direct gezondheidseffect• Heeft ook op piekmomenten positieve effecten op verkeersdoorstroming• Cf. project op Nederlandse ringwegen : “Tachtig is Prachtig” – nu weer bedreigd door snelheidsverhogingen Rutte
 30. 30. Stap 4: Kap met het BAM-tracé• 2013: begin legislatuur : zeg het vertrouwen op in het BAM-tracé - nee aan de Paperclip- neen aan de verbreding van de ring• Start nieuwe onderhandelingen met de Vlaamse regering over gefaseerde aanpak : – van de overkapping van de ring – van het Meccano-tracé
 31. 31. Stap 5: Slimme kilometerheffing op de Antwerpse ring• 2013 : slimme kilometerheffing voor vrachtwagens (Vlaamse Regering)• Proeftuin met de slimme kilometerheffing in de regio Brussel/Leuven was positief• 2014: veralgemeende slimme kilometerheffing door nieuwe regionale regeringen
 32. 32. Stap 6: Begin aan de overkapping van de ring• 2013: selectie van delen van de Antwerpse ring die overkapt/ingetunneld kunnen worden• Hou daarbij rekening met de beperkingen opgelegd door de Tunnelrichtlijn (geen aftakkingen/op- en afritten onder de grond) – bijv. te Borgerhout – bijv. te Berchem
 33. 33. Stap 7: Het Meccano-tracé• Eind 2015 : beoordeling van tolvrije LHT + proefproject slimme kilometerheffing• Beslissing rond uitvoering van het Meccano- tracé
 34. 34. Stap 8: Meccano en Overkapping• 2018 : start bouw Meccano• 2020 : start overkapping van ring van delen waar het voorheen niet mogelijk was door de Tunnel-richtlijn (aftakkingen/op- en afritten)
 35. 35. Stappenplan voor overkapping Antwerpse ring Politieke Analyse
 36. 36. VASTSTELLING 1• BAM-partijen: CD&V, N-VA en sp.a vastgeklonken aan moeizaam compromis Philip Heylen GVA 02/06/2012: "Ik was voorstander van de Lange Wapper, maar ik heb het resultaat van het referendum aanvaard en me mee ingeschreven voor het alternatief met de tunnels. Daar wil ik niet meer van afwijken en daar zal ik onze partners aan houden, ook de sp.a.“Maar:• Tunnelalternatief is géén antwoord op referendum! BAM-tracé blijft.• Stabiliteit in Vlaamse regering belangrijkste argument ‘Beslist is beslist’ = doodsteek voor goede oplossing voor Antwerpen• Sabotage alternatieve tracé via bouw gevangenis Beveren6/21/2012
 37. 37. VASTSTELLING 2 • BAM-partijen: CD&V, N-VA en sp.a & claim overkapping ring Patrick Janssens HLN 23/05/2012: "Ik denk dan in een eerste fase aan de gedeelten aan het Sportpaleis, in Borgerhout, bij de toegang tot het Rivierenhof en aan de Singel bij Antwerp Expo.“ + idee van gedeeltelijke overkapping wint terrein. - Overkapping thv Sportpaleis alvast technisch onmogelijk. - BAM-tracé blokkeert definitieve oplossing Antwerpse ring ⇒ Als gekozen wordt voor het Meccano-tracé kan het zwaar internationaal verkeer van de ring gehaald worden, waardoor overkapping wel kan!6/21/2012
 38. 38. VASTSTELLING 3Districten sterk gewonnen voor overkapping – Niet gebonden aan Vlaamse regering – Sterkere urgentie, grotere vrijheid, grotere redelijkheid: invloed lokale actiegroepen (Merksem Leefbaar, Deurne leefbaar) – Bevolking sterk actief, invloed Groenen in kartels=> Resultaat: De districten Borgerhout, Deurne en Berchem pleiten voor de overkapping, tegen Schoon Verdiep en Brussel in.6/21/2012
 39. 39. Conclusie• Wie naar de Dorpsstraat luistert, overkapt ring en verlaat Bam-tracé.• Werkwijze: Stap voor stap benadering om dan volledig te overkappen• Hiertoe moet beslissing Vlaamse regering en Bam-partijen CD&V, N- VA en sp.a worden verlaten. Machtspolitiek ↔ gezond verstand en toekomstvisie=> Districten geven vandaag goede voorbeeld - Positie onafhankelijk van Vlaams parlement of achterkamerpolitiek. - Onafhankelijkheid nodig om impasse te doorbreken = Nieuwe coalitie nodig op Schoon Verdiep!6/21/2012

×