En jämförelse av kostnadskalkyler i nationella planer
Transportforum 2014
Helena Braun Thörn, CTS/KTH
Projektet
• Jämförelse av Trafikverkets officiella kostnadskalkyler för
gällande plan 2010-2021 och förslaget till ny plan...
Genomförande
•

Urval: 95 namngivna objekt, merparten av de namngivna objekt som
finns i båda planerna

•

Uppgifter om an...
Hur har kostnadsuppgifternas förändrats mellan uppdateringarna?
•

Från fastställd plan vår 2010 till kvalitetssäkring hös...
De allra största projekten är realt oförändrade
• Planförslag 2014-2025 (fastpris 2013 från år 2014)
•

Förbifart Stockhol...
200%
180%
160%

Relativ förändring per projekt
mellan ÅP 2010 och
kvalitetssäkringen 2012

140%
120%
100%
80%
60%
40%

Ökn...
200%
180%

Relativ förändring per projekt
mellan ÅP 2010 ÅP 2014

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-8...
Jämförelse mellan trafikslagen
2010-2012
%

2012-2014
%

2010-2014
%

2010-2014
Miljarder kr

Järnväg

6,7

-0,2

6,5

4,9...
Jämförelse mellan trafikslagen
Från 2010 till 2012

Antal
objekt

Minskning
Ökning mer
mer än 10
än 10 %
%

Från 2012 till...
Orsaker till de största ökningarna
•

Underskattningar
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Befintlig skick sämre än väntat
Geoteknik, ...
Förändringarna påverkas av fler faktorer
Kalkylmetod påverkar
Projekt med fullständig successiv kalkyl i ÅP 2010 förändras...
Stora objekt förändras inte så mycket som små
200%

Förändring 2010 till 2012
150%

100%

Kostnad > 1
miljard kr

Kostnad
...
Kommunikation
•
•
•
•

•
•
•
•

I kvalitetssäkringen redovisades skillnad mot ÅP 2010 i jämförbara
prisnivåer
I planförsla...
Slutsatser
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektkalkylerna hinner ändras mycket på bara några år.
Snarare en omfördelning mellan projek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 38 Helena Braun Thörn

350 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bakgrund, upplevs vara problem, Inte så många studier av en hel plan, flera studier om Kvalitetssäkringen, förväntning inte så stor skillnad till plan. Blev det så?
 • Tre nedslag våren 2010, hösten 2012 och juni 2013.
 • Session 38 Helena Braun Thörn

  1. 1. En jämförelse av kostnadskalkyler i nationella planer Transportforum 2014 Helena Braun Thörn, CTS/KTH
  2. 2. Projektet • Jämförelse av Trafikverkets officiella kostnadskalkyler för gällande plan 2010-2021 och förslaget till ny plan 2014-2025. • Hur förändras anläggningskostnadskalkylerna för en hel plan över tid? • Orsaker till förändringarna? • Hur hänger kalkylernas säkerhet samman med: • • • Kalkylmetod Planeringsskede Projektens storlek • Hur kommuniceras detta?
  3. 3. Genomförande • Urval: 95 namngivna objekt, merparten av de namngivna objekt som finns i båda planerna • Uppgifter om anläggningskostnader från: • • • Gällande nationell plan, fastställd våren 2010 (ÅP 2010) Kvalitetssäkring av gällande plan på uppdrag av regeringen hösten 2012 Nytt planförslag på remiss juni 2013 (ÅP 2014), ännu inte fastställd • Uppgifter om kalkylmetod • Uppgifter om byggstart i kommande planperiod (indikation på hur långt projektet kommit i planprocessen) Övrigt underlag: kalkyl-pm, samlade effektbedömningar, projektbeskrivningar på Trafikverkets hemsida etc. •
  4. 4. Hur har kostnadsuppgifternas förändrats mellan uppdateringarna? • Från fastställd plan vår 2010 till kvalitetssäkring höst 2012: • • 17 av 95 projekt har ändrats mer än 30 % • • 37 av 95 projekt ändrats mer än 10 %. Enskilda projekt har förändrats dramatiskt, som mest 200 %. Från kvalitetssäkring höst 2012 till nytt planförslag juni 2013: • • • 13 av 95 har förändrats mer än 30 % • • • 30 av 95 förändras mer än 10 %. Enskilda projekt har förändrats dramatiskt, som mest kring 1000%. 51 projekt är oförändrade i slutet, 21objekt ändras inte i något steg (+-5%) Totala budget för de 95 objekten påverkas måttligt mellan fastställd plan 2010 och nytt planförslag 2013, - en ökning med ca 3 % (inkl. konjunktur) Intressant att förändringarna ofta går åt olika håll i de två stegen och att förnedringarna tar ut varandra
  5. 5. De allra största projekten är realt oförändrade • Planförslag 2014-2025 (fastpris 2013 från år 2014) • Förbifart Stockholm: Kostnad 31,47 miljarder kr • Västsvenska paketet: Kostnad 38,4 miljarder kr varav 23, 2 jvg och 15,2 väg (inklusive bl.a. Marieholmsförbindelsen och Västlänken) • Kostnaderna för objekten uppdaterades inte i kvalitetssäkringen utan till planförslaget. • Kostnaden för objekten är realt oförändrad från ÅP 2010 till ÅP 2014 - enbart konjunkturpåverkan. • De hanteras inte som standardprojekten, särskilda index tillämpas
  6. 6. 200% 180% 160% Relativ förändring per projekt mellan ÅP 2010 och kvalitetssäkringen 2012 140% 120% 100% 80% 60% 40% Ökning med 10 % konjunkturförändring 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173757779818385878991939597
  7. 7. 200% 180% Relativ förändring per projekt mellan ÅP 2010 ÅP 2014 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173757779818385878991939597
  8. 8. Jämförelse mellan trafikslagen 2010-2012 % 2012-2014 % 2010-2014 % 2010-2014 Miljarder kr Järnväg 6,7 -0,2 6,5 4,9 Väg 5,2 -5,7 -0,5 -0,3 Sjöfart -17,0 17,8 0,8 0,01 TOT 5,7 -2,6 3,2 4,6
  9. 9. Jämförelse mellan trafikslagen Från 2010 till 2012 Antal objekt Minskning Ökning mer mer än 10 än 10 % % Från 2012 till 2014 +/- 10 % Minskning Ökning mer mer än 10 än 10 % % +/- 10 % Järnväg 39 38% 18% 44% 28% 13% 59% Väg 54 22% 2% 76% 11% 6% 83% Sjöfart 2 0% 100% 0% 100% 0% 0%
  10. 10. Orsaker till de största ökningarna • Underskattningar • • • • • • • • • • • Befintlig skick sämre än väntat Geoteknik, arkeologi, Marksanering Marknad Tunnel inte möjlig Annat ställverk Ny trafikanalys, ytterligare behov Gamla vägen behåller merparten av trafiken och måste åtgärdas Komplicerad bro Kommunal exploatering Effekter av trängselskatt Bygge i tätort stödmurar, buller etc. • Högre krav • • trafiksäkerhet Utökningar • • • • • • Förlängd tunnel plus resecentrum Ytterligare en stängd plankorsning Utökning till längre järnvägssträcka Utökning till längre vägsträcka Utökning ökad kapacitet, Utökad ITS
  11. 11. Förändringarna påverkas av fler faktorer Kalkylmetod påverkar Projekt med fullständig successiv kalkyl i ÅP 2010 förändras mindre till kvalitetssäkringen än projekt som hade successiv förenklad kalkyl eller övrig Metod Fullständig Förenklad Övrigt 3,4% 7,6% 27,5% 2010 till 2012 Tid till byggstart har betydelse Projekt med tidig byggstart har i snitt förändrats mindre än för projekt med senare byggstart. Byggstart 2010 till 2012 Pågår År 1-3 År 4-6 År 8-12 5% 8% 10% 23%
  12. 12. Stora objekt förändras inte så mycket som små 200% Förändring 2010 till 2012 150% 100% Kostnad > 1 miljard kr Kostnad 500 miljoner – 1 miljard Kostnad 250-500 miljoner Kostnad 100-250 miljoner Kostnad < 100 miljoner 50% 0% 1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577798183858789919395 -50% -100%
  13. 13. Kommunikation • • • • • • • • I kvalitetssäkringen redovisades skillnad mot ÅP 2010 i jämförbara prisnivåer I planförslaget görs inte jämförelser bakåt ÅP 2010 lades väg kalkyl-pm ut på hemsidan, inte järnväg, beslut att inte lägga ut några kalkylunderlag för det nya planförslaget. Nya nettonuvärdekvoter (NNK) redovisades i kvalitetssäkringen men kan inte jämföras bakåt pga nya parametervärden, skillnad i rangordning inte redovisad I årsredovisningar räknas NNK bara om med ny kostnad, inte nya nyttor Ibland blir det extra svårt att följa: Ex. Pågåtåg nordost Trafikverket har kvartalsvisa dialoger internt och med regeringen kring större förändringar i projekten – protokollförs dock inte Större transparens är önskvärd
  14. 14. Slutsatser • • • • • • • • Projektkalkylerna hinner ändras mycket på bara några år. Snarare en omfördelning mellan projekten än en förändrad påverkan på statsbudgeten Fler järnvägsprojekt än vägprojekt har stora relativa förändringar och förändringen av järnvägsprojekten är också större i kr Projekt med fullständig successiv kalkyl ändras mindre i snitt men enskilda projekt kan förändras dramatiskt ändå Projekt nära byggstart ändras mindre i snitt men enskilda projekt kan förändras dramatiskt ändå Större projekt är i snitt stabilare än mindre projekt Anpassning av urvalet av projekt eller av projekten i ny plan? Transparensen kunde göras bättre

  ×