Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els pronoms

1,496 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els pronoms

  1. 1. ELS PRONOMS  Pronoms personals forts  Pronoms personals febles  Pronoms relatius Jo, tu, elles, nosaltres,vos,… Em, et, nos, el, li, les, se, ho, en, hi, n’,… Què, qui, que, on, el qual, les quals,…
  2. 2. PRONOMS PERSONALS FORTS Singular Plural 1ª persona jo, mi nosaltres 2ª tu vosaltres 3ª ell, ella ells, elles Pronom reflexiu si si Altres vostè, vós vostès
  3. 3. Exemples pronoms personals forts  Jo voldria viatjar pel món.  En Lluís es recorda molt de vosaltres.  Ha comprat les entrades de cinema per a mi.  A vós li deu convenir fer repós.  Per a si mateix no ho comprarà. Subj. CR CI CI CI
  4. 4. Pronoms febles CD CI Adverbial Adverbial, Partitiu 1ª persona Em Em singular 2ª persona Et Et 3ª persona La Li El Li Es es Ho hi en 1ª persona Ens Ens plural 2ª persona Us Us 3ª persona Els Els Les Els es es
  5. 5. Formes possibles Formes roforçades (davant de verb començat en consonant) em et es en el la els ens us Formes elidides (davant verb començat en vocal) M’ T’ S’ N’ L’ L’/la els ens us Formes plenes (Darrere de verb acabat en consonant) -me -te -se -ne -lo -la -los -nos -vos Formes reduïdes (Darrere de verb acabat en vocal) ‘m ‘t ‘s ‘n ‘l -la ‘ls ‘ns -us
  6. 6. Exemples pronoms personals febles  Em diuen que està a punt d’acabar. (reforçada; CI)  S’adorm abans que la pel·lícula hagi acabat. (elidida; sense f.)  Fes-ho ben aviat si no no hi serem a temps. (plena; CD)  Anem-hi tots, pot ser divertit. (plena; CCLl)  Porta’l demà i intentaré ajudar-te. (reduïda; CD) (plena; CD)  Us agrada venir al teatre? (reforçada; CI)  És important recordar-ne l’origen. (plena; CN)  Dóna’ls les claus quan marxis. (reduïda; CI)  T’hi vull veure. (elidida; CD) (reforçada; CCLl)  Ens en refiem molt. (reforçada; sense f.) (reforçada; CR)
  7. 7. EXEMPLES PRONOMS RELATIUS  Els amics amb qui (els quals) viatges són molt agradables.  El llibre de què (el qual) parles és molt interessant.  Veuran la pel·lícula que (la qual) els han recomenat.  Hem venut la casa on (en la qual) vam viure. CCC CR CD CCLl

×