Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vvd Elevator Pitch

461 views

Published on

De elevator pitch toegepast op een goede webtekst (workshop voor de VVD).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vvd Elevator Pitch

 1. 1. Welkom op deze prachtige ochtend
 2. 2. VVD Elevator Pitch Vertel in één minuut een goed verhaal VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 3. 3. In den beginne… …is er vaak al iets Maar hoe pas je dat 'iets' aan tot een elevator pitch? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 4. 4. Ten eerste: de indeling van de voorpagina • Hoe is de voorpagina ingedeeld? • Gebruik tekstvakken/kolommen (minimaal 4 maximaal 7 aparte artikelen; een bezoeker raak je in 3 clicks kwijt). VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 5. 5. Ten tweede: schrijf een 'lead' • Een krantenbericht, een persbericht, een webtekst…. -> Er zijn veel verschillen, maar de overeenkomst: ze hebben allemaal een ‘lead'. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 6. 6. Wat is een lead? • Een lead is een inleidende tekst die uitnodigt tot verder lezen. • Een lead verraad niet te veel, maar wel voldoende om het interessant te maken. • Een lead moet de lezer ‘grijpen' (hongerig maken naar meer). • Een lead moet zonder dat de lezer doorleest ook blijven hangen. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 7. 7. Het verschil tussen het krantenartikel en de webtekst. Mensen die een krant lezen, gaan óf koppen snellen óf aandachtig lezen. • Mensen die een site bezoeken, hebben/nemen vaak minder tijd om te lezen. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 8. 8. Hoe lokt u een lezer? Schrijf een pakkende tekst.... maar hoe doet u dat? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 9. 9. Lok de lezer met een lead De lead is het lokkertje, de 'elevator pitch' van een goede webtekst. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 10. 10. Wat is een elevator pitch? • Praatje met als doel iets/iemand/jezelf/ te verkopen in maximaal 1 minuut. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 11. 11. Tips voor de elevator pitch VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 12. 12. 1) Houd rekening met lage gebouwen 2) Bekijk de situatie en doelgroep 3) Open krachtig en prikkelend 4) Pitch de voordelen 5) Maak het tastbaar 6) Laat passie/enthousiasme zien 7) Nodig uit! Tips VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 13. 13. Bekijk de situatie: aantrekkelijke taal - Schrijf in korte, actieve zinnen - Gebruik toegankelijk woord- en taalgebruik - Zorg altijd voor een pakkende titel VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 14. 14. Bekijk de situatie: Wat is mijn doelgroep? • Wie is de lezer/bezoeker van mijn website? • Wat wil de lezer/bezoeker van mij? • Wat wilt u van de lezer/bezoeker? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 15. 15. Bekijk de situatie: Wat is mijn tekstdoel? • Wat wil ik met mijn tekst? Wil ik de lezer: - Activeren? - Motiveren? - Laten nadenken? - Overtuigen? - Amuseren? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 16. 16. Open krachtig en prikkelend: de titel  Een titel moet aansluiten bij de inhoud.  Een titel moet aantrekkelijk zijn.  Een titel wekt nieuwsgierigheid. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 17. 17. Oefening: beoordeel deze voorpagina VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 18. 18. Oefening: beoordeel deze pagina Wat valt op? Wat kan beter? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 19. 19. Open krachtig en prikkelend: Tekstinhoud (van een lead) Een lead heeft meestal de volgende componenten: Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 20. 20. Uitwerking 5x W en 1x H • In de lead komen de 5 W’s en die ene H kort aan bod. • In de rest van de tekst worden deze 6 onderdelen uitgewerkt (liefst in alinea’s; het slot vat een en ander samen en grijpt terug op het tekstdoel.) VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 21. 21. Herschrijf een van onderstaande teksten.aftreden fractievoorzitter 1) Beste leden, Hierbij geven wij u het bericht door dat deze namiddag naar de pers is gestuurd. Hierin wordt meegedeeld dat de heer Piet de Groot zijn functie als fractievoorzitter ter beschikking stelt. Het bestuur van de VVD afdeling Lutjegeest heeft kennis genomen van dit bericht en wil Piet van harte danken voor wat hij in de afgelopen jaren als fractievoorzitter voor onze partij heeft gedaan. Wij wensen Piet en fractie veel succes toe in de vervulling van hun taken als VVD fractie in Lutjegeest. Namens het bestuur, drs. C.H. Janssen RA, voorzitter van de VVD afdeling Lutjegeest 2) De fractievoorzitter van de VVD Lutjegeest de heer dr. Piet de Groot heeft meegedeeld zijn functie als fractievoorzitter ter beschikking te stellen. De reden hiertoe is dat er in zijn ogen onoverbrugbare meningsverschillen bestaan in de fractie over de wijze waarop dualistische verhoudingen tussen fractie en wethouders vorm gegeven moeten worden. De fractieleden hebben afgesproken begeleiding voor de fractie te organiseren om duidelijkheid te brengen hoe deze dualistische werkwijze dient te verlopen. De oud-voorzitter van de bestuurdersvereniging van de VVD, de heer J.U.P. Van Hier tot Daar is bereid gevonden deze begeleiding te verzorgen. Piet de Groot zal in functie blijven totdat een nieuwe fractievoorzitter is gekozen . Zodra de nieuwe fractievoorzitter bekend is zal u hierover worden geïnformeerd. Voor informatie kan men zich wenden tot de secretaris van de fractie de heer F.K. Van Velzen tel 055 – 22 33 44 5 VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 22. 22. Straks: na een kleine toelichting volgt een oefening: elevator pitch 'stem VVD'  Vorm groepjes van 3 à 4 mensen.  Maak een elevator pitch van max. 1 minuut.  Gebruik (een deel van) 5x W en 1x H. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 23. 23. Hoe starten met schrijven? • Maak een mindmap. • Kies de meest relevante begrippen uit. • Schrijf een kladversie. • Laat de tekst even rusten, laat een ander de tekst lezen. • Herschrijf de tekst. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 24. 24. Mindmap Liberaal Zelfontplooiing Welvaart Minder regels VVD Orde op zaken Economie VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 25. 25. Uw eigen mindmap ? ? ? ? VVD ? ? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 26. 26. En dan? • Kies enkele steekwoorden uit • Gebruik die steekwoorden voor een alineaverdeling; vorm steekwoorden eventueel om tot 'tussenkopjes'. • Begin te schrijven.... VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 27. 27. Oefening: elevator pitch 'stem VVD'  Vorm groepjes van 3 à 4 mensen.  Maak een elevator pitch van max. 1 minuut.  Gebruik (een deel van) 5x W en 1x H. VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 28. 28. Presentatie oefening elevator pitch 'stem VVD' per groep Wat is goed? Wat kan beter? VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV
 29. 29. Kern van een elevator pitch Draag uit wie u bent; waar u voor staat en waarom dat zo is. Nodig uit (tot reageren, meedoen, terug komen). VVD Elevator Pitch/Heleen Ogier/13e november 2010/129e ALV

×