Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ressenya el franquisme i els catalans

298 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ressenya el franquisme i els catalans

  1. 1. FITXA BIBLIOGRÀFICA. Carles Santacana Torres. El franquisme i els catalans. Els informes delConsejo Nacional del Movimiento (1962-1971), Catarroja, Editorial Afers, 2000, 141 pàgines.PRESENTACIÓ DE LAUTOR. Carles Santacana Torres és nascut a Barcelona lany 1961 i ésDoctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Actualment és professordHistòria Contemporània a la Universitat de Barcelona, Consultor de la Universitat Oberta deCatalunya i és President del Centre dEstudis de lHospitalet. És autor duna extensa obredinvestigació sobre història política i social contemporània, tant des de la perspectiva general comlocal. També cal destacar els estudis sobre el paper cultural i polític del Futbol Club Barcelona en eltardofranquisme i la transició, més concretament la vinculació entre el món cultural i sectors de laresistència catalanista i antifranquista a través del significat simbòlic daquest club. La seva tesi dutaa terme lany 1991 es titula “Trencament i continuïtats a la Catalunya de la postguerra.LHospitalet de Llobregat, 1939-1951”. Altres obres publicades a tenir en compte son lacoordinació de “Col·lectivitzacions al Baix Llobregat, 1936-1939”, (1989), “Laltra Olimpíada,Barcelona 36: esport societat i política a Catalunya (1900-1936),” (1990), escrit juntament ambXavier Pujades i Martí, “Victoriosos i derrotats. El franquisme a lHospitalet 1939-1951”,(1994),“Atles de la transició” (1997), “La llarga postguerra” (1997), “Història. Política. Societat iCultura als Països Catalans”, és coautor del llibre “Història de Piera” (1999), “El franquisme iels catalans. Informes del Consejo Nacional del Movimiento (1962-1971)”, (2000), “Lenationalisme catalan”, (2004), i el“El Barça i el franquisme. Crònica duns anys decisius per aCatalunya (1968-1978)”, 2005.RESUM TEMÀTIC GLOBAL. El present llibre és un estudi dels informes intern del ConsejoNacional del Movimiento sobre els treballs de la novena i onzena legislatura del CNM al 1961 i al1971, respectivament. Aquest estudi té lobjectiu de conèixer el discurs intern del règim, ja quelexistència legal dun únic discurs oficial, sense matisos fins almenys el 1966, ens fa difícil saber siaquest discurs era compartit per tota lelit governant. Per a esbrinar sobre aquesta qüestió lautor hafet una recerca exhaustiva de documentació interna i reservada, ja sigui correspondència privada odocuments oficials. Gràcies a la recerca de lautor podem observar el debat que hi havia al règim através del CNM sobre les qüestions referides a Catalunya i al País Basc. Tal i com afirmaSantacana, “Sota un únic principi bàsic, mantenir la unitat i uniformitat dEspanya i lluitar contrael separatisme, les receptes polítiques van passar de no voler sentir parlar ni del reconeixement deles realitats regionals a discutir sobre formes de descentralització administrativa”.* Aquestes líniesens mostren el que tractarà el conjunt del llibre.El Consejo Nacional del Movimiento fou creat al 31 de Juliol de lany1939. En aquest moment elseu paper era molt reduït, però a la dècada dels anys cincuanta pateix una reconversió, concretamenta lany 1958 degut a la promulgació de la “Ley de Principios del Movimiento”. El seu momentculminant serà als anys seixanta quan el franquisme també pateix una reconversió amb laposta deFranco pels tecnòcrates. Amb la promulgació de la Ley Orgánica del Estado al 1966 el CNM pateixun impuls, doncs obliga a redefinir el paper de les FET, ara, Movimiento amb la promulgació de la“Ley Orgánica del Movimiento Nacional y de su Consejo Nacional”, del 28 de juliol de 1967.Aquest pas és molt important ja que encarregava una feina política important consistent en ladivulgació i actualització de la doctrina del Movimiento.A partir del 1966 amb la “Ley de Premsa i Impremta” es produirà una certa obertura pel que fa altractament de les conclusions del CNM, doncs des de la premsa es començaran a escriure articlesdopinió.Per a analitzar les dues ponències és necessari conèixer el context en que es debaten. Com ja shacomentat anteriorment tant els treballs del 1961 com els del 1971 tracten sobre la qüestió de la* SANTACANA, C. “El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1962- 1971)”,Ed. Afers, Catarroja, 2000, p.20
  2. 2. unitat dEspanya i sobre el separatisme. Podem trobar les causes de la preocupació sobre aqueststemes a Catalunya perquè des dels inicis del franquisme aquest es troba en dos problemes. Per unabanda hi ha lexistència duna cultura política específicament catalana. Per laltre, la mancadentusiasme en la integració política, que no pas econòmica i social, de força nuclis daquella dretapolítica al règim franquista.Lestructura de poder franquista era extremadament centralitzada i escassament formada perpersonalitats catalanes, exceptuant les estructures locals i larrel daquest problema es deu a que elfranquisme no distingia entre el catalanisme progressista i el conservador. No obstant, a partir delsanys cincuanta el règim veu la necessitat de canviar destratègia política i sintentarà destablir pontsamb sectors burgesos catalans, com va succeir durant el període en que Felipe Acedo Colunfa fouGovernador Civil de Barcelona. Així alguns individus formaran part de la renovació delAjuntament de Barcelona al 1954.En el mateix sentit, al 1957 Franco nomenarà a Pere Gual Villalbí secretari del Foment del Treballcom a mostra del reconeixament per part del règim a les elits intel·lectuals catalanes.

×