Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Welcome to my school
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Ziemia kielecka 1

Download to read offline

Gazeta ziemia kielecka

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ziemia kielecka 1

 1. 1. Wojenne historie – Tędy uciekali, cała rodzina prze- biegła łąkę, tylko on nie zdążył. Tutaj go zastrzelili, młodego chłopaka, ot tak, jak to często się podczas wojny działo. Dla Niemców każdy młody, to był wtedy partyzant – opowiada Pan Czesław, dziarski osiemdziesięciolatek z jednej spod bodzentyńskich wsi. – Rodzina tego chłopaka w większości nie żyje, reszta wyjechała. My starsi chociaż na 1. listopada zapalamy świeczki, młodsi, to nawet nie wiedzą, co się tutaj stało. To już ponad 70 lat – dodaje. W innej części kielecczyzny krzyż ustawiono przy drodze, na skra- ju lasu. Tutaj w 1944 roku znaleziono postrzelonego partyzanta. Jak zginał, trudno powiedzieć, jednak przez miej- scowych został rozpoznany, i przez wiele lat miejsce jego śmierci oznaczo- ne było symbolicznym, drewnianym krzyżem. Teraz nie ma po nim uż śla- du... Takich historii i miejsc z nimi związanymi jest wiele. Każdy z nas, czy to mieszkając w mieście, czy na wsi, potrafi przypomnieć sobie krzyż lub pomnik upamiętniający miejsce egze- kucji, walk czy inne świadczące o ja- kimś tragicznym wydarzeniu. Niestety nie wszystkie takie miejsca są należycie pielęgnowane, część z nich znika bez- powrotnie. www.facebook.com/ZiemiaKielecka nowy portal – W chłodne, jesienne poranki ka- wa jest dla wielu jednym z naj- przyjemniejszych rytuałów po- zwalających dobrze zacząć dzień. McDonald’s już po raz siódmy sprawia radość  swoim gościom i częstuje ich darmową kawą. Promocja obowiązuje od 17 października,  od ponie- działku do piątku do godzi- ny 10: 30 oraz w weekendy do godziny 11: 00. McDonald’s® już siódmy raz zaprasza na darmową kawę! Zapomniane miejsca pamięci Dokończenie na ááá STR. 2 InforMaTor na Wszystkich Świętych Więcejnastr.3 Więcejnastr.5 bezpłatnagazetaziemiaKieleckabezpłatnagazetaziemiaKieleckabezpłatnagazetaziemiaKieleckabezpłatnagazetaziemiaKielecka NR 1 (348) l ROK IX l 27 PAŹDZIERNIKA 2016 l TEL. (41) 344 66 55 l www.swietokrzyskie24.eu l e.media@wp.pl InforMaTor ślubny Samotny, metalowy krzyż pośród drzew. Mijany przez chodzących po lesie, zapomniany, powoli wrastający w zieleń. Starsi wiekiem mieszkańcy okolicznych wsi jeszcze pamiętaj, dlaczego tam stoi, średni wiekiem często myślą, że to jakaś kapliczka, najmłodsi pewnie nawet krzyża nie zauważają. Takich miejsc jest w Polsce tysiące, jednak na ziemiach naszego regionu, szczególnie dużo. Łukasz Michno Promocja do 31.10.2016
 2. 2. kilka słów o sobie Jestem studentka IV roku edukacji muzycznej w Kielcach od ilu lat śpiewasz? Śpiewam od 6 roku życia. Muzyka towarzyszyła mi od zawsze, gdyż wszy- scy w mojej rodzinie są umuzykalnieni. kto namówił cię do udziału w programie? Do programu zdecydowałam się iść sama, aby sprawdzić swoje możliwości. Jest to okazja by poznać wspaniałych muzyków lub zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony. jak twoi trenerzy? Dajesz radę? Moi Trenerzy czyli chłopaki z ze- społu Afromental to bardzo sympatycz- ni i pozytywni ludzie. Poza kamerami można zawsze z nimi porozmawiać i spędzić razem chwile czasu. jaka będzie twoja najbliższa przyszłość? Moja przyszłość bardzo mocno wiąże ze śpiewaniem. Obecnie Jestem w trakcie szukania zespołu, z którym bę- dę mogła tworzyć muzykę oraz dzielić się nią z innymi. czylimożemyzaapelowaćdozespołów,któ- rzyszukająwokalistkiabysiękontaktowały z tobą? Tak bardzo dziękuję To my dziękujemy za rozmowę Szanowni Państwo, Miło nam przekazać do Państwa rąk nowy numer naszej gazety. Ziemia Kielecka będzie ukazywała się w formie bezpłatnej gazety, kolportowanej na terenie Kielc oraz gmin i miast ościennych. Ziemia Kielecka jest kontynuacją znanego większości z Państwa tytułu – gazety Extra Kielce, która przez ostatnie dziewięć lat gościła w Państwa domach i miejscach pracy. Oprócz wersji papierowej, zapraszamy na naszą stronę internetową – www.ziemiakielecka.pl Życzymy miłej lektury. Łukasz Michno Wojciech zapała zbigniew lisowski 2 bezpłatna gazeta Pamiętajmy o odblaskach Pora jesienna to czas szczególnie nie- bezpieczny dla „niechronionych” uczestników ruchu drogowego. Szyb- ko zapadający zmrok i pogorszenie warunków atmosferycznych w znacz- nym stopniu ograniczają widoczność na drodze. Policjanci apelują do pie- szych o korzystanie z elementów od- blaskowych. 24.10 wieczorem w miej- scowościSkarbkawgminieBałtówdo- szło do potrącenia samochodem cię- żarowym 44 – letniego mężczyzny, który zmarł na miejscu. Jak wskazują statystyki, do najwięk- szej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi w cza- sie niesprzyjających warunków at- mosferycznych, w tym przede wszystkim w porze jesienno-zimo- wej, kiedy szybciej zapada zmrok. Piesi stają się wtedy mniej widoczni dla kierujących, a droga bo z ok 20- 30 a gdy maja odblaski ta odległość to 150m. Policjanci apelują do pie- szych, aby przede wszystkim sami zadbali o swoje bezpieczeństwo. Pijany, 26-letni Szymon S. mieszkaniec zawichostu, pomylił radiowóz policyjny z taksówką w kielcach. Prawdopodobnie wracając z suto za- krapianej zabawy pomylił policyjne- go koguta z oznaczeniem TAXI. Ku zdziwieniu policjantów otworzył ondrzwi,rozsiadłsięnatylnejkanapie i zażądał od kierowcy kursu do domu. Kiedy drugi z funkcjonariuszy odwró- cił się, aby upomnieć niechcianego pasażera zdziwiony miał mu odpo- wiedzieć–Wypad,byłemtupierwszy! – kopiąc w jego fotel. – Policjanci komentują: cyt. Nigdy nie słyszałem, żeby którykolwiek z kole- gów miał taką sytuacje, zwykle osoby pod wpływem alkoholu trzymają się od nas z daleka. Całe szczęście, mamy teraz kamery w radiowozach, inaczej nikt by w to nie uwierzył. Po przewiezieniu na izbę wytrzeź- wień Pan Szymon domagał się para- gonu za wykonaną usługę. Na miej- scu okazało się, że miał ponad 3 pro- mile alkoholu we krwi. Jego tożsa- mość udało się ustalić dopiero po tym jak przebudził się prawie dwie doby później. nakŁaD 20 000 SzT. adresredakcji:25-310 Kielce ul. T. Kościuszki 11 p. 121 redaktorprowadzący:Łukasz Michno redaktornaczelny: Zbigniew Lisowski tel. 692 250 180, e-mail: e.media@wp.pl Biuroreklami ogłoszeń: 41 344 66 55 / 692 250 180 e-mail: e.media@wp.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. „Czy w katolickim kraju może obowiązywać żydowska klątwa? Dowiedziałam się niedawno od dobrze wykształconego, znanego w Kielcach i szanowanego obywatela, że po pogromie dokonanym przez sowieckie służby mun- durowe w Kielcach 4 lipca 1946 roku, w którym zginęło 37 Żydów i 10 Polaków straconych w sfingowanym stalinowskim procesie, Żydzi nałożyli klątwę na Kielce, która ma uniemożliwić rozwój naszego miasta. Mój rozmówca wskazał również na rolę Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, któ- rym kieruje w Kielcach Bogdan Białek. Otóż p. Białek swoimi edukacyjnymi dzia- łaniami ma doprowadzić do tego, że Żydzi uznają, iż jesteśmy już gotowi na łaska- we zdjęcie z nas tej strasznej klątwy... Wiem, że sowieckie władze w Polsce, w których Żydzi stanowili pokaźny pro- cent, odgórną decyzją blokowały Kielcom rozwój w latach 1946-68. Potem nastąpił okres boomu gospodarczego w Kielcach i województwie, aby w ostatnich latach miasto na powrót popadło w marazm i stagnację... Jeżeli to ponownie skutek „żydowskiej klątwy”, to proponuję egzorcyzmy w sie- dzibie wymienionego Stowarzyszenia... A może wystarczy zmienić władze Kielc i zadbać o inwestorów?... MaŁgorzaTa SoŁTySIak – Demokracja polega na tym, że raz na cztery lata wybiera się prezydenta i władze tego miasta. Za to głos większości wcale nie jest potem głosem rozstrzygającym i dobrym. My musimy myśleć o większości generalnie. Wracając do tego konkretnego przy- padku. Absolutnie wszyscy, którzy się wprowadzali mieli prawo a może nawet obo- wiązek dowiedzieć się, że ta droga ma tam być. Deweloperzy, którzy budowali te bloki wiedzieli, ze budują te bloki przy drodze. To nie jest wymysł nasz. To jest w planach od wielu lat. – prezydent Kielc Wojciech Lubawski o budowie drogi na Ślichowicach „Podobnie jak w ubiegłym roku zwracam się do Was z prośbą o nieprzesyłanie SMS-ów popierających mnie. Możemy od razu się umówić, że w rankingu „Echa dnia” będę najgorszy – ku uciesze moich przeciwników, którzy znów uzewnętrznią się wylewając fa- lę hejtu na internetowych forach. Ponownie podkreślam, że wysyłanie kosztownych esemesów nie stanowi merytorycznej dyskusji nad błędami popełnianymi przez wło- darzy gmin. A takie, zarówno mnie, jak i każdemu innemu, mogą się zdarzyć. Dla- tego nieustannie zachęcam moich oponentów oraz osoby mające zastrzeżenia do moich działań jako wójta do osobistego kontaktu i rozmowy. Jestem otwarty na rozmowę ze wszystkimi, którzy chcą, aby w naszej Gminie żyło się lepiej. (…) Za- miast marnować czas i pieniądze na kosztowne smsy można wpłacić zaoszczędzo- ne pieniądze na konto jednej z fundacji niosących pomoc osobom potrzebującym. To będą z pewnością najlepiej wykorzystane pieniądze” – tak o uczestnictwie w jed- nym z „plebiscytów” kieleckiego Echa Dnia, na łamach facebook'a pisał Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka Nowiny. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l zmieniamy czas, (czy) ostatni raz? W niedzielę przestawiamy wskazówki zegarków z godziny 3 w nocy, na godzi- nę 2. Przesuwamy się o godzinę do tyłu, zatem 30 października będzie dniem 25- godzinnym. Nad tym, czy takie rozwiązanie jest nadal potrzebne, specjaliści dys- kutują od dłuższego czasu. Wg opo- nentów tego rozwiązania, obecne re- alia wymusiły zupełnie inne tem- po życia. Bardzo różny czas pracy, często brak jego ustalonych ram, inne technologie energetyczne oraz oświetleniowe nie wymagają już tak ścisłego dopasowania cyklu dnia, do dziennej i nocnej pory dnia. W naszym kraju zmiany czas wprowadzane były okresowo, obecnie stan ten trwa od 1977 roku. W 1995 roku wzorem innych krajów, zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w ostatni weekend października, a nie jak wcześniej w ostat- nią niedzielę września. Wcześniej zmiany czasu obowiązywały w okresie między- wojennym oraz w latach 1946-1949 i 1957-1964. Zasadność zmiany czasu jest ostatnio podważany. W tym roku głośno było o petycjach i wnioskach Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE, które rozpoczęło dysku- sję z władzami na temat ustanowienia jednego, obowiązującego „czasu”, bez okre- sowych zmian. Wnioski zostały odrzucone, ale dyskusja trwa nadal. ŁukaSz MIchno WyWIaD z uczeSTnIczką PrograMu VoIce of PolanD Mają WojTaSzek Zdolna i ładna Podsłuchane „na mieście”
 3. 3. 327 października 2016 reklama zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 29.10.2016 r. (sobota) od godz. 06.00 do 02.11.2016 r. (środa) do godz. 22.00. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 30.10.2016 r. (sobota) od godz. 06.00 do 02.11.2016 r. (środa) do godz. 22.00. 1. cMenTarze Przy ulIcach: ŚcIegIennego I SPokojnej Ulicami jednokierunkowymi będą: – ul. Sołtysiaka „Barabasza” na od- cinku od ul. Ściegiennego do al. Legio- nów; – ul. Kwasa na odcinku  od ul. Mahometańskiej do ul.  Sołtysiaka Ba- rabasza; – ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego  do ul. Langiewicza; – ul. Langiewicza na odcinku od ul.  Spokojnej  do ul.  Mała  Zgoda; – ul. Zgoda na odcinku  od ul. Spokojnej  do ul.  Mała  Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda – ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego, – ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka Barabasza do ul. Hu- sarskiej. Natomiast na odcinku ul. Ściegien- nego od pl. J. Piłsudskiego do ul. Sołty- siaka „Barabasza” będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Dla kierujących udających się na cmen- tarz przy ul. Ściegiennego dostępne będą par- kingi przy stadionie Kolporter Arena oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.  2. cMenTarz Przy ul. zagnańSkIej – po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywać będzie dotychczasowy za- kaz zatrzymywania   pojazdów; 3. cMenTarz W ceDzynIe – wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane ja- ko pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tyl- ko dla pojazdów jadących na wprost. O zmianach w organizacji ruchu infor- mowały będą odpowiednie znaki: ozna- kowanie pionowe (znaki F-10) i oznako- wanie poziome (naklejane strzałki na jezdni); – przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi gminnej (dawna DK 74) z ul. Cmentarną (auto- busy nie będą wjeżdżały w ulicę Cmen- tarną); na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojaz- dów po obydwu stronach; – na drodze gminnej za skrzyżowa- niem z ulicą Wikaryjską do ulicy Wa- rzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach; dla zapewnienia sprawnej organi- zacji ruchu na przy cmentarnym par- kingu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej będą nadzorowali ruch po- jazdów; zmiany w organizacji ruchu w związku ze Świętem Wszystkich Świętych I N F O R M A C J Azarząd Transportu Miejskiego w kielcach informuje, że autobusy komunikacji miejskiej w dniach od 29.10.2016r. do 02.11.2016r. (WSzySTkIch ŚWIĘTych) będą kursowały następująco: W DnIu 29.10.2016r. (SoBoTa) • Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg rozkładów jak w soboty za wyjątkiem linii 4, 103, 106, 107, które kursować będą wg rozkładów jak w dni robocze. • Dodatkowo uruchamia się kursowanie linii specjalnych Cx, E, Fx, I, Zx wg zamieszczonych rozkładów jazdy. • NIE KURSUJĄ LINIE C, F, Z. W DnIach 30.10.2016r. (nIeDzIela) oraz 01.11.2016r. (WSzySTkIch ŚWIĘTych) • Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg rozkładów jak w niedziele za wyjątkiem linii 4, 103, 106, 107, które kursować będą wg rozkładów jak w dni robocze. • Dodatkowo uruchamia się kursowanie linii specjalnych A, B, Cx, D, E, Fx, G, H, I, J, Zx wg zamieszczonych rozkładów jazdy. • NIE KURSUJĄ LINIE C, F, Z. W DnIach 31.10.2016r. (PonIeDzIaŁek) oraz 02.11.2016r. (ŚroDa). • Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg rozkładów jak w dni robocze • Dodatkowo uruchamia się kursowanie linii specjalnych Cx, E, Fx, I, Zx wg zamieszczonych rozkładów jazdy. TraSy lInII SPecjalnych: • Informujemy również, że linie specjalne B, Cx, E, Fx, Zx oraz linie nr 10 i 106 od dnia 29.10.2016r. do 02.11.2016r. nie wjeżdżają na przystanek CEDZYNA CMEN- TARZ. • W dniu 31.10.2016r. kursy linii nr 31 zostaną skrócone do Placu Żeromskiego w Chęcinach. • W dniu 01.11.2016r. kursy linii nr 10 o godz. 9: 37 z Szajnowicza-Iwanowa/Puscha oraz 10: 45 z Ciekot zostaną wykonane przez Radlin. W związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Ściegiennego od dnia 29.10.2016r. (sobota) od godziny 6: 00 do dnia 02.11.2014r. (środa) autobusy niżej wymienio- nych linii kursowały będą na częściowo zmienionych trasach tj: • Nr 2, 27, 30, 40 z kierunku Dymin kursować będą ul. Husarską – al. Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy. • Nr 2, 29, 30, 40 w kierunku Dymin kursować będą ul. Ściegiennego – M. S. Barabasza – al. Legionów – ul. Husarską i dalej wg trasy. • Nr 4 z kierunku al. Na Stadion kursować będzie ul. Marmurową – al. Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy. • Nr 44 z kierunku Pakosza kursować będzie ul. Marmurową – al. Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy, z kierunku Os. Herby kursować będzie ul. Ściegiennego – M. S. Barabasza – al. Legionów – ul. Marmurową – ul. Szczepania- ka i dalej wg trasy. •Nr34zkierunkuOs.Kochanowskiegokursowaćbędzieul.Husarska–al.Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy, z kierunku ul. Wrzosowej ul. Ściegiennego – M. S. Barabasza – al. Legionów – ul. Husarską – ul.Wapiennikową – Os. Kochanowskiego. •Nr54zkierunkuOs.Kochanowskiegokursowaćbędzieul.Husarska–al.Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy, z kierunku ul. Olszewskiego ul. Ściegiennego – M.S.Barabasza–al.Legionów–ul.Husarską–ul.Wapiennikową–Os.Kochanowskiego. • Nr 103 i 107 z kierunku al. Na Stadion kursować będą ul. Marmurową – al. Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy, w kierunku powrotnym od ul. Ja- na Pawła II ul. Ściegiennego – M. S. Barabasza – al. Legionów – ul. Marmurową – ul. Szczepaniaka – al. Na Stadion. • Nr 108 z kierunku Os. Ślichowice kursować będzie ul. Marmurowa – al. Legionów – ul. Jana Pawła II i dalej wg trasy, w kierunku powrotnym od ul. Ja- na Pawła II ul. Ściegiennego – M. S. Barabasza – al. Legionów – ul. Marmurową – ul. Szczepaniaka – ul. Kusocińskiego i dalej wg trasy.
 4. 4. od powstańców po partyzantów Praktycznie nie ruszając się z Kielc, możemy odnaleźć symboliczne, bądź faktyczne miejsca związane z rozlewem krwi naszych przodków, w walce o wol- ność ojczyzny. Okoliczne lasy pełne są mogił związanych z obydwiema wojna- mi światowymi, ale i sporo jest mogił powstańczych, choćby np. w Świętej Katarzynie. Warto też czasami odwie- dzić górę Karczówkę i pozwolić sobie na chwilę zadumy przy znajdujących się tam pomniku i zbiorowej mogile po- wstańców styczniowych. Niedaleko, na górze Bruszni inny symbol ówcze- snych walk o niepodległość. Krzyż upa- miętniający miejsce spotkania powstań- ców styczniowych w nocy z 22 na 23 stycznia 1863, planujących atak na sta- cjonujący w Kielcach oddział rosyjskie- go wojska pod dowództwem płk. Czen- gerego. O krzyżu ostatnio zrobiło się głośno, w kontekście jego zmiany w ra- mach jednego z projektów budżetu obywatelskiego. Przykościelne cmentarze i dawne miejsca pochówku Przez wieki zmarłych grzebało się tuż obok kościołów. Tereny wokół świą- tyń usiane były mogiłami. Nierzadko do dzisiaj, zwłaszcza w mniejszych miej- scowościach cmentarz jest bardzo bli- sko kościoła. Często istnieje również kil- ka nekropolii, stare i nowe. Zwłaszcza w czasie listopadowych świąt widać tu- taj podział, na te „żyjące” pamięcią o zmarłych i te zapomniane. Coraz czę- ściej zdarza się jednak, że w ramach za- jęć szkolnych dzieci i młodzież porząd- kuje takie zapomniane cmentarze, co jest często ciekawą lekcją historii regio- nu. Dużą aktywnością wykazują się podczas takich porządków grupy rekon- strukcyjne i historyczne, które oprócz wyszukiwania zapomnianych mogił na tradycyjnych cmentarzach, również zadają sobie trud odnalezienia grobów ukrytych pośród lasów, często już prak- tycznie niewidocznych. odnowione pomniki – faktyczna pamięć, czy polityczna pokazówka Ostatnia fala „patriotyzmu” objawia się często rekonstrukcjami lub remonta- mi już istniejących pomników. Potem są one z reguły, przy udziale lokalnych władz i VIP-ów, z wielką „pompą” odsła- niane. Niestety bardzo często na tym za- angażowanie władz się kończy. Zeschnię- te wieńce leżą całymi miesiącami, wypalo- ne znicze przypominają o niedawnym odsłonięciu. Nie ma już błysku fleszów i kamer, żaden polityk nie potrzebuje so- bie zrobić zdjęcia, a miejsce zostało znów zapomnianym świadectwem minionej i świadkiem obecnej historii. ŁukaSz MIchno 4 bezpłatna gazeta 23 września minęła kolejna rocznica zamordowania w kielcach ks. Stanisława ziółkowskiego. Idącego do szkoły na lekcje religii proboszcza zastrzelił z karabinu młody milicjant, parafianin. Pierwszym strzałem zranił kapłana, a gdy ten uciekał, dogonił go i dobił czterema strzałami. Ks. Stanisław Ziółkowski (1904 – 1946) pochodził z Mierzanowic k. Opatowa. Po ukończeniu w 1933 r. kie- leckiego Seminarium Duchownego pra- cował jako wikariusz na terenie diecezji kieleckiej. W 1938 r. został duszpaste- rzem placówki Polskiej Misji Katolickiej w Lille we Francji, tam też studiował w Instytucie Katolickim. Gdy w następ- nym roku przyjechał do Polski na waka- cje, zastała go wojna. Odbył kampanię wrześniową jako kapelan przygodnego oddziału wojskowego. Następnie był wi- kariuszem w Jędrzejowie, Piekoszowie i Skalbmierzu. Aresztowany w 1943 r. za działalność charytatywną i patrio- tyczną zdołał uciec i do końca okupacji niemieckiej ukrywał się pod pseudoni- mem „Stuła” pełniąc funkcję kapela- na oddziału AK. W sierpniu 1945 r. ks. Ziółkowski mianowany został proboszczem pober- nardyńskiej parafii św. Karola Borome- usza na kieleckim wzgórzu Karczówka. Wspominany jest przez okolicznych mieszkańców jako energiczny i gospo- darny człowiek. Bardzo czuły na ludzką biedę nie ustawał w wyszukiwaniu po- mocy materialnej dla parafian. Dary rozwoził osobiście furmanką. Jednocze- śnie nie ustępował w obronie zasad reli- gijnych. Potępiając z ambony zwalczał otwarcie wszelką nieprawość i patologię społeczną. Przeciwnikom nie dawał się zastraszyć. Rano 23 września 1946 r. po Mszy św. ks. Ziółkowski szedł na lekcje religii do szkoły na Czarno- wie. W lesie, niedaleko kościoła na Karczówce, zastrzelił go z karabi- nu młody milicjant Bolesław Bajor, parafianin. Pierwszym strzałem zranił kapłana, a gdy ten uciekał, dogonił go i dobił czterema strzałami. Podczas procesu milicjant zeznał, że chciał za- bić księdza w kościele podczas Mszy, ale wystraszył się obecnych tam wielu ludzi i zaczekał w lesie. Sąd skazał go na 4 lata więzienia, których ponoć nie odsiedział. Akta procesowe nie za- chowały się. Pozostała w Kielcach ro- dzina zabójcy dotąd przy różnych okazjach rozpuszcza absurdalne plot- ki, że księdza zabili partyzanci AK za współpracę z Niemcami. Starzy mieszkańcy okolic Karczów- ki opowiadają o przyczynie zabójstwa. Podczas kolędy ks. Ziółkowski wstąpił do rodziny Bajorów mieszkają- cej Przy ul. Podklasztornej, którą potę- piał z ambony za patologiczne i anty- religijne życie. Ojciec rodziny był przedwojennym komunistą, jeden syn funkcjonariuszem UB, a drugi mili- cjantem. Podczas kolędy ksiądz zwró- cił uwagę jednemu z młodych, żeby przestał czyścić buty. Tamten porwał się z bagnetem na kapłana, ale nie zdo- łał go zranić. Niedługo potem starego Bajora znaleziono martwego w ubika- cji zakładów „Społem”, gdzie praco- wał, a niedługo potem jego syna ube- ka za torami w Lesie Posłowickim. Zdaniem milicjanta za ich śmierć od- powiadał ks. Ziółkowski i dlatego po- stanowił go zabić. W innej wersji mili- cjant dokończył tylko to, czego nie zdołał dokonać podczas kolędy. Ks. Ziółkowski pochowany został w rodzinnej parafii Wojciechowice (diec. sandomierska). Wcześniej na Kar- czówce przy trumnie kapłana młodzież czuwała całą noc, a w kieleckim kon- dukcie żałobnym szło ponad 20 tys. osób. W 1991 r. Towarzystwo Przyjaciół Karczówki urządziło w miejscu śmierci ks. Ziółkowskiego symboliczną mogiłę, a gdy zniszczył ją czas i warunki atmos- feryczne, 23 września 2006 r. postawiło brzozowy krzyż i głaz z pamiątkową ta- blicą. Wielu okolicznych mieszkańców nawiedza to miejsce modląc się, składa- jąc kwiaty i zapalając znicze. IPN nie uznał tego morderstwa za zbrodnię komunistyczną. Biskup kie- lecki Kazimierz Ryczan nie uznał za możliwe wszczęcie procesu beatyfika- cyjnego, chociaż taki toczy się w archi- diecezji poznańskiej, gdzie w 1938 r. w Luboniu ks. Stanisław Streich został zastrzelony w kościele przez komunistę tylko dlatego, że był kapłanem i akurat on znajdował się przy ołtarzu, gdy wszedł morderca. jacek joPoWIcz ToWarzySTWo PrzyjacIóŁ karczóWkI 70 rocznica zamordowania na Karczówce ks. Stanisława Ziółkowskiego l l l Krzyż na Bruszni Dokończenie ze ááá STR. 1 Zapomniane miejsca pamięci
 5. 5. 527 października 2016 Powstaje już Świętokrzyski Informator Ślubny – wielkość a5 ok. 32 strony, papier kredowy. nakład ok. 1000-1500szt. Dystrybucja na ogólnopolskich Targach Modny Ślub – Targi kielce 10-11.12.2016. W nim znajdą się porady dotyczące: ślubu, uroczystości, wesela, przygotowań, ubioru, lokali, zespołów, podróży itp. Może mają Państwo ochotę umieścić w nim swoją reklamę lub art. sponsorowany? najmniejszy format to 1/4 strony – koszt tylko netto 100zł. zapraszamy do kontaktu agencja euro Media tel. 692 250 180. reklama Informator Ślubny ŚWIĘTokrzySkI
 6. 6. te wybory są świetne. Trump i Clin- ton dostarczyli nam całego ciągu plotek/skandali. Ale skąd wiado- mo, co jest prawdą? Uczyłem was na tym blogu, że nawet inteli- gentni ludzie ulegają efektowi potwierdzenia. Wy- daje ci się, że możesz coś zrozumieć na „chłopski rozum” i rozróżnić prawdę od fikcji, ale to tak nie działa. Ludzie nie mają aż takiej samoświadomości. W takim razie, co robisz? Pomogę ci odfiltrować prawdę poprzez Filtr Przekonywania i pewne wzorce postrzegania. Mój pogląd na wybory jest inny, bo od wielu lat jest mniej lub bardziej znany. Z mojego do- świadczenia, połowa informacji o mnie jest praw- dziwa, a druga to kompletny nonsens. Najciekaw- sze jest to, że trudno je odróżnić. Na pewno ja znam prawdę o sobie, ale nie jestem wiarygodny, bo te plotki są o mnie. Czerpiąc z mojego doświadczenia, uważam, że można śmiało stwierdzić, że połowa z tego, co sły- szycie o Clintonie czy Trumpie jest prawdziwa. Reszta to bzdury. Jednakże znowu nie wiadomo, która jest która. Chciałbym z tym pomóc. Tutaj mamy dwa bieżące przykłady fałszywych plotek, po jednej dla każdego kandydata. 1. Plotka: Z wycieku Wikileaks wynika, że Clinton podobno „nienawidzi zwykłych Ameryka- nów.” Słowa na ich stronie na to wskazują, ale ich kontekst jest inny – nienawidzi łatki „zwykłych Amerykanów” Plotka jest fałszywa. 2. Plotka: Z wyciekłych taśm Access Hollywo- od wynika, że Trump jakoby miał przyznać się do całowania i dotykania kobiet bez ich zgody. Jednak na tym samym nagraniu Trump wyraźnie mówi „Jeśli jesteś celebrytą, pozwolą ci na wszyst- ko”. Słowo „pozwolić” wskazuje na zgodę, słowną lub inną. Dlatego nieprawdą jest jakoby przyznał się do wykorzystywania seksualnego. (Osobną kwe- stią jest, cyz dopuścił się niewłaściwych zachowań. Mówimy tutaj o plotkach) Moja opinią odnośnie plotek pozostaje cały czas taka sama na tym blogu. Jak już wcześniej wspomniałem, dla każdej plotki prawdopodobieństwo bycia prawdziwą wy- nosi 50%. Jednak gdy masz wiele plotek o podob- nym temacie, musisz udowodnić tylko kilka, by udowodnić prawdziwość tematu przewodniego. Przykładowo, co najmniej połowa plotek o oszu- stwach Clinton jest prawdziwa. Nie wiadomo, któ- re są prawdziwe, ale to wystarczy, by potwierdzić te- zę zasadniczą. Tak samo w przypadku Trumpa i je- go ekscesów całowania/dotykania. Najpewniej są nieprawdziwe. Jednak sporo jest pewnie prawdzi- wych i choć nie wiemy, które to są prawdziwe i dla- tego popieram Gary’ego Johnsona (on tylko doty- ka siebie, a to już dużo jak na prezydenta) Podsumowując, zawsze bierz pod uwagę, że każda plotka ma 50% szansę, by być prawdziwa. Jednak w sytuacji, gdy wiele plotek ma ten sam te- mat przewodni, to wystarczy, by uznać, że temat przewodni plotek jest prawdą. Nie musisz wie- dzieć, które są prawdziwe. Moja rada dla wyborców – zakładajcie, że plot- ki dotyczące dużych skandali z przeszłości są praw- dziwe. Nie patrzcie przez nie jednak na przyszłość. Jak każdy doradca inwestycyjny wam powie, histo- ryczne zyski nie gwarantują rezultatów w przyszło- ści. Tyczy się to nie tylko akcji, ale również ludzi. Powinniśmy zakładać, że ludzi w takim wie- ku jak Clinton czy Trump, zmienili się od cza- sów swojej młodości i stali się mądrzejsi, bar- dziej oświeceni. Oczekiwałbym również, że nie- doskonały kandydat będzie się starał być przy- kładem dla innych podczas swego urzędowania, gdyż jest to najlepsza strategia. Jeśli waszym zda- niem chodzi im tylko o siebie, to trzeba myśleć, że będą się starali dobrze wykonywać swoją ro- botę, by jak najlepiej służyć swoim interesom. Trudno uznać, że błędy przeszłości będą rzuto- wać na ich rządzenie. Nie sądzę, by amerykańscy wyborcy chcieli wi- dzieć w Clintonie czy Trumpie siebie, ale jedno z nich stanie się prezydentem. Moja rada brzmi – domniemujcie najgorsze o ich przeszłości, ale nie przekreślajcie ich przyszłości. Zanim zaczniecie narzekać, że Clinton czy Trump to najlepsze, co ma do zaoferowania ten kraj, podejrzewam, że każde kolejne wybory będą okropne. dzięki informatorom, hakerom i włączo- nym mikrofonom, mamy obecnie wgląd w zacho- wania kandydatów, co było wcześniej niemożliwe. Jeśli nauczycie się dostatecznie dużo o człowieku, na pewno go znienawidzicie. Spodziewajcie się przyszłych kandydatów i ich niepopularności. Tak wygląda nowy świat, w którym żyjemy. Możemy bardzo dużo się o nich dowiedzieć. By przygotować się na ten nowy świat wszech- wiedzy, najlepiej będzie porzucić przekonanie o tym, że prezydent powinien świecić przykładem. Lepiej traktować wybory, jak dobór pracownika. Kandydat albo się nadaje albo nie. Ich wewnętrz- na zgnilizna nie musi świadczyć o wynikach ich pracy. Clinton i Trump są godni pożałowania jak i reszta Amerykanów. Mamy wady. Radzę wybor- com wybrać kandydata, który ich zdaniem najle- piej będzie pracował na swoim stanowisku, a bycie wzorcami zostawić mamie i tacie. oPr. I TŁ. PIoTr kĘDzIerSkI źróDŁo: Blog. DIlBerT. coM 6 bezpłatna gazeta z Blogu DIlBerTa Załóżmy, że połowa z tego, co słyszymy o kandydatach jest prawdą
 7. 7. 727 października 2016
 8. 8. 8 bezpłatna gazeta najmłodszy zwycięzca„Must Be The Music”z kielc debiutuje longplay zatytułowany„hush”ukazał się 7 października. zestaw poprzedza nagranie tytu- łowe, do którego powstał klip. Marcin Patrzałek z Kielc to szesnastoletni gitarzysta, który dał się poznać szer- szej publiczności dzięki udziałowi w programie „Must Be The Music” i zawładnął sercami widzów. Wygrał program nie tylko z tytułem wirtuoza gitary, ale też jako jego najmłodszy laureat. Przygoda tego młodego gitarzysty zaczęła się od gitary klasycznej. Na jego kon- cie jest wiele zwycięstw w licznych konkursach gitarowych włączając w to tegorocz- ny tryumf na prestiżowym międzynarodowy konkursie im. Joaquina Rodrigo. Po dwóch latach nauki gitary klasycznej podjął lekcje flameco u wirtuoza tego ga- tunku Carlosa Pinany. „Hush” jest pierwszym singlem promującym nadchodzące, debiutanckie wy- dawnictwo Marcina Patrzałka o tym samym tytule. Na płycie znajduje się 10 utwo- rów, których większość napisał sam Marcin. Muzyk stara się wypracować swój wła- sny – „perkusyjny” – styl gry. Marcin Patrzałek uważany jest za jednego z nielicznych artystów, który w wie- ku 16 lat opanował grę na trzech rodzajach gitar na poziomie wirtuozerskim. Wizja Mercedes Maybach 6 Nowy Nissan Micra trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2017 roku Inteligentne elektryczne Smart Electric Land Rover DiscoveryRenault Zoe nasze top pięć samochodów Ewa Łukawska młoda polska projektantka z Kielc już jest najnowsza kampania marki ewa Łukawska na sezon aW 16/17„freedom”! Całą kolekcję można kupić tu: http://sklep.ewalukawska.com/ nowosci-c-11.html Twarzą kampanii została zjawiskowa mo- delka Dominika Sornat – Miss nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2013 – konkursu którego organizatorem jest eu- ro media zbigniew lisowski. oficjalna stro- na konkursu www.miss.kie.pl Photo: Rafał Dąbrowski – Photography Make-up hair: Małgorzata Ejmocka / Ejmocka Prodaction: LHCG – Lion's Head Communications Group Shoes bags: Kazar Jewelry: Izabela Calik, FLAMBEE Place: Warszawa/Plac Grzybowski Plac Europejski Plac Bankowy w Warszawie
 9. 9. 927 października 2016 Miss Foto Models Poland 2016 na greckiej wyspie Rodos13 dziewczyn otrzymało nominację do półfinału konkursu foto Models Poland 2016, który odbył się  we września w Warszawie.  Tylko angelika Mika z kielc przeszła do ścisłego finału który odbył się na wyspie rodos w grecji. finał ogólnopolskiego konkursu foto Models Poland 2016 odbył się właśnie tam na przełomie września i października 2016 w pięciogwiazdkowym hotelu lindos Imperial resort Spa. angelika Milka – to nasza I Wicemiss nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2016 29.10.2016 hotel Dal kielce. Podczas finału modelki i modele zaprezentują się w kilku odsłonach – rozmowa – prezentacja w sukience i szpilkach (dziewczyny) – prezentacja w kostiumie kąpielo- wym (2 częściowym dziewczyny) – sesja zdjęciowa – wyłonienie modelek i modeli do półfinału, który odbędzie się w War- szawie 5.11.2016. Finał ogólnopolski za- planowany jest na początek grud- nia 2016. Gościem specjalnym w Kielcach i zarazem organizatorem ogólnopol- skim będzie właścicielka agencji mode- lek z Nowego Jorku Maggie Haese – Magteam Model Management Patroni medialni wydarzenia ogólnopolskiego– Wirtualna Polska, Fashion|one, hot Moda, fineLiFe, PromodelsMagazine Organizator regionalny w Kielcach to Agencja Euro Media Zbigniewa Li- sowskiego www.euromedia.kie.pl Również organizatora Konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzy- skiego www.miss.kie.pl Kandydaci obojga płci w wieku od 14 do 25 lat rejestrowali się na stro- nie http://www.euromedia.kie.pl/ freSh_faceS_kIelce/ fInaŁ świętokrzyski do światowego konkursu dla modelek i modeli freSh faceS PolanD 2016!!!!! Maggie Haese – Magteam Model Management To kolejny konkurs między- narodowy na którym poja- wi się ada Paciorek 28 listopada wylatu- je do Dubaju bo tam się on odbędzie a finał za- planowany jest na 8 grudnia. Czy przywiezie kolejny tytuł a zagranicznego konkursu? W 2014 roku wystartowała w kon- kursie organizowanym przez Zbigniewa Lisowskiego Euro media www.miss.kie.pl i zajęła ii WiceMissnastoLatekzie- MiŚWiętokrzYskiej 2014 W obecnej chwili konkurs nazywa się Miss WojeWÓDztWa ŚWięto- krzYskieGo Życzymy powodzenia Adzie w ko- lejnym międzynarodowym konkursie piękności. adrianna Paciorek z kielc o udziale w kon- kursach Moja przygoda z Miss zaczęła się dość przypadkowo. W 2014 roku wybrałam się na casting do konkursu Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej gdzie zdobyłam tytuł 2 Wicemiss Polski Nastola- tek Ziemi Świętokrzy- skiej. Następnie były eli- minacje w Warszawie do Miss Polski Nastola- tek 2014, niestety nie uda- ło dobrnąć mi się do fina- łu. Potem otrzymałam pro- pozycję udziału w Word Bi- kini Model i Miss European Tourism, któ- ry odbywał się wtedy w Rumuni. Niestety nie wzięłam w nim udziału. W 2015 ro- ku udało się wystartować w Bikini Model i Miss European Tourism na Malcie. Gdzie poznałam 36 uczestniczek z różnych stron świata. Było mi niezwykle miło, że mogłam przywieść do Polski tytuł 2 wice- miss European Tourism 2015. Kolejny konkurs to Miss Humanity Univer- se 2015, który odbył się w Bejrucie i tam zdobyłam tytuł 4 wicemiss Humanity Univese. W 2016 roku dostałam ponowne zaproszenie tym razem na Miss Europe World, który odbywał się również w Bej- rucie gdzie zdobyłam bardzo miły dla mnie tytuł Miss Europe World Personality -Miss osobowości 2016. Polka z kielc – adrianna Paciorek w Beauty face of The World Tour 2016
 10. 10. 10 bezpłatna gazeta Liście na drzewach jeszcze całkiem zielone, a my wędkarze już nie możemy doczekać się pięknie ubarwionego lasu. Nad naszymi ulubionymi łowiskami też już jakoś pusto, skrzydlaci mieszkańcy wód powoli przemieszczają się w cie- plejsze regiony. Październik to jeden z moich ulubionych miesięcy na węd- karskie wyprawy, pomimo pogody, któ- ra czasem postraszy zimnym wiatrem lub deszczem a czasem rozpieści ostat- nimi jesiennymi promieniami słońca. Turyści i sezonowi wędkarze pochowali już swoje jednostki pływające, więc na taflę powrócił spokój i cisza a tylko nieliczni twardziele pozostali na wodzie, oni włąśnie wiedzą, że październik mo- że być miesiącem wielkich ryb. Paź- dziernik to czas obżarstwa. Temperatura wody spada o kilka, a nawet kilkanaście stopni. W wodzie jest znacznie więcej tlenu niż podczas letnich upałów. Ryby stają się bardziej aktywne. Szykują się do zimy. Nadchodzi czas posuchy, więc gromadzą zapasy. Dla wędkarzy to ostatni dzwonek, by dobrze połowić. To dlaczego tak często i tak wielu węd- karzy wraca do domu o pustym kiju? Chyba przede wszystkim dlatego, że wraz z ochładzaniem się wody, ryby przemieszczają się w jej głębsze partie. Obławianie miejsc, które były rybne w lipcu czy sierpniu, teraz najczęściej okazuje nieskuteczne. Bo miejsca te ry- by już opuściły.  Miłośnicy łowienia na spławik po- winni skoncentrować się na rzekach. W tym okresie znacznie lepsze wyniki osiąga się na wodzie płynącej niż na zbiornikach ze stojącą wodą.  Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że na jesieni są duże różnice temperatur pomiędzy dniem i nocą, które rozpo- czynają zjawisko mieszania się wody w jeziorach. Biała ryba z wody stojącej, zmienia wtedy często stanowiska i na- wet przy poprawnym nęceniu, trudno liczyć na dobre wyniki. W rzece jest zu- pełnie inaczej, ryby są już częściowo zbite w stada i bardzo intensywnie żeru- ją. Warto ten moment wykorzystać i na- stawić się na łowienie grubych płoci i leszczy. Drobnica, która latem uprzy- krzała życie, teraz gdzieś zniknęła i bra- nia oznaczają dużą rybę.  Oczywiście ważny jest dobór wody, na której będziemy łowili. Naprawdę grube rzeczne ryby trzymają się odcin- ków rzeki o małym i średnim uciągu. W październiku szczególnie w dni cie- płe o ustabilizowanym ciśnieniu, ryby żerują bardzo intensywnie i pobierają wszelki pokarm niesiony przez nurt. Najlepszymi metodami w tym okresie są, metoda skróconego zestawu, prze- pływanki i przepływanki z przytrzyma- niem. Jesienią również białe ryby wstę- pują w starorzecza, by przezimować. By- wa ich tam w tym czasie naprawdę du- żo i co najważniejsze, dobrze żerują. Starorzecza to łowiska bardzo atrakcyj- ne wędkarsko i krajobrazowo. Mają swoich miłośników, którzy łowią w nich cały sezon i są wytrawnymi znawcami tej wody. Październik to dobry czas na szczu- paka i sandacza. Każda ryba drapieżna zajmuje sta- nowiska w pobliżu miejsc, w których przebywają ryby spokojnego żeru. Chcąc więc zapolować na drapieżnika, trzeba patrzeć, gdzie pływają małe rybki. W październiku, warto wybrać się na du- że szczupaki oraz sandacze i okonie – chłodne jesienne powietrze sprzyja po- goni tych ryb za pokarmem często bar- dziej pokaźnych rozmiarów, dlatego do- brze jest przetestować dużą przynętę. Najłatwiej szczupaków o tej porze roku szukać będzie się na płytkich jeziorach linowo – szczupakowych, których mak- symalna głębokość sięga kilku metrów. Na tego typu akwenach podwodne łąki występują praktycznie wszędzie a o tej porze roku są już w poważnej fazie roz- kładu, co daje nam nieograniczone moż- liwości obłowienia tego typu miejsc w zasadzie każdym rodzajem przynęt. Mogą to być wszelkiego rodzaju gumy, obrotówki czy wahadła pamiętajmy jed- nak by dobierać ciężar przynęt do głębo- kości wody by za szybko nie opadała i wplątała się w pozostałości podwodnej łąki a tym samym nie spłoszyć przeby- wających w niej ryb. Z początkiem je- siennych dni ranki i wieczory powinny być znacznie lepsze, lecz w miarę upły- wu czasu i wciągu dnia, bez żadnych obaw możemy liczyć na obfite połowy. Wzmożona jesienna aktywność przed zi- mą zębatych drapieżców powoduje, że są one znacznie bardziej żarłoczne i ata- kują praktycznie wszystko i zawsze a je- dyną zasadą, która teraz obowiązuje jest brak jakichkolwiek zasad i schematów. Porównywalnym miesiącem, kiedy moż- na jeszcze tak połowić szczupaki jest maj, lecz wtedy są one znacznie słabsze po odbytym właśnie tarle i walka pod- czas holu nawet przeciętnej sześćdzie- siątki nie jest tak teatralnie widowiskowa jak w październiku Wędkarska jesień bywa niezwykle różnorodna od tzw. „złotej” na szarej i posępnej skończywszy, dlatego jeśli mamy tylko chwilę wykorzystajmy ją z rozmysłem, bo nie będzie trwać dłużej – być może jak byśmy tego chcieli i ani się obejrzymy, kiedy nadejdą krótkie dni i długie zimowe noce, a kolejną jesień i nasze okazy będziemy mogli podzi- wiać dopiero za rok. ŚWIeTokrzySkIPrzeWoDnIkWeDkarSkI.Pl jesień to czas, kiedy dzieci wracają do szko- ły, co często wiąże się z początkiem sezonu przeziębień. jest na to sposób bardzo ła- twy,skuteczny,taniizdrowy–robionywła- snoręcznie syrop z cebuli. Dobry zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. co praw- da nie smakuje jak boski nektar, ale za to jest bardzo zdrowy. To cudowne naturalne lekarstwo na kaszel i ból gardła. Niektórzy znają go już od najmłod- szych lat, z babcinej apteczki, czy in- nych rodzinno-ludowych źródeł, ale nie- którzy nigdy się z nim nie spotkali. Dla- tego przedstawiamy poniżej kilka fak- tów i przepis na ten domowy specyfik. Cebula od wieków jest doceniana ze względu na swoje właściwości lecznicze. Jest bogata w substancje bakteriobójcze i witaminę C, dzięki czemu jest dobra na przeziębienie i poprawia odporność. Swoją skuteczność w walce z prze- ziębieniem cebula zawdzięcza takim składnikom jak: związki siarki, glikozyty, pektynę i glukokininy o działaniu bak- teriobójczym. A także bogate zasoby potasu i jodu zapewniające  działanie przeciw infekcyjne. Podstawą lecznicze- go sukcesu cebuli jest jednak  zawartość witamin: A, B1, B2, PP, C  i fitoncydy. SyroP z ceBulI na kaSzel obraną, pokrojoną cebule zasyp cu- krem i pozostaw w ciepłym miejscu na kilka godzin pij kilka razy dziennie (dorośli po łyżce, dzieci po łyżeczce). Działanie cebuli: – bakteriobójcze, za które odpowia- dają składniki lotne (fitoncydy), uwal- niające się podczas krojenia lub miaż- dżenia cebuli, jak i związki nielotne, znajdujące się w miąższu, – pobudzają wydalanie moczu, – usuwające nadmiar wody z organizmu. Dodając cebulę do potraw, na ogół nie zdajemy sobie sprawy z jej wpływu na nasze zdrowie. Czas to zmienić – po- znajcie dolegliwości, którym zapobiega i leczy cebula. – reumatyzm i artretyzm (zapalenie stawów), – choroby, którym towarzyszy opu- chlizna, – przy zaburzeniach w oddawaniu moczu, – albuminurię (obecność białka w moczu), – uremię (zwiększona zawartość mocznika we krwi). co WIĘcej, ceBula: – zwiększa odporność organizmu na choroby (jest bogata w siarkę), – łagodnie obniża podwyższone ci- śnienie krwi, – zawiera witaminy i mikroelemen- ty, których wartość była docenia- na przez całe wieki (choćby przy lecze- niu szkorbutu przez więźniów i maryna- rzy). Liście cebuli zawierają: 25 – 90 mg% witaminy C, 1,3 – 5,9 mg% prowitaminy A, witami- ny B1, B2 PP oraz fitoncydy, – pobudza apetyt przy- spieszając wydzielanie się so- ków trawiennych, – zapobiega rozszerzeniu się procesów trawiennych i gnilnych w jelitach oraz eli- minuje gazy i reguluje wypróż- nienia, – zmniejsza zawartość cu- kru we krwi, – wzmacnia organizm, w tym serce (zwłaszcza sok), – niszczy pasożyty, zwłaszcza owsi- ki, – ma korzystne działanie na zapale- nia skóry, pomaga w leczeniu ran i oczyszcza je, – uśmierza pieczenie po ukąszeniu owadów, takich jak: komar, pszczoła, osa, – według amerykańskich badaczy je- dzenie codziennie jednej surowej cebuli minimum przez dwa miesiące powodu- je wzrost „dobrego” cholesterolu – HLD, a obniżenie „złego” – LDL. Ta wspaniała roślina nie traci swo- ich właściwości zdrowotnych podczas obróbki termicznej. Może być gotowa- na w zupie, duszona pod pokrywą, sma- żona na oleju, czy doprawiana – nie straci swoich leczniczych wartości. Ce- bula w postaci surowej jest jednak naj- zdrowsza, najlepiej działa na wyrówna- nie krążenia i na żylaki. I najważniejsza wiadomość dla wszystkich cierpiących na miażdżycę czy inne problemy z prze- pływem krwi – cebula jest unikatowym warzywem na świecie – zawiera natural- ną substancję, która nie dopuszcza do zakrzepów krwi. A co jest najcenniej- sze? To, że nie tylko zapobiega zakrze- pom w żyłach, ale również rozpuszcza te istniejące. PrzecIWWSkazanIa. kTo nIe PoWInIen jeŚć ceBulI? Z cebuli powinny zrezygnować oso- by zmagające się z ciężkimi chorobami nerek i wątroby, zapaleniem jelit, a tak- że innymi chorobami układu pokarmo- wego. Również osoby cierpiące na nie- wydolność serca powinny wykluczyć ją ze swojej diety. Ponadto zbyt duża ilość cebuli w diecie może przyczynić się do wzmożenia objawów zgagi u osób, które cierpią na tę dolegliwość. oPr. reD. zdrowie z natury – cebula W październiku ryb bez liku…, czyli wędkarskie przygotowania do jesieni
 11. 11. 1127 października 2016 „nIezWyklI luDzIe, nIecoDzIenne SPoTkanIa”w chęcinach ojciec Paweł chmura, Dyrektor ośrodka San Damiano w franciszkańskim centrum Profilak- tyki i Terapii uzależnień w chęcinach będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu„nIezWy- klI luDzIe, nIecoDzIenne SPoTkanIa”. Spotkania te, to rozmowy ze znanymi i zasłużonymi obywatelami gminy i Miasta chęciny. oPr. reD. „kuferek czasu” i pamiątkowa księga będą wystawione w centrum Samorządowym w Morawicy. Władze gminy, a już niedługo i miasta, w związku z nadaniem praw miejskich gminie Morawica postano- wiły wystawić w Centrum Samorządo- wym w Morawicy pamiątkową księgę, do której wpisy będą mogli składać mieszkańcy. Zostanie ona zamieszczo- na w specjalnym „kuferku czasu”, któ- ry zostanie zakopany pod pomnikiem upamiętniającym nadanie praw miej- skich. Na stronie www gminy zamiesz- czono zaproszeni – „Szanowni Pań- stwo! W związku z uzyskaniem przez Morawicę praw miejskich od dnia 1 stycznia 2017 r., już teraz Wójt Gminy Morawica serdecznie zaprasza do do- konywania pamiątkowych wpisów z tej okazji. Państwa zapiski zostaną zamknięte w „kuferku czasu”, który zostanie umieszczony pod pomni- kiem upamiętniającym to ważne wyda- rzenie w życiu naszej Małej Ojczyzny. Kuferek za sto lat zostanie otwarty przez następne pokolenia. Zachęcamy do dokonywania wpisów, składania pamiątek, zdjęć, dokumentów i in- nych drobiazgów, które dadzą świa- dectwo naszego życia.” oPr. reD. upamiętnią nadanie praw miejskich nieco ponad tydzień dzieli nas od 12. zaduszek jazzowych w Piń- czowie. festiwal, w minionej deka- dzie, gościł już wielu cenionych ar- tystów światowej sławy. gwiazd nie zabraknie i w tym roku. na de- skach PSck wystąpią The Warsaw Dixilanders, Ilona Damięcka i fran- ceska Bertazzo-hart, anna Serafiń- ska oraz Trio andrzeja jagodziń- skiego. Tą wykwitną, doskonale skomponowaną, muzyczną ucztę przygotował artur Dutkiewicz – dyrektor artystyczny festiwalu. Patronat honorowy nad wy- darzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo- wego, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Święto- krzyskiego oraz Burmistrz Mia- sta i Gminy Pińczów. Tegoroczna edycja Festiwalu będzie okazją do wysłuchania jazzu utrzymanego w różnej stylistyce, od tradycyjnego po współczesność. Fe- stiwal rozpocznie się w sobotę – 29 paź- dziernika. Na początek zaprezentuje- my   tradycyjne standardy jazzowe po- chodzących z Nowego Orleanu i Chica- go w wykonaniu The Warsaw Dixilan- ders. Wszyscy uczestnicy, jak i fani jaz- zu nowoorleańskiego będą mieli szansę posłuchać muzyki w najlepszym wyko- naniu i przenieść się do czasów kiedy swingujące sale taneczne pękały w szwach. Również w sobotę, o godz. 20: 00, będziemy mieli okazję wysłuchać Fran- cescę Bertazzo Hart i Ilonę Damiecką z ich międzynarodowym projektem Monk’s Midnight będącym wokalnym hołdem dla wielkiego kompozytora jaz- zu Theloniousa Monka. W niedzielę, 30 października, jako pierwsza zaprezentuje się światowej sła- wy wokalistka Anna Serafińska. W pro- gramie koncertu  będzie można usły- szeć utwory pochodzące z dwóch płyt nagranych przez artystkę, zawierających piosenki do tekstów wyjątkowej pary poetów Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej.  Anna Serafińska docenia- na jest za niezwykłą wrażliwość oraz kunszt wykonawczy charakteryzujący się odcieniami wokalistyki jazzowej, brzmieniami standardów klasycznych oraz nowoczesnymi formami z pograni- cza funk i soul. Finałem 12. Zaduszek Jazzowych będzie wyjątkowy koncert w wykonaniu Trio Andrzeja Jagodzińskiego „Cho- pin”.  Andrzej Jagodziński w swej do- tychczasowej karierze koncertował nie- mal na całym świecie biorąc udział mię- dzy innymi w Jazz Yatra – Bombay, Ost- -West Nurnberg, Jazz in Europe-Paris, Skane Festivalen in Malmo, Edinburgh Art Festival, Ankara Music Festival, Le- verkusener Jazz Tage, Istanbul Interna- tional Festival, Ankara Music Festival. Od kiedy w 1993 roku powstało trio fir- mowane jego nazwiskiem, artysta aran- żuje utwory Fryderyka Chopina – au- torski pomysł oraz wielki sukces arty- styczny i komercyjny (albumy „Cho- pin”, „Chopin Once More”, „Brillan- tes”, „Sonata b-moll”), a także muzykę ludową (album „Muzyka Polska”). Serdecznie zapraszamy. Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży w sekretariacie Pińczowskiego Samorządo- wego centrum kultury. Istnieje również możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc po wykonaniu przedpłaty na konto. źróDŁo: PInczoW. coM Pińczów w tajnym archiwum Watykanu „Pinczoviana wTajnym archiwumWatykańskim”to temat spotkania z historykiem dr. Prze- mysławem Stanko, które odbyło się w czwartek, 20 października, w Miejskiej i gminnej Bi- bliotece Publicznej w Pińczowie. Dr Stanko jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw- ła II w Krakowie, na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego i już po raz dru- gi gościł w pińczowskiej bibliotece. Swoje wystąpienie zaczął od przedstawienia hi- storii Tajnego Archiwum Watykańskiego, do którego ma dostęp już od 14 lat. Taj- ne Archiwa Watykanu (łac. Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum) stanowią centralne archiwum wszystkich aktów wydanych przez Stolicę Apostolską Kościoła katolickiego, pisma dyplomatyczne oraz inną korespondencję z nią związaną na przestrzeni wieków. Są tu przechowywane najważniejsze dokumenty związane z pontyfikatem papieży.  Najstarszym dokumentem jest Liber Diurnus Romano- rum Pontificum – księga zawierająca zapisy z papieskiej kancelarii, począwszy od VIII wieku. W kolejnej części swojego wykładu dr Stanko skupił się na dokumentach zło- żonych w Tajnym Archiwum Watykańskim, dotyczących terenów obecnego powia- tu pińczowskiego, czyli tzw. pinczoviana. W czasie swojej pracy w Archiwum dotarł do 250 dokumentów odnoszących się do Pińczowa i okolic. Najstarszy z nich po- chodzi z II połowy XIII w. Są to przeważnie prośby kierowane do papieży o nada- nie probostwa w Pełczyskach, Dzierążni, Kijach, Zagości. Interesujące jest to, że aby taką prośbę złożyć, trzeba było odbyć podróż do Watykanu, tudzież Awinionu w czasie schizmy papieskiej. Dzięki zachowanym w Tajnym Archiwum Watykań- skim dokumentom wiemy, że w średniowieczu mieszkańcy ziemi pińczowskiej od- bywali tak dalekie i z pewnością niebezpieczne na tamte czasy podróże. Wykład dr. Przemysława Stanko wywarł duże wrażenie na słuchaczach. Większość z nich po raz pierwszy usłyszała o tajnych dokumentach dotyczących terenów, na których miesz- kają i które przetrwały tyle setek lat w Watykanie. źróDŁo: PInczoW. coM Cały ten jazz gwiazdyświatowegoformatuwPińczowie
 12. 12. 12 bezpłatna gazeta TeaTr lalkI I akTora„kuBuŚ” 25-304 kielce, ul. Duża 9 tel./fax (centrala) 41 344-58-36, 41 368-02-93 sekretariat@teatrkubus.pl www.teatrkubus.pl rePerTuar l 27.10 czw. 9: 15„O Wilku i Czerwonym Kapturku”od lat 3 – Mała Scena 11: 00„O Wilku i Czerwonym Kapturku” od lat 3 – Mała Scena l 28.10 piąt. 9: 15„O Wilku i Czerwonym Kapturku”od lat 3 – Mała Scena 11: 00„O Wilku i Czerwonym Kapturku” od lat 3 – Mała Scena l 29.10 sob. 18: 00„The Monstrum Band”od lat 16 – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – PREMIERA l 30.10 niedz.    11: 00„O Wilku i Czerwonym Kapturku”od lat 3 – Mała Scena 16: 00„The Monstrum Band”od lat 16 – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – PREMIERA 19: 00„The Monstrum Band”od lat 16 – Scena dla Młodzieży i Dorosłych l 3.11 czw. 9: 00 Historia znikania 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena l 4.11 piąt. 9: 00 Historia znikania 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 Historia znikania l 5.11 sob. 17: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena l 6.11 niedz. 11: 00 Super Piotruś Pan l 8.11 wt. 9: 00 Super Piotruś Pan 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 Super Piotruś Pan l 9.11 śr. 9: 00 Super Piotruś Pan 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 Super Piotruś Pan 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena l 10.11 czw. 9: 00 Super Piotruś Pan 11: 00 Super Piotruś Pan 11: 00 O Rybaku i Złotej Rybce – Mała Scena l 12.11 sob. 17: 00 O Rybaku i Złotej Rybce – Mała Scena l 13.11 niedz. 11: 00 O Rybaku i Złotej Rybce – Mała Scena 18: 00 Dziady po Białoszewskim – Scena dla Młodzieży i Dorosłych l 14.11 pon. 10: 00 Dziady po Białoszewskim – Scena dla Młodzieży i Dorosłych 11: 00 O Rybaku i Złotej Rybce – Mała Scena 13: 00 Dziady po Białoszewskim – Scena dla Młodzieży i Dorosłych l 15.11. wt. 9: 00 W butach. Kot w butach 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 W butach. Kot w butach 16.11 śr. 9: 00 W butach. Kot w butach 10: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 W butach. Kot w butach l 17.11 czw. 9: 00 W butach. Kot w butach 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 W butach. Kot w butach 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena l 18.11 piąt. 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku 9: 15 Misiaczek – Mała Scena 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku 11: 00 Misiaczek – Mała Scena 18: 00 Romeo i Julia – spektakl przygotowany przez Teatr Kapitalny, działający w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom”w Ciekotach, pokaz w ramach projektu„W szkole i na scenie”– wstęp wolny l 19.11 sob. 17: 00 Misiaczek l 20.11 niedz. 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku 17: 00 Dziady po Białoszewskim – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – występ na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie l 22.11 wt. 9: 00 Przygody Koziołka Matołka 11: 00 Przygody Koziołka Matołka 11: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena l 23.11 śr. 9: 00 Przygody Koziołka Matołka 9: 15 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 11: 00 Przygody Koziołka Matołka l 24.11 czw. 9: 00 Przygody Koziołka Matołka 11: 00 Przygody Koziołka Matołka l 25.11 piąt. 9: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce 11: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce 18: 00 The Monstrum Band – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – PREMIERA w Białostockim Teatrze Lalek l 26.11 sob. 17: 00 O Wilku i Czerwonym Kapturku – Mała Scena 18: 00 The Monstrum Band – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – występ w Białostockim Teatrze Lalek l 27.11 niedz. 11: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce 18: 00 The Monstrum Band – Scena dla Młodzieży i Dorosłych – występ w Solnikach l 29.11 wt. 9: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce 11: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce l 30.11 śr. 9: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce 11: 00 O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce TeaTr IM. STefana ŻeroMSkIego, 25-507 kielce, ul. Sienkiewicza 32 +48 41 344 60 48 kaSa +48 41 344 75 00, kasa@teatrzeromskiego.pl rePerTuar l 27.10 CZW. 11:00 SZALBIERZ, György Spiró, reż. Paweł Aigner l 28.10 PT. 19:00 SZALBIERZ l 29.10 SOB. 19:00 SZALBIERZ l 30.10 NIE. 19:00 SZALBIERZ l 04.11 PT. 19:00 HARPER, Simon Stephens, reż. Grzegorz Wiśniewski l 05.11 SOB. 17:00 WOJNA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY Swietłana Aleksijewicz, reż. Elżbieta Depta 19:30 HARPER l 06.11 NIE. 17:00 WOJNA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY 19:30 HARPER l 07.11 PON. 19:00 UKŁAD, gościnnie Teatr Bagatela, Elia Kazan, reż. Michał Kotański l 08.11 WT. 11:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA, Lucy Maud Montgomery, reż. Jan Szurmiej l 09.11 ŚR. 11:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA l 10.11 CZW. 11:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 19:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA l 12.11 SOB. 17:00 KIEŁ, tekst na podstawie filmu Efthymisa Filippousa i Yorgosa Lanthimosa Marcin Cecko; reż. Bartosz Żurowski 19:30 WSZYSCY CHCĄ ŻYĆ, Hanoch Levin w tłumaczeniu Agnieszki Olek, reż. Dawid Żłobiński l 13.11 NIE. 17:00 KIEŁ 19:30 WSZYSCY CHCĄ ŻYĆ l 15.11 WT. 19:00 DZIEJE GRZECHU, Teatr Polska w Brzegu, Stefan Żeromski, reż. Michał Kotański l 16.11 ŚR. 19:00 DZIEJE GRZECHU, Teatr Polska w Rydułtowach, Stefan Żeromski, reż. Michał Kotański l 17.11 CZW. 19:00 DZIEJE GRZECHU, Teatr Polska w Czechowicach- Dziedzicach. Stefan Żeromski, reż. Michał Kotański l 18.11 PT. 19:00 KIEŁ l 19.11 SOB. 17:00 KIEŁ 19:30 WRÓCĘ PRZED PÓŁNOCĄ, Peter Colley, reż. Mirosław Bieliński l 20.11 NIE. 19:00 WRÓCĘ PRZED PÓŁNOCĄ l 24.11 CZW. 19:00 DZIEJE GRZECHU l 26.11 SOB. 17:00 WOJNA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY 19:30 HARPER l 27.11 NIE. 17:00 WOJNA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY 19:30 HARPER Listopad Szaro i mglisto, smutno i sennie, nuda i nuda wszędzie niezmiennie. Deszcz siąpi, na świecie szaruga. czasem tylko słonko nieśmiało zamruga zawstydzone, jakby łaskę nam robiło. Może już na urlopie było? Porywy wiatru nagie liście obrywają, bezlitośnie w zimne błoto zanurzają. Ludzi też nie oszczędzają. Długo przyjdzie czekać dobrych, ciepłych czasów, barwnych krajobrazów i zielonych lasów. Zresztą każda pora roku jest inna. Jesień przeważnie jest zimna. Zazwyczaj taka jak być powinna, a listopad nie jest miesiącem radości. Poświęcony przecież pamięci wolności kraju i ludzi, co się wyzwolili z piekła na ziemi, które tu przeżyli. Spełnieni, teraz są już szczęśliwi… Dlatego każdy z nas niech też pamięta… bo pamięć to rzecz święta. ZadUsZKi –dZiEŃZMaRŁYCH Nad grobami ludzie stoją zamyśleni. One toną w kwiatach różnych i zieleni. Przywołują pamięć o tych, co odeszli od nas do wieczności pomimo protestów i wielkiej miłości… Spoczywają tutaj w spokoju i ciszy. Ich skarg, ich westchnień teraz nie usłyszysz. Ta cmentarna cisza ma swoją wymowę. Jednak często z piersi czyjś szloch się wyrywa i ciszę zadumy gwałtownie przerywa. Czy za rok jeszcze tutaj się spotkamy? Niestety – żadnej pewności nie mamy. MarIanna IDzIk, z DoMu MaSSalSka
 13. 13. PeŁnozIarnISTa MIĘSna zaPIekanka czas przygotowania: 45 minut Poziom trudności: łatwy Ilość porcji: dla 4 osób Składniki: Makaron Lubella Pełne Ziarno Pióra 400 g Pieczarki 100 g Mielone mięso wieprzowe 200 g Ser żółty 300 g Rozmaryn 20 g Seler (korzeń) 50 g Pietruszka 50 g Marchewka 100 g Olej Sól, pieprz Przygotowanie: Makaron gotujemy w osolonej wodzie według zaleceń producenta na opakowaniu. Odcedzamy i hartujemy. Mięso podsmażamy, dodajemy starte warzywa korzeniowe. Doprawiamy solą i pieprzem. Grzyby kroimy w cienkie plasterki. Mieszamy je razem z mięsem, pokrojonym rozmarynem, ugotowanym makaronem i startym na tarce serem. Doprawiamy solą i pieprzem. Wykładamy do blaszki i zapiekamy w piecu. 1327 października 2016 16 października w gminie radoszyce odbył się bieg Śladem mjr hubala. został on zorga- nizowany z inicjatywy grupy rekonstrukcji historycznej im. por. Stanisława grabdy ps. Bemprzywsparciuurzędugminyradoszyce. Data oraz meta bezpośrednio nawiązywały do wydarzeń sprzed 77 lat. 15 października do miejscowości zychy dotarł oddział Wy- dzielony Wojska Polskiego z mjr henrykiem Dobrzańskim ps.„hubal”na czele. Meta mieściła się w miejscu gdzie stała gajówka w której ukrywał się „Hu- bal”. Trasa posiadała dystans 5,5 km. W biegu wzięło udział 44 zawodników. Pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Krzysztof Mijas, a z kolei wśród pań Ju- styna Piec. Była to pierwsza taka inicja- tywa oddania hołdu hubalczykom w gminie Radoszyce. W tym dniu w miejscowości Zychy odbyły się rów- nież uroczystości gminne związane z „Hubalem”. Między innymi odbyła się rekonstrukcja wydarzeń z 1939 roku w wykonaniu gimnazjalistów, prelekcja delegata Kieleckiego IPN-u, pana Toma- sza Domańskiego oraz konkurs wiedzy historycznej i występ artystyczny przy- gotowany przez GRH im. por. Stanisła- wa Grabdy ps. Bem. oPr. reD. MakaronoWe kokarDkI z WĘDzonyM ŁoSoSIeM I aWokaDo czas przygotowania: 40 minut Poziom trudności: średni Ilość porcji: dla 4 osób Składniki: Makaron Lubella Kokardki 400 g 500 g filetów wędzonego łososia 2 ząbki czosnku 2 niezbyt miękkie awokado Sok z 1 pomarańczy 2 łyżeczki kaparów 1-2 łyżeczki soku z cytryny Sól, pieprz 3 łyżki oliwy z oliwek Przygotowanie: Filety z łososia myjemy, osuszamy i kroimy na kawałki. Przygotowujemy marynatę dla ryby: czosnek przeciskamy przez praskę i mieszamy z sokiem z cytryny, solą, pieprzem oraz oliwą z oliwek. Na koniec dodajemy łososia. Makaron gotujemy według zaleceń producenta. Przygotowanego łososia podsmażamy z każdej strony mniej więcej przez 3 minuty. Awokado obieramy, siekamy w kostkę i skrapiamy sokiem pomarańczowym. Odsączone kapary wraz z awokado i sokiem pomarańczowym podgrzewamy na patelni przez około 1-2 minuty po czym doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Przygotowany sos z łososiem mieszamy z makaronem. Pobiegli śladami mjr Hubala Międzynarodowy dzień makaronu osoby, które jako pierwsze wyślą SMS pod numer 692 250 180 z imieniem i nazwiskiem oraz wiek i miejscowość otrzymają nagrody ufundowane przez luBella. layers of fear w wersji Ma- sterpiece edition na rynku w listopadzie Techland, oficjalny pol- ski partner Bloober Team, z przyjemnością zapowiada wydanie wzbogaconej wersji jednego z najoryginalniej- szych horrorów ostatnich lat. Layers of Fear: Master- piece Edition pojawi się na rynku 18 listopada na platformę PC w ce- nie 59,90 zł, w polskiej wersji językowej od 16 lat. Gracze otrzymają wraz z grą DLC pod tytułem „Inheritance”. Ponadto w pudełku znajduje się art- book oraz plakat, a na pły- cie – cyfrowy soundtrack i fankit. gra horror czy to możliwe? reklama
 14. 14. 14 bezpłatna gazeta
 15. 15. 18 października br. W Kieleckim Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2b, wraz z kielecką policją przy koncerto- wym wsparciu De Mono zadbali o mieszkańców, by „bezpiecznie chciało się żyć!”. Podczas tego wydarzenia za- planowano prezentacje poświęcone bez- pieczeństwu pieszych oraz mini PIT STOP, gdzie było można uczestniczyć w warsztatach PRAWIDŁOWEGO zapi- nania pasów i montażu fotelików dla dzieci w pojazdach. Wydarzenie zakoń- czyło się niezwykły koncertem zespołu De Mono. „Bezpiecznie – Chce się żyć! to cy- kliczny program prewencyjny Krajowe- go Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z którym eksperci BRD jeż- dżą po Polsce. Kielce są ulokowane na mapie wyjazdów przynajmniej raz każdego roku. Tym razem specjalnie je- sienią opracowano akcję zarówno pod kątem niechronionych uczestników ruchu drogowego jak i podróżujących w pojazdach. Dla tych ostatnich eksper- ci kampanii „Lotos-Mistrzowie w pa- sach” przygotowali specjalne warsztaty i instruktaże oczywiście z konkursami i nagrodami. Oprócz przesłania o zwiększeniu uwagi, opartego na prezentowanych ak- tualnych statystykach i zdarzeniach z re- gionu, zebranych przez kielecką policję, zaplanowano instruktaże praktycznych zachowań. Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogo- wych wśród pieszych stanowi ⅓ ogó- łu zabitych problematyka związa- na z ich bezpieczeństwem stała się za- gadnieniem wymagającym niezwykle istotnych poszukiwań różnego rodza- ju rozwiązań zarówno w sferze praw- nej jak i działań poprawiających infra- strukturę oraz programów profilak- tyczno-edukacyjnych. Ważnym punktem spotkania będzie zaprezentowanie kontynuowanej po raz trzeci ogólnopolskiej kampanii społecz- nej „Mistrzowie w pasach” (2014-2016). Głównym celem kampanii jest edukacja w zakresie PRAWIDŁOWEGO ZAPI- NANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH. Pośrednie cele eskalu- ją wokół przekonania do zmiany po- staw tych, którzy w ogóle nie chcą zapi- nać pasów podczas jazdy ryzykując ży- cie swoje i innych. Niezwykle ważne przesłanie kampa- nii to dbałość o bezpieczeństwo dzieci przewożonych w samo- chodach, zarówno tych młod- szych, które podróżują w foteli- kach, jak i starszych, którym wystarczają pasy bezpieczeń- stwa. Co istotne – w kwiet- niu 2015 r. weszły w życie zno- welizowane przepisy w tym za- kresie, a rodzice do tej pory nie mają stosownej wiedzy. Często wysyłając dzieci do szkoły z są- siadami czy z dalszą rodziną, rodzice nawet nie przekładają do samo- chodów fotelików, nie mówiąc już o braku przekazywania wytycznych, jak zapiąć pasy. Eksperci kampanii „Mi- strzowie w pasach” podczas spotkania zarówno na scenie jak i bezpośrednio w kontaktach z uczestnikami spotkania poprowadzą specjalistyczne instruktaże montażu fotelików i zapinania dzieci. Miłym akcentem spotkania był koncert zespołu De Mono, wielokrot- nie włączającego się w promowanie bez- pieczeństwa na drogach z apelem o uważność przekazywanym na scenie pomiędzy prezentowanymi utworami. akcjęwspierakonkursMissi Mi- sterWojewództwaŚwiętokrzyskiego – oficjalna strona www.miss.kie.pl Miss Województwa Świętokrzyskie- go 2016 Daria Litworska-sójka oraz Mister Województwa Świętokrzyskie- go 2016 Patryk Nosek wzięli czynny udział w wydarzeniu 1527 października 2016 Wiele krajów w Europie wprowadzi- ło już obowiązek stosowania opon zimo- wych bezwarunkowo w określonym cza- sie lub sytuacyjnie w zależności od panu- jących warunków atmosferycz- nych. W Polsce parlamentarny zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgło- sił projekt, aby i u nas w kraju panował taki obowiązek, lecz wiemy już, że nie zo- stanie on wprowadzony w życie. Niektó- rzy kierowcy odetchnęli z ulgą, ale i tak większość z nich bez względu na ja- kiekolwiek przepisy obują swo- je auta w „zimówki” wie- dząc z praktyki, że podno- szą tym samym bezpie- czeństwo i komfort jazdy. Opony samochodo- we pełnią wiele zasadni- czych ról w przenoszeniu napędu i są tak projektowane, aby jak najlepiej radziły sobie pod- czas różnych warunków atmosferycznych na różnych nawierzchniach. Trudno jest jednak znaleźć rozsądny kompromis po- między bardzo różnymi warunkami letni- mi i zimowymi. Na rynku jest bardzo szeroka oferta opon zimowych i zanim dokonamy od- powiedniego wyboru w pierwszej kolej- ności powinniśmy określić w jakich wa- runkach drogowych będziemy się najczę- ściej poruszać. Jeśli mieszkamy w dużym mieście, gdzie nawierzchnie są zazwyczaj dość dobrze odśnieżane i dodatkowo czę- sto przemieszczamy się po drogach szyb- kiego ruchu, możemy wybrać opony o ła- godniejszym bieżniku np. asymetrycz- nym. Są one przeznaczone do pojazdów wyższej klasy o wysokich osiągach, wypo- sażanych w szerokie ogumienie niskopro- filowe. Tereny małych miast czy wsi z pod- rzędnymi drogami, na których pługi od- śnieżające goszczą rzadziej wymagają za- stosowania ogumienia o bardziej agresyw- nym kierunkowym bieżniku. Łatwiej ra- dzą one sobie w terenach bardziej zaśnie- żonych, zapewniając lepszą przyczep- ność. Charakterystyka ich bieżnika umożliwia lepsze „wgryzanie” się w śnieg, co z kolei przekłada się na lepszą przy- czepność i mobilność. Zawsze przy wyborze opon należy pamiętać o precyzyjnym dopasowaniu ich rozmiaru do naszego samochodu, co określane jest przez producenta pojazdu. Informacje o rozmiarze możemy zna- leźć w książce obsługowej i instrukcji ob- sługi oraz często na naklejce fabrycznej umieszczonej we wnęce drzwi kierowcy, na klapce wlewu paliwa lub wnęce bagaż- nika. Wiele osób na różne sposoby szuka oszczędności i dlatego niektórzy decydu- ją się na kupno wyłącznie dwóch opon zimowych. I tu pojawia się dylemat „na którą oś je zamontować” Zgodnie z obiegową opinią, że lepsze opony po- winny obsługiwać oś napędową monto- wane są zazwyczaj na przednią, bo w zdecydowanej większości pojazdów to ona właśnie odpowiedzialna jest za prze- noszenie napędu. Głębokość bieżnika w dużym stopniu decyduje o sprawności opony. Zgodnie z prawem nie może być mniejsza niż 1,6 mm, co pokazuje wskaźnik TWI (Tread Wear Indicator)? wystający element znajdujący się w rowkach opon. Jednak zdecy- dowanie nie warto czekać aż do tego momentu, ponieważ opona zimowa zachowuje swoje parametry, gdy bieżnik ma głębokość nie mniejszą niż 4 mm. Nagłe spadki temperatury i śniegu zazwyczaj przychodzą niespo- dziewanie, co roku nas zaskakując. Wte- dy wszyscy „na gwałt” szukamy warszta- tu, w którym wymienimy opony na zi- mowe, co okazuje się nie lada wyczy- nem. Kolejki są często kilkunastodnio- we i dlatego w efekcie nie robi nam w zasadzie różnicy, kto nas obsłuży. Wy- miana opon czy też całych kół pozornie wydaje się prosta, niewymagająca szcze- gólnych umiejętności czy też sprzętu, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Ze- stawy kół, to coraz bardziej zaawanso- wane konstrukcje, dlatego bezwzględnie wymagają równie profesjonalnego po- traktowania. W innym razie dużo ryzy- kujemy, że nasze opony zwyczajnie zo- staną uszkodzone, co wyeliminuje je z jakiejkolwiek eksploatacji. Co ważniej- sze źle potraktowane opony i koła przez serwisanta, to również ryzyko sprowa- dzenia na siebie niebezpieczeństwa. W niektórych przypadkach dochodzi nawet do odkręcenia się kół pod wpły- wem wibracji, jeśli te nie były dokręcane kluczem dynanometrycznym. Odpo- wiednie ciśnienie, do którego pompo- wane powinny być opony określa pro- ducent samochodu. Zbyt niskie lub nadto wysokie powoduje zmniejszenie przyczepności do nawierzchni, wydłuża drogę hamowania i prowadzi do nierów- nomiernego zużywania ogumienia. Dla- tego powinniśmy często i regularnie sprawdzać ciśnienie, tym bardziej, że obecnie niemalże wszystkie większe sta- cje paliw dysponują automatycznymi kompresorami. źróDŁo: MoTo.Pl aBc opon zimowych Tuż przed nadejściem zimy, każdego roku powraca dyskusja, czy wymiana opon z let- nich na zimowe faktycznie jest niezbędna, czy też w naszej strefie klimatycznej wy- starczą opony letnie lub całoroczne. Pomi- mo, że w Polsce nie ma ustawowego obo- wiązku stosowania ogumienia typowo zi- mowego, to i tak już większość kierowców w trosce o bezpieczeństwo i komfort decy- duje się na montaż„zimówek” „Bezpiecznie – Chce się żyć!” z Mistrzami w pasach i De Mono w Kielcach Warsztaty prawidłowego zapinania pasów, seminarium, konkursy i koncert
 16. 16. Pierwsza Polka w historii, która zdobyła ty- tuł Mistrzyni europy w drifcie. karolina Pi- larczyk bezdyskusyjnie Queen of europe! Karolina Pilarczyk po raz czwarty z rzędu wygrała rundę ligi kobiet (Pol- ska, Austria, Niemcy i Słowacja), dzięki czemu bezdyskusyjnie, z ogromną prze- wagą, wypracowała sobie tytuł Queen of Europe 2016. To był bardzo dobry a za- razem wymagający rok dla całego zespo- łu. Ciężka praca na wielu polach, świet- ne przygotowanie samochodu, treningi, determinacja Karoliny i jej zespołu – wszystko to owocowało fantastyczny- mi sukcesami na wielu zawodach oraz bezawaryjnością samochodu, który ni- gdy nas nie zawiódł. Kobieta piękna, utalentowana, ubie- rająca się w sukienki i z pięknym uśmie- chem zawsze na twarzy. zapytaliśmy karolinę co to jest drifting? Drifting polega na precyzyjnej jeź- dzie poślizgami. kiedy zaczęłaś zawodowo jeździć samocho- dem? Gdy miałam 22 lata, odkryłam w sobie żyłkę kierowcy i wtedy zaczęłam swoją przygodę z motosportem. Tak więc moja przygoda trwa od wielu, wie- lu lat. Jeździłam samochodami rajdowy- mi. Nie pociągało mnie to tak bardzo jak drifting czyli zaciąganie ręcznego i poślizg i wychodzenie z tego poślizgu. Nie liczył się dla mnie czas, liczy- ła się efektowność jazdy. Driftingtojestdyscyplinapoważna, są Mistrzostwa Świata? W tym momencie nie ma Mistrzostw Świata, są mistrzo- stwa bardziej kontynentalne, w związku z czym mamy Formu- łę Drift, która jest w Stanach Zjednoczonych, mamy D1, któ- ra jest w Japonii, King of Europe, która jest w Europie, Drift All- stars także w Europie Miałaś kiedyś jakiś wypadek? Mamy prędkości wej- ścia 160-170 km/h kiedy zaczy- namy inicjować poślizg. Wiadomo ma- my wokół siebie barierki, często są to rundy uliczne, albo górskie. Mamy ban- dy betonowe więc nie zawsze to wycho- dzi, rzeczywiście na każdych zawodach są wypadki. W zeszłym roku, na rundzie górskiej w Alpach we Francji. Uderzy- łam w skały, zaczęło mnie obracać, ude- rzyłam w ścianę. Bardzo poważnie uszkodziłam samochód, natomiast ni- gdy siebie. Ile kosztuje twoje auto do driftingu? Około pół miliona złotych. kibice wyróżnieni przez ehf. Bramka julena w ToP5 Kielczanie ulegli w meczu piątej kolejki EHF Velux EHF Chma- pions Le- ague zespo- łowi Rhein Neckar Lo- wen. Wiele bra- wa należą się „żół- to-biało-niebieskim” ki- bicom za stworzenie niesamowitej at- mosfery i doping do ostatniej sekundy meczu. Postawę fanów dostrzegła Euro- pejska Federacja Piłki Ręcznej, która uznała kibiców w Hali Legionów za naj- lepszych w minionej kolejce LM. W zestawieniu pięciu najładniej- szych goli znalazło się także trafienie Ju- lena Aginagalde. W 14 minucie meczu hiszpański obrotowy po świetnym po- daniu Urosa Zormana efektownie poko- nał bramkarza zespołu gości. źróDŁo: VTkIelce. Pl Po porażce z ruchem chorzów za- rząd korony kielce podjął decyzję o odsunięciu trenera Tomasza Wil- mana od prowadzenia pierwszego zespołu kieleckiego klubu. Szkole- niowcowi dziękujemy za wszelki trud, którego podjął się w czasie swojej pracy. Tomasz Wilman został pierw- szym szkoleniowcem Korony Kielce przed rozpoczęciem obec- nego sezonu. Mimo że Koro- na nieźle zaczęła rozgrywki – po ósmej kolejce zajmowała 4. miejsce, to potem zespół zanoto- wał serię pięciu porażek z rzędu. Z Tomaszem Wilmanem na ławce trenerskiej Korona zdo- była 14 punktów, na co składały się 4 zwycięstwa, 2 remisy i 7 po- rażek. źróDŁo: WWW.korona-kIelce.Pl foTo: WIkIPeDIa 16 bezpłatna gazeta Tomasz Wilman odsunięty od zespołu Dwa kapitalne sety, dwa fatalne i niezwy- kle wyrównany tie-break.Tak w skrócie wy- glądała gra effectora kielce z jastrzębskim Węglem. kielczanie byli bliscy zwycięstwa, ale ostatecznie przegrali po pięciosetowym pojedynku. Jastrzębski był zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania, szczególnie, że w dwóch ostatnich kolejkach bardzo szybko odprawiał z kwitkiem AZS-Częstochowę i BBTS Bielsko-Biała. Jednak Effector zapre- zentował zupełnie inny poziom niż poprzedni rywale jastrzębian. Już na początku goście mieli spore pro- blemy z powstrzymaniem serwisu kieleckiej drużyny. Po kapitalnych asach serwisowych Andricia i Pawliń- skiego Effector prowadził 6: 4. Czas mijał, a podopieczni Dariusza Dasz- kiewicza powiększali przewagę i grali świetnie właściwie w każdym elemen- cie gry. W bloku zapunktowali 5 ra- zy, mieli także sporo wybloków, któ- re przekładały się na kontry. Gorąco zrobiło się gdy w pole zagrywki wszedł Lukas Kampa i przyjezdni doskoczyli do gospodarzy na dwa punkty (19: 17). Na szczęscie kielcza- nie w końcu przełamali złą serię, a końców ka znów należała do nich. Przy stanie 22: 20 Andrić zablokował Hidalgo Olive, a przy piłce setowej kolejny udany blok zanotowali Paw- liński i Wohlfi. Druga partia zaczęła się lepiej dla Jastrzębskiego. Siatkarze z Kielc nie mogli znaleźć sposobu na dobrze za- grywającego Hidalgo Olive. Jastrzebia- nie odskoczyli na kilka punktów, ale Effector szybko dogonił rywali. Po chwili to Effector był na prowadze- niu (16: 13), ale tym razem goście wy- równali. Przy stanie 20: 19 dla kielczan kapitalnie zaatakował Wachnik, a czas wział trener Jastrzębskiego Mark Lebe- dew. Przerwa niewiele dała, bo kolejny punkt zdobyli gospodarze. Takiej za- liczki nie można było roztrwonić. Po autowej zagrywce Muzaja Effector prowadził już 2: 0. 10-minutowa przerwa zdecydowa- nie lepiej podziała na przyjezdnych. Jastrzębski imponował właściwie w każdym elemencie gry. Podopieczni Daszkiewicza zupełnie nie mogli pora- dzić sobie z serwisem Hidalgo Olivy, a w ataku nie do zatrzymania był Ma- ciej Muzaj. Dodatkowo jastrzębianie grali doskonale w bloku i kończyli każ- dy atak po kontrze. Trzeciego seta Ef- fector przegrał do 14, a czwartego do 15. Pierwsza część tie-break’a to walka punkt za punkt. Gdy tylko wydawało się, że któraś z drużyn wyjdzie na dwu- punktowe prowadzenie, to rywale od ra- zu doprowadzali do remisu. Przy zmia- nie stron tablica wyników pokazywa- ła 8: 7 dla kielczan. Jastrzębski miał jed- nak w tym meczu Hidalgo Olive. Przy stanie 10: 10 zdobył dwa punkty z zagrywki i jeden z ataku. Przy sta- nie 13: 10 zespół z Kielc przełamał do- brą passę Kubańczyka, próbował jeszcze gonić wynik, ale ostatecznie przegrał do 13. effector kielce – jastrzębski Węgiel (25: 22, 25: 22, 14: 25, 15: 25, 13: 15) effector: komenda, Wohlfahrtstatter, Wachnik, Pawliński, Maćkowiak, andrić, Sobczak (l) oraz antosik, formela, orobko, Więckowski jastrzębski: Muzaj, kosok, Touzinsky, kampa, Sobala, hidalgo, De rocco, Boruch, Bachmatiuk źróDŁo: WWW.effecTorkIelce.coM.Pl effector urwał punkt jastrzębskiemu karolina Pilarczyk Queen of europe

Gazeta ziemia kielecka

Views

Total views

270

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×