Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rkul presentasjon mh

429 views

Published on

Presentasjon bruk på RKUL2011.
Mat og helse - digitale læringsressurser.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rkul presentasjon mh

 1. 1. 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 2. 2. Kunnskapsløftet - kompetansemål 0 Mat og livsstil 0 […] kva for næringsstoff matvarene inneheld 0 samanlikne måltid […] med kostråda frå helsestyresmaktene 0 bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke 0 Mat og forbruk 0 vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp 0 utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt 0 Mat og kultur 0 gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 3. 3. Kunnskapsløftet - grunnleggende ferdigheter0 Lese 0 […] Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar […]0 Regne 0 […] viktig for å kunne vurdere nærings- og energiinnhald […]0 Uttrykke seg muntlig og skriftlig 0 […] Skriftlege ferdigheiter kan vere å skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar […]0 Bruke digitale verktøy 0 i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald.25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 4. 4. 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 5. 5. Hvilke digitale I dag bruker vi læringsressurser tiden på det! har vi?25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 6. 6. Kjenner dusidene fra de offentlige organene? 0 Udir.no 0 Helsemyndighetene 0 Vurdering for læring 0 http://www.helsedirektorat 0 Veiledninger til læreplanen et.no/ernaering/skole/ 0 Sider fra eksportutvalg og 0 http://matportalen.no/ opplysningskontorer 0 www.matvaretabellen.no 0 www.melk.no 0 Mat på Data 0 www.fiskesprell.no 0 MpD – Mattilsynets 0 www.brodogkorn.no kostberegningsprogram 0 www.frukt.no 0 www.matprat.no25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 7. 7. Kjenner du noen av de mer kommersielle sidene? Demonstrasjoner: Film-/videosnutter: 0 Youtube: 0 Etikk, kultur og 0 Eksempler forbruk; 0 Møllerens «Chicken ala carte» 0 Gjærdeig 0 Mat og livsstil; 0 Godfisk «Supersize me» 0 Sushi 0 Bevisste forbrukere; 0 NRK 0 Ingrid Espelid Hovig «Smaken av hund» 0 Henry Notaker 0 Mat og kultur; «Babettes gæstebud»25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 8. 8. Sosiale medier 0 Hvorfor er dette godt egnet i skolen? 0 Vygotsky – lærer gjennom dialog og samhandling 0 Piaget – forstår ut fra det vi allerede kan 0 Mange bidrar i et ”dokument” – lett å organisere, får et bra produkt til slutt 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 9. 9. Blogg og wiki0 Blogg eller wiki?0 Blogg 0 IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av blogg 0 Eksempel; 0 Medie- og informasjons- kunnskap 0 7C’s dikt-wiki0 Wiki 0 Del-og-bruk 0 Forfatterpresentasjoner 0 Kokebok – i etterkant av kokkekamp 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 10. 10. Mat på Data – MpD 0 Basert på Matvaretabellen (2006) 0 Når ikke annet nevnt, 100 g spiselig, rå vare 0 Grunnlaget er i forhold til 0 Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet, 2005 0 Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner, (1995) 0 Anbefalingene gjelder primært friske mennesker25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 11. 11. Angi referansegruppeKilojoul (kJ)anbefalingene skal Supplere Sammenligne ogKilokalorier (kcal)vurderes i forhold til informasjon rangere matvarer 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 12. 12. Sammenligne næringsinnhold iRegistrere oppskrifter, og vurdere inntil Sammenligneretter og måltider. retter eller med opptil 6 inntil 3 matvarer, kosthold, 7 dagers måltider. måltider manVelge næringsstoffer pr dagønsker å seeksisterende eller Kan hente på. egne (lagrede) 25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken
 13. 13. Et undervisningsopplegg 0 To eksempler 0 periodeplan – blogg 0 periodeplan – wiki 0 Innleggene kan videreutvikles/redigeres 0 Skjema for tilbakemelding (blogginnlegg) 0 En senere oppgave vil bli å 0 legge oppskriftene inn i Mat på Data og redigere innlegget for å legge inn næringsinnholdet i retten25.11.2011 Heidi Ø. Dølbakken

×