Evoluutioteoria ja tiede fi 12.1.2021

Heinonen Matti
Heinonen MattiHead of Section, International Cooperation
Matti Heinonen
12.1.2021
”Totuus ei ole kaikkia ihmisiä varten,
vaan ainoastaan niitä varten,
jotka etsivät sitä.”
-Ayn Rand
Darwinin evoluutioteoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
 “Koska evoluutioteoria sisältää selityksen
ihmiskunnan alkuperästä, sillä on ollut
syvällinen vaikutus ihmisyhteisöön.” (Wikipedia)
 “Se asetti uuden suunnan, jota myöhempi
tieteellinen tutkimus ei voi sivuuttaa.”
(Independent)
 Tämä koskee lähes kaikkia tieteenaloja.
 Moderni ajattelu on vahvasti riippuvainen
Charles Darwinin vaikutuksesta.” (Scientific American).
Lähde: DARWIN, MATERIALISM AND
EVOLUTION
A review of D C Dennett, Darwin's
Dangerous Idea, Alex Callinicos
 Teorialla on ideologinen ulottuvuus, joka
ilmenee teorian puolustamisena tai sen
vastustamisena.
 Kysymys on maailmakatsomusten
yhteentörmäyksestä, mutta myös
tutkimusteoreettisesta ongelmasta.
 “Jos minun pitäisi antaa palkinto parhaasta
yksittäisestä ideasta, jonka kukaan on koskaan
keksinyt, antaisin palkinnon Darwinille jopa
ennen Newtonia ja Einsteinia.
 Yhdellä vedolla idea evoluutiosta
luonnonvalinnan avulla yhdistää koko elämän
piirin, sen merkityksen ja tarkoituksen
avaruudessa ja ajassa, syyn ja seurauksen
mekanismin sekä fyysiset lainalaisuudet.”
Alex Callinicos,
Marxisti ja ateisti
Michael Ruse
Filosofian ja eläintieteen
professori
 “Olen kiihkeä evoluutioteorian
kannattaja ja entinen kristitty, mutta
minun on tunnustettava, että
evoluutioteoria on uskonto.
 Tämä päti teorian alkuvaiheessa, ja
se on totta vielä tänäänkin.
 Evoluutioteoriasta muodostui
sekulaari ideologia sekä selkeä
vaihtoehto kristinuskolle.”
Michael Ruse: Saving Darvinism from the Darwinians, National Post, May 13, 2000, p.3
Alustuksen tarkoituksena on eri tieteenalojen
uusimpien havaintojen perusteella päätellä
onko Darwinin hahmottelema evoluutio pätevä
tieteellinen teoria vai onko kysymyksessä enemmänkin
sekulaari ideologia kuten Michael Ruse mainitsi?
 Kirjassaan ”Lajien synty” (1859) evoluutioteorian isä
Charles Darwin vertasi elämää suureen puuhun, jossa
puun juuri vastaa ensimmäistä syntynyttä solua.
 Puun haaroittuvat oksat edustivat pitkien aikojen
kuluessa luonnonvalinnan kautta hitaasti
monimutkaistuvaa elämää ja lajien syntyä.
Charles Darwin
 Evoluutioteorian mukaan kaikki olemassa olevat ja
menneet eliöt ovat kehittyneet yhteisestä
kantamuodosta hitaasti ohjaamattomien mutaatioiden
ja luonnonvalinnan kautta.
 Teorian mukaan eliöiden synty ja kehitys on siis
tarkoitukseton luonnonlakien ohjaama prosessi.
 Lajin sisäinen mikroevoluutio voidaan helposti
todistaa ja sen hyväksyvät kaikki.
 Ongelmana on makroevoluutio, joka viittaa kokonaan
uusien lajien syntyyn mutaatioiden avulla pitkän ajan
kuluessa.
 Se on tieteessä päivä päivältä kiistanalaisempi asia.
 ”Ei ole syytä epäillä, että Darwin osasi selittää
menestyksekkäästi lajien pienet muutokset,
eli seikat joilla eri organismit sopeutuvat
paikallisiin olosuhteisiin kuten esimerkiksi
turkin tiheyden, lintujen siipityylin tai nokan
muodon muutokset.
 Toisaalta meillä on paljonkin syytä epäillä,
pystyikö hän selittämään isomman kuvan -
lajien hienosäädön lisäksi - kokonaan uusien
lajien syntymisen.” David Gelernter
Tietojenkäsittelyopin
Professori,
Yalen yliopisto
Lähde/Source: Gelernter, David: https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE
 Darwinin teoria
Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
 Mitä tulee elämän syntyyn, niin
siihen on ainoastaan kaksi
vaihtoehtoa.
 Toinen on elämän synty
ohjaamattomien mutaatioiden ja
luonnonvalinnan kautta.
 Toinen vaihtoehto on, että jokin
korkeampi älykkyys ja tietoinen
mieli on elämän synnyn taustalla.
 Kolmatta vaihtoehtoa ei ole.
• Luonnonvalinta voi toimia vasta sen jälkeen kun
on muodostunut ensimmäinen solu, joka pystyy
toisintamaan itsensä ja siirtämään informaation
eteenpäin tuleville sukupolville.
• Darwin oletti, että solut ovat yksinkertaisia
hyytelömäisiä protoplasman möykkyjä.
• DNA havaittiin ensimmäisen kerran 1869 (eli 10
vuotta Darwinin teorian julkaisemisen jälkeen,
Miescher).
• DNA:n molekyylirakenne selvisi vasta 1953
(noin 100 vuotta teorian julkaisusta, Crick).
 Ennen elektronimikroskooppeja ja muita edistyneitä
tekniikoita oletettiin, että solut olivat eräänlaisia
protoplasman möykkyjä.
 Teknologinen kehitys on tarjonnut jatkuvasti yhä
yksityiskohtaisempaa tietoa solun sisäisestä
toiminnasta.
 Jokainen solu on käytännössä mikrominiatyyritehdas,
joka sisältää tuhansia monimutkaisten
molekyylikoneiden yksiköitä.
 Ne koostuvat yhteensä yli sadastatuhannesta
miljoonasta atomista ja ovat paljon monimutkaisempia
kuin yksikään ihmisen koskaan rakentama kone.
• Yksinkertaisenkin solun tietosisällön
arvioidaan olevan vähintään 10¹²
bittiä.
• Tämä vastaa noin 100 miljoonaa
tietosanakirjan sivua.
• *Carl Sagan, "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia (1974 ed.), pp.
893-894.
Gregg Easterbrook,
Yhdysvaltain
tiedeakatemian jäsen
 ”Jos elämä syntyi muinoin
omaehtoisesti luonnon olosuhteissa,
joka sisälsi nollamäärän tietoa,
 niin pitäisi olla mahdollista – tai
pikemminkin helppoa - luoda
elämää nykylaboratoriossa.
 Mutta kaikki tähänastiset yritykset
ovat epäonnistuneet ...
 Kukaan ei ole päässyt edes
lähelle.”
”Kysymys solun alkuperästä on
valitettavasti eräs
epäselvimmistä seikoista koko
evoluutioteoriassa.”
Alexander Oparin
Palkittu venäläinen
biokemisti
(Elämän alkuperä, p. 196)
 ”Yksi suurimmista
tieteellisistä mysteereistä
on elämän alkuperä.
 Miten se tapahtui?...
Totuus on, ettei
kenelläkään ole siitä
aavistustakaan.”
Paul Davies,
Fyysikko, Arizonan
valtionyliopiston
professori
 Darwinin teoria
 Elämän synty
Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
 Kirjassaan ”Biokemiallinen
ennaltamääräytyminen” Kenyon ja Steinman
päättelivät vielä 1970-luvulla, että
 ”elämä on voinut syntyä biokemiallisesti
ennalta määrättyjen vetovoimatekijöiden
johdosta, joita esiintyy kemiallisten
osatekijöiden, erityisesti proteiinien
aminohappojen välillä.”
 He uskoivat vielä tuolloin, että proteiinit
muodostuivat suoraan aminohappojen avulla
ja että tämä johtui ympäristössä olevien
aineiden kemiallisesta reaktiosta.
Dan Kenyon Gary Steinman
ProteiinitAminohapot Peptidit
 Kenyon ja Steinman olettivat, että aminohapot
syntyvät suotuisissa olosuhteissa muodostuneista
ei-eloperäisistä kemikaaleista.
 Teorian mukaan elämä syntyi kun aminohappojen
kemialliset ominaisuudet vetävät niitä yhteen
ensin peptideiksi ja sitten proteiineiksi.
 Todellisuudessa aminohapot eivät organisoidu
kemiallisen reaktion perusteella vaan DNA (A,C,G ja T)
määrittää niiden järjestyksen.
 Tieteellisen tutkimuksen edistyttyä on käynyt selväksi,
että aminohapot eivät pysty ilman geneettistä
ohjeistusta muodostamaan mielekkäitä proteiineja,
jotka ovat kaikkien solujen rakennusaineita.
 Proteiinit, jotka muodostavat eläviä organismeja, ovat
molekyylejä ja ne koostuvat pienemmistä rakennuspalikoista,
joita kutsutaan aminohapoiksi.
 Luonnossa 20 aminohappoa (joita on yhteensä yli 500)
muodostaa proteiineja. Biologit ovat antaneet aakkosten
kirjaimen jokaiselle näistä 20 aminohaposta.
 Aminohappojen täytyy olla tarkasti tietyssä järjestyksessä,
jotta proteiini muodostuisi aivan kuten aakkoset tekstissä ja DNA
siis määrittää järjestyksen.
 ”Elämä vaatii syntyäkseen hiilihydraatteja,
nukleiinihappoja, lipidejä ja proteiineja.
 Biologit näyttävät ajattelevan, että niiden
kemiallinen synteesi on helposti selitettävissä.
 Biologeja on informoitu vakavasti väärin.
 Synteettinen kemia ei tarjoa näitä
mekanismeja eikä biologeilla ole niistä
aavistustakaan.
 Perusteet, joiden mukaan tiede luottaa
evoluutioteoriaan, on niin horjuva, että
meidän on avoimesti todettava tilanne
sellaisena kuin se on –
 täydellinen mysteeri.”
James Tour
Synteettisen kemian
tohtori, professori
Ricen yliopisto
Dr. Stephen C. Meyer
 ”Solut käyttävät monimutkaista
tietojenkäsittelyjärjestelmää päästäkseen
käsiksi ja hyödyntämään tietoja, jotka on
tallennettu DNA:han.
 Solut käyttävät näitä tietoja rakentaakseen
proteiineja ja proteiinikoneita, joita ne
tarvitsevat pysyäkseen elossa.
 Tutkijoiden, jotka yrittävät selittää elämän
alkuperää, on kuvattava, miten sekä suuren
informaatiomäärän sisältämät molekyylit
että solun tietojenkäsittelyjärjestelmä
syntyivät.”
 Se mikä tekee elämän alkuperän ja geneettisen
koodin (DNA) ratkaisemisen arvoitukselliseksi, johtuu
siitä, että geneettisellä koodilla ei ole mitään
biologista funktiota ellei sitä ole ensin käännetty;
toisin sanoen, ellei se johda sellaisten proteiinien
synteesiin, joiden rakenne on koodattu.
 Toisaalta mekanismi, jolla solu tulkitsee koodin,
koostuu vähintään 50 makromolekyylikomponentista,
jotka itsekin on koodattu DNA:ssa.
 Tästä syystä koodia ei voi tulkita, paitsi käyttämällä
tiettyjä osia sen käännöksestä.
Jeff Tomkins
Genetiikan
tohtori
 ”Evoluutioteorian suurin ongelma on
miten elämä alun perin syntyi.
 DNA:ta tarvitaan proteiinien tekemiseen,
mutta DNA:ta tarvitaan tekemään myös
RNA:ta ja RNA:ta tarvitaan tekemään
proteiineja.
 Joten ongelma on pahempi kuin ’kumpi
oli ensin, kana vai muna?”
 ”Elämän alkuperä ja lajien synty ovat
pohjimmiltaan geneettisiä kysymyksiä,
joihin vain tiede kykenee vastaamaan.
 Darwin yritti vastata näihin kysymyksiin
100 vuotta ennen kuin kukaan tiesi, että
DNA oli perinnöllisyyden perusta.
 Nathaniel Jeansonin mukaan Darwin tiesi
1859 vain murto-osan eli noin 15% siitä,
mitä tiedämme tänään.
 Jos Darwin tarkastelisi lajien syntyä
modernin tieteen tarjoamin keinoin,
hänen johtopäätöksenä olisivat aivan
erilaiset kuin hänen aikanaan esittämänsä
näkemykset.” Tri. Nathaniel Jeanson
 ”Jos voidaan osoittaa, että on
olemassa monimutkainen elin, joka ei
ole voinut muodostua lukuisilla,
onnistuneilla, pienillä muutoksilla,
teorialtani putoaa ehdottomasti pohja
pois.”
 Tällä lausunnolla Charles Darwin
tarjosi kriteerit, jolla hänen
evoluutioteoriansa voidaan kumota.
Charles Darwin,
Lajien synty
 Ilmaisua ”redusoimattoman
monimutkainen” käytetään
järjestelmästä, jossa jokaista
yksittäistä komponenttia
tarvitaan jotta se toimisi.
 Toisin sanoen on mahdotonta
vähentää järjestelmän
monimutkaisuutta (tai
yksinkertaistaa sitä) poistamalla
osia siitä ja silti ylläpitää sen
toiminnallisuutta.
 Yksinkertaisena esimerkkinä
hiirenloukku.
 Esimerkkinä monimutkaisesta elimestä,
joka ei ole voinut muodostua lukuisilla
pienillä muutoksilla, on kolibakteerin
rihmamainen liikuntaelin eli flagelli.
 Se on ääriesimerkki redusoimattoman
monimutkaisesta järjestelmästä.
 Flagelli koostuu jopa 40 yksittäisestä
osasesta ja lakkaa toimimasta, jos siitä
poistetaan yksikin osa.
 Liikuntaelin pitää myös koota yhdellä
kertaa ja täsmälleen oikeassa
järjestyksessä, muuten se ei toimi.
 Noin 10 järjestelmän osaa löytyy muualta
mikroskooppisesta maailmasta (rinnakkaisoptio).
Lähde: http://www.arn.org/
docs/mm/motor.htm.
 Redusoimattoman monimutkaisuuden (RM)
järjestelmät haastavat evoluutioteorian, koska
ne edellyttävät, että monimutkaisuus syntyy
ennen minkään toiminnallisen edun
tarjoamista, eivätkä siten voi kehittyä askel
askeleelta.
 Evoluutioteorian puolustukseksi on tarjottu
rinnakkaisoptiota eli osasten
lainaamismahdollisuutta muilta eliöiltä.
 10 yhteensä 40:stä flagellin osasesta löytyy
muualta. Rinnakkaisoption puolustajat eivät
kuitenkaan osoita askel askeleelta, kuinka
(RM) järjestelmät olisivat kehittyneet.
Dean Kenyonin muuttunut näkemys:
 “Olen nyt vakuuttunut siitä, että jos
ammattibiologi tarkastelee huolellisesti
oletuksia, joihin makroevoluutio-oppi
nojautuu sekä havainto- ja laboratorio-
tutkimuksia, jotka liittyvät
alkuperäongelmaan, hän päätyy siihen, että
 on vahvoja perusteita kyseenalaistaa
Darwinin teorian paikkansapitävyys.
 Olen sitä mieltä, että tieteellisesti
perusteltu luomiskäsitys alkuperästä ei ole
vain mahdollinen, vaan se on ensisijainen
evoluutio-oppiin verrattuna.”
Dean H. Kenyon
Biologian professori
San Franciscon
valtionyliopisto
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
 Kuinka monta kirjainta pitää tiputtaa pöydälle, että
niistä muodostuisi sattumalta edes kaksi
Shakespearen kirjoittamaa lausetta?
 Kuinka monta aminohappoa täytyi ”tiputtaa”
alkumereen, että niistä muodostuisi (sattumalta)
proteiini?
 ”Todennäköisyys, että edes lyhyt toimiva
proteiini muodostuisi sattumanvaraisesti,
on 1 mahdollisuus 10¹²⁵:stä.
 Tämä on niin pieni mahdollisuus, että se
lähestyy universaalia todennäköisyysrajaa,
joka on yksi mahdollisuus 10¹⁵⁰:stä.
 Tämä on tilanne, jossa vetoaminen
sattumaan muuttuu absurdiksi, vaikka
otettaisiin huomioon kaikki
maailmankaikkeuden todennäköisyys-
resurssit.”
Lähde: Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and
Biology
Stephen C. Mayer
Geofyysikko
professori
 Yksinkertaisimmankin proteiinin
muodostuminen sattumalta edellyttää, että
siihen kuluisi enemmän aikaa kuin koko
maailmankaikkeus on ollut olemassa.
 Lisäksi siinä epätodennäköisessä
tapauksessa, että proteiini muodostuisi
sattumalta,
 se tuhoutuisi välittömästi termodynamiikan
toisen lain eli entropian johdosta.
Lähteet: Probability of a Single Protein Forming by Chance: https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA
Dr. Ann Gauger Answers: https://www.youtube.com/watch?v=KN7NwKYUXOs
Biologist Douglas Axe: https://www.youtube.com/watch?v=8ZiLsXO-dYo
 ”Meidän täytyy myöntää itsellemme,
että todennäköisyys elämän synnystä
sattumalta evoluution toimesta on
samaa luokkaa kuin se, että
arpakuutio heitto tuottaisi kuutosen
viisi miljoonaa kertaa peräkkäin.
 ”Sattuma ei luo monimutkaisuutta ja
järjestystä.”
Sir Fred Hoyle
Astronomian ja matematiikan
Professori, Oxfordin yliopisto
 ”Tilastollinen todennäköisyys sille,
että orgaaniset yhdisteet ja niiden
täydellisen harmonisesti muodostamat
reaktiot, jotka ovat tyypillisiä eläville
organismeille, olisi muodostunut
sattumalta on NOLLA.”
Ilya Prigogine
Nobel-palkittu
Kemisti-fyysikko
Lähde: Prigogine, Ilya: From Being to
Becoming Time and Complexity in the
Physical Sciences
 “Se, mitä DNA-materiaali on
mielestäni osoittanut on, että
tarvitaan lähes uskomattoman
monimutkainen järjestelmä
tuottamaan (elämää) ja että
 älykkyyden täytynyt olla mukana
näiden ainutlaatuisten elementtien
yhteensovittamisessa.”
Anthony Flew
Professori
Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228
 Ajatus siitä, että DNA-ohjelma pystyisi
ohjelmoimaan itse itseään on kuin väittäisi,
että Windows XP pystyisi kirjoittamaan itsensä
Windows 10 muotoon, jos sillä olisi riittävästi
aikaa.
 DNA ei ole kehittynyt yksinkertaisesta
monimutkaiseen.
 Se oli valmiiksi ohjelmoitu ja ohjelma tarvitsee
ohjelmoijan.
 Jos tietokoneohjelmakoodiin tulee
mutaatioita, niin tietokone ”kaatuu”.
 Miksi sitten satunnaismutaatio ei tuhoaisi
biologisia olentoja?
 Richard Dawkins: “Biologia tutkii monimutkaisia
luonnonilmiöitä, jotka näyttävät olevan suunniteltu
tarkoituksellisesti. Biologiasta on nykyään tullut
pitkälti tietotekniikkaa.
 Geenit, elämän keskeinen osa, ovat digitaalista tietoa.
Geenit ovat koodattua tietoa. Ne ovat
tietokoneohjelma.
 Suurin osa DNA:sta on ohjelmia, jotka lähettävät
ohjeita proteiineja koodaaville geeneille. Organismi
on selviytymiskone, joka replikoi koodatun tiedon.”
 Parhaan tietomme mukaan digitaalinen informaatio on
aina mielen tai älykkyyden tuote.
Richard Dawkins
Professori
https://www.youtube.com
/
watch?v=prFZTMIKOi4
 ”Koska elolliset prosessit edellyttävät
tietoa, voidaan sanoa yksiselitteisesti,
että tieto on elämälle keskeinen
ominaisuus.
 Kaikki pyrkimykset selittää elollisia
prosesseja pelkästään fysiikan ja kemian
avulla, ovat epäonnistuneet.
 Tämä on nykypäivän biologian
evoluutioteoriaan kohdistuva
perusongelma.
 Luonto ei tunne yhtään lakia, eikä
mitään tapahtumasarjaa, joka voisi
synnyttää tietoa itsestään.”
Tri. Werner Gitt
Lähde: Gitt, Werner: In the
beginning was information
 Informaatio ei ole sidoksissa mihinkään alustaan,
se on massaton, aineeton, immateriaalinen abstrakti
mielen tuote.
 Ainoa paikka, josta tieto voi olla lähtöisin, on mieli.
Se ei voi syntyä missään muualla. Materialla itsessään
ei ole potentiaalia luoda tietoa.
 Eräs informaatiotutkimuksen pääsäännöistä on se,
että informaatio ei koskaan synny spontaanisti
itsestään.
 Aina kun jäljitetään tietoa takaisin sen lähteeseen,
törmätään mieleen.
 Koska DNA:ssa on valtava määrä tietoa, sen takana
on oltava mieli.
 DNA:ssa tieto on tallennettu kemiallisten kirjainten
muodossa, jonka informaatiosisältö on mahdollista
ilmaista esimerkiksi paperilla ja musteella.
 Evoluutioteoriassaan Charles Darwin ei koskaan
pyrkinyt selvittämään mysteeriä siitä, mistä
biologinen tieto tulee.
 Hänelle elämän alkuperä pysyi peitettynä
läpäisemättömässä alkuhämärässä.
 Vaikka DNA:n digitaalinen koodi paljastui
ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla, vasta
myöhemmin tiedemiehet alkoivat ymmärtää
sitä monimutkaista ja hienojakoista
tietojenkäsittelyjärjestelmää, jolla tieto
tallentuu soluun.
 Solu toimii samoin kuin mikä tahansa erittäin
kehittynyt tietokoneohjelma, mutta tekee sen
melkein käsittämättömän joustavasti ja
tehokkaasti. Charles Darwin
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätökset
3,6 miljardia vuotta
10
milj.
vuotta
 Tällä viitataan monisoluisen eläinlajiston nopeaan
monimuotoistumiseen Kambrikauden alussa.
 Noin 540 miljoonaa vuotta sitten syntyi ”äkillisesti”
valtaosa kaikkien nykyisten eliölajien
pääjaksoista.
Time Magazine
4.12.1995
 ”Jos suuret määrät eliöitä, jotka kuuluvat
samaan eliölajiin tai perheeseen, ovat
todella alkaneet elää lähes samanaikaisesti,
 tällainen fakta olisi kohtalokas teorialle
elämän kehittymisestä hitaasti
luonnonvalinnan kautta.”
(The Origin of Species – Lajien synty, s. 302)
Charles Darwin
 ”Kambrikauden lajiräjähdys on tärkeä episodi
elämän historiassa.
 Fossiileista ei löydy evoluutiopuuta, kuten
teoria väittää. Kysymyksessä on enemmänkin
nurmikko kuin puu”.
 Jos evoluutioteoria pitäisi paikkansa, voisi
olettaa, että havainnot alkavat yhdellä
eläintyypillä, sitten kasvavat kahteen, ja niin
edelleen.
 Fossiiliset löydöt ovat kuitenkin osoittaneet,
että kaikki eliölajit ja eläimet ilmaantuivat
lajiräjähdyksessä samaan aikaan, kukin
erottuen muista ja kukin täysin
toimintakykyisenä ja selviytymiskykyisenä.”
Tri. John D. Morris
 Kuten todettu, valtaosa eliölajien
geneettisestä perimästä on muodostunut
Kambrikauden räjähdyksen alussa 540–530
miljoonaa vuotta sitten.
 Kiinalainen tutkimusryhmä havaitsi, että sen
jälkeen geneettinen perimä on jatkuvasti
supistunut.
 Eli Darwinin puu on pikemminkin
ylösalaisin eli lajien lukumäärä on koko ajan
supistunut ja supistumassa eikä päinvastoin,
kuten teoria olettaa.
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
Steven M. Stanley
Geologian ja paleonto-
logian professori
John Hopkinsin
yliopisto
• ”Jos Darwinin teoria pitäisi paikkansa,
fossiileja eliömuodoista, joilla on
osittain muuntuneita ominaisuuksia ja
elimiä, pitäisi olla miljoonia.
• Todellisuudessa ei ole olemassa yhtään
ainutta fossiilista löydöstä, joka
vakuuttavasti osoittaisi lajin
muuntumista yhdestä lajista toiseen."
 “Miksi sitten kaikki geologiset
muodostelmat ja jokainen
kerros eivät ole täynnä
tällaisia välimuotoja?
 Geologia ei varmuudella
paljasta yhtään tällaista
hienovaraista orgaanista
ketjua.
 Tämä on ilmeisin ja vakavin
seikka, jolla voidaan
vastustaa teoriaa.” Charles Darwin
Lajien synty, s. 413
 ”Meille paleontologeille, jotka
olemme täynnä darwinilaisen
analyysin perinnettä, on vaikea
myöntää, että Kambrikauden
lajiräjähdyksen
neodarwinistiset selitykset ovat
epäonnistuneet surkeasti.
 Viime vuosina saadut uudet
tiedot Darwinin ongelman
ratkaisemiseksi ovat sen sijaan
pahentaneet sitä.”
Mark McMenamin
Geologi ja paleontologi
College and author of
The Emergence of Animal
 ”Laajamittaiset tutkimukset ja
fossiiliset löydöt (Darwinin jälkeen)
eivät ole tuoneet esille tällaisia
välissä (lajien välissä) olevia
eliömuotoja.
 Valtaosasta taksonomisista lajeista ja
perheistä, jotka elävät nykyisin,
löytyy myös fossiileja, mutta ilman
fossiilisia siirtymiä.”
Dr. John D. Morris
 On vaikea kuvitella eri eläinlajien toimivia
välimuotoja.
 Jos esimerkiksi maa-eläimestä kehittyisi
lepakko tai lintu, siirtymälajilla olisi
etujalat, jotka eivät olisi hyviä jalkoja
eikä hyviä siipiä.
 Miten luonto valitsisi tällaiset
ominaisuudet?
 Lepakoiden ja Pterosauruksen
hypoteettisten puoliväli-yksilöiden
haavoittuvat pitkät raajat tuntuisivat
olevan enemmänkin haitaksi kuin avuksi.”
Pterosaurus
 ”Fossiililöydöksissä hallitseva
suuntaus on pysähtyneisyys.
 Niissä ei esiinny suuria muutoksia.
 Evoluutio tai periytyminen
yhteisen esi-isän mallista vaatisi,
että jokaisessa populaatiossa
tapahtuisi suuria muutoksia.”
Paulyn Cartwright
Professori,
Evoluutiobiologia
Esimerkiksi
hevosenkenkä-
rapu on säilynyt
muuttumatto-
mana ainakin
445 miljoonaa
vuotta
65 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuolleeksi luultu
Latimeria (Coelacanth) löytyi vuonna 1938 elävänä.
300 miljoonaa vuotta
100 miljoonaa vuotta
50 miljoonaa vuotta
200 miljoonaa vuotta
 DNA:n sisäinen korjausmekanismi estää
yritykset muuttaa DNA:ta ja palauttaa sen
entiselleen.
 Mutaatiot ovat harvinaisia kopioitumisvirheitä
(1/10 Milj.), jotka aiheuttavat sairauksia,
toimintakyvyn menetystä tai vastaanottavan
yksilön kuoleman.
 Mutaatiot eivät paranna, vaan tuhoavat lajeja.
 DNA:n sisäisen korjausmekanismin johdosta
paleontologit eivät ole löytäneet
siirtymäkauden fossiileja.
 Termi mutaatio on otettu käyttöön
ennen DNA-sekvensoinnin havaitsemista.
 Mutaatiot aiheuttavat todennäköisemmin
vakavia muutoksia proteiinirakenteessa
sekä niiden toiminnassa.
 Mutaatio rikkoo DNA:n rakenteen eikä
paranna sitä.
 Sukupuutto on dokumentoitu hyvin
fossiilirekistereissä ja vaikka sukupuutto
on välttämätön osa evoluutiota, se ei ole
evoluutiota.
 Sukupuuttoon kuolemista voidaan pitää
paremminkin evoluution vastakohtana.
 Jokaisella lajilla on tietty määrä kromosomeja,
joiden lukumäärä on lukittu.
 Sama kromosomimäärä on risteytymisen edellytys.
 Jos yksilölle kehittyy ylimääräinen kromosomi tai
se menettää sellaisen DNA:n kopioitumisvirheen
vuoksi, se ei voi jatkaa sukua eli lisääntyä.
 Näin viallista geeniperimää ei voi siirtää
seuraavalle sukupolvelle (eikä laji voi siis
käytännössä muuntua toiseksi lajiksi).
 Ihmisen ja simpanssin genomin emäserojen
kirjaamiseen tarvittaisiin 10 000 sellaista A4-
sivua, joilla kullakin olisi 4 000 kirjoitusmerkkiä.
Organismi Kromosomit
Banaanikärpänen 9
Sammakko - Frog 26
Kissa - Cat 38
Sika - Pig 38
Apina - Ape 42
Kani - Rabbit 44
Ihminen - Human 46
Simpanssi -
Chimpanzee
48
Lammas - Lam 54
Lehmä - Cow 60
Aasi - Donkey 62
Hevonen - Horse 64
Koira - Dog 78
Kana – Chicken 78
 Theophilus Painter julkaisi vuonna 1921 tutkimuksen
väittäen virheellisesti, että ihmisillä on 24 paria
kromosomeja eli sama lukumäärä kuin simpanssilla.
 Muut tutkijat ”vahvistivat” tämän kunnes vuonna 1956
totuus paljastui, että ihmisellä onkin vain 23 kromosomia.
 Ei ole mitään keinoa selittää, kuinka simpanssit, joilla on
24 paria kromosomeja, olisivat voineet kehittyä ihmisiksi,
jolla on 23 paria kromosomeja.
 ”Kukaan ei ole koskaan pystynyt
tuottamaan yhtään lajia
luonnonvalinnan mekanismeilla.
Kukaan ei ole päässyt edes lähelle.
 Näyttää siltä, että tietämyksemme
taso evoluutiosta on erittäin matala.”
 ”Nykyinen evoluutiotutkimus ei
ainoastaan ole välittämättä tietoa,
vaan näyttää välittävän antitietämystä
eli näennäistä tietoa, joka on todella
haitallista systemaattiselle
tutkimukselle.”
 ”Viime vuosina olemme kokeneet
siirtymistä tietämisen evoluutiosta
uskomisen evoluutioon. Tiedän, että
se on totta minun kohdallani.”
Colin Patterson,
Paleontologian osastopäällikkö,
Britannian luonnontieteellinen museo
Lähde: The Modern Creation Trilogy: Scripture and
Creation, Science and Creation: Henry Madison Morris,
John David Morris, 35
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
Geenimanipulaatio ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/
new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
Mark Stoeckle
Rockefeller yliopisto
David Thaler
Baselin yliopisto
Uusi laajamittainen Yhdysvalloissa
ja Sveitsissä tehty geneettinen
tutkimus avaa aivan uusia ovia ja
haasteita lajien syntyyn ja
evoluution mekanismeihin.
 Perinteisen käsityksen mukaan evoluutio
etenee luonnonvalinnan kautta kun lajit
sopeutuvat uusiin ympäristöihin, jotka
perustuvat satunnaisiin geneettisiin
mutaatioihin.
 Stoecklen ja Thalerin tutkimuksen kaikkein
hätkähdyttävin tulos on se, että yhdeksän
kymmenestä lajista maan päällä, ihminen
mukaan lukien, syntyi tai pikemminkin
synnytettiin uudestaan noin 100 000-
200 000 vuotta sitten.
 ”Tämä johtopäätös on hyvin yllättävä ja
taistelin sitä vastaan niin kovaa kuin
pystyin” (David Thaler).
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 Kaikkien eliölajien mitokondrioissa on
myös DNA:ta. Mitokondriossa on 37 geeniä
ja yhtä niistä, jota kutsutaan CO1:ksi,
käytetään ”DNA-viivakoodin” luomiseen.
 Toisin kuin tuman DNA, joka voi erota eri
lajien kesken suuresti toisistaan, kaikilla
eliöillä on sama mitokondrio-DNA-setti,
joka tarjoaa yhteisen perustan vertailulle.
 DNA-viivakoodi määrittää tavan tunnistaa
eri lajit analysoimalla CO1-geeniä.
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 Tutkimuksessa löydettiin kertaluonteinen
merkki, joka osoitti, että lähes kaikki
eläinlajit ”syntyivät tai pikemminkin
istutettiin uudelleen” suunnilleen samaan
aikaan ihmisen kanssa.
 Tutkijat näkivät, että ns. ”neutraaleissa"
mutaatioissa ei ollut juurikaan vaihtelua.
 Neutraalit mutaatiot ovat pieniä muutoksia
DNA:ssa (esim. silmien väri tai korvan muoto)
sukupolvien välillä, jotka eivät vahingoita
yksilön selviytymismahdollisuuksia.
 ”Neutraalit” mutaatiot muistuttavat puiden
renkaita - ne paljastavat kunkin lajin
likimääräisen iän.
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 Tutkimus osoitti, että olemassa olevat
populaatiot, riippumatta siitä minkä suuruisia ne
ovat tai kuinka paljon ne muistuttavat eri ikäisiä
fossiileja, ovat kehittyneet yhtenevästä
mitokondrio -perustasta viimeisten 100 000 -
200 000 vuoden aikana.
 Toisin sanoen tuolloin kaikki eläinlajit
”aloittivat” olemassaolonsa ja
mitokondriokello asetettiin arvoon 0.
 Kaikki lajit alkoivat pienillä
perustajapopulaatioilla ja laajentuivat
myöhemmin. Tilanne muistuttaa lähes Nooan
arkki -skenaariota.
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Informaation alkuperä
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
 Ulkopuolinen väliintulo
 Johtopäätöksiä
 Tässä tapauksessa emme voi kuitenkaan tuoda eri lajeja
suoraan katastrofia edeltävästä maailmasta, koska silloin
niiden mitokondrio -kelloja ei asetettaisi 0:ksi.
 Sen sijaan kysymyksessä on eri lajien uudelleen
”istuttaminen” planeetalle katastrofin jälkeen, joka on
”pyyhkinyt” pois käytännössä kaikki maapallolla aiemmin
eläneet lajit.
 Keitä ovat mahdolliset kylväjät?
 Yksi tai useampi kehittynyt maanpallon ulkopuolinen
sivilisaatio.
 Maapalloa on siis ”hoivattu” istuttamalla uudestaan
ihmis- ja eläinpopulaatiot maapallon ulkopuolisten
sivilisaatioiden toimesta noin 100 000 vuotta sitten?
 Nyt tästä on siis olemassa uutta tieteellistä näyttöä.
Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 Myös Voyagers -kirjojen mukaan ihminen on
”istutettu” maapallolle kolmeen eri otteeseen
sen jälkeen kun se on avaruudessa käytyjen sotien
seurauksena tuhoutunut.
 Viimeisin istutus on tapahtunut noin 75 000
vuotta sitten.
 Voyagers -kirjojen antama informaatio tukee siis
edellä mainittujen tiedemiesten havaintoja sekä
siitä, että ihmisiä on ollut maapallolla ennenkin ja
että uusinkin istutus on tapahtunut
avaruussivilisaatioiden toimesta.
Lähde: Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)
 ”Maapallon eliöstön geneettisessä
koodissa on tunnistettavissa
keinotekoisia elementtejä.
 Siinä on matemaattisia tekijöitä,
joita ei voida johtaa mistään
luonnon lähtökohdista.
 Geneettinen koodi ”viittaa” siihen,
että se on kehitetty miljardeja vuosia
sitten aurinkokunnan ulkopuolella.
 Vaikuttaa siltä, että geneettiseen
koodiimme on upotettu älyllinen
signaali.”
Professori
Kazakstanin kansallisen
yliopiston matematiikan
osasto
Vladimir Shcherbak
 ”Tietyillä DNA:n ajoitusmenetelmillä
voidaan todeta, että ihmisen
genomiin on hiljattain lisätty lukuisia
geenejä.
 Jos alan tutkijat puhuisivat näistä
asioista avoimesti, heidät
syrjäytettäisiin ja pakotettaisiin
asumaan teltassa.
 Kaikki tämäntyyppiset
tutkimushankkeet hylätään ilman
minkäänlaista mahdollisuutta hakea
muutosta.
 Mitä me voimme tehdä?”
- Lainaus DNA tutkijan kirjeestä Lloyd Pyelle
Lloyd Pye
 ”Ihmisen genomissa on 223 geeniä, jotka
ovat geneettisen materiaalin
sivusuuntaista lisäystä (”hyppyä”), jotka
kaikki liittyvät korkeampaan psykologiseen
toimintaan.
 Millään muulla maapallon lajilla
ei ole näitä geenejä.”
 Mistä nämä geenit ovat peräisin?
 Ihmisen ja simpanssin geenit
eroavat toisistaan geneettisesti
vähemmän kuin yhden prosentin.
 Yksi prosentti 20,000 geenistä on 200 eli
223 geeniä on melkein sama määrä, joka
erottaa meidät simpansseista.
 ”Tällainen ”hyppy” ei sovi nykyisen
evoluutioteorian tulkintaan.”
Steven Scherer,
Ihmisen geeniperimän
tutkimuskeskuksen johtaja
Tri William Brown
Molekyylibiologi
Havaijin yliopisto
 ”Ihmisen genomin DNA molekyylejä
on hitsattu (fused) yhteen. Näin ei
tapahdu luonnossa.
 Geneettisessä koodistossamme on
monia merkkejä manipuloinnista,
joka osoittaa, että ihmisen
genomin uudelleen muotoiluun on
pitänyt käyttää kehittynyttä
teknologiaa.
 Todisteet viittaavat maapallon
ulkopuoliseen väliintuloon.”
 Telomeerit ovat säännönmukaisesti
kromosomin päässä.
 Kromosomin hitsaus tai fuusio
voidaan havaita kromosomin keskellä
olevasta telomeerista, koska sen
pitäisi olla ainoastaan kromosomin
päissä.
 Yhdysvaltain kansallisen
tiedeakatemian mukaan ihmisen
kromosomi numero kaksi on
muodostettu fuusioimalla kaksi
erillistä simpanssin kromosomia.
 Samalla siihen on täytynyt tehdä
useita muitakin sovitusmuutoksia.Source: https://www.youtube.com/watch?v=4m-GqZjKtJk
Telomeeri
Simpanssin
kromosomi
Ihmisen kromosomi 2
Sentromeri
 Oheiset uudet kirjat perustuvat Roswellissa tapahtuneeseen
UFO:n maahansyöksyyn ja siitä selvinneen Airl -nimisen olennon
haastatteluun. Airl kertoi olevansa ”valtakunnan” upseeri,
insinööri ja lentäjä.
 Airlin kerrotaan perehtyneen hänelle toimitettujen kirjojen
kautta ihmiskunnan tieteelliseen ymmärryksen tasoon.
 Airlin mukaan evoluutioteoriassa oletetaan, että elottomasta
kappaleesta tai kemiallisesta keitoksesta voi syntyä elämää
sattumalta tai itsestään tai että kemialliseen liejulätäkköön
osuva sähköinen purkaus voi maagisesti synnyttää elävän yksilön.
 Edellä lausuttu ei Airlin mukaan ole yksinkertaisesti ole totta.
Maapallon tieteenharjoittajat eivät ole kunnolla perehtyneet
siihen kuinka, miten, missä, milloin tai kuka tämän elolliseksi
tulemisen on saanut aikaan.
 Airlin mukaan tämä on myös länsimaisen lääketieteen
epäonnistumisen syy, nimittäin täydellinen tietämättömyys ja
sen huomioon ottaminen, että elottomien kappaleiden tai
solukudosten elolliseksi tekemiseen tarvitaan elämänvoiman
antama henki.
 Airlin mukaan makroevoluutiota ei tapahdu
koskaan vahingossa. Siihen tarvitaan runsaasti
geneettistä teknologiaa.
 ”Ihmiskunnan käsitys siitä, että ihminen olisi
kehittynyt itsestään aikaisemmista apinamaisista
elämänmuodoista, on virheellinen.
 Vaikka esimerkiksi eläinten ja koirien
rodunjalostus on mahdollista, ihmiskunta ei tule
koskaan löytämään fyysistä todistusaineistoa,
että ihmisen biologinen organismi olisi kehittynyt
luonnonvalinnan kautta aikaisemmista
apinamaisista elämänmuodoista tällä planeetalla.
 Kysymys on hypnoottisesta valheesta, jonka
tarkoituksena on estää ihmiskuntaa muistamasta
todellista alkuperäänsä. Ihmismäisiä kehoja on
tosiasiassa esiintynyt jo miljardien vuosien ajan
eri muodoissa kautta koko maailmankaikkeuden.”
 Airl sanoo työskennelleensä aikanaan insinöörinä
biologisessa laboratoriossa, jonka tehtävänä oli
nimenomaan tuottaa uusia elämänmuotoja muun muassa
asumattomille planeetoille.
 ”Valtaosa geneettisestä aineksesta on yhteistä kaikille
lajeille. Tästä syystä suurin osa työstä perustui
geneettisten aihioiden manipulointiin, joiden avulla
pystyttiin tuottamaan kuhunkin planeettatyyppiin sopivia
elämänmuotoja.
 Kun uusi elämänmuoto otettiin käyttöön, sen biologista
vuorovaikutusta seurattiin kyseisen planeetan muiden
alkuperäisten elämänmuotojen kanssa ja mahdolliset
ongelmat ratkaistiin ja korjattiin.
 Joissakin tapauksissa tehtiin muutoksia myös planeetan
elinympäristöön. Näin ei tapahtunut usein, koska
planeetan muokkaaminen on paljon monimutkaisempaa
kuin muutosten tekeminen yksittäiseen elämänmuotoon.” Katso myös:
https://www.youtube.
com/watch?v=oA1AODa-cpI
Kuvan on sanottu esittävän
Roswellin maahansyöksyssä
USA:n viranomaisten käsiin
Joutunutta Airl EBE (Extra-
Terrestrial Biological Entity)
Olentoa.
 Airlin siirryttyä toisiin tehtäviin, eräs hänen
entinen kollegansa kertoi, että kyseinen
laboratorio on toimittanut uusia
elämänmuotoja myös maapallolle.
 Elämänmuotoja on pitänyt täydentää, koska
tässä osassa Linnunrataa käydyt sodat ovat
tuhonneet suurimman osa eliölajeista monilla
aurinkokunnan planeetoilla esimerkiksi noin
70 miljoonaa vuotta sitten. (a)3,7 milj.-880.000
tuhatvuotinen sota tuhosi ihmiskunnan; b) 75.000- nykyihminen)
 Maapallon muokkaaminen ekologisesti
vuorovaikutteiseksi elinympäristöksi oli
suunnattoman suuri hanke ja vaati suurta
ammattitaitoa.
 Hankkeeseen osallistui asiantuntijoita miltei
jokaisesta galaksin bioteknologialaboratoriosta.
Lähde: Hall, Brian, Evolution Principles and Processes
Dinosaurusten sukupuuttoon kuoleminen maapallolla tapahtui noin
65-70 miljoonaa vuotta sitten, jolloin Airlin mukaan myös suuri osa
aurinkokunnan eliölajeista tuhoutui massiivisessa sodassa.
 Airl kertoo, että ”maapallon tiedeyhteisö uskoo
edelleen, että evoluutioteoria selittää kaikkien
elämänmuotojen olemassaolon maapallolla.
 Todellisuus on, että galaksin edellä mainitut
laboratoriot ovat luoneet maapallon ja
maailmankaikkeuden muidenkin planeettojen kaikki
elämänmuodot.
 Kuinka voidaan muuten selittää maan pinnalla ja
merissä elävät miljoonat toisistaan täysin poikkeavat
eliömuodot, jotka eivät ole mitään sukua keskenään?
 Evoluutioteoria ei ota huomioon biologisen
monimuotoisuuden ilmiötä. Luonnonvalinnan kautta
tapahtuvat evoluutio on tieteiskuvitelma.
 Laji ei kehity vahingossa tai sattumalta toiseksi lajiksi
ilman geneettistä manipulointia, vaikka ihmiskunnan
oppikirjat antavat niin ymmärtää.”
 Darwinin teoria
 Elämän synty
 Määräytyykö elämä biokemiallisesti?
 Proteiinien muodostuminen
 Synteettinen kemia ja evoluutio
 Geneettisen koodin alkuperä
 Sattuman rooli
 Kambrikauden lajiräjähdys
 Informaation alkuperä
 Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit
 Geenien manipulointi ja uusin tutkimus
Johtopäätöksiä
 Maailmankaikkeus on
poikkeuksellinen paikka, joka
näyttäisi olevan fantastisen hyvin
suunniteltu meidän
olemassaoloamme ajatellen.
 Tämä erityislaatuisuus ei ole tila,
jota voisimme sanoa onnekkaaksi
sattumaksi.
 Tämä on siihen aivan liian
epätodennäköistä.”
Leonard Susskind
kosmologi,
säieteorian isä
 ”Olisi hyvin vaikeaa selittää,
miksi maailmankaikkeus olisi
alkanut juuri tällä tavoin,
 paitsi Jumalan tekona, joka
halusi luoda meidän
kaltaisemme olennon.”
Stephen Hawking
 ”Olennainen kysymys on,
salliiko universumimme
tuntemat fysiikan ja
kemian lait sen, että
elämää syntyy ei-
elämästä.
 Kaikki tieteelliset
havaintomme osoittavat,
että vastaus on EI.”
Jake Hebert
Fyysikko
Teksasin yliopisto,
Dallas
Jake Hebert: A Universe from Nothing? https://www.icr.org/article/universe-from-nothing/
“Yhteenvetona voidaan
todeta, että
makroevoluutiota ei voi
havainnoida, toistaa tai
kumota, joten se ei ole
tieteellinen tosiasia tai
edes tieteellinen teoria.”
Dr. David N. Menton
Biologian tohtori
Brownin yliopisto
Is Evolution a Theory, a Fact, or a Law?—or None of the Above?
https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/evolution-theory-fact-or-law/
 “Darwinismista on tullut
kulttuurimme virallinen
luomismyytti, jota ’papisto’
suojelee yhtä dogmaattisesti
kuin mikä tahansa
uskonnollinen yhteisö.”
Nancy Pearcey
professori
Lähde: Nancy Pearcey, "Creation Mythology,“ p. 23
David Gelernter
Tietojenkäsittelyopin
Professori, Yalen yliopisto
 ”Stephen Meyerin
perusteellinen ja kattava
kirja ”Darwinin epäilys”
vakuutti minut siitä, että
Darwin on epäonnistunut.
 David Berloinskin teos
vahvisti tämän
näkemykseni.”
https://www.youtube.com/watch?v=n
oj4phMT9OE
New Scientist,
January 24-30,
2009
 Eräs 2000-luvun tunnetuimmista
filosofisista ateisteista, Anthony
Flew päätyi vuonna 2004 siihen,
että jonkinlainen älykkyys tai
ensimmäinen syy on luonut
maailmankaikkeuden.
 Vuosikymmeniä hän katsoi, että
uskominen on virhe kunnes hän
ilmoitti, että hyväksyi Jumalan
olemassaolon.
 ”Minun pyhiinvaellusmatkaani
Jumalallisuuden löytämisessä on
ohjannut päättely eikä usko”
Fyysikko
Sir James Jeans
”Tiedon virta on menossa kohti ei-
mekaanista todellisuutta;
Universumi alkaa näyttää pikemminkin
suurelta ajatukselta kuin suurelta
koneelta.
Mieli ei näytä enää olevan satunnainen
tunkeutuja aineen maailmassa.
Meidän tulisi pikemminkin tervehtiä sitä
aineellisen maailman luojana ja
hallitsijana.
Luovuta jo ja hyväksy tämä väistämätön
tosiasia, universumi on
immateriaalinen, mielellinen ja
hengellinen.”
”Aineen alkuperä ja
olemassaolo perustuu
voimakenttään.
Meidän on oletettava, että
tämän voimakentän taustalla
on tietoinen ja älykäs mieli.
Tämä mieli on kaiken aineen
matriisi.”
Max Planck
Totuuden kieltäminen ei muuta faktoja,
valhe etenee, kunnes totuus ohittaa sen.
Kiitos!
 Berlinski, David: Problems with the theory of Evolution
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ElA0--JNg
 Deane, Ashyane: Voyagers I - The Sleeping Abductees
(2011)
 Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)
 Callinicos, Alex: DARWIN, MATERIALISM AND EVOLUTION
- A review of D C Dennett, Darwin's Dangerous Idea,
(London, 1995)
 Darwin, Charles: Origin of Species” (1859).
 Easterbrook, Greg: Wired, February 2007, 108.
 Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised,
1996 p. 228
 Gelernter, David: Interview,
https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE
 Gitt, Werner: In the beginning was information
 Jeanson, Nathaniel: Cell Biologist: Let's Replace Darwin
by Studying DNA and Genetics,
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/october/cell
-biologist-lets-replace-darwin-by-studying-dna-and-
genetics
 Kenyon, Dan - Steinman, Gary: Biochemical
Predestination
 Kenyon, Dan: in Darwin’s Demise (White, Joe –
Comninellis, Nicholas, 127
 Lloyd Pye: Where did we Come from, Mysterious Alien
Origins of Mankind
 Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and
Biology
 Meyer, Stephen: Darwin’s Doubt
 Morris, John: The Real Nature of the Fossil Record
 Oparin, Alexander: The Origin of life
 Pearcey, Nancy: "Creation Mythology,“ 23
 Prigogine, Ilya: From Being to Becoming Time and
Complexity in the Physical Sciences
 Robinson Peter: Mathematical Challenges of Darwin’s
Theory of Evolution,
https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE
 Sagan, Carl: "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia
(1974 ed.), 893-894.
 Shcherbak, Vladimir: The Arithmetical Origin of the
Genetic Code
 Spencer R. Lawrence: Roswellin avaruusolennon
haastattelu
 Tomkins, Jeff: Article https://www.icr.org/article/rna-world-paper-
retracted
 Tour, James: The Origin of Life Has Not Been Explained –
https://www.youtube.com/watch?v=r4sP1E1Jd_Y
 Biologist explains scientific challenges to Darwinian evolution:
https://www.youtube.com/watch?v=2grcHPo8oDQ
 Vastuuvapauslauseke: Kaikki esityksen materiaalit ja tiedot
mukaan lukien lainaukset, valokuvat, maalaukset on esitetty
ainoastaan ei-kaupallisessa ja opetuksellisessa tarkoituksessa.
 Lisätietoja: www.myquantumtransformation.com
1 of 100

Recommended

Tiede ja maailmankuva by
Tiede ja maailmankuvaTiede ja maailmankuva
Tiede ja maailmankuvaslidesharexi
489 views18 slides
Tieteellinen tutkimus ja sen tulosten vaikutus maailmankuvaamme ja jokapäiväi... by
Tieteellinen tutkimus ja sen tulosten vaikutus maailmankuvaamme ja jokapäiväi...Tieteellinen tutkimus ja sen tulosten vaikutus maailmankuvaamme ja jokapäiväi...
Tieteellinen tutkimus ja sen tulosten vaikutus maailmankuvaamme ja jokapäiväi...Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf
317 views22 slides
01.eläinkunnan luokittelu by
01.eläinkunnan luokittelu01.eläinkunnan luokittelu
01.eläinkunnan luokitteluPasi Vilpas
2.6K views29 slides
Kehitys kulma by
Kehitys kulmaKehitys kulma
Kehitys kulmaAki Sirviö
62 views7 slides
Mikrokosmos sisällämme - ihmisen pikku kumppanit by
Mikrokosmos sisällämme - ihmisen pikku kumppanitMikrokosmos sisällämme - ihmisen pikku kumppanit
Mikrokosmos sisällämme - ihmisen pikku kumppanitLeo Lahti
993 views39 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22.6K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Evoluutioteoria ja tiede fi 12.1.2021

 • 2. ”Totuus ei ole kaikkia ihmisiä varten, vaan ainoastaan niitä varten, jotka etsivät sitä.” -Ayn Rand
 • 3. Darwinin evoluutioteoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 4.  “Koska evoluutioteoria sisältää selityksen ihmiskunnan alkuperästä, sillä on ollut syvällinen vaikutus ihmisyhteisöön.” (Wikipedia)  “Se asetti uuden suunnan, jota myöhempi tieteellinen tutkimus ei voi sivuuttaa.” (Independent)  Tämä koskee lähes kaikkia tieteenaloja.  Moderni ajattelu on vahvasti riippuvainen Charles Darwinin vaikutuksesta.” (Scientific American).
 • 5. Lähde: DARWIN, MATERIALISM AND EVOLUTION A review of D C Dennett, Darwin's Dangerous Idea, Alex Callinicos  Teorialla on ideologinen ulottuvuus, joka ilmenee teorian puolustamisena tai sen vastustamisena.  Kysymys on maailmakatsomusten yhteentörmäyksestä, mutta myös tutkimusteoreettisesta ongelmasta.  “Jos minun pitäisi antaa palkinto parhaasta yksittäisestä ideasta, jonka kukaan on koskaan keksinyt, antaisin palkinnon Darwinille jopa ennen Newtonia ja Einsteinia.  Yhdellä vedolla idea evoluutiosta luonnonvalinnan avulla yhdistää koko elämän piirin, sen merkityksen ja tarkoituksen avaruudessa ja ajassa, syyn ja seurauksen mekanismin sekä fyysiset lainalaisuudet.” Alex Callinicos, Marxisti ja ateisti
 • 6. Michael Ruse Filosofian ja eläintieteen professori  “Olen kiihkeä evoluutioteorian kannattaja ja entinen kristitty, mutta minun on tunnustettava, että evoluutioteoria on uskonto.  Tämä päti teorian alkuvaiheessa, ja se on totta vielä tänäänkin.  Evoluutioteoriasta muodostui sekulaari ideologia sekä selkeä vaihtoehto kristinuskolle.” Michael Ruse: Saving Darvinism from the Darwinians, National Post, May 13, 2000, p.3
 • 7. Alustuksen tarkoituksena on eri tieteenalojen uusimpien havaintojen perusteella päätellä onko Darwinin hahmottelema evoluutio pätevä tieteellinen teoria vai onko kysymyksessä enemmänkin sekulaari ideologia kuten Michael Ruse mainitsi?
 • 8.  Kirjassaan ”Lajien synty” (1859) evoluutioteorian isä Charles Darwin vertasi elämää suureen puuhun, jossa puun juuri vastaa ensimmäistä syntynyttä solua.  Puun haaroittuvat oksat edustivat pitkien aikojen kuluessa luonnonvalinnan kautta hitaasti monimutkaistuvaa elämää ja lajien syntyä. Charles Darwin
 • 9.  Evoluutioteorian mukaan kaikki olemassa olevat ja menneet eliöt ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta hitaasti ohjaamattomien mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.  Teorian mukaan eliöiden synty ja kehitys on siis tarkoitukseton luonnonlakien ohjaama prosessi.
 • 10.  Lajin sisäinen mikroevoluutio voidaan helposti todistaa ja sen hyväksyvät kaikki.  Ongelmana on makroevoluutio, joka viittaa kokonaan uusien lajien syntyyn mutaatioiden avulla pitkän ajan kuluessa.  Se on tieteessä päivä päivältä kiistanalaisempi asia.
 • 11.  ”Ei ole syytä epäillä, että Darwin osasi selittää menestyksekkäästi lajien pienet muutokset, eli seikat joilla eri organismit sopeutuvat paikallisiin olosuhteisiin kuten esimerkiksi turkin tiheyden, lintujen siipityylin tai nokan muodon muutokset.  Toisaalta meillä on paljonkin syytä epäillä, pystyikö hän selittämään isomman kuvan - lajien hienosäädön lisäksi - kokonaan uusien lajien syntymisen.” David Gelernter Tietojenkäsittelyopin Professori, Yalen yliopisto Lähde/Source: Gelernter, David: https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE
 • 12.  Darwinin teoria Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 13.  Mitä tulee elämän syntyyn, niin siihen on ainoastaan kaksi vaihtoehtoa.  Toinen on elämän synty ohjaamattomien mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.  Toinen vaihtoehto on, että jokin korkeampi älykkyys ja tietoinen mieli on elämän synnyn taustalla.  Kolmatta vaihtoehtoa ei ole.
 • 14. • Luonnonvalinta voi toimia vasta sen jälkeen kun on muodostunut ensimmäinen solu, joka pystyy toisintamaan itsensä ja siirtämään informaation eteenpäin tuleville sukupolville. • Darwin oletti, että solut ovat yksinkertaisia hyytelömäisiä protoplasman möykkyjä. • DNA havaittiin ensimmäisen kerran 1869 (eli 10 vuotta Darwinin teorian julkaisemisen jälkeen, Miescher). • DNA:n molekyylirakenne selvisi vasta 1953 (noin 100 vuotta teorian julkaisusta, Crick).
 • 15.  Ennen elektronimikroskooppeja ja muita edistyneitä tekniikoita oletettiin, että solut olivat eräänlaisia protoplasman möykkyjä.  Teknologinen kehitys on tarjonnut jatkuvasti yhä yksityiskohtaisempaa tietoa solun sisäisestä toiminnasta.  Jokainen solu on käytännössä mikrominiatyyritehdas, joka sisältää tuhansia monimutkaisten molekyylikoneiden yksiköitä.  Ne koostuvat yhteensä yli sadastatuhannesta miljoonasta atomista ja ovat paljon monimutkaisempia kuin yksikään ihmisen koskaan rakentama kone.
 • 16. • Yksinkertaisenkin solun tietosisällön arvioidaan olevan vähintään 10¹² bittiä. • Tämä vastaa noin 100 miljoonaa tietosanakirjan sivua. • *Carl Sagan, "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia (1974 ed.), pp. 893-894.
 • 17. Gregg Easterbrook, Yhdysvaltain tiedeakatemian jäsen  ”Jos elämä syntyi muinoin omaehtoisesti luonnon olosuhteissa, joka sisälsi nollamäärän tietoa,  niin pitäisi olla mahdollista – tai pikemminkin helppoa - luoda elämää nykylaboratoriossa.  Mutta kaikki tähänastiset yritykset ovat epäonnistuneet ...  Kukaan ei ole päässyt edes lähelle.”
 • 18. ”Kysymys solun alkuperästä on valitettavasti eräs epäselvimmistä seikoista koko evoluutioteoriassa.” Alexander Oparin Palkittu venäläinen biokemisti (Elämän alkuperä, p. 196)
 • 19.  ”Yksi suurimmista tieteellisistä mysteereistä on elämän alkuperä.  Miten se tapahtui?... Totuus on, ettei kenelläkään ole siitä aavistustakaan.” Paul Davies, Fyysikko, Arizonan valtionyliopiston professori
 • 20.  Darwinin teoria  Elämän synty Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 21.  Kirjassaan ”Biokemiallinen ennaltamääräytyminen” Kenyon ja Steinman päättelivät vielä 1970-luvulla, että  ”elämä on voinut syntyä biokemiallisesti ennalta määrättyjen vetovoimatekijöiden johdosta, joita esiintyy kemiallisten osatekijöiden, erityisesti proteiinien aminohappojen välillä.”  He uskoivat vielä tuolloin, että proteiinit muodostuivat suoraan aminohappojen avulla ja että tämä johtui ympäristössä olevien aineiden kemiallisesta reaktiosta. Dan Kenyon Gary Steinman
 • 22. ProteiinitAminohapot Peptidit  Kenyon ja Steinman olettivat, että aminohapot syntyvät suotuisissa olosuhteissa muodostuneista ei-eloperäisistä kemikaaleista.  Teorian mukaan elämä syntyi kun aminohappojen kemialliset ominaisuudet vetävät niitä yhteen ensin peptideiksi ja sitten proteiineiksi.
 • 23.  Todellisuudessa aminohapot eivät organisoidu kemiallisen reaktion perusteella vaan DNA (A,C,G ja T) määrittää niiden järjestyksen.  Tieteellisen tutkimuksen edistyttyä on käynyt selväksi, että aminohapot eivät pysty ilman geneettistä ohjeistusta muodostamaan mielekkäitä proteiineja, jotka ovat kaikkien solujen rakennusaineita.
 • 24.  Proteiinit, jotka muodostavat eläviä organismeja, ovat molekyylejä ja ne koostuvat pienemmistä rakennuspalikoista, joita kutsutaan aminohapoiksi.  Luonnossa 20 aminohappoa (joita on yhteensä yli 500) muodostaa proteiineja. Biologit ovat antaneet aakkosten kirjaimen jokaiselle näistä 20 aminohaposta.  Aminohappojen täytyy olla tarkasti tietyssä järjestyksessä, jotta proteiini muodostuisi aivan kuten aakkoset tekstissä ja DNA siis määrittää järjestyksen.
 • 25.  ”Elämä vaatii syntyäkseen hiilihydraatteja, nukleiinihappoja, lipidejä ja proteiineja.  Biologit näyttävät ajattelevan, että niiden kemiallinen synteesi on helposti selitettävissä.  Biologeja on informoitu vakavasti väärin.  Synteettinen kemia ei tarjoa näitä mekanismeja eikä biologeilla ole niistä aavistustakaan.  Perusteet, joiden mukaan tiede luottaa evoluutioteoriaan, on niin horjuva, että meidän on avoimesti todettava tilanne sellaisena kuin se on –  täydellinen mysteeri.” James Tour Synteettisen kemian tohtori, professori Ricen yliopisto
 • 26. Dr. Stephen C. Meyer  ”Solut käyttävät monimutkaista tietojenkäsittelyjärjestelmää päästäkseen käsiksi ja hyödyntämään tietoja, jotka on tallennettu DNA:han.  Solut käyttävät näitä tietoja rakentaakseen proteiineja ja proteiinikoneita, joita ne tarvitsevat pysyäkseen elossa.  Tutkijoiden, jotka yrittävät selittää elämän alkuperää, on kuvattava, miten sekä suuren informaatiomäärän sisältämät molekyylit että solun tietojenkäsittelyjärjestelmä syntyivät.”
 • 27.  Se mikä tekee elämän alkuperän ja geneettisen koodin (DNA) ratkaisemisen arvoitukselliseksi, johtuu siitä, että geneettisellä koodilla ei ole mitään biologista funktiota ellei sitä ole ensin käännetty; toisin sanoen, ellei se johda sellaisten proteiinien synteesiin, joiden rakenne on koodattu.  Toisaalta mekanismi, jolla solu tulkitsee koodin, koostuu vähintään 50 makromolekyylikomponentista, jotka itsekin on koodattu DNA:ssa.  Tästä syystä koodia ei voi tulkita, paitsi käyttämällä tiettyjä osia sen käännöksestä.
 • 28. Jeff Tomkins Genetiikan tohtori  ”Evoluutioteorian suurin ongelma on miten elämä alun perin syntyi.  DNA:ta tarvitaan proteiinien tekemiseen, mutta DNA:ta tarvitaan tekemään myös RNA:ta ja RNA:ta tarvitaan tekemään proteiineja.  Joten ongelma on pahempi kuin ’kumpi oli ensin, kana vai muna?”
 • 29.  ”Elämän alkuperä ja lajien synty ovat pohjimmiltaan geneettisiä kysymyksiä, joihin vain tiede kykenee vastaamaan.  Darwin yritti vastata näihin kysymyksiin 100 vuotta ennen kuin kukaan tiesi, että DNA oli perinnöllisyyden perusta.  Nathaniel Jeansonin mukaan Darwin tiesi 1859 vain murto-osan eli noin 15% siitä, mitä tiedämme tänään.  Jos Darwin tarkastelisi lajien syntyä modernin tieteen tarjoamin keinoin, hänen johtopäätöksenä olisivat aivan erilaiset kuin hänen aikanaan esittämänsä näkemykset.” Tri. Nathaniel Jeanson
 • 30.  ”Jos voidaan osoittaa, että on olemassa monimutkainen elin, joka ei ole voinut muodostua lukuisilla, onnistuneilla, pienillä muutoksilla, teorialtani putoaa ehdottomasti pohja pois.”  Tällä lausunnolla Charles Darwin tarjosi kriteerit, jolla hänen evoluutioteoriansa voidaan kumota. Charles Darwin, Lajien synty
 • 31.  Ilmaisua ”redusoimattoman monimutkainen” käytetään järjestelmästä, jossa jokaista yksittäistä komponenttia tarvitaan jotta se toimisi.  Toisin sanoen on mahdotonta vähentää järjestelmän monimutkaisuutta (tai yksinkertaistaa sitä) poistamalla osia siitä ja silti ylläpitää sen toiminnallisuutta.  Yksinkertaisena esimerkkinä hiirenloukku.
 • 32.  Esimerkkinä monimutkaisesta elimestä, joka ei ole voinut muodostua lukuisilla pienillä muutoksilla, on kolibakteerin rihmamainen liikuntaelin eli flagelli.  Se on ääriesimerkki redusoimattoman monimutkaisesta järjestelmästä.  Flagelli koostuu jopa 40 yksittäisestä osasesta ja lakkaa toimimasta, jos siitä poistetaan yksikin osa.  Liikuntaelin pitää myös koota yhdellä kertaa ja täsmälleen oikeassa järjestyksessä, muuten se ei toimi.  Noin 10 järjestelmän osaa löytyy muualta mikroskooppisesta maailmasta (rinnakkaisoptio). Lähde: http://www.arn.org/ docs/mm/motor.htm.
 • 33.  Redusoimattoman monimutkaisuuden (RM) järjestelmät haastavat evoluutioteorian, koska ne edellyttävät, että monimutkaisuus syntyy ennen minkään toiminnallisen edun tarjoamista, eivätkä siten voi kehittyä askel askeleelta.  Evoluutioteorian puolustukseksi on tarjottu rinnakkaisoptiota eli osasten lainaamismahdollisuutta muilta eliöiltä.  10 yhteensä 40:stä flagellin osasesta löytyy muualta. Rinnakkaisoption puolustajat eivät kuitenkaan osoita askel askeleelta, kuinka (RM) järjestelmät olisivat kehittyneet.
 • 34. Dean Kenyonin muuttunut näkemys:  “Olen nyt vakuuttunut siitä, että jos ammattibiologi tarkastelee huolellisesti oletuksia, joihin makroevoluutio-oppi nojautuu sekä havainto- ja laboratorio- tutkimuksia, jotka liittyvät alkuperäongelmaan, hän päätyy siihen, että  on vahvoja perusteita kyseenalaistaa Darwinin teorian paikkansapitävyys.  Olen sitä mieltä, että tieteellisesti perusteltu luomiskäsitys alkuperästä ei ole vain mahdollinen, vaan se on ensisijainen evoluutio-oppiin verrattuna.” Dean H. Kenyon Biologian professori San Franciscon valtionyliopisto
 • 35.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 36.  Kuinka monta kirjainta pitää tiputtaa pöydälle, että niistä muodostuisi sattumalta edes kaksi Shakespearen kirjoittamaa lausetta?  Kuinka monta aminohappoa täytyi ”tiputtaa” alkumereen, että niistä muodostuisi (sattumalta) proteiini?
 • 37.  ”Todennäköisyys, että edes lyhyt toimiva proteiini muodostuisi sattumanvaraisesti, on 1 mahdollisuus 10¹²⁵:stä.  Tämä on niin pieni mahdollisuus, että se lähestyy universaalia todennäköisyysrajaa, joka on yksi mahdollisuus 10¹⁵⁰:stä.  Tämä on tilanne, jossa vetoaminen sattumaan muuttuu absurdiksi, vaikka otettaisiin huomioon kaikki maailmankaikkeuden todennäköisyys- resurssit.” Lähde: Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and Biology Stephen C. Mayer Geofyysikko professori
 • 38.  Yksinkertaisimmankin proteiinin muodostuminen sattumalta edellyttää, että siihen kuluisi enemmän aikaa kuin koko maailmankaikkeus on ollut olemassa.  Lisäksi siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että proteiini muodostuisi sattumalta,  se tuhoutuisi välittömästi termodynamiikan toisen lain eli entropian johdosta. Lähteet: Probability of a Single Protein Forming by Chance: https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA Dr. Ann Gauger Answers: https://www.youtube.com/watch?v=KN7NwKYUXOs Biologist Douglas Axe: https://www.youtube.com/watch?v=8ZiLsXO-dYo
 • 39.  ”Meidän täytyy myöntää itsellemme, että todennäköisyys elämän synnystä sattumalta evoluution toimesta on samaa luokkaa kuin se, että arpakuutio heitto tuottaisi kuutosen viisi miljoonaa kertaa peräkkäin.  ”Sattuma ei luo monimutkaisuutta ja järjestystä.” Sir Fred Hoyle Astronomian ja matematiikan Professori, Oxfordin yliopisto
 • 40.  ”Tilastollinen todennäköisyys sille, että orgaaniset yhdisteet ja niiden täydellisen harmonisesti muodostamat reaktiot, jotka ovat tyypillisiä eläville organismeille, olisi muodostunut sattumalta on NOLLA.” Ilya Prigogine Nobel-palkittu Kemisti-fyysikko Lähde: Prigogine, Ilya: From Being to Becoming Time and Complexity in the Physical Sciences
 • 41.  “Se, mitä DNA-materiaali on mielestäni osoittanut on, että tarvitaan lähes uskomattoman monimutkainen järjestelmä tuottamaan (elämää) ja että  älykkyyden täytynyt olla mukana näiden ainutlaatuisten elementtien yhteensovittamisessa.” Anthony Flew Professori
 • 42. Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228
 • 43.  Ajatus siitä, että DNA-ohjelma pystyisi ohjelmoimaan itse itseään on kuin väittäisi, että Windows XP pystyisi kirjoittamaan itsensä Windows 10 muotoon, jos sillä olisi riittävästi aikaa.  DNA ei ole kehittynyt yksinkertaisesta monimutkaiseen.  Se oli valmiiksi ohjelmoitu ja ohjelma tarvitsee ohjelmoijan.  Jos tietokoneohjelmakoodiin tulee mutaatioita, niin tietokone ”kaatuu”.  Miksi sitten satunnaismutaatio ei tuhoaisi biologisia olentoja?
 • 44.  Richard Dawkins: “Biologia tutkii monimutkaisia luonnonilmiöitä, jotka näyttävät olevan suunniteltu tarkoituksellisesti. Biologiasta on nykyään tullut pitkälti tietotekniikkaa.  Geenit, elämän keskeinen osa, ovat digitaalista tietoa. Geenit ovat koodattua tietoa. Ne ovat tietokoneohjelma.  Suurin osa DNA:sta on ohjelmia, jotka lähettävät ohjeita proteiineja koodaaville geeneille. Organismi on selviytymiskone, joka replikoi koodatun tiedon.”  Parhaan tietomme mukaan digitaalinen informaatio on aina mielen tai älykkyyden tuote. Richard Dawkins Professori https://www.youtube.com / watch?v=prFZTMIKOi4
 • 45.  ”Koska elolliset prosessit edellyttävät tietoa, voidaan sanoa yksiselitteisesti, että tieto on elämälle keskeinen ominaisuus.  Kaikki pyrkimykset selittää elollisia prosesseja pelkästään fysiikan ja kemian avulla, ovat epäonnistuneet.  Tämä on nykypäivän biologian evoluutioteoriaan kohdistuva perusongelma.  Luonto ei tunne yhtään lakia, eikä mitään tapahtumasarjaa, joka voisi synnyttää tietoa itsestään.” Tri. Werner Gitt Lähde: Gitt, Werner: In the beginning was information
 • 46.  Informaatio ei ole sidoksissa mihinkään alustaan, se on massaton, aineeton, immateriaalinen abstrakti mielen tuote.  Ainoa paikka, josta tieto voi olla lähtöisin, on mieli. Se ei voi syntyä missään muualla. Materialla itsessään ei ole potentiaalia luoda tietoa.  Eräs informaatiotutkimuksen pääsäännöistä on se, että informaatio ei koskaan synny spontaanisti itsestään.  Aina kun jäljitetään tietoa takaisin sen lähteeseen, törmätään mieleen.  Koska DNA:ssa on valtava määrä tietoa, sen takana on oltava mieli.  DNA:ssa tieto on tallennettu kemiallisten kirjainten muodossa, jonka informaatiosisältö on mahdollista ilmaista esimerkiksi paperilla ja musteella.
 • 47.  Evoluutioteoriassaan Charles Darwin ei koskaan pyrkinyt selvittämään mysteeriä siitä, mistä biologinen tieto tulee.  Hänelle elämän alkuperä pysyi peitettynä läpäisemättömässä alkuhämärässä.  Vaikka DNA:n digitaalinen koodi paljastui ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla, vasta myöhemmin tiedemiehet alkoivat ymmärtää sitä monimutkaista ja hienojakoista tietojenkäsittelyjärjestelmää, jolla tieto tallentuu soluun.  Solu toimii samoin kuin mikä tahansa erittäin kehittynyt tietokoneohjelma, mutta tekee sen melkein käsittämättömän joustavasti ja tehokkaasti. Charles Darwin
 • 48.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätökset
 • 49. 3,6 miljardia vuotta 10 milj. vuotta  Tällä viitataan monisoluisen eläinlajiston nopeaan monimuotoistumiseen Kambrikauden alussa.  Noin 540 miljoonaa vuotta sitten syntyi ”äkillisesti” valtaosa kaikkien nykyisten eliölajien pääjaksoista.
 • 51.  ”Jos suuret määrät eliöitä, jotka kuuluvat samaan eliölajiin tai perheeseen, ovat todella alkaneet elää lähes samanaikaisesti,  tällainen fakta olisi kohtalokas teorialle elämän kehittymisestä hitaasti luonnonvalinnan kautta.” (The Origin of Species – Lajien synty, s. 302) Charles Darwin
 • 52.  ”Kambrikauden lajiräjähdys on tärkeä episodi elämän historiassa.  Fossiileista ei löydy evoluutiopuuta, kuten teoria väittää. Kysymyksessä on enemmänkin nurmikko kuin puu”.  Jos evoluutioteoria pitäisi paikkansa, voisi olettaa, että havainnot alkavat yhdellä eläintyypillä, sitten kasvavat kahteen, ja niin edelleen.  Fossiiliset löydöt ovat kuitenkin osoittaneet, että kaikki eliölajit ja eläimet ilmaantuivat lajiräjähdyksessä samaan aikaan, kukin erottuen muista ja kukin täysin toimintakykyisenä ja selviytymiskykyisenä.” Tri. John D. Morris
 • 53.  Kuten todettu, valtaosa eliölajien geneettisestä perimästä on muodostunut Kambrikauden räjähdyksen alussa 540–530 miljoonaa vuotta sitten.  Kiinalainen tutkimusryhmä havaitsi, että sen jälkeen geneettinen perimä on jatkuvasti supistunut.  Eli Darwinin puu on pikemminkin ylösalaisin eli lajien lukumäärä on koko ajan supistunut ja supistumassa eikä päinvastoin, kuten teoria olettaa.
 • 54.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 55. Steven M. Stanley Geologian ja paleonto- logian professori John Hopkinsin yliopisto • ”Jos Darwinin teoria pitäisi paikkansa, fossiileja eliömuodoista, joilla on osittain muuntuneita ominaisuuksia ja elimiä, pitäisi olla miljoonia. • Todellisuudessa ei ole olemassa yhtään ainutta fossiilista löydöstä, joka vakuuttavasti osoittaisi lajin muuntumista yhdestä lajista toiseen."
 • 56.  “Miksi sitten kaikki geologiset muodostelmat ja jokainen kerros eivät ole täynnä tällaisia välimuotoja?  Geologia ei varmuudella paljasta yhtään tällaista hienovaraista orgaanista ketjua.  Tämä on ilmeisin ja vakavin seikka, jolla voidaan vastustaa teoriaa.” Charles Darwin Lajien synty, s. 413
 • 57.  ”Meille paleontologeille, jotka olemme täynnä darwinilaisen analyysin perinnettä, on vaikea myöntää, että Kambrikauden lajiräjähdyksen neodarwinistiset selitykset ovat epäonnistuneet surkeasti.  Viime vuosina saadut uudet tiedot Darwinin ongelman ratkaisemiseksi ovat sen sijaan pahentaneet sitä.” Mark McMenamin Geologi ja paleontologi College and author of The Emergence of Animal
 • 58.  ”Laajamittaiset tutkimukset ja fossiiliset löydöt (Darwinin jälkeen) eivät ole tuoneet esille tällaisia välissä (lajien välissä) olevia eliömuotoja.  Valtaosasta taksonomisista lajeista ja perheistä, jotka elävät nykyisin, löytyy myös fossiileja, mutta ilman fossiilisia siirtymiä.” Dr. John D. Morris
 • 59.  On vaikea kuvitella eri eläinlajien toimivia välimuotoja.  Jos esimerkiksi maa-eläimestä kehittyisi lepakko tai lintu, siirtymälajilla olisi etujalat, jotka eivät olisi hyviä jalkoja eikä hyviä siipiä.  Miten luonto valitsisi tällaiset ominaisuudet?  Lepakoiden ja Pterosauruksen hypoteettisten puoliväli-yksilöiden haavoittuvat pitkät raajat tuntuisivat olevan enemmänkin haitaksi kuin avuksi.” Pterosaurus
 • 60.  ”Fossiililöydöksissä hallitseva suuntaus on pysähtyneisyys.  Niissä ei esiinny suuria muutoksia.  Evoluutio tai periytyminen yhteisen esi-isän mallista vaatisi, että jokaisessa populaatiossa tapahtuisi suuria muutoksia.” Paulyn Cartwright Professori, Evoluutiobiologia
 • 61. Esimerkiksi hevosenkenkä- rapu on säilynyt muuttumatto- mana ainakin 445 miljoonaa vuotta 65 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuolleeksi luultu Latimeria (Coelacanth) löytyi vuonna 1938 elävänä. 300 miljoonaa vuotta 100 miljoonaa vuotta 50 miljoonaa vuotta 200 miljoonaa vuotta
 • 62.  DNA:n sisäinen korjausmekanismi estää yritykset muuttaa DNA:ta ja palauttaa sen entiselleen.  Mutaatiot ovat harvinaisia kopioitumisvirheitä (1/10 Milj.), jotka aiheuttavat sairauksia, toimintakyvyn menetystä tai vastaanottavan yksilön kuoleman.  Mutaatiot eivät paranna, vaan tuhoavat lajeja.  DNA:n sisäisen korjausmekanismin johdosta paleontologit eivät ole löytäneet siirtymäkauden fossiileja.
 • 63.  Termi mutaatio on otettu käyttöön ennen DNA-sekvensoinnin havaitsemista.  Mutaatiot aiheuttavat todennäköisemmin vakavia muutoksia proteiinirakenteessa sekä niiden toiminnassa.  Mutaatio rikkoo DNA:n rakenteen eikä paranna sitä.  Sukupuutto on dokumentoitu hyvin fossiilirekistereissä ja vaikka sukupuutto on välttämätön osa evoluutiota, se ei ole evoluutiota.  Sukupuuttoon kuolemista voidaan pitää paremminkin evoluution vastakohtana.
 • 64.  Jokaisella lajilla on tietty määrä kromosomeja, joiden lukumäärä on lukittu.  Sama kromosomimäärä on risteytymisen edellytys.  Jos yksilölle kehittyy ylimääräinen kromosomi tai se menettää sellaisen DNA:n kopioitumisvirheen vuoksi, se ei voi jatkaa sukua eli lisääntyä.  Näin viallista geeniperimää ei voi siirtää seuraavalle sukupolvelle (eikä laji voi siis käytännössä muuntua toiseksi lajiksi).  Ihmisen ja simpanssin genomin emäserojen kirjaamiseen tarvittaisiin 10 000 sellaista A4- sivua, joilla kullakin olisi 4 000 kirjoitusmerkkiä. Organismi Kromosomit Banaanikärpänen 9 Sammakko - Frog 26 Kissa - Cat 38 Sika - Pig 38 Apina - Ape 42 Kani - Rabbit 44 Ihminen - Human 46 Simpanssi - Chimpanzee 48 Lammas - Lam 54 Lehmä - Cow 60 Aasi - Donkey 62 Hevonen - Horse 64 Koira - Dog 78 Kana – Chicken 78
 • 65.  Theophilus Painter julkaisi vuonna 1921 tutkimuksen väittäen virheellisesti, että ihmisillä on 24 paria kromosomeja eli sama lukumäärä kuin simpanssilla.  Muut tutkijat ”vahvistivat” tämän kunnes vuonna 1956 totuus paljastui, että ihmisellä onkin vain 23 kromosomia.  Ei ole mitään keinoa selittää, kuinka simpanssit, joilla on 24 paria kromosomeja, olisivat voineet kehittyä ihmisiksi, jolla on 23 paria kromosomeja.
 • 66.  ”Kukaan ei ole koskaan pystynyt tuottamaan yhtään lajia luonnonvalinnan mekanismeilla. Kukaan ei ole päässyt edes lähelle.  Näyttää siltä, että tietämyksemme taso evoluutiosta on erittäin matala.”  ”Nykyinen evoluutiotutkimus ei ainoastaan ole välittämättä tietoa, vaan näyttää välittävän antitietämystä eli näennäistä tietoa, joka on todella haitallista systemaattiselle tutkimukselle.”  ”Viime vuosina olemme kokeneet siirtymistä tietämisen evoluutiosta uskomisen evoluutioon. Tiedän, että se on totta minun kohdallani.” Colin Patterson, Paleontologian osastopäällikkö, Britannian luonnontieteellinen museo Lähde: The Modern Creation Trilogy: Scripture and Creation, Science and Creation: Henry Madison Morris, John David Morris, 35
 • 67.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit Geenimanipulaatio ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 68. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/ new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/ Mark Stoeckle Rockefeller yliopisto David Thaler Baselin yliopisto Uusi laajamittainen Yhdysvalloissa ja Sveitsissä tehty geneettinen tutkimus avaa aivan uusia ovia ja haasteita lajien syntyyn ja evoluution mekanismeihin.
 • 69.  Perinteisen käsityksen mukaan evoluutio etenee luonnonvalinnan kautta kun lajit sopeutuvat uusiin ympäristöihin, jotka perustuvat satunnaisiin geneettisiin mutaatioihin.  Stoecklen ja Thalerin tutkimuksen kaikkein hätkähdyttävin tulos on se, että yhdeksän kymmenestä lajista maan päällä, ihminen mukaan lukien, syntyi tai pikemminkin synnytettiin uudestaan noin 100 000- 200 000 vuotta sitten.  ”Tämä johtopäätös on hyvin yllättävä ja taistelin sitä vastaan niin kovaa kuin pystyin” (David Thaler). Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 • 70.  Kaikkien eliölajien mitokondrioissa on myös DNA:ta. Mitokondriossa on 37 geeniä ja yhtä niistä, jota kutsutaan CO1:ksi, käytetään ”DNA-viivakoodin” luomiseen.  Toisin kuin tuman DNA, joka voi erota eri lajien kesken suuresti toisistaan, kaikilla eliöillä on sama mitokondrio-DNA-setti, joka tarjoaa yhteisen perustan vertailulle.  DNA-viivakoodi määrittää tavan tunnistaa eri lajit analysoimalla CO1-geeniä. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 • 71.  Tutkimuksessa löydettiin kertaluonteinen merkki, joka osoitti, että lähes kaikki eläinlajit ”syntyivät tai pikemminkin istutettiin uudelleen” suunnilleen samaan aikaan ihmisen kanssa.  Tutkijat näkivät, että ns. ”neutraaleissa" mutaatioissa ei ollut juurikaan vaihtelua.  Neutraalit mutaatiot ovat pieniä muutoksia DNA:ssa (esim. silmien väri tai korvan muoto) sukupolvien välillä, jotka eivät vahingoita yksilön selviytymismahdollisuuksia.  ”Neutraalit” mutaatiot muistuttavat puiden renkaita - ne paljastavat kunkin lajin likimääräisen iän. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 • 72.  Tutkimus osoitti, että olemassa olevat populaatiot, riippumatta siitä minkä suuruisia ne ovat tai kuinka paljon ne muistuttavat eri ikäisiä fossiileja, ovat kehittyneet yhtenevästä mitokondrio -perustasta viimeisten 100 000 - 200 000 vuoden aikana.  Toisin sanoen tuolloin kaikki eläinlajit ”aloittivat” olemassaolonsa ja mitokondriokello asetettiin arvoon 0.  Kaikki lajit alkoivat pienillä perustajapopulaatioilla ja laajentuivat myöhemmin. Tilanne muistuttaa lähes Nooan arkki -skenaariota. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 • 73.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Informaation alkuperä  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 • 74.  Tässä tapauksessa emme voi kuitenkaan tuoda eri lajeja suoraan katastrofia edeltävästä maailmasta, koska silloin niiden mitokondrio -kelloja ei asetettaisi 0:ksi.  Sen sijaan kysymyksessä on eri lajien uudelleen ”istuttaminen” planeetalle katastrofin jälkeen, joka on ”pyyhkinyt” pois käytännössä kaikki maapallolla aiemmin eläneet lajit.  Keitä ovat mahdolliset kylväjät?  Yksi tai useampi kehittynyt maanpallon ulkopuolinen sivilisaatio.  Maapalloa on siis ”hoivattu” istuttamalla uudestaan ihmis- ja eläinpopulaatiot maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden toimesta noin 100 000 vuotta sitten?  Nyt tästä on siis olemassa uutta tieteellistä näyttöä. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 • 75.  Myös Voyagers -kirjojen mukaan ihminen on ”istutettu” maapallolle kolmeen eri otteeseen sen jälkeen kun se on avaruudessa käytyjen sotien seurauksena tuhoutunut.  Viimeisin istutus on tapahtunut noin 75 000 vuotta sitten.  Voyagers -kirjojen antama informaatio tukee siis edellä mainittujen tiedemiesten havaintoja sekä siitä, että ihmisiä on ollut maapallolla ennenkin ja että uusinkin istutus on tapahtunut avaruussivilisaatioiden toimesta. Lähde: Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)
 • 76.  ”Maapallon eliöstön geneettisessä koodissa on tunnistettavissa keinotekoisia elementtejä.  Siinä on matemaattisia tekijöitä, joita ei voida johtaa mistään luonnon lähtökohdista.  Geneettinen koodi ”viittaa” siihen, että se on kehitetty miljardeja vuosia sitten aurinkokunnan ulkopuolella.  Vaikuttaa siltä, että geneettiseen koodiimme on upotettu älyllinen signaali.” Professori Kazakstanin kansallisen yliopiston matematiikan osasto Vladimir Shcherbak
 • 77.  ”Tietyillä DNA:n ajoitusmenetelmillä voidaan todeta, että ihmisen genomiin on hiljattain lisätty lukuisia geenejä.  Jos alan tutkijat puhuisivat näistä asioista avoimesti, heidät syrjäytettäisiin ja pakotettaisiin asumaan teltassa.  Kaikki tämäntyyppiset tutkimushankkeet hylätään ilman minkäänlaista mahdollisuutta hakea muutosta.  Mitä me voimme tehdä?” - Lainaus DNA tutkijan kirjeestä Lloyd Pyelle Lloyd Pye
 • 78.  ”Ihmisen genomissa on 223 geeniä, jotka ovat geneettisen materiaalin sivusuuntaista lisäystä (”hyppyä”), jotka kaikki liittyvät korkeampaan psykologiseen toimintaan.  Millään muulla maapallon lajilla ei ole näitä geenejä.”  Mistä nämä geenit ovat peräisin?  Ihmisen ja simpanssin geenit eroavat toisistaan geneettisesti vähemmän kuin yhden prosentin.  Yksi prosentti 20,000 geenistä on 200 eli 223 geeniä on melkein sama määrä, joka erottaa meidät simpansseista.  ”Tällainen ”hyppy” ei sovi nykyisen evoluutioteorian tulkintaan.” Steven Scherer, Ihmisen geeniperimän tutkimuskeskuksen johtaja
 • 79. Tri William Brown Molekyylibiologi Havaijin yliopisto  ”Ihmisen genomin DNA molekyylejä on hitsattu (fused) yhteen. Näin ei tapahdu luonnossa.  Geneettisessä koodistossamme on monia merkkejä manipuloinnista, joka osoittaa, että ihmisen genomin uudelleen muotoiluun on pitänyt käyttää kehittynyttä teknologiaa.  Todisteet viittaavat maapallon ulkopuoliseen väliintuloon.”
 • 80.  Telomeerit ovat säännönmukaisesti kromosomin päässä.  Kromosomin hitsaus tai fuusio voidaan havaita kromosomin keskellä olevasta telomeerista, koska sen pitäisi olla ainoastaan kromosomin päissä.  Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian mukaan ihmisen kromosomi numero kaksi on muodostettu fuusioimalla kaksi erillistä simpanssin kromosomia.  Samalla siihen on täytynyt tehdä useita muitakin sovitusmuutoksia.Source: https://www.youtube.com/watch?v=4m-GqZjKtJk Telomeeri Simpanssin kromosomi Ihmisen kromosomi 2 Sentromeri
 • 81.  Oheiset uudet kirjat perustuvat Roswellissa tapahtuneeseen UFO:n maahansyöksyyn ja siitä selvinneen Airl -nimisen olennon haastatteluun. Airl kertoi olevansa ”valtakunnan” upseeri, insinööri ja lentäjä.  Airlin kerrotaan perehtyneen hänelle toimitettujen kirjojen kautta ihmiskunnan tieteelliseen ymmärryksen tasoon.  Airlin mukaan evoluutioteoriassa oletetaan, että elottomasta kappaleesta tai kemiallisesta keitoksesta voi syntyä elämää sattumalta tai itsestään tai että kemialliseen liejulätäkköön osuva sähköinen purkaus voi maagisesti synnyttää elävän yksilön.  Edellä lausuttu ei Airlin mukaan ole yksinkertaisesti ole totta. Maapallon tieteenharjoittajat eivät ole kunnolla perehtyneet siihen kuinka, miten, missä, milloin tai kuka tämän elolliseksi tulemisen on saanut aikaan.  Airlin mukaan tämä on myös länsimaisen lääketieteen epäonnistumisen syy, nimittäin täydellinen tietämättömyys ja sen huomioon ottaminen, että elottomien kappaleiden tai solukudosten elolliseksi tekemiseen tarvitaan elämänvoiman antama henki.
 • 82.  Airlin mukaan makroevoluutiota ei tapahdu koskaan vahingossa. Siihen tarvitaan runsaasti geneettistä teknologiaa.  ”Ihmiskunnan käsitys siitä, että ihminen olisi kehittynyt itsestään aikaisemmista apinamaisista elämänmuodoista, on virheellinen.  Vaikka esimerkiksi eläinten ja koirien rodunjalostus on mahdollista, ihmiskunta ei tule koskaan löytämään fyysistä todistusaineistoa, että ihmisen biologinen organismi olisi kehittynyt luonnonvalinnan kautta aikaisemmista apinamaisista elämänmuodoista tällä planeetalla.  Kysymys on hypnoottisesta valheesta, jonka tarkoituksena on estää ihmiskuntaa muistamasta todellista alkuperäänsä. Ihmismäisiä kehoja on tosiasiassa esiintynyt jo miljardien vuosien ajan eri muodoissa kautta koko maailmankaikkeuden.”
 • 83.  Airl sanoo työskennelleensä aikanaan insinöörinä biologisessa laboratoriossa, jonka tehtävänä oli nimenomaan tuottaa uusia elämänmuotoja muun muassa asumattomille planeetoille.  ”Valtaosa geneettisestä aineksesta on yhteistä kaikille lajeille. Tästä syystä suurin osa työstä perustui geneettisten aihioiden manipulointiin, joiden avulla pystyttiin tuottamaan kuhunkin planeettatyyppiin sopivia elämänmuotoja.  Kun uusi elämänmuoto otettiin käyttöön, sen biologista vuorovaikutusta seurattiin kyseisen planeetan muiden alkuperäisten elämänmuotojen kanssa ja mahdolliset ongelmat ratkaistiin ja korjattiin.  Joissakin tapauksissa tehtiin muutoksia myös planeetan elinympäristöön. Näin ei tapahtunut usein, koska planeetan muokkaaminen on paljon monimutkaisempaa kuin muutosten tekeminen yksittäiseen elämänmuotoon.” Katso myös: https://www.youtube. com/watch?v=oA1AODa-cpI Kuvan on sanottu esittävän Roswellin maahansyöksyssä USA:n viranomaisten käsiin Joutunutta Airl EBE (Extra- Terrestrial Biological Entity) Olentoa.
 • 84.  Airlin siirryttyä toisiin tehtäviin, eräs hänen entinen kollegansa kertoi, että kyseinen laboratorio on toimittanut uusia elämänmuotoja myös maapallolle.  Elämänmuotoja on pitänyt täydentää, koska tässä osassa Linnunrataa käydyt sodat ovat tuhonneet suurimman osa eliölajeista monilla aurinkokunnan planeetoilla esimerkiksi noin 70 miljoonaa vuotta sitten. (a)3,7 milj.-880.000 tuhatvuotinen sota tuhosi ihmiskunnan; b) 75.000- nykyihminen)  Maapallon muokkaaminen ekologisesti vuorovaikutteiseksi elinympäristöksi oli suunnattoman suuri hanke ja vaati suurta ammattitaitoa.  Hankkeeseen osallistui asiantuntijoita miltei jokaisesta galaksin bioteknologialaboratoriosta.
 • 85. Lähde: Hall, Brian, Evolution Principles and Processes Dinosaurusten sukupuuttoon kuoleminen maapallolla tapahtui noin 65-70 miljoonaa vuotta sitten, jolloin Airlin mukaan myös suuri osa aurinkokunnan eliölajeista tuhoutui massiivisessa sodassa.
 • 86.  Airl kertoo, että ”maapallon tiedeyhteisö uskoo edelleen, että evoluutioteoria selittää kaikkien elämänmuotojen olemassaolon maapallolla.  Todellisuus on, että galaksin edellä mainitut laboratoriot ovat luoneet maapallon ja maailmankaikkeuden muidenkin planeettojen kaikki elämänmuodot.  Kuinka voidaan muuten selittää maan pinnalla ja merissä elävät miljoonat toisistaan täysin poikkeavat eliömuodot, jotka eivät ole mitään sukua keskenään?  Evoluutioteoria ei ota huomioon biologisen monimuotoisuuden ilmiötä. Luonnonvalinnan kautta tapahtuvat evoluutio on tieteiskuvitelma.  Laji ei kehity vahingossa tai sattumalta toiseksi lajiksi ilman geneettistä manipulointia, vaikka ihmiskunnan oppikirjat antavat niin ymmärtää.”
 • 87.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Proteiinien muodostuminen  Synteettinen kemia ja evoluutio  Geneettisen koodin alkuperä  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Informaation alkuperä  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus Johtopäätöksiä
 • 88.  Maailmankaikkeus on poikkeuksellinen paikka, joka näyttäisi olevan fantastisen hyvin suunniteltu meidän olemassaoloamme ajatellen.  Tämä erityislaatuisuus ei ole tila, jota voisimme sanoa onnekkaaksi sattumaksi.  Tämä on siihen aivan liian epätodennäköistä.” Leonard Susskind kosmologi, säieteorian isä
 • 89.  ”Olisi hyvin vaikeaa selittää, miksi maailmankaikkeus olisi alkanut juuri tällä tavoin,  paitsi Jumalan tekona, joka halusi luoda meidän kaltaisemme olennon.” Stephen Hawking
 • 90.  ”Olennainen kysymys on, salliiko universumimme tuntemat fysiikan ja kemian lait sen, että elämää syntyy ei- elämästä.  Kaikki tieteelliset havaintomme osoittavat, että vastaus on EI.” Jake Hebert Fyysikko Teksasin yliopisto, Dallas Jake Hebert: A Universe from Nothing? https://www.icr.org/article/universe-from-nothing/
 • 91. “Yhteenvetona voidaan todeta, että makroevoluutiota ei voi havainnoida, toistaa tai kumota, joten se ei ole tieteellinen tosiasia tai edes tieteellinen teoria.” Dr. David N. Menton Biologian tohtori Brownin yliopisto Is Evolution a Theory, a Fact, or a Law?—or None of the Above? https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/evolution-theory-fact-or-law/
 • 92.  “Darwinismista on tullut kulttuurimme virallinen luomismyytti, jota ’papisto’ suojelee yhtä dogmaattisesti kuin mikä tahansa uskonnollinen yhteisö.” Nancy Pearcey professori Lähde: Nancy Pearcey, "Creation Mythology,“ p. 23
 • 93. David Gelernter Tietojenkäsittelyopin Professori, Yalen yliopisto  ”Stephen Meyerin perusteellinen ja kattava kirja ”Darwinin epäilys” vakuutti minut siitä, että Darwin on epäonnistunut.  David Berloinskin teos vahvisti tämän näkemykseni.” https://www.youtube.com/watch?v=n oj4phMT9OE
 • 95.  Eräs 2000-luvun tunnetuimmista filosofisista ateisteista, Anthony Flew päätyi vuonna 2004 siihen, että jonkinlainen älykkyys tai ensimmäinen syy on luonut maailmankaikkeuden.  Vuosikymmeniä hän katsoi, että uskominen on virhe kunnes hän ilmoitti, että hyväksyi Jumalan olemassaolon.  ”Minun pyhiinvaellusmatkaani Jumalallisuuden löytämisessä on ohjannut päättely eikä usko”
 • 96. Fyysikko Sir James Jeans ”Tiedon virta on menossa kohti ei- mekaanista todellisuutta; Universumi alkaa näyttää pikemminkin suurelta ajatukselta kuin suurelta koneelta. Mieli ei näytä enää olevan satunnainen tunkeutuja aineen maailmassa. Meidän tulisi pikemminkin tervehtiä sitä aineellisen maailman luojana ja hallitsijana. Luovuta jo ja hyväksy tämä väistämätön tosiasia, universumi on immateriaalinen, mielellinen ja hengellinen.”
 • 97. ”Aineen alkuperä ja olemassaolo perustuu voimakenttään. Meidän on oletettava, että tämän voimakentän taustalla on tietoinen ja älykäs mieli. Tämä mieli on kaiken aineen matriisi.” Max Planck
 • 98. Totuuden kieltäminen ei muuta faktoja, valhe etenee, kunnes totuus ohittaa sen.
 • 100.  Berlinski, David: Problems with the theory of Evolution https://www.youtube.com/watch?v=Z6ElA0--JNg  Deane, Ashyane: Voyagers I - The Sleeping Abductees (2011)  Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)  Callinicos, Alex: DARWIN, MATERIALISM AND EVOLUTION - A review of D C Dennett, Darwin's Dangerous Idea, (London, 1995)  Darwin, Charles: Origin of Species” (1859).  Easterbrook, Greg: Wired, February 2007, 108.  Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228  Gelernter, David: Interview, https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE  Gitt, Werner: In the beginning was information  Jeanson, Nathaniel: Cell Biologist: Let's Replace Darwin by Studying DNA and Genetics, https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/october/cell -biologist-lets-replace-darwin-by-studying-dna-and- genetics  Kenyon, Dan - Steinman, Gary: Biochemical Predestination  Kenyon, Dan: in Darwin’s Demise (White, Joe – Comninellis, Nicholas, 127  Lloyd Pye: Where did we Come from, Mysterious Alien Origins of Mankind  Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and Biology  Meyer, Stephen: Darwin’s Doubt  Morris, John: The Real Nature of the Fossil Record  Oparin, Alexander: The Origin of life  Pearcey, Nancy: "Creation Mythology,“ 23  Prigogine, Ilya: From Being to Becoming Time and Complexity in the Physical Sciences  Robinson Peter: Mathematical Challenges of Darwin’s Theory of Evolution, https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE  Sagan, Carl: "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia (1974 ed.), 893-894.  Shcherbak, Vladimir: The Arithmetical Origin of the Genetic Code  Spencer R. Lawrence: Roswellin avaruusolennon haastattelu  Tomkins, Jeff: Article https://www.icr.org/article/rna-world-paper- retracted  Tour, James: The Origin of Life Has Not Been Explained – https://www.youtube.com/watch?v=r4sP1E1Jd_Y  Biologist explains scientific challenges to Darwinian evolution: https://www.youtube.com/watch?v=2grcHPo8oDQ  Vastuuvapauslauseke: Kaikki esityksen materiaalit ja tiedot mukaan lukien lainaukset, valokuvat, maalaukset on esitetty ainoastaan ei-kaupallisessa ja opetuksellisessa tarkoituksessa.  Lisätietoja: www.myquantumtransformation.com