Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Evoluutioteoria ja tiede fi 12.1.2021

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Evoluutioteoria ja tiede fi 12.1.2021

 1. 1. Matti Heinonen 12.1.2021
 2. 2. ”Totuus ei ole kaikkia ihmisiä varten, vaan ainoastaan niitä varten, jotka etsivät sitä.” -Ayn Rand
 3. 3. Darwinin evoluutioteoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 4. 4.  “Koska evoluutioteoria sisältää selityksen ihmiskunnan alkuperästä, sillä on ollut syvällinen vaikutus ihmisyhteisöön.” (Wikipedia)  “Se asetti uuden suunnan, jota myöhempi tieteellinen tutkimus ei voi sivuuttaa.” (Independent)  Tämä koskee lähes kaikkia tieteenaloja.  Moderni ajattelu on vahvasti riippuvainen Charles Darwinin vaikutuksesta.” (Scientific American).
 5. 5. Lähde: DARWIN, MATERIALISM AND EVOLUTION A review of D C Dennett, Darwin's Dangerous Idea, Alex Callinicos  Teorialla on ideologinen ulottuvuus, joka ilmenee teorian puolustamisena tai sen vastustamisena.  Kysymys on maailmakatsomusten yhteentörmäyksestä, mutta myös tutkimusteoreettisesta ongelmasta.  “Jos minun pitäisi antaa palkinto parhaasta yksittäisestä ideasta, jonka kukaan on koskaan keksinyt, antaisin palkinnon Darwinille jopa ennen Newtonia ja Einsteinia.  Yhdellä vedolla idea evoluutiosta luonnonvalinnan avulla yhdistää koko elämän piirin, sen merkityksen ja tarkoituksen avaruudessa ja ajassa, syyn ja seurauksen mekanismin sekä fyysiset lainalaisuudet.” Alex Callinicos, Marxisti ja ateisti
 6. 6. Michael Ruse Filosofian ja eläintieteen professori  “Olen kiihkeä evoluutioteorian kannattaja ja entinen kristitty, mutta minun on tunnustettava, että evoluutioteoria on uskonto.  Tämä päti teorian alkuvaiheessa, ja se on totta vielä tänäänkin.  Evoluutioteoriasta muodostui sekulaari ideologia sekä selkeä vaihtoehto kristinuskolle.” Michael Ruse: Saving Darvinism from the Darwinians, National Post, May 13, 2000, p.3
 7. 7. Alustuksen tarkoituksena on eri tieteenalojen uusimpien havaintojen perusteella päätellä onko Darwinin hahmottelema evoluutio pätevä tieteellinen teoria vai onko kysymyksessä enemmänkin sekulaari ideologia kuten Michael Ruse mainitsi?
 8. 8.  Kirjassaan ”Lajien synty” (1859) evoluutioteorian isä Charles Darwin vertasi elämää suureen puuhun, jossa puun juuri vastaa ensimmäistä syntynyttä solua.  Puun haaroittuvat oksat edustivat pitkien aikojen kuluessa luonnonvalinnan kautta hitaasti monimutkaistuvaa elämää ja lajien syntyä. Charles Darwin
 9. 9.  Evoluutioteorian mukaan kaikki olemassa olevat ja menneet eliöt ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta hitaasti ohjaamattomien mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.  Teorian mukaan eliöiden synty ja kehitys on siis tarkoitukseton luonnonlakien ohjaama prosessi.
 10. 10.  Lajin sisäinen mikroevoluutio voidaan helposti todistaa ja sen hyväksyvät kaikki.  Ongelmana on makroevoluutio, joka viittaa kokonaan uusien lajien syntyyn mutaatioiden avulla pitkän ajan kuluessa.  Se on tieteessä päivä päivältä kiistanalaisempi asia.
 11. 11.  ”Ei ole syytä epäillä, että Darwin osasi selittää menestyksekkäästi lajien pienet muutokset, eli seikat joilla eri organismit sopeutuvat paikallisiin olosuhteisiin kuten esimerkiksi turkin tiheyden, lintujen siipityylin tai nokan muodon muutokset.  Toisaalta meillä on paljonkin syytä epäillä, pystyikö hän selittämään isomman kuvan - lajien hienosäädön lisäksi - kokonaan uusien lajien syntymisen.” David Gelernter Tietojenkäsittelyopin Professori, Yalen yliopisto Lähde/Source: Gelernter, David: https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE
 12. 12.  Darwinin teoria Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 13. 13.  Mitä tulee elämän syntyyn, niin siihen on ainoastaan kaksi vaihtoehtoa.  Toinen on elämän synty ohjaamattomien mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.  Toinen vaihtoehto on, että jokin korkeampi älykkyys ja tietoinen mieli on elämän synnyn taustalla.  Kolmatta vaihtoehtoa ei ole.
 14. 14. • Luonnonvalinta voi toimia vasta sen jälkeen kun on muodostunut ensimmäinen solu, joka pystyy toisintamaan itsensä ja siirtämään informaation eteenpäin tuleville sukupolville. • Darwin oletti, että solut ovat yksinkertaisia hyytelömäisiä protoplasman möykkyjä. • DNA havaittiin ensimmäisen kerran 1869 (eli 10 vuotta Darwinin teorian julkaisemisen jälkeen, Miescher). • DNA:n molekyylirakenne selvisi vasta 1953 (noin 100 vuotta teorian julkaisusta, Crick).
 15. 15.  Ennen elektronimikroskooppeja ja muita edistyneitä tekniikoita oletettiin, että solut olivat eräänlaisia protoplasman möykkyjä.  Teknologinen kehitys on tarjonnut jatkuvasti yhä yksityiskohtaisempaa tietoa solun sisäisestä toiminnasta.  Jokainen solu on käytännössä mikrominiatyyritehdas, joka sisältää tuhansia monimutkaisten molekyylikoneiden yksiköitä.  Ne koostuvat yhteensä yli sadastatuhannesta miljoonasta atomista ja ovat paljon monimutkaisempia kuin yksikään ihmisen koskaan rakentama kone.
 16. 16. • Yksinkertaisenkin solun tietosisällön arvioidaan olevan vähintään 10¹² bittiä. • Tämä vastaa noin 100 miljoonaa tietosanakirjan sivua. • *Carl Sagan, "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia (1974 ed.), pp. 893-894.
 17. 17. Gregg Easterbrook, Yhdysvaltain tiedeakatemian jäsen  ”Jos elämä syntyi muinoin omaehtoisesti luonnon olosuhteissa, joka sisälsi nollamäärän tietoa,  niin pitäisi olla mahdollista – tai pikemminkin helppoa - luoda elämää nykylaboratoriossa.  Mutta kaikki tähänastiset yritykset ovat epäonnistuneet ...  Kukaan ei ole päässyt edes lähelle.”
 18. 18. ”Kysymys solun alkuperästä on valitettavasti eräs epäselvimmistä seikoista koko evoluutioteoriassa.” Alexander Oparin Palkittu venäläinen biokemisti (Elämän alkuperä, p. 196)
 19. 19.  ”Yksi suurimmista tieteellisistä mysteereistä on elämän alkuperä.  Miten se tapahtui?... Totuus on, ettei kenelläkään ole siitä aavistustakaan.” Paul Davies, Fyysikko, Arizonan valtionyliopiston professori
 20. 20.  Darwinin teoria  Elämän synty Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 21. 21.  Kirjassaan ”Biokemiallinen ennaltamääräytyminen” Kenyon ja Steinman päättelivät vielä 1970-luvulla, että  ”elämä on voinut syntyä biokemiallisesti ennalta määrättyjen vetovoimatekijöiden johdosta, joita esiintyy kemiallisten osatekijöiden, erityisesti proteiinien aminohappojen välillä.”  He uskoivat vielä tuolloin, että proteiinit muodostuivat suoraan aminohappojen avulla ja että tämä johtui ympäristössä olevien aineiden kemiallisesta reaktiosta. Dan Kenyon Gary Steinman
 22. 22. ProteiinitAminohapot Peptidit  Kenyon ja Steinman olettivat, että aminohapot syntyvät suotuisissa olosuhteissa muodostuneista ei-eloperäisistä kemikaaleista.  Teorian mukaan elämä syntyi kun aminohappojen kemialliset ominaisuudet vetävät niitä yhteen ensin peptideiksi ja sitten proteiineiksi.
 23. 23.  Todellisuudessa aminohapot eivät organisoidu kemiallisen reaktion perusteella vaan DNA (A,C,G ja T) määrittää niiden järjestyksen.  Tieteellisen tutkimuksen edistyttyä on käynyt selväksi, että aminohapot eivät pysty ilman geneettistä ohjeistusta muodostamaan mielekkäitä proteiineja, jotka ovat kaikkien solujen rakennusaineita.
 24. 24.  Proteiinit, jotka muodostavat eläviä organismeja, ovat molekyylejä ja ne koostuvat pienemmistä rakennuspalikoista, joita kutsutaan aminohapoiksi.  Luonnossa 20 aminohappoa (joita on yhteensä yli 500) muodostaa proteiineja. Biologit ovat antaneet aakkosten kirjaimen jokaiselle näistä 20 aminohaposta.  Aminohappojen täytyy olla tarkasti tietyssä järjestyksessä, jotta proteiini muodostuisi aivan kuten aakkoset tekstissä ja DNA siis määrittää järjestyksen.
 25. 25.  ”Elämä vaatii syntyäkseen hiilihydraatteja, nukleiinihappoja, lipidejä ja proteiineja.  Biologit näyttävät ajattelevan, että niiden kemiallinen synteesi on helposti selitettävissä.  Biologeja on informoitu vakavasti väärin.  Synteettinen kemia ei tarjoa näitä mekanismeja eikä biologeilla ole niistä aavistustakaan.  Perusteet, joiden mukaan tiede luottaa evoluutioteoriaan, on niin horjuva, että meidän on avoimesti todettava tilanne sellaisena kuin se on –  täydellinen mysteeri.” James Tour Synteettisen kemian tohtori, professori Ricen yliopisto
 26. 26. Dr. Stephen C. Meyer  ”Solut käyttävät monimutkaista tietojenkäsittelyjärjestelmää päästäkseen käsiksi ja hyödyntämään tietoja, jotka on tallennettu DNA:han.  Solut käyttävät näitä tietoja rakentaakseen proteiineja ja proteiinikoneita, joita ne tarvitsevat pysyäkseen elossa.  Tutkijoiden, jotka yrittävät selittää elämän alkuperää, on kuvattava, miten sekä suuren informaatiomäärän sisältämät molekyylit että solun tietojenkäsittelyjärjestelmä syntyivät.”
 27. 27.  Se mikä tekee elämän alkuperän ja geneettisen koodin (DNA) ratkaisemisen arvoitukselliseksi, johtuu siitä, että geneettisellä koodilla ei ole mitään biologista funktiota ellei sitä ole ensin käännetty; toisin sanoen, ellei se johda sellaisten proteiinien synteesiin, joiden rakenne on koodattu.  Toisaalta mekanismi, jolla solu tulkitsee koodin, koostuu vähintään 50 makromolekyylikomponentista, jotka itsekin on koodattu DNA:ssa.  Tästä syystä koodia ei voi tulkita, paitsi käyttämällä tiettyjä osia sen käännöksestä.
 28. 28. Jeff Tomkins Genetiikan tohtori  ”Evoluutioteorian suurin ongelma on miten elämä alun perin syntyi.  DNA:ta tarvitaan proteiinien tekemiseen, mutta DNA:ta tarvitaan tekemään myös RNA:ta ja RNA:ta tarvitaan tekemään proteiineja.  Joten ongelma on pahempi kuin ’kumpi oli ensin, kana vai muna?”
 29. 29.  ”Elämän alkuperä ja lajien synty ovat pohjimmiltaan geneettisiä kysymyksiä, joihin vain tiede kykenee vastaamaan.  Darwin yritti vastata näihin kysymyksiin 100 vuotta ennen kuin kukaan tiesi, että DNA oli perinnöllisyyden perusta.  Nathaniel Jeansonin mukaan Darwin tiesi 1859 vain murto-osan eli noin 15% siitä, mitä tiedämme tänään.  Jos Darwin tarkastelisi lajien syntyä modernin tieteen tarjoamin keinoin, hänen johtopäätöksenä olisivat aivan erilaiset kuin hänen aikanaan esittämänsä näkemykset.” Tri. Nathaniel Jeanson
 30. 30.  ”Jos voidaan osoittaa, että on olemassa monimutkainen elin, joka ei ole voinut muodostua lukuisilla, onnistuneilla, pienillä muutoksilla, teorialtani putoaa ehdottomasti pohja pois.”  Tällä lausunnolla Charles Darwin tarjosi kriteerit, jolla hänen evoluutioteoriansa voidaan kumota. Charles Darwin, Lajien synty
 31. 31.  Ilmaisua ”redusoimattoman monimutkainen” käytetään järjestelmästä, jossa jokaista yksittäistä komponenttia tarvitaan jotta se toimisi.  Toisin sanoen on mahdotonta vähentää järjestelmän monimutkaisuutta (tai yksinkertaistaa sitä) poistamalla osia siitä ja silti ylläpitää sen toiminnallisuutta.  Yksinkertaisena esimerkkinä hiirenloukku.
 32. 32.  Esimerkkinä monimutkaisesta elimestä, joka ei ole voinut muodostua lukuisilla pienillä muutoksilla, on kolibakteerin rihmamainen liikuntaelin eli flagelli.  Se on ääriesimerkki redusoimattoman monimutkaisesta järjestelmästä.  Flagelli koostuu jopa 40 yksittäisestä osasesta ja lakkaa toimimasta, jos siitä poistetaan yksikin osa.  Liikuntaelin pitää myös koota yhdellä kertaa ja täsmälleen oikeassa järjestyksessä, muuten se ei toimi.  Noin 10 järjestelmän osaa löytyy muualta mikroskooppisesta maailmasta (rinnakkaisoptio). Lähde: http://www.arn.org/ docs/mm/motor.htm.
 33. 33.  Redusoimattoman monimutkaisuuden (RM) järjestelmät haastavat evoluutioteorian, koska ne edellyttävät, että monimutkaisuus syntyy ennen minkään toiminnallisen edun tarjoamista, eivätkä siten voi kehittyä askel askeleelta.  Evoluutioteorian puolustukseksi on tarjottu rinnakkaisoptiota eli osasten lainaamismahdollisuutta muilta eliöiltä.  10 yhteensä 40:stä flagellin osasesta löytyy muualta. Rinnakkaisoption puolustajat eivät kuitenkaan osoita askel askeleelta, kuinka (RM) järjestelmät olisivat kehittyneet.
 34. 34. Dean Kenyonin muuttunut näkemys:  “Olen nyt vakuuttunut siitä, että jos ammattibiologi tarkastelee huolellisesti oletuksia, joihin makroevoluutio-oppi nojautuu sekä havainto- ja laboratorio- tutkimuksia, jotka liittyvät alkuperäongelmaan, hän päätyy siihen, että  on vahvoja perusteita kyseenalaistaa Darwinin teorian paikkansapitävyys.  Olen sitä mieltä, että tieteellisesti perusteltu luomiskäsitys alkuperästä ei ole vain mahdollinen, vaan se on ensisijainen evoluutio-oppiin verrattuna.” Dean H. Kenyon Biologian professori San Franciscon valtionyliopisto
 35. 35.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 36. 36.  Kuinka monta kirjainta pitää tiputtaa pöydälle, että niistä muodostuisi sattumalta edes kaksi Shakespearen kirjoittamaa lausetta?  Kuinka monta aminohappoa täytyi ”tiputtaa” alkumereen, että niistä muodostuisi (sattumalta) proteiini?
 37. 37.  ”Todennäköisyys, että edes lyhyt toimiva proteiini muodostuisi sattumanvaraisesti, on 1 mahdollisuus 10¹²⁵:stä.  Tämä on niin pieni mahdollisuus, että se lähestyy universaalia todennäköisyysrajaa, joka on yksi mahdollisuus 10¹⁵⁰:stä.  Tämä on tilanne, jossa vetoaminen sattumaan muuttuu absurdiksi, vaikka otettaisiin huomioon kaikki maailmankaikkeuden todennäköisyys- resurssit.” Lähde: Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and Biology Stephen C. Mayer Geofyysikko professori
 38. 38.  Yksinkertaisimmankin proteiinin muodostuminen sattumalta edellyttää, että siihen kuluisi enemmän aikaa kuin koko maailmankaikkeus on ollut olemassa.  Lisäksi siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että proteiini muodostuisi sattumalta,  se tuhoutuisi välittömästi termodynamiikan toisen lain eli entropian johdosta. Lähteet: Probability of a Single Protein Forming by Chance: https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA Dr. Ann Gauger Answers: https://www.youtube.com/watch?v=KN7NwKYUXOs Biologist Douglas Axe: https://www.youtube.com/watch?v=8ZiLsXO-dYo
 39. 39.  ”Meidän täytyy myöntää itsellemme, että todennäköisyys elämän synnystä sattumalta evoluution toimesta on samaa luokkaa kuin se, että arpakuutio heitto tuottaisi kuutosen viisi miljoonaa kertaa peräkkäin.  ”Sattuma ei luo monimutkaisuutta ja järjestystä.” Sir Fred Hoyle Astronomian ja matematiikan Professori, Oxfordin yliopisto
 40. 40.  ”Tilastollinen todennäköisyys sille, että orgaaniset yhdisteet ja niiden täydellisen harmonisesti muodostamat reaktiot, jotka ovat tyypillisiä eläville organismeille, olisi muodostunut sattumalta on NOLLA.” Ilya Prigogine Nobel-palkittu Kemisti-fyysikko Lähde: Prigogine, Ilya: From Being to Becoming Time and Complexity in the Physical Sciences
 41. 41.  “Se, mitä DNA-materiaali on mielestäni osoittanut on, että tarvitaan lähes uskomattoman monimutkainen järjestelmä tuottamaan (elämää) ja että  älykkyyden täytynyt olla mukana näiden ainutlaatuisten elementtien yhteensovittamisessa.” Anthony Flew Professori
 42. 42. Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228
 43. 43.  Ajatus siitä, että DNA-ohjelma pystyisi ohjelmoimaan itse itseään on kuin väittäisi, että Windows XP pystyisi kirjoittamaan itsensä Windows 10 muotoon, jos sillä olisi riittävästi aikaa.  DNA ei ole kehittynyt yksinkertaisesta monimutkaiseen.  Se oli valmiiksi ohjelmoitu ja ohjelma tarvitsee ohjelmoijan.  Jos tietokoneohjelmakoodiin tulee mutaatioita, niin tietokone ”kaatuu”.  Miksi sitten satunnaismutaatio ei tuhoaisi biologisia olentoja?
 44. 44.  Richard Dawkins: “Biologia tutkii monimutkaisia luonnonilmiöitä, jotka näyttävät olevan suunniteltu tarkoituksellisesti. Biologiasta on nykyään tullut pitkälti tietotekniikkaa.  Geenit, elämän keskeinen osa, ovat digitaalista tietoa. Geenit ovat koodattua tietoa. Ne ovat tietokoneohjelma.  Suurin osa DNA:sta on ohjelmia, jotka lähettävät ohjeita proteiineja koodaaville geeneille. Organismi on selviytymiskone, joka replikoi koodatun tiedon.”  Parhaan tietomme mukaan digitaalinen informaatio on aina mielen tai älykkyyden tuote. Richard Dawkins Professori https://www.youtube.com / watch?v=prFZTMIKOi4
 45. 45.  ”Koska elolliset prosessit edellyttävät tietoa, voidaan sanoa yksiselitteisesti, että tieto on elämälle keskeinen ominaisuus.  Kaikki pyrkimykset selittää elollisia prosesseja pelkästään fysiikan ja kemian avulla, ovat epäonnistuneet.  Tämä on nykypäivän biologian evoluutioteoriaan kohdistuva perusongelma.  Luonto ei tunne yhtään lakia, eikä mitään tapahtumasarjaa, joka voisi synnyttää tietoa itsestään.” Tri. Werner Gitt Lähde: Gitt, Werner: In the beginning was information
 46. 46.  Informaatio ei ole sidoksissa mihinkään alustaan, se on massaton, aineeton, immateriaalinen abstrakti mielen tuote.  Ainoa paikka, josta tieto voi olla lähtöisin, on mieli. Se ei voi syntyä missään muualla. Materialla itsessään ei ole potentiaalia luoda tietoa.  Eräs informaatiotutkimuksen pääsäännöistä on se, että informaatio ei koskaan synny spontaanisti itsestään.  Aina kun jäljitetään tietoa takaisin sen lähteeseen, törmätään mieleen.  Koska DNA:ssa on valtava määrä tietoa, sen takana on oltava mieli.  DNA:ssa tieto on tallennettu kemiallisten kirjainten muodossa, jonka informaatiosisältö on mahdollista ilmaista esimerkiksi paperilla ja musteella.
 47. 47.  Evoluutioteoriassaan Charles Darwin ei koskaan pyrkinyt selvittämään mysteeriä siitä, mistä biologinen tieto tulee.  Hänelle elämän alkuperä pysyi peitettynä läpäisemättömässä alkuhämärässä.  Vaikka DNA:n digitaalinen koodi paljastui ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla, vasta myöhemmin tiedemiehet alkoivat ymmärtää sitä monimutkaista ja hienojakoista tietojenkäsittelyjärjestelmää, jolla tieto tallentuu soluun.  Solu toimii samoin kuin mikä tahansa erittäin kehittynyt tietokoneohjelma, mutta tekee sen melkein käsittämättömän joustavasti ja tehokkaasti. Charles Darwin
 48. 48.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätökset
 49. 49. 3,6 miljardia vuotta 10 milj. vuotta  Tällä viitataan monisoluisen eläinlajiston nopeaan monimuotoistumiseen Kambrikauden alussa.  Noin 540 miljoonaa vuotta sitten syntyi ”äkillisesti” valtaosa kaikkien nykyisten eliölajien pääjaksoista.
 50. 50. Time Magazine 4.12.1995
 51. 51.  ”Jos suuret määrät eliöitä, jotka kuuluvat samaan eliölajiin tai perheeseen, ovat todella alkaneet elää lähes samanaikaisesti,  tällainen fakta olisi kohtalokas teorialle elämän kehittymisestä hitaasti luonnonvalinnan kautta.” (The Origin of Species – Lajien synty, s. 302) Charles Darwin
 52. 52.  ”Kambrikauden lajiräjähdys on tärkeä episodi elämän historiassa.  Fossiileista ei löydy evoluutiopuuta, kuten teoria väittää. Kysymyksessä on enemmänkin nurmikko kuin puu”.  Jos evoluutioteoria pitäisi paikkansa, voisi olettaa, että havainnot alkavat yhdellä eläintyypillä, sitten kasvavat kahteen, ja niin edelleen.  Fossiiliset löydöt ovat kuitenkin osoittaneet, että kaikki eliölajit ja eläimet ilmaantuivat lajiräjähdyksessä samaan aikaan, kukin erottuen muista ja kukin täysin toimintakykyisenä ja selviytymiskykyisenä.” Tri. John D. Morris
 53. 53.  Kuten todettu, valtaosa eliölajien geneettisestä perimästä on muodostunut Kambrikauden räjähdyksen alussa 540–530 miljoonaa vuotta sitten.  Kiinalainen tutkimusryhmä havaitsi, että sen jälkeen geneettinen perimä on jatkuvasti supistunut.  Eli Darwinin puu on pikemminkin ylösalaisin eli lajien lukumäärä on koko ajan supistunut ja supistumassa eikä päinvastoin, kuten teoria olettaa.
 54. 54.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 55. 55. Steven M. Stanley Geologian ja paleonto- logian professori John Hopkinsin yliopisto • ”Jos Darwinin teoria pitäisi paikkansa, fossiileja eliömuodoista, joilla on osittain muuntuneita ominaisuuksia ja elimiä, pitäisi olla miljoonia. • Todellisuudessa ei ole olemassa yhtään ainutta fossiilista löydöstä, joka vakuuttavasti osoittaisi lajin muuntumista yhdestä lajista toiseen."
 56. 56.  “Miksi sitten kaikki geologiset muodostelmat ja jokainen kerros eivät ole täynnä tällaisia välimuotoja?  Geologia ei varmuudella paljasta yhtään tällaista hienovaraista orgaanista ketjua.  Tämä on ilmeisin ja vakavin seikka, jolla voidaan vastustaa teoriaa.” Charles Darwin Lajien synty, s. 413
 57. 57.  ”Meille paleontologeille, jotka olemme täynnä darwinilaisen analyysin perinnettä, on vaikea myöntää, että Kambrikauden lajiräjähdyksen neodarwinistiset selitykset ovat epäonnistuneet surkeasti.  Viime vuosina saadut uudet tiedot Darwinin ongelman ratkaisemiseksi ovat sen sijaan pahentaneet sitä.” Mark McMenamin Geologi ja paleontologi College and author of The Emergence of Animal
 58. 58.  ”Laajamittaiset tutkimukset ja fossiiliset löydöt (Darwinin jälkeen) eivät ole tuoneet esille tällaisia välissä (lajien välissä) olevia eliömuotoja.  Valtaosasta taksonomisista lajeista ja perheistä, jotka elävät nykyisin, löytyy myös fossiileja, mutta ilman fossiilisia siirtymiä.” Dr. John D. Morris
 59. 59.  On vaikea kuvitella eri eläinlajien toimivia välimuotoja.  Jos esimerkiksi maa-eläimestä kehittyisi lepakko tai lintu, siirtymälajilla olisi etujalat, jotka eivät olisi hyviä jalkoja eikä hyviä siipiä.  Miten luonto valitsisi tällaiset ominaisuudet?  Lepakoiden ja Pterosauruksen hypoteettisten puoliväli-yksilöiden haavoittuvat pitkät raajat tuntuisivat olevan enemmänkin haitaksi kuin avuksi.” Pterosaurus
 60. 60.  ”Fossiililöydöksissä hallitseva suuntaus on pysähtyneisyys.  Niissä ei esiinny suuria muutoksia.  Evoluutio tai periytyminen yhteisen esi-isän mallista vaatisi, että jokaisessa populaatiossa tapahtuisi suuria muutoksia.” Paulyn Cartwright Professori, Evoluutiobiologia
 61. 61. Esimerkiksi hevosenkenkä- rapu on säilynyt muuttumatto- mana ainakin 445 miljoonaa vuotta 65 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuolleeksi luultu Latimeria (Coelacanth) löytyi vuonna 1938 elävänä. 300 miljoonaa vuotta 100 miljoonaa vuotta 50 miljoonaa vuotta 200 miljoonaa vuotta
 62. 62.  DNA:n sisäinen korjausmekanismi estää yritykset muuttaa DNA:ta ja palauttaa sen entiselleen.  Mutaatiot ovat harvinaisia kopioitumisvirheitä (1/10 Milj.), jotka aiheuttavat sairauksia, toimintakyvyn menetystä tai vastaanottavan yksilön kuoleman.  Mutaatiot eivät paranna, vaan tuhoavat lajeja.  DNA:n sisäisen korjausmekanismin johdosta paleontologit eivät ole löytäneet siirtymäkauden fossiileja.
 63. 63.  Termi mutaatio on otettu käyttöön ennen DNA-sekvensoinnin havaitsemista.  Mutaatiot aiheuttavat todennäköisemmin vakavia muutoksia proteiinirakenteessa sekä niiden toiminnassa.  Mutaatio rikkoo DNA:n rakenteen eikä paranna sitä.  Sukupuutto on dokumentoitu hyvin fossiilirekistereissä ja vaikka sukupuutto on välttämätön osa evoluutiota, se ei ole evoluutiota.  Sukupuuttoon kuolemista voidaan pitää paremminkin evoluution vastakohtana.
 64. 64.  Jokaisella lajilla on tietty määrä kromosomeja, joiden lukumäärä on lukittu.  Sama kromosomimäärä on risteytymisen edellytys.  Jos yksilölle kehittyy ylimääräinen kromosomi tai se menettää sellaisen DNA:n kopioitumisvirheen vuoksi, se ei voi jatkaa sukua eli lisääntyä.  Näin viallista geeniperimää ei voi siirtää seuraavalle sukupolvelle (eikä laji voi siis käytännössä muuntua toiseksi lajiksi).  Ihmisen ja simpanssin genomin emäserojen kirjaamiseen tarvittaisiin 10 000 sellaista A4- sivua, joilla kullakin olisi 4 000 kirjoitusmerkkiä. Organismi Kromosomit Banaanikärpänen 9 Sammakko - Frog 26 Kissa - Cat 38 Sika - Pig 38 Apina - Ape 42 Kani - Rabbit 44 Ihminen - Human 46 Simpanssi - Chimpanzee 48 Lammas - Lam 54 Lehmä - Cow 60 Aasi - Donkey 62 Hevonen - Horse 64 Koira - Dog 78 Kana – Chicken 78
 65. 65.  Theophilus Painter julkaisi vuonna 1921 tutkimuksen väittäen virheellisesti, että ihmisillä on 24 paria kromosomeja eli sama lukumäärä kuin simpanssilla.  Muut tutkijat ”vahvistivat” tämän kunnes vuonna 1956 totuus paljastui, että ihmisellä onkin vain 23 kromosomia.  Ei ole mitään keinoa selittää, kuinka simpanssit, joilla on 24 paria kromosomeja, olisivat voineet kehittyä ihmisiksi, jolla on 23 paria kromosomeja.
 66. 66.  ”Kukaan ei ole koskaan pystynyt tuottamaan yhtään lajia luonnonvalinnan mekanismeilla. Kukaan ei ole päässyt edes lähelle.  Näyttää siltä, että tietämyksemme taso evoluutiosta on erittäin matala.”  ”Nykyinen evoluutiotutkimus ei ainoastaan ole välittämättä tietoa, vaan näyttää välittävän antitietämystä eli näennäistä tietoa, joka on todella haitallista systemaattiselle tutkimukselle.”  ”Viime vuosina olemme kokeneet siirtymistä tietämisen evoluutiosta uskomisen evoluutioon. Tiedän, että se on totta minun kohdallani.” Colin Patterson, Paleontologian osastopäällikkö, Britannian luonnontieteellinen museo Lähde: The Modern Creation Trilogy: Scripture and Creation, Science and Creation: Henry Madison Morris, John David Morris, 35
 67. 67.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit Geenimanipulaatio ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 68. 68. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/ new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/ Mark Stoeckle Rockefeller yliopisto David Thaler Baselin yliopisto Uusi laajamittainen Yhdysvalloissa ja Sveitsissä tehty geneettinen tutkimus avaa aivan uusia ovia ja haasteita lajien syntyyn ja evoluution mekanismeihin.
 69. 69.  Perinteisen käsityksen mukaan evoluutio etenee luonnonvalinnan kautta kun lajit sopeutuvat uusiin ympäristöihin, jotka perustuvat satunnaisiin geneettisiin mutaatioihin.  Stoecklen ja Thalerin tutkimuksen kaikkein hätkähdyttävin tulos on se, että yhdeksän kymmenestä lajista maan päällä, ihminen mukaan lukien, syntyi tai pikemminkin synnytettiin uudestaan noin 100 000- 200 000 vuotta sitten.  ”Tämä johtopäätös on hyvin yllättävä ja taistelin sitä vastaan niin kovaa kuin pystyin” (David Thaler). Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 70. 70.  Kaikkien eliölajien mitokondrioissa on myös DNA:ta. Mitokondriossa on 37 geeniä ja yhtä niistä, jota kutsutaan CO1:ksi, käytetään ”DNA-viivakoodin” luomiseen.  Toisin kuin tuman DNA, joka voi erota eri lajien kesken suuresti toisistaan, kaikilla eliöillä on sama mitokondrio-DNA-setti, joka tarjoaa yhteisen perustan vertailulle.  DNA-viivakoodi määrittää tavan tunnistaa eri lajit analysoimalla CO1-geeniä. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 71. 71.  Tutkimuksessa löydettiin kertaluonteinen merkki, joka osoitti, että lähes kaikki eläinlajit ”syntyivät tai pikemminkin istutettiin uudelleen” suunnilleen samaan aikaan ihmisen kanssa.  Tutkijat näkivät, että ns. ”neutraaleissa" mutaatioissa ei ollut juurikaan vaihtelua.  Neutraalit mutaatiot ovat pieniä muutoksia DNA:ssa (esim. silmien väri tai korvan muoto) sukupolvien välillä, jotka eivät vahingoita yksilön selviytymismahdollisuuksia.  ”Neutraalit” mutaatiot muistuttavat puiden renkaita - ne paljastavat kunkin lajin likimääräisen iän. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 72. 72.  Tutkimus osoitti, että olemassa olevat populaatiot, riippumatta siitä minkä suuruisia ne ovat tai kuinka paljon ne muistuttavat eri ikäisiä fossiileja, ovat kehittyneet yhtenevästä mitokondrio -perustasta viimeisten 100 000 - 200 000 vuoden aikana.  Toisin sanoen tuolloin kaikki eläinlajit ”aloittivat” olemassaolonsa ja mitokondriokello asetettiin arvoon 0.  Kaikki lajit alkoivat pienillä perustajapopulaatioilla ja laajentuivat myöhemmin. Tilanne muistuttaa lähes Nooan arkki -skenaariota. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 73. 73.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Informaation alkuperä  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus  Ulkopuolinen väliintulo  Johtopäätöksiä
 74. 74.  Tässä tapauksessa emme voi kuitenkaan tuoda eri lajeja suoraan katastrofia edeltävästä maailmasta, koska silloin niiden mitokondrio -kelloja ei asetettaisi 0:ksi.  Sen sijaan kysymyksessä on eri lajien uudelleen ”istuttaminen” planeetalle katastrofin jälkeen, joka on ”pyyhkinyt” pois käytännössä kaikki maapallolla aiemmin eläneet lajit.  Keitä ovat mahdolliset kylväjät?  Yksi tai useampi kehittynyt maanpallon ulkopuolinen sivilisaatio.  Maapalloa on siis ”hoivattu” istuttamalla uudestaan ihmis- ja eläinpopulaatiot maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden toimesta noin 100 000 vuotta sitten?  Nyt tästä on siis olemassa uutta tieteellistä näyttöä. Lähde: https://www.collective-evolution.com/2018/06/04/new-genetic-study-seriously-challenges-darwins-theory-of-evolution/
 75. 75.  Myös Voyagers -kirjojen mukaan ihminen on ”istutettu” maapallolle kolmeen eri otteeseen sen jälkeen kun se on avaruudessa käytyjen sotien seurauksena tuhoutunut.  Viimeisin istutus on tapahtunut noin 75 000 vuotta sitten.  Voyagers -kirjojen antama informaatio tukee siis edellä mainittujen tiedemiesten havaintoja sekä siitä, että ihmisiä on ollut maapallolla ennenkin ja että uusinkin istutus on tapahtunut avaruussivilisaatioiden toimesta. Lähde: Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)
 76. 76.  ”Maapallon eliöstön geneettisessä koodissa on tunnistettavissa keinotekoisia elementtejä.  Siinä on matemaattisia tekijöitä, joita ei voida johtaa mistään luonnon lähtökohdista.  Geneettinen koodi ”viittaa” siihen, että se on kehitetty miljardeja vuosia sitten aurinkokunnan ulkopuolella.  Vaikuttaa siltä, että geneettiseen koodiimme on upotettu älyllinen signaali.” Professori Kazakstanin kansallisen yliopiston matematiikan osasto Vladimir Shcherbak
 77. 77.  ”Tietyillä DNA:n ajoitusmenetelmillä voidaan todeta, että ihmisen genomiin on hiljattain lisätty lukuisia geenejä.  Jos alan tutkijat puhuisivat näistä asioista avoimesti, heidät syrjäytettäisiin ja pakotettaisiin asumaan teltassa.  Kaikki tämäntyyppiset tutkimushankkeet hylätään ilman minkäänlaista mahdollisuutta hakea muutosta.  Mitä me voimme tehdä?” - Lainaus DNA tutkijan kirjeestä Lloyd Pyelle Lloyd Pye
 78. 78.  ”Ihmisen genomissa on 223 geeniä, jotka ovat geneettisen materiaalin sivusuuntaista lisäystä (”hyppyä”), jotka kaikki liittyvät korkeampaan psykologiseen toimintaan.  Millään muulla maapallon lajilla ei ole näitä geenejä.”  Mistä nämä geenit ovat peräisin?  Ihmisen ja simpanssin geenit eroavat toisistaan geneettisesti vähemmän kuin yhden prosentin.  Yksi prosentti 20,000 geenistä on 200 eli 223 geeniä on melkein sama määrä, joka erottaa meidät simpansseista.  ”Tällainen ”hyppy” ei sovi nykyisen evoluutioteorian tulkintaan.” Steven Scherer, Ihmisen geeniperimän tutkimuskeskuksen johtaja
 79. 79. Tri William Brown Molekyylibiologi Havaijin yliopisto  ”Ihmisen genomin DNA molekyylejä on hitsattu (fused) yhteen. Näin ei tapahdu luonnossa.  Geneettisessä koodistossamme on monia merkkejä manipuloinnista, joka osoittaa, että ihmisen genomin uudelleen muotoiluun on pitänyt käyttää kehittynyttä teknologiaa.  Todisteet viittaavat maapallon ulkopuoliseen väliintuloon.”
 80. 80.  Telomeerit ovat säännönmukaisesti kromosomin päässä.  Kromosomin hitsaus tai fuusio voidaan havaita kromosomin keskellä olevasta telomeerista, koska sen pitäisi olla ainoastaan kromosomin päissä.  Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian mukaan ihmisen kromosomi numero kaksi on muodostettu fuusioimalla kaksi erillistä simpanssin kromosomia.  Samalla siihen on täytynyt tehdä useita muitakin sovitusmuutoksia.Source: https://www.youtube.com/watch?v=4m-GqZjKtJk Telomeeri Simpanssin kromosomi Ihmisen kromosomi 2 Sentromeri
 81. 81.  Oheiset uudet kirjat perustuvat Roswellissa tapahtuneeseen UFO:n maahansyöksyyn ja siitä selvinneen Airl -nimisen olennon haastatteluun. Airl kertoi olevansa ”valtakunnan” upseeri, insinööri ja lentäjä.  Airlin kerrotaan perehtyneen hänelle toimitettujen kirjojen kautta ihmiskunnan tieteelliseen ymmärryksen tasoon.  Airlin mukaan evoluutioteoriassa oletetaan, että elottomasta kappaleesta tai kemiallisesta keitoksesta voi syntyä elämää sattumalta tai itsestään tai että kemialliseen liejulätäkköön osuva sähköinen purkaus voi maagisesti synnyttää elävän yksilön.  Edellä lausuttu ei Airlin mukaan ole yksinkertaisesti ole totta. Maapallon tieteenharjoittajat eivät ole kunnolla perehtyneet siihen kuinka, miten, missä, milloin tai kuka tämän elolliseksi tulemisen on saanut aikaan.  Airlin mukaan tämä on myös länsimaisen lääketieteen epäonnistumisen syy, nimittäin täydellinen tietämättömyys ja sen huomioon ottaminen, että elottomien kappaleiden tai solukudosten elolliseksi tekemiseen tarvitaan elämänvoiman antama henki.
 82. 82.  Airlin mukaan makroevoluutiota ei tapahdu koskaan vahingossa. Siihen tarvitaan runsaasti geneettistä teknologiaa.  ”Ihmiskunnan käsitys siitä, että ihminen olisi kehittynyt itsestään aikaisemmista apinamaisista elämänmuodoista, on virheellinen.  Vaikka esimerkiksi eläinten ja koirien rodunjalostus on mahdollista, ihmiskunta ei tule koskaan löytämään fyysistä todistusaineistoa, että ihmisen biologinen organismi olisi kehittynyt luonnonvalinnan kautta aikaisemmista apinamaisista elämänmuodoista tällä planeetalla.  Kysymys on hypnoottisesta valheesta, jonka tarkoituksena on estää ihmiskuntaa muistamasta todellista alkuperäänsä. Ihmismäisiä kehoja on tosiasiassa esiintynyt jo miljardien vuosien ajan eri muodoissa kautta koko maailmankaikkeuden.”
 83. 83.  Airl sanoo työskennelleensä aikanaan insinöörinä biologisessa laboratoriossa, jonka tehtävänä oli nimenomaan tuottaa uusia elämänmuotoja muun muassa asumattomille planeetoille.  ”Valtaosa geneettisestä aineksesta on yhteistä kaikille lajeille. Tästä syystä suurin osa työstä perustui geneettisten aihioiden manipulointiin, joiden avulla pystyttiin tuottamaan kuhunkin planeettatyyppiin sopivia elämänmuotoja.  Kun uusi elämänmuoto otettiin käyttöön, sen biologista vuorovaikutusta seurattiin kyseisen planeetan muiden alkuperäisten elämänmuotojen kanssa ja mahdolliset ongelmat ratkaistiin ja korjattiin.  Joissakin tapauksissa tehtiin muutoksia myös planeetan elinympäristöön. Näin ei tapahtunut usein, koska planeetan muokkaaminen on paljon monimutkaisempaa kuin muutosten tekeminen yksittäiseen elämänmuotoon.” Katso myös: https://www.youtube. com/watch?v=oA1AODa-cpI Kuvan on sanottu esittävän Roswellin maahansyöksyssä USA:n viranomaisten käsiin Joutunutta Airl EBE (Extra- Terrestrial Biological Entity) Olentoa.
 84. 84.  Airlin siirryttyä toisiin tehtäviin, eräs hänen entinen kollegansa kertoi, että kyseinen laboratorio on toimittanut uusia elämänmuotoja myös maapallolle.  Elämänmuotoja on pitänyt täydentää, koska tässä osassa Linnunrataa käydyt sodat ovat tuhonneet suurimman osa eliölajeista monilla aurinkokunnan planeetoilla esimerkiksi noin 70 miljoonaa vuotta sitten. (a)3,7 milj.-880.000 tuhatvuotinen sota tuhosi ihmiskunnan; b) 75.000- nykyihminen)  Maapallon muokkaaminen ekologisesti vuorovaikutteiseksi elinympäristöksi oli suunnattoman suuri hanke ja vaati suurta ammattitaitoa.  Hankkeeseen osallistui asiantuntijoita miltei jokaisesta galaksin bioteknologialaboratoriosta.
 85. 85. Lähde: Hall, Brian, Evolution Principles and Processes Dinosaurusten sukupuuttoon kuoleminen maapallolla tapahtui noin 65-70 miljoonaa vuotta sitten, jolloin Airlin mukaan myös suuri osa aurinkokunnan eliölajeista tuhoutui massiivisessa sodassa.
 86. 86.  Airl kertoo, että ”maapallon tiedeyhteisö uskoo edelleen, että evoluutioteoria selittää kaikkien elämänmuotojen olemassaolon maapallolla.  Todellisuus on, että galaksin edellä mainitut laboratoriot ovat luoneet maapallon ja maailmankaikkeuden muidenkin planeettojen kaikki elämänmuodot.  Kuinka voidaan muuten selittää maan pinnalla ja merissä elävät miljoonat toisistaan täysin poikkeavat eliömuodot, jotka eivät ole mitään sukua keskenään?  Evoluutioteoria ei ota huomioon biologisen monimuotoisuuden ilmiötä. Luonnonvalinnan kautta tapahtuvat evoluutio on tieteiskuvitelma.  Laji ei kehity vahingossa tai sattumalta toiseksi lajiksi ilman geneettistä manipulointia, vaikka ihmiskunnan oppikirjat antavat niin ymmärtää.”
 87. 87.  Darwinin teoria  Elämän synty  Määräytyykö elämä biokemiallisesti?  Proteiinien muodostuminen  Synteettinen kemia ja evoluutio  Geneettisen koodin alkuperä  Sattuman rooli  Kambrikauden lajiräjähdys  Informaation alkuperä  Paleontologia ja siirtymäkauden fossiilit  Geenien manipulointi ja uusin tutkimus Johtopäätöksiä
 88. 88.  Maailmankaikkeus on poikkeuksellinen paikka, joka näyttäisi olevan fantastisen hyvin suunniteltu meidän olemassaoloamme ajatellen.  Tämä erityislaatuisuus ei ole tila, jota voisimme sanoa onnekkaaksi sattumaksi.  Tämä on siihen aivan liian epätodennäköistä.” Leonard Susskind kosmologi, säieteorian isä
 89. 89.  ”Olisi hyvin vaikeaa selittää, miksi maailmankaikkeus olisi alkanut juuri tällä tavoin,  paitsi Jumalan tekona, joka halusi luoda meidän kaltaisemme olennon.” Stephen Hawking
 90. 90.  ”Olennainen kysymys on, salliiko universumimme tuntemat fysiikan ja kemian lait sen, että elämää syntyy ei- elämästä.  Kaikki tieteelliset havaintomme osoittavat, että vastaus on EI.” Jake Hebert Fyysikko Teksasin yliopisto, Dallas Jake Hebert: A Universe from Nothing? https://www.icr.org/article/universe-from-nothing/
 91. 91. “Yhteenvetona voidaan todeta, että makroevoluutiota ei voi havainnoida, toistaa tai kumota, joten se ei ole tieteellinen tosiasia tai edes tieteellinen teoria.” Dr. David N. Menton Biologian tohtori Brownin yliopisto Is Evolution a Theory, a Fact, or a Law?—or None of the Above? https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/evolution-theory-fact-or-law/
 92. 92.  “Darwinismista on tullut kulttuurimme virallinen luomismyytti, jota ’papisto’ suojelee yhtä dogmaattisesti kuin mikä tahansa uskonnollinen yhteisö.” Nancy Pearcey professori Lähde: Nancy Pearcey, "Creation Mythology,“ p. 23
 93. 93. David Gelernter Tietojenkäsittelyopin Professori, Yalen yliopisto  ”Stephen Meyerin perusteellinen ja kattava kirja ”Darwinin epäilys” vakuutti minut siitä, että Darwin on epäonnistunut.  David Berloinskin teos vahvisti tämän näkemykseni.” https://www.youtube.com/watch?v=n oj4phMT9OE
 94. 94. New Scientist, January 24-30, 2009
 95. 95.  Eräs 2000-luvun tunnetuimmista filosofisista ateisteista, Anthony Flew päätyi vuonna 2004 siihen, että jonkinlainen älykkyys tai ensimmäinen syy on luonut maailmankaikkeuden.  Vuosikymmeniä hän katsoi, että uskominen on virhe kunnes hän ilmoitti, että hyväksyi Jumalan olemassaolon.  ”Minun pyhiinvaellusmatkaani Jumalallisuuden löytämisessä on ohjannut päättely eikä usko”
 96. 96. Fyysikko Sir James Jeans ”Tiedon virta on menossa kohti ei- mekaanista todellisuutta; Universumi alkaa näyttää pikemminkin suurelta ajatukselta kuin suurelta koneelta. Mieli ei näytä enää olevan satunnainen tunkeutuja aineen maailmassa. Meidän tulisi pikemminkin tervehtiä sitä aineellisen maailman luojana ja hallitsijana. Luovuta jo ja hyväksy tämä väistämätön tosiasia, universumi on immateriaalinen, mielellinen ja hengellinen.”
 97. 97. ”Aineen alkuperä ja olemassaolo perustuu voimakenttään. Meidän on oletettava, että tämän voimakentän taustalla on tietoinen ja älykäs mieli. Tämä mieli on kaiken aineen matriisi.” Max Planck
 98. 98. Totuuden kieltäminen ei muuta faktoja, valhe etenee, kunnes totuus ohittaa sen.
 99. 99. Kiitos!
 100. 100.  Berlinski, David: Problems with the theory of Evolution https://www.youtube.com/watch?v=Z6ElA0--JNg  Deane, Ashyane: Voyagers I - The Sleeping Abductees (2011)  Deane, Ashyane: Voyagers II – Secrets of Amenti (2002)  Callinicos, Alex: DARWIN, MATERIALISM AND EVOLUTION - A review of D C Dennett, Darwin's Dangerous Idea, (London, 1995)  Darwin, Charles: Origin of Species” (1859).  Easterbrook, Greg: Wired, February 2007, 108.  Gates, Bill: The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228  Gelernter, David: Interview, https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE  Gitt, Werner: In the beginning was information  Jeanson, Nathaniel: Cell Biologist: Let's Replace Darwin by Studying DNA and Genetics, https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/october/cell -biologist-lets-replace-darwin-by-studying-dna-and- genetics  Kenyon, Dan - Steinman, Gary: Biochemical Predestination  Kenyon, Dan: in Darwin’s Demise (White, Joe – Comninellis, Nicholas, 127  Lloyd Pye: Where did we Come from, Mysterious Alien Origins of Mankind  Mayer, Stephen C.: Evidence for Design in Physics and Biology  Meyer, Stephen: Darwin’s Doubt  Morris, John: The Real Nature of the Fossil Record  Oparin, Alexander: The Origin of life  Pearcey, Nancy: "Creation Mythology,“ 23  Prigogine, Ilya: From Being to Becoming Time and Complexity in the Physical Sciences  Robinson Peter: Mathematical Challenges of Darwin’s Theory of Evolution, https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE  Sagan, Carl: "Life" in Encyclopedia Britannica: Macropaedia (1974 ed.), 893-894.  Shcherbak, Vladimir: The Arithmetical Origin of the Genetic Code  Spencer R. Lawrence: Roswellin avaruusolennon haastattelu  Tomkins, Jeff: Article https://www.icr.org/article/rna-world-paper- retracted  Tour, James: The Origin of Life Has Not Been Explained – https://www.youtube.com/watch?v=r4sP1E1Jd_Y  Biologist explains scientific challenges to Darwinian evolution: https://www.youtube.com/watch?v=2grcHPo8oDQ  Vastuuvapauslauseke: Kaikki esityksen materiaalit ja tiedot mukaan lukien lainaukset, valokuvat, maalaukset on esitetty ainoastaan ei-kaupallisessa ja opetuksellisessa tarkoituksessa.  Lisätietoja: www.myquantumtransformation.com

×