Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvä cv ja työnhaku somessa sommarjobbskväll tf_heinihm_2014-02-05

2,011 views

Published on

Published in: Career, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvä cv ja työnhaku somessa sommarjobbskväll tf_heinihm_2014-02-05

 1. 1. TYÖNHAKU  SOSIAALISESSA  MEDIASSA   (MUTTA  ENSIN  PITÄÄ  OLLA  HYVÄ  CV)   SOMMARJOBBSKVÄLL   TF/TFIF  5.2.2014   HEINI  HULT-­‐MIEKKAVAARA  
 2. 2. TÄNÄÄN  AIHEENA:     1.  CV   2.  SOSIAALINEN  MEDIA  TYÖNHAUSSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 3. 3. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 4. 4. MIKSI  PITÄÄ  OLLA  CV?        1.  CV  ON  TYÖKALUSI  AMMATILLISEN        PROFIILISI  TYÖSTÄMISEEN    2.  CV  ON  MARKKINOINTIKIRJEESI   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 5. 5. LEONARDO  DA   VINCILLÄ  OLI   MAAILMAN   ENSIMMÄINEN    CV     1448   •  •  •  •  Leonardon  ydinosaaminen:   Kivien  viskominen   Kevyiden  siltojen  suunniVelu   Kuvanveisto  (rauhan  aikana)   h5p://theundercoverrecruiter.com/history-­‐ of-­‐cv-­‐info/   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 6. 6.         CV:N  (JA  HAKEMUKSEN)      TARKOITUS      ON  VARMISTAA      PÄÄSY  HAASTATTELUUN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 7. 7. •  MIKÄ  ON  TÄRKEIN  ASIA,  JONKA   HALUAT  CV:LLÄSI  VIESTITTÄÄ?   •  MITÄ  HALUAT  LUKIJAN  VÄHINTÄÄN   MUISTAVAN  CV:STÄSI?     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 8. 8. HYVÄ  CV   •  Tekee  lukijan  työn  helpoksi   •  Varmistaa  lukijalle,  eVä  hakija  osaa  hommansa   ja  sopii  organisaa^oon   •  On  räätälöity   •  On  helppolukuinen  ja  selkeä,  nopeas^   silmäiltävä   •  Tuo  persoonaakin  esille   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 9. 9. MISTÄ  HYVÄ  CV  KOOSTUU?       •  Otsikko  –  CV  tai  ANSIOLUETTELO   •  Päivämäärä:  se  päivä,  jolloin  lähetät  CV:n   •  Valokuva:  asiallinen  passikuva  (saa  hymyillä)   •  Henkilö-­‐  ja  yhteys9edot:  nimi,  osoite,   puhelinnumero,  s-­‐pos^osoite,  syntymäaika  –  ja   paikka  (siviilisäätyä  ei  välVämäVä  tarvita),   LinkedIn  –osoite  yms.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 10. 10. ESIMERKIKSI  NÄIN:     Topi  Teekkari           Teekkarikatu  123       90130  Oulu   +358  40  123456   topi.teekkari@gmail.com     fi.linkedin.com/in/topiteekkari   Syntynyt  3.3.1987,  Rovaniemi            CV      5.2.2014         •  Alatunnisteeseen:     Topi  Teekkari,  p.  +358  40  123456,  CV  5.2.2014   •  Nimeä  dokumenh:  CV:  Sukunimi_Etunimi_CV_2014     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 11. 11. EI     NÄITÄ!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 12. 12. KOULUTUS   •  •  •  •  •  •  •  Tutkintoon  johtaneet/johtavat   Uusin/viimeisin  ensin   Tekniikan  ylioppilas/kandidaah/diplomi-­‐insinööri   Oppilaitos   Valmistumisvuosi/opintopistemäärä   Koulutusohjelma/pää-­‐  ja  sivuaineet   Ylioppilastutkinto   –  Vaihto-­‐oppilas-­‐  ja  vaihto-­‐opiskelujaksot     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 13. 13. ESIMERKIKSI  NÄIN:     •  Diplomi-­‐insinöörin  –opinnot,  Oulun  yliopisto,  2013  –   –  Koulutusohjelma:  Tietotekniikka,  Pääaine:   Informaa^otekniikka,  50,5/120  op   •  Tekniikan  kandidaah,  Oulun  yliopisto,  2013   –  Koulutusohjelma:  konetekniikka,  Pääaine:  mekatroniikka  ja   konediagnos^ikka,  Sivuaine:  teknillinen  mekaniikka   •  Ylioppilastutkinto,  Kempeleen  lukio,  kevät  2010     tai   •  Tekniikan  ylioppilas,  Oulun  yliopisto,  2013  -­‐   –  Koulutusohjelma:  Konetekniikka,  pääaine:  Tuotantotalous,   45/300  op   •  Ylioppilastutkinto,  Kempeleen  lukio,  kevät  2012   5.2.2014     Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 14. 14. MUU  KOULUTUS/KURSSIT   •  Missä  suoriteVu/Kenen  myöntämä?   •  Minkä  kestoinen/laajuinen  kurssi?  Esimerkiksi  päiviä/tunteja/ opintopisteitä.   •  •  •  •  •  •  •  Esimerkiksi  näitä:   Työturvallisuuskorh  (voimassa  15.2.2015  as^)   Tietoturva  1  -­‐korh,  2011   Hygieniapassi,  2010  (voimassa  2014)   Ikärajakorh,  2010     BC-­‐  ajokorh   Ensiapu  1  ja  2     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 15. 15. KEIN     :N  TÄR CV  ON…   O S IO 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 16. 16. TYÖKOKEMUS   •  CV:n  tärkein  osio,  joka  auVaa  rekrytoinnissa  eniten   •  Kirjoita  työkokemus  aikajärjestyksessä  uusimmasta   vanhimpaan     •  Kerro  ensin  ^Veli/nimike,  työnantaja,  ajankohta   •  Jos  työnantaja/yritys  ei  ole  kovin  tunneVu,  voit  laiVaa   lyhyen  kuvauksen     •  Jos  olet  ollut  muutamina  kesinä  saman  työnantajan   palveluksessa  ja  tehnyt  samoja  tehtäviä,  voit  laiVaa  ne   yhteen   •  Jos  tehtävät  ovat  vaihtuneet,  voit  eritellä  ne   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 17. 17. TYÖKOKEMUS   •  Kerro  konkreehses^,  millaisia  työtehtäväsi  ovat   olleet:   –  Mitä  teit?     –  Millaisessa  roolissa  olit?  Oliko  sinulla   esimiesvastuuta?   –  Keiden  kanssa  –  yksin  vai  ^imissä?   –  Millä  työvälineillä  työskentelit?   –  Mitä  tuloksia  sait  aikaan?       Rekrytoijat  arvostavat  ak^ivisuuVa  –  siksi  kaikki   työkokemus  ja  työ  on  tärkeää!     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 18. 18. TYÖKOKEMUS  PÄHKINÄNKUORESSA   TEHTÄVÄSI  JA  VASTUUSI  KONKREETTISESTI:       •  MITÄ  TEIT   •  MITÄ  SAAVUTIT   •  MIHIN  SUUREMPAAN  KOKONAISUUTEEN  TYÖSI  LIITTYI     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 19. 19. MITTAKAAVA!        ASIAKKAITA  OLI  VIISI    JÄRJESTIN  50  TYÖPAJAA    OSALLISTUJIA  OLI  YHTEENSÄ  500    BUDJETTIVASTUUNI  OLI  50  000  €    LOPPUKÄYTTÄJIÄ  ON  5  000  000     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 20. 20. AVAA  TYÖKOKEMUKSESI   •  Työskentelin  ohjelmistoprojek^ssa…   Mikä  oli  projek^n  tarkoitus/tuote?   Kuka  oli  asiakkaasi  (sisäinen/ulkoinen)?   Kuka  oli  tuoVeen  loppukäyVäjä?   Missä  projek^n/prosessin  vaiheessa  olit  mukana?   Mistä  asioista  pää^t  itse/olit  vastuussa?   Mitä  osaamista  ja  työkalut  käy^t?   Kenelle  raportoit?   Keitä  muita  osallistui  projek^in/Keiden  kanssa  olit   tekemisissä?   –  Otehinko  tuote  käyVöön/jatkokehitykseen?   –  Kuinka  paljon  tuoteVa  valmistehin?   –  Mikä  oli  projek^n  budjeh?   –  –  –  –  –  –  –  –  5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 21. 21. KÄYTÄ  VERBEJÄ  TEHTÄVÄN  KUVAAMISEEN!   esimerkiksi:  analysoin,  arvioin,  avus^n,  edus^n,  esi^n,   haastaVelin,  harjoiVelin,  hoidin,  jakelin,  johdin,  järjes^n,  kehi^n,   kirjoi^n,  kokosin,  koodasin,  koordinoin,  kulje^n,  laadin,  laskin,   luennoin,  markkinoin,  matkus^n,  mitoi^n,  miVasin,  muokkasin,   muotoilin,  myin,  määriVelin,  neuvoin,  neuvoVelin,  nos^n,   ohjelmoin,  onnistuin,  ope^n,  organisoin,  osallistuin,  os^n,  o^n,   paransin,  perus^n,  rakensin,  raportoin,  ratkaisin,  räätälöin,   selvensin,  solmin,  sovin,  suunniVelin,  säädin,  tarkis^n,  testasin,   ^lasin,  toimin,  toimi^n,  toteu^n,  tutkin,  työskentelin,  uudis^n,   vaiku^n,  valmistelin,  valvoin,  varmis^n,  vastasin,  yhdis^n,  yli^n     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 22. 22. KIELITAITO   •  Käytä  arvoasteikkoja  -­‐  erinomainen,  hyvä,  perusteet   –  Alkuvaiheen  opiskelija  voi  käyVää  myös  yo-­‐arvosanoja   –  Mainitse,  jos  olet  ollut  ulkomailla  opiskelemassa  tai  töissä,   tai  muuten  käytät  kielitaitoasi  työssäsi   –  Voit  eritellä  kirjallisen  ja  suullisen  kielitaidon   –  Esimerkiksi:  suomi  =    äidinkieli,  englan^  =  erinomainen   (vaihto-­‐oppilasvuosi  USA:ssa  v.  2006    ja  vaihto-­‐opiskelijana   Englannissa  v.  2010)   –  Alkeet  =  perusteet   CV  ON  ENSIMMÄINEN  OSOITUS  KIELITAIDOSTASI     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 23. 23. IT-­‐TAIDOT     –  LuokiVele  IT-­‐taidot  esimerkiksi  toimisto-­‐  tai   suunniVeluohjelmiin,  käyVöjärjestelmiin  ja   ohjelmoin^kieliin   –  Käytä  arvoasteikkoja  -­‐  erinomainen,  hyvä,  perusteet   –  Voit  kertoa  lisäksi,  jos  olet  esimerkiksi  käyVänyt  jotain   ohjelmaa  työssäsi,  koodaat  harrastuksena  tai  käynyt  yhden   kurssin   –  IT-­‐kokemusta  voi  tuoda  esille  myös  työkokemuksessa  tai   harrastuksissa   –  Ser^fikaa^t!   5.2.2014       Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 24. 24. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  JA  HARRASTUKSET   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 25. 25. MITÄ,  MISSÄ,  MILLOIN,  MITEN,  MITÄ  OPIT,  MITÄ   SAAVUTIT?     •  Tiedotusvastaava,  Tampereen  teknillinen  yliopisto,   Koneinsinöörikilta  ry,  2013.      Koneinsinöörikillalla   on  250  opiskelijajäsentä.  Vastaan  järjestön   ^edotuksesta  koostamalla  ja  läheVämällä  sähköisen   uu^skirjeen  kerran  kuussa.  Olen  myös  Facebook-­‐ ryhmämme  Community  Manager.       •  Rahastonhoitaja,  Aalto  Yliopiston   Sähköinsinöörikilta  ry,  2011.    Vastasin  järjestön   taloudesta  ja  kirjanpidosta.  Kehi^n  taloushallintoa   ajanmukaisemmaksi  ja  o^n  käyVöön  uuden   kirjanpito-­‐ohjelmiston  XYZ.  Killan  vuosiVainen   budjeh  on  n.  ÅÄÖ  euroa.   5.2.2014     Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 26. 26. HARRASTUKSET   •  Ak^iviset  harrastuksesi   •  Näitäkin  voi  räätälöidä   Luontokuvaus Bloggaus Saksalaiset dekkarit 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 27. 27. VARUSMIESPALVELUS   •  Kerro  suorituspaikka,  ajankohta  ja  so^lasarvo   •  Jos  olet  armeijan  aikana  saanut  erityiskoulutusta,   kerro  myös  siitä       Esimerkiksi  näin:     Kainuun  prikaa^,  esikuntakomppania,  1/2009  –   12/2009.  So^lasarvo  reservin  vänrikki.  Aselaji   so^laspoliisi.       •  Siviilipalveluksesta  voi  kertoa  myös  muussa   työkokemuksessa   5.2.2014       Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 28. 28. SUOSITTELIJAT     •  SuosiVelijat  on  hyvä  olla  selvillä  -­‐  niitä  kysytään   yleensä  haastaVelussa.   •  Jos    haluat  merkitä  suosiVelijat  CV:hen,  voit     mainita  ne.  Anna  yhteys^edot  kuitenkin  vasta   pyydeVäessä.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 29. 29. HYVÄ  CV  AJATTELEE  LUKIJAN  PUOLESTA   •  Älä  oleta,  eVä  lukija  varmas^  ymmärtää,  mitä   tarkoitat   •  Eri  ^Velit  ja  posi^ot  merkitsevät  eri  asioita  eri   työpaikoissa   •  Sinulle  itsestäänselvä  asia  voi  olla  erityinen   toiselle   MUISTA  –  ET  OLE  ITSE  PAIKALLA  VASTAAMASSA     KYSYMYKSIIN  JA  ANTAMASSA  LISÄTIETOJA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 30. 30. SOSIAALINEN  MEDIA     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 31. 31. 1.  AMMATILLISEEN  PROFILOITUMISEEN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 32. 32. 2.  TIEDON  ETSIMISEEN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 33. 33.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 34. 34. MITÄ  ON  SOSIAALINEN  MEDIA?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 35. 35. EI  HÄTÄÄ,  ALOITA  NÄISTÄ:   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 36. 36. OLE  LÖYDETTÄVISSÄ  LINKEDINISSÄ   1.  VAKUUTTAVA  PROFIILI   2.  VERKOSTOITUMINEN     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 37. 37. LINKEDIN   1.  Amma^lliseen  profiloitumiseen  à  oma   profiili,  keskustelut,  keitä  ja  mitä  seuraat   2.  Verkostoitumiseen  à  tuVavat,  ryhmät,   firmat   3.  Tiedonhakuun  à  muut  käyVäjät,  ar^kkelit  ja   ajatusjohtajat,  firmat  ja  organisaa^ot     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 38. 38. GOOGLE         5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 39. 39. LINKEDIN  ON  VALTAVA  HAKUKONE   •  Käytä  avainsanoja   •  Avainsanat  =  sinun  osaamisesi  ja  fokuksesi   •  Ainakin  näissä  profiilin  osioissa   à   HEADER   à   SUMMARY   à   SKILLS  AND  EXPERTISE   à   EXPERIENCE   à   INTERESTS  (kohdassa  Addi^onal  informa^on)   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 40. 40. FACEBOOK:  TYKKÄÄ  TYÖNANTAJISTA  JA   JUTTELE  NIIDEN  KANSSA!     •  Työnantajia,  esim:  Nokia  Future  Talent,   Ramboll  Finland,  Neste  Oil      à  työnantajilla  omia  FB-­‐sivuja  usein  juuri    kesätyönhakuun   •  Rekrypalveluita,  esim:  Duunitori,   Asiantun^jaduunit,  Työpaikat  opiskelijoille   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 41. 41. TYÖPAIKKAILMOITUKSIA  FACEBOOKISSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 42. 42. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 43. 43. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 44. 44. TWITTER:     NÄIT  TYÖPAIKKAILMOITUKSEN   TÄÄLLÄ  ENSIN!     •  Työnantajia,  esim:     @WartsilaCareers,  @futurice,  @KONEcorpora^on,   @Tekla,  @EspooEsbo   •  Ura-­‐  ja  rekrypalveluita,  esim:   @Monster_Finland,  @duunipaikat,  @CareerHeebo,   @UndercoverRec,  @IVyöpaikat,  @urapolku   •  Hae  esimerkiksi  näillä  hashtageilla:  #duuni  #rekry   #työ  #trainee   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 45. 45. PINTEREST:  KURKISTA  TYÖNANTAJIEN   KULISSEIHIN!  Esim.  #ylelle   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 46. 46. MUISTA  MYÖS  NÄMÄ:   •  •  •  •  •  •  •      Blogit   Wikipedia   Slideshare   Flickr   Instagram   Foursquare   hVp://linkhumans.com/blog/social-­‐ networks-­‐2014   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 47. 47. ETSI  VERKOSTOJA  SINUN   AVAINSANOILLASI!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 48. 48. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 49. 49. MINKÄLAINEN  ON  SINUN  DIGITAALINEN   JALANJÄLKESI?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 50. 50. MILLOIN  VIIMEKSI  GOOGLETIT  ITSESI?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 51. 51. JATKUVA  VALMIUS!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 52. 52. AVOIMUUS  MYÖS  SUOJELEE   •  Tee  tarpeeksi  näkyvä  ja  koherenh   digijalanjäki   •  Pidä  LinkedIn  –profiilin  kuva  julkisena  à   googleVajat  varmistuvat  siitä,  eVä  olet  sinä,   etkä  kaimasi   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 53. 53. ALOITA  IISISTI   1.   Seuraa   2.   Tykkää   3.   Kommentoi   4.   Aloita  keskusteluja     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 54. 54. MIKÄ  SINUSTA  TULEE  ISONA?   •  Some  mahdollistaa  myös   ”tulevaisuuden   dokumentoimisen”,  toisin  kuin   CV   •  Pystyt  osoiVamaan   amma^llista  ak^ivisuuVa   myös  silloin,  kun  et  ole  vielä   eh^nyt  hankkia  työkokemusta   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 55. 55. NÄILLÄ  PÄÄSET  JO  PITKÄLLE:       1.  MITÄ  MINÄ   OSAAN?     2.  MITÄ  MINÄ   HALUAN?       5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 56. 56. TÄLLÄ  RÄJÄYTÄT  PANKIN:       MIKSI  HAEN  TÄTÄ  PAIKKAA?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 57. 57. MIKÄ  TYÖNANTAJASSA     KIINNOSTAA  SINUA?     1.  TEHTÄVÄ     2.  ORGANISAATIO:  TUOTTEET,   PALVELUT,  PROSESSIT,   TOIMINTAKENTTÄ     3.  TOIMIALA,  EKOSYSTEEMI   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 58. 58. MUISTA  VÄHINTÄÄN  TÄMÄ:   1.  FOKUS!  KUKA  OLEN,   MITÄ  HAEN   2.  RÄÄTÄLÖINTI!  MIKSI   HAEN     à CV:SSÄ  JA   HAKUKIRJEESSÄ   à SOMESSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 59. 59. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 60. 60. KIITOS!     www.teekkarintyokirja.fi   www.facebook.com/teekkarintyokirja   LinkedIn   TwiVer:  @Vkirja   Topi  Teekkari:  LinkedIn  ja  Prezi         @heinihm       5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  

×