Successfully reported this slideshow.
Hjem


   Ny
programvare


 Engelsk Musikk  K&H Norsk


  Norsk
fordypning


  LK06

       Del...
Hjem
       Innføring av ny programvare
   Ny
       Tverrfaglig
programvare
       •  Eleven ska...
Hjem
       Engelsk
   Ny
programvare  Oppgaver:
       • Eleven skal lage en historie om hvordan han fik...
Hjem
       Musikk
   Ny
programvare  Oppgave:
       •   Eleven skal øve inn 3 engelskspråklige sanger...
Hjem
       Kunst og håndverk
   Ny
programvare  Oppgave:
       • Eleven skal
          –  T...
Hjem
       Norsk
   Ny
programvare  Oppgaver:
       • Eleven skal
          –  Skrive en te...
Hjem
       Norsk fordypning
   Ny
programvare  Oppgave:
       • Eleven skal
          –  La...
Hjem
       LK06
   Ny
programvare  • Fag
          –  Engelsk
 Engelsk     –  Musikk
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jonas ppt

1,461 views

Published on

 • Be the first to comment

Jonas ppt

 1. 1. Hjem Ny programvare Engelsk Musikk K&H Norsk Norsk fordypning LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 2. 2. Hjem Innføring av ny programvare Ny Tverrfaglig programvare • Eleven skal i alle fag bruke Symwriter/InPrint når det skal skrives. Dette skal: – Sikre en god og systematisk innlæring av Symwriter og InPrint – Gi eleven en forståelse av at fag og temaer henger sammen (Brøyn, 2005; 117—118) Engelsk – Da kan han være trygg på hvordan symbolene for de abstrakte begrep ser ut som symboler – De abstrakte symbolene vi legger vekt på er: en – ei – et – den – de – denne – dette – her – der – i – under – over – bak – ved siden av • Eleven får eget tverrfaglig opplegg rundt tema gitar i musikken som timelærer kan bruke som hjelp til å tilrettelegge for eleven. Eleven vil selv kunne gå inn på sin mmlab side og på Musikk It’s learning og lese hva han skal gjøre i de ulike fagene. På It’s Learning har eleven fått egne fagmapper som bare han og lærere har tilgang til. Dette gjelder i fagene: – Engelsk – Musikk – Kunst og håndverk K&H – Norsk – Norsk fordypning • I de andre fagene må han følge undervisningen slik den blir i timen, men alle faglærer har plikt til å tilrettelegge den slik at han kan få med seg det han skal. Det gjelder disse Norsk teoretiske fagene: – Naturfag – Samfunnsfag – RLE Norsk • Begge programmene har gode bruksanvisninger. Som er tilgjengelige som fordypning PDF-filer når man logger opp programmet. eller via nettsidene til programmene. Du finner dem ved å klikke på bildene her, eller ved å bruke Lærerrommet på It’s learning LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 3. 3. Hjem Engelsk Ny programvare Oppgaver: • Eleven skal lage en historie om hvordan han fikk sin egen gitar og hvorfor den ble viktig for han Engelsk • Eleven skal lage en film i Photostory som han skal legge ut på mmlabsidene sine når den er godkjent etter innleveringer på It’s Learning Kriterier brutt ned fra engelsk i LK06 • Eleven skal vise at han kan: Musikk – Bruke faguttrykk som er naturlig i denne sammenhengen – Lage en enkel tekst med faguttrykk og enkle setninger på engelsk – Lage en multimodal tekst ved hjelp av Symwriter , InPrint og Photostory Arbeidsmetoder K&H • Eleven skal – Ta bilder av gitar, miksebord, lyssettingsbord i kunst og håndverk som skal videre inn i Symwriter og InPrint for innlæring av nye uttrykk og enkle setninger på engelsk – Oversette historien som han har skrevet på norsk til engelsk Norsk – Skrive teksten i InPrint der teksten skal være manus til filmen som skal lages i Photostory – Legge manus i storyboard som lages i InPrint Norsk – Legge inn lyd og bilde i Photostory som er laget i musikk og kunst og håndverk fordypning – Levere inn oppgaven på It’s learning for vurdering og framovermeldinger fra lærer – Legge arbeidene lærergodkjente arbeider ut på elevens mmlabsider LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 4. 4. Hjem Musikk Ny programvare Oppgave: • Eleven skal øve inn 3 engelskspråklige sanger – låter. • De skal framføres for hele klassen Engelsk Kriterier brutt ned fra musikk i LK06 • Eleven skal vise at han kan: – Vise at han kan forklare forskjellene på ulike sjangere og bruke det i framføringen – Forklare hvorfor valget falt på disse tre sangene – Forklare hvilke musikksjangre de hører til Musikk – Forklare hva som kjennetegner de ulike sjangrene – Forklare relevante faglige begreper rundt valg av musikk og framføring av musikken – Lage en rapport om arbeidet før og etter framføring – Hilse på publikum og takke for seg K&H Arbeidsmetoder • Eleven skal – Jobbe med å forstå tekstene ved å kopiere fra læreres dokumenter inn i Symwriter for å bli mer kjent med innholdet i tekstene – Prøve å oversette dem til norsk ved å bruke symbolene i Symwriter som hjelp slik at tekstene får Norsk mening på norsk – Øve inn sangene, bruke mikrofon og lyssette framføringen sin – Lage lydopptak direkte i It’s learning for å få vurdering og framovermeldinger fra lærer – Lydopptakene skal brukes i Photostory når han skal lage film både i norsk fordypning og engelsk Norsk – Rapporten skrives i InPrint og leveres på It’s learning for vurdering og framovermeldinger. Før det leveres på It’s learning, må eleven ta printscreen av sidene og lime inn i Powerpoint fordi It’s fordypning learning ikke støtter dokumenttypen InPrint lagres i. LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 5. 5. Hjem Kunst og håndverk Ny programvare Oppgave: • Eleven skal – Ta bilder av gitar, miksebor, lyssettingsbord som skal brukes i filmene både i norsk Engelsk fordypning og i engelsk – Skrive rapport om arbeidsgang og egenvurdering i forhold til arbeidet med bildene Kriterier brutt ned fra kunst og håndverk i LK06 • Eleven skal vise at han kan: Musikk – Komponere og redigere bilder i Photoshop elements – Forklare hva det gylne snitt er – Forklare hvorfor han har valgt å han har valgt å redigere bildene slik han har gjort med bakgrunn i det gylne snitt K&H – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard i InPrint Arbeidsmetode – Ta bilder av gitar, miksebord, lyssettingsbord i som skal videre inn i Symwriter for innlæring av nye uttrykk og enkle setninger på engelsk Norsk – Redigere evt. manipulere bildene i Photoshop Elements – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard i InPrint overføring via printscreen til Powerpoint før levering. – Skrive rapport om prosessen. I InPrint og overføring via printscreen til Powerpoint før Norsk levering. fordypning – Levere inn oppgaven på It’s learning for vurdering og framovermeldinger fra lærer – Legge arbeidene lærergodkjente arbeider ut på elevens mmlabsider LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 6. 6. Hjem Norsk Ny programvare Oppgaver: • Eleven skal – Skrive en tekst om hvordan han fikk sin første gitar og hvorfor den ble viktig for han. Engelsk – Skrive rapport om prosessen rundt å lage filmen i engelsk Kriterier brutt ned fra norsk i LK06 • Eleven skal vise at han kan: – Skrive fortellingen der sjangertrekkene for fortelling er brukt Musikk – Skrive manus til filmen som skal lages i Photostory i engelsk – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard – Forklare hvorfor han har valgt å ta med de bildene han har med i filmen – Skrive en rapport om prosessen med filmen fra start til mål K&H – Lage en mulitimodal tekst ved å bruke Symwriter – InPrint og Moviemaker Arbeidsmetode – Skrive historien om hvordan han fikk sin første gitar og hvorfor den ble viktig for han Norsk – Lage manus i InPrint for å kunne lese inn lyd til filmen som skal oversettes til engelsk – Bruke bildene fra kunst og håndverk, sangene fra musikken og ulike typer gitarer inn i filmen om disse temaene – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard i InPrint Norsk – Levere inn oppgaven på It’s learning for vurdering og framovermeldinger fra lærer fordypning – Legge arbeidene lærergodkjente arbeider ut på elevens mmlabside LK06 Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 7. 7. Hjem Norsk fordypning Ny programvare Oppgave: • Eleven skal – Lage en film i Photostory der eleven bruker engelske sanger som han har øvd inn og Engelsk fortelle om en eller flere typer gitarer. – Skrive en rapport om jobben med å lage filmen. – Skrive en egenvurdering om hvordan han mener han har jobbet med oppgavene foran. Musikk Kriterier brutt ned fra norsk fordypning i LK06 • Eleven skal vise at han kan: – Komponere og redigere bilder i Photoshop elements slik at de kan brukes i en film – Forklare hvorfor han har valgt å ta med de bildene han har med i filmen K&H – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard – Skrive manus til filmen som skal lages i Photostory – Skrive en rapport om prosessen med filmen fra start til mål – Lage en mulitimodal tekst ved å bruke Symwriter – InPrint og Photostory Norsk Arbeidsmetode – Lage manus i InPrint for å kunne lese inn lyd til filmen – Bruke bildene fra kunst og håndverk, sangene fra musikken og ulike typer gitarer inn Norsk i filmen om disse temaene – Redigere evt. manipulere bildene i Photoshop Elements fordypning – Tegne bildemanus ved hjelp av storyboard i InPrint – Legge inn lyd og bilde i Photostory – Levere inn oppgaven på It’s learning for vurdering og framovermeldinger fra lærer LK06 – Legge arbeidene lærergodkjente arbeider ut på elevens mmlabsider Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit
 8. 8. Hjem LK06 Ny programvare • Fag – Engelsk Engelsk – Musikk – Kunst og håndverk – Norsk Musikk – Norsk fordypning • Grunnleggende ferdigheter K&H – Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Norsk Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Norsk • Generelle del fordypning – Tilpasset opplæring side 10 • Lærebøker i norsk og norsk fordypning LK06 – Kontekst basisbok Del av presentasjonsmappe for Heidi Løvstad og Anne Kari Løtveit

×