Fotos UMCGACHTERGROND                                                   ...
ACHTERGRONDzijn, een aantal straten verderop gelegen,   (WMS) moeten worden geimplementeerd.      Mooi, dus leek h...
ACHTERGRONDkwam naar voren dat de medewerkers heel      tot vijf jaar om de logistieke processen te    centrale ke...
Logistieke ontwikkeling en ontwerp   Logistiek Centrum Eemspoort UMCG / Martini Ziekenhuis               ...
Achtergronden Heico Timmers (1967)    Vanaf 1991    • adviseur    • projectmanager    • procesmanager   ...
Magazijnlogistiek    •   logistieke inrichting    •   bouwafstemming    •   procesverbetering    ...
Productielogistiek    •   operationele processen slanker en        slagvaardiger maken en houden      ...
Uniek eerstgebouwd zorglogistiek centrum in NL    •     crossdock-centrum    •     ziekenhuisgroothandel...
AZG (voorloper UMCG):    30 jaar aanloop tot nieuwbouw    •   vroeger huurmagazijnen (rand) Groninger Binnensta...
AZG: uitgangstoestand Oosterhamrikkade                            foto’s umcg    •   te ...
AZG: logistiek bij Groninger Binnenstad    •   steeds strenger wordende regels stromen vrachtverkeer        ...
AZG-besluit: nieuwbouw + operatie in eigen beheer    •   grip kwaliteitsverbetering logistiek voor patiëntenzorg  ...
AZG: logistiek concept (2002)                            UMCG    •             ...
2003: logistiek inrichtingsontwerp voor AZG    •   LMC:        – advies en projectcoördinatie logistiek inr...
2003: logistiek inrichtingsontwerp voor AZG    LMC:    • toekomstgericht masterontwerp passend bij logistiek conce...
2003: toelichting operatie AZG                voorraadartikelen 20 % stroom       BG      : ster...
2004: tussenstap    •   toch weer huren??                            0207B193 LMC-uiteen...
MZ: locatie Van Ketwich Verschuur    •   sluiting en sloop in 2007 - 2008                     ...
MZ: locatie Van Swieten    •   verdubbeling door nieuwbouw    •   invoegen Van Ketwich Verschuur    •  ...
Samenwerking MZ / AZG (voorloper UMCG)    •   2000 – 2001: ‘tijd niet rijp’: eigendomsverhoudingen struikelblok  ...
2005 – 2006: plaatsing gebouw    •   5 oktober 2005             : eerste paal    •   mei 2006 ...
2005 – 2006: herontwerp voor MZ + UMCG    LMC:    • logistieke herontwerp      – operatie MZ invoegen    ...
2005 – 2006: herontwerp voor MZ + UMCG    LMC:                            0207B193 LMC-uite...
2006: 3 x EU-aanbestedingen       stellingen + bakkentransporttechniek    •   percelen elk boven aanbestedin...
winter 2006 – voorjaar 2007:    levering + montage inrichting    •   meerverdiepingslegbordsysteem (bij niet st...
584 Doorrolkanalen    •   1,5 km kanaallengte    •   in niet-steriel magazijn: geplaatst in palletstelling b...
1356 Palletlocaties                            0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE©...
300 m Bakkentransportsysteem    •   6 orderverzamelstations    •   3 pickstraten    •   9 uitsluisban...
Magazijntrucks    •   smallegangen combitruck    •   reachtruck    •   elektrotrekkers    •   ...
2007: opstart    •   mei 2007                : verhuizing + aanvang operatie    •   5 oktobe...
Voorraadartikelen    •   niet steriel  : 3.750    •   steriel    : 1.400    •   niet steriele ge...
Operationele cijfers UMCG + MZ    •   medewerkers, voltijds            : 33 UMCG, 12 MZ    •   t...
Resultaten    •   planmatige operatie, vaste afspraken en aflevertijden: spoorboekje!    •   sneller, veilig...
Kenmerkende verschillen in ontwikkeling en operatie    tussen zorgsector / UMCG en logistieke marktsector    Zorgs...
Kenmerkende verschillen in ontwikkeling en operatie    tussen zorgsector / UMCG en logistieke marktsector    Logis...
Tips voor projectaanpak    •   jarenlang sterk betrokken blijvend opdrachtgevend management    •   zorg voor...
Tips bij magazijnontwikkeling    •   neem traject voldoende serieus!    •   het meeste geld bespaar je al da...
Vragen?    Later nog vragen?    T (050) 3 111 352    E HeicoTimmers@LMCnet.nl                 ...
6 - LMC + Gezondheidszorg - Gesundheitswesen - Health Care
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 - LMC + Gezondheidszorg - Gesundheitswesen - Health Care

666 views

Published on

LMC + gezondheidszorg - Gesundheitswesen - health care

Het door LMC logistiek ontworpen Logistiek Centrum Eemspoort komt als uniek eerstgebouwde zorglogistieke centrum in Nederland in de
Top-10 van opmerkelijkste magazijnen 2008
(Vakblad Transport + Opslag juli 2008)

Na vakbladstukken een verslag bijeenkomst vereniging Logistiek management gewest Noord 26 maart 2008

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 - LMC + Gezondheidszorg - Gesundheitswesen - Health Care

 1. 1. Fotos UMCGACHTERGROND Vanuit het nieuwe distributiecen- trum de Eemspoort regelen het Martini Ziekenhuis en het UMCG de goederenopslag, de hande- ling en de bevoorrading van beide organisaties. Met de cen- tralisatie en modernisering van de goederenlogistiek spelen de ziekenhuizen in op de ontwikke- ling om de doelmatigheid in de zorg te verbeteren. Jonny Mooi, manager van het logistieke cen- trum, hoopt dat ook andere (streek-) ziekenhuizen, zorgin- stellingen of thuishulporgani- saties alsmede een bloedbank in de toekomst gebruik zullen ma- ken van de faciliteiten. Maar los daarvan breidt het assortiment van onze huidige klanten zich steeds verder uit.Centrum Eemspoort uniek: in eigen beheer genomen, zelf uitgevoerdGroninger ziekenhuizenoptimaliseren goederenlogistiekGroots opgezette logistieke centra zijn in niet doelmatig. Als de zorginstelling ook aan banden wordt gelegd en de beleveringNederland niets bijzonders meer. Maar in nog eens in een binnenstad is gevestigd, van magazijnen op het eigen terrein flinkde gezondheidszorg vindt de afhandeling kan de dure beschikbare ruimte eigenlijk wat overlast geeft. Bovenstaande situatieen opslag van goederen veelal nog op ver- beter voor kerntaken benut worden. Daarbij gold voor het Universitair Medisch Cen-schillende locaties plaats, op het eigen ter- komt dat het aantal transportbewegingen trum Groningen (UMCG).rein en daarbuiten. Logistiek gezien is dat in de binnenstad door de locale autoriteiten Maar ook UMCG’s grootste externe maga-18 NR 125 - 2008 WEEKBLAD FACILITAIR
 2. 2. ACHTERGRONDzijn, een aantal straten verderop gelegen, (WMS) moeten worden geimplementeerd. Mooi, dus leek het ons verstandig om maarvoldeed niet meer aan moderne eisen. Het Daar is nog even mee gewacht omdat men even wachten met de implementatie vanUMCG besloot daarop tot de bouw van een eerst de primaire processen van gewenning een geheel nieuwe werkwijze (het WMS-eigen, groot en geavanceerd logistiek cen- en samenwerking op orde wilde krijgen. systeem, red.).trum op een industrieterrein aan de rand Want in Eemspoort moet door groepen me-van de stad. Uitbesteding van de logistieke dewerkers van twee verschillende zieken- Betrouwbare uitleveringprocessen lag niet in de rede: het UMCG huizen worden samengewerkt in een totaal De medewerkers moesten niet alleen aanwas van mening dat logistieke dienstverle- andere ‘setting’ dan in de magazijnen van elkaar wennen, ook het centrum is van eenners te weinig gevoel hadden voor het ei- weleer. geheel andere orde dan men gewoon was:gene van de zorgsector, zoals ook de lever- heel groot, en totaal anders ingericht danbetrouwbaarheid van de leveranciers van Hoe is dat verlopen? Jonny Mooi, manager het oude vertrouwde magazijn. En ook noggoederen te gering zou zijn. van het centrum, vertelt dat, om te begin- eens gelegen op een industrieterrein dat be- nen, de verhuizing van de goederen uit het paald niet uitnodigt voor een prettige wan-Alles diende dus in eigen hand te wordengehouden. Het centrum zou dus in eigenbeheer worden genomen, zoals ook de degehele operatie door de eigen organisatiemoest worden uitgevoerd. In 2003 kwamhet eerste logistieke inrichtingsontwerpvoor het nieuw te bouwen centrum gereed.Het Martini Ziekenhuis, het andere Gro-ninger stadziekenhuis, liet weten dat hetdaarvan graag een groot aantal vierkantemeters zou willen gebruiken. Dit zieken-huis was een nieuwbouw gestart die geenruimte meer bood voor een groot magazijn.Deze wens gaf aanleiding tot een heront-werp van het zogeheten Logistiek CentrumEemspoort.Grip op kwaliteitIn 2005 werd de eerste paal geslagen envanaf juni 2007 was het eerste zorglogis-tieke centrum van Nederland operationeel.Sommige ziekenhuizen besteden hun be-voorrading uit aan externe dienstverleners,wat mogelijkerwijs een trend zal worden.‘Eemspoort’ is uniek omdat hierin de beidegenoemde ziekenhuizen de logistieke pro-cessen geheel in eigen hand hebben ge-houden. De patiëntenzorg zou daar, doorde grip op de kwaliteit van de logistiek,  Duizend magazijnbakken rollen dagelijks over de banen.beter mee gediend zijn. Bijzonder is ookdat in Eemspoort twee grote ziekenhuizen oude magazijn van het UMCG veel stress deling in de lunchpauze. Men moest ooksamenwerken, met één gemeenschappelijk heeft opgeleverd. Dat heeft langer geduurd van aanvang af anders te werk gaan, verteltlogistiek concept en een evenredige finan- dan de verwachting was, waardoor het uitle- Mooi. Vroeger maakte een medewerkerciële en personele inzet. veren aan de klandizie wel eens problema- een order in zijn geheel zelf helemaal klaar. tisch werd. De medewerkers van het Mar- Nu liggen de non-steriele goederen op vierDeze samenwerking is door de Raden van tini Ziekenhuis (twaalf in getal) en die van verschillende locaties opgesteld vanwaarBestuur in een overeenkomst bekrachtigd. het UMCG (dertig medewerkers) moesten zij via transportbanden bij elkaar gebrachtDe afhandeling en opslag van goederen in vergaand met elkaar leren samenwerken. worden: men werkt nu dus aan deelorders.Eemspoort is onderdeel van wat, uiteinde- En de steriele goederen worden nu in eenlijk, een perfecte logistieke keten moet zijn Verder was in de voorbereiding van de ope- aparte ruimte verwerkt.waarbij ‘just in time’ wordt geleverd. Zover rationele werkzaamheden (hoe alles gedaanis het nog niet: daartoe zal, onder meer, moest worden), heel veel energie gestoken. Uit persoonlijke evaluatiegesprekken metnog een ‘warehouse management system’ We hadden rust in organisatie nodig, zegt de medewerkers op de beide ziekenhuizen WEEKBLAD FACILITAIR NR 125 - 2008 19
 3. 3. ACHTERGRONDkwam naar voren dat de medewerkers heel tot vijf jaar om de logistieke processen te centrale keuken voor beide ziekenhuizen iserg tevreden waren over de arbo-omstan- vervolmaken. een optie.digheden, die werden aangeduid als ‘mooi, Het Logistiek Centrum Eemspoort aan deschoon en veilig’. De samenwerking tus- Overcapaciteit benutten Jeverweg op het gelijknamige bedrijventer-sen de verschillende bloedgroepen verliep, Het Logistiek Centrum Eemspoort wordt rein beschikt over 5000 vierkante meternaar eigen zeggen, goed. De medewerkers nog niet volledig benut: de overcapaciteit vloeroppervlak, zes orderverzamelstati-droegen wat suggesties ter verbetering in bedraagt momenteel ongeveer veertig pro- ons, drie pickstraten, negen uitsluisbanen,de orderstroom aan en gaven te kennen dat cent. Achter het gebouw is bovendien nog waarbij de goederen gestuurd worden doorzij meer ‘allround’ inzetbaar willen zijn, dat veel extra grond beschikbaar voor eventu- middel van barcodes op de bakken. In hetwil zeggen: meer willen leren van elkaars ele uitbreiding. Op dit moment maken het centrum liggen 3750 niet-steriele artikelensysteem. Martini Ziekenhuis en het UMCG (incl. (voor kantoren, de huishoudelijke dienst, het centrum voor revalidatie Beatrixoord) laboratoria en medische diensten), 1400Want de orderverwerking verloopt nu nog gebruik van het centrum. steriele artikelen (medische hulpmiddelenvoor elk ziekenhuis gescheiden en verschil- als naalden, handschoenen, afdekdoekenlend. Omdat binnenkort toch het WMS- De bedoeling is dat ook een deel van etc.) en een groot aantal droge kruideniers-systeem zal worden ingevoerd, een systeem het medische en het glasarchief van het waren opgeslagen.dat de orderstromen naar beide ziekenhui- UMCG naar het industrieterrein zal ver- Deze artikelen worden dagelijks door 35zen gelijkelijk zal behandelen, loont dat huizen. Men hoopt dat andere (streek-) zie- vrachtwagens aangevoerd. De orderregelsniet echt de moeite, vindt Mooi. Nu de or- kenhuizen, zorginstellingen of thuishulp- en orders beslaan 3600 respectievelijkganisatie op het niveau van de werkvloer organisaties alsmede een bloedbank in de 2500 items per dag, duizend magazijnbak-goed functioneert, verwacht Mooi dat over toekomst gebruik zullen willen maken van ken rollen dagelijks over de banen waar-enige tijd de uitlevering naar de ziekenhui- de faciliteiten van het centrum. Maar, zegt mee ongeveer 240 rolcontainers wordenzen voldoende betrouwbaar zal zijn. Hij Mooi, los daarvan breidt het assortiment gevuld die door twaalf distributievrachtwa-concentreert zich nu op het verder opleiden van onze huidige klanten zich steeds ver- gens naar de verschillende bestemmingenvan het personeel. Vervolgens zal het WMS der uit. En mogelijk wordt hier straks ook op het UMCG- of Martini Ziekenhuister-worden ingevoerd. Mooi geeft zichzelf drie een sterilisatieruimte ingericht. Ook een rein worden gebracht. (Cijfers maart 2008, afkomstig van Heico Timmers, adviseur en eigenaar van LMC, Zuidlaren; Timmer heeft meegewerkt aan de totstandkoming van ‘Eemspoort’, vanaf het ontwerp voor de logistieke inrichting tot en met de aanbe- stedingen hiervoor). Het gebouw, tien meter hoog, bestaat uit drie verdiepingen met verschillende secties en kent daarnaast stellingen voor 1400 pal- lets waarvoor een reach- en een combitruck worden ingezet. Het transportsysteem maakt gebruik van doorrol- en legbord- stellingen. Alle goederenbakken daarop zijn voorzien van een barcode. Bij ieder beslispunt (: verzamelzone) wordt elke bak gescand. Indien de bak in deze zone moet zijn om producten toe te voegen aan de order, wordt de bak uitgesluisd door mid- del van pushertechniek. In andere gevallen wordt de bak verder getransporteerd. Het verticale transport tussen de verdiepings- vloeren wordt met goederenheffers en spi- raalconcveyors uitgevoerd. Alle bakken met verzamelde orders worden ten slotte naar de expeditie getransporteerd. Hier aangeko- men verdeelt een expeditiesorter de bakken over tien bestemmingen, voor ófwel het In het centrum liggen 3750 niet-steriele artikelen, 1400 steriele artikelen en een groot aantal Martini Ziekenhuis ófwel het UMCG. droge kruidenierswaren. Roelof Krikke20 NR 125 - 2008 WEEKBLAD FACILITAIR
 4. 4. Logistieke ontwikkeling en ontwerp Logistiek Centrum Eemspoort UMCG / Martini Ziekenhuis Bijeenkomst Vereniging Logistiek Management gewest Noord Groningen, 26 maart 2008 ir. Heico Timmers 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 1
 5. 5. Achtergronden Heico Timmers (1967) Vanaf 1991 • adviseur • projectmanager • procesmanager • lijnmanager – vestigingsdirecteur, operations manager, afdelingshoofd – groothandel, dienstverlening, industrie • eigenaar LMC (sinds 2002) Ir. Werktuigbouwkunde • technische logistiek • transporttechniek 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 2
 6. 6. Magazijnlogistiek • logistieke inrichting • bouwafstemming • procesverbetering • groothandel • logistieke dienstverlening • industrie • gezondheidszorg 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 3
 7. 7. Productielogistiek • operationele processen slanker en slagvaardiger maken en houden (lean thinking) • metaal • lucht- en ruimtevaart • glas • voedings- en genotmiddelen • chemie 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 4
 8. 8. Uniek eerstgebouwd zorglogistiek centrum in NL • crossdock-centrum • ziekenhuisgroothandel voor MZ en UMCG • public warehouse voor zorgsector (in de dop, na opstart WMS) • in eigen beheer 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 5
 9. 9. AZG (voorloper UMCG): 30 jaar aanloop tot nieuwbouw • vroeger huurmagazijnen (rand) Groninger Binnenstad • eerst Kruitgracht achter Stadsschouwburg • vanaf 1978 Oosterhamrikkade (1960, 1.500 m2) • DKW, vers en geneesmiddelen in ziekenhuis 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 6
 10. 10. AZG: uitgangstoestand Oosterhamrikkade foto’s umcg • te klein, te laag, te donker, te vies • ondoelmatig werken • wettelijke eisen en moderne logistiek niet haalbaar • verhuurder investeert niet meer 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 7
 11. 11. AZG: logistiek bij Groninger Binnenstad • steeds strenger wordende regels stromen vrachtverkeer 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 8
 12. 12. AZG-besluit: nieuwbouw + operatie in eigen beheer • grip kwaliteitsverbetering logistiek voor patiëntenzorg • genoeg eigen middelen en grondstuk • tijd niet rijp voor uitbesteding – logistieke dienstverleners veelal nog weinig gevoel voor zorgsector – leverbetrouwbaarheid leveranciers goederen gering 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 9
 13. 13. AZG: logistiek concept (2002) UMCG • LC MZ • op één goed bereikbare plaats buiten Groninger Binnenstad goederen – ontvangen, crossdocken, opslaan, verzamelen en – voorgesorteerd naar bestemming uitleveren: ontlasting operatie fijndistributie • verminderen logistieke aanleverbewegingen naar Groninger Binnenstad 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 10
 14. 14. 2003: logistiek inrichtingsontwerp voor AZG • LMC: – advies en projectcoördinatie logistiek inrichtingsontwerp – afstemmen logistiek met bouwkundig ontwerp – uitgebreide aanvraagspecificaties • stellingen • transporttechniek • magazijntrucks – technische en financiële ontleding aanbiedingen (marktoriëntatie) 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 11
 15. 15. 2003: logistiek inrichtingsontwerp voor AZG LMC: • toekomstgericht masterontwerp passend bij logistiek concept: – 10 jaar zelfstandige groei – LC met inrichting ook na 10 jaar goed verkoopbaar • kwalitatief hoogstaande inrichting • logistieke processen en inrichtingen achterin eenvoudig uitbreidbaar (totaal grondstuk 20.000 m2 ) • 10 meter vrije hoogte in de magazijnen • vloer palletmagazijn bijzonder geschikt voor smallegangentrucks (DIN 15185) • overige magazijnvloeren DIN 18202 • toekomstig pick-to-light verzamelen mogelijk 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 12
 16. 16. 2003: toelichting operatie AZG voorraadartikelen 20 % stroom BG : steriel laag 1 + 2 : niet steriel transportsysteem met 9 uitsluisbanen 9 verzendlanen cross-dockartikelen 80 % stroom 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 13
 17. 17. 2004: tussenstap • toch weer huren?? 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 14
 18. 18. MZ: locatie Van Ketwich Verschuur • sluiting en sloop in 2007 - 2008 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 15
 19. 19. MZ: locatie Van Swieten • verdubbeling door nieuwbouw • invoegen Van Ketwich Verschuur • geen ruimte voor magazijn 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 16
 20. 20. Samenwerking MZ / AZG (voorloper UMCG) • 2000 – 2001: ‘tijd niet rijp’: eigendomsverhoudingen struikelblok • 2005: MZ wil 900 m2 van UMCG gaan huren in LC Eemspoort • LMC herontwerpt logistieke inrichting 2003 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 17
 21. 21. 2005 – 2006: plaatsing gebouw • 5 oktober 2005 : eerste paal • mei 2006 : casco gebouw gereed • vloeroppervlak LC : 4.913 m2 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 18
 22. 22. 2005 – 2006: herontwerp voor MZ + UMCG LMC: • logistieke herontwerp – operatie MZ invoegen – steriele magazijn in afzonderlijke hal • afstemmen logistiek op bouwkundig ontwerp • uitgebreide (EU-)aanvraagspecificaties: – stellingen – transporttechniek – magazijntrucks • technische en financiële ontleding stellingaanbiedingen • contractspecificaties logistieke inrichting 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 19
 23. 23. 2005 – 2006: herontwerp voor MZ + UMCG LMC: 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 20
 24. 24. 2006: 3 x EU-aanbestedingen stellingen + bakkentransporttechniek • percelen elk boven aanbestedingsgrens ± € 250.000 (nu € 206.000) • aanbestedende dienst doet aankondiging opdracht in ‘Supplement op Publicatieblad EU’ (Luxemburg) • openbare procedures • gunning op meest economische aanbieding • aanbieders vragen bestek op • vragen aanbieders beantwoorden • prebid-meeting met aanbieders • aanbieden binnen 52 dagen na aankondiging opdracht • beoordeling aanbiedingen volgens wegingsfactoren en criteria • voornemen tot gunning • gunning 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 21
 25. 25. winter 2006 – voorjaar 2007: levering + montage inrichting • meerverdiepingslegbordsysteem (bij niet steriel) • 948 kasten • 4.700 m strekkend legbord • max. 18.000 vakken in schuifladen 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 22
 26. 26. 584 Doorrolkanalen • 1,5 km kanaallengte • in niet-steriel magazijn: geplaatst in palletstelling bulk 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 23
 27. 27. 1356 Palletlocaties 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 24
 28. 28. 300 m Bakkentransportsysteem • 6 orderverzamelstations • 3 pickstraten • 9 uitsluisbanen • barcodegestuurd 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 25
 29. 29. Magazijntrucks • smallegangen combitruck • reachtruck • elektrotrekkers • elektropallettrucks • handpallettrucks 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 26
 30. 30. 2007: opstart • mei 2007 : verhuizing + aanvang operatie • 5 oktober 2007 : officiële opening 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 27
 31. 31. Voorraadartikelen • niet steriel : 3.750 • steriel : 1.400 • niet steriele gebruiksgoederen – kantoorartikelen – technische artikelen – huishoudelijke artikelen – laboratoriumartikelen – medische artikelen • droge kruidenierswaren • steriele medische hulpmiddelen – naalden – handschoenen – afdekdoeken – enz. 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 28
 32. 32. Operationele cijfers UMCG + MZ • medewerkers, voltijds : 33 UMCG, 12 MZ • toeleverende bestel- en vrachtwagens / dag : 35 • orderregels / dag voorraadartikelen : 3.600 • orders / dag : 2.500 • magazijnbakken / dag over banen : 1.000 • rolcontainer / dag : 237 • distributievrachtwagens / dag : 12 • vullingsgraad magazijnen ± : – 50 % legbord onsteriel – 70 % legbord steriel – 70 % palletmagazijn – 100% doorrolkanalen • afleverpunten – UMCG : 2.600 – MZ + UMCG / Beatrixoord : 600 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 29
 33. 33. Resultaten • planmatige operatie, vaste afspraken en aflevertijden: spoorboekje! • sneller, veiliger en doelmatiger werken (2 fte minder bij UMCG) • betere motivatie: schone en veilige omgeving • magazijnontwikkeling: inzicht in alle exploitatiekosten • scherper sturen op cijfers: hebben verdere verbeterslagen goede uitwerking? • logistieke inrichting voldoet aan de hedendaagse eisen van – ARBO, veiligheid en milieu – steriel werken – logistiek inzicht • inkoopvoordelen in de dop: MZ + UMCG • logistiek op de kaart gezet! 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 30
 34. 34. Kenmerkende verschillen in ontwikkeling en operatie tussen zorgsector / UMCG en logistieke marktsector Zorgsector / UMCG • patiëntgericht (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit) • bij grote delen ziekenhuisorganisatie: logistiek onbekend, dus onbemind • duizenden kleine afnemers met eigen belevingswereld • veel aandacht voor ruimtegebrek in ziekenhuis • uitstraling inrichting en gebouw Logistiek Centrum belangrijk • budgetgedreven • gevoel voor bijzondere vereisten ziekenhuislogistiek (bijv. steriel) • grote onvoorspelbaarheid vraag • veel processen drijven op ervaring medewerkers • weinig werken met logistieke gegevens, kentallen en prestatie- indicatoren • weinig ervaring met grootschalige logistieke investerings- en verbeterprojecten • magazijninrichting: boven grens van ± € 250.000 (in 2006) projecten Europees aanbesteden 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 31
 35. 35. Kenmerkende verschillen in ontwikkeling en operatie tussen zorgsector / UMCG en logistieke marktsector Logistieke marktsector • kosten- / opbrengstgericht • logistieke proces kernproces • logistieke kennis binnen alle delen organisatie • kennis van ziekenhuislogistiek niet algemeen • groot bewustzijn aangaande belang doelmatigheid en doeltreffendheid operatie voor winstgevendheid onderneming • veel cijfermatige vastleggingen afloop operatie, veelal ondersteund met toegesneden WMS / ERP • magazijninrichting: vrij inkopen met meer mogelijkheden tot aanpassen uitgangspunten en specificaties aanvraag tijdens de aanvraag 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 32
 36. 36. Tips voor projectaanpak • jarenlang sterk betrokken blijvend opdrachtgevend management • zorg voor structuur in projectorganisatie • afdelingsoverschrijdende betrokkenheid • houd doorlopend voeling met de werkvloer • vier en beloon de successen (ook de onopvallende gedegen verbeteringen!) • door verbeteringen overbodig geworden vaste medewerkers hebben werkzekerheid (binnen of anders buiten de eigen organisatie) • gedragsverandering nog belangrijker en moeilijker dan de fysieke verwezenlijking 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 33
 37. 37. Tips bij magazijnontwikkeling • neem traject voldoende serieus! • het meeste geld bespaar je al dan niet in ontwerpfase: vastleggen operationele processen • logistieke gegevens / kentallen op orde hebben / brengen / houden • ontwerp logistieke processen / inrichting loopt voor op bouwkundig ontwerp • bereken investerings- en exploitatiekosten • bijzondere aandacht voorzone (ontvangst en verzending) • uitgebreide koopovereenkomsten beperken later meerwerk, projectvertraging en projectmanagerstijd SLAAG WEL! 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 34
 38. 38. Vragen? Later nog vragen? T (050) 3 111 352 E HeicoTimmers@LMCnet.nl 0207B193 LMC-uiteenzetting logistiek ontwep LCE© copyright LMC Logistiek advies & Projectmanagement herz. C op 270308 35

×