Sosiale medier i offentlig virksomhet sektor Henriette Hedløv

1,878 views

Published on

Presentasjon fra seminaret Sosiale medier i offentlig sektor og virksomheter i regi av Confex
"sosiale medier som lyttepost" Henriette Hedløv

Published in: Business

Sosiale medier i offentlig virksomhet sektor Henriette Hedløv

 1. 1. Henriette HedløvSosiale medier som lyttepostSosiale medier i offentlig sektorConfex 2011
 2. 2. Et av Nordens ledende konsulentselskaper innen digitalkommunikasjon og designFeirer 10 år med digitale brukeropplevelser i 2010Gasellebedrift i 2007, 2008 0g 200955 tverrfaglige spesialister dekker områdene strategi,brukeropplevelse, sosiale medier, markedsføring,informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, grafisk design,brukertesting og webanalyseSelskapet eies av de ansatteBesøk oss på www.halogen.no og www.kjokkenfesten.no
 3. 3. Sosiale medier som lyttepostFormålene med å være i sosiale medierHvorfor innsikt er viktig for å lykkes – uansett hva dere gjørUlike taktikker og lyttepostens rolleVerktøypraten
 4. 4. Om foredragsholderenKommunikasjonsrådgiver i Halogen med14 års erfaring innen digitalmarkedsføring og merkevarebyggingMedlem av fagjuryen for GulltaggenStyreleder i Dataforeningens faggruppefor sosiale medier.Opprettet Norges største uavhengigefagnettverk for emnet, Linkedin gruppen Henriette”Sosiale Medier”. Hedløv @henriettehedlov
 5. 5. Kurs/foredrag:Strategi/taktikk:Kampanjer:
 6. 6. Sosiale medier er ikke en ny reklame/informasjonskanal men plattformer hvor likesinnede møtes for å småprate, dele erfaringer og meninger, få hjelp, utvide nettverket, tilegne seg ny kunnskapCopyright Halogen as
 7. 7. Sånn vi alltid har gjort det … Få oppmerksomhet Skape engasjement Tilrettelegge for handling Bygge relasjoner
 8. 8. I sosiale medier handler det mest om å bygge relasjoner Bygge relasjoner Tilrettelegge for handling Skape engasjement Få oppmerksomhet
 9. 9. 5 formål med å være i sosiale medier * *Groundswell
 10. 10. 1. Lytte
 11. 11. 2. Snakke
 12. 12. 3. Støtte
 13. 13. 4. Forsterke
 14. 14. 5. Omfavne
 15. 15. Kommuner på Facebook*: 54% snakker 41% støtter6% gjør ingenting *http://www.areca.no/kommunale-kanaler-2010/
 16. 16. Hva er målet?
 17. 17. Hva er det egentlige målet med å være i sosiale medier?• Innsikt og inspirasjon til å levere • bedre tjenester • bedre service • mer målrettet og relevant kommunikasjon• Påvirke virkelighetsoppfatningen til innbyggerne• Krisekommunikasjon – og avverge kommunikasjonskriser• For å kunne involvere innbyggerne i satsinger som er viktig for dem - og for vårt omdømme
 18. 18. Hvorfor i all verden skalhun ha dialog med oss?Copyright Halogen as
 19. 19. Hvem vil ha en sosial relasjoner til OsloKommune?
 20. 20. Hvem vil ha en sosial relasjon tilRenovasjonsetaten?
 21. 21. Kildesortering i Oslo, derimot. Ja, takk!
 22. 22. Oppvekstkontoret i Trondheim prøver … Hvordan bli mer relevant?
 23. 23. Hvordan være relevant? Lytt!Hva innbyggernesvirkelighet består av • hva er de opptatt av • hva engasjerer dem • hva lurer de på • hva irriterer seg over
 24. 24. Hvordan være relevant? Finne ut av hva folk faktisker opptatt av Finn ut av hva folk i målgruppen er opptatt av
 25. 25. Tema og form somknytter oss sammen
 26. 26. NEI, VI MÅ VÆREVi må være der hvor folk er! RELEVANTE DER MÅLGRUPPEN ER
 27. 27. Innbyggersentrert tilnærming People P Analyser innbyggernes sosiale aktiviteter og atferd på nett – hva de er opptatt av? Hva engasjerer de seg i? Hva deler de? Hvor er de? O Objectives Hva skal vi og innbyggerne oppnå? Strategy S Velg retninger (taktikkmatrise) T Technology Velg plattformInspirert av Groundswell
 28. 28. Det folk er opptatt av Personlig menings- Innbygger ytring med behov og mål om å service i skape fokusSubjektiv/ debatt Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat Personlig Menings- refleksjon utveksling om nære om ting systemet Det vi er opptatt av
 29. 29. Det folk er opptatt av Debat- Service- tanten lagetSubjektiv/ Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat System- Kultur- formidler byggeren en Det vi er opptatt av
 30. 30. Det folk er opptatt av Debat- Service- tanten lagetSubjektiv/ Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat System- Kultur- formidler byggeren en Det vi er opptatt av
 31. 31. ServicelagetService, nytte og engasjement
 32. 32. Service og nytte: Ny bruk av åpen data åpner for nye muligheterhttp://fiksgatami.no Service- laget
 33. 33. Service og nytte: Muligheter som gjør offentliginformasjon/tjenester mer tilgjengelig http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/ Service- laget
 34. 34. Service og nytte: Muligheter som gjøroffentlige tjenester mer tilgjengelig Service- laget
 35. 35. Service og nytte: Vi hjelper deg gjerne…?
 36. 36. Service og nytte: Servicetorget er påplass Service- laget
 37. 37. Service og nytte: Problemet er atKongsvinger mer mest opptatt av å snakke Service- laget
 38. 38. Service og nytte: Hvem er interessert i alt dettepå en uke? Hypotese: Kongsvinger Kommune gjør seg uinteressant på Facebook
 39. 39. Service og nytte : Sarpsborg støtterog forsterker 35 av de siste 40 postene kommer fra innbyggerne selv – og servicegjengen deltar aktivt
 40. 40. Service og nytte : De snakker om tinginnbyggerne er opptatt av! Service- laget
 41. 41. Innsikt og nisje- kommunikasjonKongsvinger er GODE i andre Sarpsborg gjør kanaler  kommune mer relevant
 42. 42. Service og nytte: Tilrettelegge for digitalemøteplasser for innbyggerne Service- laget
 43. 43. Service og nytte: Hva skal vi lytte etter?• Hva er de 10 mest stilte spørsmålene til kommunens ansatte til en hver tid?• Hvilke saker engasjerer innbyggerne? - Hør med sentralbordet på servicetoget og på etatnivå Service- laget
 44. 44. Det folk er opptatt av Debat- Service- tanten lagetSubjektiv/ Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat System- Kultur- formidler byggeren en Det vi er opptatt av
 45. 45. Debattanten:Snakker med sterke meninger Nettverks- og relasjonsbygger
 46. 46. Debatt : Politikerblogger Debat- tanten
 47. 47. Debatt : Debattkongen fra FrP Debat- tanten
 48. 48. Debatt: Hva skal debattanten lytte etter?Vi lytter etter: • Potensielle støttespillere og motstandere - Hva er de opptatt av ? - Hvilke plattformer benytter de? - Hvem påvirker de? - Hvem blir de påvirket av? • Nye argumenter for/imot - Hvilke argumenter får gjennomslagskraft hvor? • Inspirasjon til nye debatter Debat- tanten
 49. 49. Debatt: Hva skal vi lytte etter?Nye motstandere / støttespillere Debat- tanten
 50. 50. Debatt: Hvordan lytteFinne meningsbærere på Tvitre.no Debat- tanten
 51. 51. Debatt: Virkeligheten i sosiale medier er ikkealltid representativ – men den er virkelig nok! Debat- tanten
 52. 52. … for å være med i kampen om ”virkeligheten”Siv Anniken Røv, kommunikasjonsdirektør i Trondheim Kommune
 53. 53. Debatt: Har man krav på et privatliv som debattant? «Jeg skal kvesse meg et spyd og kjøpe en bongotromme til Düsseldorf. Mulig jeg reiser til Afrika og ser det derfra! Her skal det spises gnu!!!! Skal ta med meg neste års innslag opp igjen tenker jeg …» «Gi meg samer, isbjørner ogRita Ormbostad moskuser. Jeg synes det er det vi skal selge, og ikke atVaraordfører og vi har åpne asylmottak! »representant for Høyrei Aure kommune
 54. 54. Debatt: Ikke nødvendigvis positivmerkevarebygging Debat- tanten
 55. 55. Det folk er opptatt av Debat- Service- tanten lagetSubjektiv/ Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat System- Kultur- formidler byggeren en Det vi er opptatt av
 56. 56. Kulturbyggeren:Personlig refleksjon om nære ting
 57. 57. Personlig kulturbærer: Kjennetegn• Bruker sosiale medier til - Å småprate om, og reflektere over egen person eller virksomhet på en personlig måte - Å ta eierskap til en sannhet på vegne av seg selv og virksomheten - Å imøtekomme kritikk av virksomheten eller egen person• I profesjonell sammenheng er kulturbæreren ofte en visjonær leder Kultur- bygger en
 58. 58. Personlig kulturbærer: Gründeren Kultur- bygger en
 59. 59. Personlig kulturbærer: Konserndirektøren Kultur- bygger en
 60. 60. Personlig kulturbærer: Rådmannen Kultur- bygger en
 61. 61. Personlig kulturbærer: Rådmannen Kultur- bygger en
 62. 62. Personlig kulturbærer: Ordføreren Kultur- bygger en
 63. 63. Personlig kulturbærer: Hva bør vi lytteetter?• Hva aktive opinionsledere mener om virksomheten og personen• Kommentarer og spørsmål i egen kanaler Kultur- bygger en
 64. 64. Personlig kulturbærer: Hvordan lytte?Sette den taktiske lyttejobben ut tilsentraladministrasjonen for å settedet i systemDelta på egne og andres arenaerfor å formidle ”vår” virkelighet Kultur- bygger en
 65. 65. Personlig kulturbærer: Har man krav på etprivatliv som kulturbærer?
 66. 66. Det folk er opptatt av Debat- Service- tanten lagetSubjektiv/ Objektiv/personlig formidler avmeninger og fakta ogsmåprat småprat System- Kultur- for- byggeren midleren Det vi er opptatt av
 67. 67. Systemformidler- gjengenMeningsutveksling omsystemet og hva som skjer Involvering av innbyggerne
 68. 68. Systemet : På innsiden av valgorganisasjonen iOslo System- formidl- eren
 69. 69. Systemet : Om kommunens satsing isosiale medier System- formidl- eren
 70. 70. Systemet: Om å bo i Kongsvinger System- formidl- eren
 71. 71. Involvering i ”systemet”
 72. 72. Systemet: Involverer innbyggerne i politiskeprosesser System- formidl- eren
 73. 73. Systemet: Involverer innbyggerne i politiskeprosesser System- formidl- eren
 74. 74. Systemet : Hva skal vi lytte etter?• Hva folk mener om oss ”navn”+”kommune”• Hvilke saker engasjerer den digitalt aktive innbyggeren?• Få snusen i potensielle omdømmesaker - let etter grupper på Facebook - følg med på lokale debattforum - les kommentarer på nettavisene• Opinionsdannere og innbyggernes reaksjoner på beslutninger og medieoppslag System- formidl- eren
 75. 75. Systemet: Hvordan lytteFølg med på lokalsonen på Origo System- formidl- eren
 76. 76. Systemet: Hvordan lytteFølg med på lokalsonen på Origo System- formidl- eren
 77. 77. Verktøypraten
 78. 78. VerktøypratenHvilke verktøy egner seg for hva?
 79. 79. VerktøypratenJET BRAINS : Adminstrere RSS-feeds
 80. 80. VerktøypratenManuelle søk på grupper, sider, innlegg på Facebook
 81. 81. VerktøypratenNykommer – følger Facebookprofilene dine
 82. 82. Verktøypraten Twitterverktøy som gjør Twitter til en ”lek”• Lag kolonner for temaer/stikkord, merkenavn• Gruppér mennesker; meningsbærere/opinionsledere, innbyggere, politikere, innflytelsesrike bloggere, fagfolk, kollegaer• @noen for å se hva andre sier til noen du er spesielt interessert i…
 83. 83. Verktøypraten:For å få oversikt over andre ting deivrige er opptatt av
 84. 84. Verktøypraten :Ofte er problemet administrasjonen av egneplattformer
 85. 85. Vi må være tilstede for å lykkes
 86. 86. Takk for meg!926 86 488twitter.com/henriettehedlovlinkedin.com/in/henriettehedlovhenriette.hedlov@halogen.no

×